Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare"

Transkript

1 Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

2 Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister RAMS 2007 och är delvis bearbetat av SCB men främst av Jusek. Fakta om lön och arbetslöshet kommer från Juseks lönestatistik och arbetsmarknadsundersökning. Rapporten är producerad under perioden maj november Vanligaste huvud ämnen är data- och systemvetenskap och informatik 2

3 Var kan man utbilda sig till systemvetare? Systemvetenskapliga utbildningar finns i hela Sverige, som kurser och program vid nästan samtliga lärosäten. Utbild ningarna har en mängd olika namn och profiler. Beroende på vad man är intresserad av kan man välja inriktning mot till exempel design av informations system, IT, affärssystem eller webb utveckling. System vetenskap är ett område där samhällsvetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga kunskaper kommer till användning. Olika typer av systemvetenskapliga utbildningar Systemvetarutbildningar finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Grundnivån leder till en kandidatexamen på 180 högskolepoäng (hp) och tar normalt tre år. Studier på avancerad nivå kan leda till en magister- eller masterexamen på 60 respektive 120 hp och tar ett respektive två år. Ganska få har idag en masterexamen, men det kommer förmodligen att bli vanligare de kommande åren. Vanligaste huvudämnen för systemvetare är data- och systemvetenskap samt informatik. Vad gör systemvetare? Systemvetaren är en samhällsvetare som specialiserat sig på att lösa administrativa problem med IT och data system som hjälp medel. System vetenskap är ett område där samhällsvetenskapliga, tekniska och natur veten skapliga kunskaper kommer till användning. Drygt tre av fyra systemvetare arbetar som systemerare, programmerare eller dataspecialist. Av de systemvetare som inte har typiska yrken finns majoriteten i andra kvalificerade yrken som universitets- och hög skole - lärare, företags säljare eller organisationsutvecklare. 3

4 Olika roller och inriktningar Vissa systemvetare har övergripande ansvar för IT-frågor i en organisation och arbetar med allt från systemutveckling till säkerhetsfrågor och strategisk utveckling. Andra är specialiserade inom ett visst område. Många systemvetare arbetar som konsulter, vilket innebär att de utför uppdrag åt flera olika kunder, ofta i projektform. Projekten kan sträcka sig från några dagar till flera år. Systemutvecklare Som systemutvecklare kan man jobba med att utveckla nya datasystem samt att förändra och anpassa befintliga system. Man kan säga att utvecklaren fungerar som en tolk mellan användarna och tekniken. Systemutvecklaren kan delta i hela eller delar av processen när ett system ska tas fram. Ofta är det flera personer inblandade som samarbetar för att genomföra utvecklings processens olika faser. Programmerare Programmerare arbetar med att ge datorn de kommandon som behövs för att ge systemet de funktioner som beställaren önskar. Ofta får programmeraren instruktioner från en systemutvecklare som gjort en behovsanalys och en kravspecifikation. Programmeraren avgör i vilken ordning systemet bör byggas och översätter instruktionerna till programmeringsspråk. Det finns många olika språk och programmeraren är ofta specialiserad på några. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att ständigt uppdatera sina kunskaper. Gränsen mellan system utvecklare och programmerare är flytande och man kan jobba som båda delarna. Vad händer efter examen? Läs mer på efterexamen Antalet examinerade har minskat sedan mitten av 2000-talet, eftersom antalet antagna till systemvetenskapliga utbildningar minskade efter den så kallade IT-kraschen

5 Databasspecialist Ett annat område systemvetare arbetar med är databaser. Databaser används för att samla stora mängder information som till exempel kundregister, artikelarkiv och CV-databaser. Som databasspecialist är man expert på olika metoder för att lagra data. Arbetsuppgifter kan vara att analysera behov, designa och modifiera databaser, utbilda användare och ansvara för säkerhetsrutiner för att skydda systemen från intrång. På de högre posterna, som VD eller annan chefspost, är drygt tre av tio systemvetare kvinnor. Webbredaktör Systemvetare jobbar även ofta med webbplatser, till exempel som webbredaktör. Som webbredaktör sköter man webbsidor och intra nät genom att ansvara för att servern fungerar, håller reda på informationslänkar, ser till att nödvändiga funktioner finns och skapar och publicerar webbsidor. Få systemvetare blir chefer Relativt få systemvetare, en av tjugo, jobbar med någon form av ledningsarbete, som VD eller annan chefspost. Av dessa är drygt tre av tio kvinnor, vilket är en något högre andel än vad andelen kvinnor är bland samtliga system vetare, där knappt var tredje är kvinna. Männen är i stor majoritet på såväl kandidat- som magisternivå. Hur många tar examen varje år? Antalet examinerade systemvetare har minskat sedan mitten av 2000-talet, eftersom antalet antagna till systemvetenskapliga utbildningar minskade efter den så kallade IT-kraschen Var får nyexaminerade sitt första jobb? Som nyexaminerad systemvetare är det vanligast att få sitt första jobb på ett IT- eller telekomföretag. Andra vanliga branscher är informations-, PR- och medieföretag samt handel-, tjänste- och serviceföretag. Det allra vanligaste arbetsområdet för nyexaminerade systemvetare är systemutveckling. Läs mer om arbetsmarknaden för nyexa minerade system vetare på Hur många får jobb? Systemvetarnas arbetsmarknad är mycket konjunkturberoende, vilket är mer kännbart för nyexaminerade än för mer erfarna. Före IT-sektorns dramatiska utveckling i början av 2000-talet var efterfrågan på systemvetare synnerligen stor. Den öppna arbetslösheten för nyexaminerade har kraftigt varierat under den senaste tioårsperioden, från att ha legat på en procent 2001 till hela 23 procent Den genomsnittliga öppna arbetslösheten var 9,5 procent under perioden

6 6 Björn Karlsson, IT-säkerhetsspecialist»Jag fick ständigt gå utbildningar för att lära mig mer. Det är det fina med att jobba som systemvetare, du måste hela tiden lära dig mer eftersom vår omvärld förändras hela tiden.«

7 »Det är ett brett yrke, vissa arbetar med kopplingen människa och teknik, andra endast med teknik. Jag har pysslat med datorer sedan jag var i åttaårsåldern. Teknik har alltid intresserat mig så tekniskt gymnasium blev ett ganska självklart val. Jag började studera på en teknisk högskola och blev efter tre år systemingenjör med inriktning mot elektronik. Trist nog avslutade jag mina studier två veckor efter den stora IT-kraschen årsskiftet Jobb för systemvetare fanns inte, jobb för nyexaminerade systemvetare det var bara något att drömma om. Därför flyttade jag till Uppsala och läste till civilekonom. Men mitt teknikintresse hade jag kvar hela tiden. Jag fick reda på att Säkerhetspolisen i Stockholm sökte en nätverkstekniker. Det lät oerhört spännande! Jag sökte och efter en mycket lång rekryteringsprocess fick jag jobbet. Rekryteringsprocessen till Säkerhetspolisen är lång just därför att de är så noggranna. Deras uppgift är ju att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Säkerhets polisen gör det genom att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. De har alltså all anledning att vara grundliga i sina tester och bakgrundskontroller när man söker jobb hos dem. Men jag fick jobbet och det har jag inte ångrat, för det är en mycket intressant arbetsplats. Min uppgift blev att sköta nätverken hos Säkerhetspolisen, vara ansvarig för den dagliga driften och en del teknikutveckling. Det var roligt och jag lärde känna många på jobbet. När ett nätverk inte fungerade kontaktade de mig för hjälp. Ett socialt jobb, helt klart! Jag fick ständigt gå utbildningar för att lära mig mer. Det är det fina med att jobba som system vetare, du måste hela tiden lära dig mer eftersom vår omvärld förändras hela tiden och du måste hänga med för att kunna göra ett bra jobb. Efter ett par år sökte Säkerhetspolisen en IT-säkerhetsspecialist som skulle ansvara för den interna säkerheten. Jag sökte och fick jobbet. Arbetsuppgifterna blev mer kvalificerade. Jag fick skriva mycket mer, till exempel policyer för hur anställda ska använda IT-systemen, vem som får söka i vilka system. Jag genomförde även kontroller av våra IT-system. Min närmaste chef är Säkerhetschefen. Själva arbetsplatsen är ju mycket intressant i sig, mytomspunnen också det vet jag. Därför är det så fascinerande att vara IT-säkerhetsspecialist hos just Säkerhetspolisen. Om man vill bli systemvetare är det bra om man är tekniskt intresserad. Det är ett brett yrke, vissa arbetar med kopplingen människa och teknik, andra endast med teknik. Har man ett teknikintresse får man riktigt roliga och intressanta jobb. «7

8 Systemvetare jobbar som Övriga dataspecialister Marknadsanalytiker, marknadsförare Journalist, författare, informatör Behandlingsassistent, fritidsledare Jurist Socialförsäkringstjänsteman Företagssäljare Chef i stort eller medelstort företag eller myndighet Systemerare och programmerare Samhälls- och språkvetare Företagsekonom Administrativ assistent Statistiker Bibliotekarie Universitets- och högskolelärare Dataoperatör Politiskt arbete Polis Inköpare Redovisningsekonom Matematiker Revisor Säljare, inköpare, mäklare Administratör i offentlig förvaltning Organisationsutvecklare Chef för mindre företag eller myndigheter Administratör i intresseorganisationer Taxeringstjänsteman VD, verkschef Agent, förmedlare Arkivarie, museitjänsteman Datatekniker Branscher för systemvetare För systemvetare är det vanligast att arbeta som konsult. Fyra av tio systemvetare är i datakonsultbranschen. Det är också relativt vanligt att arbeta inom basnäringarna och industrin, samt inom handel och kommunikation. För dem över 60 år är det dock vanligast att arbeta med utbildning och forskning. På den svenska arbetsmarknaden finns omkring personer med en systemvetenskaplig utbildning på tre år eller längre. Av de systemvetare som jobbar inom offentlig förvaltning är det ungefär lika många kvinnor som män. Att jobba utomlands Systemvetare har en internationellt gångbar utbildning och därmed en stor internationell arbetsmarknad, såväl i svenska företag och organisationer utomlands som i multinationella företag och andra internationella organisationer. Systemvetare har en stor interna tionell arbetsmarknad 8

9 För såväl kvinnor som män är datakonsult det vanligaste yrket Här arbetar systemvetarna 7% 6% 5% 39% Datakonsulter Basnäringar och industri Handel och kommunikation 8% Andra företagstjänster Offentlig förvaltning med mera Utbildning och forskning 11% Bank, försäkring och fastighetsförvaltning Vård, omsorg, service, kultur med mera 12% 12% De allra flesta systemvetare arbetar i den privata tjänstesektorn. Vanligast är att arbeta som datakonsult, för såväl kvinnor som män. 9

10 »Jag lär mig nya saker hela tiden. Är man påhittig kommer systemvetaryrket att passa. Man kan lösa tio uppgifter på tio olika sätt, det finns oändligt många lösningar inom systemutveckling. Det är därför jag älskar mitt jobb, det är kreativt och jag ser omedelbara resultat av det jag gör. Efter gymnasiet tog jag en paus från skolan och jobbade ett år. Jag är samhällsintresserad så jag läste pol. mag-programmet, men jag insåg att även om det var otroligt intressant ville jag inte jobba med det. Jag är mer intresserad av påtagliga svar än att tolka olika ismer. Min dåvarande kille och min bästa kompis läste på system vetarprogrammet i Örebro och sa att det var jättekul. Jag sökte grundkursen och det avslutades med en magisterexamen fyra år senare. Under utbildningen lärde jag mig programmering, webbutveckling och systemering. Allt var fascinerande därför att det var logiskt. Att kunna göra strukturer i system, som i sin tur gör att användaren ser en snygg och fungerande webbplats med massor av funktioner, det är riktigt häftigt. Dock var det trist att konstatera att ju mer tekniska kurser jag läste ju färre blev mina kvinnliga kurskamrater. Efter examen sökte jag över 100 jobb och inom loppet av två månader kallades jag till en intervju som systemutvecklare. IT-företaget hade redan tillsatt tjänsten men de ville ha en tjej så de anställde även mig. Jag hade redan vant mig vid att vara en av få tjejer och tyvärr är det fortfarande så inom min bransch, mina kvinnliga kollegor är få. På IT-företaget arbetade jag med support till Hemnet, en webbsida för att sälja och köpa bostäder. Jag utvecklade och servade systemen bakom webbsidan. Det jobbet gav mig grunden till mina kunskaper. Jag hade två kollegor som hade både tid och engagemang att lära mig och det var guld värt. Jag stannade i två och ett halvt år innan nya utmaningar och högre lön lockade mig vidare. Genom kontakter fick jag ett nytt jobb som systemutvecklare på ett ungt och turbulent ITföretag. Där arbetade jag med ärende- och dokumentsystem. Då höll de flesta myndigheter på att utveckla 24-timmarsmyndigheten och vi skapade och förvaltade systemen. Men det var stormigt på jobbet. Företaget hade under kort tid köpt upp tretton mindre företag, det blev dålig styrning och för mycket lekstuga. Under den här perioden ansågs det vara hett att vara IT-konsult och den imagen odlades rejält genom en massa fester med löjliga lekar som gick ut på att hylla dem som lyckats och vara taskig mot dem lyckats lite mindre bra. Jag gillade arbetsuppgifterna och mina kollegor men jag stod bara ut i sju månader. Även denna gång fick jag ett nytt jobb via kontakter. Min erfarenhet är att det är just så man får jobb, när man väl är inne i branschen. Jag började som IT-konsult på Nansen, ett IT-företag som jobbar med affärsutveckling och webblösningar. Det är superkul att vara konsult. Ibland sitter jag på vårt kontor på Nansen och jobbar och ibland är jag ute på olika arbetsplatser och arbetar tillsammans med andra ITteam. Jag lär känna massor av folk och ser hur olika arbetsplatser funkar. Dessutom lär jag mig nya saker hela tiden. I vår bransch är det mer eller mindre ett måste. Utvecklingen går så otroligt fort och det gäller att hänga med. Gillar man att vara kreativ och att hela tiden få lära sig nya saker är systemvetarjobbet perfekt. «10

11 Emma Åström, IT-konsult och teamledare»att kunna göra strukturer i system, som i sin tur gör att användaren ser en snygg och fungerande webbplats med massor av funktioner, det är riktigt häftigt.«11

12 I privat sektor är lönerna högst. Lönespridningen är också större där än i offentlig sektor. Systemvetare fördelat på ålder och kön Ålder, år Antal Män Kvinnor Källa: Juseks lönestatistik. 12

13 Läs mer om system vetares löner och löneutveckling på jusek.se/lon Vad tjänar en systemvetare? Löneläget och löneutvecklingen är bättre för privatanställda systemvetare än för de som jobbar i offentlig sektor. I privat sektor är även lönespridningen större. Löneläget är klart högre i Stockholms län än i övriga landet. Även i Malmö- och Göteborgsregionerna är löneläget över riksgenomsnittet. Medianlönerna för nyexaminerade systemvetare var våren 2010 mellan och kronor, beroende på arbetsmarknadssektor. Liksom övriga systemvetare på arbetsmarknaden får de nyexaminerade högst lön i privat sektor. Systemvetares löneutveckling jämfört med Juseks övriga medlemmar Kronor Första året efter examen Fem år efter examen Tio år efter examen Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Källa: SCB 2009 och Juseks arbetsmarknadsundersökning Staplarna anger medellön. 13

14 Hur ser framtiden ut? Systemvetarna är relativt ung som yrkesgrupp och det är därför få som går i pension under den närmaste framtiden. Fler än hälften av systemvetarna är mellan 30 och 39 år. System vetarnas arbetsmarknad kännetecknas av ganska stora skillnader i arbetslöshet mellan hög- och lågkonjunktur. Arbetslösheten har varit låg under slutet av 2000-talet och det har varit brist på systemvetare. Systemvetare har etablerat sig väl på arbetsmarknaden. Kompetensen är efterfrågad och nödvändig i alla sektorer. Om fem år be dömer Jusek att arbetsmarknaden kommer att vara i balans, men med möjlighet till brist på arbetskraft. Utvecklingen inom IT går fort och kunskapen är en färskvara. För att arbeta inom och vara attraktiv på arbetsmarknaden måste man vara beredd att hålla sig uppdaterad inom nya tekniker och system. IT-sektorns expansion och att många verksamheter blir alltmer beroende av komplexa IT-stöd talar för en växande arbetsmarknad, som kan ge arbetstillfällen till dem som utbildas. Fler än hälften av systemvetarna är mellan 30 och 39 år 14

15 Systemvetarnas kompetens är efterfrågad och nödvändig i alla sektorer. 15

16 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB T ex Billes Tryckeri AB

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA E N T I D N I N G O M A T T J O B B A I N O M D E N S V E N S K A S T A T E N #1 2009 JOBBA STATLIGT MARITIMA MUSEER DIGITALISERAR VÅR MARINA FRAMTID VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer