Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013"

Transkript

1 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

2

3 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer att man mäter det man har för avsikt att mäta Tillverkarens utvärdering av reagens / kit Verifiering Latinets verificare eller verus sant Verifiering bekräftar att metoden uppför sig på specificerat sätt Laboratoriet undersöker alltså om valideringen stämmer

4 Validering In Europe it is the statutory responsibility of the manufacturer to determine, describe and verify the performance of the measuring system (EU IVD Directive 98/79 {2})

5 Validering/Verifiering SWEDAC DOC 01:55 från 2011 Kravreferenser Standarder ISO/IEC 17025; 5.4.1, 2, 4 och 5 ISO 15189; och 2

6 Validering/Verifiering Metoden ska motsvara kliniska verksamheternas krav Kvalmanualen Vilka är ansvariga Riktlinjer och rutiner Rapport alt. checklista m bilagor Arkiveras med primärdata Leverantörens validering ska finnas tillgängligt Protokoll skall vara godkända och signerade innan metoden tas i bruk

7 Validering Tillverkaren validerar Kit-bundna metoder och metoder utvecklade för speciellt instrument ex ImmunoCap allergi Tillverkaren/Laboratoriet Metod (vedertagen) som anpassas till instrument ex CCP, ELISA-robot Laboratoriet In-house metod utifrån publicerad vetenskaplig lit. Lab validerar/verifierar (väletablerad metod) ex. ELISA gliadin In-house metod Egenutvecklad Laboratoriet validerar ex. ELISA Anti-TNFa

8 Verifiering Precision Repeterbarhet (inomserie) Mellanliggande precision (total precision) Mätosäkerhet uppskattas Täcka rel mätområde minst 2 nivåer! Stabilitet Riktighet IRP EK Tre-lab Referensintervall Cut-off Friska blodgivare Diagnostisk sensitivitet och specificitet bör verifieras (prediktivt värde) Jämförelsemetod Dataöverföring

9 Clinical and Laboratory Standards Institute (EP15och EP5) (förut NCCLS) Precision Repeterbarhet (Inomserie) 3 replikat x 5 =15 (helst 5 x 5 =25! Khatami et al) Total precision (CV%) Minst 20 dagars analyser 2 aliquot för varje konc och 2 analyser/dag Prover sätts i olika ordning Minst 2 nivåer! Minst 30 dagar om endast 1 analys/dag

10 Measurement verification in the clinical laboratory: Zahra Khatami 1, Robert Hill2, Catherine Sturgeon3, Edward Kearney4, Peter Breadon5 Anders Kallner6 Repeterbarhet Minst två poolade patientprov Ingen störande hemolys, lipidemi eller annat enl leverantör Förvarande enl leverantör (helst kylförvarat) Utförande 5 replikat x 5 dagar =25 Analysis of variance (ANOVA).

11 Clinical and Laboratory Standards Institute (EP15och EP5) (förut NCCLS) Riktighet (Bias) Jämförelsemetod (EP15) Minst 20 prov inom det kliniskt intressanta mätområdet vanligt (E Theodorsson 2012) Referensmaterial CRM=IRP EK Preparation fr tillverkaren Preparation tredje part Två koncentrationer Duplikat x 3-5

12 Diff Test - Reference Measurement verification in the clinical laboratory: Zahra Khatami 1, Robert Hill2, Catherine Sturgeon3, Edward Kearney4, Peter Breadon5 Anders Kallner6 Difference graph 2 1 Jämförelsematerial >20 patientprov inom relevant mätområde jämförs Mean of Test and Reference Diff +/- 1,96 s Mean bias Partition bias Regr

13 Riktighet referensmaterial Duplikat x 3-5 omgångar Medelvärde och Standarddeviation Estimera bias från förväntat värde Evaluera signifikans av skillnader med Student s t-test

14 Klinisk betydelse Med Sjukdom Utan Sjukdom Positivt test Sant positiva Falskt positiva Negativt test Falskt negativa Sant negativa PPV = Sant pos/tot pos NPV = Sant neg /Tot neg Sensitivitet Sant pos/ Tot sjukdom Specificitet Sant neg/ Tot Ej sjukdom

15 Exempel: Anti BP-180-ak (IgG) och BP-230-ak (IgG) ELISA verifiering Orsak till validering/verifiering Införande av ny metod för bestämning av antikroppar mot BP 180 och BP 230 med ELISA. Ansvar BMA: Anna-Britta Johansson Tekniskt ansvar: Ulf Sundin och Anders Wannberg Medicinskt ansvar: Kerstin Elvin

16 Validering/verifieringskrav Tillverkarens data Euroimmun tillhandahåller kommersiella ELISA-baserade kit för bestämning av antikroppar mot BP 180 och BP 230. Analyserna är validerade av Euroimmun 20 RU/ml bedöms positiva. I sin validering rapporterar Euroimmun BP 180 Sensitivitet: 90% Specificitet: 98%. BP 230 Sensitivitet: 57% Specificitet: 97% Verifieringsplan 1. Cut off nivå och specificitet för anti-bp 180 respektive anti-bp 230 skall verifieras genom analys av 60 friska blodgivare av båda könen i åldern år. Krav: Cut-off skall överstiga 95:e percentilen för respektive analys vilket ger en specificitet på >95%. 2. Den kvalitativa överensstämmelsen mellan IFL BM och de nya ELISA-metoderna skall undersökas genom analys av prov positiva med IFL; 21 st prov positiva för IFL BM. Krav: Överenstämmelsen d.v.s. relativa sensitiviteten skall vara > 50% för respektive analys. 3. Patienter med annan blåsdermatos (pemfigus), positiva för anti-desmoglein 1 eller 3, skall vara negativa för anti-bp180 och 230. Krav: specificitet >95 4. Inom och mellanserievariation ska bedömas genom analys av låg och hög IK 5 i 6replikat vid 5 tillfällen

17 Utförande Resultat Andel negativa blodgivare för båda analyserna var 59/60 = 98% (specificitet 98%). En cut-off på 20 RU/mL motsvarade 98:e percentilen för BP180 och 99:e percentilen för BP 230. Relativ sensitivitet jämfört med IFL BM var 71% för BP 180 och 81% för BP 230 Samtliga patienter med annan blåsdermatos (pemfigus, n=8) var negativa för både BP 180 och BP 230 (specificitet 100%) Uppföljning 1. Inom- och mellanserievariation 2. Mätosäkerhet 3. Riktighet Ackreditering av metoden planeras då vi fått tillräcklig erfarenhet och kan bedöma variation, mätosäkerheten och riktighet.

18 Konklusioner I vår verifiering har Euroimmuns kit för analys av antikroppar mot BP 180 och BP 230 en hög specificitet (>95%) för bullös pemfigoid, och relativ sensitivitet ca 70-80% vid analys av BM positiva sera (IFL). BP 180 visade lägre relativ sensitivitet än tillverkarens sensitivitetsdata och BP230 högre än tillverkarens validering. Detta kan bero på att provurvalet skedde på basen av positiva IFL resultat. Verifieringresultaten betraktas som tillfredställande. Tillverkarens cut-off på 20 RU/mL kan användas. Analyserna implementerade i rutindrift fr.om

19 Inom- och mellanserievariation Totalt sträva efter 25 mätningar 5 replikat 5 analystillfällen

20 Riktighet IRP CDC, WHO, NIBSC ex ANA specificiteter Avsaknad tidigare krav verifiering av IK 2 ackr lab Jämförelsemetod EK EQUALIS Nequas Instand Tre-labjämförelse ex ECP, allergen, Anti-C1q

21 Variationskoefficienten: CV% Mätosäkerhet CV%= standardavvikelse x 100 medelvärde Uttrycker standardavvikelsen som procent av medelvärdet dvs hur många procent i genomsnitt avviker observationerna från medelvärdet. Över längre tid, olika BMA, temperaturer och batcher Helst minst ett år!

22 Ackrediteringens omfång

23 Tack!!!

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen För användning på Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr: 05015278001) och Applied BioSystems

Läs mer

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö En genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna Karin Wallman, Stefan Löfgren, Lars Sonesten, Christian Demandt och Anna-Lena

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Vänligen observera De på kalibratorerna angivna koncentrationerna är lotspecifika

Läs mer

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel 2 x 96 IFN- -test för helblod som mäter responser på peptidantigenerna ESAT-6 och CFP-10 För in vitro-diagnostisk användning 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Läs mer

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005 HEMUPPGIFT Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök IEK203 Försöksplanering Vt-2005 Pernilla Engström Mathias Larsson Patrik Paulsson Anna-Maria Ullnert Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Tillämpad statistik Naprapathögskolan. Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82

Tillämpad statistik Naprapathögskolan. Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82 Tillämpad statistik Naprapathögskolan Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82 Mål! Introducera deskriptiv statistik Förklara grundläggande begrepp inom statistik

Läs mer

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder 4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder Kronisk parodontit innebär att det finns en inflammation i de parodontala vävnaderna med en progressiv förlust av tandens stödjevävnad, som är

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Ansvariga: Nilsagård Y, Lohse G, Forsberg J, Zachrisson A-B, Eriksson K, Gustafsson M.

Ansvariga: Nilsagård Y, Lohse G, Forsberg J, Zachrisson A-B, Eriksson K, Gustafsson M. Kartläggning av kunskap, förhållningssätt och tillämpning av evidensbaserad vård hos personal med medellång vårdutbildning inom Örebro läns landsting 969 Ansvariga: Nilsagård Y, Lohse G, Forsberg J, Zachrisson

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

Effektiv mätning av livskvalitet - Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ)

Effektiv mätning av livskvalitet - Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) Effektiv mätning av livskvalitet - Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) - en psykometrisk utvärdering Ola Frykheden Handledare: Per Carlbring Biträdande handledare: Philip Lindner och David

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid beslutade den 20 april 2005 och den 21 april 2005 (allmänna råden).

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats inom finansiering 15 hp Höstterminen 2009 EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande

Läs mer

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Användarmöte Stockholm November 2012 Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Spädningslösningar till ID-systemet ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin ID-Diluent-2

Läs mer