Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling"

Transkript

1 Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling Gun Jörneskog Karolinska Institutet Danderyd Hospital Stockholm Namn Efternamn 18 mars

2 Benartärsjukdom (PAOD) PAOD ökar med åldern; hög risk för tidig död och amputation Vanligare bland män (2:1) Prevalens PAOD 3-7% Vid år har 20% tecken till PAOD, prevalens claudicatio intermittens 4-5% Asymtomatisk PAOD (20-50%); 10-20% progredierar, 1-2 % till kritisk ischemi; < 3% amputeras inom 5 år Symtomgivande PAOD -15 års överlevnaden bara 22%, jfr 78% i kontrollmaterialet

3 Benartärsjukdom (PAOD) PAOD markör för generell ateroskleros OBS Ca 65% har annan kardiovaskulär sjd 4-6x ökad kardiovaskulär sjuklighet Diffust smygande förlopp

4 Benartärsjukdom - symtom Claudicatio intermittens: smärta i extremiteter (vad, höft, lår) vid gång, benen orkar inte, smärtan släpper efter kort vila Symtomen uppstår när muskelvävnaden i samband med fysisk aktivitet inte får tillräckligt med arteriellt blod Kronisk kritisk ischemi: vilosmärtor minst 2 veckor, ofta ingen effekt av smärtstillande, med eller utan sår Den arteriella blodtillförseln så nedsatt att vävnadsnutritionen är hotad redan i vila

5 Riskfaktorer benartärsjukdom Rökning! 4 ggr ökad risk Ökad risk för misslyckad kirurgi, t ex graftocklusion

6 Riskfaktorer benartärsjukdom Diabetes Om HbA1c ökar 1% - ökar risken för PAOD med 26% 2 x ökad risk för PAOD 5-10 x högre risk för amputation Patienter med njurinsufficiens speciellt drabbade Diabetes ökar prevalensen symtomatisk PAOD < 25% har symtom på claudicatio intermittens Ann Intern Med 2004;21: J Am Geriatr Soc 1985;33(1):13 8

7 Riskfaktorer benartärsjukdom Hypertoni Män 2.5 ggr Kvinnor 4 ggr Njurartärstenos? Dyslipidemi Ålder Kön Inaktivitet, övervikt P- fibrinogen

8 Benartärsjukdom claudicatio int Behandling: Målsättningen är att öka gångsträckan utan smärta Rökstopp Fysisk aktivitet Sänk BT med viss försiktighet Riskfaktorer: högt blodtryck, blodfetter, blodsocker, aspirin/trombocythämning, viktreduktion, diet Farmakologisk: Prostanoider (PG E1), Cilostazol (Plental) Naturläkemedel: Ginko biloba, levokarnitin (bildas från aminosyrorna lysin och metionin)

9 Benartärsjukdom - Fysisk aktivitet Significant effect sizes for absolute claudication time or distance measured via a constant ( ) or progressive ( ) treadmill protocol for various modes or types of exercise prescription. LEA, lower extremity aerobic exercise; PRT, progressive resistance training; ES, effect size. Parmenter BJ et al. Atherosclerosis 2011;218:1-12

10 Benartärsjukdom - Fysisk aktivitet hscrp, fibrinogen I-CAM, leukocyter ökar Significant effect sizes for absolute claudication time or distance measured via a constant ( ) or progressive ( ) treadmill protocol for various modes or types of exercise prescription. LEA, lower extremity aerobic exercise; PRT, progressive resistance training; ES, effect size. Parmenter BJ et al. Atherosclerosis 2011;218:1-12

11 Benartärsjukdom - Fysisk aktivitet Hur ofta och hur länge behöver man träna? Flertalet studier 3-4 ggr per vecka min per pass Ca 9 min Handledd träning ökade gångsträckan s (ACT) eller m (ACD)

12 Benartärsjukdom claudicatio int Procentuell förändring av maximal gångsträcka (MWD) respektive smärtfri gångsträcka (PFWD) jämfört med placebo Behandling MWD PFWD Cilostazol (Plental) Naftidrofuryl oxalate Pentoxifylline 25 (11, 40) 60 (20, 114) 11 ( 1, 24) 13 (2, 26) 49 (23, 81) 9 ( 2, 22) Medelvärde (95 per cent credible interval) Stevens JW et al. Br J Surgery 2012;99:

13 Benartärsjukdom - Fysisk aktivitet Mer studier behövs, speciellt avseende: * kvinnor * äldre patienter (>75 år) angina * patienter med andra sjukdomar t ex diabetiska fotsår, hjärtsvikt, pectoris

14 Kritisk extremitetsischemi - symtom Kronisk kritisk ischemi: Vilosmärtor minst 2 veckor, ofta ingen effekt av smärtstillande, med eller utan sår och/eller gangrän (kallbrand) Typiskt är nattliga smärtor Pga neuropati är smärtorna vid diabetes ej lika uttalade och utredningarna ofta försenade

15 Kronisk kritisk ischemi vid diabetes Prevalensen diabetesfotsår uppskattas till 3-8% % drabbas någon gång av kroniska fotsår. Flertalet fotsår har neuroischemisk genes. Fyra av fem fotsår orsakas av trauma, vanligen skor. Patient med typ 1-diabetes, 45 år gammal, diabetes sedan 5 års ålder, HbA1c 10%, storrökare cig per dag, tåtryck 30 mm Hg % av alla amputationer har föregåtts av dålig sårläkning % av alla icketraumatiska amputationer görs på patienter med diabetes.

16 Transkutan syremätning (TcPO 2 ) och tåblodtryck som prediktorer för läkning av kroniska diabetiska fotsår p < p < p = ns Försämrad sårläkning (n = 13) Förbättrad sårläkning (n = 17) Läkt med intakt hud (n = 20) Kalani et al, Diabetes Care 1999

17 Videofotometrisk kapillärmikroskopering Laser Doppler probe Blodtryckskuff för arteriell ocklusion Termistor

18 Max kapillär flöde (mm/s) Diabetes och benartärsjukdom Uttalad kapillär hudischemi i den diabetiska foten med PAOD p< p<0.05 P<0.05 Kontroller N=50 PAOD N=25 PAOD+ Diabetes N=25

19 Faktorer som bidrar till kapillär ischemi vid diabetes Hudens normala mikrocirkulation Hudens mikrocirkulation hos diabetiker KAPILLÄR ISCHEMI! Prekapillär vasokonstriktion Endoteldysfunktion Obalans mellan vasodilation och vasokonstriktion AV shunt normal kontraktion dilatation AV shunt Dilaterad pga denervering Hemoreologiska faktorer: fibrinogen hematokrit

20 Benartärsjukdom vid diabetes Den perifera ischemin underskattas ofta vid diabetes Förslag om att de hemodynamiska mätningarna kompletteras med undersökning av hudens mikrocirkulation, t ex transkutan syremätning (TcPO 2 ) Ankelblodtryck Tåblodtryck Transkutan syremätning (TcPO 2 ) TcPO 2 mäter hur mycket syre som penetrerar ut genom huden

21 Kronisk kritisk ischemi - behandling * Rökstopp * Optimerad blodcirkulation * Riskfaktorbehandling * Ödembehandling * Smärtstillande * Cirkulationsbefrämjande medel? Iloprost (Ilomedin) avregistrerat Kroniska diabetesfotsår: ovanstående + * Avlastning * Antibiotika * Lågmolekylärt heparin dalteparin * Hyperbar syrgas selekterade diabetespatienter

22 Benartärsjukdom Allvarlig sjukdom med hög co-morbiditet och mortalitet Behandlingen omfattar rökstopp, livsstilsförändringar, riskfaktorbehandling och fysisk aktivitet, speciellt regelbunden handledd gångträning Kritisk extremitetsischemi har dålig prognos, gäller speciellt den neuro-ischemiska diabetesfoten där de mikrovaskulära störningarna är uttalade

23 SLUT OCH TACK!

24 % av gruppen Förbättrad sårläkning av dalteparin vid kroniska neuro-ischemiska diabetesfotsår 40 Kombinerade endpoints p< N= Dalteparin (n=43) Placebo (n=42) Diabetes Care 2003: 26:

25 Max CBV (mm/s) Mikrovaskulär funktion i den diabetiska foten Den kapillära hudischemin är mer uttalad vid dålig blodsockerkontroll 0.5 r= -0.44; p< Glycated hemoglobin; HbA1c (%, Mono S)

26 Benartärsjukdom - Fysisk aktivitet Parmenter BJ et al. A systematic review of randomized controlled trials: Walking versus alternative exercise prescription as treatment for intermittent claudication. Atherosclerosis 2011;218:1-12

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

28. Kranskärlssjukdom

28. Kranskärlssjukdom 28. Kranskärlssjukdom Författare Agneta Ståhle, docent, lektor, specialistsjukgymnast hjärt-kärlsjukdomar, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för sjukgymnastik, Karolinska

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Promenaden basbehandling vid diabetes

Promenaden basbehandling vid diabetes Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 April 2004 FiF Farmaka i Fokus Behandlingsrekommendationer vid hypertoni Pollensäsongen

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013

BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013 BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013 46 länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med totalt 350 deltagare. Ungern Liechtenstein Slovakien Tyskland Rumänien Serbien

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Behandling med hyperbar oxygen (HBO)

Behandling med hyperbar oxygen (HBO) 1175 Behandling med hyperbar oxygen (HBO) Mattias Kristiansson och Folke Lind, ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Inledning Hyperbar oxygenbehandling (HBO) ges huvudsakligen till

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer