Diabetesfotsår, DFS. Utbildningsdagar Infektion Mars Cecilia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborgs lasarett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetesfotsår, DFS. Utbildningsdagar Infektion Mars 2015. Cecilia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborgs lasarett"

Transkript

1 Diabetesfotsår, DFS Utbildningsdagar Infektion Mars 2015 Cecilia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborgs lasarett

2 Diabetesfotsår, DFS Askungen i patientvården?

3 Diabetesfotsår, DFS Askungen i patientvården? Uppmärksammas? Skon passar perfekt!

4 Diabetesfotsår, DFS Evidensbaserad behandlingsstrategi Finns den?

5 Diabetesfotsår, DFS Omhändertagandenivå 1. Öppenvård, fotterapeut, diab sköt. 2. Diabetolog, kirurg/ortoped 3. Fotcenter, multidisciplinär

6 ? Vad ingår rutinmässigt hos Er? Vid diabetesfotmott besök?

7 Vid diabetesfotmott besök 1. Cirkulationsbedömning 2. Metabol kontroll 3. Revision: fotterapeut/ortoped 4. Infektionsbehandling 5. Skoförsörjning 6. Om osteoartropati; Rtg, avlastning

8 Statistik, DM/DFS Internat. Working Group on the Diabetic Foot Guidelines Ca 350 milj DM idag 2030: 440 milj ( %) Alla DM: Fotstatus minst 1 g/år 50% DM2 har neuropati = riskfötter Fotstatus >2 ggr/år I liggande+stående Titta på strumpor och skor

9 Basen i risk-fot-vården Identifiera riskfot! Inspektion och undersökning Utbildning; Patienten + närstående/vårdgivare Väl anpassad sko Behandla förebyggande vid patologiska förändringar

10 DM riskfaktorer för DFS Tidigare amputation Tidigare fotsår Perifer neuropati Synnedsättning Nefropati Dålig metabol kontroll Rökning

11 DFS riskfaktorer Perifer neuropati; vasa nervorum-påverkan, mikrocirkulation Autonom; Torr hud, sprickbildning, (cardiell,postural hypotension,gastropati,termoreglering,sämre mörkerseende) Sensorisk; känselnedsättning Motorisk;, muskelatrofi, felställning, callus Samverkar till ischemisk nekros

12 Statistik, DM/DFS Ca 10% av befolkningen >40 år (USA) DM 1/3 av dessa har fotproblem Under livet 15-25% risk att få DFS om DM Amputationsrisk Diabetesfotsår- assoc. mortalitet e. 12mån ca 17% och efter 5 år 50%! (malignt tillstånd)

13 Hälsoekonomi DM +/-DFS Kostnadsökning DFS år 1: x5 år 2: x3 DM Driver et al J AM Pod Med Assoc (5):335 USA 33% DM kostnad är DFS associerat DFS; ökad akutmott+ sjukhusvård, längre vårdtid

14 Epidemiologi, DM/DFS Årlig incidens av DFS Sverige: 3.6% (typ1+2 DM) UK 5.3% (typ2dm 2.2%, neuropati:7.2%) Nederländerna 2.2% (endast typ 2DM)

15 Undersökning DF varje besök Inspektion-Hud, Callus, Deformitet, Ödem, Färg Kärlbedömning: Caludicatio, Vilosmärta, Pulsar Neuropati: Stickningar/smärta (nattetid)

16 Riskområden för fotsår Tryckutsatta områden

17 Standards of Medical care in diabetes Diabetes Care :1:11-63 Screena för neuropati 5 år e debut typ 1 och vid debuten typ 2DM. Diff diagnoser: B12brist, alkohol,njursjd, ärftlig neuropati,vaskulit, mfl. Bedöm: nålstick, vibration, monofilament,akillesreflexer >2 >87% sensitivitet distal neuropati.

18 Undersökning DF varje besök Undersökning neuropati: 1. Tryck: Monofilament (plantar MT I+V,häl) 2. Vibrationssinne: Stämgaffel 3. Diskriminering/taktil; vass resp mjuk (dorsal) 4. Akillesreflex Riskfot: 1+ ngn av 2-4. (PPV: 47%, NPV: 87% Perkins et al. Diabetes care 2010)

19 Amputation, DFS Amputationsrisk 90% av amputationer nedre extremitet pga DFS Mortalitetsrisk dubblerad efter amputation 15-27% av all kirurgi inkluderar skelettrevision Amputationsincidens varierar 0.5-5/1000 DM Land, etnicitet, sjvtillgänglighet, best practice Definition av amputation (all kirurgi/>tmt/>ankel)

20 Amputation, DFS Amputationsrisk DM x icke DM (BrJSurg 2000) Peroperativ mortalitet 9% NL, 10-15% UK. 3-årsöverlevnad 59% Sve. 50% Italien (hög ålder, cardiovaskulär sjd) Kvinnor äldre vid amp, sämre överlevnad USA bättre överlevnad än Eur; yngre, friskare pat?

21 Kritiskt ischemiskt, infekterat DFS 5 års prospektiv studie Italien; Reducera amputationsfrekvens 375 pat: A:192 debridering+ sekundär revskularisering inom 1-7 (3) dygn B:183 nytt protokoll revaskularisering <24 tim Resultat: 6 mån Mortalitet 11 vs 4.4% Amputation 39.6 vs 24.6% Sårläkning 17.8 vs 20.8% Int J vasc Med 2013:296 Diabetic foot: surgical approach in emergency Setacci et al.

22 DFS klassifikation (Meggitt)-Wagner gradering 0 (hel hud) -5 (gangrän) lokalisation, vävnadsdjup, infektion Ger systematisk klinisk bedömning Ingen hänsyn till cirkulation/ lokal kärlförsörjning

23 Wagnerklassifikation DFS; 1 Fullhudsskada

24 Wagnerklassifikation DFS; 2 sen-bendjup ingen OM

25 Wagnerklassifikation DFS; 3 Osteomyelit, abscess

26 Wagnerklassifikation DFS; 4 Gangrän tå/framfot

27 DFS klassifikation Texas Wound Classification Grad 0: Epitelialiserad lesion =Wagner 0 I: Ytligt sår II: Sen-/ledkapsel-engagemang III: Skelett/ledengagemang

28 DFS klassifikation Texas Wound Classification Stadium A: Ingen infektion/ischemi B: Infektion C: Ischemi D: Infektion och ischemi

29 Vad lönar sig att åtgärda? Akuta åtgärder vid kritisk ischemiskt infekterat DFS Spelar tiden någon roll? Time is tissue ; sant eller falskt?

30 Kritisk ischemi Perifer artärsjd med vilosmärta, hotande/manifest vävnadsskada Klassifikation: Rutherford-Becker (0-7 asymtomatisk via claudication till ischemi/gangrän) 4-6 Fontaine (I-IV) III-IV Absolut ankeltryck <50-70, tåtryck <30-50 mmhg eller TCPO 2 <30-50 mmhg Hög risk

31 Amputation/mortalitetsrisk Bypassop DM +/- Bypassop; 30-80% har DM (jfr 10%DM åldersmatchat) Svensk studie KI DM 1098 icke-dm bypass kritisk ischemi Amputation inom 2.3 resp 3.4 år 55% riskökning DM/icke DM amp/död e bypass Diabetes Care 2008:5:887 Outcome after lg bypass surgery for critical limb ischemia is poor in patients with diabetes. Malmstedt et al.

32 Gold standard DFS behandling 1. Debridering kirurgisk (hyperkeratos/inf/nekros) till genomblödd vävnad 2. Infektionsbehandling/Antibiotika 3. Revaskularisering v.b. 4.Avlastning

33 Protokoll DFS behandling 1. Sårmätning (planimetri) 2. Metabol kontroll (euglycemi) 3. Kärlutredning

34 Protokoll DFS behandling 1. Sårmätning (planimetri) 2. Metabol kontroll (euglycemi) 3. Debridering kirurgisk (hyperkeratos/inf/nekros) 4. Antibiotika 5. Avlastning 6. Fuktig sårbädd 7. Avancerade omläggningsmetoder?

35 Sårläkningens faser Fas Cellslag Effekt Koagulation Trombocyter Vasokonstriktion, koagel, tillväxtfaktorer Cytokiner Inflammation Leukocyter Kemotaxis, fagocytos bakterier/nekroser Migration Keratinocyter, Angiogenes, fibroplasi /proliferation fibroblaster,endotelceller Remodelling Fibroblaster Sårsammandragning, styrka i kollagen, ärrbildning

36 Behandlingsgenomgång Evidence-Based Review Diabetic Foot Ulcer: An Evidence-Based Treatment Update, Am J Clin Dermatology 2014 Liza R. Braun 1, Whitney A. Fisk 2, Hadar Lev- Tov 3, Robert S. Kirsner 1 and Roslyn R. Isseroff 2, 4

37 Evidensbaserad behandling; review Juni 2014 Braun,Fisk,Lev-Tov,Kirsner,Isseroff Avlastning Debridering Neg tryck beh (VAC) Förbandsmaterial (otillräcklig evidens) Hyperbar O 2 Tillväxtfaktorer Hudsubstitut Elektrofysikalisk beh Alternativ beh. (otillräcklig evidens)

38 Resultat Avlastning: Sängläge, rullstol, kryckor, fotbädd, terapeutiska skor, ortoser, avlastande kirurgi Gold standard: Gips (Total contact cast) (USA <2% DF-specialister)

39 Resultat Avlastning: 48 studier Signifikant bättre läkning icke-avtagbar ortos/gips kontra avtagbar Ingen skillnad i risk för infektion/komplikation Terapeutiska skor signifikant sämre Svaghet: Compliance skillnad

40 Effekt: Debridering Minska: Callus, Nekroser,Biofilm (minskande MMPs) Kirurgisk Enzymatisk (kollagenas) Autolytisk (Ocklusion) Mekanisk (Lavage, hydrokirurgi) Biologisk (Larver)

41 Resultat Debridering: 16 studier Hydrogel signifikant bättre än kirurgi/larver Kirurgi ej signif bättre än standard sårbeh.(?) Larvbeh (2 studier) snabbare läkning+ färre amp hos säng/rullstolsburna Versajet R hydrokirurgi tätare debridering, ökad andel läkta sår 12 v.

42 Debridering: Resultat Retrosp. MCstudie sår; 525 centra Ju tätare debridering desto bättre läkning Wilcox et al. Frequency of debridement, JAMA Dermatol 2013;149(9):1050

43 Infektionsdiagnostik DFsår Inflammation, pus, abscess Probe to bone skelett synligt/på djupet = osteomyelit? Diagn radiologi slätrtg/scint/ct/mr/ultraljud Förhöjd SR utan alternativ förklaring Biopsi för odling/pcr

44 Odling av DFsår Signifikant odling? = signifikanta patogener I såret? = S. aureus, G-neg, Anaerober? = djup odling? = biopsi? 21 patienter, 2.04 species per pat I sårodling, 1.09 med nålbiopsi. Signifikant (P < 0.02) Kessler et al. Diabetic Medicine, 2005

45 Antibiotika vid infekterat DFsår Svenska rekommendationer 1. Isoxazolylpc 2. Klindamycin (Pc allergi, S.aureus+ anaerob)

46 Abscess behandling Djup odling helst biopsi om OM Alternativa initiala antibiotikaval (enl VP) 1. Cefotaxim+Metronidazol 2. Piperacillin/Tazobactam 3. Karbapenem

47 Antibiotika vid Osteomyelit Studie jfr 6 och 12 v Tone A. et al. Diabetes Care 2015 Feb;38(2):302 Kombinationsbehandlingar med biofilmsaktivitet Rimactan + Levofloxacin vid S. aureus (Kinolon+ Cefalosporin Gram-neg) Ingen skillnad i utläkning

48 Övrig behandling DFsår Förbandsmaterial: 26 studier Mål: Fuktig, ocklusiv, icke-masererande (Torrt gangrän-håll torrt!) Inga data tyder på att avancerade förband, hydrocolloid eller skumförband ger bättre läkning än andra förbandsmaterial, Lokalreaktion Kostnad!

49 Övrig topikal behandling Vacuum Assisted Closure, VAC Negativ tryck behandling (NPWT) Pico-pump Ökad läkningsfrekvens med debridering fram till granulering

50 Topikal behandling Honung bättre än jodförband (MRSA) Angiotensinanalog; 8.5 vs 22 v läkning Hya kortare läkningstid Trombocytrik plasma Allogena keratinocyter Tillväxtfaktorer Hud graft/substitut (fibroblaster+hya)

51 Övrig adjuvant behandling Hyperbar O 2 Ökad celldelning fibroblaster, endotel, keratinocyter Ökad neutrofilavdödning av bakterier Intermittent 100% O Atm 1-2 tim

52 Övrig adjuvant behandling Hyperbar O 2 Fortsatt kontroversiell Dyr-korttidsbehandling? Löndahl et al. svenska studier NICE otillräckliga data 2012 Margolis et al ej effektiv

53 Väl genomförda cohort/register/casecontrol studier (B) effektivt med Årlig bedömning med fotundersökning; Inspektion, fotpulsar,sensibilitet(stick,monofilament, vibration, ankelreflexer) Patientutbildning för egenvård; fotbehandling

54 Underlag från dåligt/icke-kontrollerade studier (C) visar stöd för Multidisciplinärt omhändertagande DFS Rökare, hög-risk pat, tidigare fotproblem remitteras till fotspecialist, livslång uppföljning Claudicatio, perifer puls, ankel-brakialindex bedöms; om signifikant avvikelse kärlutredning, fysisk aktivitet, medicinering, kärlkirurgi

55 Underlag för behandling DFsår Am J Clin Derm (2014) 15: , Management of Diabetic Foot Ulcers, Braun et al. Diabetic foot, wound healing, diabetes complications, skin ulcer, diabetes mellitus. Systematisk review, meta-analys, randomiserade kliniska studier Ej prevention/utbildning The Lancet (2013) 361:1545- Diabetic foot ulcers, Jeffcoate and Harding Am J Surg (2004) 187(5A):1S Protocol for treatment of diabetic foot ulcers Brem et al. Diabetes Ther (2012) 3:4 Management of Diabetic Foot Ulcers. Alexiadou, and Doupis Diabetes Metab Res Rev (2008)24:181- Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot. Apelquist et al. Frykberg RG et al. J Foot Ankle Surg :5suppl:S1-66 Diabetic foot disorders. A clinical practice guideline (2006 revision). Lepäntalo M. et al. Eur j Vasc Endovasc Surg (S2)

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Behandling med hyperbar oxygen (HBO)

Behandling med hyperbar oxygen (HBO) 1175 Behandling med hyperbar oxygen (HBO) Mattias Kristiansson och Folke Lind, ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Inledning Hyperbar oxygenbehandling (HBO) ges huvudsakligen till

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

Nr 2 2009 ISSN 1404-5028. Trevlig Sommar! Artikel om KY-utbildningen i Borås. Bilder från Årsstämman i Katrineholm

Nr 2 2009 ISSN 1404-5028. Trevlig Sommar! Artikel om KY-utbildningen i Borås. Bilder från Årsstämman i Katrineholm Nr 2 2009 ISSN 1404-5028 Trevlig Sommar! Bilder från Årsstämman i Katrineholm Artikel om KY-utbildningen i Borås 1 Sätt in en slant till förbundets fadderbarn Anshika Förbundets fadderbarn, Anshika Sätt

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr.

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Procalcitonin vid akuta infektioner - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Innehåll Inledning... 3 Procalcitonin som biomarkör: en kortfattad bakgrund...

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 Dokumentet finns även i nätupplaga på www.infektion.net Innehållsförteckning: Sida A. Bakgrund och process 2 B. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

It s a surgeon s choice

It s a surgeon s choice En postoperativ infektion kan utsätta patienten för risker clinically-proven anti-infective implant Biologiskt nedbrytningsbart implantat med gentamicin Även en perfekt operation innebär en risk för infektion

Läs mer

FÖRORD. John Paoli Ordförande i SDKO

FÖRORD. John Paoli Ordförande i SDKO FÖRORD Dessa riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer är framtagna av Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 Innehållsförteckning Sida A: Bakgrund och process 2 B: Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling 6 C: Antibiotikaprofylax Systemisk antibiotikaprofylax

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting och regioner

Läs mer

Viktig information att känna till före förskrivning av sevelamerkarbonat. Information till förskrivande läkare

Viktig information att känna till före förskrivning av sevelamerkarbonat. Information till förskrivande läkare Denna information är framtagen för att förtydliga de riskfaktorer som förknippas med användning av sevelamerkarbonat. Därför bör följande särskilt uppmärksammas: Riskfaktorer för och förebyggande av komplikationer

Läs mer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer Trycksårsprevention Kortversion av riktlinjer Inledning Denna Kortversion av riktlinjer sammanfattar evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention och behandling. Dessa har utvecklats genom ett 4-årigt

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för bröstcancer Vetenskapligt underlag Bilaga 1 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för bröstcancer. Underlaget

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. De innehåller

Läs mer

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Författare: Kajsa Eriksson & Linda Nilsson Handledare: Margaretha Gatel Enskilt arbete i omvårdnad

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer