Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om diabetes och typ 2-diabetes"

Transkript

1 Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka i Sveriges befolkning har typ 1-diabetes och cirka har typ 2-diabetes. Ungefär lika många beräknas ha sjukdomen oupptäckt. Enligt Internationella Diabetesfederationen har cirka 7 procent av befolkningen diabetes i någon av formerna, vilket refereras i Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009, där det även noteras att siffran stämmer överens med uppskattningen i Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät. Cirka fem procent av kvinnorna och sju procent av männen i åldern år hade diabetes enligt Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät år Därutöver antas uppemot hälften ha sjukdomen utan att ännu ha fått diagnosen. Diabetes uppstår när kroppen inte förmår ta hand om den näring i form av socker som finns i blodet. På sikt skadar det nerv- och kärlsystem och olika organ. Orsaken är brist på hormonet insulin eller oförmåga hos kroppen att effektivt utnyttja det insulin som finns. Risken i Sverige att insjukna i diabetes är omkring 15 procent. Män och kvinnor drabbas lika. Diabetes är en allvarlig sjukdom, framför allt på grund av att risken för hjärtinfarkt, stroke och njurskador ökar. Även ögon, blodkärl och nerver kan skadas. (Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för diabetesvården. Socialstyrelsen 2010). Diabetes mellitus kommer av grekiskans diab\t\s (passage) och latinets melle (socker).

2 Tre former av diabetes Typ 1-diabetes, även kallad barn- och ungdomsdiabetes Den drabbar främst barn och unga men kan debutera ända upp i 40-årsåldern. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, de insulinproducerande cellerna förstörs av kroppen själv. Inget insulin bildas och patienten måste behandlas med insulininjektioner hela livet. Omkring personer i Sverige lever med typ 1- diabetes och varje år insjuknar omkring 750 barn i åldrarna 0-14 år. (Socialstyrelsen; Folkhälsorapport 2009) Typ 2-diabetes debuterar i vuxen ålder och kallades förr ofta åldersdiabetes men dagens livsstil gör att sjukdomen går allt längre ner i åldrarna. Omkring 90 procent av all diabetes är typ 2-diabetes. Vid typ 2-diabetes produceras visserligen insulin, men det räcker inte för att ta hand om blodsockret. Kroppens känslighet för insulin kan också ha minskat. Cirka personer har typ 2-diabetes. Ungefär lika många beräknas ha sjukdomen oupptäckt. (Socialstyrelsen; Folkhälsorapport 2009) Graviditetsdiabetes. Att mottagligheten för insulin minskar under graviditeten är normalt. De kvinnor vars kroppar inte kan kompensera detta genom ökad insulinproduktion får graviditetsdiabetes. Känsligheten för insulin normaliseras oftast efter förlossningen, men risken att få typ 2-diabetes senare i livet är starkt ökad. (Vårdguiden, Karolinska Institutet)

3 Blodsocker och insulin vad händer i kroppen? När vi ätit spjälkas näringen till glukos (blodsocker) i magen och tas upp i blodet. Sockret förs runt i kroppen för att förse cellerna med energi. En förutsättning för att cellerna ska kunna tillgodogöra sig glukos är insulin, ett hormon som produceras i speciella celler (betaceller) i bukspottkörteln. Insulin kan liknas vid en nyckel som öppnar cellerna så att de kan ta emot sockret. Processen slår till och från efter behov, vilket en frisk kropp klarar av på egen hand. När kroppscellernas förmåga att reagera på insulin försämras kan insulinresistens uppstå. Då försämras upptaget av glukos i kroppen och blodsockervärdet stiger vilket kan leda till en rad negativa konsekvenser. Utvecklingen mot typ 2-diabetes har börjat. Ett förstadium till sjukdomen kallas nedsatt glukostolerans. Då är blodsockret förhöjt efter måltider, men ännu inte så högt som vid diabetes. Motion och viktnedgång rekommenderas för att bromsa utvecklingen mot sjukdom. Förutom det socker som kommer direkt från maten produceras glukos även i levern. Det blodsocker som inte används direkt lagras dessutom i levern som fett och glykogen för att användas som energikälla mellan måltiderna, till exempel när vi sover. Det är särskilt viktigt för hjärnan, som är extremt beroende av socker, att det finns ett sådant sockerförråd så att den kan fungera även vid brist på föda. Vid diabetes ökar levern sin produktion av glukos vilket innebär att blodsockret stiger.

4 Typ 2-diabetes orsaker Typ 2-diabetes kännetecknas av och orsakas av nedsatt känslighet för insulin i kroppens muskelceller, i levern och i fettvävnad. Bukspottkörteln förmår inte att öka produktionen för att kontrollera blodsockerhalten utan mängden socker i blodet stiger. Sjukdomen kan ha flera orsaker, men sannolikt handlar det om ett samspel mellan arv och livsstil. Riskfaktorer Ärftlighet är den främsta riskfaktorn för typ 2-diabetes. Den som har en nära släkting med diabetes löper alltså ökad risk att själv drabbas. Samtidigt blir inte alla med ärftliga anlag sjuka. Ålder omkring hälften av alla med typ 2-diabetes är över 65 år Övervikt, i synnerhet bukfetma, minskar känsligheten för insulin Högt blodtryck Dåliga kostvanor ger svängningar i blodsockret Brist på motion minskar känsligheten för insulin Rökning minskar känsligheten för insulin Däremot är det en myt att man skulle få typ 2-diabetes av att äta mycket socker. Den farliga bukfetman Bukfetma kan enkelt mätas med ett måttband: För kvinnor bör midjemåttet direkt under revbenen inte ligga över 80 centimeter, centimeter är övervikt och över 88 centimeter fetma. För män bör midjemåttet inte ligga över 94 centimeter, centimeter är övervikt och över 102 centimeter fetma.

5 Typ 2-diabetes symtom och diagnos Medan patienter med typ1-diabetes insjuknar mycket snabbt och behöver läkarvård omgående, insjuknar personer i typ 2-diabetes mera långsamt. Symtomen på typ 2-diabetes kan vara vaga och utvecklas under lång tid, vilket är skälet till att så många människor kan vara sjuka utan att veta om det. Under tiden påverkas kärlen negativt av det höga blodsockret. Typiska sjukdomstecken är att man känner sig allmänt trött och hängig, oförklarlig viktnedgång, svettningar, nedstämdhet, svampinfektioner och svårläkta sår. Diagnos Blodsocker mäts i millimol (mmol) per liter blod. Blodsockernivån varierar under dagen men ligger normalt mellan 4 och 6 mmol/l på fastande mage och högst 7,8 mmol två timmar efter måltid. Misstanken om typ 2-diabetes väcks ofta vid en vanlig hälsokontroll som avslöjar att blodsockret är högre än det borde. Provet tas vanligen på morgonen efter en natts fasta. Om värdet hamnar över 7 mmol/l vid minst två tillfällen blir diagnosen diabetes. Ett prov kan också tas utan föregående fasta. Värdet bör då inte överstiga 8,7 mmol/l. Om diagnosen fortfarande är tveksam kan det bli aktuellt med så kallad glukosbelastning. Det innebär att man först tar ett fasteprov och därefter får dricka en sockerlösning. Efter två timmar görs ett nytt test för att kontrollera hur kroppen tagit hand om sockret. Hos den som är frisk ska blodsockret ha återgått till normal nivå. Värden på 7,8 11,1 mmol/l tyder på nedsatt känslighet för insulin vilket är ett förstadium till diabetes. Är värdet högre är sjukdomen ett faktum. Om diagnosen bekräftas görs också ett antal andra undersökningar som mätning av blodtryck och blodfetter, känslighet i händer och fötter (för att upptäcka eventuella nervskador) och undersökning av hjärtat med EKG.

6 Typ 2-diabetes följdsjukdomar Långvarigt förhöjt blodsocker ökar starkt riskerna för flera allvarliga sjukdomar: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland patienter med diabetes. Omkring hälften av patienterna har redan utvecklat någon grad av kärlskada när diagnosen ställs. Patienterna får åderförkalkning (ateroskleros) som gör blodkärlen stela och trånga. Vid diabetes har den destruktiva processen ett allvarligare och aggressivare förlopp än hos icke-diabetiker. Hjärtinfarkt diabetes innebär kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt och kärlkramp (angina pectoris). Kvinnor med diabetes drabbas 4 gånger oftare av hjärtinfarkt och män 2 gånger oftare än icke-diabetiker. Dödligheten efter hjärtinfarkt är dessutom högre. Stroke (hjärnblödning/slaganfall) är 3-4 gånger vanligare hos patienter med diabetes än hos icke-diabetiker. Högt blodtryck är dubbelt så vanligt hos den som har diabetes som hos normalbefolkningen. Försämrad njurfunktion en fruktad komplikation vid diabetes är njurskador på grund av att njurarnas fina blodkärl förstörs. Försämrad njurfunktion (nefropati) är orsaken till nära vart fjärde fall av dialyskrävande njursvikt i Sverige. Varje år behöver omkring 250 nya patienter dialys. Dålig njurfunktion har ett samband med ökad dödlighet och ökad risk för ögonskador, hjärtinfarkt, stroke och annan kärlsjukdom. Perifer kärlsjukdom försämrad cirkulation i till exempel händer, fingrar, fötter och tår. Den som har diabetes löper långt större risk att tvingas amputera underbenet på grund av perifer kärlsjukdom än en icke-diabetiker. Av samtliga amputationer i underben och fötter genomförs procent på individer med

7 diagnosen diabetes, om man räknat bort akuta skador och cancer. Av dem som opereras på grund av svårläkta sår, kallbrand (gangrän) eller vilosmärtor är 40 procent diabetiker. Nervskador (neuropati), kan uppstå på grund av för högt blodsocker. Risken ökar ju längre diabetessjukdomen fortskrider. Symtom på neuropati kan vara nedsatt känsel, domningar, köldkänslor och smärta som oftast börjar i fötterna. Fotproblem diabetespatienter kan drabbas av sår och infektioner i fötterna på grund av minskad känsel och skadade blodkärl som försämrar cirkulationen. Såret kan till exempel uppstå på grund av en sko som skaver och därefter inte vill läka. I värsta fall kan det bli nödvändigt med amputation; procent av alla fotamputationer gäller patienter med diabetes. För den som har diabetes är det därför oerhört viktigt att regelbundet inspektera fötterna. Socialstyrelsen nämner särskilt vikten av fotvård i sina nya preliminära behandlingsriktlinjer. Tandlossning är vanligare hos dem som har diabetes, sannolikt därför att genomblödningen av munslemhinnan försämras. Ögonskador förändringar i ögonbottnarnas fina blodkärl, retinopati, är en vanlig och allvarlig komplikation. I värsta fall kan det leda till blindhet. Därför ska alla med diabetes regelbundet kontrolleras av ögonläkare. Vid typ 2-diabetes har ungefär hälften av dem som behandlas med insulin någon grad av retinopati och omkring 35 procent av dem som inte behandlas med insulin. Retinopati kan behandlas med laser. Muskel- och ledvärk är vanligare hos dem som har diabetes därför att bindväven runt leder och senor påverkas av kroppens glukos. Sexuella problem män med diabetes kan få potensproblem därför att skador i nerver och de fina blodkärlen försämrar förmågan till erektion. Kvinnor kan få problem med torra slemhinnor. Källor: Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för diabetesvården, januari 2010, Internetmedicin.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr?

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr? 2/97 1/01 ÅRGÅNG 25 Veterinärinformation från Doggy AB Tack för mig! Det var på mitten av 80-talet som jag kom in i bilden som redaktionssekreterare för Doggy-Rapport. Och nu är det dags att jag med ålderns

Läs mer

Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998 Diabetes en folksjukdom Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998 2 Innehållsförteckning Diabetes 3 Diabetesforskningens historia fram till 1970 4 Vad är diabetes? 6 Symtom 6 HUR BILDAS INSULIN 7 HUR

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

BASISKA RÅD FÖR DIABETIKER! Av Dr. Pentti Raaste./2013

BASISKA RÅD FÖR DIABETIKER! Av Dr. Pentti Raaste./2013 BASISKA RÅD FÖR DIABETIKER! Av Dr. Pentti Raaste./2013 Vi läkare kan ha svårt att motivera våra patienter för bra och noggran behandling. Diabetes och särskilt gammelmans diabetes ger knappast några som

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer