Fakta om diabetes. Pressmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om diabetes. Pressmaterial"

Transkript

1 Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in i cellerna och förse dem med näring. När vi äter mat bryts kolhydraterna ner till socker som går vidare ut i blodet från mag-tarmkanalen. Hos friska människor ser insulinet till att cellerna kan släppa in sockret, men vid diabetes blir sockret kvar i blodet och blodsockerhalten stiger. Insulin produceras i bukspottskörteln. En av de stora folksjukdomarna I Sverige räknar man med att drygt människor har typ 2-diabetes. i En stor studie från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att hjärt-och kärlsjukdom ligger bakom drygt hälften av dödsfallen bland personer med typ 2-diabetes och att elva procent dör av njurkomplikationer. ii 2011 uppskattades 366 miljoner människor världen över leva med diabetes. År 2030 beräknas detta antal ha växt till 552 miljoner. iii Omkring 4,6 miljoner människor mellan 20 och 79 års ålder dog under 2011 till följd av diabetes. Det motsvarar 8,2 procent av världens dödsfall i denna åldersgrupp. iv Två huvudsakliga typer av diabetes Typ 1-diabetes där kroppens egen produktion av insulin har slutat att fungera helt eller nästan helt. Typ 2-diabetes där kroppen fortfarande kan producera insulin, men inte i tillräcklig mängd.

2 Typ 1-diabetes Mellan 10 och 15 procent av alla diabetesfall är av typ 1, som tidigare kallades ungdoms- eller barndiabetes. Sjukdomen bryter oftast ut tidigt i livet, men kan även drabba vuxna. Bland symtomen märks stora urinmängder, ökad törst, viktnedgång och så kallad dimsyn. Typ 1-diabetes behandlas med insulin som injiceras flera gånger dagligen livet ut. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom vilket innebär att det är kroppens eget immunförsvar som angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Typ 1-diabetes är delvis ärftligt, men för att sjukdomen ska bryta ut krävs ytterligare utlösande faktorer. Forskarna är idag inte klara över exakt hur mekanismerna ser ut. Typ 2-diabetes Typ 2-diabetes, tidigare kallat icke-insulinkrävande diabetes eller åldersdiabetes, står för mellan 85 och 90 procent av diabetesfallen. Typ 2-diabetes orsakas av att kroppens celler utvecklar insulinresistens, vilket betyder att känsligheten för kroppseget insulin är nedsatt i muskler, lever och fettväv. Orsaken till typ 2-diabetes är ofta livsstilsrelaterade. Rökning, stillasittande arbete, övervikt, stort alkoholintag och högt blodtryck, har avgörande betydelse. Men även typ 2-diabetes är delvis ärftligt. Vanliga symtom är ökad törst, ökad urinmängd, trötthet, viktnedgång och yrsel. På sikt drabbas många diabetiker av känselbortfall i fötter och ben, ökad infektionskänslighet, njurproblem och synproblem, men också risken för hjärt-kärlsjukdom ökar mer om följdsjukdomar nedan. Behandlingen av typ 2-diabetes omfattar som regel förändringar i livsstilen som ökad motion och sundare kosthållning. Det är också viktigt att inte

3 röka eftersom rökare har omkring 15 procent lägre insulinkänslighet. Försämrad insulinkänslighet till följd av rökning brukar vara återställd cirka två månader efter rökstopp. Oftast räcker det inte med förändrade kost- och motionsvanor. I de flesta fall krävs även läkemedelsbehandling. Hypoglykemi, lågt blodsocker Hypoglykemi är ett akut tillstånd som uppstår när blodets sockerhalt blir för låg. Ofta orsakas hypoglykemi av att patienten feldoserat sin medicin eller att kroppen behövt mindre insulin för att man ätit mindre än vanligt, motionerat eller druckit alkohol. Man skiljer på lätt hypoglykemi eller insulinkänning och allvarlig hypoglykemi, insulinchock, som kräver sjukhusvård. Lätt hypoglykemi kan hävas genom intag av gram glukos i form av exempelvis saft, mjölk, juice eller druvsockertabletter. Vid allvarlig hypoglykemi bör ambulans tillkallas och intravenöst glukos ges, alternativt kan glukagon, ett blodsockerhöjande hormon, injiceras. Följdsjukdomar av typ 2-diabetes Typ 2-diabetes kan orsaka en mängd följdsjukdomar och det är dessa som är den viktigaste förklaringen till att diabetes idag är den tredje största dödsorsaken i Sverige. Man räknar med att mellan 85 och 90 procent av alla diabetiker så småningom drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Skador på njurarna Det är viktigt att regelbundet undersöka sina njurvärden vid diabetes. Diabetesrelaterad njurskada drabbar en tredjedel av alla diabetiker. Sjukdomen brukar upptäckas i samband med de urinprov som tas på diabetiker. Då mäter man förekomsten av äggviteämnet albumin i urinen.

4 Ofta tar det många år innan testen ger utslag. Äggvita i urinen är en stark riskfaktor för flera andra diabeteskomplikationer, som hjärtinfarkt, stroke och synpåverkan. Högt blodtryck spelar en dubbel roll i samband med diabetesrelaterad njursjukdom. Dels som följdsjukdom av njurpåverkan, dels som försvårande faktor som måste behandlas med blodtrycksmedicin, ACEhämmare, för att sakta ned njursjukdomens utvecklingstakt. Det höga blodtrycket är alltså både orsak och verkan. Diabetiska fotsår Efter lång tid med höga nivåer av blodsocker kan nerverna ta skada vilket kan leda till sensorisk neuropati vilket innebär att känseln i fötterna och benen minskar. Att just nerverna i fötterna och benen ofta drabbas beror på att långa nerver är mer sårbara än korta. Känselbortfall i fötterna ökar risken att skada sig utan att man märker det och att så småningom utveckla infektion i såret. Därför är det viktigt att diabetiker med nedsatt känsel i fötterna kontrollerar sina fötter minst två gånger per dag, så att skador upptäcks innan de förvärras. Diabetiker har ofta försämrad blodcirkulation i fötter och ben. Det minskade blodflödet leder till långsammare läkning och ökad risk för infektion. Obehandlade fotsår kräver ofta kirurgiska ingrepp och hudtransplantationer. I allvarliga fall kan fotsår leda till att ben måste amputeras. Fotsår ligger bakom nästan 500 av de omkring 700 diabetesrelaterade amputationer som utförs i Sverige varje år.

5 Påverkan på ögonen Diabetes kan skada blodkärlen till ögats näthinna vilket kan ge så kallad retinopati, som är en av de fyra vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Ofta kan utvecklingen bromsas och synen räddas under förutsättning att förändringarna upptäcks i tid. Framförallt äldre typ 2-diabetiker kan drabbas så kallat makulaödem, vilket innebär att vätska från blodkärlen läcker ut i gula fläcken. Också för att ögat och synen inte ska påverkas av diabetes är det viktigt att hålla blodtrycket under kontroll. Nervsmärta Nervsmärta är en vanlig komplikation till diabetes som kan uppstå till följd av nervförändringar, oftast i benen. Detta tillstånd är samtidigt ett tecken på ökad risk för fotsår. Smärtan kan yttra sig på olika sätt; brännande, stickande eller svidande. I vissa fall kan patienten uppleva att bara kläderna mot huden ger en närmast outhärdlig, brännande smärta. Ofta är smärtorna övergående, men de kan pågå i flera år. Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes Vanligtvis inleds läkemedelsbehandling med tablettbehandling, men efter hand kan man behöva lägga till ytterligare läkemedel och så småningom även insulinbehandling. Det finns flera olika grupper av diabetesläkemedel som har olika verkningsmekanismer: Biguanider ökar insulinkänsligheten i kroppen och gör att cellerna kan ta upp socker från blodet. Sulfonureider ökar kroppens egen produktion av insulin.

6 Glitinider, ibland glinider, ökar kroppens egen produktion av insulin. Alfaglukosidashämmare verkar genom att begränsa tarmens upptag av socker till blodet. Glitazoner sänker halten av socker i blodet och förbättrar fettcellernas känslighet för insulin. Inkretiner är en ny typ av diabetesläkemedel som verkar genom att höja förekomsten av det kroppsegna hormonet GLP-1. Detta hormon ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln. Det idag finns två typer av inkretinbehandlingar på marknaden, dels så kallade GLP-1-analoger för injektion, dels DPP-4-hämmare som tas i tablettform och minskar nerbrytningen av kroppseget GLP-1. i Diabetes i primärvården 2010, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, ii Morrish, N.J. et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia.2001;44 Suppl 2: S14-S21. iii IDF Diabetes Atlas, 5 th edition, International Diabetes Federation, iv IDF Diabetes Atlas, 5 th edition, International Diabetes Federation, För medicinsk information kontakta: Anders Bröijersén, medicinsk rådgivare och leg läkare, Boehringer Ingelheim Telefon: AB

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN 1 Ett stort tack till alla lärare, familjer och diabetesexperter som har kommenterat manuskriptet. Diabetes hos skolbarn råd för skolan Utgivare: Diabetesförbundet

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer