Psoriasis och samsjuklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psoriasis och samsjuklighet"

Transkript

1 Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga sjukdomar, så kallad samsjuklighet, är dock fortfarande låg. Studier visar att psoriasissjuka löper ökad risk för att drabbas av t ex diabetes, ledbesvär, hjärt- och kärlkomplikationer, ögonsjukdomar, högt blodtryck och mag- tarmbesvär. Det här faktamaterialet syftar till att ge aktuella fakta om psoriasis och samsjuklighet. Samsjuklighet Med samsjuklighet eller comorbiditet, menas sjukdomar som vi kan få som konsekvens av en annan sjukdom. För psoriasissjuka innebär det ofta att psoriasis kommer som första sjukdom, och att andra sjukdomar sedan kan uppkomma som en följd av psoriasisen. För flera av dessa sjukdomar är sambanden dubbelt, vilket innebär att sjukdomar ökar risken för varandra åt båda hållen. Exakt vad sambanden beror på har man ännu inte identifierat, och inte heller om det finns skillnader i hur starka sambanden är. Bild: Illustration psoriasis och samsjuklighet.

2 Psoriasisartrit och ledbesvär Psoriasisartrit är den vanligaste formen av samsjuklighet, och också den vi har känt till allra längst. Många psoriasissjuka upplever att de har ont i lederna, och ungefär hälften av de som får ledbesvär får diagnosen psoriasisartrit. Att inte alla får en diagnos beror bland annat på att det kan vara svårt att ställa diagnos och att det inte alltid är psoriasisartrit, även om man har psoriasis. Ibland kan man ha flera olika ledsjukdomar till exempel artros i en axel och psoriasisartrit i en fingerled. De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, rörelse- eller vilosmärta, svullna leder, ömhet över ledkapsel, muskel- och senfästen samt trötthet orsakade av inflammation. Inflammationen kan vara lokaliserad till en eller ett fåtal leder men vanligen är många leder engagerade. Sjukdomsförlopp Den inflammation som orsakar psoriasisartrit startar i anslutning till en led, i muskel- eller senans fäste mot benet, i den så kallade entesen. Om inflammationen stannar lokalt kallas det för en senfästesinflammation. Om sjukdomen får fortsätta kan den vandra in i leden och bli en artrit, en ledinflammation. Ofta är det i stora muskelfästen som armbågsleder, över höftkammarna och vid knäna som senfästesinflammationerna startar. När sjukdomen sitter i ryggen startar inflammationen där bindväv fäster mot ben i kotorna. Diagnos Det kan vara svårt, speciellt i tidiga sjukdomsstadier, att särskilja psoriasisartrit från andra reumatiska sjukdomar. Oftast får läkaren bäst vägledning genom att noga lyssna till patientens beskrivning av sina besvär. Diagnosen ställs med hjälp av patientens sjukdomshistoria, en noggrann hud-, led och nagelundersökning, vissa laboratorieundersökningar samt röntgen av de drabbade lederna. Avgörande för diagnosen är inflammation i ledhinnorna och/eller i muskel- och senfästen tillsammans med hudsymtom och nagelangrepp. Korvfinger eller korvtå är också vägledande för diagnosen. Vid psoriasisartrit saknar blodproven vanligen reumatoid faktor (Rf ) och röntgen kan visa typiska förändringar. Sänkan är oftast normal vilket skiljer sig från ledgångsreumatism. Detta kan i vissa fall leda till en felaktig diagnos eller misstrogenhet från vården, innan patienten fått träffa en reumatolog. Källa: Psoriasis och samsjuklighet Psoriasisförbundet 2

3 Diabetes typ 2 Ungefär svenskar har diabetes typ 2, eller det som många kallar åldersdiabetes eller sockersjuka. Diabetes typ 2 har en stor ärftlighetsfaktor. Man tror att ungefär 15% av Sveriges befolkning bär på arvsanlagen för diabetes typ 2 och levnadsvanorna spelar då en stor roll för om sjukdomen ska utvecklas eller inte. Typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt hos psoriasissjuka som hos övriga befolkningen. Det är vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med diabetes och ungefär 20 procent av alla som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes. Ungefär två tredjedelar av de som inte har en känd diabetes visar sig ha sjukdomen eller ett förstadium när de får sin infarkt. Högt blodtryck och höga blodfetter är andra symtom som är kopplade till diabetes typ 2. Det är inte heller ovanligt med ledbesvär om man har diabetes typ 2, då sockret angriper senor och leder vilket gör att rörelseförmågan begränsas och smärta uppstår. Sjukgymnastik och avslappningsövningar underlättar besvären. Vad händer i kroppen Diabetes typ 2 innebär att kroppen fortfarande kan producera insulin, men att mängden inte räcker för kroppens behov. Detta kan bero på att kroppen inte kan öka insulinproduktionen när sockerhalten stiger i blodet eller på att cellvävnaden som ska ta emot insulinet inte har förmåga att utnyttja det befintliga insulinet, och att det då krävs ännu mer insulin för att cellen ska öppna sig och ta emot sockret. Övervikt och fetma kan vara en orsak till att kroppen tappar sin känslighet för insulinet. Man vet också att rökning minskar insulinkänsligheten och ju mer man röker desto större är risken för diabetes typ 2. Vad kan man göra själv Ungefär en tredjedel av alla med diabetes typ 2 klarar att hantera sin sjukdom med enbart livsstilen. Kostomläggning och fysisk aktivitet som ger mindre vikt gör ofta att kroppens egen insulintillverkning räcker till igen och blodsockernivån kan hållas normal. För dem som inte klarar sig med enbart en sund livsstil behövs också tabletter eller insulininjektioner. Källa: Text skriven av Anki Sundin, näringsfysiolog Psoriasis och samsjuklighet Psoriasisförbundet 3

4 Mag- och tarmsjukdomar Idag vet vi att det finns ett samband mellan inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis. De sjukdomar som hör till denna grupp är Crohns sjukdom och Ulcerös colit. Crohns Sjukdom (Morbus Crohn) Ungefär personer i Sverige beräknas ha Crohns sjukdom som är en kronisk mag- och tarmsjukdom. Det vanligaste är att den sitter i nedre delen av tunntarmen eller övre delen av tjocktarmen. Det är en kronisk sjukdom som går i skov. En del har bara enstaka skov, medan andra har långa och svåra skov under stora delar av sitt liv. Man tror att det behövs någon form av trigger för att utlösa den, det vill säga att något i den omgivande miljön är det som utlöser sjukdomen. Nedsatt immunförsvar, infektioner och vissa läkemedel tror man kan vara orsaker till att sjukdomen startar. Man vet med säkerhet att rökning ökar risken för att få Crohns Sjukdom och att rökning också förvärrar sjukdomen. Symtomen är magsmärtor och diarré. Sitter inflammationen i tunntarmen är viktnedgång vanligt eftersom man inte kan tillgodogöra sig näringen i den mat man äter, trötthet är vanligt och man kan också uppleva besvär från leder, ögon och hud. Man bedömer att ungefär 9 % av alla med Crohns sjukdom också har psoriasis och har sett att det kan vara upp till sju gånger större risk att få psoriasis om man har Crohns sjukdom. Det är mer osäkert hur det motsatta förhållandet är och idag vet vi inte heller om svårighetsgraden på psoriasis påverkar hur stor risken är. Ulcerös Colit Ulcerös kolit är en kronisk inflammation som sätter sig i tjocktarmen eller i ändtarmen. Ungefär personer beräknas ha sjukdomen i Sverige och den drabbar lika ofta män som kvinnor. Precis som med andra inflammatoriska sjukdomar så tror man att det krävs vissa specifika gener för att kunna få sjukdomen. Det krävs också en yttre faktor som startar sjukdomsförloppet, infektioner och exempelvis antiinflammatoriska läkemedel tror man kan vara triggers. De vanligaste symtomen är diarré och att det är blod i avföringen, men det beror lite på var inflammationen sitter. I samband med skov kan man få smärta i lederna framför allt i höfter och rygg och för en del är dessa smärtor ett första tecken på att ett skov är på väg. När det gäller ulcerös kolit kan rökning ibland mildra skoven, och det händer att sjukdomen förvärras av ett rökstopp. Läkarna rekommenderar dock alltid rökstopp eftersom rökningen i sig för med sig andra stora hälsorisker. Man tror att sambandet med mellan ulcerös kolit och psoriasis är lägre än med crohns sjukdom Källa: Psoriasis och samsjuklighet Psoriasisförbundet 4

5 Ögonsjukdomar Ett samband har de sista åren kunnat ses mellan psoriasis och kroniska inflammationer i ögonen. Beroende på i vilken del inflammationen sitter så kallas den för olika saker, en inflammation i främre delen kallas irit, en inflammation i bakre delen kallas uveit. Vid inflammation av den främre delen kallas det irit och kännetecknas av att ögat blir rött närmast hornhinnan, man blir ljuskänslig och känner värk. Tårar kan börja rinna. Synen kan vara normal eller nedsatt. Vid inflammation i den mellersta delen (intermediär uveit) är symtomen mildare, oftast erfar patienten "flugor" eller prickar för det sjuka ögat. Vid bakre uveit är det framför allt prickar och flugor och nedsatt syn som ger patienten symtom. Dessa inflammationer kan vara sporadiska eller bli kroniska, vilket innebär att de ger besvär mer eller mindre hela tiden (mer än tre månader). Diagnos och behandling Om man upplever några av de symtom som beskrivs i texten ovan bör man söka ögonläkare för en undersökning. Hos ögonläkaren tittar man med mikroskop in i ögat och bedömer näthinnan. Det kan hända att man får göra en allmän utredning med blodprovstagning och röntgenundersökning av resten kroppen. Beroende på graden av inflammation och var den är belägen, får man oftast kortisondroppar och droppar som vidgar pupillen under ett par veckor. Vid kraftiga infektioner kan det bli aktuellt med tillägg av kortisontabletter och vid riktigt svåra fall kan det bli fråga om så kallad immunohämmande behandling, ofta i samråd med specialister inom reumatologi. Om man hittar någon infektiös orsak kan det bli aktuellt med behandling mot infektionen. Källa: Netdoktor.se Psoriasis och livskvalitet Vid mätningar där man har jämfört psoriasissjukas livskvalitet med andra sjukdomar ser man att psoriasis ofta har en stor inverkan på hur man kan leva sitt liv. Både när det gäller fysisk och mental hälsa har psoriasissjuka som grupp en lägre upplevd livskvalitet än många andra sjukdomsgrupper. Psoriasisförbundet genomförde 2014 undersökningen, Psoriasiskoll, där över 7000 personer deltog. Nästan 30 % av respondenterna svarade att sjukdomen påverkar självförtroendet, 20% upplever osäkerhet i sociala sammanhang där andra inte känner till att man har psoriasis och 24% undviker besök i simhallar och på badstränder. Depression och nedstämdhet Nedstämdhet och depressioner är ofta förekommande hos psoriasis- och psoriasisartritsjuka. I den undersökning som Psoriasisförbundet gjorde 2014 anger 24 % att man lider av depression. En siffra som även bekräftas av flera internationella studier. Psoriasis och samsjuklighet Psoriasisförbundet 5

6 Forskningen har ännu inte klargjort om depression och nedstämdhet har en direkt koppling till den inflammatoriska processen, eller om det är en följd av de begränsningar i livet som psoriasis/psoriasisartrit kan medföra. Aggressivitet och humörsvängningar är vanligt vid trötthet och nedstämdhet och kan därför uppkomma som följd av de två förstnämnda faktorerna och kanske inte som en direkt följd av psoriasisen. Källa: samt resultaten från undersökningen Psoriasiskoll (internt material) Psoriasis och samsjuklighet Psoriasisförbundet 6

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit Grundläggande information om ankyloserande spondylit och dess behandling för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 Till läsaren Ankyloserande spondylit

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Polymyalgia Reumatika

Polymyalgia Reumatika Polymyalgia Reumatika Temporalarterit, Takayasus arterit av Agneta Uddhammar utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Om Polymyalgia Reumatika och temporalarterit 3 Hur diagnosen ställs 5 Behandling

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö.

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Ur The Sjögren s Syndrome Survival Guide, med tillåtelse av författarna Teri R.Rumph, Ph.dr och Kathy Morland Hammit, f.d. ordf.

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer