Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)"

Transkript

1 Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit)

2 Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping.

3 Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här broschyren hittar du information om kollagen och lymfocytär kolit, två kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som också kallas för mikroskopisk kolit. Kunskapen om mikroskopisk kolit är relativt begränsad jämfört med de andra inflammatoriska tarmsjukdomarna (Crohns sjukdom och ulcerös kolit). Om du själv har mikroskopisk kolit ska denna information hjälpa dig att förstå när du har en aktiv sjukdom, vilka symtom du kan förvänta dig och när behandling är att rekommendera. Det är viktigt att du är delaktig i din sjukdom och vid behov tar kontakt med din magtarmläkare eller andra vårdinstanser. Broschyren kan inte ersätta samtalet med din ansvariga läkare utan är tänkt som ett komplement. 3

4 Vad är mikroskopisk kolit och hur ställs diagnosen? Mikroskopisk kolit är ett samlingsbegrepp för två sjukdomar som kallas för kollagen eller lymfocytär kolit. Kolit betyder inflammation i tjocktarmen (kolon = tjocktarm) och som namnet antyder kan tillståndet enbart upptäckas genom mikroskopisk undersökning av vävnadsprover från tjocktarmens slemhinna. Sjukdomen orsakar vattniga diarréer som varar under längre perioder. 4 Om du har haft diarré dagligen i minst fyra veckor är det möjligt att det är mikroskopisk kolit som ligger bakom besvären. En läkare kan bekräfta diagnosen genom att ta vävnadsprover från tjocktarmen. Provtagningen innebär att tjocktarmen undersöks med en böjlig slang som är försedd med videooptik (koloskopi). Med hjälp av en tång tas ca 2 mm stora vävnadsbitar (biopsier) från olika ställen i tjocktarmen. Biopsierna skickas sedan till en patolog för att undersökas under mikroskop (se bilder sidan 5). En koloskopi är en rutinundersökning som inte ska vara smärtsam. Den kan dock upplevas olika och man kan känna oro och obehag inför undersökningen. Själva provtagningen inne i tarmen gör inte ont men instrumentet som används under koloskopin kan göra att man känner obehag i buken. Detta är övergående. Prata gärna med sjukvårdspersonalen inför din koloskopi om du är orolig.

5 Normal tarmslemhinna. 5 Vävnadsproverna visar om det rör sig om kollagen eller lymfocytär kolit. Vid kollagen kolit (kollagen = bindvävnad) ses en tydlig förtjockning av bindvävsbandet under slemhinnans ytceller och en ökad förekomst av vita blodkroppar, främst lymfocyter. Vid lymfocytär kolit finns en ökning av lymfocyter i slemhinnans ytceller.

6 Hur vanligt är mikroskopisk kolit? 6 Mikroskopisk kolit är en relativt nyupptäckt sjukdom. Det första fallet av kollagen kolit beskrevs av en svensk patolog 1976 och beteckningen lymfocytär kolit kom Sjukdomen ansågs länge vara sällsynt men de senaste decennierna har forskning framför allt i Sverige, Danmark och USA visat att den ökar. I Sverige drabbas av personer av mikroskopisk kolit. De flesta är runt år när de insjuknar men 25 procent av patienterna är under 45 år, och i vissa fall kan även barn drabbas. Kvinnor drabbas i mycket högre utsträckning än män. Många av de som får mikroskopisk kolit har redan någon annan autoimmun sjukdom, som glutenintolerans (celiaki), sköldskörtelrubbningar, reumatism eller diabetes. Symtom och förlopp Både kollagen och lymfocytär kolit orsakar kronisk, icke blodig och mestadels vattnig diarré som kan uppstå plötsligt, ibland även nattetid. Mikroskopisk kolit är inte någon smittsam sjukdom och kan inte spridas till andra. Sjukdomen kan förväxlas med en virus- eller bakterieinfektion, men till skillnad från en infektion varar diarréerna under en längre period. På grund av den vattniga konsistensen är det vanligt att man får problem med trängningar och i vissa fall även avföringsläckage. Detta kan i sin tur leda till nedsatt livskvalité och ett socialt handikapp. Behandlingen av mikroskopisk kolit har förbättrats de senaste åren och forskningen kring sjukdomen fortsätter.

7 Sjukdomen delas in i aktivt och lugnt skede Tabell 1. Kliniska kriterier för sjukdomsaktivitet vid mikroskopisk kolit Avföring per dag 1 Vattnig avföring per dag 1 Lugnt skede (remission) <3 och <1 Aktiv sjukdom >3 eller >1 1) Genomsnitt under en veckas registrering. 7 Om du har tre eller flera tarmtömningar eller minst en vattnig avföring per dag under minst en veckas tid betyder det att sjukdomen är aktiv. Det är också vanligt att man får ont i magen. Symtomen gör att tillståndet ibland förväxlas med irriterad tarm eller IBS (irritable bowel syndrom) och att man därför inte får rätt behandling.

8 För att få diagnosen IBS ska man alltid både ha ont eller obehag i magen och avföringsrubbningar. Det vanligaste är att avföringskonsistensen och tarmtömningsfrekvensen växlar under en viss period hos de som har IBS. Vid aktiv mikroskopisk kolit är avföringen däremot alltid lös till vattnig, samtidigt som diarréerna håller på under en längre period (veckor). Många patienter upplever en kronisk trötthet men det är osäkert om det enbart beror på sjukdomen. Framtida forskning behöver undersöka detta närmare. 8 Många av de som drabbas av mikroskopisk kolit minskar i vikt när sjukdomen är aktiv. Det är dock oklart om viktminskningen beror på att man förlorar mycket vätska via tarmen eller att många undviker att äta för att motverka diarréerna.

9 Teorier om orsaken till mikroskopisk kolit Orsaken till mikroskopisk kolit är fortfarande okänd. En huvudteori är att någon okänd faktor/substans i tarminnehållet sätter igång en inflammatorisk reaktion i tarmslemhinnan hos personer som har någon form av genetisk avvikelse. Forskarna vet att sjukdomen ibland går i släkten men kan inte riktigt förklara varför. Experimentella studier har visat att tjocktarmsslemhinnan hos drabbade personer släpper igenom substanser och bakterier i en högre grad än hos friska. Immunförsvaret reagerar då genom att skicka vita blodkroppar till slemhinnan för att försvara kroppen mot de främmande ämnena. Hos en del kan immunförsvaret vända sig mot den egna vävnaden och ge upphov till en kronisk inflammation som i sin tur leder till diarré. 9 Vissa läkemedel tros också kunna utlösa mikroskopisk kolit. Det handlar framförallt om syrahämmande läkemedel, s.k. protonpumpshämmare, vissa smärtläkemedel och antidepressiva mediciner. Därför är det viktigt att du berättar för din läkare vilka mediciner du tar. Det verkar även finnas ett samband mellan rökning och mikroskopisk kolit, då rökare oftare får diagnosen och i regel drabbas i yngre ålder. Rökning påverkar också avföringskonsistensen, samtidigt som rökare inte svarar lika bra på behandling med kortison.

10 Behandling Syftet med behandlingen är att kontrollera symtomen, förbättra livskvalitén och få in sjukdomen i ett lugnt skede (s.k. remission). Sjukdomen anses vara i remission om man har mindre än tre tarmtömningar i genomsnitt per dag under en vecka och den vattniga konsistensen har försvunnit. (Tabell 1, sidan 7). Om symtomen är milda kan man prova läkemedel som bromsar tarmmotoriken. Dessa är i första hand loperamid som finns receptfritt. 10 Om det finns tecken på försämrat upptag av gallsalter i tunntarmen kan man pröva läkemedel som binder gallsallter i avföringen, till exempel kolestyramin och kolestipol. Tänk bara på att de här läkemedlen inte ska tas samtidigt med andra mediciner. Däremot har 5-aminosalicylsyra (t.ex. mesalazin), ett läkemedel som förskrivs till patienter med ulcerös kolit, inte visat sig vara effektiv vid behandling av mikroskopisk kolit.

11 Den bäst dokumenterade behandlingseffekten har budesonid. Budesonid är ett kortisonpreparat som verkar lokalt i tarmen. På grund av sin höga nedbrytning i levern är koncentrationen i blodet mycket lägre än för vanliga kortisonpreperat (t.ex. prednisolon), vilket minskar risken för biverkningar. Studier har visat att runt 80 procent av patienterna som fått 9 mg budesonid blir bättre inom en månad. De flesta patienter i dessa studier har bedömt att de har tolererat budesonid väl. Den Europeiska Mikroskopisk Kolit Gruppen (EMCG) rekommenderar att en aktiv sjukdom i första hand skall behandlas med budesonid 9 mg per dag under 6-8 veckor. 11 Lever Magsäck Mjälte Tolvfingertarm Gallblåsa Bukspottkörtel Grovtarm (colon) Tunntarm (ileum) Blindtarm Ändtarm (rectum) = Del av tarm som är inflammerad Mikroskopisk kolit drabbar grovtarmens yttre slemhinna (mukosan)

12 Tyvärr är det många som löper risk att få återfall inom tre månader efter avslutad behandling. Om man får upprepade sjukdomsperioder med diarré kan det hända att man behöver få behandling med budesonid under en längre tid. Dosen trappas då ned gradvis tills man når den lägsta nivå som håller diarréerna i schack. Vid långtidsbehandling med budesonid ska tilläggsbehandling med vitamin D och kalcium ges. 12 Om man efter en tid inte längre svarar på budesonidbehandlingen eller utvecklar intolerans (icke acceptabla biverkningar) kan andra immunhämmande läkemedel prövas. Denna typ av behandling är godkänd för ulcerös kolit och Crohns sjukdom men kan prövas även för mikroskopisk kolit i samråd med en specialist på inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa immunmodulerande läkemedel hör t.ex. infliximab, adalimumab och tiopuriner. De förstnämnda har en snabbt insättande effekt, medan tiopuriner är mer lämpade som underhållsbehandling. När dessa läkemedel ges bör man vara extra vaksam på biverkningar, framförallt hos äldre och personer som har flera sjukdomar. Att operera bort tjocktarmen är ytterst sällan nödvändig men de patienter som inte alls svarar på medicinsk behandling kan övervägas för en s.k. ileostomi (påse på magen).

13 Hur ska man äta? Många känner ett starkt behov av att förändra sina matvanor för att lindra symtomen vid mikroskopisk kolit. Tyvärr vet vi väldigt lite om hur kost påverkar tarminflammationen och därför finns det inga allmänna råd hur man kan anpassa sina matvanor. Genom att äta mindre kan man minska sina diarréer men det är inte lämpligt att äta mindre då sjukdomen oftast redan orsakar betydande viktnedgång. Eftersom man förlorar mycket vätska av de vattniga diarréerna är det viktigt att dricka mycket (minst 2 liter dagligen). Viss mat eller dryck är känd för att kunna påverka tarmens motorik eller avföringskonsistens och kan förvärra diarréerna, t.ex. starkt kryddad mat, fettrik kost, kolsyrahaltiga drycker och kaffe. Det är dock väldigt individuellt hur tarmen reagerar på maten. Om man misstänker att vissa livsmedel påverkar tarmen negativt är det inte fel att utesluta dessa livsmedel en tid men därefter provocera med samma livsmedel igen för att vara säker. 13

14 Prognos Mikroskopisk kolit är en godartad sjukdom och leder inte till ökad risk för cancer eller överdödlighet. Den ger inte heller några bestående komplikationer. 14 Det finns tyvärr inga tester som kan förutse vilket förlopp just din sjukdom kommer att ha. Hos en del, framförallt de som har lymfocytär kolit, kan inflammationen läka spontant men för många andra blir sjukdomen livslång. Det är tyvärr också omöjligt att säga vad som utlöser symtomen. Förhoppningsvis kommer den forskning som pågår i Sverige och internationellt att kunna svara på de här frågorna i framtiden. Det är viktigt att du tar en aktiv roll i din sjukdom, är observant på utlösande faktorer och tar kontakt med din läkare om du uppfyller kriterierna för aktiv sjukdom. I de flesta fall kan man med medicinsk behandling bli besvärsfri, slippa återfall och leva ett normalt liv.

15 Anteckningar

16 För dig som vill veta mer Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka, RMT Tel European Microscopic Colitis Group (EMCG) En portal för dig som har problem med magen. Ansvarig utgivare: Meda Sverige Meda AB Box 906, Solna Tel , Fax E-post:

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Myastenia Gravis. Information för patienter och deras anhöriga

Myastenia Gravis. Information för patienter och deras anhöriga Myastenia Gravis Information för patienter och deras anhöriga HUR SJUKDOMEN MYASTENIA GRAVIS UPPTÄCKTES Namnet myastenia gravis (MG) kommer från det grekiska ordet myasthenia som betyder muskelsjukdom

Läs mer

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Sarkoidos och lungfibros En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund 4/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Orsak Som nämnts ovan är den vanligaste bakterien vid hudinfektioner stafylokockbakterien. Som regel är det hundens egen stafylokock (Staf.

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten INGER BENGTSSON KRISTINA GUNNARSSON Examensarbete Ht 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Patientinformation GODA RÅD

Patientinformation GODA RÅD Patientinformation GODA RÅD till dig som har brist på matsmältningsenzymer Den här skriften är framtagen för dig som har problem med din bukspottkörtel, och som därför behöver tillskott av matsmältningsenzymer.

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september december 2012 MGN l Så slipper du svullen mage fem tips! l Olika tarmsjukdomar Ditt husdjur får tandsten Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Vikingasjukan

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010

Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010 Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010 Fråga: 1) Om en person fått cancer i tarmen, är det då viktigt för nära anhörig (t ex barn) att genomgå en screening? Vart vänder man sig

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer