Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni Referat 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni 2012. Referat 1"

Transkript

1 från sundsvall och mottala Referat Tyas Regionala utbildningsråd Samverkan för utbildning och rekrytering Juni 2012 Referat 1

2 Sundsvall väljer väg Sundsvall står i valet och kvalet. Transportutbildningen ansågs kosta för mycket och var på väg att läggas ned. Efter branschens aktiva medverkan vände barn- och utbildningsnämnden hösten Genom utvidgat samarbete med näringslivet kan transportutbildningen bli en god affär. Här flankeras yrkeslärare Peter Lundberg av Mikaela Hoflin (tv) och Wayni Samare, två tjejer på transportutbildningen i Sundsvall med lastbilsdrömmar. De går båda i årskurs 3. Mikaela vill arbeta med anläggningstransporter i nedre Norrland medan Waynis dröm är att det ska bli möjligt för henne att köra lastbil i Eritrea. Man kan tro att de inte kommer att bli utan jobb när de är klara med utbildningen, för utöver branschens allmänna behov att rekrytera på grund av kommande pensionsavgångar är transportkonjunkturen på uppgång i Norrland, bland annat med en gruvnäring som vädrar morgonluft. Det är redan mycket transporter i Sundsvall med omnejd. Elever kommer från Ånge, Nordanstig och Härnösand 2 Referat för utbildningen. Längre norrifrån har man redan börjat rekrytera förare. Det är inte så många elever som rekryteras direkt norrut, säger Peter Lundberg, men det lockar dem som arbetat några år, och då uppstår ju tomrum här. Vandrande pengapåsar I den här situationen fick jag order att lägga ner transportutbildningen, säger rektorn vid Västermalmsgymnasiet Per Lindstrand. Han berättar om transportutbildningen som funnits i alla år i Sundsvall på olika adresser. Den nuvarande lokaliseringen är sedan drygt 10 år i Birsta, strax norr om stan. Lokalen är förhållandevis dyr. Men på den tiden tittade man inte på pengar på samma sätt som idag när eleven har blivit en vandrande pengapåse, säger Per Lindstrand. Nu har man från kommunens sida sagt att vi ska bedriva verksamheten med våra egna intäkter, och det går ju inte ihop. Därför fick vi order i augusti 2010 att lägga ner en inriktning inom fordonsprogrammet för att komma i kostymen. Valet stod mellan Karosseri och Transport. Lindstrand hamnade i ett svårt val, för hur han än gjorde skulle det bli fel. Till slut valde han att lägga ner karosseriutbildningen. Det blev ett himla liv, men jag var tvungen för jag hade röda siffror. Branschen grep in Problemen för transportutbildningen var inte borta för det. Fortfarande var

3 det en utmaning att få utbildningen både kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar. Det är till exempel inte tänkbart att skolan skulle kunna köpa nya bilar och maskiner vilket så småningom kommer att behövas. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden blev inför gymnasieutbudet att transportutbildningen skulle läggas ned. Då reagerade transportbranschen. I september 2010 skrev företrädare för ett lokalt åkeri, skogsindustrin och TYA:s regionala utbildningsråd till utbildningsnämnden att man vill ha transportutbildningen kvar. Utbildningsplatserna behövs för åkerierna har svårt att hitta välutbildad personal. Sundsvall är stort nog för att bära en transportutbildning vilket väsentligt mindre kommuner redan gör. Transportutbildningen i Sundsvall är seriös och har gott rykte. Att knappt en tredjedel av eleverna är flickor och att flera har invandrarbakgrund ligger i linje med branschens strävan att modernisera bilden av transportyrkena. Man pekade på att det går att hitta alternativ till ett traditionellt upplägg av transportutbildningen, nämligen genom TYA:s modell för arbetsplatslärande. Stort steg I utbildningsnämnden blev man intresserad och beslöt att tillsammans med transportbranschen gå vidare mot en sådan lösning. Att införa TYA:s modell med upp till 30 procent av transportutbildningen förlagd som arbetsplatslärande är en stor sak, konstaterar Per Lindstrand. Det är meningen att vi i Gy11 ska knyta skolan närmare företagen, men man måste vara medveten om att man Per Lindstrand, rektor vid Västermalmsgymnasiet. också på gott och ont får den kultur som råder i näringslivet. I dagens transportutbildning arbetar man redan med arbetsplatslärande och i de avtal som tecknas med företag finns bland annat frågor om språk och jargong, kultur och attityder, värderingar och säkerhetstänk med. Vår roll är att fostra goda samhällsmedborgare, säger Per Lindstrand, det är en bit som man inte får rationalisera bort. Vi måste också till exempel kunna vara säkra på att det finns utbildningsplatser även om ett företag skulle komma på obestånd. Vi får inte sätta oss i knäet på åkerierna, utan det är viktigt att betona att det är utbildning det handlar om. Det är min uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån skolans styrdokument. Det ligger en poäng i att de gemensamma gymnasieämnena fortfarande ska vara kvar i skolans lokaler nere i stan. Närmare verkligheten Den åkare som skrev under brevet till barn- och utbildningsnämnden är beredd att härbärgera transportutbildningen därefter. Där finns en plan som är lämplig att öva på. Den används av åkeriet bara kvällar och nätter. Där finns också lämpliga samlingslokaler för utbildning i karaktärsämnen som företaget kan använda för andra ändamål när inte skolan är där. Yrkesläraren Peter Lundberg ser inga nackdelar med att den yrkesmässiga utbildningen bedrivs där. Tvärt om är det en fördel med nära band till verkligheten och att det finns en garanti för att vi även på sikt får utbilda på moderna bilar och maskiner. Men det är viktigt att vi kan erbjuda eleverna en bredd i utbildningen så att man får pröva på olika transporter och inte bara hur det är på ett företag. Bo Bjarnhagen, TYAs regionala projektledare. God affär Dagens relativt dyra utbildningslokaler för karaktärsämnen inklusive övningsplan hyrs fram till 2014, så det finns en viss tid att spela på. Efter att utbildningsnämnden hösten 2010 uttryckt sitt intresse av att titta närmare på en modell med utvidgat arbetsplatslärande fick TYA:s regionala projektledare Bo Bjarnhagen i uppgift att kartlägga vilka alternativ som transportutbildningen stod inför och vilka konsekvenser för utbildningen som olika val skulle få. Ett problem som han genast stötte på gäller redovisningen. Det går inte att se alla intäkter som transportutbildningen för med sig och heller inte att skilja utgifter från kostnader. Sammantaget får detta transportutbildningen att framstå som dyrare än vad den här. Visst är utbildningen kostsam, säger han, men den är en god affär. Elever går direkt från skola till jobb, och vilken utbildning kan skryta med det? Jag tycker att kommunen borde se till sitt samhällsansvar och inte bara titta i skolbudgeten. När alternativen analyserats framstod det mest radikala alternativet, där skolan hyr in sig hos en åkare för karaktärsämnens och i övrigt samverkar med flera åkerier om körträning med mera som det mest ekonomiskt fördelaktiga. Gymnasiechef Marianne Staaf-Gälldin lade förslaget till barn- och utbildningsnämnden att lägga ner transportutbildningen. Nu är hon glad för att samarbetet med transportbranschen för att bevara transportutbildningen kommit igång. Vi var tvungna att göra något. Det finns många aktörer på den marknad som skolan blivit och man slåss om de minskande årskullarna till gymnasieskolan. Transportutbildningen är en av de dyrare, men genom den utredning som gjorts kan vi se att det finns stora rationaliseringsmöjligheter. Risk för långbänk Flera frågor behöver besvaras, såsom hur företag som deltar i utbildningen >>> Referat 3

4 Överlevde Marianne Staaf-Gälldin, Gymnasiechef >>> ska ersättas, hur sårbarheten när utbildning förläggs till privata företag som kan hamna på obestånd kan undvikas och hur man motverkar trenden bland ungdomar att hellre söka sig till studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Men en förutsättning för att vi ska komma vidare med utredningen är att vi vet om, och i så fall hur vi ska göra en upphandling eller om vi kan gå direkt och handla tjänster av den åkare som vi vet har intresse för att samverka nära med skolan. Inga Bengtsson, ekonomichef vid kommunens barn och ungdomsförvaltning, funderar som bäst på hur arbetsplatslärandet ska upphandlas. Samtidigt konstaterar Marianne Staaf-Gälldin att det var en entreprenör, en före detta transportelev, som kom med idén och han med flera åkerier bakom ryggen är intresserad av att medverka i utbildningen. Risken är att entreprenören tappar engagemanget om utredningen drar ut för långt på tiden och inget händer. Det vore tråkigt för jag ser att vi med en nära samverkan kring transportutbildningen skulle stärka företagsklimatet, vilket är en politisk ambition att göra här i Sundsvall. Inte minst ur ett genusperspektiv vore det också värdefullt att ha kvar en utbildning som leder till arbete. Det är många unga kvinnor som lämnar Västernorrland för att få jobb. Kan vi få fler flickor att intressera sig för transportutbildningen, och där vet jag att vi är på god väg, öppnar sig också en bredare arbetsmarknad för kvinnor. n hotet I Motala var transportutbildningen hotad på grund av den åtdragning av svångremmen som sjunkande elevantal medför. Högt söktryck kombinerat med goda möjligheter att få jobb gjorde att den fick vara kvar. Transportutbildningen i Motala startade från scratch som arbetsplatslärande enligt TYA:s modell, vilket innebär att nära samarbete med lokala åkeriföretag. Även i Motala har kommunens svångrem dragits åt som en följd av den demografiska utvecklingen med minskande elevkullar i gymnasieåldern. I höstas kom beskedet att programmet riskerades att läggas ner om det inte kunde rymmas inom de ekonomiska ramar som räknas fram med antalet inskrivna elever som utgångspunkt. De resurser som skolan hade råd till medgav 6,5 lärartjänster. Men på grund av elever med särskilda behov och andra omständigheter behöver skolan anställa 7,5 lärare. Vi har inga särskilda pengar att köpa externa tjänster för, konstaterare rektor Bo-Stefan Olsson. Den externa förarprövningen kostar pengar och vi betalar ersättning till de företag som medverkar i utbildningen. Dessa kostnader menade kommunekonomerna motsvarar de lärarresurser vi har utöver vad vi drar in på eleverna. Vad f-n gör man då? Att lägga ner transportprogrammet skulle vara som att skjuta sig i foten, säger han. Vi har ju ett enormt söktryck. Så jag tog Mats i handen och gick till vårt lokala programråd och frågade om åkerierna var beredda att medverka i utbildningen utan att få ersättning från skolan. Vad som då hände var att transportbranschen tillskrev förvaltningschefen och utbildningsnämndens ordförande. Man beskrev transportutbildningens betydelse för arbetsmarknaden i regionen eftersom den ger arbete i regionen och att utbildningen är effektiv och kostnadsmässigt ligger under riksgenomsnittet. Resultatet av kontakterna blev att både utbildningen som sådan och ersättningen till medverkande företag nu är kvar. Det är helt rimligt att vi betalar företagen ersättning för att de utbildar våra elever, säger Bo-Stefan Olsson. I och med att vi lägger ut utbildningen slipper vi en stor kostnad som vi annars skulle haft för bilar med mera. De förare som är handledare kostar mer för sina arbetsgivare i och med att de får handledarersättning. Det är också företagen som betalar utbildningen för sina handledare. APL-samordnaren Mats Johansson konstaterar att det också stärker skolans roll som avtalspart att man betalar för hjälpen med utbildning och inte får den gratis. Då blir det lättare att ställa krav på företag som bedriver utbildning. Utbildar även för högskola Efter införandet av Gy11 har det märkts en tendens bland ungdomar som söker till gymnasieskolan att välja bort yrkesprogram till förmån för studieförberedande program där man får hög- 4 Referat

5 skolebehörighet utan att göra särskilda tillval. Det blev också i Motala en dip i söktrycket, men den har man nu tagit igen genom att satsa på information, dels vid en stor årlig gymnasiemässa, dels vid information i grundskolorna. Vi har utbildat elevambassadörer som sprider budskapet att man på fordonsprogrammet inte är utestängd från högre utbildning, säger Bo-Stefan Olsson, utan att vi i skolan erbjuder kurser för det. Vi har också märkt en oro på grund av ungdomsarbetslösheten bland föräldrar. Vi har tagit tag i den och marknadsför transportutbildningen med att utbildningen ger jobb och att den inte behöver vara en återvändsgränd. Blivande handledare? Från skolans sida har man också informerat om att transportutbildningen är en bra väg ut på arbetsmarknaden för kvinnor och nu har man fler tjejer än tidigare i årskurs 1. Vi brukar tala om för åkarna att tjejer är bra för åkeriets ekonomi, säger Mats Johansson. De sliter mindre på fordonen och kör inte sönder saker lika ofta som killar. En av tjejerna på transportutbildningen är Jessica Augustsson. Efter sina egna erfarenheter av arbetsplatslärande vid MLT Malméns Logistik & Transport i Skänninge kan hon gott tänka sig att själv handleda elever när hon blivit varm i kläderna som yrkesförare, förhoppningsvis i en bil med släp. En fördel med att vara tjej är att man får lite hjälp med de tunga sakerna. Det behöver man ofta inte be om. Och när man kommer ut till kunderna med varor brukar många bli positivt chockade när de ser att det är ej tjej som kör. Personliga kontakter A & O I Motala har man erfarenhet av hur utbildningen kan påverkas om ett större åkeriföretag där det pågår arbetsplatslärande går i konkurs. Problemet som uppstod gick att lösa då Mats Johansson genom personliga kontakter över sommaren kunde mobilisera de fem handledare som annars skulle saknas. Försäkringen för att kunna leva upp till utbildningsgarantin ligger alltså i att skolan har goda personliga kontakter i åkerinäringen upparbetade. Mats Johansson är hela tiden på jakt efter nya intresserade företag på orten, helst med någorlunda volym. Alla företag som vi har kontakter med kan inte ha elever hela tiden så ibland faller några ifrån. Men min erfarenhet, säger Mats Johansson, är att om vi tappar ett företag får vi under tiden in två nya. Även när det gäller att säkerställa att det fungerar socialt och råder rätt värderingsklimat i förarhytten är de personliga kontakterna A & O. Mats Johansson förklarar att han noga följer de loggböcker som eleverna har med sig till och från APL-veckorna. Både före och efter varje vecka talar han med eleverna och handledarna. Jag har också haft en undervisningsfri dag då jag har åkt med handledarna under deras arbetspass för att kunna föra en dialog. De ska inte behöva tveka att ringa mig om de får problem. Utbildar tillsammans Det lokala programrådet är en viktig bro mellan skola och arbetsliv, konstaterar Bo-Stefan Olsson. Det gäller att vi får förståelse för varandra, inte minst i frågan om vad som är skolans uppgift och företagens roll. Det är ofta åkeriägarna som sitter i programrådet, och det är bra, för då kan vi också ta beslut i frågor som har med kostnader att göra. Det blir möjligt att ge och ta. Programrådet som sådant är ett uttryck för att vi utbildar tillsammans, säger Mats Johansson. Man kan inte från ett åkeriföretag komma och säga att vi ger en kass utbildning för vi skapar den tillsammans. I så fall får vi från skolans sida ställa motfrågan: Jaha, ni är ju med och bestämmer och vad tycker ni att vi ska ändra på..? n Bo-Stefan Olsson, APL-samordnare, Jessica Augustsson, elev och Mats Johansson, representant för det lokala programrådet Referat 5

6 6 Referat

7 Nära Arbetslivet Enligt reglerna för Gy11 ska skolan verka i nära kontakt med arbetslivet: Nationell nivå: För varje program i gymnasieskolan finns ett nationellt programråd. I programrådet för Fordons- och transportprogrammet deltar personer med förankring inom bland annat TYA, Transport, BA, BUA och Transportstyrelsen. Programrådet är ett forum där för information och samråd där branschen och Skolverket möts för att finputsa programmet så att det fungerar väl. Läs mer på Lokal/regional nivå: För varje yrkesprogram ska det finnas ett programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. I programrådet ska man bland annat behandla rekrytering till och dimensionering av utbildningen, utbildningens inriktning, samråda om den lokala arbetsmarknadens behov av särskilda utgångar (yrken), kvalitetsfrågor, tillgången till praktikplatser och försäkringsfrågor med mera. Läs mer på Individuell nivå: Eleverna på yrkesprogram ska under minst 15 veckor ha sitt lärande förlagt till arbetsplatser. Då ska de få tillfälle utveckla yrkeskunskaper i verkliga miljöer, lära sig yrkets språk och kultur och börja bygga på sin yrkesidentitet. För varje elev i arbetsplatsförlagt lärande ska det finnas en överenskommelse, mellan eleven, företaget och skolan. Läs mer på eller APL enligt tyas modell HJÄLP FÖR LEDAMÖTER Ur ett samhällsperspektiv är arbetsplatsförlagt lärande (APL), enligt TYAs väl beprövade modell, en god affär: Rullande För att hålla Sverige rullande behövs fler välutbildade yrkesförare. TYA:s APL-modell möjliggör att fler kan utbildas. Eleverna får jobb vilket innebär god samhällsekonomi. Säkert Att komma direkt från skolan till ensamarbete blir för många elever ett för stort steg. Föraren förväntas kunna utföra transporterna miljöriktigt, kvalitetsmedvetet och effektivt. APL har givit eleverna övningskörning / mängdträning under trygga former på ett kostnadseffektivt sätt. Eleverna har med TYAs modell fått en utbildning som gör dem säkra. Inom TYA tar man fram en handbok för branschens programrådsledamöter. Den ska bland annat ge insikt om ledamöternas roller. Läs mer på Referat 7

8 Z W X AC Y BD TYAs regionala utbildningsråd TYA har åtta regionala utbildningsråd. Rådens främstauppgifter är att stärka och förbättra. rekryteringen av välutbildade transportarbetare till TYA-anslutna företag samverkan mellan skola, företag och arbetsförmedling fortbildnings- och utvecklingsinsatser för anställda förare Text: Silfvers Textverk Bild: Ryno Quantz, Bosse Silferberg Form: Jens Sjunnesson Upplaga: 1:1, ex S O N M U T D E F H G K C AB I TYA har regionala projektledare som är transportbranschens kontaktpersoner när det gäller yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, APL, i regionerna. Projektledarna arbetar för en eller flera rådsregioner. För mer information om TYAs regionala utbildningsråd, se under U T B I L D - NING 8 Referat TYA Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd Ett samarbetsorgan för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen TYA, Box 1826, Solna telefon: telefax: e-post: hemsida: ansvarig utgivare: Bill Rehn mer information om TYAs regionala utbildningsråd, se: eller kontakta projektledare Robert Dierks, ,

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden referat nr.0 nr.7 Från TYAs rådskonferens i Malmö 22-23 november Rubrik 2007 Månad 2008 Utgiven i januari 2008 Inger sätter fart på Skåne Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen Om än

Läs mer

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket referat nr.8 nr.0 Från TYAs rådskonferens i Sunne Rubrik 13-14 november 2008 Månad 2008 Utgiven i december 2008 Jag trodde jag kunde mycket Jessica Nyberg har rätta påbråt. Pappa har eget skogsbilsåkeri.

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA A P R I L 2 0 0 8 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter ett enormt

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. Från lokalt programråd och regional rådskonferens.

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. Från lokalt programråd och regional rådskonferens. Från lokalt programråd och regional rådskonferens. Referat Tyas Regionala utbildningsråd Samverkan för utbildning och rekrytering Mars 2012 Jobb, det är inget att stå och vänta på APL är inte bara ett

Läs mer

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 information från tya maj 2009 Vi möter ett enormt positivt intresse från alla håll för APL-konceptet, säger Bill Rehn, vd på TYA. APL-kurser för handledare och instruktörer

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

REFERAT #5 JANUARI 2007

REFERAT #5 JANUARI 2007 REFERAT #5 JANUARI 2007 REKRYTERING I FOKUS Hur ska den arbetskraft som transportbranschen ropar efter lockas fram? Frågan stod i centrum när TYAs årliga konferens för de regionala utbildningsråden ägde

Läs mer

REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005

REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005 REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005 Ulf Zetterstedt från BA har en vision om att Sverige ska ligga i topp när det gäller yrkesutbildning för den europeiska transportsektorn. SVENSK TRANSPORT-

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer

REFERAT #1 KONFERENS I STOCKHOLM, DECEMBER 2004. inriktas mot hur man ska efterleva det kommande. EU-direktivet som i hög grad är inriktat

REFERAT #1 KONFERENS I STOCKHOLM, DECEMBER 2004. inriktas mot hur man ska efterleva det kommande. EU-direktivet som i hög grad är inriktat REFERAT TYAs VD Bill Rehn talade bland annat om vikten av att branschen är ett föredöme när det gäller trafiksäkerhet. VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Både behovet av hög trafiksäkerhet och åkerinäringens behov av arbetskraft

Läs mer

REFERAT #4 APRIL 2006

REFERAT #4 APRIL 2006 APRIL 2006 REFERAT #4 ARBETSPLATSLÄRANDE I ARBETSMARKNADS- UTBILDNING Efter första upphandlingsomgången med lastbilsförarutbildning enligt konceptet APL 30% är Christer Holm vid länsarbetsnämnden i Örebro

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN!

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PROGRAM- OCH KURSRÅD 1 PROGRAMRÅD OCH KURSRÅD ETT GEMENSAMT ANSVAR! GYMNASIET: PROGRAMRÅD För varje yrkesutbildning i gymnasieskolan ska det finnas ett programråd

Läs mer

Kvalitetschecklista APL. Arbetsplatsförlagt lärande. TYA-modellen

Kvalitetschecklista APL. Arbetsplatsförlagt lärande. TYA-modellen Kvalitetschecklista Arbetsplatsförlagt lärande APL TYA-modellen TYA-modellen för arbetsplatsförlagt lärande, APL, har nu funnits en tid. Modellen bidrar till en kostnadseffektiv utbildning av god kvalitet.

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Programrådshandboken

Programrådshandboken TYA 2014 ART.NR: 32 092-H 1 500 ex, 2014.10 BILDINFO.SE ÅTTA.45 TRYCKERI AB SKO LA ÅD AMR R G YRKES Programrådshandboken PRO D 1 l e Handbok för ledamöter LIV Programrådshandboken Gymnasieskolornas lokala

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

DÄRFÖR SKA VI UTBILDA YRKES- FÖRARE

DÄRFÖR SKA VI UTBILDA YRKES- FÖRARE REFERAT #2 KONFERENS I VETLANDA, APRIL 2005 Rolf Nerman (till vänster), TYAs regionala projektledare och Jan Hjortsberg, ordförande i ett av TYAs regionala råd, bjöd in till informationsmöte för skol-

Läs mer

Program på Gymnasiet

Program på Gymnasiet Program på Gymnasiet Finansieringen av gymnasieprogram Det är viktigt att förstå hur utbildningen på våra gymnasieprogram finansieras. Idag finns en program-peng för varje elev. Beroende på hur många elever

Läs mer

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1 APL-HANDBOKEN ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE APL-HANDBOKEN 1 APL betyder arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik på arbetsplatser. Handboken är ett stöd för

Läs mer

VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN

VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN 100 000 MÄNNISKOR SOM SER TILL ATT DET RULLAR, FLYTER OCH FLYGER Transportbranschen har en livsviktig funktion för att samhället ska fungera. Flygplanslastare,

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

referat nr.0 nr.10 Utbildning hetare än vanligt Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010

referat nr.0 nr.10 Utbildning hetare än vanligt Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010 referat nr.0 nr.10 Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010 Utbildning hetare än vanligt Yrkesutbildningen har hamnat i hetluften för TYA, både på grund av hur

Läs mer

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön TYA-skolan edriving TYA erbjuder tre sammanhängande miljökurser med syfte att lära ut hur man bör köra för att minska negativ miljöpåverkan. I ett första

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM Varför vill man starta? Önskemål från bransch eller företag? Vilka jobbmöjligheter finns? Elever Föräldrar Politiken eller förvaltning Annan orsak Göra en omvärldsanalys Vilka andra aktörer finns det?

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA S E P T E M B E R 2 0 0 5 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Skolforum Yrkesförarutbildning!

Skolforum Yrkesförarutbildning! Skolforum Yrkesförarutbildning! Ej körkortsutbildning! Skolforum Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum Ny regering Yrkesprograms

Läs mer

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Därför startades detta projekt Vi har behov av nya kunskaper hos våra förare Det ställs allt högre krav på bl

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Transport & Fordonsgymnasiet Hjulutrustningsteknik Däck & Hjulmekaniker

Transport & Fordonsgymnasiet Hjulutrustningsteknik Däck & Hjulmekaniker Transport & Fordonsgymnasiet Hjulutrustningsteknik Däck & Hjulmekaniker Arbetsflödet i en däckverkstad Hjulutrustningsteknik - nytt tillval på fordons- och transportprogrammet Hjulutrustningsteknik finns

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Programråd. TYAs handbok, del 2. - Kommentarer. för transportbranschens ledamöter i gymnasieskolans programråd

Programråd. TYAs handbok, del 2. - Kommentarer. för transportbranschens ledamöter i gymnasieskolans programråd Programråd - Kommentarer SKOLA TYAs handbok, del 2 PROGRAMRÅD YRKESLIV för transportbranschens ledamöter i gymnasieskolans programråd Inledning HANDBOKEN består av två delar. Den vänder sig, i första hand,

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande Elev 2016-08-16 Innehåll Information... 1 Elevens ansvar... 2 Handledarens ansvar... 3 Skolans ansvar... 4 Arbetsmiljö... 5 Lärande och bedömning... 6 Information 1 Nu ska du

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012 TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 Rapport 4 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2012-07-02 TYA_4352 Ämne Uppgifter från TYA:s arbetskraftsbarometer

Läs mer

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Elin Landell Jonas Olofsson Helena Asp Peter Holmberg Annika Jervgren Uppdraget (Fi 2013:D) Kartlägga och analysera former av lärande på arbetsplatser arbetsgivarnas

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Skolverkets lärlingscentrum Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Detta gör lärlingscentrum Stödjer huvudmän och skolor samt arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande. 5 regionala

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare. Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö

TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare. Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö Projektet är efterlängtat Roberto Balzano, arbetar som cargolastare och huvudskyddsombud för Transport

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer