Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni Referat 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni 2012. Referat 1"

Transkript

1 från sundsvall och mottala Referat Tyas Regionala utbildningsråd Samverkan för utbildning och rekrytering Juni 2012 Referat 1

2 Sundsvall väljer väg Sundsvall står i valet och kvalet. Transportutbildningen ansågs kosta för mycket och var på väg att läggas ned. Efter branschens aktiva medverkan vände barn- och utbildningsnämnden hösten Genom utvidgat samarbete med näringslivet kan transportutbildningen bli en god affär. Här flankeras yrkeslärare Peter Lundberg av Mikaela Hoflin (tv) och Wayni Samare, två tjejer på transportutbildningen i Sundsvall med lastbilsdrömmar. De går båda i årskurs 3. Mikaela vill arbeta med anläggningstransporter i nedre Norrland medan Waynis dröm är att det ska bli möjligt för henne att köra lastbil i Eritrea. Man kan tro att de inte kommer att bli utan jobb när de är klara med utbildningen, för utöver branschens allmänna behov att rekrytera på grund av kommande pensionsavgångar är transportkonjunkturen på uppgång i Norrland, bland annat med en gruvnäring som vädrar morgonluft. Det är redan mycket transporter i Sundsvall med omnejd. Elever kommer från Ånge, Nordanstig och Härnösand 2 Referat för utbildningen. Längre norrifrån har man redan börjat rekrytera förare. Det är inte så många elever som rekryteras direkt norrut, säger Peter Lundberg, men det lockar dem som arbetat några år, och då uppstår ju tomrum här. Vandrande pengapåsar I den här situationen fick jag order att lägga ner transportutbildningen, säger rektorn vid Västermalmsgymnasiet Per Lindstrand. Han berättar om transportutbildningen som funnits i alla år i Sundsvall på olika adresser. Den nuvarande lokaliseringen är sedan drygt 10 år i Birsta, strax norr om stan. Lokalen är förhållandevis dyr. Men på den tiden tittade man inte på pengar på samma sätt som idag när eleven har blivit en vandrande pengapåse, säger Per Lindstrand. Nu har man från kommunens sida sagt att vi ska bedriva verksamheten med våra egna intäkter, och det går ju inte ihop. Därför fick vi order i augusti 2010 att lägga ner en inriktning inom fordonsprogrammet för att komma i kostymen. Valet stod mellan Karosseri och Transport. Lindstrand hamnade i ett svårt val, för hur han än gjorde skulle det bli fel. Till slut valde han att lägga ner karosseriutbildningen. Det blev ett himla liv, men jag var tvungen för jag hade röda siffror. Branschen grep in Problemen för transportutbildningen var inte borta för det. Fortfarande var

3 det en utmaning att få utbildningen både kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar. Det är till exempel inte tänkbart att skolan skulle kunna köpa nya bilar och maskiner vilket så småningom kommer att behövas. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden blev inför gymnasieutbudet att transportutbildningen skulle läggas ned. Då reagerade transportbranschen. I september 2010 skrev företrädare för ett lokalt åkeri, skogsindustrin och TYA:s regionala utbildningsråd till utbildningsnämnden att man vill ha transportutbildningen kvar. Utbildningsplatserna behövs för åkerierna har svårt att hitta välutbildad personal. Sundsvall är stort nog för att bära en transportutbildning vilket väsentligt mindre kommuner redan gör. Transportutbildningen i Sundsvall är seriös och har gott rykte. Att knappt en tredjedel av eleverna är flickor och att flera har invandrarbakgrund ligger i linje med branschens strävan att modernisera bilden av transportyrkena. Man pekade på att det går att hitta alternativ till ett traditionellt upplägg av transportutbildningen, nämligen genom TYA:s modell för arbetsplatslärande. Stort steg I utbildningsnämnden blev man intresserad och beslöt att tillsammans med transportbranschen gå vidare mot en sådan lösning. Att införa TYA:s modell med upp till 30 procent av transportutbildningen förlagd som arbetsplatslärande är en stor sak, konstaterar Per Lindstrand. Det är meningen att vi i Gy11 ska knyta skolan närmare företagen, men man måste vara medveten om att man Per Lindstrand, rektor vid Västermalmsgymnasiet. också på gott och ont får den kultur som råder i näringslivet. I dagens transportutbildning arbetar man redan med arbetsplatslärande och i de avtal som tecknas med företag finns bland annat frågor om språk och jargong, kultur och attityder, värderingar och säkerhetstänk med. Vår roll är att fostra goda samhällsmedborgare, säger Per Lindstrand, det är en bit som man inte får rationalisera bort. Vi måste också till exempel kunna vara säkra på att det finns utbildningsplatser även om ett företag skulle komma på obestånd. Vi får inte sätta oss i knäet på åkerierna, utan det är viktigt att betona att det är utbildning det handlar om. Det är min uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån skolans styrdokument. Det ligger en poäng i att de gemensamma gymnasieämnena fortfarande ska vara kvar i skolans lokaler nere i stan. Närmare verkligheten Den åkare som skrev under brevet till barn- och utbildningsnämnden är beredd att härbärgera transportutbildningen därefter. Där finns en plan som är lämplig att öva på. Den används av åkeriet bara kvällar och nätter. Där finns också lämpliga samlingslokaler för utbildning i karaktärsämnen som företaget kan använda för andra ändamål när inte skolan är där. Yrkesläraren Peter Lundberg ser inga nackdelar med att den yrkesmässiga utbildningen bedrivs där. Tvärt om är det en fördel med nära band till verkligheten och att det finns en garanti för att vi även på sikt får utbilda på moderna bilar och maskiner. Men det är viktigt att vi kan erbjuda eleverna en bredd i utbildningen så att man får pröva på olika transporter och inte bara hur det är på ett företag. Bo Bjarnhagen, TYAs regionala projektledare. God affär Dagens relativt dyra utbildningslokaler för karaktärsämnen inklusive övningsplan hyrs fram till 2014, så det finns en viss tid att spela på. Efter att utbildningsnämnden hösten 2010 uttryckt sitt intresse av att titta närmare på en modell med utvidgat arbetsplatslärande fick TYA:s regionala projektledare Bo Bjarnhagen i uppgift att kartlägga vilka alternativ som transportutbildningen stod inför och vilka konsekvenser för utbildningen som olika val skulle få. Ett problem som han genast stötte på gäller redovisningen. Det går inte att se alla intäkter som transportutbildningen för med sig och heller inte att skilja utgifter från kostnader. Sammantaget får detta transportutbildningen att framstå som dyrare än vad den här. Visst är utbildningen kostsam, säger han, men den är en god affär. Elever går direkt från skola till jobb, och vilken utbildning kan skryta med det? Jag tycker att kommunen borde se till sitt samhällsansvar och inte bara titta i skolbudgeten. När alternativen analyserats framstod det mest radikala alternativet, där skolan hyr in sig hos en åkare för karaktärsämnens och i övrigt samverkar med flera åkerier om körträning med mera som det mest ekonomiskt fördelaktiga. Gymnasiechef Marianne Staaf-Gälldin lade förslaget till barn- och utbildningsnämnden att lägga ner transportutbildningen. Nu är hon glad för att samarbetet med transportbranschen för att bevara transportutbildningen kommit igång. Vi var tvungna att göra något. Det finns många aktörer på den marknad som skolan blivit och man slåss om de minskande årskullarna till gymnasieskolan. Transportutbildningen är en av de dyrare, men genom den utredning som gjorts kan vi se att det finns stora rationaliseringsmöjligheter. Risk för långbänk Flera frågor behöver besvaras, såsom hur företag som deltar i utbildningen >>> Referat 3

4 Överlevde Marianne Staaf-Gälldin, Gymnasiechef >>> ska ersättas, hur sårbarheten när utbildning förläggs till privata företag som kan hamna på obestånd kan undvikas och hur man motverkar trenden bland ungdomar att hellre söka sig till studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Men en förutsättning för att vi ska komma vidare med utredningen är att vi vet om, och i så fall hur vi ska göra en upphandling eller om vi kan gå direkt och handla tjänster av den åkare som vi vet har intresse för att samverka nära med skolan. Inga Bengtsson, ekonomichef vid kommunens barn och ungdomsförvaltning, funderar som bäst på hur arbetsplatslärandet ska upphandlas. Samtidigt konstaterar Marianne Staaf-Gälldin att det var en entreprenör, en före detta transportelev, som kom med idén och han med flera åkerier bakom ryggen är intresserad av att medverka i utbildningen. Risken är att entreprenören tappar engagemanget om utredningen drar ut för långt på tiden och inget händer. Det vore tråkigt för jag ser att vi med en nära samverkan kring transportutbildningen skulle stärka företagsklimatet, vilket är en politisk ambition att göra här i Sundsvall. Inte minst ur ett genusperspektiv vore det också värdefullt att ha kvar en utbildning som leder till arbete. Det är många unga kvinnor som lämnar Västernorrland för att få jobb. Kan vi få fler flickor att intressera sig för transportutbildningen, och där vet jag att vi är på god väg, öppnar sig också en bredare arbetsmarknad för kvinnor. n hotet I Motala var transportutbildningen hotad på grund av den åtdragning av svångremmen som sjunkande elevantal medför. Högt söktryck kombinerat med goda möjligheter att få jobb gjorde att den fick vara kvar. Transportutbildningen i Motala startade från scratch som arbetsplatslärande enligt TYA:s modell, vilket innebär att nära samarbete med lokala åkeriföretag. Även i Motala har kommunens svångrem dragits åt som en följd av den demografiska utvecklingen med minskande elevkullar i gymnasieåldern. I höstas kom beskedet att programmet riskerades att läggas ner om det inte kunde rymmas inom de ekonomiska ramar som räknas fram med antalet inskrivna elever som utgångspunkt. De resurser som skolan hade råd till medgav 6,5 lärartjänster. Men på grund av elever med särskilda behov och andra omständigheter behöver skolan anställa 7,5 lärare. Vi har inga särskilda pengar att köpa externa tjänster för, konstaterare rektor Bo-Stefan Olsson. Den externa förarprövningen kostar pengar och vi betalar ersättning till de företag som medverkar i utbildningen. Dessa kostnader menade kommunekonomerna motsvarar de lärarresurser vi har utöver vad vi drar in på eleverna. Vad f-n gör man då? Att lägga ner transportprogrammet skulle vara som att skjuta sig i foten, säger han. Vi har ju ett enormt söktryck. Så jag tog Mats i handen och gick till vårt lokala programråd och frågade om åkerierna var beredda att medverka i utbildningen utan att få ersättning från skolan. Vad som då hände var att transportbranschen tillskrev förvaltningschefen och utbildningsnämndens ordförande. Man beskrev transportutbildningens betydelse för arbetsmarknaden i regionen eftersom den ger arbete i regionen och att utbildningen är effektiv och kostnadsmässigt ligger under riksgenomsnittet. Resultatet av kontakterna blev att både utbildningen som sådan och ersättningen till medverkande företag nu är kvar. Det är helt rimligt att vi betalar företagen ersättning för att de utbildar våra elever, säger Bo-Stefan Olsson. I och med att vi lägger ut utbildningen slipper vi en stor kostnad som vi annars skulle haft för bilar med mera. De förare som är handledare kostar mer för sina arbetsgivare i och med att de får handledarersättning. Det är också företagen som betalar utbildningen för sina handledare. APL-samordnaren Mats Johansson konstaterar att det också stärker skolans roll som avtalspart att man betalar för hjälpen med utbildning och inte får den gratis. Då blir det lättare att ställa krav på företag som bedriver utbildning. Utbildar även för högskola Efter införandet av Gy11 har det märkts en tendens bland ungdomar som söker till gymnasieskolan att välja bort yrkesprogram till förmån för studieförberedande program där man får hög- 4 Referat

5 skolebehörighet utan att göra särskilda tillval. Det blev också i Motala en dip i söktrycket, men den har man nu tagit igen genom att satsa på information, dels vid en stor årlig gymnasiemässa, dels vid information i grundskolorna. Vi har utbildat elevambassadörer som sprider budskapet att man på fordonsprogrammet inte är utestängd från högre utbildning, säger Bo-Stefan Olsson, utan att vi i skolan erbjuder kurser för det. Vi har också märkt en oro på grund av ungdomsarbetslösheten bland föräldrar. Vi har tagit tag i den och marknadsför transportutbildningen med att utbildningen ger jobb och att den inte behöver vara en återvändsgränd. Blivande handledare? Från skolans sida har man också informerat om att transportutbildningen är en bra väg ut på arbetsmarknaden för kvinnor och nu har man fler tjejer än tidigare i årskurs 1. Vi brukar tala om för åkarna att tjejer är bra för åkeriets ekonomi, säger Mats Johansson. De sliter mindre på fordonen och kör inte sönder saker lika ofta som killar. En av tjejerna på transportutbildningen är Jessica Augustsson. Efter sina egna erfarenheter av arbetsplatslärande vid MLT Malméns Logistik & Transport i Skänninge kan hon gott tänka sig att själv handleda elever när hon blivit varm i kläderna som yrkesförare, förhoppningsvis i en bil med släp. En fördel med att vara tjej är att man får lite hjälp med de tunga sakerna. Det behöver man ofta inte be om. Och när man kommer ut till kunderna med varor brukar många bli positivt chockade när de ser att det är ej tjej som kör. Personliga kontakter A & O I Motala har man erfarenhet av hur utbildningen kan påverkas om ett större åkeriföretag där det pågår arbetsplatslärande går i konkurs. Problemet som uppstod gick att lösa då Mats Johansson genom personliga kontakter över sommaren kunde mobilisera de fem handledare som annars skulle saknas. Försäkringen för att kunna leva upp till utbildningsgarantin ligger alltså i att skolan har goda personliga kontakter i åkerinäringen upparbetade. Mats Johansson är hela tiden på jakt efter nya intresserade företag på orten, helst med någorlunda volym. Alla företag som vi har kontakter med kan inte ha elever hela tiden så ibland faller några ifrån. Men min erfarenhet, säger Mats Johansson, är att om vi tappar ett företag får vi under tiden in två nya. Även när det gäller att säkerställa att det fungerar socialt och råder rätt värderingsklimat i förarhytten är de personliga kontakterna A & O. Mats Johansson förklarar att han noga följer de loggböcker som eleverna har med sig till och från APL-veckorna. Både före och efter varje vecka talar han med eleverna och handledarna. Jag har också haft en undervisningsfri dag då jag har åkt med handledarna under deras arbetspass för att kunna föra en dialog. De ska inte behöva tveka att ringa mig om de får problem. Utbildar tillsammans Det lokala programrådet är en viktig bro mellan skola och arbetsliv, konstaterar Bo-Stefan Olsson. Det gäller att vi får förståelse för varandra, inte minst i frågan om vad som är skolans uppgift och företagens roll. Det är ofta åkeriägarna som sitter i programrådet, och det är bra, för då kan vi också ta beslut i frågor som har med kostnader att göra. Det blir möjligt att ge och ta. Programrådet som sådant är ett uttryck för att vi utbildar tillsammans, säger Mats Johansson. Man kan inte från ett åkeriföretag komma och säga att vi ger en kass utbildning för vi skapar den tillsammans. I så fall får vi från skolans sida ställa motfrågan: Jaha, ni är ju med och bestämmer och vad tycker ni att vi ska ändra på..? n Bo-Stefan Olsson, APL-samordnare, Jessica Augustsson, elev och Mats Johansson, representant för det lokala programrådet Referat 5

6 6 Referat

7 Nära Arbetslivet Enligt reglerna för Gy11 ska skolan verka i nära kontakt med arbetslivet: Nationell nivå: För varje program i gymnasieskolan finns ett nationellt programråd. I programrådet för Fordons- och transportprogrammet deltar personer med förankring inom bland annat TYA, Transport, BA, BUA och Transportstyrelsen. Programrådet är ett forum där för information och samråd där branschen och Skolverket möts för att finputsa programmet så att det fungerar väl. Läs mer på Lokal/regional nivå: För varje yrkesprogram ska det finnas ett programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. I programrådet ska man bland annat behandla rekrytering till och dimensionering av utbildningen, utbildningens inriktning, samråda om den lokala arbetsmarknadens behov av särskilda utgångar (yrken), kvalitetsfrågor, tillgången till praktikplatser och försäkringsfrågor med mera. Läs mer på Individuell nivå: Eleverna på yrkesprogram ska under minst 15 veckor ha sitt lärande förlagt till arbetsplatser. Då ska de få tillfälle utveckla yrkeskunskaper i verkliga miljöer, lära sig yrkets språk och kultur och börja bygga på sin yrkesidentitet. För varje elev i arbetsplatsförlagt lärande ska det finnas en överenskommelse, mellan eleven, företaget och skolan. Läs mer på eller APL enligt tyas modell HJÄLP FÖR LEDAMÖTER Ur ett samhällsperspektiv är arbetsplatsförlagt lärande (APL), enligt TYAs väl beprövade modell, en god affär: Rullande För att hålla Sverige rullande behövs fler välutbildade yrkesförare. TYA:s APL-modell möjliggör att fler kan utbildas. Eleverna får jobb vilket innebär god samhällsekonomi. Säkert Att komma direkt från skolan till ensamarbete blir för många elever ett för stort steg. Föraren förväntas kunna utföra transporterna miljöriktigt, kvalitetsmedvetet och effektivt. APL har givit eleverna övningskörning / mängdträning under trygga former på ett kostnadseffektivt sätt. Eleverna har med TYAs modell fått en utbildning som gör dem säkra. Inom TYA tar man fram en handbok för branschens programrådsledamöter. Den ska bland annat ge insikt om ledamöternas roller. Läs mer på Referat 7

8 Z W X AC Y BD TYAs regionala utbildningsråd TYA har åtta regionala utbildningsråd. Rådens främstauppgifter är att stärka och förbättra. rekryteringen av välutbildade transportarbetare till TYA-anslutna företag samverkan mellan skola, företag och arbetsförmedling fortbildnings- och utvecklingsinsatser för anställda förare Text: Silfvers Textverk Bild: Ryno Quantz, Bosse Silferberg Form: Jens Sjunnesson Upplaga: 1:1, ex S O N M U T D E F H G K C AB I TYA har regionala projektledare som är transportbranschens kontaktpersoner när det gäller yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, APL, i regionerna. Projektledarna arbetar för en eller flera rådsregioner. För mer information om TYAs regionala utbildningsråd, se under U T B I L D - NING 8 Referat TYA Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd Ett samarbetsorgan för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen TYA, Box 1826, Solna telefon: telefax: e-post: hemsida: ansvarig utgivare: Bill Rehn mer information om TYAs regionala utbildningsråd, se: eller kontakta projektledare Robert Dierks, ,

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden referat nr.0 nr.7 Från TYAs rådskonferens i Malmö 22-23 november Rubrik 2007 Månad 2008 Utgiven i januari 2008 Inger sätter fart på Skåne Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen Om än

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket referat nr.8 nr.0 Från TYAs rådskonferens i Sunne Rubrik 13-14 november 2008 Månad 2008 Utgiven i december 2008 Jag trodde jag kunde mycket Jessica Nyberg har rätta påbråt. Pappa har eget skogsbilsåkeri.

Läs mer

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. Från lokalt programråd och regional rådskonferens.

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. Från lokalt programråd och regional rådskonferens. Från lokalt programråd och regional rådskonferens. Referat Tyas Regionala utbildningsråd Samverkan för utbildning och rekrytering Mars 2012 Jobb, det är inget att stå och vänta på APL är inte bara ett

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

REFERAT #5 JANUARI 2007

REFERAT #5 JANUARI 2007 REFERAT #5 JANUARI 2007 REKRYTERING I FOKUS Hur ska den arbetskraft som transportbranschen ropar efter lockas fram? Frågan stod i centrum när TYAs årliga konferens för de regionala utbildningsråden ägde

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Kvalitetschecklista APL. Arbetsplatsförlagt lärande. TYA-modellen

Kvalitetschecklista APL. Arbetsplatsförlagt lärande. TYA-modellen Kvalitetschecklista Arbetsplatsförlagt lärande APL TYA-modellen TYA-modellen för arbetsplatsförlagt lärande, APL, har nu funnits en tid. Modellen bidrar till en kostnadseffektiv utbildning av god kvalitet.

Läs mer

DÄRFÖR SKA VI UTBILDA YRKES- FÖRARE

DÄRFÖR SKA VI UTBILDA YRKES- FÖRARE REFERAT #2 KONFERENS I VETLANDA, APRIL 2005 Rolf Nerman (till vänster), TYAs regionala projektledare och Jan Hjortsberg, ordförande i ett av TYAs regionala råd, bjöd in till informationsmöte för skol-

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

referat nr.0 nr.10 Utbildning hetare än vanligt Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010

referat nr.0 nr.10 Utbildning hetare än vanligt Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010 referat nr.0 nr.10 Från TYAs rådskonferens i Solna 23-24 mars Rubrik 2010 Månad 2008 Utgiven i maj 2010 Utbildning hetare än vanligt Yrkesutbildningen har hamnat i hetluften för TYA, både på grund av hur

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Därför startades detta projekt Vi har behov av nya kunskaper hos våra förare Det ställs allt högre krav på bl

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN!

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Obs! Karriärväg Yrken och karriärvägar inom transportbranschen Yrkesförare. Ett yrke, så många vägar Gilla oss på www.facebook.com/yrkesforare FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Transportutbildningar

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Stora förväntningar på Östsams konferens

Stora förväntningar på Östsams konferens E u k o d n e m 1 n o i t a t n Stora förväntningar på Östsams konferens När Östsam och det regionala kompetensrådet inbjuder till konferens om framtidens kompetensförsörjning visar det sig finnas ett

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

referat nr.6 Jakten efter lastbilsförare Validering får utbud att möta efterfrågan LÄS MER OM tyas modell har använts i ett pilotprojekt

referat nr.6 Jakten efter lastbilsförare Validering får utbud att möta efterfrågan LÄS MER OM tyas modell har använts i ett pilotprojekt Integrering och validering. December 2007. Jakten efter lastbilsförare Validering får utbud att möta efterfrågan Transportbranschen behöver anställa 7 000 lastbilsförare per år under de kommande åren.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Elektriska Installatörsorganisationen Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 10 Från

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet Remissvar 2010-01-14 Dnr 2009:522 Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 1. Om Byggnadsindustrins yrkesnämnd Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är en partssammansatt organisation

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Uppföljning av programråd och yrkescollege

Uppföljning av programråd och yrkescollege KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-11-25 UAN-2014-0318 2014-12-03 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av programråd och yrkescollege

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORDON NSPROGRAMMET TRANSPORT 2010 / 2011 Arbetslaget: Benny Johansson Conny Schedin Eva Humbla Gunnar Lindström Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson 1 Underlag och rutiner för

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 1 Maria Hernroth 0733-373855 maria.hernroth@peab.se Jag tänkte vi kunde prata lite om: Vad Peabskolan är och vad som är kärnan i verksamheten

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer