REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011"

Transkript

1 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har företag inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund rekryterat lastbilsförare. Det motsvarar 48 procent av företagen är en ökning jämfört med 2009/2010 då 36 procent av företagen rekryterade under samma period. Antalet lastbilsförare som nyrekryterats, totalt i landet, uppskattas till cirka FÖR TRANSPORTBRANSCHENS SKULL

2 Verkligheten överträffar prognoserna Statisticons TYAs prognos att lastbilsförare behöver nyrekryteras från maj till med oktober 2011 (6 månader) är sannolikt i underkant. Enligt Statisticons beräkningar har antalet nyrekryterade lastbilsförare under det senaste året uppgått till cirka förare. Etablerade förare som bytt arbetsgivare räknas inte med i siffran. Sett i backspegeln har antalet anställda lastbilsförare överträffat den prognos som företagen har gett. Under 2010/2011 uppskattade cirka en fjärdedel att de behövde anställa förare. Den faktiska siffran blev 48 procent. Det innebär att vi vågar påstå att verkligheten när det gäller rekryteringsbehovet av lastbilsförare överträffar prognoserna. Skattningen av antalet nyutbildade förare (3 500) som anställts är intressant sett i relation till antalet utbildningsplatser inom samhällets utbildningar till lastbilsförare. Inom gymnasieskolans inriktning transport har skolorna tagit in cirka elever per årskull under senare år. Inom arbetsmarknadsutbildningen kommunernas vuxenutbildningar grundutbildas uppskattningsvis elever per år. Det betyder att varje utbildningsplats är viktig för transportnäringens kompetensförsörjning. Antalet grundutbildade personer, som är möjliga att rekrytera för företagen, har minskat efter att EU-kraven om yrkeskompetensbevis, YKB, infördes. Rekrytering av lastbilsförare TYAs Arbetskraftsbarometer Rapporten Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer 2011, juni. TYAs Arbetskraftsbarometer som kommer ut i december tar upp rekryteringstrenden inom lastbilsförarområdet för perioden november 2011 till med april TYA vill framföra ett tack till alla medlemsföretag som gjort rapporten TYAs Arbetskraftsbarometer möjlig. 2 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

3 INNEHÅLL Allt fler transportföretag har rekryterat det senaste året 4 4 av 10 har svårt att rekrytera Utökning största skälet till rekrytering Anställningsbehov inom olika transportslag Andel rekryterade inom samtliga transportslag Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Rekrytering 6 månader framåt 9 29 procent behöver troligen rekrytera Lediga platser arbetslösa på Arbetsförmedlingen nya platser under 2010 Störst behov i Stockholms län Arbetslösheten minskar Antal utbildade tog C- CE-körkort under har erhållit YKB under 2010 Antal tunga lastbilar 13 Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Om statistiken 14 Bra svarsfrekvens på enkäten lastbilsförare i Sverige lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Uppgiftslämnare TYAs regionala utbildningsråd 15 TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet TYAs regionala utbildningsråd TYAs regionala projektledare TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 3

4 ALLT FLER TRANSPORTföretag har rekryter Andelen BA-företag som rekryterar ökar Från april 2010 till april 2011 har företag inom Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA, rekryterat lastbilsförare. Andel BA-företag som nyrekryterat lastbilsförare det senaste året 100% 80% 60% Nedre 20% mellan 0% Nedre mellan Sydvästra Mellersta Östra Sydöstra Södra Riket 2009/ /2011 Sydvästra Mellersta Sydöstra Östra nya lastbilsförare har nyrekryterats Södra Antalet förare som nyrekryterats, totalt sett, under det senaste året uppskattas till cirka De rekryterade förarna innefattar tidigare utbildade förare (6 300) nyutbildade förare (3 500). Redan etablerade förare som bytt arbetsplats ingår inte i siffrorna. Totalt antal nyrekryterade lastbilsförare, 2009/ / / /2011 Nyutbildade Tidigare utbildade Kommentar: Med nyutbildade förare menar vi förare som har mindre än ett års erfarenhet som lastbilsförare. Med tidigare utbildade förare menar vi förare med mer än ett års erfarenhet. Förarna har tidigare arbetat i annan näring i annat yrke eller varit arbetslösa men haft tidigare erfarenhet som lastbilsförare. 4 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

5 at det senaste året 4 av 10 har svårt att rekrytera Under det senaste året har 39 procent av BA-företagen som rekryterat lastbilsförare haft svårigheter att rekrytera lämplig personal. Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året haft svårigheter att hitta lämplig personal 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Utökning största skälet till rekrytering De rekryteringar som BA-företagen har gjort beror främst på utökning av verksamheten. Under det senaste året har cirka 500 lastbilsförare gått i pension i BA-företagen. 11 procent av de anställda förväntas gå i pension inom de kommande sex åren. Antal lastbilsförare som BA-företagen rekryterat efter orsak Utökning av verksamheten Ersättning pga personal slutat Ersättning pga pension Ersättning pga sjukskrivning, föräldraledighet eller studier Ersättning annat skäl TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 5

6 Anställningsbehov inom olika transportslag BA-företagens anställningsbehov har varit störst inom distributionstransporter, fjärrbilstransporter, tank- bulktransporter, skogstransporter samt bygg- anläggningstransporter. Det finns vissa regionala olikheter. Nedre Riket nsporter 31% 27% 36% nor rter 23% 18% 24% 31% Fjärrbilstr ilstransporter 13% 18% 14% 23% Distributio er 9% Tank- 15% Bygg- Tank- 12% 13% Skogstran gningstransp. 8% Bygg- 8% Tank- Riket 9% 9% Tank- nor Bygg- 8% 31% Bygg- Fjärrbilst 23% Distributi Tank- Andel nyanställda lastbilsförare inom de fem största 13% Skogstra 9% Tank- Nedre Mellersta Nedre Nedre Östra Bygg- 8% Bygg- rter 31% 31% 27% 25% 27% 27% 36% 29% 36% 36% transportslagen mellan i riket, Mellerst er 23% 23% 18% 22% 18% 18% 24% 24% 24% 24% respektive region. 13% 25% Distributio nsporter 13% 13% 18% 22% 18% 18% 14% 17% Bygg- anläggningstransporter 14% 14% 13% 22% Fjärrbilstr rilstransporter 9% 9% 15% Tank- Tank- 11% Bygg Tank- 15% 15% 12% Bygg- Bygg 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 12% 12% 7% 22% Skogstran Riket mellan. gningstransp. 8% 8% 8% Riket Bygg- Bygg- Tank 8% Bygg- 8% 8% 9% Tank- Tank 5% 9% 9% Nedre Tank- 7% 11% Tank- Mellerst 31% 27% Bygg- 31% 36% 8% Bygg- 25% Distributi 23% 18% 23% 24% Distributionstransporte 22% Fjärrbilst Tank- 13% 18% Tank- 13% 14% 22% Skogstra Mellersta 9% Tank- Tank- 9% Tank- 11% bulkbilstrans Mellersta Östra 15% Bygg- 12% Tank- vre Östra Sydvästra Östra Bygg- 8% Nedre Bygg- Södra 8% Bygg- Tank- Bygg- 8% 9% Bygg- 8% anläggningst Bygg- rter 25% 25% 29% 29% 29% 29% 34% Sydöstra Sydvästr rrbilstransporter 27% 36% 22% 32% nsporter 22% 24% 24% 29% Tank- 24% 13% 13% stributionstransporter 18% 26% 24% 13% 31% 29% Distributio 22% 22% 17% 17% 14% Bygg- anläggningstransporter 17% Bygg- 13% Bygg 20% anläggningstransporter anläggningstransporter 13% ogstransporter 18% 14% Tank- 13% 16% 29% Tank- 11% rgningstransporter 11% Tank- 6% Tank Liftdumper 9% 6% Bygg- lastväxlartransp. 6% Liftdumper- 7% Liftdumper 4% lastväxlartransp. lastväxlartransp. 7% nk- 15% Bygg- 12% Utlandstransporter 7% 6% 14% Fjärrbilstr 8% mellan Sydöstra Mellersta. lastväxlartransp. 8% 5% mellan Bygg- Bygg 5% 5% Utlandstransporter 5% Mellersta 7% 7% gg- 8% Tank- 3% Bygg- 9% 7% ÖstraBygg- 5% anläggningstransporter 9% Bygg- Sydväst 25% 29% Liftdumper- lastväxlartransp. 25% Distributionstransporte 5% Utlandstr 29% 22% 24% 22% 13% 29% Tank- 22% 17% Bygg- anläggningstransporter 22% 13% 14% Fjärrbilst Tank- 11% Tank- Tank- Bygg- anläggningstransporter 11% Tank- 9% bulkbilstrans Sydvästra Sydvästra Bygg- Södra Södra Södra 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 7% ellersta Bygg- 8% Östra Bygg- 5% Bygg- Liftdumper- lastväxlartransp. 8% 7% Bygg- 5% anläggningst Utlandstr stributionstransporter 29% 29% 34% 29% 34% 34% 32% 32% 32% r rrbilstransporter 29% 29% 26% Tank- Tank- 24% 26% 26% 31% 13% 31% 31% ogstransporter 14% 14% 20% Tank- 17% Bygg- 20% 20% 16% anläggningstransporter Tank- Tank 13% 16% 16% nk-. 9% 9% 4% Bygg- Bygg- Utlandstransporter 6% Liftdumper- 4% 4% 6% lastväxlartransp. Utlandstransporter Utlandstransporter 7% 6% 6% 5% 5% Sydöstra Sydvästra gg- 3% Sydöstra Utlandstransporter Utlandstransporter Bygg- 5% 3% 3% Sydvästra 5% Bygg- Bygg 7% 5% 5% Södra 29% 34% 29% 32% Distributionstransporte 29% Tank- 26% 29% 31% Tank- bulkbilstrans 14% 20% Tank- 14% 16% Bygg- anläggningstransporter 9% Bygg- 4% Bygg- Utlandstransporter anläggningstransporter 9% 6% Bygg- anläggningst dvästra Södra Liftdumper- lastväxlartransp. 5% Utlandstransporter 3% Liftdumper- Bygg- lastväxlartransp. 5% 5% Utlandstransporter stributionstransporter 34% 32% nk- 26% 31% rrbilstransporter 20% Tank- 16% gg- 4% Utlandstransporter 6% landstransporter 3% Bygg- 5% 6 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

7 Andel rekryterade inom samtliga transportslag Distributionsförare utgör 31 procent av de nyanställda förarna inom BA-företagen. Andel rekryterade inom BA-företagen efter verksamhetsområde Tank- Bygg- anläggsningstransporter Utlandstransporter Liftdumper- lastväxlartransporter Kranbilstransporter Specialtransporter Bohags- flyttbilstransporter Sug- spolbilstransporter Renhållningstransporter Djurtransporter Annan 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Främsta anledningen till att företagen inte rekryterat under det senaste året är att man haft tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen. Orsaker till att behov ej finns av att rekrytera, andel företag. Har tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen Har hyrt in personal via svenska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att åkerier hyr inarbetskraft via utländska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att utländska åkerier bedriver närmast permanent trafik i Sverige 0% 20% 60% 80% 100% TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 7

8 REKRYTERING 6 MÅNADER FRAMÅT 29 procent behöver troligen anställa Under det närmaste halvåret uppskattar 29 procent av BA-företagen att de troligen kommer att anställa lastbilsförare. Andel BA-företag med rekryteringsbehov under det närmaste halvåret 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Andel BA-företag som har behov av att rekrytera, riket (företagens uppskattningar) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sedan 2009 har andelen företag som uppger att de har behov av att rekrytera nästan fördubblats. 8 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

9 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 9

10 LEDIGA PLATSER OCH ARBETSLÖSA PÅ ARBETS Drygt nya platser under 2010 Under 2010 har 6069 nya platser för lastbils- långtradarförare anmälts till Arbetsförmedlingen. Vid jämförelse mellan antalet nya platser första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet platser ökat med 56 procent. Antal nya platser lastbils- långtradarförare, helår Antal nya platser första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Störst behov i Stockholms län 40 procent av de drygt nya platserna inom lastbilsförarområdet återfanns i Stockholms län. BD N O M S F W G K Z T E H U D X Y C AB I AC Antal nya platser, lastbils- långtradarförare, fördelat på län år Län År 2010 Antal Procent Stockholms län AB Uppsala län C 120 2% Södermanlands län D 115 2% Östergötlands län E 119 2% Jönköpings län F 159 3% Kronobergs län G 101 2% Kalmar län H 96 2% Gotlands län I 1 0% Blekinge län K 27 0% Skåne län M % Hallands län N 135 2% Västra Götalands län O % Värmlands län S 185 3% Örebro län T 155 3% Västmanlands län U 181 3% Dalarnas län W 103 2% Gävleborgs län X 123 2% Västernorrlands län Y 64 1% Jämtlands län Z 20 0% Västerbottens län AC 146 2% Norrbottens län BD 167 3% Övriga* 45 1% Riket % *Dessa platser hör inte till något speciellt län utan till kulturarbetarförmedlingar sjöfartsförmedlingar. 10 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

11 FÖRMEDLINGEN Arbetslösheten minskar Antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare var 3337 personer Det motsvarar en arbetslöshet på 2,9 procent av det totala antalet förare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, var 7,9 procent arbetslösa i april Kvarstående arbetslösa avser antalet arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen vid månadens slut, det vill säga de som inte har lämnat Arbetsförmedlingen för arbete under månaden. Enligt TYAs Arbetsförmedlingens uppföljningar av arbetslösa lastbilsförare har en förhållandevis stor andel fått arbete trots att de står anmälda som arbetslösa. Det betyder att den faktiska relativa arbetslösheten bland lastbilsförare är mindre än 2,9 procent Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, helår Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Vid jämförelse mellan antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet arbetslösa har minskat med 31 procent. TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

12 ANTAL UTBILDADE tog C- CE-körkort under 2010 År 2010 tog personer behörighet för tung lastbil tung lastbil med släp. Det är en minskning med personer jämfört med Av de personerna har examinerats via Trafikverket, via kommuner 500 via försvaret. De som examinerats via Trafikverket utgörs av kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildning, elever kursdeltagare från kommunernas ungdoms- vuxenutbildning, privatpersoner som köpt sin utbildning samt företag, kommuner organisationer som upphandlat utbildning. Totalt antal personer som tagit C- CE-körkort C-körkort CE-körkort Totalt har under 2010 fått YKB-gods Under 2010 har personer fått grundutbildning för YKB-gods. 120 personer har genomgått fortbildning för YKB-gods. Kommentar: Från med den 10 september 2009 krävs att samtliga nytillträdande lastbilsförare, som ska arbeta yrkesmässigt, ska genomgå obligatorisk yrkeskompetensutbildning utöver C-behörighet. Yrkeskompetensbevis, YKB, krävs också för yrkesförare som fått sina tunga behörigheter innan lagen trädde i kraft. De har fram till 2016 på sig att gå den fortbildning om 35 timmar som krävs för att få yrkeskompetensbeviset. 12 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

13 ANTAL TUNGA LASTBILAR Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Under 2010 fanns det cirka tunga lastbilar i Sverige. Närmare 60 procent av dessa bilar användes i yrkesmässig trafik. Sedan slutet av 1990-talet har antalet lastbilar i yrkesmässig trafik (åkeriverksamhet) ökat Antal tunga lastbilar TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

14 OM STATISTIKEN Bra svarsfrekvens på enkäten Uppgifter om rekrytering utbildning är insamlade från ett urval av de åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, som har minst en anställd lastbilsförare. Urvalet omfattade företag varav svarade på enkäten, vilket motsvarar 74 procent. Utifrån de inkomna svaren har samtliga BA-företags erfarenheter kring rekrytering utbildning skattats resultaten utgör underlaget för redovisningen i rapporten lastbilsförare i Sverige Antalet lastbilsförare i riket har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens antal anställda lastbilsförare antal tunga lastbilar i riket år Utifrån antal förare per bil i BA-företagen antaganden om att samma antal förare per bil gäller för övriga transportföretag skattas antalet förare i riket. Med en kvot på 1,46 förare per lastbil tunga lastbilar i riket skattas antalet till cirka lastbilsförare lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Antalet nyrekryterade lastbilsförare i riket under det senaste året har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens uppgifter i denna fråga. Därutöver har hänsyn tagits till hur dessa förare fördelar sig mellan nyutbildade tidigare utbildade förare, antalet anställningar som avslutats för att föraren börjat annat arbete antal tunga lastbilar. Under det senaste året har 24 procent av de som anställts hos BA-företagen varit nyutbildade. De övriga 76 procenten består dels av tidigare utbildade förare som återvänder till branschen (43 procent), dels av tidigare utbildade förare som byter arbete inom branschen (34 procent). Utifrån antagandet om att denna fördelning även gäller för hela riket att antalet rekryterade förare per lastbil är detsamma för riket som inom BA-företagen, skattas det totala antalet nyrekryterade förare i riket. Kvoten mellan antal rekryterade förare antalet lastbilar i BAföretagen är 0,19 förare per lastbil. Tillsammans med antalet lastbilar i riket (78 923) ger detta knappt rekryterade lastbilsförare. Fördelningen skattas till nyutbildade, tidigare utbildade som återvänder till branschen bytare inom branschen. Det totala antalet nyrekryteringar (nyutbildade samt tidigare utbildade som återvänder till branschen) beräknas vara 9 800, eller knappt lastbilsförare. Uppgiftslämnare Utöver de uppgifter som samlats in från BA-företagen har uppgifter om antalet C- CE-körkort hämtats från Transportstyrelsen. Uppgifterna om lediga platser arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen antalet tunga lastbilar är hämtade från Trafikanalys. 14 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

15 TYAs REGIONALA UTBILDNINGSRÅD TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet Kontakta gärna TYAs regionala projektledare vid arbetskraftsfrågor som gäller en särskild region. TYAs regionala projektledare arbetar i nära samarbete med regionala representanter inom transportnäringen. TYAs regionala utbildningsråd TYA har åtta regionala utbildningsråd. Rådens uppgifter är bland andra att utveckla kontakterna mellan skolor, arbetsförmedlingar transportföretag samt klargöra transportbranschens utbildningsbehov för kommuner, arbetsförmedlingar andra intressenter. TYAs regionala projektledare TYAs regionala projektledare är transportbranschens kontaktpersoner när det gäller yrkesförarutbildning arbetsplatslärande i regionerna. De regionala projektledarna arbetar för en eller flera rådsregioner inom följande län: BD Norrbotten, AC Västerbotten Telefon: Y Västernorrland, Z Jämtland Telefon: BD AB Stockholm, C Uppsala, D Södermanland, I Gotland AC Telefon: S Värmland, T Örebro inkl Skaraborg U Västmanland, E Östergötland, W Dalarna, X Gävleborg Z Y Telefon: W X O Västra Götaland exkl Skaraborg, N Halland, M Skåne, F Jönköping, G Kronoberg, H Kalmar, K Blekinge Telefon: O S T E U D C AB Kommentar: Transportbehoven styrs av många faktorer. Vindkraftsutbyggnad utökad malmbrytning i Norrbotten kommer med stor sannolikhet att öka behovet av transporter. Det ger en ytterligare ökad efterfrågan på lastbilsförare. N M F G K H I TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

16 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning TYA OCH STATISTICON I SAMARBETE TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. Cirka företag, med ungefär anställda, är anslutna till TYA. TYA arbetar för att öka branschens status genom en omfattande kursverksamhet, arbetsmiljö- utbildningutveckling samt långsiktigt informationsarbete. TYAs arbete omfattar fyra delbranscher: Petroleum, Flyg, Hamn stuveri samt Landtransporter som utgörs av åkeri, terminal, taxi miljö. Hemsida: Statisticons affärsidé är att tillmötesgå behovet av kvalificerade kvantitativa beslutsunderlag. I företaget förenas hög akademisk kompetens med erfarenhet från praktisk tillämpning av statistik datahantering. Hemsida: Frågor Frågor angående undersökningen kan ställas till Robert Dierks, projektledare, eller Bill Rehn, VD på TYA. Ytterligare information Bakgrundsdata utförligare beskrivningar om hur beräkningarna genomförts finns i Statisticons dokument som finns publicerad på TYAs hemsida, TYA 2011 Art.nr H, 3300 ex BILDINFO.se Utgiven av TYA, Transportfackens Yrkes- Arbetsmiljönämnd, Box 1826, Solna Telefon: Telefax: E-post:

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE!

HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 217 HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE! EN UNDERSÖKNING OM REKRYTERINGSLÄGET OCH ANDRA FRÅGOR SOM BERÖR TRANSPORTBRANSCHEN

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012 TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 Rapport 4 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2012-07-02 TYA_4352 Ämne Uppgifter från TYA:s arbetskraftsbarometer

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER

TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND JANUARI 2018 TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER EN UNDERSÖKNING OM REKRYTERINGSLÄGET OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning om rekryteringsbehovet och andra. frågor som berör åkeriföretagen

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning om rekryteringsbehovet och andra. frågor som berör åkeriföretagen En enkätundersökning från TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Augusti 218 TYAs Trendindikator KOMPETENSBEHOV En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkeriföretagen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 :s rapport Juli Kund Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID -07-02 _4352 Ämne Beskrivning : s Arbetskraftbarometer. Författare Jenny Lagerqvist Granskare Sophia

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 september 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län augusti 2014 11 552 (8,4 %) 5 103 kvinnor (7,8 %) 6 449 män (9,0 %)

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsåret 2012 i Jämtlands län och arbetsmarknadsläget december 2012

Sammanfattning av arbetsmarknadsåret 2012 i Jämtlands län och arbetsmarknadsläget december 2012 2013-01-11 Sammanfattning av arbetsmarknadsåret 2012 i Jämtlands län och arbetsmarknadsläget december 2012 Färre av de sökande fick jobb under 2012 Under 2012 påbörjade ca 11 120 av samtliga inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 information från tya maj 2009 Vi möter ett enormt positivt intresse från alla håll för APL-konceptet, säger Bill Rehn, vd på TYA. APL-kurser för handledare och instruktörer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER. a8s. &K g&x.&" 3-&&K YmK &m wk&xw&y

TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER. a8s. &K g&x.& 3-&&K YmK &m wk&xw&y TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER a8s &K g&x.&" 3-&&K YmK &m wk&xw&y W Behovet av vä! utbi N dade f!ygge&*m $ ker/flygmekan i l*er TYA arbetar bland annat för att få

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2012 9745 (8,5 %) 4460 kvinnor (8,2 %) 5285 män (8,8 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av december 2012 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av december 2012 Under december månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 206 Något fler fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 44 personer någon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012 13 december 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012 Fler arbetslösa och färre lediga jobb Under november fortsatte arbetsmarknaden i Uppsala län att försvagas.

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018 FAKTAUNDERLAG Uppsala län Stockholm, 12 september 2018 Olle Ahlberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018 Till arbete Av samtliga inskrivna arbetslösa i länet påbörjade 1064 personer (551

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket referat nr.8 nr.0 Från TYAs rådskonferens i Sunne Rubrik 13-14 november 2008 Månad 2008 Utgiven i december 2008 Jag trodde jag kunde mycket Jessica Nyberg har rätta påbråt. Pappa har eget skogsbilsåkeri.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014 De till arbete minskade I slutet av december 2014 påbörjade drygt 600

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer