REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011"

Transkript

1 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har företag inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund rekryterat lastbilsförare. Det motsvarar 48 procent av företagen är en ökning jämfört med 2009/2010 då 36 procent av företagen rekryterade under samma period. Antalet lastbilsförare som nyrekryterats, totalt i landet, uppskattas till cirka FÖR TRANSPORTBRANSCHENS SKULL

2 Verkligheten överträffar prognoserna Statisticons TYAs prognos att lastbilsförare behöver nyrekryteras från maj till med oktober 2011 (6 månader) är sannolikt i underkant. Enligt Statisticons beräkningar har antalet nyrekryterade lastbilsförare under det senaste året uppgått till cirka förare. Etablerade förare som bytt arbetsgivare räknas inte med i siffran. Sett i backspegeln har antalet anställda lastbilsförare överträffat den prognos som företagen har gett. Under 2010/2011 uppskattade cirka en fjärdedel att de behövde anställa förare. Den faktiska siffran blev 48 procent. Det innebär att vi vågar påstå att verkligheten när det gäller rekryteringsbehovet av lastbilsförare överträffar prognoserna. Skattningen av antalet nyutbildade förare (3 500) som anställts är intressant sett i relation till antalet utbildningsplatser inom samhällets utbildningar till lastbilsförare. Inom gymnasieskolans inriktning transport har skolorna tagit in cirka elever per årskull under senare år. Inom arbetsmarknadsutbildningen kommunernas vuxenutbildningar grundutbildas uppskattningsvis elever per år. Det betyder att varje utbildningsplats är viktig för transportnäringens kompetensförsörjning. Antalet grundutbildade personer, som är möjliga att rekrytera för företagen, har minskat efter att EU-kraven om yrkeskompetensbevis, YKB, infördes. Rekrytering av lastbilsförare TYAs Arbetskraftsbarometer Rapporten Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer 2011, juni. TYAs Arbetskraftsbarometer som kommer ut i december tar upp rekryteringstrenden inom lastbilsförarområdet för perioden november 2011 till med april TYA vill framföra ett tack till alla medlemsföretag som gjort rapporten TYAs Arbetskraftsbarometer möjlig. 2 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

3 INNEHÅLL Allt fler transportföretag har rekryterat det senaste året 4 4 av 10 har svårt att rekrytera Utökning största skälet till rekrytering Anställningsbehov inom olika transportslag Andel rekryterade inom samtliga transportslag Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Rekrytering 6 månader framåt 9 29 procent behöver troligen rekrytera Lediga platser arbetslösa på Arbetsförmedlingen nya platser under 2010 Störst behov i Stockholms län Arbetslösheten minskar Antal utbildade tog C- CE-körkort under har erhållit YKB under 2010 Antal tunga lastbilar 13 Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Om statistiken 14 Bra svarsfrekvens på enkäten lastbilsförare i Sverige lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Uppgiftslämnare TYAs regionala utbildningsråd 15 TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet TYAs regionala utbildningsråd TYAs regionala projektledare TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 3

4 ALLT FLER TRANSPORTföretag har rekryter Andelen BA-företag som rekryterar ökar Från april 2010 till april 2011 har företag inom Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA, rekryterat lastbilsförare. Andel BA-företag som nyrekryterat lastbilsförare det senaste året 100% 80% 60% Nedre 20% mellan 0% Nedre mellan Sydvästra Mellersta Östra Sydöstra Södra Riket 2009/ /2011 Sydvästra Mellersta Sydöstra Östra nya lastbilsförare har nyrekryterats Södra Antalet förare som nyrekryterats, totalt sett, under det senaste året uppskattas till cirka De rekryterade förarna innefattar tidigare utbildade förare (6 300) nyutbildade förare (3 500). Redan etablerade förare som bytt arbetsplats ingår inte i siffrorna. Totalt antal nyrekryterade lastbilsförare, 2009/ / / /2011 Nyutbildade Tidigare utbildade Kommentar: Med nyutbildade förare menar vi förare som har mindre än ett års erfarenhet som lastbilsförare. Med tidigare utbildade förare menar vi förare med mer än ett års erfarenhet. Förarna har tidigare arbetat i annan näring i annat yrke eller varit arbetslösa men haft tidigare erfarenhet som lastbilsförare. 4 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

5 at det senaste året 4 av 10 har svårt att rekrytera Under det senaste året har 39 procent av BA-företagen som rekryterat lastbilsförare haft svårigheter att rekrytera lämplig personal. Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året haft svårigheter att hitta lämplig personal 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Utökning största skälet till rekrytering De rekryteringar som BA-företagen har gjort beror främst på utökning av verksamheten. Under det senaste året har cirka 500 lastbilsförare gått i pension i BA-företagen. 11 procent av de anställda förväntas gå i pension inom de kommande sex åren. Antal lastbilsförare som BA-företagen rekryterat efter orsak Utökning av verksamheten Ersättning pga personal slutat Ersättning pga pension Ersättning pga sjukskrivning, föräldraledighet eller studier Ersättning annat skäl TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 5

6 Anställningsbehov inom olika transportslag BA-företagens anställningsbehov har varit störst inom distributionstransporter, fjärrbilstransporter, tank- bulktransporter, skogstransporter samt bygg- anläggningstransporter. Det finns vissa regionala olikheter. Nedre Riket nsporter 31% 27% 36% nor rter 23% 18% 24% 31% Fjärrbilstr ilstransporter 13% 18% 14% 23% Distributio er 9% Tank- 15% Bygg- Tank- 12% 13% Skogstran gningstransp. 8% Bygg- 8% Tank- Riket 9% 9% Tank- nor Bygg- 8% 31% Bygg- Fjärrbilst 23% Distributi Tank- Andel nyanställda lastbilsförare inom de fem största 13% Skogstra 9% Tank- Nedre Mellersta Nedre Nedre Östra Bygg- 8% Bygg- rter 31% 31% 27% 25% 27% 27% 36% 29% 36% 36% transportslagen mellan i riket, Mellerst er 23% 23% 18% 22% 18% 18% 24% 24% 24% 24% respektive region. 13% 25% Distributio nsporter 13% 13% 18% 22% 18% 18% 14% 17% Bygg- anläggningstransporter 14% 14% 13% 22% Fjärrbilstr rilstransporter 9% 9% 15% Tank- Tank- 11% Bygg Tank- 15% 15% 12% Bygg- Bygg 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 12% 12% 7% 22% Skogstran Riket mellan. gningstransp. 8% 8% 8% Riket Bygg- Bygg- Tank 8% Bygg- 8% 8% 9% Tank- Tank 5% 9% 9% Nedre Tank- 7% 11% Tank- Mellerst 31% 27% Bygg- 31% 36% 8% Bygg- 25% Distributi 23% 18% 23% 24% Distributionstransporte 22% Fjärrbilst Tank- 13% 18% Tank- 13% 14% 22% Skogstra Mellersta 9% Tank- Tank- 9% Tank- 11% bulkbilstrans Mellersta Östra 15% Bygg- 12% Tank- vre Östra Sydvästra Östra Bygg- 8% Nedre Bygg- Södra 8% Bygg- Tank- Bygg- 8% 9% Bygg- 8% anläggningst Bygg- rter 25% 25% 29% 29% 29% 29% 34% Sydöstra Sydvästr rrbilstransporter 27% 36% 22% 32% nsporter 22% 24% 24% 29% Tank- 24% 13% 13% stributionstransporter 18% 26% 24% 13% 31% 29% Distributio 22% 22% 17% 17% 14% Bygg- anläggningstransporter 17% Bygg- 13% Bygg 20% anläggningstransporter anläggningstransporter 13% ogstransporter 18% 14% Tank- 13% 16% 29% Tank- 11% rgningstransporter 11% Tank- 6% Tank Liftdumper 9% 6% Bygg- lastväxlartransp. 6% Liftdumper- 7% Liftdumper 4% lastväxlartransp. lastväxlartransp. 7% nk- 15% Bygg- 12% Utlandstransporter 7% 6% 14% Fjärrbilstr 8% mellan Sydöstra Mellersta. lastväxlartransp. 8% 5% mellan Bygg- Bygg 5% 5% Utlandstransporter 5% Mellersta 7% 7% gg- 8% Tank- 3% Bygg- 9% 7% ÖstraBygg- 5% anläggningstransporter 9% Bygg- Sydväst 25% 29% Liftdumper- lastväxlartransp. 25% Distributionstransporte 5% Utlandstr 29% 22% 24% 22% 13% 29% Tank- 22% 17% Bygg- anläggningstransporter 22% 13% 14% Fjärrbilst Tank- 11% Tank- Tank- Bygg- anläggningstransporter 11% Tank- 9% bulkbilstrans Sydvästra Sydvästra Bygg- Södra Södra Södra 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 7% ellersta Bygg- 8% Östra Bygg- 5% Bygg- Liftdumper- lastväxlartransp. 8% 7% Bygg- 5% anläggningst Utlandstr stributionstransporter 29% 29% 34% 29% 34% 34% 32% 32% 32% r rrbilstransporter 29% 29% 26% Tank- Tank- 24% 26% 26% 31% 13% 31% 31% ogstransporter 14% 14% 20% Tank- 17% Bygg- 20% 20% 16% anläggningstransporter Tank- Tank 13% 16% 16% nk-. 9% 9% 4% Bygg- Bygg- Utlandstransporter 6% Liftdumper- 4% 4% 6% lastväxlartransp. Utlandstransporter Utlandstransporter 7% 6% 6% 5% 5% Sydöstra Sydvästra gg- 3% Sydöstra Utlandstransporter Utlandstransporter Bygg- 5% 3% 3% Sydvästra 5% Bygg- Bygg 7% 5% 5% Södra 29% 34% 29% 32% Distributionstransporte 29% Tank- 26% 29% 31% Tank- bulkbilstrans 14% 20% Tank- 14% 16% Bygg- anläggningstransporter 9% Bygg- 4% Bygg- Utlandstransporter anläggningstransporter 9% 6% Bygg- anläggningst dvästra Södra Liftdumper- lastväxlartransp. 5% Utlandstransporter 3% Liftdumper- Bygg- lastväxlartransp. 5% 5% Utlandstransporter stributionstransporter 34% 32% nk- 26% 31% rrbilstransporter 20% Tank- 16% gg- 4% Utlandstransporter 6% landstransporter 3% Bygg- 5% 6 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

7 Andel rekryterade inom samtliga transportslag Distributionsförare utgör 31 procent av de nyanställda förarna inom BA-företagen. Andel rekryterade inom BA-företagen efter verksamhetsområde Tank- Bygg- anläggsningstransporter Utlandstransporter Liftdumper- lastväxlartransporter Kranbilstransporter Specialtransporter Bohags- flyttbilstransporter Sug- spolbilstransporter Renhållningstransporter Djurtransporter Annan 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Främsta anledningen till att företagen inte rekryterat under det senaste året är att man haft tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen. Orsaker till att behov ej finns av att rekrytera, andel företag. Har tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen Har hyrt in personal via svenska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att åkerier hyr inarbetskraft via utländska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att utländska åkerier bedriver närmast permanent trafik i Sverige 0% 20% 60% 80% 100% TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 7

8 REKRYTERING 6 MÅNADER FRAMÅT 29 procent behöver troligen anställa Under det närmaste halvåret uppskattar 29 procent av BA-företagen att de troligen kommer att anställa lastbilsförare. Andel BA-företag med rekryteringsbehov under det närmaste halvåret 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Andel BA-företag som har behov av att rekrytera, riket (företagens uppskattningar) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sedan 2009 har andelen företag som uppger att de har behov av att rekrytera nästan fördubblats. 8 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

9 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 9

10 LEDIGA PLATSER OCH ARBETSLÖSA PÅ ARBETS Drygt nya platser under 2010 Under 2010 har 6069 nya platser för lastbils- långtradarförare anmälts till Arbetsförmedlingen. Vid jämförelse mellan antalet nya platser första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet platser ökat med 56 procent. Antal nya platser lastbils- långtradarförare, helår Antal nya platser första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Störst behov i Stockholms län 40 procent av de drygt nya platserna inom lastbilsförarområdet återfanns i Stockholms län. BD N O M S F W G K Z T E H U D X Y C AB I AC Antal nya platser, lastbils- långtradarförare, fördelat på län år Län År 2010 Antal Procent Stockholms län AB Uppsala län C 120 2% Södermanlands län D 115 2% Östergötlands län E 119 2% Jönköpings län F 159 3% Kronobergs län G 101 2% Kalmar län H 96 2% Gotlands län I 1 0% Blekinge län K 27 0% Skåne län M % Hallands län N 135 2% Västra Götalands län O % Värmlands län S 185 3% Örebro län T 155 3% Västmanlands län U 181 3% Dalarnas län W 103 2% Gävleborgs län X 123 2% Västernorrlands län Y 64 1% Jämtlands län Z 20 0% Västerbottens län AC 146 2% Norrbottens län BD 167 3% Övriga* 45 1% Riket % *Dessa platser hör inte till något speciellt län utan till kulturarbetarförmedlingar sjöfartsförmedlingar. 10 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

11 FÖRMEDLINGEN Arbetslösheten minskar Antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare var 3337 personer Det motsvarar en arbetslöshet på 2,9 procent av det totala antalet förare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, var 7,9 procent arbetslösa i april Kvarstående arbetslösa avser antalet arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen vid månadens slut, det vill säga de som inte har lämnat Arbetsförmedlingen för arbete under månaden. Enligt TYAs Arbetsförmedlingens uppföljningar av arbetslösa lastbilsförare har en förhållandevis stor andel fått arbete trots att de står anmälda som arbetslösa. Det betyder att den faktiska relativa arbetslösheten bland lastbilsförare är mindre än 2,9 procent Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, helår Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Vid jämförelse mellan antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet arbetslösa har minskat med 31 procent. TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

12 ANTAL UTBILDADE tog C- CE-körkort under 2010 År 2010 tog personer behörighet för tung lastbil tung lastbil med släp. Det är en minskning med personer jämfört med Av de personerna har examinerats via Trafikverket, via kommuner 500 via försvaret. De som examinerats via Trafikverket utgörs av kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildning, elever kursdeltagare från kommunernas ungdoms- vuxenutbildning, privatpersoner som köpt sin utbildning samt företag, kommuner organisationer som upphandlat utbildning. Totalt antal personer som tagit C- CE-körkort C-körkort CE-körkort Totalt har under 2010 fått YKB-gods Under 2010 har personer fått grundutbildning för YKB-gods. 120 personer har genomgått fortbildning för YKB-gods. Kommentar: Från med den 10 september 2009 krävs att samtliga nytillträdande lastbilsförare, som ska arbeta yrkesmässigt, ska genomgå obligatorisk yrkeskompetensutbildning utöver C-behörighet. Yrkeskompetensbevis, YKB, krävs också för yrkesförare som fått sina tunga behörigheter innan lagen trädde i kraft. De har fram till 2016 på sig att gå den fortbildning om 35 timmar som krävs för att få yrkeskompetensbeviset. 12 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

13 ANTAL TUNGA LASTBILAR Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Under 2010 fanns det cirka tunga lastbilar i Sverige. Närmare 60 procent av dessa bilar användes i yrkesmässig trafik. Sedan slutet av 1990-talet har antalet lastbilar i yrkesmässig trafik (åkeriverksamhet) ökat Antal tunga lastbilar TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

14 OM STATISTIKEN Bra svarsfrekvens på enkäten Uppgifter om rekrytering utbildning är insamlade från ett urval av de åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, som har minst en anställd lastbilsförare. Urvalet omfattade företag varav svarade på enkäten, vilket motsvarar 74 procent. Utifrån de inkomna svaren har samtliga BA-företags erfarenheter kring rekrytering utbildning skattats resultaten utgör underlaget för redovisningen i rapporten lastbilsförare i Sverige Antalet lastbilsförare i riket har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens antal anställda lastbilsförare antal tunga lastbilar i riket år Utifrån antal förare per bil i BA-företagen antaganden om att samma antal förare per bil gäller för övriga transportföretag skattas antalet förare i riket. Med en kvot på 1,46 förare per lastbil tunga lastbilar i riket skattas antalet till cirka lastbilsförare lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Antalet nyrekryterade lastbilsförare i riket under det senaste året har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens uppgifter i denna fråga. Därutöver har hänsyn tagits till hur dessa förare fördelar sig mellan nyutbildade tidigare utbildade förare, antalet anställningar som avslutats för att föraren börjat annat arbete antal tunga lastbilar. Under det senaste året har 24 procent av de som anställts hos BA-företagen varit nyutbildade. De övriga 76 procenten består dels av tidigare utbildade förare som återvänder till branschen (43 procent), dels av tidigare utbildade förare som byter arbete inom branschen (34 procent). Utifrån antagandet om att denna fördelning även gäller för hela riket att antalet rekryterade förare per lastbil är detsamma för riket som inom BA-företagen, skattas det totala antalet nyrekryterade förare i riket. Kvoten mellan antal rekryterade förare antalet lastbilar i BAföretagen är 0,19 förare per lastbil. Tillsammans med antalet lastbilar i riket (78 923) ger detta knappt rekryterade lastbilsförare. Fördelningen skattas till nyutbildade, tidigare utbildade som återvänder till branschen bytare inom branschen. Det totala antalet nyrekryteringar (nyutbildade samt tidigare utbildade som återvänder till branschen) beräknas vara 9 800, eller knappt lastbilsförare. Uppgiftslämnare Utöver de uppgifter som samlats in från BA-företagen har uppgifter om antalet C- CE-körkort hämtats från Transportstyrelsen. Uppgifterna om lediga platser arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen antalet tunga lastbilar är hämtade från Trafikanalys. 14 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

15 TYAs REGIONALA UTBILDNINGSRÅD TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet Kontakta gärna TYAs regionala projektledare vid arbetskraftsfrågor som gäller en särskild region. TYAs regionala projektledare arbetar i nära samarbete med regionala representanter inom transportnäringen. TYAs regionala utbildningsråd TYA har åtta regionala utbildningsråd. Rådens uppgifter är bland andra att utveckla kontakterna mellan skolor, arbetsförmedlingar transportföretag samt klargöra transportbranschens utbildningsbehov för kommuner, arbetsförmedlingar andra intressenter. TYAs regionala projektledare TYAs regionala projektledare är transportbranschens kontaktpersoner när det gäller yrkesförarutbildning arbetsplatslärande i regionerna. De regionala projektledarna arbetar för en eller flera rådsregioner inom följande län: BD Norrbotten, AC Västerbotten Telefon: Y Västernorrland, Z Jämtland Telefon: BD AB Stockholm, C Uppsala, D Södermanland, I Gotland AC Telefon: S Värmland, T Örebro inkl Skaraborg U Västmanland, E Östergötland, W Dalarna, X Gävleborg Z Y Telefon: W X O Västra Götaland exkl Skaraborg, N Halland, M Skåne, F Jönköping, G Kronoberg, H Kalmar, K Blekinge Telefon: O S T E U D C AB Kommentar: Transportbehoven styrs av många faktorer. Vindkraftsutbyggnad utökad malmbrytning i Norrbotten kommer med stor sannolikhet att öka behovet av transporter. Det ger en ytterligare ökad efterfrågan på lastbilsförare. N M F G K H I TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

16 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning TYA OCH STATISTICON I SAMARBETE TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. Cirka företag, med ungefär anställda, är anslutna till TYA. TYA arbetar för att öka branschens status genom en omfattande kursverksamhet, arbetsmiljö- utbildningutveckling samt långsiktigt informationsarbete. TYAs arbete omfattar fyra delbranscher: Petroleum, Flyg, Hamn stuveri samt Landtransporter som utgörs av åkeri, terminal, taxi miljö. Hemsida: Statisticons affärsidé är att tillmötesgå behovet av kvalificerade kvantitativa beslutsunderlag. I företaget förenas hög akademisk kompetens med erfarenhet från praktisk tillämpning av statistik datahantering. Hemsida: Frågor Frågor angående undersökningen kan ställas till Robert Dierks, projektledare, eller Bill Rehn, VD på TYA. Ytterligare information Bakgrundsdata utförligare beskrivningar om hur beräkningarna genomförts finns i Statisticons dokument som finns publicerad på TYAs hemsida, TYA 2011 Art.nr H, 3300 ex BILDINFO.se Utgiven av TYA, Transportfackens Yrkes- Arbetsmiljönämnd, Box 1826, Solna Telefon: Telefax: E-post:

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer