REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011"

Transkript

1 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har företag inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund rekryterat lastbilsförare. Det motsvarar 48 procent av företagen är en ökning jämfört med 2009/2010 då 36 procent av företagen rekryterade under samma period. Antalet lastbilsförare som nyrekryterats, totalt i landet, uppskattas till cirka FÖR TRANSPORTBRANSCHENS SKULL

2 Verkligheten överträffar prognoserna Statisticons TYAs prognos att lastbilsförare behöver nyrekryteras från maj till med oktober 2011 (6 månader) är sannolikt i underkant. Enligt Statisticons beräkningar har antalet nyrekryterade lastbilsförare under det senaste året uppgått till cirka förare. Etablerade förare som bytt arbetsgivare räknas inte med i siffran. Sett i backspegeln har antalet anställda lastbilsförare överträffat den prognos som företagen har gett. Under 2010/2011 uppskattade cirka en fjärdedel att de behövde anställa förare. Den faktiska siffran blev 48 procent. Det innebär att vi vågar påstå att verkligheten när det gäller rekryteringsbehovet av lastbilsförare överträffar prognoserna. Skattningen av antalet nyutbildade förare (3 500) som anställts är intressant sett i relation till antalet utbildningsplatser inom samhällets utbildningar till lastbilsförare. Inom gymnasieskolans inriktning transport har skolorna tagit in cirka elever per årskull under senare år. Inom arbetsmarknadsutbildningen kommunernas vuxenutbildningar grundutbildas uppskattningsvis elever per år. Det betyder att varje utbildningsplats är viktig för transportnäringens kompetensförsörjning. Antalet grundutbildade personer, som är möjliga att rekrytera för företagen, har minskat efter att EU-kraven om yrkeskompetensbevis, YKB, infördes. Rekrytering av lastbilsförare TYAs Arbetskraftsbarometer Rapporten Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer 2011, juni. TYAs Arbetskraftsbarometer som kommer ut i december tar upp rekryteringstrenden inom lastbilsförarområdet för perioden november 2011 till med april TYA vill framföra ett tack till alla medlemsföretag som gjort rapporten TYAs Arbetskraftsbarometer möjlig. 2 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

3 INNEHÅLL Allt fler transportföretag har rekryterat det senaste året 4 4 av 10 har svårt att rekrytera Utökning största skälet till rekrytering Anställningsbehov inom olika transportslag Andel rekryterade inom samtliga transportslag Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Rekrytering 6 månader framåt 9 29 procent behöver troligen rekrytera Lediga platser arbetslösa på Arbetsförmedlingen nya platser under 2010 Störst behov i Stockholms län Arbetslösheten minskar Antal utbildade tog C- CE-körkort under har erhållit YKB under 2010 Antal tunga lastbilar 13 Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Om statistiken 14 Bra svarsfrekvens på enkäten lastbilsförare i Sverige lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Uppgiftslämnare TYAs regionala utbildningsråd 15 TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet TYAs regionala utbildningsråd TYAs regionala projektledare TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 3

4 ALLT FLER TRANSPORTföretag har rekryter Andelen BA-företag som rekryterar ökar Från april 2010 till april 2011 har företag inom Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA, rekryterat lastbilsförare. Andel BA-företag som nyrekryterat lastbilsförare det senaste året 100% 80% 60% Nedre 20% mellan 0% Nedre mellan Sydvästra Mellersta Östra Sydöstra Södra Riket 2009/ /2011 Sydvästra Mellersta Sydöstra Östra nya lastbilsförare har nyrekryterats Södra Antalet förare som nyrekryterats, totalt sett, under det senaste året uppskattas till cirka De rekryterade förarna innefattar tidigare utbildade förare (6 300) nyutbildade förare (3 500). Redan etablerade förare som bytt arbetsplats ingår inte i siffrorna. Totalt antal nyrekryterade lastbilsförare, 2009/ / / /2011 Nyutbildade Tidigare utbildade Kommentar: Med nyutbildade förare menar vi förare som har mindre än ett års erfarenhet som lastbilsförare. Med tidigare utbildade förare menar vi förare med mer än ett års erfarenhet. Förarna har tidigare arbetat i annan näring i annat yrke eller varit arbetslösa men haft tidigare erfarenhet som lastbilsförare. 4 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

5 at det senaste året 4 av 10 har svårt att rekrytera Under det senaste året har 39 procent av BA-företagen som rekryterat lastbilsförare haft svårigheter att rekrytera lämplig personal. Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året haft svårigheter att hitta lämplig personal 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Utökning största skälet till rekrytering De rekryteringar som BA-företagen har gjort beror främst på utökning av verksamheten. Under det senaste året har cirka 500 lastbilsförare gått i pension i BA-företagen. 11 procent av de anställda förväntas gå i pension inom de kommande sex åren. Antal lastbilsförare som BA-företagen rekryterat efter orsak Utökning av verksamheten Ersättning pga personal slutat Ersättning pga pension Ersättning pga sjukskrivning, föräldraledighet eller studier Ersättning annat skäl TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 5

6 Anställningsbehov inom olika transportslag BA-företagens anställningsbehov har varit störst inom distributionstransporter, fjärrbilstransporter, tank- bulktransporter, skogstransporter samt bygg- anläggningstransporter. Det finns vissa regionala olikheter. Nedre Riket nsporter 31% 27% 36% nor rter 23% 18% 24% 31% Fjärrbilstr ilstransporter 13% 18% 14% 23% Distributio er 9% Tank- 15% Bygg- Tank- 12% 13% Skogstran gningstransp. 8% Bygg- 8% Tank- Riket 9% 9% Tank- nor Bygg- 8% 31% Bygg- Fjärrbilst 23% Distributi Tank- Andel nyanställda lastbilsförare inom de fem största 13% Skogstra 9% Tank- Nedre Mellersta Nedre Nedre Östra Bygg- 8% Bygg- rter 31% 31% 27% 25% 27% 27% 36% 29% 36% 36% transportslagen mellan i riket, Mellerst er 23% 23% 18% 22% 18% 18% 24% 24% 24% 24% respektive region. 13% 25% Distributio nsporter 13% 13% 18% 22% 18% 18% 14% 17% Bygg- anläggningstransporter 14% 14% 13% 22% Fjärrbilstr rilstransporter 9% 9% 15% Tank- Tank- 11% Bygg Tank- 15% 15% 12% Bygg- Bygg 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 12% 12% 7% 22% Skogstran Riket mellan. gningstransp. 8% 8% 8% Riket Bygg- Bygg- Tank 8% Bygg- 8% 8% 9% Tank- Tank 5% 9% 9% Nedre Tank- 7% 11% Tank- Mellerst 31% 27% Bygg- 31% 36% 8% Bygg- 25% Distributi 23% 18% 23% 24% Distributionstransporte 22% Fjärrbilst Tank- 13% 18% Tank- 13% 14% 22% Skogstra Mellersta 9% Tank- Tank- 9% Tank- 11% bulkbilstrans Mellersta Östra 15% Bygg- 12% Tank- vre Östra Sydvästra Östra Bygg- 8% Nedre Bygg- Södra 8% Bygg- Tank- Bygg- 8% 9% Bygg- 8% anläggningst Bygg- rter 25% 25% 29% 29% 29% 29% 34% Sydöstra Sydvästr rrbilstransporter 27% 36% 22% 32% nsporter 22% 24% 24% 29% Tank- 24% 13% 13% stributionstransporter 18% 26% 24% 13% 31% 29% Distributio 22% 22% 17% 17% 14% Bygg- anläggningstransporter 17% Bygg- 13% Bygg 20% anläggningstransporter anläggningstransporter 13% ogstransporter 18% 14% Tank- 13% 16% 29% Tank- 11% rgningstransporter 11% Tank- 6% Tank Liftdumper 9% 6% Bygg- lastväxlartransp. 6% Liftdumper- 7% Liftdumper 4% lastväxlartransp. lastväxlartransp. 7% nk- 15% Bygg- 12% Utlandstransporter 7% 6% 14% Fjärrbilstr 8% mellan Sydöstra Mellersta. lastväxlartransp. 8% 5% mellan Bygg- Bygg 5% 5% Utlandstransporter 5% Mellersta 7% 7% gg- 8% Tank- 3% Bygg- 9% 7% ÖstraBygg- 5% anläggningstransporter 9% Bygg- Sydväst 25% 29% Liftdumper- lastväxlartransp. 25% Distributionstransporte 5% Utlandstr 29% 22% 24% 22% 13% 29% Tank- 22% 17% Bygg- anläggningstransporter 22% 13% 14% Fjärrbilst Tank- 11% Tank- Tank- Bygg- anläggningstransporter 11% Tank- 9% bulkbilstrans Sydvästra Sydvästra Bygg- Södra Södra Södra 6% Liftdumper- lastväxlartransp. 7% ellersta Bygg- 8% Östra Bygg- 5% Bygg- Liftdumper- lastväxlartransp. 8% 7% Bygg- 5% anläggningst Utlandstr stributionstransporter 29% 29% 34% 29% 34% 34% 32% 32% 32% r rrbilstransporter 29% 29% 26% Tank- Tank- 24% 26% 26% 31% 13% 31% 31% ogstransporter 14% 14% 20% Tank- 17% Bygg- 20% 20% 16% anläggningstransporter Tank- Tank 13% 16% 16% nk-. 9% 9% 4% Bygg- Bygg- Utlandstransporter 6% Liftdumper- 4% 4% 6% lastväxlartransp. Utlandstransporter Utlandstransporter 7% 6% 6% 5% 5% Sydöstra Sydvästra gg- 3% Sydöstra Utlandstransporter Utlandstransporter Bygg- 5% 3% 3% Sydvästra 5% Bygg- Bygg 7% 5% 5% Södra 29% 34% 29% 32% Distributionstransporte 29% Tank- 26% 29% 31% Tank- bulkbilstrans 14% 20% Tank- 14% 16% Bygg- anläggningstransporter 9% Bygg- 4% Bygg- Utlandstransporter anläggningstransporter 9% 6% Bygg- anläggningst dvästra Södra Liftdumper- lastväxlartransp. 5% Utlandstransporter 3% Liftdumper- Bygg- lastväxlartransp. 5% 5% Utlandstransporter stributionstransporter 34% 32% nk- 26% 31% rrbilstransporter 20% Tank- 16% gg- 4% Utlandstransporter 6% landstransporter 3% Bygg- 5% 6 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

7 Andel rekryterade inom samtliga transportslag Distributionsförare utgör 31 procent av de nyanställda förarna inom BA-företagen. Andel rekryterade inom BA-företagen efter verksamhetsområde Tank- Bygg- anläggsningstransporter Utlandstransporter Liftdumper- lastväxlartransporter Kranbilstransporter Specialtransporter Bohags- flyttbilstransporter Sug- spolbilstransporter Renhållningstransporter Djurtransporter Annan 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Orsaker till att företagen inte haft behov att rekrytera Främsta anledningen till att företagen inte rekryterat under det senaste året är att man haft tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen. Orsaker till att behov ej finns av att rekrytera, andel företag. Har tillräckligt med personal i förhållande till uppdragen Har hyrt in personal via svenska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att åkerier hyr inarbetskraft via utländska bemanningsföretag Upplevt ökad konkurrens pga att utländska åkerier bedriver närmast permanent trafik i Sverige 0% 20% 60% 80% 100% TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 7

8 REKRYTERING 6 MÅNADER FRAMÅT 29 procent behöver troligen anställa Under det närmaste halvåret uppskattar 29 procent av BA-företagen att de troligen kommer att anställa lastbilsförare. Andel BA-företag med rekryteringsbehov under det närmaste halvåret 100% 80% 60% 20% 0% Nedre mellan Mellersta Östra Sydöstra Sydvästra Södra Riket Andel BA-företag som har behov av att rekrytera, riket (företagens uppskattningar) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sedan 2009 har andelen företag som uppger att de har behov av att rekrytera nästan fördubblats. 8 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

9 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011 9

10 LEDIGA PLATSER OCH ARBETSLÖSA PÅ ARBETS Drygt nya platser under 2010 Under 2010 har 6069 nya platser för lastbils- långtradarförare anmälts till Arbetsförmedlingen. Vid jämförelse mellan antalet nya platser första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet platser ökat med 56 procent. Antal nya platser lastbils- långtradarförare, helår Antal nya platser första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Störst behov i Stockholms län 40 procent av de drygt nya platserna inom lastbilsförarområdet återfanns i Stockholms län. BD N O M S F W G K Z T E H U D X Y C AB I AC Antal nya platser, lastbils- långtradarförare, fördelat på län år Län År 2010 Antal Procent Stockholms län AB Uppsala län C 120 2% Södermanlands län D 115 2% Östergötlands län E 119 2% Jönköpings län F 159 3% Kronobergs län G 101 2% Kalmar län H 96 2% Gotlands län I 1 0% Blekinge län K 27 0% Skåne län M % Hallands län N 135 2% Västra Götalands län O % Värmlands län S 185 3% Örebro län T 155 3% Västmanlands län U 181 3% Dalarnas län W 103 2% Gävleborgs län X 123 2% Västernorrlands län Y 64 1% Jämtlands län Z 20 0% Västerbottens län AC 146 2% Norrbottens län BD 167 3% Övriga* 45 1% Riket % *Dessa platser hör inte till något speciellt län utan till kulturarbetarförmedlingar sjöfartsförmedlingar. 10 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

11 FÖRMEDLINGEN Arbetslösheten minskar Antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare var 3337 personer Det motsvarar en arbetslöshet på 2,9 procent av det totala antalet förare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, var 7,9 procent arbetslösa i april Kvarstående arbetslösa avser antalet arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen vid månadens slut, det vill säga de som inte har lämnat Arbetsförmedlingen för arbete under månaden. Enligt TYAs Arbetsförmedlingens uppföljningar av arbetslösa lastbilsförare har en förhållandevis stor andel fått arbete trots att de står anmälda som arbetslösa. Det betyder att den faktiska relativa arbetslösheten bland lastbilsförare är mindre än 2,9 procent Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, helår Genomsnittligt antal kvarstående arbetslösa lastbils- långtradarförare, första halvåret 2010 respektive Första halvåret 2010 Första halvåret Vid jämförelse mellan antalet kvarstående arbetslösa lastbilsförare första halvåret 2010 respektive första halvåret 2011 framkommer att antalet arbetslösa har minskat med 31 procent. TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

12 ANTAL UTBILDADE tog C- CE-körkort under 2010 År 2010 tog personer behörighet för tung lastbil tung lastbil med släp. Det är en minskning med personer jämfört med Av de personerna har examinerats via Trafikverket, via kommuner 500 via försvaret. De som examinerats via Trafikverket utgörs av kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildning, elever kursdeltagare från kommunernas ungdoms- vuxenutbildning, privatpersoner som köpt sin utbildning samt företag, kommuner organisationer som upphandlat utbildning. Totalt antal personer som tagit C- CE-körkort C-körkort CE-körkort Totalt har under 2010 fått YKB-gods Under 2010 har personer fått grundutbildning för YKB-gods. 120 personer har genomgått fortbildning för YKB-gods. Kommentar: Från med den 10 september 2009 krävs att samtliga nytillträdande lastbilsförare, som ska arbeta yrkesmässigt, ska genomgå obligatorisk yrkeskompetensutbildning utöver C-behörighet. Yrkeskompetensbevis, YKB, krävs också för yrkesförare som fått sina tunga behörigheter innan lagen trädde i kraft. De har fram till 2016 på sig att gå den fortbildning om 35 timmar som krävs för att få yrkeskompetensbeviset. 12 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

13 ANTAL TUNGA LASTBILAR Antalet lastbilar i yrkestrafik ökar Under 2010 fanns det cirka tunga lastbilar i Sverige. Närmare 60 procent av dessa bilar användes i yrkesmässig trafik. Sedan slutet av 1990-talet har antalet lastbilar i yrkesmässig trafik (åkeriverksamhet) ökat Antal tunga lastbilar TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

14 OM STATISTIKEN Bra svarsfrekvens på enkäten Uppgifter om rekrytering utbildning är insamlade från ett urval av de åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, som har minst en anställd lastbilsförare. Urvalet omfattade företag varav svarade på enkäten, vilket motsvarar 74 procent. Utifrån de inkomna svaren har samtliga BA-företags erfarenheter kring rekrytering utbildning skattats resultaten utgör underlaget för redovisningen i rapporten lastbilsförare i Sverige Antalet lastbilsförare i riket har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens antal anställda lastbilsförare antal tunga lastbilar i riket år Utifrån antal förare per bil i BA-företagen antaganden om att samma antal förare per bil gäller för övriga transportföretag skattas antalet förare i riket. Med en kvot på 1,46 förare per lastbil tunga lastbilar i riket skattas antalet till cirka lastbilsförare lastbilsförare har nyrekryterats under senaste året Antalet nyrekryterade lastbilsförare i riket under det senaste året har skattats utifrån uppgifter om BA-företagens uppgifter i denna fråga. Därutöver har hänsyn tagits till hur dessa förare fördelar sig mellan nyutbildade tidigare utbildade förare, antalet anställningar som avslutats för att föraren börjat annat arbete antal tunga lastbilar. Under det senaste året har 24 procent av de som anställts hos BA-företagen varit nyutbildade. De övriga 76 procenten består dels av tidigare utbildade förare som återvänder till branschen (43 procent), dels av tidigare utbildade förare som byter arbete inom branschen (34 procent). Utifrån antagandet om att denna fördelning även gäller för hela riket att antalet rekryterade förare per lastbil är detsamma för riket som inom BA-företagen, skattas det totala antalet nyrekryterade förare i riket. Kvoten mellan antal rekryterade förare antalet lastbilar i BAföretagen är 0,19 förare per lastbil. Tillsammans med antalet lastbilar i riket (78 923) ger detta knappt rekryterade lastbilsförare. Fördelningen skattas till nyutbildade, tidigare utbildade som återvänder till branschen bytare inom branschen. Det totala antalet nyrekryteringar (nyutbildade samt tidigare utbildade som återvänder till branschen) beräknas vara 9 800, eller knappt lastbilsförare. Uppgiftslämnare Utöver de uppgifter som samlats in från BA-företagen har uppgifter om antalet C- CE-körkort hämtats från Transportstyrelsen. Uppgifterna om lediga platser arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen antalet tunga lastbilar är hämtade från Trafikanalys. 14 TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011

15 TYAs REGIONALA UTBILDNINGSRÅD TYA arbetar med arbetskraftsfrågor över hela landet Kontakta gärna TYAs regionala projektledare vid arbetskraftsfrågor som gäller en särskild region. TYAs regionala projektledare arbetar i nära samarbete med regionala representanter inom transportnäringen. TYAs regionala utbildningsråd TYA har åtta regionala utbildningsråd. Rådens uppgifter är bland andra att utveckla kontakterna mellan skolor, arbetsförmedlingar transportföretag samt klargöra transportbranschens utbildningsbehov för kommuner, arbetsförmedlingar andra intressenter. TYAs regionala projektledare TYAs regionala projektledare är transportbranschens kontaktpersoner när det gäller yrkesförarutbildning arbetsplatslärande i regionerna. De regionala projektledarna arbetar för en eller flera rådsregioner inom följande län: BD Norrbotten, AC Västerbotten Telefon: Y Västernorrland, Z Jämtland Telefon: BD AB Stockholm, C Uppsala, D Södermanland, I Gotland AC Telefon: S Värmland, T Örebro inkl Skaraborg U Västmanland, E Östergötland, W Dalarna, X Gävleborg Z Y Telefon: W X O Västra Götaland exkl Skaraborg, N Halland, M Skåne, F Jönköping, G Kronoberg, H Kalmar, K Blekinge Telefon: O S T E U D C AB Kommentar: Transportbehoven styrs av många faktorer. Vindkraftsutbyggnad utökad malmbrytning i Norrbotten kommer med stor sannolikhet att öka behovet av transporter. Det ger en ytterligare ökad efterfrågan på lastbilsförare. N M F G K H I TYA 2011 Rekrytering av lastbilsförare 2010/

16 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning TYA OCH STATISTICON I SAMARBETE TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. Cirka företag, med ungefär anställda, är anslutna till TYA. TYA arbetar för att öka branschens status genom en omfattande kursverksamhet, arbetsmiljö- utbildningutveckling samt långsiktigt informationsarbete. TYAs arbete omfattar fyra delbranscher: Petroleum, Flyg, Hamn stuveri samt Landtransporter som utgörs av åkeri, terminal, taxi miljö. Hemsida: Statisticons affärsidé är att tillmötesgå behovet av kvalificerade kvantitativa beslutsunderlag. I företaget förenas hög akademisk kompetens med erfarenhet från praktisk tillämpning av statistik datahantering. Hemsida: Frågor Frågor angående undersökningen kan ställas till Robert Dierks, projektledare, eller Bill Rehn, VD på TYA. Ytterligare information Bakgrundsdata utförligare beskrivningar om hur beräkningarna genomförts finns i Statisticons dokument som finns publicerad på TYAs hemsida, TYA 2011 Art.nr H, 3300 ex BILDINFO.se Utgiven av TYA, Transportfackens Yrkes- Arbetsmiljönämnd, Box 1826, Solna Telefon: Telefax: E-post:

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket referat nr.8 nr.0 Från TYAs rådskonferens i Sunne Rubrik 13-14 november 2008 Månad 2008 Utgiven i december 2008 Jag trodde jag kunde mycket Jessica Nyberg har rätta påbråt. Pappa har eget skogsbilsåkeri.

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden referat nr.0 nr.7 Från TYAs rådskonferens i Malmö 22-23 november Rubrik 2007 Månad 2008 Utgiven i januari 2008 Inger sätter fart på Skåne Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen Om än

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer