Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län"

Transkript

1 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon Annica Englund telefon Omslagsbild: Nybyggnad av flerbostadshus i trä i inre hamnen, Sundsvall Byggherre: Mitthem Foto: Thomas Steinwall 1

3 Förord Redovisning av resultatet av 2005 års bostadsmarknadsenkät. Enkäten genomförs varje år i kommunerna för att följa utvecklingen på bostads- och byggmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i januari 2005 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder åren 2005/2006. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2005 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappsanpassning av bostäder under år Härnösand juni 2005 Ulla Ullstein Annica Englund Sektionschef Hållbar samhällsplanering och boende 2

4 Innehåll Sidan Förord 2 Bostadsmarknaden 4 Uthyrningssvårigheter 5 Förväntat bostadsbyggande 6 Projektlistor 7 Bostadsförsörjning 10 Bostadsförmedling 12 Allmännyttiga bostäder 13 Specialbostäder 13 Bostadsanpassningsbidrag 15 3

5 1 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget 1 januari, 2005 och förväntad utveckling under 2005/2006 Situationen 1 januari 2005 Förväntad utveckling under 2005/2006 Kommun Totalt sett Centralorten alt innerstan Övriga kommundelar Totalt sett Centralorten alt innerstan Övriga kommundelar Ånge överskott brist överskott inga förändringar inga förändringar inga förändringar Timrå överskott överskott överskott bostadsöverskott minskar bostadsöverskott minskar inga förändringar Härnösand balans balans balans inga förändringar inga förändringar inga förändringar Sundsvall balans brist balans inga förändringar bostadsbrist minskar inga förändringar överskott balans överskott inga förändringar inga förändringar inga förändringar överskott överskott överskott bostadsöverskott ökar överskott ökar bostads överskott ökar balans brist överskott bostadsöverskott minskar bostadsbrist ökar inga förändringar Sundsvalls kommun har brist på hyresbostäder, 1-3 rok, och bostadsrätter i samma storlekar. s kommun har brist på egnahem på mellan m 2, hyresbostäder 1-2 rok och bostadsrätter på 4 rok eller större. Kommuner med brist på vissa typer av bostäder för vissa hushållstyper Kommun Ungdomar Barnfamiljer Ensamstående med barn Inflyttade hushåll Hushåll med höga krav på attraktivt läge Flyktingar Sundsvall Egnahem Mårtensro, Sundsvall Foto: Thomas Steinwall 4

6 2 Uthyrningssvårigheter Antalet tomma lägenheter hos det allmännyttiga bostadsföretaget i resp. kommun som var lediga för omedelbar uthyrning den 1 januari Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Den 1 januari 2005 fanns det totalt 567 tomma lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen i länet Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Ånge, Timrå, och har så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Kommuner som har lägenheter som ligger i malpåse och/eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2005/2006 Rivning Malpåse Timrå januari 2005 fanns det 85 lägenheter i malpåse hos de allmännyttiga bostadsföretagen i länet. Under 2005/2006 kan det komma att rivas 230 lägenheter. Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under 2005/2006 på grund av uthyrningssvårigheter Kommun Byggda eller 50-talet Byggda eller 70-talet Timrå Totalt

7 3 Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder* som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas åren * Alla typer av bostäder, inkl. ägarbyggda småhus Påbörj Påbörj Timrå Härnösand Sundsvall År 2005 förväntas en nyproduktion av 361 lägenheter och år 2006 en nyproduktion av 329 lägenheter Faktorer som hindrar bostadsbyggande i kommunerna idag Hinder för ökat bostadsbyggande Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Brist på mark i attraktiva lägen Höga produktionskostnader Vikande befolkningsunderlag Svag inkomstutveckling för hushållen Brist på arbete Överskott på bostäder Egnahem Mårtensro, Sundsvall Foto: Thomas Steinwall 6

8 Projektlista 2005 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt PROJEKT/del av projekt säkerhet 1 byggherre som påbörjas år 2005 bostäder flerbo- Ange antal bostäder av respektive typ Special- Detaljplan antal Hustyp Upplåtelseform bostäder klar Tillskott bostäder småhus 2 hyres- bostads- ägande- särskilt S= säkert A=allmän stadshus rätt rätt rätt boende för Ange med ny- O=viss nyttan äldre eller Ja eller Nej byggn. totalt tillskott osäkerhet Ö=övriga funktions- av bostäder hindrade 3 i nybyggnad Timrå kommun Övriga småhus O Ö Ja 5 5 Härnösands kommun Södersundsvägen O Ö Nej Sundsvalls kommun Hamnen Mitthem S A Ja 30 Klinten O Ö Nej 50 Hamnen Norrvidden S Ö Ja 8 Granloholm S Ö Ja 21 Alnö S Ö Nej 15 Mårtensro O Ö Ja 48 Njurunda O Ö Nej 10 Övriga småhus O Ö Ja kommun Övriga småhus O Ö Nej s kommun Sjukhuset 1 O Ö Nej 70 Övriga småhus O Ö Nej Summa: S = Projekt som med mycket stor sannolikhet kommer att påbörjas under det angivna året. O = Projekt som med hänsyn till planläge, projektering etc. är fullt möjliga att påbörja, och som troligen kommer att påbörjas under det angivna året. 2 Enstaka ägarbyggda småhus anges i klump som "övriga småhus". 3 Boendeformer som kommunen enligt Socialtjänstlagen eller LSS är skyldig att inrätta för personer med behov av särskilt stöd och hjälp i boendet och som fördelas efter biståndsprövning. 7

9 Projektlista 2006 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt PROJEKT/del av projekt säkerhet 1 byggherre som påbörjas år 2006 bostäder flerbo- Ange antal bostäder av respektive typ Special- Detaljplan antal Hustyp Upplåtelseform bostäder klar Tillskott bostäder småhus 2 hyres- bostads- ägande- särskilt S= säkert A=allmän stadshus rätt rätt rätt boende för Ange med ny- O=viss nyttan äldre eller Ja eller Nej byggn. totalt tillskott osäkerhet Ö=övriga funktions- av bostäder hindrade 3 i nybyggnad Timrå kommun Övriga småhus O Ö Ja Härnösands kommun Södersundsvägen O Ö Nej Sundsvalls kommun Hamnen HSB O Ö Nej 42 Klinten O Ö Nej 50 Alliero O Ö Nej 20 Lappstan O Ö Nej 18 Granloholm S Ö Ja 21 Alnö S Ö Ja 15 Njurunda O Ö Nej 13 Övriga småhus O Ö Ja kommun Övriga småhus O Ö Nej s kommun Järvedstrand O Ö Nej 50 Övriga småhus O Ö Nej Summa: S = Projekt som med mycket stor sannolikhet kommer att påbörjas under det angivna året. O = Projekt som med hänsyn till planläge, projektering etc. är fullt möjliga att påbörja, och som troligen kommer att påbörjas under det angivna året. 2 Enstaka ägarbyggda småhus anges i klump som "övriga småhus". 3 Boendeformer som kommunen enligt Socialtjänstlagen eller LSS är skyldig att inrätta för personer med behov av särskilt stöd och hjälp i boendet och som fördelas efter biståndsprövning. 8

10 Projektlista Kända ombyggnadsprojekt * i flerbostadshus eller lokaler Samtliga kommuner Typ av Vad som Antal Antal Upplåtelse- Detaljplan Ombyggnadsprojekt/etapp byggherre byggs om 1 bostäder bostäder form klar? som påbörjas år 2005 eller 2006 A=allmän- före efter hyresnyttan B=bostäder om- om- rätt Ange med Ö=Övriga L=Lokaler byggnad 2 byggnad 3 Ja eller Nej V=Vindar Härnösand Strandgården A B Ja Brandsoldaten A L Nej Sundsvall Alliero A L/V Nej Matfors Thulegården Ö B Ja Övriga Ö L/V Ja Summa: * Här avses ombyggnader enligt SCB:s definition, dvs. där antalet eller fördelningen av lägenheter ändras eller där man gör en avsevärd standardhöjning eller där husets rörsystem byts ut 9

11 4 Bostadsförsörjning Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen samt uppgift om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen I Timrå kommun antogs riktlinjer för bostadsförsörjningen av kommunfullmäktige år 2004 och i s kommun I övriga kommuner har inga riktlinjer antagits. Kommun Särskilt program Kommunomfattande översiktsplan Fördjupning av översiktsplan Timrå Härnösand Sundsvall Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen när det gäller bostadsförsörjning Kommun Arbetsgrupp med tjänstemän Grupp med berörda förvaltningschefer På annat sätt Ånge Timrå vid behov Härnösand Sundsvall Nej Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu Aktuell fråga Boendeprogram Översiktsplan Särskild utredning eller projekt Annat sammanhang Segregation av olika grupper i boendet Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade Bostadsförsörjning för ungdomar och studenter Åtgärder mot buller i boendemiljöer Sundsvall Timrå, Härnösand Sundsvall, Sundsvall Timrå, Härnösand Timrå Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar Öka barns och ungdomars delaktighet i Sundsvall samhällsplaneringen Öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen Kunna erbjuda bostäder i attraktiva Sundsvall lägen Integrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Timrå, Härnösand Ånge, Sundsvall Timrå Härnösand Ånge, Timrå Sundsvall 10

12 Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Timrå, Härnösand, Sundsvall och förekommer omvandling av fritidshus i begränsad omfattning, i i betydande omfattning. Aktuella program eller strategier i kommunerna för det nationella miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö, se nedan Kommuner som behandlat dessa frågor i översiktsplanen, se nedan Aktuell fråga Program eller strategi Översiktsplanen Funktionsblandning och förtätning av Timrå, Härnösand, Sundsvall, bebyggelsen Minskad bilanvändning eller ökade Härnösand förutsättningar för miljöanpassade transporter Tillvaratagande och utveckling av kulturhistoriska värden Timrå, Härnösand, Ånge, Timrå, Härnösand, Sundsvall, Tillvaratagande och utveckling av estetiska och arkitektoniska värden Ånge, Timrå, Härnösand Sundsvall Tillvaratagande och utveckling av grön- och Timrå, Härnösand, Timrå, Härnösand, Sundsvall, vattenområden i tätort Tillvaratagande och främjande av vindkraft Härnösand Ånge, Timrå Sundsvall Utbyggnad av fjärrvärme och/eller närvärme Timrå, Härnösand Sundsvall Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Kommun Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Ja, har inventerat hela eller betydande delar av kommunen Ja, har inventerat delar av bostadsbeståndet Rivningsförbud för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen Kommun Ja, för ett flertal byggnader Ja, för enstaka byggnader Nej Ånge Timrå Härnösand Sundsvall 11

13 5 Bostadsförmedling Bostadsförmedling för allmänheten i kommunerna Ånge kommun har kommunal bostadsförmedling.* har privat bostadsförmedling. Övriga kommuner saknar kommunal bostadsförmedling. I Timrå, Härnösand och har allmännyttan egen kö. * Med kommunal bostadsförmedling avses en bostadsförmedling som har inrättats av kommunen och där kommunen beslutar om mål och inriktning av verksamheten. Den behöver dock inte drivas i egen regi, utan kommunen kan uppdra åt någon annan att driva verksamheten enligt avtal. Möjligheter för bostadssökande att få information om den lokala bostadsmarknaden via kommunen I Ånge, Timrå, Härnösand, Sundsvall, och kan man få information om den lokala bostadsmarknaden antingen via kommunen eller på annat sätt. Ånge, Timrå, Härnösand, och har även information om bostadsmarknaden på sin hemsida. Förturssystem i kommunerna och vilka grupper som beviljas förtur Förturssystem finns i Ånge, Sundsvall och. Det är främst personer som fått arbete i kommunen, trångbodda familjer med många barn, personer med lättare rörelsehinder som behöver en bostad med bättre tillgänglighet samt hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad. Samarbete mellan kommuner och hyresvärdar för att få fram bostäder till hemlösa Samtliga kommuner har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Timrå, Härnösand, Sundsvall och har också samarbete med privata fastighetsägare. Hemlösa som fick bostad genom kommunens försorg under åt 2004 Totalt 106 personer/hushåll i länet fick bostad genom kommunens försorg under år Av dessa fick 44 personer/hushåll bostad hos allmännyttan och 62 personer/hushåll bostad hos privata fastighetsägare. Kommunernas möjligheter att under 2004 kunna tillgodose behovet av bostäder till hemlösa Samtliga kommuner utom Timrå kunde tillgodose behovet. I Timrå hade det behövts fler bostäder för hemlösa. I Timrå bedömer man att det har blivit lättare att få fram bostäder för hemlösa. I Sundsvall är bedömningen att det har blivit svårare. Övriga kommuner svarar att det inte är några förändringar. 12

14 6 Allmännyttiga bostäder Försäljning av bostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet under 2004 och beslut om försäljning under År 2004 sålde Timrå 8 lägenheter till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder. I såldes 50 lägenheter till privat köpare för omvandling till annat än bostäder År planeras en försäljning av 10 lägenheter i till samma typ av köpare. 7 Bostäder för flyktingar Behovet av bostäder till kommunmottagna flyktingar och eventuella problem med att tillgodose detta behov i kommunen. Alla kommuner i länet har ett regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till flyktinghushåll. Ånge, Sundsvall och har dessutom ett regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. I Timrå är det brist på stora lägenheter. I Härnösand, Sundsvall och är det brist på stora och små lägenheter. I är det brist på stora lägenheter och hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer. 8 Bostäder för studenter och ungdomar Utbudet av särskilda bostäder för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola Det är inte brist på studentbostäder i någon kommun i länet. Utbudet av bostäder för ungdomar i kommunerna (Bostäder som bara hyrs ut till personer under en viss ålder) I är det brist på sådana bostäder som just ungdomar efterfrågar. Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll. I har ungdomar svårt att få bostäder på grund av allmän bostadsbrist. Antal student- och ungdomsbostäder i kommunerna: Kommun Antal studentbostäder Antal ungdomsbostäder Härnösand 300 Sundsvall Insatser på gång i kommunerna för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Insats Ånge Härnösand Hyresrabatter Plombering av rum Dela lägenhet Bostadsinformation 13

15 9 Bostäder för äldre och funktionshindrade Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL (socialtjänstlagen) är tillgodosett (Se tabell nedan 1 ) Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt Sol eller LSS ( Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tillgodosett (Se tabell nedan 2 ) Kommun Särskilt boende 1 Särskild service 2 Ånge Behovet är täckt Behovet är täckt Timrå Behovet är täckt Behovet är täckt Härnösand Behovet är täckt Brist- även efter planerad utbyggnad de närmaste åren Sundsvall Räknar med att kunna täcka behovet genom Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad planerad utbyggnad de närmaste två åren utbyggnad de närmaste åren Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste åren Ny- eller ombyggnadsprojekt med seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL) eller liknande i kommunen Kommun Nybyggnad Ombyggnad Byggherre Ånge Nej 22 Allmännyttigt bostadsföretag Timrå Nej 0 Härnösand Nej 40 Allmännyttigt bostadsföretag Sundsvall Nej 0 Nej 30 Allmännyttigt bostadsföretag Nej 0 Nej 70 Allmännyttigt bostadsföretag 14

16 10 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunerna under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs Ansökan Beviljade Avslag Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Under år 2004 kom det in totalt ansökningar varav ansökningar beviljades helt eller delvis. Ansökningar som avslogs under år 2004 på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden En kommun (Härnösand) har haft två ansökningar som avslogs på grund av detta Kostnaden för bostadsanpassningen totalt sett under 2004: se tabell nedan 1 Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2004 på flerbostadshus resp. småhus: se tabell nedan 2 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2004 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer: se tabell nedan 3 Kommun Beviljade kkr 1 Utbetalade kkr 1 Antal bidrag flerbostadshus 2 Belopp kkr 2 Antal bidrag småhus 2 Belopp kkr 2 Antal bidrag 3 Belopp kkr 3 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Totalt länet

17 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2004 fördelade efter beloppsstorlek: se tabell nedan Kommun < > Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Totalt länet Största bidrag som beviljades under 2004 i resp. kommun: se tabell nedan Kommun Kr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Bidrag till lägenheter i flerbostadshus år 2004 som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik Kommun Handikapphiss eller annan lyftanordning antal bidrag Handikapphiss eller annan lyftanordning, kostnad (kr) Dörrautomatik antal bidrag Dörrautomatik. kostnad (kr) Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Totalt länet

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006

Bostadsmarknadsanalys 2006 Bostadsmarknadsanalys 2006 för Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Birgitta Wadkvist Tel: 040 25 26 89 bostadssakkunnig Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Bostadsmarknadsanalys

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 29 Foto: Christina Gustavsson www.t.lst.se Publ. nr 29:29 Dnr 451232829 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Länsstyrelsen i B l e k i n g e l ä n Juni 2011 Rapport 2011:8 Rapportnamn: Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län,

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 Sida 1/16 Ann-Marie Dahl Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Samhällsbyggnad 036-395499 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 I länsstyrelsernas

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer