Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län"

Transkript

1 Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering Härnösand Beställningar och information även genom: Annica Englund telefon Fa Omslagsbild: Hamnkaptenen Örnsköldsvik Foto: Kerstin Rungstad 1

3 Länsstyrelsen Västernorrland ISSN X Sammanställning av 2010 års bostadsmarknadsundersökning i Västernorrlands län Innehåll Sid Förord 3 Sammanfattning 4 Bostadsmarknaden 5 Utveckling hos de allmännyttiga bostadsföretagen 6 Förväntat bostadsbyggande 7 Projektlistor 9 Bostadsförsörjning 12 Bostadsförmedling 14 Specialbostäder 15 Bostadsanpassningsbidrag 17 2

4 Förord I denna rapport redovisas resultatet av 2010 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i januari 2010 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Den allmänna beskrivningen av bostadsmarknaden följs av en noggrannare beskrivning av tillgång och efterfrågan på bostäder för olika hushållsgrupper. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder åren 2010/2011. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2010 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappanpassning av bostäder under år Kommunernas enkätsvar har till stor del sammanställts i tabell- och diagramform för att underlätta jämförelsen mellan de olika kommunerna. Härnösand april 2010 Annica Englund 3

5 Sammanfattning Västernorrlands län hade vid utgången av år 2009 en folkmängd på personer, en minskning med 330 personer sedan föregående årsskifte. Sundsvall ökade med 578 personer, övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Under åren 2010 och 2011 förväntas en nyproduktion av 156 respektive 184 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till Sundsvall och Örnsköldsvik. Sundsvalls kommun har brist på bostäder. Ånge, Timrå och Sollefteå har överskott på bostäder. Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har balans Efterfrågan på bostäder är ojämn. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen ökade antalet tomma lägenheter från 411 tomma lägenheter den 1 januari 2009 till 525 tomma lägenheter den 1 januari Det finns enligt kommunernas bedömning ett behov av att riva totalt ca 177 lägenheter under de kommande två åren, koncentrerat till tre kommuner. Under 2009 såldes 79 allmännyttiga lägenheter i Timrå, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Det finns planer på försäljning av 301 lägenheter under 2010/2011. Allmännyttan i Sundsvall köpte 161 lägenheter under I de flesta kommuner arbetar man särskilt mycket med att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen, tillgänglighet i offentlig miljö, trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder samt att öka inflyttningen. Sollefteå och Örnsköldsvik har ganska svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar. De andra kommunerna har inga större problem. Ingen kommun har brist på bostäder för studenter. Ånge och Örnsköldsvik har brist på bostäder för ungdomar. De lediga lägenheterna ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar och hyrorna är för höga. Behovet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre är täckt i alla kommuner utom i Sollefteå, där kommer det att vara brist även på fem års sikt. För bostäder med särskild service för funktionshinder är behovet täckt i alla kommuner utom i Sundsvall där det är brist även efter planerad utbyggnad och i Örnsköldsvik, där räknar man med att täcka behovet genom planerad utbyggnad. I länet kommer 168 lägenheter att skapas för seniorboende, dvs. bostäder avsedda för medelålders och äldre utan särskilt biståndsbehov. Trygghetsbostäder, en boendeform för personer över 70 år, planeras i Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, totalt 55 lägenheter. Under år 2009 betalades det ut 37 miljoner kronor till bostadsanpassning av bostäder. Utbetalat belopp föregående år var 46,9 milj. kronor. 4

6 1 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget i januari 2010 och förväntad utveckling under 2010/2011 Situationen i januari 2010 Förväntad utveckling under 2010/2011 Kommun Totalt sett Centralorten alt / innerstan Övriga kommundelar Totalt sett Centralorten alt / innerstan Övriga kommundelar Ånge Överskott Överskott Överskott Bostadsöverskottet minskar Bostadsöverskottet minskar Bostadsöverskottet minskar Timrå Överskott Balans Överskott Härnösand Balans Balans Överskott Sundsvall Brist Brist Balans Kramfors Balans Balans Överskott Sollefteå Överskott Överskott Överskott Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsöverskottet minskar Bostadsöverskott uppstår/ökar Bostadsöverskott uppstår/ökar Örnsköldsvik Balans Brist Överskott Bostadsbristen minskar Bostadsöverskott uppstår/ökar Kommuner med brist på bostäder för vissa hushållsgrupper Kommun Ungdomar Stora barn familjer Inflyttande hushåll Hushåll med krav på god tillgänglighet Hushåll med höga krav på attraktivt läge Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Örnsköldsvik 5

7 2 Utveckling hos de allmännyttiga bostadsföretagen Antal lägenheter hos det allmännyttiga bostadsföretaget i respektive kommun den 1 september Antal och andel lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen som var lediga för omedelbar uthyrning 1 januari Kommun Ant lgh 1 sept 2009 Källa: SCB Antal tomma lgh 1 jan 2010 Andel tomma lgh % Ånge ,6 Timrå ,3 Härnösand ,6 Sundsvall ,4 Kramfors ,8 Sollefteå ,6 Örnsköldsvik ,0 Hela länet ,5 Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Ånge har så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem. Där planeras rivning av 150 lägenheter de närmaste två åren. Kommuner som på grund av uthyrningssvårigheter har lägenheter som ligger i malpåse och/eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2010/2011 (Se diagram nedan) Sollefteå 0 12 Malpåse Rivning Kramfors Ånge I januari 2010 fanns det 110 lägenheter i malpåse hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Under 2010/2011 kan det komma att rivas totalt 177 lägenheter. 6

8 Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under de närmaste två åren på grund av uthyrningssvårigheter Kommun Byggda på 40 eller 50-tal Byggda 60 eller 70-tal Sollefteå 12 Kramfors 15 Ånge 150 Försäljning av allmännyttiga bostäder Antal lägenheter i det allmännyttiga beståndet som såldes 2009 samt antal lägenheter som enligt beslut kan komma att säljas under Kommun Timrå Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt Under 2009 såldes det 79 lägenheter i länet. Dessa såldes till privata bostadsföretag för fortsatt uthyrning. Under uppger kommunerna att de kommer att sälja 301 lägenheter. 3 Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder* som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas åren *Alla typer av bostäder, inkl. ägarbyggda småhus År 2010 förväntas en nyproduktion av 207 lägenheter och år lägenheter. Kommun Antal lgh 2009 Antal lgh 2010 Ånge 2 2 Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå 0 0 Örnsköldsvik Totalt

9 Faktorer som framförallt hindrar bostadsbyggandet i kommunen idag Hinder för ökat bostadsbyggande Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor Konflikt med andra allmänna intressen enl PBL Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Höga produktionskostnader Brist på planberedskap Vikande befolkningsunderlag Annan orsak * ** *** * *Svårt att komma igång med byggandet av hyreslägenheter på grund av arbetsmarknadsläget och konjunkturen. ** Otillräcklig befolkningsökning, för låga priser inom befintligt bestånd, höga saneringskostnader vid förorenad mark ** Stor tillgång på hus utanför tätorterna Nybyggnad Södra sundet, Härnösand Foto: Stina Pettersson 8

10 Projektlista 2010 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Samtliga kommuner Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäder av respektive Detaljplan Tillskott Projekt /del av projekt osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder bostäder Flerbostads Småhus Hyresrätt Bostads- Äganderätt Särskilt Student boende 2010 hus rätt för bostäder äldre eller S = säkert A = Allmän- funktions- O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Timrå Vallgränd och Söråker O Ö Ja Utom plan O Ö Nej 15 Härnösand Kattastrand O A Ja 10 Sundsvall Styckebyggda O Ö Nej 50 Örnsköldsvik Hamnlotsen S Ö Ja Bergssprängarvägen S Ö Ja Kusthöjden (varvsb) S Ö Ja Mosebacke S A Ja Golfbanevägen S Ö Ja 79 Summa:

11 Projektlista 2011 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Samtliga kommuner Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäder av respektive typ Detaljplan Tillskott osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder bostäder Flerbostads Småhus Hyresrätt Ägar- Bostads- Äganderätt Särskilt Student boende 2010 hus lägenheter rätt för bostäder äldre eller A = Allmän- funktions- S = säkert O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Härnösand Kattastrand O Ö Ja Sälsten O Ö Nej 10 Sundsvall Styckebyggda O Ö Nej 75 Örnsköldsvik Kretsloppshusen O Ö Ja Kusthöjden O Ö Ja Ridhusen domsjö O Ö Nej Höglandsstranden III O Ö Ja 97 Summa:

12 Projektlista Sammanställning av kända ombyggnadsprojekt 2010 och 2011 Samtliga kommuner Typ av Vad som Ant bostäder Ant bostäder Detaljplan byggherre byggs om före ombyggnad efter ombyggnad klar A= Allmännyttan Ö= Övriga Timrå Tallnäs (seniorboende) Ö Bostäder Ja Härnösand (Plusboende) A Bostäder Nej Sundsvall Paviljongvägen, Sidsjö Ö Lokaler 0 40 Nej (seniorboende) Summa:

13 4 Bostadsförsörjning Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning samt uppgifter om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning. I Timrå, Härnösand och Sundsvall har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. I Ånge och Örnsköldsvik finns riktlinjer i översiktsplanen. Kramfors anger riktlinjer i översiktsplanen som är ute på samråd. Sollefteå har inte påbörjat något arbete. Nedan redovisas i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjerna för bostadsförsörjning. Har antagit riktlinjer Kommunomfattande översiktsplan Kommun Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors ÖP ute på samråd, beslut 2010 Sollefteå Örnsköldsvik Annat sätt Har inte påbörjat Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen Kommun Arbetsgrupp handläggare/ tjänstemän Grupp med förtroendevalda I berörda nämnde, förvaltningschefer samt handläggare Annat sammanhang Ånge * Timrå Härnösand ** Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik * Kontakter tas vid behov mellan berörda förvaltningar. ** Kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet i samarbete med övriga förvaltningar. Förvaltningar/nämnder som ingår i gruppen/grupperna Kommun Kommunledning Stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden Fastighetskontoret / fastighetsnämnden Skolkontoret/skolnä mnden Socialförvaltning/socialnämnden Kultur o Fritid/Fritidsnämnden Äldreomsorgen äldreomsorgsnämnden Timrå Kramfors X Sollefteå X Örnsköldsvik 12

14 Kommuner som under de senaste två åren har utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen Örnsköldsviks kommun har under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen. Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu Aktuellt fråga Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Tillgänglighet i offentlig miljö Örnsköldsvik Timrå, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Kramfors Timrå, Kramfors, Sollefteå Timrå Ånge, Timrå, Härnösand, Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik Brottsförebyggande åtgärder Kramfors Förhållanden i utsatta bostadsområden Sundsvall Öka inflyttningen Ånge, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik Sollefteå arbetar också med upprustning av centrummiljöer i kommunens tätorter Kommuner som arbetar med trygghetsskapande åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv. Sollefteå arbetar med sådana åtgärder i två projekt för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer. Kommuner som har en uttalad målsättning eller strategi för att utveckla stadsdelar som präglas av arbetslöshet, många hushåll med försörjningsstöd och/eller dåliga skolresultat. Sundsvall arbetar med att utveckla stadsdelen Skönsberg. Ett lokalt utvecklingsavtal finns med staten. Det finns även en strategisk stadsplan för området. Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Örnsköldsviks kommun förekommer det i betydande omfattning, i Ånge och Sollefteå ytterst sällan. I de övriga kommunerna förekommer det i begränsad omfattning. Omvandling av permanenta bostäder till fritidshus Sådan omvandling förekommer i begränsad omfattning eller ytterst sällan. 13

15 Inventering av flerbostadshusbeståndet Sundsvall har inventerat förekomsten av hissar och avstånd till kollektivtrafik. Kramfors har inventerat hissförekomst, upprustningsbehov och tillgänglighet för rörelsehindrade personer. De övriga kommunerna har inte gjort någon inventering. Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Ånge har inventerat betydande delar av kommunen med avseende på radonförekomsten i bostäder. Övriga kommuner i länet har gjort motsvarande inventering för enstaka delar av bostadsbeståndet. 5 Bostadsförmedling Bostadsförmedling för allmänheten i kommunen Ingen kommun har kommunal bostadsförmedling för allmänheten men däremot har allmännyttan en egen kö i Ånge, Timrå, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Sollefteå och Örnsköldsvik har även privat bostadsförmedling. I Härnösand och Örnsköldsvik har kommunen lista på hyresvärdar på hemsidan Förturssystem i kommunen och vilka grupper som normalt beviljas förtur Här avses förtur till egen lägenhet med förstahandskontrakt Förturssystem finns i två kommuner. I Kramfors omfattas personer som fått arbete i kommunen och i Örnsköldsvik finns förtur för flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet. Samarbete mellan kommunen och hyresvärdar avseende bostäder till dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.* * Det kan gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. Samtliga kommuner utom Ånge har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik har även samarbete med privata fastighetsägare. Ånge har inget regelbundet samarbete utan löser ev. problem när de dyker upp. 364 hushåll i länet hyr för närvarande bostäder i andra hand under särskilda villkor. Av dessa andrahandshyresgäster fick 23 hushåll ta över hyreskontrakten under stycken flyttade vidare till en egen bostad under I de hushåll som hyr bostad i andra hand av kommunen fanns det 21 barn under 18 år. I Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik saknas denna uppgift. Ånge Timrå och Örnsköldsvik har uppsökande verksamhet för att förebygga vräkning. Härnösand, Sundsvall och Kramfors har en överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att sänka kraven på de bostadssökande. Sollefteå och Örnsköldsvik har egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut. 14

16 7 Bostäder för flyktingar Alla kommuner samarbetar med allmännyttan om bostäder för flyktingar. Sundsvall, Ånge, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner samarbetar dessutom med privata fastighetsägare. Sollefteå och Örnsköldsvik har brist på både små och stora lägenheter. Dessa kommuner har också brist på lägenheter i centralorten. Härnösand och Ånge har brist på stora lägenheter. Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå kommer att ha svårt att tillgodose behovet av lägenheter för flyktingar på ett års sikt. På tre års sikt ser Sollefteå och Örnsköldsvik svårighet att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar. I Sundsvall är hyresvärdarna obenägna att ta emot stora barnfamiljer. Den enda kommun som under 2009 anfört svårigheter att placera flyktingar p.g.a. brist på bostäder är Ånge kommun. Kommunen har förvisso bostäder men de ligger utanför centralorten och då kommunikationerna är bristfälliga har Ånge gjort bedömningen att det ibland varit svårt att hitta större lägenheter för flyktingar. 8 Bostäder för studenter och ungdomar Utbudet av särskilda bostäder* för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola * Här avses studentlägenheter, korridorrum och liknande, som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Kommun Särskilda studentbostäder Ungdomsbostäder Härnösand Sundsvall Kramfors 50 - Sollefteå 56 6 Örnsköldsvik Totalt Utbudet av bostäder för studenter och ungdomar i kommunen Det är ingen brist på studentbostäder i länet, I Ånge är det brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Lediga lägenheter ligger i områden som inte är attraktiva. I Örnsköldsvik är lediga lägenheter för stora för ungdomshushåll. I de övriga kommunerna är det inga större problem för ungdomar att få tag på lämpliga bostäder. 15

17 Insatser på gång i kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Ånge, Kramfors och Sollefteå lämnar hyresrabatter till ungdomar. Ånge plomberar rum. Sundsvall och Örnsköldsvik underlättar för två eller flera att hyra gemensam lägenhet. 9 Bostäder för äldre och funktionshindrade Ny- eller ombyggnadsprojekt med seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL) eller liknande i kommunen Kommun Nybyggnad Ombyggnad Byggherre Ånge 18 Allmännyttigt företag Timrå 32 Allmännyttigt företag Härnösand 25 Allmännyttigt företag Sundsvall 40 Privat Kramfors 20 Allmännyttigt företag Örnsköldsvik 33 - Allmännyttigt företag Totalt Enligt kommunernas planer kommer ca 135 seniorbostäder att byggas under de närmaste två åren. Ny- eller ombyggnadsprojekt med trygghetsbostäder (bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Lägenheterna ska innehas av minst en person som har fyllt 70 år). Kommun Nybyggnad Ombyggnad Byggherre Härnösand - 25 Allmännyttigt företag Kramfors - 10 Allmännyttigt företag Örnsköldsvik - 22 Privat Totalt 57 Enligt kommunernas planer kommer det att byggas ca 57 trygghetsbostäder de närmaste två åren 16

18 Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL (Socialtjänstlagen) är tillgodosett Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt SoL eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tillgodosett (Se tabell nedan 2 ) Kommun Särskilt boende 1 Särskild service 2 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt Brist även på fem års sikt Behovet är täckt. Behovet är täckt. Behovet är täckt. Behovet är täckt. Brist även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet är täckt. Behovet är täckt. Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren 10 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunen under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs under år (Antal ansökningar) (Se diagram nedan) Ansökan Beviljade Avslag Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Under år 2009 kom det in totalt 2467 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det beviljades 2352 bidrag och 87 ansökningar om bidrag avslogs under året. Två ansökningar i Kramfors avslogs på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden. 17

19 Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen totalt sett under 2009 (Se tabell nedan 1 ) Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2009 på flerbostadshus resp. småhus (Se tabell nedan 2 ) Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2009 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer (Se tabell nedan 3 ) Kommun Beviljade kkr 1 Utbetalade kkr 1 Antal bidrag flerbostadshus 2 Belopp kkr 2 Antal bidrag småhus 2 Belopp kkr 2 Antal Bidrag 3 Ånge Timrå Vet ej 61 Vet ej 0 Härnösand Vet ej Sundsvall Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Kramfors Vet ej 862 Vet ej Sollefteå Örnsköldsvik Totalt i länet Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2009 fördelade efter beloppsstorlek Kommun < kr kr kr kr kr > kr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt antal

20 Största bidrag som beviljades under 2009 i resp. kommun Kommun Kkr 1 Ånge 207 Timrå 884 Härnösand 123 Sundsvall 400 Kramfors 673 Sollefteå 455 Örnsköldsvik 777 Bidrag till lägenheter i flerbostadshus år 2009 som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik Kommun Handikapphiss eller annan lyftanordning antal bidrag Handikapphiss eller annan lyftanordning, kostnad Kkr Dörr-automatik antal bidrag Dörrautomatik kostnad Kkr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Vet inte Vet inte Vet inte Vet inte Örnsköldsvik Totalt

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Länsstyrelsen i B l e k i n g e l ä n Juni 2011 Rapport 2011:8 Rapportnamn: Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län,

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Rapport. Diarienummer

Rapport. Diarienummer Rapport Diarienummer 405-4382-16 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2016 Omslagsbilder Del av vägg lyfts på plats vid ett husbygge. Foto: mostphotos.se. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2016 Beställningsadress

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 29 september 2015 kl.11.00 i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013 Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 213 Rapport juni 213 Innehåll Inledning... 1 Bostadsmarknaden i länet... 2 Bostadsutbudet... 2 Småhus... 4 Allmännyttan... 6 Nybyggnation... 7 Vem bor i länet, vem flyttar

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2012:18 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Program för bostadsförsörjning

Program för bostadsförsörjning Program för bostadsförsörjning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:245 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2016-03-31 Dokumentet gäller

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer