Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten"

Transkript

1 Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009

2 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från

3 Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009

4

5 Förord Varje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och att se utvecklingstendenser. Frågorna har besvarats av ansvariga på de aktuella förvaltningarna i kommunerna. Boverket svarar för utformningen av frågorna i enkäten och gör en sammanställning för hela riket. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet med enkätsvaren. Detta är en sammanställning av de svar som lämnats av kommunerna i Stockholms län. En utförligare analys av situationen på bostadsmarknaden i länet presenteras i rapporten Läget i länet bostadsmarknaden i Stockholms län Rapportens innehåll har arbetats fram av Mai Åström Färegård och Tobias Olsson. Stockholm den 1 juni 2009 Maria Heymowska Länsbostadsdirektör

6

7 Innehåll BOSTADSMARKNADSLÄGE... Bostadsmarknadsläget i januari 2009 och förväntade förändringar.. Hur yttrar sig bostadsbristen, typ av bostäder Grupper som det är brist på bostäder för Grupper som det är brist på bostäder för per kommun 10 Behov av hyresbostäder under 2009 för att tillgodose efterfrågan. 11 UTHYRNINGSSVÅRIGHETER FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE Förväntat påbörjande år , nyproduktion av bostäder 13 Huvudsakliga hinder för bostadsbyggandet Huvudsakliga hinder för bostadsbyggandet, per kommun Projekt med förväntat påbörjande 2009, nybyggnad.. 16 Projekt med förväntat påbörjande 2010, nybyggnad Projekt med förväntat påbörjande , ombyggnad av lokaler eller vindar till bostäder BOENDE OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 19 Riktlinjer för bostadsförsörjning Samråd med andra kommuner om bostadsförsörjningsplanering Kommunförvaltningarnas samarbete i planeringen för bostadsförsörjning.. 21 Förvaltningar/nämnder som ingår i planeringen för bostadsförsörjning. 22 Markpolicy.. 23 Markanvisning 24 Omvandling av fritidshus 24 Särskilt aktuella frågor i kommunerna Annan särskilt aktuell fråga när det gäller bostadsförsörjning eller boendemiljö 26 Särskilda insatser för att förbättra förhållanden i så kallade utsatta bostadsområden 27 Radoninventering 28 FÖRMEDLING OCH ANVISNING AV BOSTÄDER 29 Förmedling av bostäder 29 Finns det någon form av förturssystem inom kommunen 30 Vilken instans sköter förturshanteringen 32

8 Förekommer det att kommunen hyr ut lägenheter i andra hand 33 Hur är lägenheterna spridda i bostadsbeståndet. 34 Finns det hemmavarande barn under 18 år 35 Är avsikten att de boende ska överta hyreskontraktet.. 37 FÖRSÄLJNING AV ALLMÄNNYTTIGA BOSTÄDER 38 Förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet Vilka var motiven bakom att sälja 39 Förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet BOSTÄDER TILL FLYKTINGAR 42 Hur får kommunerna fram flyktingbostäder 42 Möjligheten att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver 43 Hinder för flyktinghushåll att få en bostad 44 BOSTÄDER FÖR STUDENTER OCH UNGDOMAR 46 Bostadsmarknadsläget för studenter och ungdomar 46 Bestånd och planerat tillskott av specialbostäder för ungdomar och studenter 47 Särskilda insatser för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad 48 BOSTÄDER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE 49 Seniorbostäder 49 Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade 50 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Beviljade och avslagna ansökningar 51 TIDSSERIER 52 Bostadsmarknadsläget i länets kommuner åren Påbörjade lägenheter och förväntat påbörjande i Stockholms län 53 Projekt med förväntat påbörjande , flerbostadshus 54 Projekt med förväntat påbörjande , småhus nybyggnad 55 Projekt med förväntat påbörjande , särskilda boendeformer 56

9 BOSTADSMARKNADSLÄGE Bostadsmarknadsläget i januari år 2009 och förväntade förändringar Fråga 1.4 och 1.5 Situationen i januari år 2009 Förväntad utveckling totalt sett under år Totalt sett Ökad Minskad Övriga Ingen Centralorten/ efterfrågan i efterfrågan i kommun påtaglig innerstan förhållande till förhållande till delar förändring utbudet* utbudet** Botkyrka brist brist brist Danderyd brist brist brist Ekerö brist brist balans Haninge balans brist balans Huddinge balans balans balans Järfälla brist brist brist Lidingö brist brist brist Nacka brist brist brist Norrtälje brist brist balans Nykvarn balans brist balans Nynäshamn balans balans balans Salem brist brist balans Sigtuna brist brist brist Sollentuna balans brist balans Solna brist brist brist Stockholm brist brist brist Sundbyberg brist brist brist Södertälje brist brist brist Tyresö brist brist brist Täby brist brist brist Upplands Väsby brist brist brist Upplands-Bro brist brist balans Vallentuna balans balans balans Vaxholm brist brist brist Värmdö brist brist brist Österåker brist brist balans Antal i länet * Brist uppstår eller ökar alternativt överskottet minskar ** Överskott uppstår eller ökar alternativt bristen minskar Totalt i länet Totalt sett Centralorten/ innerstaden Övriga kommundelar Brist Balans Överskott

10 Hur yttrar sig bostadsbristen, typ av bostäder Fråga 1.2 Brist på Hyres- Storlek Bostads- Storlek Egnah Storlek bostäder rätter em RoK 3 RoK > 4 RoK 1-2 RoK 3 RoK > 4 RoK <120 m 2 2 m > 150 m 2 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

11 Hur yttrar sig bostadsbristen, vilka grupper? Fråga 1.1 Brist på bostäder för Ensamstående Ungdomar Studenter Barnfamiljer Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Inflyttande hushåll (framför allt arbetskraftsinflyttning) Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bostätta sig i kommunen Ekonomiskt svaga hushåll Antal kommuner

12 Grupper som det är brist på bostäder för per kommun Fråga 1.1 Ensamstående Ungdomar Studenter Barnfamiljer Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Inflyttande hushåll (framför allt arbetskraftsinflyttning) Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bostätta sig permanent i kommunen Ekonomiskt svaga hushåll Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

13 Hur många hyresbostäder* behövs byggas det närmsta året för att tillgodose efterfrågan? Fråga 1.3 Inga alls 1-19 hyresbostäder hyresbostäder hyresbostäder Fler än 100 hyresbostäder Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet * Med hyresbostäder avses "vanliga" hyresbostäder, alltså inte t.ex. studentbostäder eller gruppbostäder. 11

14 UTHYRNINGSSVÅRIGHETER Fråga Tomma lägenheter i allmännyttan utgör ett problem för företaget Antal tomma lgh, i allmännyttan, 1 januari 2009 Botkyrka Danderyd* Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka* Norrtälje 10 Nykvarn Nynäshamn 5 Salem* Sigtuna Sollentuna Solna 12 Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby* Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm* Värmdö Österåker Totalt i länet 27 *Danderyd,Nacka, Salem, Täby och Vaxholm saknar allmänyttigt bostadsföretag. 12

15 FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE Förväntat påbörjande år av nyproducerade bostäder enligt kommunens bedömning. Fråga 3.1 Antal lgh år 2009 Antal lgh år 2010 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Inkl ägarbyggda småhus. 13

16 Huvudsakliga hinder för bostadsbyggandet Fråga 3.3 Högre utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd Antal kommuner Hinder för ökat bostadsbyggande: Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor Osäkerhet om framtida subventionsvillkor Brist på mark i attraktiva lägen Konflikter med andra allmänna intressen enl PBL Bristande planberedskap Överklaganden av detaljplaner Höga produktionskostnader Vikande befolkningsunderlag Svag inkomstutveckling för hushållen Kommunen strävar f.n. inte efter att öka befolkningen Osäkerhet om vägdragningar Bullerproblem Brist på byggarbetskraft Annan orsak* Annan orsak Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Salem Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands Bro Österåker Kommentar Värmdö Lågkonjunkturen och den finansiella krisen påverkar efterfrågan och utbud. Det råder en osäkerhet på bostadsmarknaden som gör att många väntar med att köpa ny bostad samtidigt som det finns en avvaktande hållning hos byggföretagen. Det generellt osäkra finansieringsläget i samhället. Osäkerhet på grund av av finanskrisen och lågkonjunkturen. Stor inflyttning ger stora kommunalekonomiska kostnader samt att kommunen behöver komma ikapp med kommunal service så som förskolor. Den nuvarande finanskrisen skapar osäkerhet hos bostadsmarknadens aktörer. Finanskrisen gör att folk skjuter på beslut om ny bostad. Finansiell oro. Påverkar främst bostadsrätts- och äganderättsprojekt, där bokningsgraden avgör om bankerna vågar ge byggkreditiv. Lågkonjuktur. Höga produktionskostnader avser hyresrätter. Konjunkturläget just nu. Tidskrävande och komplicerad planprocess, risk för överklaganden, allmän finansoro och lågkonjunktur. Finanskrisen. Avsaknad av kommunalägd mark. 14

17 Huvudsakliga hinder för bostadsbyggandet per kommun Fråga 3.3 Svårigheter att få långivare/hårdare lånevillkor Osäkerhet om framtida subventionsvillkor Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Bristande planberedskap Överklagande av detaljplaner Höga produktionskostnader Vikande befolkningsunderlag Svag inkomstutveckling för hushållen Kommunen strävar för närvarande inte efter att öka befolkningen Osäkerhet om framtida vägdragningar och/eller bullerproblem Brist på byggarbetskraft Annan orsak Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

18 Projekt med förväntat påbörjande år 2009, nybyggnad inklusive styckebyggda småhus Säkra och osäkra projekt från projektlista Totalt Därav i Hustyp I Upplåtelseform Specialbostäder säkra Fler- Småhus allmän- Hyres- Koop- Bostads- Ägande- Särskilda Student- Procent projekt bostads nyttan rätt erativ rätt rätt boende bostäder specialhus hyresrätt former bost Botkyrka ,0 Danderyd ,0 Ekerö ,4 Haninge ,0 Huddinge ,0 Järfälla ,0 Lidingö ,0 Nacka ,0 Norrtälje ,7 Nykvarn ,0 Nynäshamn ,0 Salem ,0 Sigtuna ,0 Sollentuna ,5 Solna ,0 Stockholm ,0 Sundbyberg ,0 Södertälje ,7 Tyresö ,0 Täby ,0 Upplands Väsby ,0 Upplands-Bro ,5 Vallentuna ,0 Vaxholm Värmdö ,0 0,0 Österåker ,0 Totalt i länet ,8 16

19 Projekt med förväntat påbörjande 2010, nybyggnad inklusive styckebyggda småhus Säkra och osäkra projekt från projektlistan Totalt Därav i Hustyp I Upplåtelseform Specialbostäder säkra Fler- Småhus Allmän- Hyres- Koop. Bostads- Ägande- Särskilda Student- Procent projekt bostads nyttan rätt hyresrätt rätt rätt boende bostäder specialhus former bost Botkyrka ,7 Danderyd ,0 Ekerö ,3 Haninge ,0 Huddinge ,8 Järfälla ,0 Lidingö ,0 Nacka ,0 Norrtälje ,0 Nykvarn ,0 Nynäshamn ,0 Salem ,0 Sigtuna ,0 Sollentuna ,0 Solna ,3 Stockholm ,0 Sundbyberg ,0 Södertälje ,9 Tyresö ,0 Täby ,0 Upplands Väsby ,4 Upplands-Bro ,0 Vallentuna ,0 Vaxholm ,0 Värmdö ,0 Österåker ,0 Totalt i länet ,8 17

20 Projekt med förväntat påbörjande , ombyggnad av lokaler eller vindar till bostäder Projekt från projektlistan Antal lgh Upplåtelseform efter omb I Specialbostäder efter Hyres- Kooperativ Bostads allmän- Särskilda Student- Procent ombygg-nad rätt hyresrätt rätt nyttan boende bostäder specialformer bostäder Botkyrka ,0 Danderyd ,0 Ekerö ,0 Haninge ,8 Huddinge ,0 Järfälla ,0 Lidingö ,0 Nacka ,0 Norrtälje ,0 Nykvarn ,0 Nynäshamn ,0 Salem ,0 Sigtuna ,0 Sollentuna ,0 Solna ,0 Stockholm ,0 Sundbyberg ,0 Södertälje ,0 Tyresö ,0 Täby ,0 Upplands Väsby ,0 Upplands-Bro ,0 Vallentuna ,0 Vaxholm ,0 Värmdö ,0 Österåker ,0 Totalt i länet ,0 18

21 BOENDE OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING Riktlinjer för bostadsförsörjning Fråga 4.1 och 4.2 Riktlinjer för bostadsförsörjning I vilket sammanhang tar kommunen fram riktlinjer för bostadsförsörjning? har antagits av I ett särskilt I kommun- I för- I annan På annat Ej kommun program / plan för omfattande djupningar i strategisk sätt * påbörjat fullmäktige år bostadför- ÖP ÖP plan arbetet sörjningsfrågor Botkyrka Ja 2002 Danderyd Ekerö Ja 2005 Haninge Ja 2008 Huddinge Ja 2009 Järfälla Ja 2007 Lidingö Nacka Norrtälje Ja 2004 Nykvarn Ja 2002 Nynäshamn Ja 2008 Salem Ja 2006 Sigtuna Ja 2008 Sollentuna Ja 2005 Solna Stockholm Ja 2005 Sundbyberg Ja 2009 Södertälje Ja 2005 Tyresö Ja 2008 Täby Ja 2008 Upplands Väsby Ja 2002 Upplands-Bro Ja 2002 Vallentuna Vaxholm Ja 2007 Värmdö Ja 2006 Österåker Totalt i länet Kommentar Järfälla Täby Upplands Bro Vallentuna Utöver ovan nämnda gör kommunen prioriteringar av planärenden 2ggr/år, håller en projektplan aktuell för bostadsbyggandet på 2-3 års sikt samt gör bedömningar av bostadsbyggandet på längre sikt utifrån översiktsplanen. Kommunfullmäktige har tagit ställning till riktlinjer för bostadsförsörjningen i samband med beslut om aktualitetsförklaring av Järfälla kommuns översiktsplan från Verksamhetsplanen. Prioritering av planärenden, fastställs av kommunstyrelsen. I kommunplanen som antas av kommunfullmäktige varje år ingår en bostadsbyggnadsprognos. 19

22 Samråd med andra kommuner om bostadsförsörjningsplanering Fråga 4.3 Samråd med andra kommuner under 2006 Kommentar Botkyrka Ja Diskussioner med södertörnskommunerna Danderyd Ja RUFS 2010 Ekerö Haninge Ja Väl utvecklat samarbete med Södertörnskommunerna, RTK och Länsstyrelsen Huddinge Ja Södertörnskommunerna och RTK Järfälla Vi ingår i ett delregionalt nätverk bestående av Järfälla, Stockholm, Solna och Sollentuna, där Ja boendeplaneringen inom kommunerna diskuteras. Lidingö Nacka Ja Ja, samråd om ett gränsområde med Stockholm och Tyresö kommuner Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Ja Samarbete med 8 kommunen i södra delen av Stockholms län. Salem Sigtuna Sollentuna I kontinuerliga tjänstemannamöten med grannkommunerna samt med regionplanekontoret Ja inför ny RUFS. Solna Stockholm Ja Samråd om ny översiktsplan. Sundbyberg Ja Planeringsutbyte med grannkommuner Södertälje Tyresö Täby Ja Stockholm nordostkommuner Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Men i RUFS arbetet Österåker Totalt i länet 11 20

23 Kommunförvalningarnas samarbete i planeringen för bostadsförsörjning Fråga 4.4 Samarbetar kommunens tjänstemän eller förtroendevalda över flera förvaltningar när det gäller planering för bostadsförsörjning? Ja, i arbetsgrupp med Ja, i grupp bestående av Ja, i grupp bestående av Ja, men på annat handläggande berörda förtroendevalda i sätt * tjänstemän från flera förvaltningschefer (och berörda nämnder (och olika förvaltningar ev. även handläggare) ev. även förvaltningschefer och/eller handläggare) Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet På annat sätt Haninge Sollentuna Södertälje Uppland Väsby Informellt samarbete och löpande kontakter med berörda tjänstemän på andra förvaltningar. avrapportering till ansvarigt kommunalråd. I förekommande fall med berörda nämnder. I projekt som rör specialboenden, student- och ungdomsbostäder, äldre- och gruppboenden. i samarbetsorgan kallat Stora och lilla dialogen. i lilla ingår "hårda förv." i stora även skolan, social-och omv, samt kultur-fritid. 21

24 Förvaltningar/nämnder som ingår i planeringen för bostadsförsörjning Fråga 4.5 Förvaltning/nämnd Kommunledning/Kommunstyrelse el. motsv. Stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden el. motsv. Fastighetskontoret/Fastighetsnämnden el. motsv. Socialförvaltningen/Socialnämnden el. motsv. Skolkontoret/Skolnämnden el. motsv. Barnomsorgen/Barnomsorgsnämnden el. motsv. Äldreomsorgen/Äldreomsorgsnämnden el. motsv. Kultur o Fritid/Fritidsnämnden el. motsv. Eventuella andra förvaltningar eller nämnder * Antal kommuner * Nämndkontoret (social, barn och ungdom, kultur). * Allmännyttigt bostadsföretag. * Övriga adjungeras vid behov. * Ekonomikontoret. * Miljö& hälsoskyddskontoret. * Näringslivsenheten. * Miljö- och hälsoskyddskontoret. 22

25 Markpolicy Fråga 4.6 Kommuner som antagit någon form av markpolicy/strategi under Kommuner som utarbetar innevarande mandatperiod markpolicy/strategi under Ja 2009 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Kommentar Järfälla Kommunen har en kommunalfullmäktige antagen plan fårn år Modellen tillämpas med jämna mellanrum och hitills har kommunen genomfört sex markanvisningstävlingar. Syftet är 1 att få till stånd ett ökat bostadsbyggande 2 att stimulera konkurrens som ger variationsrika bostäder och bostadsområden med rimliga kostnader och 3 att med nämnda utgångspunkter erhålla en köpeskillning för marken som är i nivå med marknadsvärdet och 4 att ge ökade möjligheter för exploatörer att marknadsföra projekten i ett tidigt skede. Vilket bidrar till ett ökat intresse för Järfälla. 23

26 Markanvisning Fråga 4.7 Omvandling av fritidshus Fråga 4.13 Kommuner som under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen Ja Kommuner där det förekommer att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder Ja, i betydande omfattning Ja, men i begränsad omfattning, ytterst sällan Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

27 Särskilt aktuella frågor i kommunerna just nu Fråga 4.8 Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Segregation/integration av olika gupper i boendet Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade Förhållanden i socialt utsatta bostadsområden Bostadsförsörjning för ungdomar/studenter Åtgärder mot buller i boendemiljön Trygghetsskapande/brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar Boendesituationen för flyktingar Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder Integrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

28 Annan särskilt aktuell fråga när det gäller bostadsförsörjning eller boendemiljö Fråga 4.11 Annan särskilt aktuell fråga Kommentar Botkyrka Danderyd Ja Mörby centrum. Ekerö Ja Att erbjuda varierande boendealternativ för människor i olika situationer och livsskeden. Haninge Ja Områdesutveckling av kommunens utanförskapsområden med särskilt fokus på Jordbro och inom ramen för kommunens lokala utvecklingsavtal Utveckling av centralorten som regional kärna. Miljöanpassat byggande i kollektivtrafiknära lägen, energieffektivitet, förskolor, bostäder för unga Huddinge Ja och äldre. Järfälla Ja Öka möjligheten till bostadskarriär inom kommunen. Lidingö Centrumområden, omvandling av sommarstugeområden till permanentområden, förbättringar Nacka Ja miljonprogramområde Fisksätra. Norrtälje Ja Vatten- och avloppsförsörjningen. Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Ja Influensomr Arlanda. Sollentuna Solna Ja Barriäreffekter av järnvägar och vägar samt att minska genomfartstrafik. Stockholm Ja Upprätthålla byggandet av bostäder i lågkonjunktur. Sundbyberg Ja Vardagstrafik - säkra skolvägar, gång- och cykeltrafik, mindre och billigare äganderätter. Södertälje Ja Bostadssituationen för nyanlända flyktingar och asylsökande. Tyresö Ja Centrumförtätning och omvandling av fritidshus till permanentboende. Täby Ja Ny översiktsplan håller på att tas fram. Upplands Väsby Ja Infrastruktur vägar och spår. Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet 15 26

29 Särskilda insatser för att förbättra förhållandena i så kallade utsatta bostadsområden Fråga 4.12 Typ av insats Fysisk upprustning och förbättringar av bostäderna Fysisk upprustning av utemiljön Rivning av enstaka bostadshus eller delar av hus Det allmänyttiga bostadsbolaget bedriver särskilt arbete i området Decentraliserad förvaltning med husvärdar/bovärdar Ökat inflytande för de boende över den egna bostaden t.ex. vid renovering Ökad delaktighet för de boende i planeringen och utvecklingen av området Ökat inslag av självförvaltning Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Särskilda insatser för att öka gemenskapen Särskilda insatser i skolor/barnomsorg Särskilda insatser riktade till barn/ungdomar i området Särskilda insatser för att öka sysselsättningsgraden Ändrad hyressättning, sänkta hyror Investeringar i internet/intranät/bredband, inga särskilda insatser för närvarande Finns inga utsatta bostadsområden i kommunen Annat* Antal kommuner Annat * Bullerfrågor prioriteras. * Kommunen har antagit ett fysiskt utvecklingsprogram för Jordbro bl.a. innefattande kompletteringsbebyggelse och upprustning av det kommersiella centret. * Samverkan med föreningsliv och ungdomsorganisationer. Subventionering av föreningslokaler. Deltagande i ungdomsprojekt etc. * Likt tidigare års BME är vårt svar- begreppet s.k. utsatta bostadsområden måste definieras. Kommunen arbetar för att alla invånare ska ha en god och trygg boendemiljö. Vårt bostadsbolag JHAB har dock en särskild viktig roll att fylla som förvaltare av ca hyreslägenheter. * Järvalyftet. * Kommunen deltar i Urbact II nätverket RegGov i syfte att förbättra förutsättningarna för en av stadsdelarna. Lärdomar som sedan kan användas i övriga stadsdelar. 27

30 Radoninventering Fråga 4.14 Kommuner som inventerat radonsituationen i bostäderna Ja, för hela eller Ja,för enstaka delar betydande delar av av beståndet kommunen Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Kommentar Norrtälje För alla nya bostäder krävs radonundersökning. 28

31 FÖRMEDLING OCH ANVISNING AV BOSTÄDER Förmedling av bostäder Fråga 5.1 Allmännyttan har egen kö Kommunal bostadsförmedling Privat bostadsförmedling Det finns ingen bostadsförmedling alls Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge * Järfälla* Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna* Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet * Förmedling av bostäder sker helt eller delvis via Stockholms stads bostadsförmedling. 29

32 Finns det någon form av förturssystem inom kommunen? Fråga 5.2 Vilka har möjlighet att få förtur? Trångbodda Personer som Personer med Hushåll som Hushåll som "Flyktingar" Andra förturs- Finns familjer med fått arbete i lättare rörelse- av p.g.a. inkl. andra grunder * inget många barn kommunen hinder som ekonomiska skilsmässa invandrare förturs (och som bor behöver flytta skäl behöver behöver ny som ingår i system så långt borta till en bostad en billigare bostad det att det inte går med bättre bostad kommunala att pendla) tillgänglighet flyktingmottagandet Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Andra förtursgrunder Danderyd Huddinge Äldre och funktionsnedsatta Medicinska och sociala skäl samt försöksboende för psykiskt funktionshindrade och fd missbrukare. 30

33 forts. föregående sida Nacka Norrtälje Nykvarn Stockholm Tyresö Upplands-Bro Vallentuna Kommentar Sollentuna Bostadslösa Nackabor som har kontakt med socialtjänsten. Företrädesvis barnfamiljer som har betalningsanmärkningar. De som står utan tak över huvudet och kan styrka att de själva gjort allt för att få en bostad. Fortfarande finns det lediga lägenheter i norra delen av vår kommun för de som inte har betaln anmärkningar, varför ovan nämnda hushåll oftast kan teckna egna förstahandskontrakt.de som erhålle förtur av socialnämnden i Norrtälje tillhör den grupp som nämns i nästa kapitel, de som inte blir godkända som hyresgäster. Sociala. Sociala och medicinska skäl. 65+ kan få seniorbostad. Funktionhinder pga ålder. Kommunal personal i konkurrensutsatt verksamhet. Regler för förtur som Sthlms bostadsförmedling tillämpar. Försökslägenheter och träningslägenheter regleras genom ett samarbetsavtal mellan Sollentunahem och Sollentuna kommun. I försökslägenheterna saknar man besittningsskydd, har ingen bytesrätt och det är förknippat med att man ska följa en handlingsplan. Efter tre år kan försökslägenhetskontraktet omvandlas till vanligt hyreskontrakt. 31

34 Vilken instans sköter förturshanteringen? Fråga 5.3 Socialtjänsten Det kommunala bostadsföretaget Fastighets-/tekniska kontoret Annan instans Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Annan instans Stockholm Södertälje Upplands-Bro Vallentuna Österåker Kommentar Huddinge Sundbyberg Bostadsförmedlingen. Ej aktuellt. Rätten till förtur beslutas av kommunens personalchef. Sthlms bostadsförmedling. Näringslivsenheten (ingår i Kommunstyrelsens kontor). Socialförvaltningen bereder. Arbetsutskottet till socialnämnden beslutar. Bostadsbolaget förmedlar. Förtur saknas men socialtjänsten har vissa insatser gällande bostad s.k. jorulägenheter för utsatta hushåll. 32

35 Förekommer det att kommunen hyr ut lägenheter i andra hand? Fråga 5.6, 5.9 och 5.10 Hyr kommunen ut i andra hand till hemlösa, vars boende där är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler? Hur många av dessa Hur många andrahandshyresgäster fick andrahandshyresgäster ta över hyreskontraktet flyttade vidare till ett alldeles 2008? eget boende 2008? Ja Antal lgh Antal hushåll Antal hushåll Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje 20 Tyresö Täby 200 Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Kommentar Ekerö Järfälla Nynäshamn Stockholm Sundbyberg Södertälje I första hand: Kommunen kan förmedla lägenheter till personer som av socialtjänsten bedöms ha särskilda sociala eller medicinska behov. I andra hand: Kommunen kan förmedla lägenheter till en pensionärskö. Vad gäller fråga 5.10 så flyttar folk utan att uppge vart. Saknar frågor gällande Socialpsykiatrins ansvarsområde. De har både kategoriboende och lägenheter. Enheten för hemlösa i Stockholm samt Stiftelsen Hotellhem arbetar med hemlöshetsfrågorna. fråga 5.6 Formuleringen kan tolkas på olika sätt. Sundbyberg har tolkat det som att frågan avser alla former av sociala kontrakt. 5.9 fler än 20 stycken saknar uppgift om antal. 33

36 Ligger dessa lägenheter samlade i särskilda trapphus, eller är de utspridda i bostadsbestån Fråga 5.7 De är samlade i De ligger utspridda Båda formerna särskilda hus/trapphus i bostadsbeståndet förekommer Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

37 Finns det hemmavarande barn under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand av kommunen? Fråga 5.11 Ja Antal hushåll Antal barn Saknar uppgift Botkyrka Danderyd Ekerö 3 9 Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg 27 Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby 31 Upplands-Bro 2 Vallentuna 18 Vaxholm 1 1 Värmdö Österåker Totalt i länet Kommentarer Botkyrka Haninge Järfälla Det finns många hushåll med hemmavarande barn under 18 år i våra sociala boenden. Saknar dock uppgift om antalet. Det går inte att ge någon siffra på fråga 5.11 hur många barnhushåll det handlar om. Det finns inte statistik på våra klienter i detaljer. Vi kan bara säga att det är många hushåll med barn som bor i 2:a hand. Vi gjorde i höstas en undersökning ang hemlösa och där klassar man de som bor kontraktslöst eller kortare än 3 månader som form av hemlöshet : där fanns i höstas 22 barnfamiljer. Det är många flyktingfamiljer som bor i andra hand och andra invandrarfamiljer som kanske har erbjudits lägenhet i annan del av landet men som säger upp sitt 1:a handskontrakt och vill flytta till Stockholmsområdet och då bo i 2:a hand. Beträffande fråga 5.11 är den mycket svår att besvara, då barn flyttar in och ut, utan att vi får reda på detta. Ett mått kan vara att vi har 68 lägenheter om 1 eller 2 rok, samt 55 lägenheter som är 3 rok eller större. 35

38 forts. föregående sida Norrtälje Upplands Väsby Vallentuna Eftersom det i princip bara är barnfamiljer som erhåller förtur har de allra flesta av våra ca 60 hushåll som har andrahandskontrakt hemmavarande barn. I snitt 2 barn per hushåll är under 18 år. enheten Väsby välfärd håller inte noggrann koll, däremot på hur många familjer som har hemmavarande barn. Saknar uppgifter om antal barn. 36

39 Är avsikten att den boende så småningom ska ta över hyreskontraktet och bo kvar utan tillsyn och utan särskilda villkor och regler? Fråga 5.8 Ja, i de flesta fall är det detta, i de flesta fall finns det som är avsikten ingen möjlighet att ta över kontraktet, avsikten är istället att andrahandshyresgästen ska flytta vidare Båda modellerna förekommer Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

40 FÖRSÄLJNING AV ALLMÄNNYTTIGA BOSTÄDER Förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet 2008 Fråga 2.7 och 2,8 Antal lgh Till vilken typ av köpare som såldes Kooperativ Bostads- Enskilda, Kommunalt Privat Privat Privat Annan 2008 hyresrätt rätts omvandling bostads hyresvärd köpare, om köpare, omförening till egnahem företag vandling till vandling till fritidshus annat än bostäder Botkyrka Danderyd* Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka* Norrtälje Nykvarn 80 Nynäshamn Salem* Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby* Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm* Värmdö Österåker Totalt i länet * Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm saknar allmännyttigt bostadsföretag. 38

41 Vilka motiv låg bakom beslutet att sälja? Fråga 2.9 Motiv för försäljning Förbättra bostadsföretagets soliditet Möjliggöra nyproduktion Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning Effektivisera förvaltningen Få in andra privata hyresvärdar i vissa bostadsområden Uppnå större variation i upplåtelseformer Minska segregationen Fler ska få möjlighet att äga sin bostad Bostadsförvaltningen tillhör inte kommunens kärnområden Annat* Antal kommuner Annat Huddinge Norrtälje Sollentuna Sundbyberg Upplands Väsby Ägardirektiv Kommunen vill ha pengar Politiskt direktiv Grunden är ett politiskt beslut om att omvandla viss andel till bostadsrätt. "av rent politiska skäl" 39

42 Förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet Fråga 2.10 och 2.11 Aktuellt med försäljning år 2009/2010 Planerad försäljning antal lgh Kooperativ hyresrätt Bostadsrättsförening Enskilda, omvandling till egnahem Till vilken typ av köpare Kommunalt bostadsföretag Privat hyresvärd Privat köpare, omvandling till fritidshus Privat köpare, omvandling till annat än bostäder Annan Botkyrka Danderyd* Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Ja Lidingö Nacka* Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Ja Salem* Sigtuna Sollentuna Ja Solna Stockholm Sundbyberg Ja Södertälje Ja Tyresö Täby* Upplands Väsby Ja Upplands-Bro Vallentuna Ja Vaxholm* Värmdö Österåker Totalt i länet * Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm saknar allmännyttigt bostadsföretag. Kommentar Ekerö Haninge Försäljning av allmännyttiga bostäder kan bli aktuell under de närmaste åren. Det finns inga aktuella beslut om försäljning av bostäder i allmännyttans bestånd (Haninge bostäder AB). Återköp skedde hösten 2003 med 20 % (1 850 lgh) av det bestånd som såldes i början av 90-talet under "Haningehemskrisen". Det skedde i enlighet med en option i köpeavtalet vid den tidigare utförsäljningen och efter en folkomröstning. Den nuvarande borgerliga majoriteten har dock beslutat om nya ägardirektiv som innebär att kommunen ska se positivt på framställan från bostadsrättsföreningar om att få köpa. 40

43 Järfälla Upplands Väsby Några föreningar har också bildats i kommunens mest attraktiva bostadsområden och man har anmält intresse för köp. Förhandlingar pågår f.n. beträffande försäljning till brf omfattande 67 lgh i Dalarö, 140 lgh i Vendelsö samt 46 lgh i Handen. Observera att allmännyttan i Haninge är hyresledande, de har de högsta hyrorna i beståndet. Om man ser på behov och utbud av "billiga" bostäder är det alltså ett lika stort problem med omvandling av privata hyresrätter. I det privata beståndet har främst Akelius intresserat sig för försäljning till brf. Under 2003 såldes ett bestånd på ca 320 lgh i Åbylund i Nordvästra Västerhaninge. Under 2007 har försäljning skett av 381 lgh. Förhandling pågår f.n. beträffande omvandling av ytterligare 284 lgh i Västerhaninge. Det har också varit aktuellt med omvandling av ca 700 lgh i Brandbergen men här ligger för närvarande förhandlingarna på is Graflunds har ett bestånd i Handen och här pågår förhandlingar om försäljning till Brf omfattande 200 lgh. Gällande ägardirektiv till kommunens bostadsbolag (Järfällabygdens Hus AB) ger möjlighet att avyttra delar för ombildning till bostadsrätter. Något aktuellt erbjudande finns inte för närvarande. Försäljningen har föranletts av kommunala politiska beslut. 41

44 BOSTÄDER TILL FLYKTINGAR Hur får kommunerna fram flyktingbostäder Fråga 6.1 Hur får kommunen normalt fram bostäder till flyktingar? Regelbundet samarbete med Tar vid behov kontakt med På annat Flyktinghushållen allmännyttan privata fastig allmännyttan privata sätt* förutsätts lösa sina hetsägare fastighets bostadsbehov själva ägare Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet På annat sätt Järfälla Sigtuna Stockholm Täby Det finns ett antal bostadsrätter i kommunens ägo.dessutom finns det överenskommelse med Järfällabygdens Hus AB (JHAB) som förmedlar ett antal lägenheter/år. År 1 med ett förstahandskontrakt. År 2 och 3 med borgenär. Kommunen har ingen aktiv flyktingmottagning. Boendefrågan hamnar därmed under EBOS. Endast genomgångsbostäder. Har ca 10 st bostäder. 42

45 Möjligheten att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver? Fråga 6.2 Hur ser ni på möjligheterna att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver? På ett års sikt På tre års sikt Lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

46 Hinder för flyktinghushåll att få en bostad Fråga 6.3 Är något av följande ett betydande problem i er kommun när det gäller bostäder till flyktinghushåll? Brist på hyres- Brist på stora Brist på små Brist på Hyresvärdarna Hyresvärdarna är lägenheter lägenheter lägenheter lägenheter med ställer höga krav obenägna att ta rimlig hyresnivå när det gäller emot stora inkomst eller barnfamiljer anställning Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Kommentarer Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge För närvarande är många flyktingar unga och ensamstående. Behovet av små lägenheter är därför stort. Problemet är inte bara en flyktingfråga. Andelen flyktingar bland inflyttarna från utlandet är mindre än hälften. Andra som söker sig till Botkyrka från utlandet har samma svårigheter. Kommunen prioriterar bostadsfrågor med avseende på utsatta personers förhållanden. De nya anlända flyktingarna är hänvisade till andrahandsmarknaden. På den marknaden är det många som slåss om de lediga lägenheterna. De nyanlända har då svårt att få hyra något med rimlig hyresnivå. De som hyr ut för det oftast till högstbjudande. Kommunens allmännyttiga bostadsföretag har framfört kritik mot att socialförvaltningen lämnar bidrag till hyreskostnaden för bostäder som otillåtet hyrs ut i andra hand. Enligt hyresvärden förekommer detta särskilt i Jordbro där personer som flyttat åter till sina hemländer tjänar stora pengar på att hyra ut sina hyreslägenheter till andra invandrare. Det är en blandning av olika faktorer. Brist på hyreslägenheter samt hyresvärdarna ställer höga krav är det största hinder. 44

47 forts. föregående sida Norrtälje Nynäshamn Sundbyberg Vårt samarbete med allmännyttan är betydligt bättre, oftast jättebra, när det gäller flyktingfamiljer. Däremot är det svårare att få fram bostäder till de familjer som erhåller förtur där vi tecknar förstahandskontrakt. Familjerna måste prövas särskilt av bolaget, t.ex. när det gäller tidigare skötsamhet i boendet. Vid några tillfällen har de varit tvungna att komma på personligt besök hos VD:n. Ibland har det varit betydligt enklare att samarbeta med privata hyresvärdarna. Detta gäller alltså där vi tecknar förstahandskontraktet. Flyktingarna får ställa sig i kö som alla som söker bostad i Nynäshamn. Introduktionsenheten skriver ett intyg om att de är mottagna i Nynäshamn och har introduktion med introduktionsersättning vilket gör att flyktingarna får en egen lägenhet utan andra egna inkomster än introduktionsersättningen (som är utformad att vara så lik en lön som möjligt). Långa köer hos det kommunala bostadsbolaget i kombination med krav på inkomst gör bostadsutsikterna små. 45

48 BOSTÄDER FÖR STUDENTER OCH UNGDOMAR Bostadsmarknadsläget för studenter och ungdomar Fråga 7.4 och 7.1 Brist på Svårigheter för studenter på bostäder för bostadsmarknaden studenter? storlek pris läge annat* Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Brist på bostäder för ungdomar? Svårigheter för ungdomar på bostadsmarknaden storlek pris läge annat* Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Ekerö Viss osäkerhet om det råder brist på bostäder för studenter. Huddinge Huddinge Allmänn brist på hyreslägenheter och särskilt brist på studentbostäder. Nacka Salem Ingen efterfrågan på studentlägenheter Nynäshamn Sigtuna Bostadsbrist. Vallentuna Flertalet lägenheter upplåts med bostadsrätt. Sigtuna Få lediga lägenheter och bostadsrätter ofta för dyra. Det är brist på små lägenheter. Brist på mindre lgh med hyra som de kan betala för. Bostadsbrist. Upplands-Bro Brist på mindre, billiga bostäder. Vallentuna De flesta bostäder upplåts med bostadsrätt. 46

49 Bestånd och planerat tillskott av specialbostäder för ungdomar och studenter Fråga 7.2, 7.5 och projektlista Bestånd i januari 2009 Planerat tillskott genom ny- och ombyggnad Ungdomsbostäder Studentbostäder Studentbostäder Botkyrka 180 Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla 60 Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna 59 Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö 25 Täby 60 Upplands Väsby 30 Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö 10 Österåker Totalt i länet

50 Särskilda insatser för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Fråga 7.3 Typ av insats Förklaring, annat Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Nybyggnad av eller ombyggnad till särskilda ungdomsbostäder Nyproduktion av små bostäder med rimliga hyror Hyresrabatter Plombering av rum Två eller flera kan hyra en lägenhet gemensamt Bostadsinformation särskilt för ungdomar Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet Resebidrag knutet till boendet Ingen Annat, ange exempel: Den pågående utvecklingen av de två större tätorterna får anses rymma planering för t.ex. ungdomar, studenter, senior/55+, äldre med särskilda behov mm. Upprätthålla en kontinuerlig och hög bostadsproduktion Byggandet av bostäder får igång flyttkedjor som på sikt kan göra det lättare för ungdomar att få bostad. Planering av studentlägenheter Nyproduktion av mindre bostäder pågår av en privat fastighetsägare

51 BOSTÄDER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Seniorbostäder Bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Pågående och planerade projekt de närmsta två åren. Fråga 8:1 Projekt på gång i kommunen med "seniorbostäder" eller liknande Ja Nybyggnad Ombyggnad Omvandling Allmännyttan HSB eller annan som bygger bostadsrätter Privat bostadsföretag som bygger hyresrätter Kooperativ hyresrättsförening Botkyrka Danderyd Ekerö 35 Haninge Huddinge Järfälla 40 Lidingö 96 Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn 50 Salem Sigtuna Sollentuna Solna 50 Stockholm 200 Sundbyberg Södertälje Tyresö 60 Täby 47 Upplands Väsby 30 Upplands-Bro Vallentuna 35 Vaxholm 12 Värmdö 100 Österåker Totalt i länet

52 Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade Fråga 8.2 och 8.3 och projektlista Behovet täckt. Ingen Behovet täcks genom Brist även efter ev. Nybygg- Ombygg- Överskott på utbyggnad behövs planerad utbyggnad planerad utbyggnad Brist även på fem års nad nad bostäder inom två år. under sikt Ant lgh Ant lgh För äldre För funktionshindrade För äldre För funktionshindrade För äldre För funktionshindrade För äldre För funktionshindrade För äldre För funktionshindrade Botkyrka Danderyd Ekerö 30 Haninge 40 Huddinge 205 Järfälla 56 Lidingö Nacka 50 Norrtälje 108 Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna 40 Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby 30 Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

53 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 2008 Beviljade och avslagna ansökningar Fråga Antal ansökningar Antal beviljade bidrag Antal avslag Sammanlagt beviljat belopp, tkr Sammanlagt utbetalat belopp, tkr Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

54 TIDSSERIER Bostadsmarknadsläget totalt sett i januari år Sedan 1999 har utvecklingen av situationen på bostadsmarknaden i länet gått från balans i ganska många kommuner till att 2003 råda bostadsbrist i alla kommuner. De senaste åren har det varit balans på bostadsmarknaden i några kommuner. De flesta har dock brist i de centrala kommundelarna. Balans Överskott Brist Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Antal med brist Källa: Bostadsmarknadsenkäten Brist Balans Överskott 52

55 Antal lägenheter som förväntas påbörjas samt antal lägenheter som faktiskt påbörjats under i Stockholms län. Sett över en längre tid brukar ungefär 80 procent av antalet lägenheter i kommunernas bedömningar komma igång det år som uppgivits Förväntat påbörjande (BME) Faktiskt påbörjande (SCB) Källa: SCB och kommunernas bedömning i Bostadsmarknadsenkäten 53

56 Projekt med förväntat påbörjande , Flerbostadshus nybyggnad Projektlistorna Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt i länet

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2012:18 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Bostadsmarknadsenkäten 2011 Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Samtliga kommuner svarar Tidsserier sedan 90-tal Boverket sammanställer nationellt Underlag till regeringens budgetarbete 2009: 5 100

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2017:2 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Rapport 2017:2 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Foto omslag: Peter Lydén/ Svenska bostäder Modulbyggda studentbostäder,

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2014:8 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 Rapport 2014:8 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 OBS! Två ändringar i tabellerna infördes 28 mars 2014: Sid 84: Antalet

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2015:11 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Foto omslag: Christina Fagergren. Årsta. Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-639-8

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer