BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSMARKNADSENKÄTEN"

Transkript

1 BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015

2 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Tel: Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2

3 Förord Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över aktuella situationen på bostadsmarknaden och att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar enkätens frågor. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet kring enkätinsamlingen. Detta är en sammanställning av ett urval av de svar som länets nio kommuner lämnat. Alla kommentarer är kommunernas egna. Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden kommer att presenteras i rapport som publiceras i juni. Nyköping, mars 2015 Bengt Nordström Bostadsdirektör Om ni har frågor kring enkäten kan ni kontakta: 3

4 4

5 Innehållsförteckning Del 1 LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN 7 Kommunerna gör en bedömning av nuvarande bostadsmarknadsläge och om det är balans eller obalans, i form av överskott eller underskott, på bostadsmarknaden. Del 2 BOSTADSBYGGANDE 11 Kommunerna svarar på hur många nya bostäder som förväntas påbörjas under 2015 och De anger också faktorer som begränsar byggandet. Del 3 ALLMÄNNYTTAN 15 Kommunerna svarar här på frågor om de allmännyttiga bostadsföretagen. T ex tas ägardirektiv och förändringar i allmännyttans bestånd upp. Del 4 KOMMUNERNAS VERKTYG FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN 21 Kommunerna besvarar frågor kring riktlinjer för bostadsförsörjning, samverkan kring bostadsförsörjning och bostadsförmedling. Del 5 LÄGET PÅ MARKNADEN FÖR OLIKA GRUPPER 26 Här besvarar kommunerna frågor kring situationen på bostadsmarknaden för ungdomar, studenter, nyanlända, personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, äldre samt personer med funktionsnedsättning Del 6 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 47 Här redovisar kommunerna uppgifter om de bostadsanpassningsbidrag som beviljades under år

6 6

7 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Vingåker Underskott Underskott Underskott Gnesta Underskott Underskott Balans Nyköping Underskott Underskott Balans Oxelösund Underskott Underskott Balans Flen Balans Underskott Balans Katrineholm Underskott Underskott Balans Eskilstuna Underskott Underskott Underskott Strängnäs Underskott Underskott Underskott Trosa Underskott Underskott Balans Totalt i länet I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Underskott Balans Överskott

8 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om fem år? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Vingåker Underskott Underskott Underskott Gnesta Underskott Underskott Balans Nyköping Balans Balans Balans Oxelösund Balans Balans Balans Flen Balans Underskott Balans Katrineholm Underskott Underskott Balans Eskilstuna Underskott Underskott Underskott Strängnäs Balans Balans Balans Trosa Underskott Underskott Balans Totalt i länet I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Underskott Balans Överskott Samtliga kommuner anser att det kommer att behövas fler bostäder under de kommande fem 8

9 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Vilka typer och storlekar på bostäder bedömer ni behöver tillkomma under de kommande fem åren? Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

10 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Eventuella kommentarer från kommunerna till sin bedömning Vingåker Det är brist på billiga ettor och tvåor som ungdomar kan hyra. Det finns även brist på tvåor och treor som äldre kan flytta till när de inte orkar med sina hus längre. Gnesta - Nyköping - Oxelösund - Flen Få möjligheter att byta från hus till lägenhet med hög standard. Katrineholm - Eskilstuna - Strängnäs - Trosa - 10

11 Del 2 Bostadsbyggande Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation och/eller ändring under 2015 och/eller 2016? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

12 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 2 Bostadsbyggande Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2015 respektive 2016 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

13 Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 2 Bostadsbyggande Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2015 respektive 2016 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

14 Del 2 Bostadsbyggande Ange tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen I vilken grad kan kommunen påverka dessa hinder för bostadsbyggande? Svarsalternativ: Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket, Helt och hållet Vingåker Hög VA-taxa (inkopplingsavgift) Ganska lite Osäkert arbetsmarknadsläge Ganska lite - Gnesta Bristande kommunikationer Ganska lite Bolåneregler Inte alls Höga produktionskostnader Inte alls Nyköping Höga produktionskostnader Ganska lite Bolåneregler Inte alls Marknaden för nya bostadsrätter börjar bli mättad Inte alls Oxelösund Saknar byggherre som är villig att påbörja byggnation Det kommunala fastighetsbolagets ekonomi Byggbar mark i sjönära lägen till låg kostnad Ganska lite Ganska mycket Inte alls Flen Bankernas finansieringspolicy för Flens kommun Ganska lite Bolåneregler Inte alls Attityd hos kommuninvånare Helt och hållet Katrineholm Strandskydd Ganska lite Höga produktionskostnader Inte alls Omfattande utredningar* (buller, markföroreningar, arkeologi mm) ger kostnader i tidigt skede som skrämmer framförallt små exploatörer Inte alls Eskilstuna Brist på detaljplaner Ganska mycket Låg betalningsförmåga Ganska lite Låg lönsamhet Ganska lite Strängnäs Höga kostnader. Standardkrav som särskilt drabbar smålägenheter Avkastningskrav för allmännyttan Ganska mycket Exploatörer avvaktar trots god planreserv. Läget anses ofta inte tillräckligt attraktivt. Inte alls Ganska lite Trosa Nya på marknaden har svårt att få lån Byggherrar får inte lån förrän många bostäder sålts Exploatörers höga krav på försäljning innan byggstart Inte alls Inte alls Ganska lite 14

15 Del 3 Allmännyttan Finns det något allmännyttigt bostadsföretag i er kommun? Hur många allmännyttiga bostadsföretag finns det i er kommun? Ja Nej Vingåker 1 Gnesta 1 Nyköping 1 Oxelösund 1 Flen 1 Katrineholm 1 Eskilstuna 2 Strängnäs 1 Trosa 1 Totalt i länet Samtliga dessa bostadsföretag är av typen Kommunalt bostadsaktiebolag 15

16 Del 3 Allmännyttan Finns det ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget? När antogs ägardirektivet senast? Vilket avkastningskrav gäller enligt ägardirektivet för bolaget? Ja Nej Vingåker Gnesta % på insatt kapital Nyköping % Oxelösund 2014 Inget avkastningskrav Flen % av marknadsvärdet efter återläggning av räntekostnader Katrineholm ,5% Eskilstuna Strängnäs 2011 Statslåneränta + 2 procent Trosa % av totalavkastning på totala kapitalet Totalt i länet 9 16

17 Del 3 Allmännyttan Såldes någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under år 2014? Hur många lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget såldes 2014? Till vilken köpare såldes lägenheterna? Ja Nej Antal lgh som såldes för ombildning till bostadsrätt Antal lgh som såldes till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Antal lgh till annan typ av köpare Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

18 Del 3 Allmännyttan Vilka var motiven bakom besluten att sälja? Finns det beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd 2015? Besvaras om någon del av beståndet såldes Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

19 Del 3 Allmännyttan Ökade eller minskade det totala allmännyttiga beståndet i er kommun under år 2014? I så fall antal lgh genom nybyggnad, ändring av byggnad, inköp, försäljning eller rivning? Ökade Minskade Ingen förändring Vingåker 5 lgh genom ändring av byggnad Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm 13 lgh genom inköp Eskilstuna 9 lgh genom ändring av byggnad Strängnäs Trosa Totalt i länet 3 kommuner Totalt 27 lgh 0 6 kommuner 19

20 Del 3 Allmännyttan Hur många outhyrda lgh fanns det i allmännyttiga bostadsföretag i kommunen den 1 jan 2015? Är de outhyrda lgh i allmännyttan ett problem? Kan det bli aktuellt att riva bostäder ? (Outhyrda lägenheter är lediga lägenheter som enligt er bedömning inte kommer att hyras ut inom den närmaste tiden på grund av låg efterfrågan) Ja Nej Ja Nej Vingåker 0 Gnesta 0 Nyköping 0 Oxelösund 2 Flen 74 * Katrineholm 0 Eskilstuna 13 Strängnäs 0 Trosa 0 Totalt i länet * Kommentar från Flens kommun: Drygt hälften av dessa lägenheter är avställda för renovering/ombyggnad, resterande utgör lämplig vakansgrad 20

21 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning? Vilket år antogs riktlinjerna? I vilket dokument finns de antagna riktlinjerna? Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Vingåker Gnesta 2014 Framtidsplan som antas årligen Nyköping 2011 Oxelösund 2013 Flen Katrineholm 2014 Antaget bostadsförsörjningsprogram kompletterat med avsnitt i ÖP 2030-DEL STADEN Eskilstuna 2013 Strängnäs 2014 Trosa 2010 Totalt i länet I Vingåkers och Flens kommun förväntas riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram under

22 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Samverkar kommunen över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Hur samverkar de olika förvaltningarna när det gäller planering för bostadsförsörjning? Ja Nej Arbetet utförs av en grupp bestående av handläggande tjänstemän från flera olika förvaltningar Arbetet utförs av en grupp bestående av berörda förvaltningschefer (och eventuellt handläggare) Samverkan sker på annat sätt, nämligen: Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Mellan olika handläggare och andra berörda i sakfrågor Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Trosa, Oxelösund och Flens kommun samverkar med andra kommuner i planeringen för bostadsförsörjning 22

23 Det allmännyttiga bostadsbolaget har egen kö Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin webbplats Det finns en kommunal förmedling av bostäder Kommunen har en bostadsportal på kommunens webbplats Kommunen är med i en regional bostadsportal på webben Kommunen är ansluten till en annan kommuns bostadsförmedling/ marknadsplats Annat sätt, nämligen: Kommunen har ingen service för den som söker bostad Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Vad finns det för service till dem som söker bostad i kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Studenter har egen bostadsportal Strängnäs Trosa Totalt i länet

24 Trångbodda familjer Personer som fått arbete i kommunen (och bor utom pendlingsavstånd) Personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet (t ex hiss) Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad Hushåll som pga. separation behöver ny bostad Nyanlända personer Studenter Personer med andra förtursgrunder, nämligen: Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Finns det någon form av förtursystem för att få en bostad inom kommunen? Vilka har fått förtur i er kommun under 2014? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

25 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Använder sig kommunen av kommunala hyresgarantier? På vilket sätt använder sig kommunen av garantierna? Ja Nej Vi ställer ut hyresgarantier som vi har möjlighet att få statligt bidrag för Vi ställer ut hyresgarantier men de uppfyller inte kriterierna för att få statliga bidrag Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

26 Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga mindre bostäder är för dyra för ungdomar med förvärvsinkomst Det finns för få små lägenheter Annat Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Hur bedömer ni utbudet för bostäder för ungdomar? Vad tror ni att underskottet på bostäder till ungdomar beror på? Underskott Balans Överskott Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen * Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet * Kommentar från Flens kommun: Stor konkurrens om små billiga bostäder nära service och tåg 26

27 Nyproduktion eller ombyggnad av, bostäder som riktar sig till ungdomar Nyproduktion av små bostäder med lägre hyror Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två eller flera att hyra en lägenhet gemensamt Bostadsinformation särskilt till ungdomar Hyresrabatter Generell satsning på bostadsbyggande som även skulle kunna gynna ungdomar Annat Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Pågår det insatser i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad? Vilka särskilda insatser är på gång i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

28 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Finns det några särskilda ungdomsbostäder i kommunen? Hur många särskilda ungdomsbostäder finns i kommunen? Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med särskilda ungdomsbostäder genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2015 eller 2016? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping 45 Oxelösund Flen Katrineholm 25 Eskilstuna 54 Strängnäs Trosa Totalt i länet

29 Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter Det finns för få små lägenheter Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter Det finns generellt få lediga bostäder Annat Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för studenter Besvaras om kommunen har underskott på bostäder för studenter Hur bedömer ni utbudet på bostäder för studenter? Vad tror ni att underskottet på bostäder till studenter beror på? Underskott Balans Överskott Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen * Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet * Kommentar från Flens kommun: Stor konkurrens om små billiga lägenheter nära service 29

30 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda studentbostäder Särskilda studentbostäder är studentlägenheter, korridorsrum och liknande som är avsedda för studerande vid universitet och högskolor Finns det studentbostäder i kommunen? Ja Nej Hur många studentbostäder fanns det i er kommun den 1 jan 2015? Är många av studentbostäderna lediga? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna 300 Tomma studentlägenheter finns under delar av året Strängnäs Trosa Totalt i länet Eskilstuna kommun bedömer att arbete kommer att påbörjas med några särskilda studentbostäder genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2015 eller

31 Underskott på hyreslägenheter Underskott på stora lägenheter Underskott på små lägenheter Underskott på lägenheter med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer Annan orsak Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för nyanlända personer Hur bedömer ni läget för nyanlända på bostadsmarknaden? Vad beror underskottet på bostäder för nyanlända personer på? Underskott Balans Överskott Vingåker * Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet * Kommentar från Vingåkers kommun: Brist på kvalitativt bra bostäder 31

32 Kommunen har ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Kommunen har ett regelbundet samarbete med privata fastighetsägare Kommunen tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare Kommunen blockhyr fastigheter Hushållen förväntas lösa sina bostadsbehov själva Annat sätt Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för nyanlända personer Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer? Vingåker Gnesta * Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet * Kommentar från Gnesta kommun: Kommunen tar emot nyanlända endast då det finns lediga lägenheter, främst i det allmännyttiga bostadsföretaget 32

33 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för dem som inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknaden I vissa kommuner kallas det sociala hyreskontrakt, i andra kommuner kallas det träningslägenheter, övergångsbostäder, provboende eller något annat. Det gemensamma är att personen som bor i lägenheten inte har fullt besittningsskydd och att boendet är förenat med särskilda villkor eller regler och vanligen någon form av tillsyn från socialtjänstens sida. Härbärgen och jourlägenheter som är avsedda för tillfällig övernattning räknas inte hit. Hyr kommunen ut lägenheter förenade med tillsyn och särskilda villkor eller regler i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden? Hur många andrahandslägenheter med särskilda villkor hade kommunen den 1 januari 2015? Ja Nej Vingåker - Gnesta - Nyköping 115 Oxelösund 23 Flen 46 Katrineholm 130 Eskilstuna 310 Strängnäs 80 Trosa 2 Totalt i länet

34 Hyresgarantier Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, t.ex. med rådgivning eller särskilda insatser Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att sänka kraven på de bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Överenskommelse med privata fastighetsägare att de ska sänka kraven på de bostadssökande t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut lång tid (med förstahandskontrakt) till personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Bostad först (dvs att en person först erbjuds en permanent bostad, därefter stöd på egna villkor) Annat Nej, inga andra metoder Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för dem som inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknaden Hur arbetar kommunen för att motverka eller avhjälpa hemlöshet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm * Eskilstuna Strängnäs ** Trosa Totalt i länet * Kommentar från Katrineholms kommun: Har överenskommelse i enskilda fall med fastighetsägare ** Kommentar från Strängnäs kommun: Har sociala kontrakt och andrahandsuthyrning 34

35 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Hur bedömer ni för närvarande utbudet av särskilt boende för äldre? Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med särskilda boenden för äldre genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2015 eller 2016? Underskott Balans Överskott Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

36 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Fördela antalet särskilda boenden för äldre som kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under 2015 respektive 2016 med hänsyn till planlägen, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Vingåker Gnesta 40 Nyköping Oxelösund Flen 10 Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Allmän kommentar från Strängnäs kommun: Intensivt arbete pågår med förberedelser för boende för olika grupper med särskilda behov. Underlag saknas dock just nu för att bedöma antalet i olika upplåtelseformer. 36

37 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Kommer behovet av särskilda boendeformer för äldre att vara täckt om 2 år? om 5 år? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

38 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Seniorbostäder Finns det seniorbostäder i kommunen idag? Fanns det lediga seniorbostäder i kommunen 1 januari 2015? Ja Antal Nej Ja i stor del av beståndet Ja i liten del av beståndet Nej Saknar underlag för en sådan bedömning Vingåker Gnesta Nyköping 227 Oxelösund Flen 200 Katrineholm 100 Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

39 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Seniorbostäder Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med seniorbostäder genom nybyggnad, ändring av byggnad eller omvandling av särskilda boendeformer under 2015 eller 2016? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

40 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Seniorbostäder Fördela antalet seniorbostäder där arbete kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under 2015 respektive 2016 med hänsyn till planlägen, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Annan Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Annan Vingåker Gnesta Nyköping 18 Oxelösund Flen 10 Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Allmän kommentar från Strängnäs kommun: Intensivt arbete pågår med förberedelser för boende för olika grupper med särskilda behov. Underlag saknas dock just nu för att bedöma antalet i olika upplåtelseformer. 40

41 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Trygghetsbostäder Finns det trygghetsbostäder i kommunen idag? Fanns det lediga trygghetsbostäder i kommunen 1 januari 2015? Ja Antal Nej Ja i stor del av beståndet Ja i liten del av beståndet Nej Saknar underlag för en sådan bedömning Vingåker Gnesta Nyköping 60 Oxelösund 37 Flen 10 Katrineholm Eskilstuna 37 Strängnäs Trosa 20 Totalt i länet

42 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Trygghetsbostäder Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med trygghetsbostäder genom nybyggnad, ändring av byggnad eller omvandling av särskilda boendeformer under år 2015 eller 2016? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

43 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Trygghetsbostäder Fördela antalet trygghetsbostäder där arbete kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under 2015 respektive 2016 med hänsyn till planlägen, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Vingåker Gnesta 30 Nyköping 18 Oxelösund Flen 23 Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Allmän kommentar från Strängnäs kommun: Intensivt arbete pågår med förberedelser för boende för olika grupper med särskilda behov. Underlag saknas dock just nu för att bedöma antalet i olika upplåtelseformer. 43

44 Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning är boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 5 kap. 7 socialtjänstlagen Hur är utbudet i kommunen av bostäder för personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende? Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS eller Sol) genom nybyggnad eller ändring av byggnad under år 2015 eller 2016? Underskott Balans Överskott Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

45 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Fördela antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning där arbete kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under år 2015 respektive 2016 med hänsyn till planlägen, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2015 Förväntat påbörjade 2016 Hyresrätter privata hyresvärdar Kommun eller landsting Hyresrätter allmännyttan Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Kommun eller landsting Hyresrätter allmännyttan Nettotillskott genom ändring av byggnad Vingåker 6 Gnesta 6 Nyköping Oxelösund 10 Flen Katrineholm 6 Eskilstuna Strängnäs 5 5 Trosa Totalt i länet

46 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Kommer behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning att vara täckt om 2 år? om 5 år? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs - Trosa Totalt i länet

47 Del 6 Bostadsanpassningsbidrag Hur många ärenden om bostadsanpassningsbidrag exklusive återställningsbidrag kom in till kommunen under 2014? Hur fördelade sig kommunens beslut om bostadsanpassningsbidraget (exklusive återställningsbidrag) under år 2014? Hur mycket betalade kommunen ut i bostadsanpassningsbidrag (exklusive återställningsbidrag) år 2014? Antal beslut med helt eller delvis bifall Anges i tkr Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet ärenden beslut tkr utbetalades 47

48 Rapporter och andra publikationer kan hämtas på följande webbadress:

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2015:11 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Foto omslag: Christina Fagergren. Årsta. Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-639-8

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2016:12 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 2 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 MEDDELANDE NR 2016:12 3 Meddelande 2016:12 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05 AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Bostadsmarknadsanalys 2017 Västmanland Juni 2017 2017:05 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2017 Författare: Victor Zakrisson Projektgrupp: Victor Zakrisson, Pamela Knutsson,

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Omslagsbild: Hus i Dalarna. Foto: Simon Alvinge. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017

Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017 Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017 Omslagsbild: Villor Foto: Wikimedia Commons Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2014:8 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 Rapport 2014:8 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 OBS! Två ändringar i tabellerna infördes 28 mars 2014: Sid 84: Antalet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2016 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2016:12 2013 : X X Bostadsmarknaden i Hallands län 2016-06-13 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2016:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2016/12--SE

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Diarienummer

Rapport. Diarienummer Rapport Diarienummer 405-4382-16 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2016 Omslagsbilder Del av vägg lyfts på plats vid ett husbygge. Foto: mostphotos.se. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2016 Beställningsadress

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2017:2 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Rapport 2017:2 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Foto omslag: Peter Lydén/ Svenska bostäder Modulbyggda studentbostäder,

Läs mer

Bostäder för alla - men hur? Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL

Bostäder för alla - men hur? Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Bostäder för alla - men hur? Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Stor och utbredd bostadsbrist - läget 2016 Andel av kommunerna som rapporterat brist, balans, överskott Andel av befolkningen som bor

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer