Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013"

Transkript

1 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013

2 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna januari år 2013 och förväntade förändringar Situationen i januari år 2013 Förväntad utveckling totalt sett under år Minskad Totalt sett Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Ökad efterfrågan i förhållande till utbudet* efterfrågan i förhållande till utbudet** Ingen påtaglig förändring Skinnskatteberg överskott överskott överskott X Surahammar balans balans balans X Kungsör överskott överskott balans X Hallstahammar brist brist brist X Norberg överskott överskott överskott X Västerås brist brist balans X Sala brist brist balans X Fagersta överskott X Köping balans brist balans X Arboga balans balans balans X i länet * Brist uppstår eller ökar alternativt överskottet minskar ** Överskott uppstår eller ökar alternativt bristen minskar Tabell 1b) Hur yttrar sig bostadsbristen? kommuner Typ av bostäder Brist på hyresbostäder 7 Brist på bostadsrätter 4 Brist på äganderätter 2 Brist på bostäder för: ungdomar 2 studenter 1 stora barnfamiljer 3 ensamstående med barn 2 inflyttande hushåll (fr.a. arbetskraftsinflyttning)) 1 flyktingar med uppehållstillstånd 3 medelålders och äldre (mindre bostäder) 3 hushåll med krav på god tillgänglighet 7 hushåll med höga krav på attraktivt läge 4 Tabell 1c) Efterfrågan på hyresbostäder kommuner Inga hyresbostäder alls hyresbostäder hyresbostäder hyresbostäder 0 mer än 100 hyresbostäder 1 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 2

3 Resultat - kopia.xlsx Blankett 2.1 Tabell 2a) Lediga lägenheter i Allmännyttan tomma lgh i allmännyttan Skinnskatteberg 0 Surahammar 35 Kungsör 36 Hallstahammar 34 Norberg 28 Västerås 10 Sala 6 Fagersta 0 Köping 32 Arboga 9 Uthyrningssvårigheter i allmännyttan Totalt i länet Tabell 2b) Åtgärder mot uthyrningssvårigheter kallställda lgh Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta 5 Köping Arboga Ev rivning 2013/2014 antal lgh Totalt i länet 5 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 3

4 Resultat - kopia.xlsx Blankett 2.2 Tabell 2C Förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet lgh som såldes 2012 Aktuellt med försäljning år 2013/2014 Nej Nej Nej Nej Planerad försäljning antal lgh lgh som köptes 2012 Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg 14 Nej Västerås 2 Nej 118 Sala Ja 33 Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Nej Nej Nej Tabell 2d Vilka är köparna? boende omvandling kooperativ 0 boende omvandling bostadsrätt 0 boende omvandling egnahem 2 annat kommunalt bostadsf. 14 privat fastighetsäg. forts uthyrning 0 privat köpare omvandling fritidsb. 0 privat köpare annat än bost. 0 anna typ av köpare 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 4

5 Resultat - kopia.xlsx Blankett 3 Tabell 3a) Förväntat påbörjande år Nyproduktion av bostäder. lgh år 2013 lgh år 2014 Skinnskatteberg 5 0 Surahammar Kungsör 0 15 Hallstahammar 6 8 Norberg 0 0 Västerås Sala Fagersta 5 5 Köping Arboga Totalt i länet Tabell 3b) Huvudsakliga hinder för bostadsbyggandet just nu kommuner Högre utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd 3 Hinder för ökat bostadsbyggande: Svårigheter för byggherrer att få långivare/hårda lånevillkor 8 Höga produktionskostnader 8 Svag inkomstutveckling för hushållen 3 Brist på byggarbetskraft 0 Konflikter med andra allmänna intressen enl PBL 1 Överklaganden av detaljplaner 0 Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar 1 Bullerproblem 0 Vikande befolkningsunderlag 3 en strävar f.n. inte efter att öka befolkningen 0 Annan orsak 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 5

6 Resultat - kopia.xlsx Projektlista Projektlista 1, nyproduktion. bostäder. Projekt med förväntat påbörjande år Hustyp, upplåtelseform, säkra och osäkra projekt därav Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder Detaljplan bostad studentallmän- hyresrätt kooperativ s- egna- ägar- särskilt bostäde klar för: totalt nyttan flerb hus småhus hyresrätt rätt hem lägenhet boende r (antal lgh) Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Projektlista 2, nyproduktion. bostäder. Projekt med förväntat påbörjande Hustyp, upplåtelseform,säkra och osäkra projekt därav Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder Detaljplan bostad studentallmän- hyresrätt kooperativ s- egna- ägar- särskilt bostäde klar för: totalt nyttan flerb hus småhus hyresrätt rätt hem lägenhet boende r (antal lgh) Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 6

7 Resultat - kopia.xlsx Proj list omb Projektlista 3, ombyggnad. lägenheter. Projekt med förväntat påbörjande år 2013 eller Hustyp, upplåtelseform, m m Sammanlagt Därav Upplåtelseform efter omb Specialbostäder före ombyggn efter ombyggn allmännyttan före allmännyttan efter hyresrätt kooperativ hyresrätt bostadsrätt särskilt boende stud/ungd bostäder Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 7

8 Resultat - kopia.xlsx Proj list omb Ombyggnadsprojekt efter typ av ombyggnad Bostäder som förblir bostäder Lokaler el vindar som blir bostäder före omb efter omb efter omb Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 8

9 Resultat - kopia.xlsx Blankett 4 Tabell 4a) Hur man arbetar med bostadsförsörjningsfrågor Antagna riktlinjer finns 4 i ett bostadsförsörjningsprogram eller liknande 2 i den kommunomfattande översiktsplanen 1 i fördjupningar av översiktsplanen 1 i annan strategisk plan 2 på annat sätt 1 Har inte påbörjat riktlinjer för bostadsförsörjningen 3 Tabell 4b) Samråd med andra kommuner om bostadsförsörjningen Ja 1 Nej 9 Tabell 4c) Samarbete mellan förvaltningar i planeringen för bostadsförsörjningen i arbetsgrupp med tjänstemän 4 i grupp med berörda förvaltningschefer 4 i grupp med förtroendevalda i berörda nämnder 2 på annat sätt 0 Nej, inget regelbundet samarbete 4 Tabell 4d) Särskilt aktuella frågor i kommunerna just nu Bostadsförsörjning för äldre och/eller funktionsnedsatta personer 7 Skapa god närmiljö för barn och ungdomar 4 Boendesituationen för flyktingar 2 Bostadsförsörjning för ungdomar och/eller studenter 1 Segregation/integration av olika grupper i boendet 3 Kunna erbjuda bostäder i atttraktiva lägen 10 Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden 3 Tillgänglighet i offentlig miljö 4 Förhållanden i socialt utsatta bostadsområden 2 Åtgärder mot buller i boendemiljöer 2 Trygghetsskapande åtgärder 7 Brottförebyggande åtgärder 4 Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror 2 Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder 1 Integregrering av bostäder och verksamheter 2 Öka inflyttningen 4 Annat 0 Tabell 4f) Trygghetsskapande åtgärder i jämställdshetsperspektiv Ja 5 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 9

10 Resultat - kopia.xlsx Blankett 4 Nej 1 Tabell 4g) Styrning av upplåtelseformen i samband med markanvisning Ja 2 Nej 8 Tabell 4h) Förekomst av omvandling av bostäder Fritidshus till permanenta bostäder Permanenta bostäder till fritidshus Ja, i betydande omfattning 0 0 Ja, men i begränsad omfattning 7 4 Nej, ytterst sällan 2 5 Saknar underlag för bedömning 1 1 4h) Inventering av radonsituationen Har inventerat hela eller betydande delar av kommunen 7 Har inventerat enstaka delar av bostadsbetåndet 2 Har inte gjort någon inventering 1 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 10

11 Resultat - kopia.xlsx Blankett 5 Tabell 5a) Förmedling av bostäder Typ av bostadsförmedling kommuner Allmänyttan har egen kö 9 al bostadsförmedling 0 Privat bostadsförmedling 1 en har lista på sin hemsida 2 Annat sätt 0 Ingen bostadsförmedling 2 Tabell 5b) Ex på grupper som har möjlighet att beviljas förtur Förtursskäl Förtursystem finns 1 Trångbodda familjer med många barn 0 Personer som fått arbete i kommunen 1 Personer med rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bätttre tillgänglighet 0 Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad 0 Hushåll som på grund av skilsmässa behöver ny bostad 0 Flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet 1 Andra förtursgrunder 0 Tabell 5c) Instans som sköter förturshanteringen Instans Socialtjänsten 1 Det allmännyttiga bostadsföretaget 1 Fastighets-/tekniska kontoret 0 Annan instans 1 Tabell 5d)Hushåll utanför den ordinarie bostadsmarknaden kommuner Samarbete med allmännyttan 8 Samarbete med privata hyresvärdar 2 Inget regelbundet samarbete 1 Löser problemen efterhand 1 lägenheter en hyr ut i andrahand Arbetar inte på det sättet 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 11

12 Resultat - kopia.xlsx Blankett 6 Tabell 6. Hur kommunerna normalt sett får fram bostäder till flyktingar Tar vid behov kontakt med privata Regelbundet samarbete med privata fastig- Regelbundet samarbete med allmännyttan hetsägare Tar vid behov kontakt med allmännyttan fastighetsäg Skinnskatteberg Ja Ja Surahammar Ja Ja Ja Kungsör Ja Hallstahammar Ja Norberg Ja Ja Västerås Ja Ja Sala Ja Fagersta Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva På annat sätt Ja Köping Ja Ja Ja Arboga Ja Totalt i länet Tabell 6b) Förekommande problem när det gäller bostäder till flyktinghushåll kommuner Brist på hyreslägenheter 5 Brist på stora lägenheter 7 Brist på små lägenheter 5 Brist på lägenheter med rimlig hyresnivå 1 Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning 2 Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer 1 Inget av ovanstående är något problem 1 Tabell 6c) Möjligheter att tillgodose behovet av bostäder till flyktinghushåll 1 års sikt 3 års sikt Lätt 1 0 Ganska lätt 3 4 Ganska svårt 5 6 Mycket svårt 1 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 12

13 Resultat - kopia.xlsx Blankett 7 Tabell 7a) Bostadsmarknadsläge för studenter respektive ungdomar Brist på bostäder för Brist på bostäder för Svårigheter för ungdomar på bostadsmarknaden studenter? ungdomar? storlek pris läge bost.brist annat Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås 1 X Sala Fagersta Köping Arboga i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 13

14 Resultat - kopia.xlsx Blankett 7 Tabell 7b) Bostadsbestånd för studenter och ungdomar januari 2013 Ungdomsbostäder Studentbostäder Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar 72 Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 14

15 Resultat - kopia.xlsx Blankett 8 Tabell 8a) Behovstäckning, särskilt boende ens bedömning Särskilt boende Särskilt boende för äldre för funktionshindrade Överskott på bostäder i särskilda boendeformer 0 2 Behovet täckt. Ingen utbyggnad behövs under de närmaste åren 5 4 Räknar med att täcka behovet gm planerad utbyggnad de närmaste åren 3 4 Brist - även efter eventuell planerad utbyggnad de närmaste åren 0 0 Brist - även på 5 års sikt 1 0 Tabell 8b) Byggande av senior- och trygghetsbostäder Trygghetsbost.a ntal kommuner Trygghetsbost. antal lgh Seniorbost. antal kommuner Seniorbost. antal lgh Projekt på gång 3 3 Nyproduktion Ombyggnad Omvandling Byggherre Allmännyttigt bostadsföretag 2 2 Privat fastighetsägare som bygger hyresrätter 0 0 Kooperativ hyresrättsförening 0 0 Aktör som bygger bostadsrätter 2 0 Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 15

16 Resultat - kopia.xlsx Blankett 9 Tabell 9. Bostadsanpassningsbidragen 2012 ansökningar beviljade bidrag avslag Sammanlagt beviljat belopp, kr Sammanlagt utbetalat belopp, kr Skinnskatteberg Surahammar Kungsör ,66 Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Totalt i länet Boverket/Länsstyrelsen 2013 Sid 16

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2008 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME 2008 SÖDERMANLAND. Boverket och länsstyrelsen mars 2008 - 1 -

Bostadsmarknadsenkäten 2008 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME 2008 SÖDERMANLAND. Boverket och länsstyrelsen mars 2008 - 1 - Bostadsmarknadsenkäten 2008 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME 2008 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen mars 2008-1 - Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i na januari år 2008 och förväntade

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2011 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2011. Södermanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2011

Bostadsmarknadsenkäten 2011 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2011. Södermanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2011 Bostadsmarknadsenkäten 2011 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2011 Södermanland Boverket och länsstyrelsen februari 2011 bme svaren 2011.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2010 SÖDERMANLAND. Boverket och länsstyrelsen februari 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2010 SÖDERMANLAND. Boverket och länsstyrelsen februari 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2010 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2010 Bostadsmarknadsenkät 2010 Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys Rapport 212:59 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 212 Rapport: 212:59 ISSN 143-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson och Torbjörn Sahl, samhällsbyggnadsenheten Foton: Göran Carlsson, Helder Almeida

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016 Micael Nilsson Expert Asylsökandes- och nyanländas bostadssituation är mycket ansträngd Boendeyta / andel nyanlända som fick bostadsersättning

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Bostadsmarknaden 2008-2009

Bostadsmarknaden 2008-2009 Boverket Bostadsmarknaden 2008-2009 - med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008 Bostadsmarknaden 2008-2009 - med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008 Boverket, augusti 2008 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten Rapport 2012:15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 Plan-och beredskapsenheten Omslagsbild: En av länets många faluröda dalagårdar. Foto: Trons. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, september 2012. ISSN:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande 2. Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation under 2014 och /eller 2015? Dals-Ed Trollhättan

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2004 2005

Bostadsmarknaden år 2004 2005 Boverket Rapport Juni 2004 Bostadsmarknaden år 2004 2005 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden år 2004 2005 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Boverket 2004 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström Bygg nu Från planer till förverkligandet av fler bostäder Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 15 Sörmlandsbilder 15 BYGG NU. Från planer till förverkligandet av fler bostäder Författare: Peter

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 Datum 2013-06-15 1(29) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Nyanländas boendesituation delrapport

Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport Uppdraget enligt RU 12 Att redovisa förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder De föreslagna åtgärderna ska kunna inledas omedelbart

Läs mer

Rapport 2013:19. Bostadsmarknaden 2013 2014

Rapport 2013:19. Bostadsmarknaden 2013 2014 Rapport 2013:19 Bostadsmarknaden 2013 2014 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013 Bostadsmarknaden 2013 2014 -med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013 Boverket juni 2013 3 Förord Janna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år)

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år) Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga mindre bostäder är för dyra

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västmanlands län

Företagsamheten 2017 Västmanlands län Företagsamheten 2017 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 2t (29) E 2O4 Svar på motion (V): om inköp av lägenheter för flyktningar (KS 2015.OO2) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

e län Boendeplanering

e län Boendeplanering Läns sty Skån relsen e län 1:1 20 10-02 -15 Boendeplanering 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: BoPM Boendeplanering Länsstyrelsen i Skåne län Hanna Björklund, Emma Norrhede,

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013

Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013 Förslag Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013 Ledningskontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska förvaltningen Social- och omsorgsförvaltningen AB GotlandsHem Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15,

Läs mer