Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län"

Transkript

1 Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering Härnösand Beställningar och information även genom: Annica Englund telefon Ann-Charlotte Larsson telefon Fa Omslagsbild: Högakustenbron Foto: Oskar Norrgrann 1

3 Länsstyrelsen Västernorrland ISSN X Sammanställning av 2011 års bostadsmarknadsundersökning i Västernorrlands län Innehåll Sid Förord 3 Sammanfattning 4 Bostadsmarknaden 5 Utveckling hos de allmännyttiga bostadsföretagen 6 Förväntat bostadsbyggande 7 Projektlistor 9 Bostadsförsörjning 12 Bostadsförmedling 14 Bostäder för flyktingar 14 Bostäder för studenter och ungdomar 15 Bostäder för äldre och funktionshindrade 16 Bostadsanpassningsbidrag 17 2

4 Förord I denna rapport redovisas resultatet av 2011 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden 1 januari 2011 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Den allmänna beskrivningen av bostadsmarknaden följs av en noggrannare beskrivning av tillgång och efterfrågan på bostäder för olika hushållsgrupper. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder åren 2011/2012. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2011 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappanpassning av bostäder under år Kommunernas enkätsvar har till stor del sammanställts i tabell- och diagramform för att underlätta jämförelsen mellan de olika kommunerna. Härnösand maj 2011 Annica Englund 3

5 Sammanfattning Västernorrlands län hade vid utgången av år 2010 en folkmängd på personer, en minskning med 417 personer sedan föregående årsskifte. Sundsvall och Timrå ökade med 199 respektive 88 personer, övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Under åren 2011 och 2012 förväntas en nyproduktion av 555 respektive 454 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till Sundsvall och Örnsköldsvik. Sundsvall, Ånge och Örnsköldsviks kommun har brist på centrala bostäder. Kramfors har överskott på bostäder. Härnösand, Timrå och Sollefteå har balans. Efterfrågan på bostäder är ojämn. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen minskade antalet tomma lägenheter från 525 tomma lägenheter den 1 januari 2010 till 409 tomma lägenheter den 1 januari Det finns enligt kommunernas bedömning ett behov av att riva totalt ca 118 lägenheter under de kommande två åren, koncentrerat till tre kommuner. Under 2010 såldes 300 allmännyttiga lägenheter i Sollefteå och Örnsköldsvik. Det finns planer i Ånge på försäljning av 19 lägenheter under 2011/2012. I de flesta kommuner arbetar man särskilt mycket med att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen, tillgänglighet i offentlig miljö, trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder samt att öka inflyttningen. Ånge, Timrå, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik har ganska svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar. De andra kommunerna har inga större problem. Det är ingen brist på studentbostäder i länet. I Ånge och Sollefteå är det brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Lediga lägenheter ligger i områden som inte är attraktiva. I Örnsköldsvik är lediga lägenheter för stora för ungdomshushåll. I de övriga kommunerna är det inga större problem för ungdomar att få tag på lämpliga bostäder. Behovet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre är täckt i alla kommuner. För bostäder med särskild service för funktionshinder är behovet täckt i alla kommuner utom i Örnsköldsvik där det är brist även efter planerad utbyggnad. I länet kommer 149 lägenheter att skapas för seniorboende, dvs. bostäder avsedda för medelålders och äldre utan särskilt biståndsbehov. Trygghetsbostäder, en boendeform för personer över 70 år, planeras i Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik, totalt 180 lägenheter. Under år 2010 betalades det ut 35 miljoner kronor till bostadsanpassning av bostäder. Utbetalat belopp föregående år var 37 milj. kronor. 4

6 1 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget 1 januari 2011 och förväntad utveckling under 2011/2012 Situationen i januari 2011 Förväntad utveckling under 2011/2012 Kommun Totalt sett Centralorten alt / innerstan Övriga kommundelar Totalt sett Centralorten alt / innerstan Övriga kommundelar Ånge Balans Brist Överskott Timrå Balans Balans Balans Härnösand Balans Balans Balans Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsöverskottet minskar Bostadsbrist uppstår/ökar Sundsvall Balans Brist Balans Kramfors Överskott Balans Överskott Sollefteå Balans Balans Överskott Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsöverskott uppstår/ökar Örnsköldsvik Balans Brist Överskott Bostadsöverskott uppstår/ökar Bostadsöverskott uppstår/ökar Kommuner med brist på bostäder för vissa hushållsgrupper Kommun Ungdomar Stora barn familjer Flyktingar med uppehållstillstånd som ska bosätta sig permanent i kommunen Hushåll med krav på god tillgänglighet Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll med höga krav på attraktivt läge Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Sollefteå Örnsköldsvik 5

7 2 Utveckling hos de allmännyttiga bostadsföretagen Antal och andelen lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen som var lediga för omedelbar uthyrning 1 januari 2010 respektive Kommun Antal tomma lgh 1 jan 2010 Antal tomma lgh 1 jan 2011 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Hela länet Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Ånge och Kramfors har så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem. Där planeras rivning av 80 respektive 20 lägenheter de närmaste två åren. Kommuner som på grund av uthyrningssvårigheter har lägenheter som ligger i malpåse och/eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2011/2012 (Se diagram nedan) Örnsköldsvik Sollefteå Kramfors Kallställda Rivning Ånge I januari 2011 fanns det 35 kallställda lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Under 2011/2012 kan det komma att rivas totalt 118 lägenheter. 6

8 Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under de närmaste två åren på grund av uthyrningssvårigheter Kommun Byggda på 40 eller 50-tal Byggda 60 eller 70-tal Sollefteå 6 12 Kramfors 20 Ånge 80 Försäljning av allmännyttiga bostäder Antal lägenheter i det allmännyttiga beståndet som såldes 2010 samt antal lägenheter som enligt beslut kan komma att säljas under Kommun Ånge Sollefteå Örnsköldsvik Totalt Under 2010 såldes det 300 lägenheter i länet. Av dessa såldes 290 till privata bostadsföretag för fortsatt uthyrning. 4 såldes för omvandling till egna hem och 2 såldes privat för omvandling till fritidsbostad. Under uppger kommunerna att de kommer att sälja 19 lägenheter. 3 Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder* som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas åren *Alla typer av bostäder, inkl. ägarbyggda småhus Kommun Antal lgh 2011 Antal lgh 2012 Ånge 2 2 Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors 10 0 Sollefteå 5 5 Örnsköldsvik Totalt År 2011 förväntas en nyproduktion av 490 lägenheter och år lägenheter. 7

9 Faktorer som framförallt hindrar bostadsbyggandet i kommunen idag Hinder för ökat bostadsbyggande Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor Överklaganden av detaljplaner Svag inkomstutveckling för hushållen Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Höga produktionskostnader Brist på planberedskap Vikande befolkningsunderlag Annan orsak * ** * *Svårt att komma igång med byggandet av hyreslägenheter på grund av arbetsmarknadsläget. ** De hårda lånevillkoren avser främst områden utanför staden/kommuncentrat. 8

10 Projektlista 2011 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Samtliga kommuner Grad av Typ av Totalt Ange antalbostäder av respektive Detaljplan Tillskott Projekt /del av projekt osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder bostäder FlerbostadsSmåhus Hyresrätt Bostads- Äganderätt Ägar Särskilt Student 2010 hus rätt lägenhet boende för bostäder äldre eller S = säkert A = Allmän- funktions- O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Timrå Vallgränd och Söråker O Ö Ja 7 Utom plan O Ö Nej 3 Härnösand Styckebyggda O Ö Nej 15 Sundsvall Styckebyggda O Ö Nej 50 Skönsmon 1:135 m.fl. O Ö Ja 6 Norrmalm 1:23 O Ö Ja 76 Öde 1:121, Alnö S A Ja 37 Lillhällom 1:26 O Ö Ja 24 Sidsjöhöjden 1, Hakon Ahlbergsväg O Ö Ja 13 Heffnervägen, Norra Kajen O Ö Nej 137 Sollefteå Styckebyggda O Ö Nej 5 Örnsköldsvik Hamnlotsen S Ö Ja 34 Östra Höglandsstranden O Ö Nej 20 Kusthöjden S Ö Ja 32 Svenska Harmonihus Hörnett 3:11 O Ö Ja 44 Rödhakevägen, Näske 4:3, Domsjö ridhud m S fl villor Ö Ja 50 Summa:

11 Projektlista 2012 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Samtliga kommuner Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäderav respektive Detaljplan Tillskott Projekt /del av projekt osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder bostäder Flerbostads Småhus Hyresrätt Bostads- ÄganderättÄgar Särskilt Student 2010 hus rätt lägenhet boende för bostäder äldre eller S = säkert A = Allmän- funktions- O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Härnösand Styckebyggda O Ö Nej 15 Sundsvall Styckebyggda O Ö Nej 50 Bergsåker 17:1, 17:4 O Ö Nej 30 Heffnervägen, Norra Kajen O Ö Nej 137 Kv Ljuset, Haga 3:7 O Ö Nej 20 Njurunda Prästbol 1:1 O Ö Nej 40 Bosvedjan 2:15-2:22 O Ö Ja 16 Skönsmon 1:135 mfl O Ö Ja 6 Sollefteå Styckebyggda O Ö Nej 5 Örnsköldsvik Tingshuset O Ö Nej 43 Smedjebacken O Ö Nej 40 Håvgatan, Vårbystrand, Karinsväg m fl S Ö Nej 50 Summa:

12 Projektlista Sammanställning av kända ombyggnadsprojekt 2011 och 2012 Samtliga kommuner Typ av Vad som Ant bostäder Ant bostäder Detaljplan byggherre byggs om före ombyggnad efter ombyggnad klar A= Allmännyttan Ö= Övriga Timrå Högbo Ö Bostäder Ja Sundsvall Paviljongvägen, Sidsjö Ö Lokaler 0 53 Ja (seniorboende) Tivolivägen 11 Ö Lokaler 0 6 Nej Sundsvalls tätort Ö Lokaler 0 4 Nej Summa:

13 4 Bostadsförsörjning Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning samt uppgifter om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommun Särskilt program/plan för boendefrågor Kommunomfattande översiktsplan Annat sätt Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Har inte påbörjat Har inte påbörjat Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik berör även tillgänglighetsfrågorna i sina riktlinjer. Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen Kommun Arbetsgrupp handläggare/ tjänstemän Grupp med förtroendevalda I berörda nämnde, förvaltningschefer samt handläggare Annat sammanhang Ånge * Timrå Härnösand ** Sundsvall *** Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik * Kontakter tas vid behov mellan berörda förvaltningar. ** Kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet i samarbete med övriga förvaltningar. *** Bostäder planeras och byggs av företag i enlighet med hur de uppfattar möjligheterna till försäljning/ ev uthyrning. I kommunens planläggningsarbete sker samverkan med ett flertal förvaltningar samt kommunala bolag. Förvaltningar/nämnder som ingår i gruppen/grupperna Kommun Timrå Timrå, Härnösand och Sundsvall har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. I Ånge och Örnsköldsvik finns riktlinjer i översiktsplanen. Sollefteå kommer att påbörja arbetet under vinter/våren Nedan redovisas i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjerna för bostadsförsörjning. Kommunledning Stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden Fastighetskontoret / fastighetsnämnden Skolkontoret/skolnämn den Socialförvaltning/socialnämnden Kultur o Fritid/Fritidsnämnden Äldreomsorgen äldreomsorgsnämnden Kramfors Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik 12

14 Kommuner som under de senaste två åren har utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen Härnösand har styrt upplåtelseformen till ett äldreboende. Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu Aktuellt fråga Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Tillgänglighet i offentlig miljö Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar Timrå Sollefteå Sundsvall Timrå Sundsvall Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Boendesituationen för flyktingar som har fått uppehållstillstånd Ånge Sundsvall Örnsköldsvik Timrå Kramfors Timrå Brottsförebyggande åtgärder Timrå Förhållanden i utsatta bostadsområden Sundsvall Öka inflyttningen Ånge Örnsköldsvik Timrå Kramfors Kommuner som arbetar med trygghetsskapande åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv. Sollefteå har arbetet och slutfört två projekt för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer. De har även anordnat ett avslutande seminarium och informerat om projekten där även polisen, BRÅ och handläggare från länets kommuner deltog. Sundsvall arbetar med frågorna genom trygghetsvandringar. Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Örnsköldsviks kommun förekommer det i betydande omfattning, i Ånge och Sollefteå ytterst sällan. I de övriga kommunerna förekommer det i begränsad omfattning. Omvandling av permanenta bostäder till fritidshus Sådan omvandling förekommer i begränsad omfattning eller ytterst sällan. 13

15 Inventering av flerbostadshusbeståndet Sollefteå har inventerat närheten till service och kommunikationer. Sundsvall har inventerat förekomsten av hissar och avstånd till kollektivtrafik. Kramfors har inventerat hissförekomst, upprustningsbehov och tillgänglighet för rörelsehindrade personer. De övriga kommunerna har inte gjort någon inventering. Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Ånge och Sundsvall har inventerat betydande delar av kommunen med avseende på radonförekomsten i bostäder. Övriga kommuner i länet har gjort motsvarande inventering för enstaka delar av bostadsbeståndet. 5 Bostadsförmedling Bostadsförmedling för allmänheten i kommunen Ingen kommun har kommunal bostadsförmedling för allmänheten men däremot har allmännyttan en egen kö i alla kommuner. Örnsköldsvik har även privat bostadsförmedling. I Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik har kommunen lista på hyresvärdar på hemsidan Förturssystem i kommunen och vilka grupper som normalt beviljas förtur Här avses förtur till egen lägenhet med förstahandskontrakt Förturssystem finns i Sundsvall för personer som får arbete i kommunen. Samarbete mellan kommunen och hyresvärdar avseende bostäder till dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.* * Det kan gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. Samtliga kommuner har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Sundsvall, Timrå, Härnösand och Sollefteå har även samarbete med privata fastighetsägare. 275 hushåll i länet hyr för närvarande bostäder i andra hand under särskilda villkor. I de hushåll som hyr bostad i andra hand av kommunen fanns det 80 barn under 18 år. I Härnösand, Kramfors, och Örnsköldsvik saknas denna uppgift. Härnösand, Sollefteå och Sundsvall har hyresgarantier. Sundsvall, Ånge, Timrå, Sollefteå och Örnsköldsvik har uppsökande verksamhet för att förebygga vräkning. Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå Sundsvall och Kramfors har en överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att sänka kraven på de bostadssökande. Sollefteå har egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut. 6 Bostäder för flyktingar Alla kommuner utom Sundsvall och Sollefteå samarbetar med allmännyttan om bostäder för flyktingar. Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samarbetar med privata fastighetsägare. Ånge tar vid behov kontakt med privata hyresvärdar. Sollefteå, Ånge, Timrå och Örnsköldsvik har brist på både små och stora lägenheter. Örnsköldsvik och Timrå har även brist på lägenheter med rimlig hyresnivå. 14

16 Ånge, Sundsvall, Timrå och Sollefteå kommer att ha svårt att tillgodose behovet av lägenheter för flyktingar på ett års sikt. På tre års sikt ser Sundsvall, Ånge, Timrå, Sollefteå och Örnsköldsvik svårighet att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar. I Sundsvall kräver hyresvärdarna oftare borgenär eller deposition av hyra. Timrå har svårt att få privata hyresvärdar att ta emot flyktingar och anser att frågan om hur ensamkommande flyktingbarn ska lösas bör lyftas upp på regional nivå Sollefteå uppger att de har brist på hyreslägenheter. Ånge har förvisso bostäder men de ligger utanför centralorten och då kommunikationerna är bristfälliga har Ånge gjort bedömningen att det varit svårt att hitta lägenheter för flyktingar. 7 Bostäder för studenter och ungdomar Utbudet av särskilda bostäder* för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola * Här avses studentlägenheter, korridorrum och liknande, som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Kommun Särskilda studentbostäder Ungdomsbostäder Härnösand Sundsvall Kramfors 50 - Sollefteå 56 6 Örnsköldsvik Totalt Utbudet av bostäder för studenter och ungdomar i kommunen Det är ingen brist på studentbostäder i länet. I Ånge och Sollefteå är det brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Lediga lägenheter ligger i områden som inte är attraktiva. I Örnsköldsvik är lediga lägenheter för stora för ungdomshushåll. I de övriga kommunerna är det inga större problem för ungdomar att få tag på lämpliga bostäder. Insatser på gång i kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Ånge och Sollefteå lämnar hyresrabatter till ungdomar. Kramfors underlättar för två eller flera att hyra gemensam lägenhet. 15

17 8 Bostäder för äldre och funktionshindrade Ny- eller ombyggnadsprojekt med seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL) eller liknande i kommunen (Se tabell nedan) Kommun Nybyggnad Omvandling Ombyggnad Byggherre Timrå 21 Allmännyttigt företag Härnösand 25 Allmännyttigt företag Sundsvall Allmännyttigt företag Kramfors 20 Allmännyttigt företag Totalt Enligt kommunernas planer kommer ca 149 seniorbostäder att byggas under de närmaste två åren. Ny- eller ombyggnadsprojekt med trygghetsbostäder (bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Lägenheterna ska innehas av minst en person som har fyllt 70 år). Kommun Nybyggnad Ombyggnad Byggherre Sundsvall Privat Kramfors - 45 Allmännyttigt företag/privat Örnsköldsvik Privat Totalt Enligt kommunernas planer kommer det att byggas ca 180 trygghetsbostäder de närmaste två åren Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL (Socialtjänstlagen) är tillgodosett (Se tabell nedan 1 ) Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt SoL eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tillgodosett (Se tabell nedan 2 ) Kommun Särskilt boende 1 Särskild service 2 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet är täckt Behovet är täckt Behovet är täckt. Behovet är täckt. Behovet är täckt. Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet är täckt. Behovet är täckt. Brist- även efter planerad utbyggnad de närmsta två åren. 16

18 9 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunen under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs under år (Antal ansökningar) (Se diagram nedan) Ånge Ansökan Beviljade Avslag Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Under år 2010 kom det in totalt 2312 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det beviljades 2400 bidrag och 77 ansökningar om bidrag avslogs under året. Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen totalt sett under 2010 (Se tabell nedan 1 ) Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2010 på flerbostadshus resp. småhus (Se tabell nedan 2 ) Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2010 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer (Se tabell nedan 3 ) Kommun Beviljade kkr 1 Utbetalade kkr 1 Antal bidrag flerbostadshus 2 Belopp kkr 2 Antal bidrag småhus 2 Belopp kkr 2 Antal Bidrag 3 Ånge Timrå Vet ej 60 Vet ej 0 Härnösand Vet ej Sundsvall Kramfors Vet ej 487 Vet ej Sollefteå Vet ej Örnsköldsvik Totalt i länet

19 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2010 fördelade efter beloppsstorlek Kommun < kr kr kr kr kr > kr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt antal Största bidrag som beviljades under 2010 i resp. kommun Kommun Kkr 1 Ånge 330 Timrå 513 Härnösand 189 Sundsvall 1201 Kramfors 232 Sollefteå 166 Örnsköldsvik 1300 Bidrag till lägenheter i flerbostadshus år 2010 som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik Kommun Handikapphiss eller annan lyftanordning antal bidrag Handikapphiss eller annan lyftanordning, kostnad Kkr Dörrautomatik antal bidrag Dörrautomatik kostnad Kkr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt

20 19

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2009 2010 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2009 Bostadsmarknaden 2009 2010 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2009 Boverket juni 2009 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer Diarienr 2017/00043 Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 Mål och indikatorer Antaget av kommunfullmäktige datum XX 2017 Reviderad XXXX Remisshandling 2017-04-19 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3. Bostadsmarknadsanalys 2018

Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3. Bostadsmarknadsanalys 2018 Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3 Bostadsmarknadsanalys 2018 Sida 2 av 24 Omslagsbilder: Fotograf: Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Publikation nr

Läs mer

Bostadsprogram KSU

Bostadsprogram KSU Bostadsprogram 2018-2021 KSU 2017-09-19 Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram? Lagkrav att kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Visar kommunens

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på boverket.se

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på boverket.se Bostadsmarknadsenkäten 2018 - en sammanställning av de texter som publicerats på boverket.se Titel: Bostadsmarknadsenkäten 2018 Diarienummer: 3966/2017 Rapporten kan beställas från. Webbplats: www.boverket.se/publikationer

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Omvandlingar av hyresrätter

Omvandlingar av hyresrätter Sida 1 (7) 2019-04-08 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-04-25 Omvandlingar av hyresrätter Svar på skrivelse från (V) och (S) Förslag till

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten 2014 - en sammanställning av de texter som publicerats på www.boverket.se 2 Bostadsmarknadsenkäten 2014 Titel: Bostadsmarknadsenkäten 20144 Dnr: 5011/2013 Process: Följa, analysera

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Kramfors kommun

Bostadsförsörjningsprogram Kramfors kommun Bostadsförsörjningsprogram Kramfors kommun Handlingsplan 2016-2019 1 Handlingen Denna handling utgör Bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun - Handlingsplan 2016-2019. Den har blivit utarbetad under

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Meddelande 2018:14. Bostadsmarknaden Halland

Meddelande 2018:14. Bostadsmarknaden Halland Meddelande 2018:14 Bostadsmarknaden Halland BOSTADSMARKNADSENKÄTEN HALLAND 2018 Bostadsmarknaden Halland, dnr 405-4311-18 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2018:14 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M--2018/14--SE

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknadsläget 218 Bostadsmarknadsläget 218 utifrån kommunstorlek 135 26 29

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Särskild utredare Hanna Wiik Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (5) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-5732 Yttrande Till Kommunfullmäktige STK-2019-477Motion från Emma-Lina Johansson om att ta

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på Bostadsmarknadsenkäten 2017 - en sammanställning av de texter som publicerats på www.boverket.se Titel: Bostadsmarknadsenkäten 2017 Diarienummer: 3603/2016 Webbplats: www.boverket.se/publikationer E-post:

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på Bostadsmarknadsenkäten 2015 - en sammanställning av de texter som publicerats på www.boverket.se 2 Bostadsmarknadsenkäten 2015 Titel: Bostadsmarknadsenkäten 2015 Dnr: 2637/2014 Process: Följa, utvärdera

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

För bostadsförsörjning

För bostadsförsörjning MARS 2018 DIARIENUMMER KS 2017.444 R I KTLINJER För bostadsförsörjning Vallentuna kommun Mars 2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-18 Riktlinjer för bostadsförsörjning Innehåll 1. Bakgrund... 3 2.

Läs mer

Rapport 2019:07 Bostadsmarknad i Dalarna 2019

Rapport 2019:07 Bostadsmarknad i Dalarna 2019 Rapport 2019:07 Bostadsmarknad i Dalarna 2019 Omslagsbild Foto: Håkan Bewert Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län Juni 2019 Rapportnummer 2019:07 Diarienummer 405-7390-2019 Ingår i serien Rapporter

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på

Bostadsmarknadsenkäten. - en sammanställning av de texter som publicerats på Bostadsmarknadsenkäten 2016 - en sammanställning av de texter som publicerats på www.boverket.se Titel: Bostadsmarknadsenkäten 2016 Diarienummer: 2392/2015 Process: Följa, utvärdera och redovisa Innehåll

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer