Bostadsmarknadsenkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsenkäten"

Transkript

1 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012

2

3 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund

4

5 FÖRORD Varje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning över tid av utvecklingen på bostadsmarknaden. Boverket svarar för utformningen av frågorna i enkäten och gör en sammanställning för hela riket. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet med enkätsvaren. Bostadsmarknadsenkäten innehåller kommunernas bedömningar över olika frågor på bostadsmarknaden. Detta är en sammanställning av de svar som lämnats av kommunerna i Gävleborgs län på bostadsmarknadsenkäten Sammanställningens innehåll har arbetats fram av Pernilla Bylund. Gävle mars 2012 Charlotta Ryd T f enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BOSTADSMARKNADSLÄGE ALLMÄNNYTTANS UTVECKLING FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE BOENDE OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING FÖRMEDLING OCH ANVISNING AV BOSTÄDER...19 BOSTÄDER TILL DEM SOM INTE BLIR GODKÄNDA SOM HYRESGÄSTER PÅ DEN ORDINARIE BOSTADSMARKNADEN BOSTÄDER FÖR FLYKTINGAR BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR OCH STUDENTER BOSTÄDER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG PROJEKTLISTOR

8

9 1. BOSTADSMARKNADSLÄGE Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Fråga 1.1 Ungdomar Studenter Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttade (framförallt arbetskraftsinflyttning) Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig permanent i kommunen Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ljusdal 1 Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet rok fattas för flyktingar. Är det brist på någon av följande typer av bostäder? Fråga 1.2 Hyresrätter Bostadsrätter 1 2 rk 3 rk 4 rk eller större Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal 1 2 rk 3 rk 4 rk eller större Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Äganderätt Villor/ radhus/kedjehus Totalt i länet

10 Hur många hyresrätter bedömer kommunen skulle behöva byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan? Fråga 1.3 Antal hyresrätter Bollnäs Gävle Mer än 100 Hofors 0 Hudiksvall Ljusdal 0 Nordanstig 1 19 Ockelbo 1 19 Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 19 Hur bedömer kommunen sammanfattningsvis läget på bostadsmarknaden i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget under ? Fråga Situationen i januari 2012 Förväntat utveckling Totalt sett Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Totalt Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Bollnäs Balans Brist Överskott Gävle Balans Brist Balans Hofors Överskott Överskott Balans x x Hudiksvall Brist Brist Brist # Ljusdal Överskott Överskott Överskott Nordanstig Balans Brist Balans Ockelbo Brist Brist Balans # Ovanåker Balans Brist Balans 0 0 Sandviken Balans Brist Balans 0 Söderhamn Överskott Överskott 1 Överskott # 1 Arbetspendling förutsätter flexibilitet både hos de som pendlar och inom kommunen. Bostadsförsörjning för inflyttade hushåll som söker mindre lägenheter har svårt att finna sådana. Detta leder till att kommunen trots bostadsöverskott saknar de mindre centralt belägna hyresbostäderna som denna kategori efterfrågar. inga påtagliga förändringar väntas 0 bostadsbrist uppstår/ökar # bostadsbrist minskar * bostadsöverskott minskar x bostadsöverskott uppstår/ökar 8

11 2. ALLMÄNNYTTANS UTVECKLING Hur många outhyrda lägenheter fanns det i det allmännyttiga bostadsföretaget i kommunen 1 januari 2012? Har det allmännyttiga bostadsföretaget i kommunen så många outhyrda lägenheter att detta utgör ett problem? Finns det lägenheter som på grund av uthyrningssvårigheter är kallställda i januari 2012? Kan det bli aktuellt att riva bostäder på grund av uthyrningssvårigheter under år ? Om ja, när är de lägenheter byggda som kan komma att rivas under de närmsta två åren? Fråga Antal outhyrda lgh Utgör det ett problem Antal kallställda lgh Antal lgh som ev. rivs Därav rivning under 2012 Byggda år Bollnäs 40 Gävle 65 Hofors 120 Ja tal Hudiksvall 15 Ljusdal 116 Ja tal Nordanstig 24 Ockelbo 19 Ovanåker 30 Sandviken tal Söderhamn 300 Ja Totalt i länet

12 Såldes någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under år 2011? Om ja, till vilken typ av köpare såldes bostäderna? Vilka var de viktigaste motiven bakom beslutet att sälja? Finns det beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under ? Fråga Antal sålda lgh 2011 Till vilken typ av köpare Viktigaste motiven till försäljning Finns beslut om försäljning under (antal lgh) Bollnäs 0 Ja (3) Gävle 3 Enskilda boende för omvandling till äganderätt Hofors 39 Privat bostadsföretag / fastighetsägare för fortsatt uthyrning Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning. Förbättra bostadsföretagets soliditet, möjliggöra nyproduktion och ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning. Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning. Hudiksvall 16 Privat bostadsföretag / fastighetsägare för fortsatt uthyrning Ljusdal 0 Nordanstig 0 Ockelbo 0 Ovanåker 0 Sandviken 0 Ja (4) Söderhamn 42 Privat bostadsföretag/ Ge bättre ekonomsikt utrymme för fastighetsägare för fortsatt uthyrning underhåll och upprustning. Totalt i länet 100 Utökades det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd genom inköp av bostadsfastigheter under 2011? Fråga 2.14 Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Utökades beståndet genom inköp av bostadsfastigheter under 2011 (antal lgh) 10

13 Förekommer det att kommunen (ej det allmännyttiga bostadsbolaget) köper enskilda bostadsrätter för att tillgodose behovet av bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar? Äger kommunen några bostadsrätter idag? Fråga Äger kommunen några bostadsrätter idag? (antal lgh) Förekommer det att kommunen köper enskilda bostadsrätter för personer som kommunen har särskilt ansvar? Bollnäs Ja (#) Gävle Ja (7) Hofors Hudiksvall Ja (9) Ja Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn # uppgift saknas 11

14 3. FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE Hur många bostäder kommer enligt kommunens egen bedömning att påbörjas i nyproduktion under år 2012 respektive år 2013? Skulle det med hänsyn till efterfrågan behöva byggas fler bostäder under år än det kommunen angett? Fråga Antal bostäder år 2012 Antal bostäder år 2013 Fler bostäder behöver byggas under år Bollnäs 31 0 Gävle Hofors 3 3 Hudiksvall Ja Ljusdal Nordanstig Ockelbo 5 10 Ja Ovanåker 0 0 Ja Sandviken Söderhamn Ja Totalt i länet

15 Vad är det framförallt som hindrar bostadsbyggande i kommunen just nu? Fråga 3.3 Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor Osäkerhet om framtida subventionsvillkor Höga produktionskostnader Svag inkomstutveckling för hushållen Brist på byggarbetskraft Konflikter med andra allmänna intressen i PBL Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Bristande planberedskap Överklaganden av detaljplaner Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar Bullerproblem Vikande befolkningsunderlag Att kommunen för närvarande inte strävar efter att öka befolkningen Annan orsak Bollnäs Gävle 1 Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken 2 Söderhamn Totalt i länet Byggherrarna vill bygga bostadsrätter eller äganderätter, men efterfrågan är svag p g a osäker marknad. 2 Osäkerhet på marknaden p g a Sandviks omorganisation. 13

16 4. BOENDE OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Om ja, i vilket sammanhang har ni angett riktlinjer för bostadsförsörjningen? Om nej, varför har ni inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Om kommunen har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, berör de tillgänglighetsfrågor? Fråga Antagna riktlinjer (antaget år) I vilket sammanhang Om ja, Berör de tillgänglighetsfrågor Om nej, Vilken orsak Bollnäs Ja (2010) I annat dokument Ja Gävle Har ambitionen att ta fram riktlinjer under mandatperioden. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klar i maj 2012 för politisk behandling. Hofors Arbetet med att ta fram nya riktlinjer är påbörjat. Dessa planeras att antas innan årsskiftet. en har haft antagna riktlinjer för åren Ja Hudiksvall Ja (2008) I ett särskilt program/plan för boendefrågor Ljusdal Nytt program på väg att antas där belyses även tillgänglighetsfrågor. Nordanstig Det har under 2000 talet funnits ett överskott (vakanser) att hantera inom det kommunala bostadsbolagets bestånd. Behovet har varit det omvända. Ja Ockelbo Ja (2006) I ett särskilt program/plan för boendefrågor Ovanåker Ja (2008) I ett särskilt program/plan för boendefrågor Ja Sandviken Har ambitionen att ta fram riktlinjer under mandatperioden men har inte påbörjat arbetet. Söderhamn Ja (2004) I ett särskilt program/plan för boendefrågor, anger riktlinjer i den kommunomfattande översiktsplanen 14

17 Samrådde kommunen under 2011 med någon annan kommun om planeringen för bostadsförsörjningen? Samarbetar kommunen över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Fråga Samrådde kommunen under 2011 med annan kommun Samarbetar kommunen över förvaltningar Med vilka Bollnäs Ja Handläggande tjänstemän, förvaltningschefer Gävle Ja Handläggande tjänstemän Hofors Ja Förtroendevalda i berörda nämnder (även med ev. förvaltningschefer och/eller handläggare) Hudiksvall Ja Handläggande tjänstemän, förtroendevalda i berörda nämnder (även med ev. förvaltningschefer och/eller handläggare) Ljusdal Ja och nej Förtroendevalda i berörda nämnder (även med ev. förvaltningschefer och/eller handläggare) Nordanstig Ockelbo Ja Handläggande tjänstemän, förtroendevalda i berörda nämnder (även med ev. förvaltningschefer och/eller handläggare) Ovanåker Ja Handläggande tjänstemän Sandviken Ja Handläggande tjänstemän Söderhamn Ja Handläggande tjänstemän 15

18 Äger kommunen den mark som är aktuell för planerad/pågående bostadsbyggnation enligt projektlistan? Har kommunen antagit någon form av policy eller liknande för prissättning och fördelning av mark? Om ja, vilket år? Har kommunen under de senaste två åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning? Hur väljer kommunen vanligtvis ut vilken byggherre som får markanvisningen? Fråga Äger kommunen marken för aktuell bostadsbyggnation Har kommunen en antagit en policy eller liknande för prissättning/ fördelning av mark (år) Har kommunen under de senaste två åren styrt upplåtelseformen i samband Hur väljer kommunen vanligtvis ut byggherre som får markanvisningen? med markanvisning? Bollnäs Ja, delvis Direktanvisning Gävle Ja, delvis Direktanvisning och markanvisningstävling Hofors Har ingen pågående Tilldelar ingen mark via byggnation markanvisning Hudiksvall Ja, helt Ja (2009) Direktanvisning Ljusdal Ja, delvis Direktanvisning Nordanstig Ja, delvis Anbudsförfarande Ockelbo Ja, delvis Ja (2011) Anbudsförfarande Ovanåker Ja, delvis Direktanvisning Sandviken Ja, delvis Tilldelar ingen mark via markanvisning Söderhamn Ja, delvis Ja (2008) Ja Direktanvisning 16

19 Är det någon eller några av följande frågor som kommunen för närvarande arbetar särskilt mycket med? Om kommunen angett att de arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Har det skett ur ett jämställdhetsperspektiv? Om ja, i vilket sammanhang? Fråga Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Segregation/integration av olika grupper i boendet Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade Förhållanden i utsatta bostadsområden Bostadsförsörjning för ungdomar/studenter Åtgärder mot buller i boendemiljön Trygghetsskapande åtgärder Brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn Boendesituationen för flyktingar som fått uppehållstillstånd Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Omvandling av lokaler/ institutioner till bostäder Integrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Annat Bollnäs * Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken * Söderhamn * Totalt i länet * arbetet har skett ut ett jämställdhetsperspektiv 17

20 Förekommer det att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder i kommunen? Förekommer det att permanenta bostäder omvandlas till fritidshus i kommunen? Fråga Fritidshus till permanenta bostäder Permanenta bostäder till fritidshus Ja, i betydande omfattning Ja, men i begränsad omfattning, ytters sällan Saknar underlag för bedömning Ja, i betydande omfattning Ja, men i begränsad omfattning, ytters sällan Saknar underlag för bedömning Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Har det gjorts någon inventering av flerbostadshusbeståndet? Har kommunen inventerat radonsituationen i bostäderna? Fråga Inventering Om ja, Avseende Inventering av har gjorts vilket år radonsituationen Bollnäs Ja 1 Gävle Ja 1 Hofors Ja 1 Hudiksvall Ja 1 Ljusdal Ja 1 Nordanstig Ja 1 Ockelbo Ja* 2011 Lägenhetsstorlekar Ja 1 Upprustningsbehov Ovanåker Ja 2009 Enkelt avhjälpta hinder Ja 1 Sandviken Ja 2 Söderhamn Ja 1 * Inventering av flerbostadsbeståndet sker kontinuerligt. 1 för hela eller betydande delar av kommunen. 2 för enstaka delar av beståndet. 18

21 5. FÖRMEDLING OCH ANVISNING AV BOSTÄDER Finns det någon bostadsförmedling i kommunen? Fråga 5.1 Bollnäs Gävle Allmännyttan har egen kö Finns kommunal bostadsförmedling Finns privat bostadsförmedling en har lista på hyresvärdar på hemsidan Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet

22 Finns det någon form av förturssystem inom kommunen? Om ja, vilka har möjlighet att få förtur? Vilken instans sköter förturshanteringen? Fråga Förturssystem finns Om ja, vilka har möjlighet att få förtur? Instans som sköter hanteringen Bollnäs Gävle Ja Personer som fått arbete i kommunen (och som bor så långt bort att det inte går att pendla), med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet förtur av sociala skäl till enskilda eller familjer som saknar bostad och som har eller kommer att få stödinsatser från socialtjänsten för att klara eget boende Hofors Ja Trångbodda familjer med många barn Hushåll som p g a skilsmässa behöver ny bostad Flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet Hudiksvall Ljusdal Ja Flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet Nordanstig Ja Personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet Ockelbo Ja Om det finns särskilda behov i den kommunala bostadsförmedlingen Ovanåker Ja Personer som fått arbete i kommunen (och som bor så långt bort att det inte går att pendla) Flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet Sandviken Ja Personer som fått arbete i kommunen (och som bor så långt bort att det inte går att pendla) Söderhamn Ja Personer som fått arbete i kommunen (och som bor så långt bort att det inte går att pendla) Fastighets /tekniska kontoret Socialtjänsten Det allmännyttiga bostadsföretaget Socialtjänsten Det allmännyttiga bostadsföretaget Socialtjänsten Socialtjänsten Det allmännyttiga bostadsföretaget Det allmännyttiga bostadsföretaget Det allmännyttiga bostadsföretaget 20

23 BOSTÄDER TILL DEM SOM INTE BLIR GODKÄNDA SOM HYRESGÄSTER PÅ DEN ORDINARIE BOSTADSMARKNADEN Finns det ett regelbundet samarbete mellan kommunen och hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden? Förekommer det att kommunen hyr lägenheter, som sedan hyrs ut i andra hand till hemlösa personer, vars boende där är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler? Fråga Regelbundet samarbete Samarbete med allmännyttan Samarbete med privata hyresvärdar Hyr kommunen lägenheter, som hyrs ut i andra hand under särskilda villkor Antal lägenheter som hyrs ut under särskilda villkor Bollnäs Ja 20 Gävle Ja Ja Ja Ja 380 Hofors Ja Ja Ja 40 Hudiksvall Ja Ja Ja Ja 120 Ljusdal Ja Ja Ja 47 Nordanstig Ja Ja Ockelbo Ja Ja Ja 2 Ovanåker 1 Ja 20 Sandviken Ja Ja Ja 80 Söderhamn Ja Ja Ja 47 Totalt i länet Behövs inget regelbundet samarbete löser ev. problem när de dyker upp. 21

24 Är avsikten att den boende så småningom ska ta över hyreskontraktet och bo kvar utan tillsyn och utan särskilda villkor eller regler? Hur många av dessa andrahandshyresgäster fick ta över hyreskontraktet år 2011? Hur många av dessa flyttade istället vidare till annan bostad, som de fick förstahandskontrakt på år 2011? Finns det hemmavarande barn under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand av kommunen? Fråga Är avsikten att den boende ska ta över kontraktet Antal hushåll som fick ta över hyreskontraktet 2011 Antal hushåll som flyttade vidare till annan bostad 2011 Antal hemmavarande barn under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand Bollnäs Ja # # 5 Gävle Ja 24 # Hofors Ja 3 # Det finns barn bland hushållen men uppgift saknas om antalet Hudiksvall Ja # # # Ljusdal Ja 9 # # Nordanstig Ockelbo Ja 2 # # Ovanåker Ja # 0 10 Sandviken Ja # # # Söderhamn Ja 7 3 Det finns barn bland hushållen men uppgift saknas om antalet # saknar uppgift 1 Uppskattade uppgifter. Inga exakta uppgifter finns. 22

25 Arbetar kommunen på något annat sätt för att motverka eller avhjälpa hemlöshet? Fråga 5.12 Hyresgarantier Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att de ska sänka kraven på de bostadssökande Överenskommelse med privata fastighetsägare att de ska sänka kraven på de bostadssökande Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut (med förstahandskontrakt) till hemlösa för längre tid Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet

26 6. BOSTÄDER FÖR FLYKTINGAR Hur får kommunen normalt sett fram bostäder till kommunmottagna flyktingar? Fråga 6.1 Regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Regelbundet samarbete med privata fastighetsägare Tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsföretaget Tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva På annat sätt Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall 1 Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Söker även i närliggande kommuner. 24

27 Hur ser kommunen på möjligheterna att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar som deltar i kommunens flyktingmottagande? Är något av följande ett betydande problem i kommunen när det gäller att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar som deltar i kommunens flyktingmottagande? Fråga Möjlighet att tillgodose behovet av bostäder Betydande problem när det gäller att tillgodose behovet av bostäder På 1 års sikt På 3 års sikt Brist på hyreslgh Brist på stora lgh Brist på små lgh Brist på lgh med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav gällande inkomst/ anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer Bollnäs Ganska lätt Lätt Gävle Mycket svårt Mycket svårt 1 Hofors Ganska lätt Ganska lätt Hudiksvall Ganska Ganska svårt svårt Ljusdal Ganska Ganska lätt lätt Nordanstig Ganska Ganska svårt svårt Ockelbo Ganska Ganska lätt lätt Ovanåker Ganska Ganska svårt svårt Sandviken Ganska Ganska lätt lätt Söderhamn Ganska Ganska lätt lätt Totalt i länet Stor brist på alla storlekar av lägenheter. 25

28 7. BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR OCH STUDENTER Hur bedömer kommunen utbudet av bostäder för ungdomar i kommunen? Finns det särskilda ungdomsbostäder i kommunen? Fråga Brist på bostäder som ungdomar efterfrågar Lediga bostäder Inga större problem Saknar underlag för bedömning Antal ungdomsbostäder är för stora är för dyra ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Generell bostadsbrist Bollnäs 0 Gävle 40 Hofors 0 Hudiksvall 0 Ljusdal 1 0 Nordanstig 0 Ockelbo 0 Ovanåker 29 2 Sandviken 36 Söderhamn 0 Totalt i länet Brist på mindre och billiga lägenheter i centralorten. 2 Elevbostäder, år för gymnasiet. Annat 26

29 Är det några särskilda insatser på gång i kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad? Fråga 7.3 Ja Nybyggnad av eller ombyggnad till särskilda ungdomsbostäder Nyproduktion av små bostäder med rimliga hyror Hyresrabatter Plombering av rum en eller fastighetsägaren underlättar för två /flera att hyra en lgh gemensamt Bostadsinformation särskilt för ungdomar Resebidrag knutet till boendet Hyresgarantier Annat Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker 1 Sandviken 2 Söderhamn Totalt i länet T ex en månads uppsägning t o m 24 år, hyresrabatter inom vissa områden. 2 Blockhyresavtal med gymnasieskolan. 27

30 Hur bedömer kommunen utbudet av bostäder för studenter i kommunen? Finns det särskilda studentbostäder i kommunen? Finns det ett behov av fler studentbostäder? Fråga , 7.8 Dessa frågor besvarar endast av kommuner med universitet eller högskola samt berörda grannkommuner. Bollnäs Brist på bostäder som studenter efterfrågar Lediga bostäder är för stora Lediga mindre bostäder är för dyra Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Inga större problem Saknar underlag för bedömning Antal studentbostäder Finns behov av fler studentbostäder Gävle 964 Ja Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig 0 Ockelbo 12 Ovanåker Sandviken 36 Söderhamn Totalt i länet Har kommunen någon bostadsgaranti för nyinflyttade studenter d v s att studenter erbjuds en bostad inom en viss tid? Om ja, hur är den utformad? Förekommer det betydande vakanser i studentbostadsbeståndet? Fråga Gävle kommun har en bostadsgaranti för studenter som flyttar till Gävle och är mantalsskriven i kommunen. Gäller den som studerar minst på halvtid på Högskolan i Gävle. Om bostadsgarantin åberopas ska ett erbjudande om bostad lämnas inom 14 dagar från kursstart (om personen har anmält behov av bostad minst 14 dagar före kursstart). Gäller lämplig bostad inom Gävle stad. Garantin började gälla 1 juli Inga betydande vakanser förekommer i studentbostadsbeståndet. Ockelbo kommun har inte någon bostadsgaranti för nyinflyttade studenter. Inga betydande vakanser förekommer i studentbostadsbeståndet. Sandvikens kommun har inte någon bostadsgaranti för nyinflyttade studenter. Betydande vakanser i studentbostadsbeståndet förekommer delar av året. 28

31 8. BOSTÄDER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Kommer det att byggas seniorbostäder eller liknande under de närmaste två åren? Om ja, rör det sig om nyproduktion, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer? Kommer det att byggas trygghetsboende under de närmaste två åren? Om ja, rör det sig om nyproduktion, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer? Fråga Seniorbostäder Trygghetsboende Nyproduktion (antal lgh) Ombyggnad (antal lgh) Omvandling (antal lgh) Nyproduktion (antal lgh) Ombyggnad (antal lgh) Omvandling (antal lgh) Bollnäs Gävle (32) (31) (6) (31) Hofors (15) Hudiksvall (16) Ljusdal (40) Nordanstig (10) 1 (20) Ockelbo (10) Ovanåker Sandviken Söderhamn (20) Totalt i länet Viss osäkerhet råder. 29

32 Hur bedömer kommunen att behovet av särskilt boende för äldre (enligt SoL) tillgodoses i kommunen? Hur bedömer kommunen att behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade (enligt SoL eller LSS) tillgodoses i kommunen? Fråga Särskilt boende för äldre (enligt SoL) Bostäder med särskild service för funktionshindrade (enligt LSS eller SoL) Överskott Behovet är täckt. Ingen utbyggnad behövs under närmsta två åren Räknar med att täcka behovet genom planerad utbyggnad under närmsta två åren Brist även efter planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även på 5 års sikt Överskott Behovet är täckt. Ingen utbyggnad behövs under närmsta två åren Räknar med att täcka behovet genom planerad utbyggnad under närmsta två åren Brist även efter ev. planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även på 5 års sikt Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 1 Behov av utbyggnad finns ej men behov av omstrukturering från servicelägenheter till äldreboende vid större omvårdnadsbehov (t ex gruppboendeform). 30

33 9. BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Hur många ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kom in till kommunen under år 2011? Hur många bostadsanpassningsbidrag beviljades under år 2011? Hur många ansökningar avslogs under år 2011? Hur många av dessa avslogs för att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? Fråga Antal inkomna ansökningar Antal beviljade bidrag Antal avslag Avslag p g a att fastighetsägaren inte gett medgivande Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet

34 Hur mycket kostade bostadsanpassningsbidragen totalt sett under år 2011? Hur fördelade sig de beviljade bidragen år 2011 på flerbostadshus och småhus? Fråga Total kostnad Fördelning av de beviljade bidragen Beviljade bidrag Utbetalade bidrag Flerbostadshus Tkr Småhus Tkr Tkr Tkr Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo 966 Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet saknar uppgift 1 Summan exkluderar Ockelbo kommun. 2 Summan exkluderar Nordanstigs kommun. 3 Summan exkluderar Ockelbo, Ovanåker och Söderhamns kommuner. Hur fördelade sig de beviljade bidragen år 2011 på belopp av olika storlek? Hur stort var det största bidraget som beviljades år 2011? Fråga Fördelning av beviljade bidragen (antal) Största < kr kr kr kr kr > kr bidraget tkr Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo # # # # # # # Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet # saknar uppgift 1 Summan exkluderar Ockelbo kommun. 32

35 Hur många av de beviljade bidragen till lägenheter i flerbostadshus år 2011 gällde hiss eller annan lyftanordning, dörrautomatik och ramper till entréer? Hur stora var de sammanlagda kostnaderna? Fråga Hiss eller annan Dörrautomatik Ramper till entréer lyftanordning Antal bidrag Belopp Tkr Antal bidrag Belopp Tkr Antal bidrag Belopp Tkr Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall 0 14 # 0 Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet # uppgift saknas 1 Summan exkluderar Hudiksvalls kommun. Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2011 på bidragsmottagarens ålder? Fråga 9.17 Fördelning av beviljade bidragen Under 70 år år 85 år och äldre Antal bidrag Belopp Tkr Antal bidrag Belopp Tkr Antal bidrag Belopp Tkr Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig # # # # # # Ockelbo 12 # 15 # 10 # Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet # uppgift saknas. 1 Summan exkluderar Nordanstigs kommun. 2 Summan exkluderar Nordanstig och Ockelbo kommuner. 33

36 10. PROJEKTLISTOR Projektlista 1: Projekt med förväntat påbörjande under året 2012, nybyggnad Totalt Varav i säkra Hustyp projekt Flerbostads Småhus hus Bollnäs Gävle Hofors 0 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo 0 Ovanåker 0 Sandviken Söderhamn Totalt i länet Projektlista 2: Projekt med förväntat påbörjande under året 2013, nybyggnad Totalt Varav i säkra Hustyp projekt Flerbostads Småhus hus Bollnäs 0 Gävle Hofors 0 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo 0 Ovanåker 0 Sandviken Söderhamn Totalt i länet

37 Projektlista 3: Projekt med förväntat påbörjande under året , ombyggnad bostäder/lokaler Antal bostäder Antal bostäder Hustyp före ombyggnad efter ombyggnad Flerbostads Småhus hus Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt i länet Intressen finns och möjlig lokalisering men därav osäkerhet om antalet bostäder före ombyggnad. 2 Arbete pågår med inventering och utredning var ombyggnaderna är lämpliga. 35

38 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2012:18 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Länsstyrelsen i B l e k i n g e l ä n Juni 2011 Rapport 2011:8 Rapportnamn: Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan

Läs mer

Rapport 2011:17. Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2011

Rapport 2011:17. Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2011 Rapport 2011:17 Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2011 Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2011 Samhällsutvecklingsenheten Omslag: bild 1: X-tåget, bild 2: flerbostadshus i Hofors, bild 3: Albion i Gävle,

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-7400-2012 Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Bostadsmarknadsenkäten en unik koll

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Rapport 2009:8 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Samhällsutvecklingsenheten Omslagsbilden visar en villa i stadsdelen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län Meddelande nr 2014:19

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län Meddelande nr 2014:19 Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014 Meddelande nr 2014:19 Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014 Meddelande nr 2014:19 Diarienummer 405-8122-2013 Meddelande

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer