Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län"

Transkript

1 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering Härnösand Beställningar och information även genom: Annica Englund telefon Ann-Charlotte Larsson telefon Fa Omslagsbild: Brf Klinten Foto: Mats Henriksson

3 Sammanställning av 2009 års bostadsmarknadsundersökning i Västernorrlands län Innehåll Sid Förord 2 Sammanfattning 3 Bostadsmarknaden 4 Uthyrningssvårigheter 5 Förväntat bostadsbyggande 6 Projektlistor 8 Bostadsförsörjning 11 Bostadsförmedling 13 Allmännyttiga och specialbostäder 14 Bostadsanpassningsbidrag 17 1

4 Förord I denna rapport redovisas resultatet av 2009 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i januari 2009 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Den allmänna beskrivningen av bostadsmarknaden följs av en noggrannare beskrivning av tillgång och efterfrågan på bostäder för olika hushållsgrupper. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder åren 2009/2010. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2009 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappanpassning av bostäder under år Kommunernas enkätsvar har till stor del sammanställts i tabell- och diagramform för att underlätta jämförelsen mellan de olika kommunerna. Härnösand mars 2009 Annica Englund Ann-Charlotte Larsson 2

5 Sammanfattning Västernorrlands län hade vid utgången av år 2008 en folkmängd på personer, en minskning med 77 personer sedan föregående årsskifte. Sundsvall ökade med 380 personer, Örnsköldsvik ökade med 103 invånare och Timrå kommun hade en befolkningsökning på 96 personer. Övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Under åren 2009 och 2010 förväntas en nyproduktion av 452 respektive 260 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till Sundsvall och Örnsköldsvik. Efterfrågan på bostäder är ojämn. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen minskade antalet tomma lägenheter från 419 tomma lägenheter den 1 januari 2008 till 411 tomma lägenheter den 1 januari Två av de allmännyttiga bostadsföretagen har så många tomma lägenheter att det utgör ett problem. Det finns enligt kommunernas bedömning ett behov av att riva totalt ca 72 lägenheter under de kommande två åren, koncentrerat till två kommuner. Under år 2008 kunde 508 hemlösa personer/hushåll få bostad genom kommunernas försorg. Alla länets kommuner kunde tillgodose behovet av bostäder för denna hushållsgrupp. Örnsköldsviks och Sundsvalls kommun har brist på bostäder i centrum. Ånge, Timrå och Sollefteå har överskott på bostäder. Kramfors har gått från ett totalt sett överskott på bostäder till balans. Härnösand har balans. I de flesta kommuner arbetar man särskilt mycket med att kunna erbjuda bostäder i attraktiv lägen samt att öka inflyttningen. Timrå, Härnösand och Sundsvall arbetar med segregation/integration av olika grupper i boendet. Flera av kommunerna arbetar också aktivt med tillgänglighet i offentlig miljö. Härnösands kommun räknar med att kunna täcka behovet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre men ser en brist på bostäder med särskild service för funktionshindrade även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren. I Örnsköldsviks kommun räcker antalet bostäder för äldre (enligt SoL). Samma gäller för bostäder med särskild service för funktionshindrade. I Ånge finns ett överskott av särskilt boende. Under år 2008 betalades det ut 46,9 miljoner kronor till bostadsanpassning av bostäder. Utbetalat belopp föregående år var 44,4 milj. kronor. 3

6 1 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget i januari 2009 och förväntad utveckling under 2009/2010 Situationen i januari 2009 Förväntad utveckling under 2009/2010 Kommun Totalt sett Centralorten alt / innerstan Övriga kommundelar Ånge Överskott Överskott Överskott Totalt sett Ingen påtagliga Centralorten alt / innerstan Ingen påtagliga Övriga kommundelar Ingen påtagliga Timrå Överskott Överskott Balans Härnösand Balans Balans Överskott Ingen påtagliga Sundsvall Balans Brist Balans Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsöverskott uppstår/ökar Kramfors Balans Balans Balans Sollefteå Överskott Överskott Överskott Örnsköldsvik Balans Brist Överskott Bostadsbristen minskar Bostadsöverskott uppstår/ökar Typ av bostäder som det är brist på i kommunen Timrå och Kramfors har brist på hyresbostäder i storleken 4 RoK eller större. Härnösand har brist på hyresrätter i storleken 1-2 RoK samt 4 RoK I Sundsvall har brist på hyresrätter i alla storlekar. Örnsköldsvik har brist på hyresbostäder i storleken 1-3 RoK. Nybyggnad Notsand, Härnösand Foto: Ann-Charlotte Larsson 4

7 Kommuner med brist på bostäder för vissa hushållsgrupper Kommun Ungdomar Ensamstående Stora barn familjer Inflyttande hushåll Hushåll med krav på god tillgänglighet Hushåll med höga krav på attraktivt läge Flyktingar med uppehållstillstånd och permanent boende Ekonomiskt Svaga hushåll Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik 2 Uthyrningssvårigheter Tomma lägenheter hos det allmännyttiga bostadsföretaget i respektive kommun som var lediga för omedelbar uthyrning 1 januari 2008 samt 1 januari 2009 Kommun Antal tomma lgh 1 Jan 2008 Antal tomma lgh 1 jan 2009 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall 21 0 Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Hela länet Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Ånge och Timrå har så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem. 5

8 Kommuner som på grund av uthyrningssvårigheter har lägenheter som ligger i malpåse och/eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2009/2010 (Se diagram nedan) Sollefteå Malpåse Rivning Timrå 32 Ånge I januari 2009 fanns det 44 lägenheter i malpåse hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Under 2009/2010 kan det komma att rivas totalt 72 lägenheter. Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under de närmaste två åren på grund av uthyrningssvårigheter Kommun Byggda 60 eller 70-tal Ånge 60 Sollefteå 12 Totalt 72 3 Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder* som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas åren *Alla typer av bostäder, inkl. ägarbyggda småhus År 2009 förväntas en nyproduktion av 214 lägenheter och år lägenheter. Kommun Antal lgh 2009 Antal lgh 2010 Ånge 2 3 Timrå Härnösand Sundsvall 100 * Kramfors 0 0 Sollefteå 7 6 Örnsköldsvik Totalt * Sundsvall anser att det är omöjlig att förutse nyproduktionen av bostäder för

9 Faktorer som framförallt hindrar bostadsbyggandet i kommunen idag Hinder för ökat bostadsbyggande Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Höga produktionskostnader Vikande befolkningsunderlag Svag inkomstutveckling för hushållen Annan orsak X* X** X* *Svårt att komma igång med byggandet av hyreslägenheter på grund av arbetsmarknadsläget och konjunkturen. ** Vikande befolkningsunderlag i glesbyggd. Nybyggnad Nickebostrand, Härnösand Foto: Ann-Charlotte Larsson 7

10 Projektlista 2009 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt Ange antabostäder av respekttyp Detaljplan Tillskott Projekt /del av projekt osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder som påbörjades år 2008 bostäder FlerbostadsSmåhus Hyresrätt Kooperativ Bostads- Äganderätt Särskilt Student 2009 hus hyresrätt rätt boende för bostäder Ange med äldre eller Ja eller Nej S = säkert A = Allmän- funktions- O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Timrå Strand O Ö Ja Övriga O Ö Nej 15 Härnösand Boende för funktionshindrade O A Nej Nickebostrand och Volontärvägen O Ö Ja 16 Sundsvall Klinten 2 O Ö Ja Skogsduvevägen S Ö Ja Div villor O Ö Nej Div fritidshus O Ö Nej Krokvik O Ö Ja Div Lägenheter O Ö Nej Särskilt boende LSS, Albäcksgatan S Ö Nej 108 Sollefteå Läraren 1 S Ö Ja Övriga O Ö Nej 15 Örnsköldsvik Höglandsstrand I & II S Ö Ja Gullvivan S Ö Ja Bergssprängarvägen S Ö Ja Kusthöjden (varvsb) S Ö Nej Järveds björkplantage O Ö Nej Höglandsstranden IV O Ö Nej Mosebacke S A Nej Lugnet O Ö Nej Norrvåge 3:6 O Ö Nej Kretsloppshusen O Ö Nej Golfbanevägen S Ö Nej 296 Summa:

11 Projektlista 2010 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäder av respek typ Detaljplan Tillskott osäkerhet byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar bostäder bostäder Flerbostads Småhus Hyresrätt Kooperativ Bostads- Äganderätt Särskilt Student Totalt 2010 hus hyresrätt rätt boende för bostäder Ange med tillskott äldre eller Ja eller Nej av bostäder S = säkert A = Allmän- funktions- i nybyggnad O = viss nyttan hindrade osäkerhet Ö = Övriga Ånge Styckebyggda O Ö Nej 3 Timrå Vallgränd O Ö Ja Övriga O Ö Nej 15 Härnösand Nickebostrand, Volontärvägen O Ö Ja 10 Sollefteå Styckebyggda O Ö Nej 6 Örnsköldsvik Norrvåge 3:6 fortsättning 0 Ö Nej Håvgatansförlänging O Ö Nej Vårbystrand O Ö Nej Kretsloppshusen fortsättning O Ö Nej Överön 1:9 O Ö Nej Kusthöjden fortsättning O Ö Nej Karins väg O Ö Nej Järveds björkplantage fortsättning O Ö Nej Hamnlotsen O A Ja Ridhusen domsjö O Ö Nej Höglandsstranden III O Ö Ja Summa:

12 Projektlista Samtliga kommuner Sammanställning av 2009 och 2010 över kända projekt Kända ombyggnadsprojekt - flerbostadshus eller lokaler Ange antal bostäderav respektive Detaljplan Typ av Vad som Antal Antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar byggherre byggs om bostäder bostäder efter Flerbostads Småhus Hyresrätt Bostads- Äganderätt Särskilt Student före ombyggnad hus rätt boende för bostäder Ange med A= Allmännyttan ombyggnad äldre eller Ja eller Nej Ö = Övriga funktions- Härnösand Lägenheter (Plusboende) A Bostäder Nej Sundsvall Förskolor Sundsbruk Ö Lokal/Vind Ja Örnsköldsvik Violen A Lokal/vind Ja Köpmanholmen A Lokal/Vind Ja Summa:

13 4 Bostadsförsörjning Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning samt uppgifter om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning. I Sundsvall har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning år I Timrå och Ånge antogs de 2004 och i Örnsköldsvik Sollefteå avser att under året ta fram enkla riktlinjer som knyts till kommuntäckande översiktsplan. Även Kramfors och Härnösand jobbar med översiktsplanen där riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att läggas in. Nedan redovisas i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjerna för bostadsförsörjning. Kommun Kommunomfattad översiktsplan Annat sätt Ånge Timrå Härnösand Har påbörjats i ett särskilt program/plan Sundsvall I ett särskilt program/plan för boendefrågor Kramfors Har påbörjats i ett särskilt program/plan Sollefteå Har ej påbörjat Örnsköldsvik Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen Kommun Arbetsgrupp handläggare/ tjänstemän Grupp med förtroendevalda I berörda nämnde, förvaltningschefer samt handläggare Annat sammanhang Ånge * Timrå Härnösand X** Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik * Kontakter tas vid behov mellan berörda förvaltningar. ** Frågan har utretts av kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet i samarbete med övriga förvaltningar. En strategi för boendeplanering är för närvarande ute på remiss. Förvaltningar/nämnder som ingår i gruppen/grupperna Kommun Kommunledning / styrelse Stadsbyggnadskontoret / byggnadsnämnden Fastighetskontoret / fastighetsnämnden Socialförvaltning/socia l-nämnden Kultur o Fritid/Fritidsnämn den Äldre-omsorgen / äldre-omsorgsnämnden Timrå Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik I Sundsvall ingår även förvaltning för arbetsmarknad, vuenutbildning och integration. I Örnsköldsviks kommun humanistiska förvaltningen. I Kramfors och Sollefteå ingår även bostadsbolagen Krambo resp. Solatum. Härnösand har inget regelbundet samarbete. 11

14 Kommuner som under de senaste två åren har utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen Örnsköldsviks kommun har under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen. Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu Aktuellt fråga Segregation/integration av olika grupper i boendet Boendeprogram Översiktsplan Särskild utredning eller projekt Annat sammanhang Timrå, Härnösand, Sundsvall Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade Bostadsförsörjning för ungdomar och studenter Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar Kramfors Kramfors Sollefteå Ånge, Timrå, Härnösand, Sundsvall Sundsvall, Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Timrå Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Timrå, Härnösand Sundsvall, Kramfors Örnsköldsvik Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder Kramfors Förhållanden i utsatta bostadsområden Sundsvall Öka inflyttningen Ånge, Sundsvall Timrå, Örnsköldsvik Frågor som aktuella i kommunen när det gäller bostadsförsörjning och boendemiljö. Härnösand, Timrå och Kramfors arbetar med ny översiktsplan där bostadsförsörjningsfrågorna ingår. I Timrå satsas det på barn och ungdomar genom tillskapandet av en näridrottsplats vid Böle skola. En ny satsning är även Parken i Bergeforsens folkets hus där ungdomarna själva är med och driver projektet. I Sundsvall sker samverkan med privata fastighetsägare, byggföretag och mäklare om att kartlägga och tillgodose bostadsefterfrågan. Större möten mellan dessa intressenter sker två gånger per år. I Sollefteå antog kommunfullmäktige ett lokalt miljömål för bl a God bebyggd miljö inkl attraktiv livsmiljö det pågår även en flerårig centrumupprustning samt stadsparksförnyelse. Foto: Anders Eliasson 12

15 Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Timrå och Örnsköldsviks kommun förekommer omvandling av fritidshus till permanenta bostäder i betydande omfattning. I Härnösand och Sundsvall sker det i begränsad omfattning. I Kramfors och Sollefteå förekommer det ytterst sällan. Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Ånge och Sundsvall har inventerat hela eller betydande delar av kommunen med avseende på radonförekomsten i bostäder. Övriga kommuner i länet har gjort motsvarande inventering för enstaka delar av bostadsbeståndet. 5 Bostadsförmedling Bostadsförmedling för allmänheten i kommunen Ingen kommun har kommunal bostadsförmedling för allmänheten men däremot har allmännyttan en egen kö i Ånge, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har även privat bostadsförmedling. Förturssystem i kommunen och vilka grupper som normalt beviljas förtur Förturssystem finns i Kramfors och omfattar personer som fått arbete i kommunen, personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet samt flyktingar. Samarbete mellan kommunen och hyresvärdar avseende bostäder till dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. * Samtliga kommuner har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Ånge, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik har även samarbete med privata fastighetsägare. * Det kan gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. 508 hushåll i länet hyr för närvarande bostäder i andra hand under särskilda villkor. Av dessa andrahandshyresgäster fick 18 hushåll ta över hyreskontrakten under stycken flyttade vidare till en egen bostad under I de hushåll som hyr bostad i andra hand av kommunen fanns det 157 barn under 18 år. I Härnösand finns även andrahandskontrakt på 13 lägenheter till 16 ensamkommande barn. Ett kontrakt har omvandlats till förstahandskontrakt. I Sundsvall är kommunens bostadssociala grupp med på alla avhysningar. Samarbete sker med fastighetskontoret för att hitta nya boendeformer. I Kramfors finns projektet Tak över huvudet för att hjälpa personer att komma in på bostadsmarknaden. 13

16 6 Allmännyttiga bostäder Försäljning av bostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet under 2008 och beslut om försäljning av delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet under Under 2008 såldes det 6 lägenheter i Sollefteå och 15 stycken i Örnsköldsvik. Dessa såldes till privata bostadsföretag för fortsatt uthyrning. Under uppger Kramfors kommun att de kommer att sälja ut 10 lägenheter till privat bostadsföretag/fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Sollefteå kommer att sälja ut 24 lägenheter till enskilda boende för omvandling till egna hem. De övriga kommunernas bedömning är att inga lägenheter kommer att säljas ur det allmännyttiga beståndet under de kommande två åren. 7 Bostäder för flyktingar Behovet av bostäder till kommunmottagna flyktingar och eventuella problem med att tillgodose detta behov i kommunen Alla kommuner utom Timrå och Örnsköldsvik samarbetar regelbundet med allmännyttan Timrå och Örnsköldsvik och Kramfors tar vid behov kontakt med allmännyttan. Sundsvall samarbetar regelbundet med privata fastighetsägare. Ånge, Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik kommun tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. I Timrå har man anställt 4 flyktingvärdar för att hjälpa nyinflyttade. I Härnösand har bostadsbolaget anställt en person som fungerar som integrationsguide för nyanlända. Resultatet har varit mycket positivt. Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik uppger att det kommer att vara ganska svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver. Ånge uppger att ett problem är att hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning. Det finns en viss brist på små och stora hyreslägenheter i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. I Timrå och Kramfors finns brist på stora lägenheter. I Örnsköldsviks kommun är hyresvärdarna obenägna att ta emot stora barnfamiljer. 14

17 8 Bostäder för studenter och ungdomar Utbudet av särskilda bostäder* för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola * Här avses studentlägenheter, korridorrum och liknande, som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Kommun Särskilda studentbostäder Ungdomsbostäder Härnösand Sundsvall Sollefteå 56 6 Örnsköldsvik Totalt Utbudet av bostäder för ungdomar i kommunen Sundsvall har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. I de övriga kommunerna är det inga större problem för ungdomar att få tag på lämpliga bostäder. Insatser på gång i kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Ånge, Härnösand, Kramfors och Sollefteås kommuner lämnar hyresrabatter till ungdomar. Ånge plomberar även rum. Kramfors har tagit fram bostadsinformation särskilt för ungdomar. Mittuniversitetet, Sundsvall Foto: Elin Mattsson Tano 15

18 9 Bostäder för äldre och funktionshindrade Ny- eller ombyggnadsprojekt med seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL) eller liknande i kommunen Kommun Nybyggnad Ombyggnad Omvandling Byggherre Ånge Allmännyttigt företag Härnösand Allmännyttigt företag Enligt kommunernas planer kommer att byggas ca 70 seniorbostäder under de närmaste två åren. Plusboende ombyggnad av gamla brandstation, Härnösand Foto: Ann-Charlotte Larsson Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL (Socialtjänstlagen) är tillgodosett Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt SoL eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tillgodosett (Se tabell nedan 2 ) Kommun Särskilt boende 1 Särskild service 2 Ånge Timrå Härnösand Behovet är täckt Behovet är täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet är täckt. Behovet är täckt. Brist även efter planerad utbyggnad Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Behovet är täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren. Behovet är täckt. Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet är täckt. Behovet är täckt. Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren 16

19 10 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunen under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs under år (Antal ansökningar) (Se diagram nedan) Ånge Ansökan Beviljade Avslag Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Under år 2008 kom det in totalt 2872 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det beviljades 2763 bidrag och 54 ansökningar om bidrag avslogs under året. Ansökningar som avslogs under år 2008 på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden Två ansökningar avslogs på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden. Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen totalt sett under 2008 (Se tabell nedan 1 ) Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2008 på flerbostadshus resp. småhus (Se tabell nedan 2 ) Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2008 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer (Se tabell nedan 3 ) Kommun Beviljade kkr 1 Utbetalade kkr 1 Antal bidrag flerbostadshus 2 Belopp kkr 2 Antal bidrag småhus 2 Belopp kkr 2 Antal Bidrag 3 Ånge Vet ej Timrå Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Härnösand Vet ej Sundsvall Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Kramfors Vet ej 800 Vet ej Sollefteå Vet ej Örnsköldsvik Totalt i länet

20 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2008 fördelade efter beloppsstorlek Kommun < kr kr kr kr kr > kr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt antal Största bidrag som beviljades under 2008 i resp. kommun (Se tabell nedan ) Kommun Kkr 1 Ånge 156 Timrå 802 Härnösand 201 Sundsvall 281 Kramfors 655 Sollefteå 992 Örnsköldsvik 478 Totalt

21 Bidrag till lägenheter i flerbostadshus år 2008 som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik Kommun Handikapphiss eller annan lyftanordning antal bidrag Handikapphiss eller annan lyftanordning, kostnad Kkr Dörr-automatik antal bidrag Dörrautomatik kostnad Kkr Ånge Timrå Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013 Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 213 Rapport juni 213 Innehåll Inledning... 1 Bostadsmarknaden i länet... 2 Bostadsutbudet... 2 Småhus... 4 Allmännyttan... 6 Nybyggnation... 7 Vem bor i länet, vem flyttar

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 29 Foto: Christina Gustavsson www.t.lst.se Publ. nr 29:29 Dnr 451232829 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2015 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2015 2013 : 10 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2015-06-12 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2015-10 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2015/10--SE

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 Sida 1/16 Ann-Marie Dahl Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Samhällsbyggnad 036-395499 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 I länsstyrelsernas

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 29 september 2015 kl.11.00 i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer