Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)"

Transkript

1 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På centralorten, i innestaden Ev. förändr - bedömn. fg år I kommunens övriga delar Ev. förändr - bedömn. fg år Boxholm Underskott - Underskott - Balans - Finspång Balans Underskott Underskott - Balans - Kinda Balans Underskott Balans - Balans - Linköping Underskott - Underskott - Underskott - Mjölby Balans - Balans - Balans - Motala Underskott - Underskott - Underskott - Norrköping Underskott - Underskott - Balans Underskott Söderköping Underskott - Underskott - Balans - Vadstena Underskott - Underskott - Balans - Valdemarsvik Balans Överskott Balans Överskott Balans Överskott Ydre Underskott Balans Underskott Balans Underskott - Åtvidaberg Underskott - Underskott - Balans Underskott Ödeshög Underskott Balans Underskott - Balans - Totalt underskott Totalt balans Totalt förändr bedömn Tabell 1: Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden i januari Jämfört föregående år indikerar en förändring från föregående BME. Källa: BME

2 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Östergötlands län: Kommunernas övergripande bedömning av bostadsmarknadsläget 2016 Balans 4 kn.er Underskott 9 kn.er Diagram 1: En majoritet 69% (9 st) av länets kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i obalans för kommunen som helhet. Sammanvägt centralort och övriga delar av kommunen. Östergötlands län: Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget 2016 på centralorten, i innestaden. Östergötlands län: Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget 2016 utanför centralorten (kommunens övriga delar) Diagram 2: Av kommunerna i Östergötlands län bedömer 77% (10 st) att bostads-marknaden är i obalans på centralorten. Resterande 23% (3st) bedömer att marknaden är i balans på centralort. Balans 3 kn.er Underskott 10 kn.er Diagram 3: Av kommunerna i Östergötlands län bedömer 77% (10 st) att bostadsmarknaden utanför centralorten är i balans i kommunen. Övriga kommuner 23% (3st) bedömer att marknaden är i obalans. Balans 10 kn.er Underskott 3 kn.er

3 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Kommunernas bedömning av marknadsläget om fem år (2021) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På centralorten, i innestaden Ev. förändr - bedömn. fg år I kommunens övriga delar Ev. förändr - bedömn. fg år Boxholm Balans - Balans Balans Finspång Balans Underskott Underskott Balans Kinda Underskott Balans Underskott Balans Underskott Balans Linköping Underskott - Underskott Balans Mjölby Underskott - Underskott Ej svar Balans Motala Balans - Balans Balans Norrköping Underskott - Underskott Balans Underskott Söderköping Balans - Balans Balans Vadstena Underskott Ej svar Underskott Underskott Ej svar Valdemarsvik Balans Överskott Balans Överskott Balans Överskott Ydre Underskott Balans Underskott Balans Underskott Balans Åtvidaberg Underskott - Underskott Balans Underskott Ödeshög Underskott Balans Underskott Balans Underskott Totalt underskott Totalt balans (10) Totalt förändr bedömn 5 (6) 3 7 (8) Tabell 2: Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden om fem år (2021). Kolumn för förändring bedömning fg. år visar i de fall ändrad bedömning finns och anger då svaret från föregående års BME (2015). Källa: BME

4 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Totala bostadsmarknadsläget per kommun (BME jan 2016) Läget i kommunens övriga delar Läget för funktionsnedsatta Kommuner Läget i hela kommunen Läget i centralorten Läget för unga Läget för studenter Läget för nyanlända Läget för äldre Boxholm Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Balans Underskott Finspång Balans Underskott Balans Underskott Ej svar Underskott Balans Underskott Kinda Balans Balans Balans Balans Balans Underskott Balans Balans Linköping Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott Balans Underskott Mjölby Balans Balans Balans Underskott Balans Underskott Balans Underskott Motala Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott Balans Underskott Norrköping Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Underskott Underskott Söderköping Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Balans Balans Vadstena Underskott Underskott Balans Underskott Ej svar Underskott Underskott Balans Valdemarsvik Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans Ydre Underskott Underskott Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Åtvidaberg Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Underskott Underskott Ödeshög Underskott Underskott Balans Underskott Balans Underskott Balans Underskott Totalt underskott Totalt balans (11) Tabell 3: Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden i januari Källa: BME 2016 Regionala skillnader - kommungrupper efter antalet invånare Övriga med färre än invånare Övriga med fler än invånare Större högskoleort Boxholm Mjölby Linköping Finspång Motala Norrköping Kinda Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Tabell 4: Fördelning av kommuner per kommungrupp. (Källa: Egen utifrån Boverket grupper)

5 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Genomsnittliga hyror och ytor för några större kommuner samt Östergötlands län I tabellen redovisas genomsnittlig månadshyra per lägenhet, 2015 (uppräknad till årsnivå) per m² och genomsnittlig bostadsyta per lägenhet. Månadshyra Hyra per Yta, Ort 2015 kvm kvm Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Norrköping Örebro Motala Östergötlands län Genomsnittlig Antal lägenheter i Östergötland efter kommun och hustyp (inkl. specialbostäder). Kommuner Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder Totalt 2015 Totalt fg år 2014 Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt antal Tabell 6: Antal lägenheter 2015 i Östergötland per kommun och hustyp. Källa: SCB

6 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Andel hushåll efter boendeform och kommun den 31 december 2015 Småhus Flerbostadshus Specialbostad Övrigt Samtliga Antal Kommuner Ägande Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt hushåll Boxholm 65,4 0,4 1,8 8,9 19,9 1,8 1, Finspång 51,4 3,3 1,2 13,1 27,0 2,6 1, Kinda 67,7 1,6 3,5.. 23,3 2,2 1, Linköping 31,3 2,4 1,8 17,4 38,7 7,1 1, Mjölby 51,7 0,5 1,7 13,3 31,1 0,2 1, Motala 49,4 1,8 2,4 7,4 36,1 1,6 1, Norrköping 32,7 1,3 2,9 17,8 41,1 3,0 1, Söderköping 63,2 0,9 1,4 2,3 28,3 2,5 1, Vadstena 51,3 1,0 1,9 12,3 28,5 2,4 2, Valdemarsvik 68,3 0,4 1,3 2,4 24,3 2,4 0, Ydre 78,4.. 10,8.. 6,9 2,5 1, Åtvidaberg 63,7 0,6 1,5 7,3 23,0 2,6 1, Ödeshög 76,7.. 0,8 0,9 16,7 2,6 2, Totalt 40,6 1,7 2,2 14,2 35,9 4,0 1, Tabell 7: Andel hushåll efter boendeform och kommun 31 dec Källa: SCB, uppdatared Hushåll är de personer som är folkbokförda på samma lägenhet. Antalet hushåll i statistiken är en underskattning. Det finns ungefär personer i Sverige som inte är folkbokförda på en lägenhet. Av dessa kan inte hushåll skapas. Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt utgår från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över lägenheterna. Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar. Småhus och flerbostadshus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren. Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. I Övrigt boende ingår: Flerbostadshus med äganderätt dvs. ägarlägenheter Lägenheter med oklara uppgifter om fastigehetens ägarförhållande Lägenheter i byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion Hushåll som är folkbokförda på en lägenhet, men lägenheten finns inte i lägenhetsregistret

7 Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Antal personer per hushåll efter boendeform och kommun 2015 Småhus Flerbostadshus Specialbostad Övrigt Samtliga Kommuner Ägande Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt boendeformer Boxholm 2,4 1,6 1,9 1,4 1,6 1,2 1,7 2,1 Finspång 2,5 2,3 2,1 1,5 1,8 1,1 1,6 2,1 Kinda 2,5 2,1 1,8 1,6 1,1 2,1 2,2 Linköping 2,8 2,6 2,7 1,7 1,9 1,2 1,8 2,2 Mjölby 2,6 1,8 2,5 1,5 1,7 1,1 1,7 2,2 Motala 2,6 2,0 1,9 1,4 1,8 1,1 1,8 2,2 Norrköping 2,8 2,6 3,0 1,7 2,0 1,1 2,0 2,2 Söderköping 2,6 1,9 2,6 1,5 1,8 1,1 2,2 2,3 Vadstena 2,5 2,1 2,0 1,4 1,6 1,2 1,9 2,1 Valdemarsvik 2,3 2,2 2,1 1,3 1,6 1,1 2,2 2,1 Ydre 2,4.. 1,6.. 1,5 1,2 1,6 2,2 Åtvidaberg 2,5 3,3 2,5 1,4 1,7 1,0 1,4 2,2 Ödeshög 2,4.. 2,6 1,3 1,6 1,2 1,7 2,2 Genomsnitt länet 2,7 2,0 2,4 1,3 1,9 1,2 2,0 2,4 Tabell 8: Andel hushåll efter boendeform och kommun 31 dec Källa: SCB, uppdatared Tabellvärden som bygger på antal personer eller hushåll färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl

8 Bostadsbyggande Östergötlands län Färdigställda lägenheter i nybyggda hus Östergötlands län per hustyp, upplåtelseform och år År PROGNOS PROGNOS Kommuner Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt antal Tabell 9: Färdigställda lägenheter , källa SCB, uppdaterade Prognossiffor enligt kommunernas bedömning i bostadsmarknadsenkäten, källa: BME Påbörjade lägenheter per kommun och år År Kommuner Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt antal Tabell 10: Påbörjade lägenheter , källa SCB Uppgifter för år 2015 är preliminära och kan komma revideras (uppdaterade per )

9 Bostadsbyggande Östergötlands län Idag byggs det mest flerbostadshus Småhus 53% Flerbostadshus 47% Småhus 52% Flerbostadshus 48% Småhus 48% Flerbostadshus 52% Småhus 39% Flerbostadshus 61% Småhus 26% Flerbostadshus 74% Diagram 4: Bostadsbyggande utifrån hustyp, färdigställda lägenheter. Källa: Bearbetad statistik från SCB

10 Bostadsbyggande Östergötlands län Det som byggs är mest hyresrätter % 9% Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 33% 46% 2012 Bostadsrätt 15% Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 39% % Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 50% 16% 38% 2014 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 40% % Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 32% Diagram 5: Bostadsbyggande utifrån upplåtelseform, färdigställda lägenheter. Källa: Bearbetad statistik från SCB. 22% 49%

11 Bostadsbyggande Östergötlands län Nyproduktion - antal färdigställda lägenheter i Östergötland per år Diagram 6: Nyproduktion färdigställda lägenheter Östergötland Källa: SCB År 2015 är antal lägenheter är mer än dubbelt så många som färdigställdes året innan. Antalet har ökat med över 1000 lägenheter år 2015 jämfört mot föregående år (2014)

12 Antal lägenheter Bostadsbyggande Östergötlands län Nyproduktion färdigställda lägenheter per kommungrupp och år Kommuner Totalt "Kn.er färre än invånare" År Totalt "Kn.er fler än invånare" Totalt "Större högskoleorter" Totalt antal Östergötland Tabell 11: Nyproduktion av färdigställda lägenheter utifrån kommungrupp och år. Källa: Bearbetning av data från SCB Nyproduktion av färdigställda lägenheter i Östergötland per kommungrupp åren Totalt "Kn.er färre än invånare" Totalt "Kn.er fler än invånare" Totalt "Större högskoleorter" Totalt antal Östergötland Diagram 7: Nyproduktion av färdigställda lägenheter i Östergötland per kommungrupp åren Källa: Bearbetning av data från SCB

13 Bostadsbyggande Östergötlands län Färdigställda lägenheter i nybyggda hus Östergötlands län per hustyp, upplåtelseform och år Hustyp Upplåtelseform Förändring (år14 jmf år15) Förändr i % (år14 jmf år15) Flerbostadshus Hyresrätt % Bostadsrätt % Äganderätt % Totalt flerbostadshus % Småhus Hyresrätt % Bostadsrätt % Äganderätt % Totalt Småhus % Totalt antal % Tabell 12: Färdigställda lägenheter , indelade efter hustyp och upplåtelseform. Källa: SCB, uppdaterad Ökningen av lägenheter 2015 består till största delen (83%) av flerbostadshus, främst bostadsrätter. Resterande 17 % av ökningen är byggnation av småhus, främst bostadsrätter. Endast liten ökning av hyresrätter. Påbörjade lägenheter i Östergötlands län per hustyp, upplåtelseform och år Förändr i Förändring % (år14 jmf (år14 jmf år15) Hustyp Upplåtelseform år15) Flerbostadshus Hyresrätt % Bostadsrätt Äganderätt Totalt flerbostadshus % % % Småhus Hyresrätt % Bostadsrätt % Äganderätt % Totalt Småhus % Totalt antal % Tabell 13: Påbörjade lägenheter , indelade efter hustyp och upplåtelseform. Källa: SCB, uppdaterat Ökningen av produktionen 2015 består till största delen (95%) av flerbostadshus, främst hyresrätter. Resterande 5 % av ökningen är byggnation av småhus, främst äganderätt. Liten minskning av hyresrätter

14 Bostadsbyggande Östergötlands län Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet framöver (flerbostadshus) Lägenheter i flerbostadshus / Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt antal Antal bostäder 2016 Antal bostäder 2016 (enligt BME 2015) (enligt BME 2016) Antal bostäder 2017 (enligt BME 2016) Tabell 14: Kommunernas bedömning av antalet förväntat påbörjade lägenheter i flerbostadshus under 2016 enligt BME 2015 respektive under 2016 och 2017 enligt BME

15 Bostadsbyggande Östergötlands län Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet framöver (småhus) Lägenheter i småhus / Antal bostäder 2016 Antal bostäder 2016 Antal bostäder 2017 Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt antal (enligt BME 2015) (enligt BME 2016) (enligt BME 2016) Tabell 15: Kommunernas bedömning av antalet förväntat påbörjade lägenheter i småhus under 2016 enligt BME 2015 respektive under 2016 och 2017 enligt BME 2016 PROGNOS Nyproduktion Östergötlands län per hustyp och år Jmf år Hustyp Flerbostadshus Totalt flerbostadshus Småhus Totalt Småhus Totalt antal Tabell 16: Prognos utifrån kommunernas bedömning av bostadsbyggandet framöver enligt BME Kommunernas bedömning inför kommande två år är en ökning av nyproduktionen jämfört med nyproduktionen (färdigställt) år Det innebär också att högre nivåer kvarstår enligt bedömningen än nyproduktionen historiskt

16 Bostadsbyggande Östergötlands län Faktorer som förnärvarande begränsar bostadsbyggandet i östgötska kommuner (I) De tre främsta faktorerna som för närvarande Kommun begränsar bostadsbyggandet Ev. kommentar Boxholm Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader Finspång Kinda Brist på detaljplan på attraktiv mark Brist på detaljplan på attraktiv mark Annan orsak; Behöver bättre marknadsföring av det som finns klart inom kommunen mot externa intressenter och invånare. Svag andrahandsmarknad för bostäder Höga produktionskostnader Höga produktionskostnader Vi arbetar inte alls med tomträtter längre, men det finns gamla kvar. Svag efterfrågan på nyproduktion av hyreslägenheter pga betydligt högre hyra än nuv. bostad. Linköping Annan orsak; Erfaren personal i alla led viss bristvara. Bullerproblem Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Mjölby Byggherrars brist på intresse att bygga Svag andrahandsmarknad för bostäder Höga produktionskostnader Andrahandsmarknaden för bostäder är på uppgång. Likaså byggherrarnas intresse att bygga. Motala Brist på detaljplan på attraktiv mark Bullerproblem Höga produktionskostnader De olika faktorerna är ofta kopplade till varandra

17 Bostadsbyggande Östergötlands län Faktorer som förnärvarande begränsar bostadsbyggandet i östgötska kommuner (II) Kommun De tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet Ev. kommentar Norrköping Brist på detaljplan på attraktiv mark Överklaganden av detaljplaner Höga produktionskostnader Majoriteten av detaljplanerna överklagas vilket tyvärr försenar många projekt. Söderköping Brist på detaljplan på attraktiv mark Överklaganden av detaljplaner Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Vadstena Byggherrars brist på intresse att bygga Överklaganden av detaljplaner Höga produktionskostnader Valdemarsvik Byggherrars brist på intresse att bygga Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande. Ej angett tre faktorer Ydre Brist på detaljplan på attraktiv mark Svag andrahandsmarknad för bostäder Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårde lånevillkor I viss mån är den svaga andrahandsmarknaden beroende av en vikande/svag befolkningsutveckling Åtvidaberg Byggherrars brist på intresse att bygga Svag andrahandsmarknad för bostäder Höga produktionskostnader Ödeshög Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårde lånevillkor Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande. Höga produktionskostnader Tabell 17: Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Östergötland. Källa: BME

18 Bostadsbyggande Östergötlands län Regionala skillnader - kommungrupper efter antalet invånare Övriga med färre Övriga med fler Större än invånare än invånare högskoleort Boxholm Mjölby Linköping Finspång Motala Norrköping Kinda Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Tabell 4: Fördelning av kommuner per kommungrupp. (Källa: Egen utifrån Boverket grupper) Faktorer som förnärvarande begränsar bostadsbyggandet i östgötska kommuner utifrån kommungrupper som är baserade på antalet invånare Höga produktionsk ostnader Brist på detaljplan på attraktiv mark Svag andrahands marknad för bostäder Byggherrars brist på intresse att bygga Annan orsak; *) Svårigheter för privatpersone r att få lån/hårda lånevillkor Överklagand en av detaljplaner Bullerproble m Svag infrastruktur /osäkerhet kring framtida infrastruktur satsningar Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggandet Svårigheter för byggherrar att få långivare/ hårda lånevillkor TOTALT Övriga med färre än invånare Övriga med fler än invånare Större högskoleort TOTALT % 16% 14% 11% 9% 8% 8% 8% 5% 5% 3% 100% Tabell 18: Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Östergötland utifrån kommungrupper. Källa: Bearbetning utifrån BME 2016 *) Övriga med färre än invånare: Behöver bättre marknadsföring av det som finns klart inom kommunen mot externa intressenter och invånare. Större högskoleort: Erfaren personal i alla led viss bristvara

19 Bostadsbyggande Östergötlands län De tre vanligaste skälen till begränsat bostadsbyggande förnärvarande i Östergötland enligt kommunerna är: 1. Höga produktionskostnader 2. Brist på detaljplan på attraktiv mark 3. Svag andrahandsmarknad för bostäder De vanligaste orsakerna till begränsat bostadsbyggande i kommunerna med färre än invånare är: * Höga produktionskostnader * Brist på detaljplan på attraktiv mark * Byggherrars brist på intresse att bygga De vanligaste orsakerna till begränsat bostadsbyggande i kommunerna med fler än invånare är: * Svag andrahandsmarknad för bostäder * Bullerproblem * Byggherrars brist på intresse att bygga * Brist på detaljplan på attraktiv mark De vanligaste orsakerna till begränsat bostadsbyggande i kommunerna med större högskoleort: * Skiljer sig helt mellan de två kommunerna som ingår i gruppen (totalt sex olika skäl, tre per kommun anges). * Bland orsakerna återfinns bland annat de tre vanligaste skälen för samtliga kommunerna (se ovan)

20 Bostadsbyggande Östergötlands län Faktorer som förnärvarande begränsar bostadsbyggandet i östgötska kommuner Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggandet Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar 5% 5% Bullerproblem Överklaganden av detaljplaner Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Annan orsak; *) 8% 8% 8% 9% Byggherrars brist på intresse att bygga 11% Svag andrahandsmarknad för bostäder 14% Brist på detaljplan på attraktiv mark 16% Höga produktionskostnader 19% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Diagram 8: Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Östergötland. Källa: BME 2016 *) Övriga med färre än invånare: Behöver bättre marknadsföring av det som finns klart inom kommunen mot externa intressenter och invånare. Större högskoleort: Erfaren personal i alla led viss bristvara

21 Bostadsbyggande Östergötlands län Antal bygglov i Östergötland för nybyggnad, antal lägenheter efter hustyp per kvartal Östergötland 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 Småhus Flerbostadshus exkl. specialbostäder Specialbostäder Fritidshus Totalt Tabell 19: Antal bygglov i Östergötlands län Källa SCB, uppdatad Eftersläpning i rapporteringen gör att de senaste fyra kvartalens siffror är underskattade. Störst är underskattningen det senaste kvartalet, cirka 30 procent, medan eftersläpningen efter ett år är drygt 1 procent

22 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsförsörjningen År för antagande Kommun av riktlinjer Boxholm - Finspång 2014 Kinda - Linköping 2006 Mjölby 2011 Motala 2015 Norrköping 2014 Söderköping - Vadstena 2014 Valdemarsvik - Ydre 2013 Åtvidaberg - Ödeshög 2015 Totalt antal Tabell 20: Riktlinjer för bostadsförsörjning och de år de antogs. Källa: BME

23 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning ÖSTERGÖTLAND - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Åldersgrupper Småhus äganderätt Flerbostadshus, bostadsrätt Flerbostadshus, hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Östergötland Tabell 21: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Östergötland. Källa:SCB uppdaterad

24 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning ÖSTERGÖTLAND - Boyta för samtliga hushåll efter kommun och boendeform 2015 Kommun - samtliga hushåll Småhus äganderätt Flerbostadshus, bostadsrätt Flerbostadshus, hyresrätt Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Samtliga hushåll Östergötland Tabell 22: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på boendeform i Östergötlands kommun. Källa:SCB uppdaterad

25 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Bostadsarea för samtliga hushåll efter kommun och boendeform Småhus äganderätt Flerbostadshus, bostadsrätt Flerbostadshus, hyresrätt Diagram 9: Bostadsarea för samtliga hushåll efter kommun och boendeform. Källa: SCB ( )

26 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Boxholm- Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Boxholms kommun Tabell 23: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Boxholms kommun. Källa:SCB uppdaterad Finspång- Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Finspångs kommun Tabell 24: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Finspångs kommun. Källa:SCB uppdaterad

27 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Kinda - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Kinda kommun Tabell 25: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Kinda kommun. Källa:SCB uppdaterad Linköping - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Linköpings kommun Tabell 26: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Linköpings kommun. Källa:SCB uppdaterad

28 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Mjölby - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 27: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Mjölby kommun. Källa:SCB uppdaterad Motala - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 28: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Motala kommun. Källa:SCB uppdaterad

29 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Norrköping - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 29: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Norrköpings kommun. Källa:SCB uppdaterad Söderköping - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 30: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Söderköpings kommun. Källa:SCB uppdaterad

30 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Vadstena - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Åldersgrupper Småhus äganderätt Flerbostadshus, bostadsrätt Flerbostadshus, hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 31: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Vadstena kommun. Källa:SCB uppdaterad Valdemarsvik - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 32: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Valdemarsviks kommun. Källa:SCB uppdaterad

31 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Ydre - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Åldersgrupper Småhus äganderätt Flerbostadshus, bostadsrätt Flerbostadshus, hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 33: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Ydre kommun. Källa:SCB uppdaterad Åtvidaberg - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Tabell 34: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Åtvidabergs kommun. Källa:SCB uppdaterad

32 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Ödeshög - Boyta efter hushållstyp och boendeform 2015 Småhus Flerbostadshus, Flerbostadshus, Åldersgrupper äganderätt bostadsrätt hyresrätt Ensamboende kvinnor - 64 år Ensamboende kvinnor 65 år Ensamboende män - 64 år Ensamboende män 65 år Ensamboende kvinnor med barn 0-24 år Ensamboende män med barn 0-24 år Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn Sammanboende utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll utan barn 0-24 år Samtliga hushåll Ödeshögskommun Tabell 35: Antal kvadratmeteryta per person uppdelad på ålder och boendeform i Ödeshögs kommun. Källa:SCB uppdaterad

33 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Kommunala verktyg Allmännyttiga bostadsföretag Finns det allmännyttiga bostadsbolag i kommunen? Det år ägardirektiv antogs Antal lediga lägenheter i det allmännyttig a bolaget per 1/1-16 Finns det Kommun ägardirektiv? Boxholm Ja Nej Finspång Ja Ja Kinda Ja, stiftelse Nej - 9 Linköping Ja Ja Mjölby Ja Ja Motala Ja, stiftelse Norrköping Ja Ja Söderköping Ja Ja Vadstena Ja Ja Valdemarsvik Nej Ydre Ja Ja Åtvidaberg Nej Ödeshög Ja Ja - 0 Antal (ja)11 vararv 2 stiftelser Tabell 36: Allmännyttiga bostadsföretag och deras ägardirektiv i Östergötland. Källa:BME

34 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Service till bostadssökande Kö hos det allmännyttiga bolaget Kommunen har en lista med hyresvärdar på hemsidan Kommunen har en bostadsportal på webben Kommun Boxholm JA JA Finspång JA JA Kinda JA Annat, nämligen Linköping JA JA Informationskontoret ombesörjer information och service till allmänheten. Mjölby JA JA Motala JA Kommunen har en bostadslots som framförallt hjälper nyckelpersoner ex inom näringsliv och sjukvård med kontakter till bostadsförvaltare. Norrköping JA JA Söderköping JA JA Vadstena JA (Ny!) JA *) Valdemarsvik JA Ydre JA JA (Ny!) Åtvidaberg JA Ödeshög JA JA Antal (ja) Tabell 37: Service till bostadssökande per kommun i Östergötland. Källa:BME 2016 *) Korrigerad, ej svar i enkäten. På en digital karta kan man se vilka lägenheter i flerbostadshus som byggs just nu och en länk till byggherrens hemsida. På kartan kan man också se vilka tomter för småhus som kommunen har till salu i tomtkön

35 Kommunala riktlinjer, boyta och verktyg för bostadsförsörjning Service till bostadssökande Kommunen har en bostadsportal på webben 1 Kommunen har en lista med hyresvärdar på hemsidan 9 Kö hos det allmännyttiga bolaget 11 Diagram 10: Service till bostadssökande. Källa: BME Aktuell service i antal kommuner

36 Grupper Ungdomar Läget för ungdomar på bostadsmarknaden - per kommun i Östergötland Balans Kinda Valdemarsvik Underskott Boxholm Finspång Linköping Mjölby Motala Norrköping Överskott Har insatser för att underlätta för unga att skaffa egen bostad Boxholm Linköping Mjölby Norrköping Ödeshög Söderköping Vadstena Ydre Åtvidaberg Ödeshög Tabell 38: Läget för ungdomar på bostadsmarknaden per kommun i Östergötland. Källa: BME 2016 Tre kommuner har ändrat sin bedömning mot fg. år. Ydre kn har tidigare bedömt marknaden som i balans. Kinda kn har tidigare ansett att marknaden haft ett underskott, samt Valdemarsviks kommun har tidigare ansett det varit överskott. De särskilda insatserna för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad består i; * Boxholm - ändring eller nyproduktion av bostäder, * Linköping - generell satsningar som gynnar unga, * Mjölby - nyproduktion i modulform främst för ensamkommande flyktingbarn, * Norrköping - generell satsning som även gynnar unga samt arbete för att underlätta för att fler ska kunna hyra tillsammans, Ödeshög - via nyproduktion eller ändring av bostad

37 Grupper Studenter Läget för studenter på bostadsmarknaden per kommun i Östergötland Ej svar/saknar Balans Boxholm Kinda Underskott Linköping Motala Överskott studentbostäder Finspång Vadstena Mjölby Norrköping Söderköping Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Orsak: Generellt få lediga bostäder Tabell 39: Läget för studenter på bostadsmarknaden per kommun i Östergötland. Källa: BME 2016 Flertalet kommuner saknar eftergymnasial utbildning, eller har få eftergymnasialutbildningar vilket också har påverkat deras bedömning av bostadsmarknaden

38 Grupper Antal studentlägenheter i Östergötland utifrån bostadsarea och år Studentbostad, yta < 11 kvm kvm kvm kvm kvm kvm > 60 kvm Totalt antal Tabell 40: Antal studentlägenheter i Östergötland per bostadsyta och år. Källa: SCB, uppdaterad En studentbostad är en bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. Det kan vara ett studentrum i korridor eller liknande, eller en fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och andra typer av specialbostäder för studerande vid gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande utbildningar räknas inte som studentbostäder. Antal studentlägenheter i Östergötland utifrån kommun och år Kommun Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby Totalt antal Tabell 41: Antal studentlägenheter i Östergötland per kommun och år. Källa: SCB, uppdaterad

39 Grupper Nyanlända Läget för nyanlända på bostadsmarknaden per kommun i Östergötland Balans Underskott Överskott Valdemarsvik Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Tabell 42: Läget för nyanlända på bostadsmarknaden per kommun. Källa: BME 2016 Bostadsmarknaden för nyanlända har försämrats. Samtliga kommuner utom Valdemarsvik redovisar 2016 ett underskott på bostäder för nyanlända. Jämfört med tidigare år innbär det att ytterligare två kommuner bedömmer att det finns ett underskott i jämförelse mot Kinda och Ydre bedömde tidigare (2015) att bostadsmarkanden istället var i balans. Orsak till underskott på bostadsmarknaden för nyanlända Underskott på lägenheter med rimlig hyra Hyres-värdarna ställer höga krav på inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer x Kommun Underskott på hyreslägenheter Underskott på stora lägenheter Underskott på små lägenheter Boxholm x Finspång x x x x Kinda x x x x x x Linköping x x x x x Mjölby x x x x x Motala x x x x Norrköping x x x Söderköping Vadstena x x x Ydre x x Åtvidaberg x x x x Ödeshög x Totalt antal Tabell 43: Orsak till underskott på bostadsmarknaden för nyanlända per kommun. Källa: BME

40 Grupper Nyanlända 12 Bedömningen av orsak till underskott på bostadsmarknaden för nyanlända Underskott på hyreslägenheter Underskott på stora lägenheter Underskott på små lägenheter Underskott på lägenheter med rimlig hyra Hyres-värdarna ställer höga krav på inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer Angiven orsak i antalet kommuner (flera svar är möjliga) Diagram 11: Orsaker till underskott på bostadsmarknaden för nyanlända. Källa: BME

41 Grupper Nyanlända Sätt som kommunerna säkerställer att det finns bostäder för nyanlända Kommun Boxholm Finspång Kommunen har regelbundet samarbete med allmännyttiga bostadsföretaget JA (Ny!) Kommunen har ett regelbundet samarbetet med privata fastighetsägare Norrköping JA JA Söderköping JA (Ny!) Vadstena JA Valdemarsvik JA Ydre JA JA Kinda JA JA (Ny!) Linköping JA (Ny!) JA (Ny!) Mjölby Motala Åtvidaberg JA Kommunen tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsföretaget JA (Ny!) Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare JA (Ny!) JA (Ny!) Kommunen blockhyr** fastigheter. JA JA JA JA (Ny!) JA (Ny!) JA (Ny!) JA JA (Ny!) JA Annat / Ev. kommentar: Kommunen får sällan anvisningar. Det kommer under närmaste tiden att byggas bostäder. Kommunen har ett långvarigt och hållbart samarbete med det allmännyttiga bostadsbolaget. Privta hyresvärdar tenderar att inte ha samma kunskap och uthållighet som det allmännyttiga bolaget. Utredning om blockförhyrning och omvandling av verksamhetslokaler till bostäder pågår. Har tidigare haft samarbete med privata värdar men då det idag råder stor lägenhetsbrist får man knappast några lägenheter från dessa. Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända kommuner. Ödeshög JA JA JA Iordningställer tillfälliga modulbostäder. Arbetar generellt med att försöka få fler lägenheter i kommunen, dels genom nybyggnation, dels genom ombyggnation av befintligt och ev påbyggnation. Totalt antal 10 5 Tabell 44: Kommunernas sätt att säkerställa bostäder för nyanlända. Källa: BME

42 Grupper Nyanlända Invandring 2015 efter län, kommun och födelsevärldsdel därav efter födelsevärldsdel ) Län Norden utom EU28 utom Europa utom Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Sovjet- Okänt Kommun Samtliga Sverige Sverige Norden EU28 och Norden unionen Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Tabell 45: Invandring 2015 per kommun och födelsevärldsdel. Källa: SCB, uppdaterad

43 Grupper Äldre Läget för äldre på bostadsmarknaden - per kommun i Östergötland Balans Underskott Överskott Boxholm Norrköping Finspång Vadstena Kinda Åtvidaberg Linköping Mjölby Motala Söderköping Valdemarsvik Ydre Ödeshög Tabell 46: Läget för äldre på bostadsmarknaden per kommun. Källa: BME 2016 Tre kommuner har ändrat sin bedömning jämfört med föregående år. Åtvidaberg (tidigare balans), Finspång (nu balans), Mjölby (nu balans). Kommer framtida behovet av särskilda boendeformer för äldre täckas? Kommun "- om 2 år?" "- om 5 år?" Ödeshög Ja Ja Ydre Ja Ja Kinda Ja Nej Boxholm Ja Ja Åtvidaberg Nej Nej Ev. kommentar Stor osäkerhet om fem år. Ökande andel äldre i befolkningen. Finspång Ja Ja Valdemarsvik Ja Ja Linköping Ja Ja Riktlinjer håller på att arbetas fram. Finns en utbyggnadsplan för vårdbostäder som bedöms tillgodose behovet. Norrköping Nej Nej Söderköping Ja Ja Motala Ja Ja Vadstena Ej svar Ja Mjölby Ja Nej Analysarbete pågår. Antal (ja) 10 9 Tabell 47: Bedömning av möjligheten att täcka framtida behov för äldre. Källa: BME

44 Grupper Äldre Tillgång till särskilda boendeformer för äldre Kommun Finns det seniorbostäder i kommunen? Antal seniorboenden: Finns det trygghetsbostäder i kommunen? Antal trygghetsbostäder: Boxholm Ja 76 Ja *) Finspång Nej Nej Kinda Ja 35 Ja 25 Linköping Ja 424 Ja 49 Mjölby Nej Ja 76 Motala Ja 40 Ja 100 Norrköping Ja 350 Nej Söderköping Nej Ja 7 Vadstena Nej Nej Valdemarsvik Nej Nej Ydre Ja 4 Ja 40 Åtvidaberg Nej Ja 11 Ödeshög Nej Ja 22 Antal (ja) *) Seniorbostäder med värdinna Tabell 48: Tillgång till särskilda boendeformer för äldre. Källa: BME 2016 Antal specialbostäder för äldre/funktionshindrade i Östergötland utifrån bostadsarea och år Studentbostad, yta < 11 kvm kvm kvm kvm kvm kvm > 60 kvm Totalt antal Tabell 49: Antal specialbostäder för äldre/funktionshindrade i Östergötland per bostadsyta och år. Källa: SCB, uppdaterad En specialbostad för äldre eller funktionshindrade är en bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är vanligtvis grupperade kring gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. Som specialbostäder räknas t.ex. inte seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden

45 Grupper Äldre Antal specialbostäder för äldre/funktionshindrade i Östergötland per kommun och år Kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Antal Tabell 50: Antal specialbostäder för äldre/funktionshindrade per kommun och år Källa SCB, uppdaterad

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys 2015 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-5606-15 Förord Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland.

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2016 2016-06-08 Kultur- och samhällsbyggnadsenheten DNR 405-5230-16 Förord Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta

Läs mer

Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande

Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande Sammanfattning Tillskotten av bostäder är en mycket viktig fråga för Östergötlands fortsatta utveckling. Länet behöver

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad Samrådshandling 2017-04-21 med redaktionella ändringar i Vaxholms stad 2017-2020 Foto: Michaela Andersson Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 331 74 E-post: kansliet@vaxholm.se

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Hushåll och bostäder Umeås bostadsbestånd Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Umeås bostadsbestånd 3 Bostadsbeståndet i Umeå kommun hustyper

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 29 september 2015 kl.11.00 i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: LINKÖPING Östgötagatan

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: LINKÖPING Östgötagatan 405 6465-17 Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Förord Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland. Rapporten är Länsstyrelsen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Ylva Johansson, arbetsmarknadsoch etableringsminister 30 november 2016 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Nyanlända flyktingars boende

Nyanlända flyktingars boende Nyanlända flyktingars boende Fördjupningsrapport tillhörande regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2012 Titel Utgiven av Copyright Författare ISBN Rapportnr Omslag Övriga foton Nyckelord Nyanlända

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011

Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011 Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-3946 -11 Förord Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer