Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län"

Transkript

1 Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län

2

3 INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp hur läget är på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är framför allt att göra en kontinuerlig uppföljning av utveckling på bostadsmarknaden, men även titta på vilka trender och tendenser som finns inför den framtida utvecklingen. Enkäten görs i samarbete mellan Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelserna samlar in materialet och kvalitetssäkrar resultaten från kommunerna, samt ansvarar för det regionala arbetet med enkäten. Boverket står för enkätens utformning samt sammanställning på nationell nivå. Bostadsmarknadsenkäten innehåller kommunernas bedömning av hur bostadsmarknaden ser ut. Detta är sammanställningen av de svar som kommunerna i Gävleborgs län lämnat i 2014 års bostadsmarknadsenkät. Sammanställningen har arbetats fram av Erik Thorvaldsson.

4

5 Innehåll Läget på bostadsmarknaden (DEL 1)... 3 Bostadsbyggande (DEL 2)... 6 Allmännyttan (DEL 3) Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen (DEL 4) Läget på bostadsmarknaden för olika grupper (DEL 5) Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag (DEL 6)

6 Läget på bostadsmarknaden (DEL 1) Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ I innerstan I kommunens övriga delar Bollnäs Balans Obalans-Underskott Obalans-Överskott Gävle Balans Obalans-Underskott Balans Obalans-Överskott Obalans-Överskott Balans Hudiksvall Balans Obalans-Underskott Balans Balans Balans Balans Nordanstig Obalans-Underskott Obalans-Underskott Obalans-Underskott Ockelbo Balans Balans Balans Ovanåker Obalans-Underskott Obalans-Underskott Balans Sandviken Balans Obalans-Underskott Balans Söderhamn Obalans-Överskott Obalans-Underskott Obalans-Överskott Ge gärna en närmare beskrivning av bostadsmarknadsläget i kommunen: Bollnäs: Stor efterfrågan på hyresrätter i Bollnäs centrum, balans på villamarknaden och vad gäller hyresrätter i kommunens ytterområden. Gävle: Framförallt brist på små lägenheter i centrala lägen. Småhustomter för nyproduktion finns ett överskott. : Ingen nyproduktion av flerbostadshus. Knappt nyproduktion av enbostadshus. Hudiksvall: Låg vakansgrad i allmännyttan. Ont om byggbar mark som är planlagd och färdig i centralorten. Efterfrågan är tydligast i centralorten. Positivt inflyttningsnetto. Nordanstig: För antalet bostäder (hyresrätter) i det kommunala bostadsbolagets bestånd finns i dagsläget ett litet överskott. Dock är bostadsbeståndet mestadels från talen och kommunen upplever att det finns en efterfrågan av mer "attraktiva" bostäder. Bostäder i attraktiva lägen omfattar både centrumnära och strandnära områden. Även bostadsområdets estetiska utformning när det gäller både bostadens standard och den yttre miljön är av betydelse. Enbostadshus med eget ägande (villor) upplevs på vissa orter som ett underskott. I det kommande översiktsplanearbetet planerar kommunen att genomföra en enkät bland medborgarna för att kartlägga det faktiska bostadsbehovet, vad som efterfrågas och vad som upplevs vara brist på. Ovanåker: Stor efterfrågan på lägenheter enligt allmännyttan i kommunen. Nyproduktion planeras. 3

7 Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? Hur bedömer ni att läget på bostadsmarknaden kommer att se ut år 2019? I kommunen som helhet Bedömning av bostadsmarknaden 2019 Bollnäs Balans Ingen förändring Gävle Balans Ingen förändring Obalans-Överskott Ingen förändring Hudiksvall Balans Ingen förändring Balans Ingen förändring Nordanstig Obalans-Underskott Balans uppstår Ockelbo Balans Överskott uppstår Ovanåker Obalans-Underskott Balans Uppstår Sandviken Balans Underskott uppstår Söderhamn Obalans-Överskott Underskott uppstår Ungefär hur många bostäder bedömer ni behöver tillkomma de kommande 5 åren? Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter Annat Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo 10 Ovanåker 25 Sandviken Söderhamn Länet

8 Vilka storlekar på bostäder bedömer ni behövs? Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok eller större 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok eller större 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok eller större Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet Hur arbetar kommunen för att emotse behovet och efterfrågan på bostäder och utvecklingen på bostadsmarknaden? Bollnäs: Samråd med allmännyttan angående nybyggnation i attraktiva områden. Gävle: Bostadsförsörjningsprogram. : Kommunen planerar en minskning av bostäder genom att undersöka var ev rivningar kan göras med minsta ingrepp i samhällsstrukturen men ändå ge ekonomiska fördelar. Hudiksvall: Planlägger mark. Förbereder eploatering. Håller tomtkön aktiv. Dialog med allmännyttiga bostadsbolaget. : Det finns mark nära centrum som är möjlig att bygga på redan idag. Nordanstig: Kommunen arbetar aktivt med att planera för bostäder i attraktiva strandnära lägen. I samband med översiktsplanearbetet kommer andra områden att utpekas. Ockelbo: Förutom de insatser som allmännyttan gör planeras det nyskapande av tomtmark för både flerbostadshus samt enskilda hus. Ovanåker: Med planinstrumenten. Kommunen har en LISplan. Utmaningen/Behovet för en mindre kommun med bostadsbehov men påverkas av ett lågt Tobins Q är nationella påverkans faktorer. Sandviken: Ett beslut har tagits att starta arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram. Söderhamn: Omvärldsanalys, befolkningsprognos och samverkan mellan olika förvaltningar. Bostadsförsörjningsproram och särskilt bostadsprogram för äldre påbörjas under

9 Bostadsbyggande (DEL 2) Det kan vara svårt för kommunerna att göra bedömningar kring hur utvecklingen för flerbostadshus och småhus kommer att se ut under Nybyggnad av flerbostadshus Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas* bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation under år 2014 och/eller 2015?,, Nordanstig och Söderhamn gör bedömningen att det inte kommer påbörjas bostäder i flerbostadshus under 2014 eller Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker och Sandviken gör bedömningen att det kommer påbörjas bostäder under denna period. *Påbörjad enligt SCB:s definition innebär att byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller dylikt har påbörjats. Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 per upplåtelseform m. m. Samtliga planerade 2014* Förväntat påbörjade 2014* Hyresrätter Varav hyresrätter i allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenhet Hyresrätter Varav hyresrätter i allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenhet Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker 10 Sandviken Söderhamn Länet * Samtliga planerade bostäder innebär de bostäder som SKULLE KUNNA påbörjas * Förväntat antal påbörjade bostäder innebär de bostäder som KOMMER påbörjas

10 Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2015 per upplåtelseform m. m. Samtliga planerade 2015* Förväntat påbörjade 2015* Hyresrätter Varav hyresrätter i allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenhet Hyresrätter Varav hyresrätter i allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenhet Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker 6 6 Sandviken Söderhamn Länet * Samtliga planerade bostäder innebär de bostäder som SKULLE KUNNA påbörjas * Förväntat antal påbörjade bostäder innebär de bostäder som KOMMER påbörjas Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under år 2014 finns på mark med tomträtt? Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under år 2014 har en lagakraftvunnen detaljplan? Mark med tomträtt Bollnäs 56 Gävle Hudiksvall 37 Nordanstig Ockelbo 6 Ovanåker 8 8 Sandviken 50 Söderhamn Länet Lagakraftvunnen detaljplan 7

11 Nybyggnad av småhus Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i småhus genom nybyggnation under år 2014 och/eller 2015? och Söderhamn gör bedömningen att inga bostäder i småhus kommer påbörjas. Övriga kommuner i länet gör bedömningen att detta kommer att ske. Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 per upplåtelseform m. m. Samtliga planerade 2014* Förväntat påbörjade 2014* Hyresrätt Bostadsrätt Eget ägande Hyresrätt Bostadsrätt Eget Ägande Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet * Samtliga planerade bostäder innebär de bostäder som SKULLE KUNNA påbörjas Förväntat antal påbörjade bostäder innebär de bostäder som KOMMER påbörjas Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2015 per upplåtelseform m. m. Samtliga planerade 2015* Förväntat påbörjade 2015* Hyresrätt Bostadsrätt Eget ägande Hyresrätt Bostadsrätt Eget Ägande Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet * Samtliga planerade bostäder innebär de bostäder som SKULLE KUNNA påbörjas Förväntat antal påbörjade bostäder innebär de bostäder som KOMMER påbörjas

12 Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under år 2014 finns på mark med tomträtt? Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under år 2014 har en lagakraftvunnen detaljplan? Mark med tomträtt Bollnäs 0 2 Gävle Hudiksvall Nordanstig 3 4 Ockelbo 0 0 Ovanåker 10 0 Sandviken 0 2 Söderhamn Länet Lagakraftvunnen detaljplan Fanns det byggherrar som var intresserade av att bygga bostäder i kommunen under 2013? Intresserade byggherrar Bollnäs Ja, fåtal Gävle Ja, flertal Hudiksvall Ja, fåtal Ja, fåtal Nordanstig Ja, fåtal Ockelbo Ja, fåtal Ovanåker Ja, fåtal Sandviken Ja, fåtal Söderhamn Ja, fåtal 9

13 Finns det faktorer som begränsar bostadsbyggandet i kommunen just nu? Alla kommuner anser att det finns faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Ange högst tre faktorer som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i Kommunen: Hinder som kommunen kan påverka Bollnäs Höjd skatt Brist på förskoleplatser Planerad bandyhall Gävle Ej lagakraftvunna detaljplaner Ekonomiska förutsättningar för en förnyelse/nybyggnad av bostäder Hudiksvall Lagakraftvunnen detaljplan (dock kan kommunen inte påverka överklaganden) Infrastruktur (VA, vägar etc) Tillgänglig mark Nordanstig Brist på detaljplanerad mark i attraktiva områden Gamla detaljplaner med begränsad byggrätt som är i behov av ändringar Begränsade resurser på plansidan att utföra de detaljplanearbeten som behövs. Ockelbo Planlagd mark Ovanåker Översiktsplan (antagen LIS plan/områden 1999) ny öp process pågår Sandviken Söderhamn Marknadspriser Befolkningsutveckling Överskott på bostäder 10

14 Ange högst tre faktorer som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i Kommunen: Hinder som kommunen INTE kan påverka Bollnäs Myndighetsutövning i kommunal regi Ekonomiska läget i världen förlänger handläggningsprocessen i PBL Gävle Mättad marknad i vissa områden Behovet av bostäder Hudiksvall Strandskyddsregler Finansiering (t e banklån, kostnad för byggande) Framtidsutsikter (marknadsläge, konjunktur etc) Jobb Kostnadsläge Strandnära tomter Nordanstig Höga produktionskostnader och låga bostadspriser (småhus) kan försvåra lånemöjligheten för privatpersoner Ockelbo Strandskydd Utflyttning Bostadsmarknadsläget Ovanåker lägre marknadspriset Tobins q är lågt Riksintressen kontra högre byggkostnaderna Sandviken Kostnadsbilden Liten konkurrens Söderhamn Strandskyddet 11

15 Allmännyttan (DEL 3) Finns det något allmännyttigt bostadsföretag i er kommun? Alla kommuner har något allmännyttigt bostadsföretag Hur många allmännyttiga bostadsföretag finns det i er kommun? Vilken typ av bostadsföretag är er allmännytta? Hur många lägenheter i er kommun ägde det allmännyttiga bostadsföretaget/bostadsföretagen den 1 januari 2014? Hur många outhyrda lägenheter fanns det i det allmännyttiga bostadsföretaget/företagen i er kommun 1 januari 2014? Antal allmännyttiga bostadsföretag och typ Antal lägenheter Bollnäs 1 bostadsaktiebolag Gävle 1 bostadsaktiebolag bostadsaktiebolag Hudiksvall 1 bostadsaktiebolag bostadsaktiebolag Nordanstig 1 bostadsaktiebolag Ockelbo 1 bostadsaktiebolag Ovanåker 1 bostadsaktiebolag Sandviken 1 bostadsaktiebolag Söderhamn 1 bostadsaktiebolag Länet Antal outhyrda lägenheter Har kommunen ändrat sina krav eller förväntningar eller i övrigt ändrat sitt förhållningssätt till det kommunala bostadsbolaget efter 1 januari 2011? Ändrade krav/ förväntningar? Bollnäs Ja, men bara marginellt Gävle Ja, på ett märkbart sätt, inte alls Hudiksvall Ja, men bara marginellt Ja, men bara marginellt Nordanstig Ja, men bara marginellt Ockelbo Ja, på ett märkbart sätt Ovanåker Ja, men bara marginellt Sandviken Ja, på ett märkbart sätt Söderhamn Ja, men bara marginellt 12

16 Finns det ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget? Det finns ägardirektiv i länets samtliga kommuner. När antogs ägardirektivet senast? Antagna ägardirektiv, år: Bollnäs 2013 Gävle Hudiksvall Nordanstig 2011 Ockelbo 2013 Ovanåker 2013 Sandviken 2013 Söderhamn 2013 Såldes någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under år 2013? Hur många lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget såldes år 2013? Till vilken typ av köpare såldes lägenheterna? Bostadsbestånd Antal: sålt under 2013 Bollnäs Ja 3 lägenheter såldes till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Gävle Ja 4 Radhus Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Ja 2 lägenheter till annan typ av köpare Sandviken Ja 22 lägenheter såldes till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Söderhamn 13

17 Vilka var motiven bakom besluten att sälja? Förbättra bostadsföretagets soliditet* Möjligöra nyproduktion Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning Effektivisera förvaltningen Få in fler privata hyresvärdar i vissa bostadsområden Uppnå större variation i upplåtelseformer Möjliggöra att fler sak kunna äga sin bostad Bostadsförvaltning tillhör inte kommunens kärnområden Möjliggöra inköp av fastigheter Annat Bollnäs 1 Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Till största delen en affärsfastighet. * Solditet är ett mått på organisationens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar hur stor del av tillgångarna som finansieras av eget kapital. Finns det beslut om försäljningen av någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd? Hur många lägenheter omfattas av beslut att säljas? Till vilken köpare är det troligt att bostäderna kommer säljas? Beslut om Antal: försäljning av någon del i bostadsbeståndet Bollnäs Gävle Ja 1500 lägenheter till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ja 6 lägenheter till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Ovanåker Ja 16 lägenheter till annan köpare Sandviken Söderhamn 14

18 Ökade eller minskade det totala allmännyttiga beståndet i er kommun under år 2013 (sett till nyproduktion, inköp, ombyggnad, tillbyggnad, och rivningar)? Förändring i bostadsbeståndet 2013 Bollnäs Ökade Gävle Ökade Ingen förändring Hudiksvall Ökade Ingen förändring Nordanstig Ingen förändring Ockelbo Ingen förändring Ovanåker Ökade Sandviken Ökade Söderhamn Ingen förändring Utökades det allmännyttiga bostadsbeståndet under 2013 med inköp, nyproduktion och/eller ombyggnad? Fördela det utökade beståndet mellan Utökning av beståndet under 2013 Antal lägenheter genom inköp Antal lägenheter genom nyproduktion Antal lägenheter genom ombyggnad och tillbyggnad Bollnäs Ja 5 Gävle Ja Hudiksvall Ja Nordanstig Ockelbo Ovanåker Ja 9 Sandviken Ja 30 2 Söderhamn Länet

19 Utgör de outhyrda lägenheterna i allmännyttan ett problem? Vad är orsaken till att uthyrningsbara lägenheter inte är uthyrda? Kan det bli aktuellt att riva bostäder under år , på grund av uthyrningssvårigheter? Ange antal lägenheter som kan bli aktuella för rivning under Fördela antalet lägenheter som är aktuella för rivning efter vilket årtionde de är byggda Problem Orsak: Aktuellt med rivning Bollnäs Gävle Ja Befolkningsminskning Ja 1 Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ja Vi har många lägenheter som är vakanta i byar utanför centralorten. Det kan vara risk att efterfrågan är liten på dem. Kommer efterfrågan av nyanlända personer att öka i kommunen så är inte risken lika stor. Ovanåker Sandviken Söderhamn Ja Befolkningsminskning. Utbud som inte Ja 2 motsvarar marknadens efterfrågan 1 Uppgift saknas kring rivning. 2 Ca 200 lägenheter från 60- och 70-talet rivs varav ca 100 under 2014 och 100 under

20 Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen (DEL 4) Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Vilket år antogs riktlinjerna för bostadsförsörjningen av kommunfullmäktige? Antagna riktlinjer Antagna, år finns Bollnäs Ja 2010 Gävle Ja 2013 Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ja 2005 Ovanåker Ja 2012 Sandviken Söderhamn Ja 2004 I vilket dokument finns de antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen? I ett särskilt program/ särskild plan för bostadsfrågor Riktlinjer för bostadsförsörjningen anges i den kommunomfattande Riktlinjer för bostadsförsörjningen anges i annat dokument översiktsplanen Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Vad är orsaken till att riktlinjer inte är antagna? : Det finns ett bostadsförsörjningsprogram där gällande tid gått ut. Hudiksvall: Riktlinjerna gick ut Under 2013 påbörjades arbetet med nya riktlinjer men då det blev känt att det skulle komma en ny lagstiftning fr o m 2014 valde kommunen att invänta den nya lagen. : Det har varit byte av politiker i gruppen som skulle utarbeta nya riktlinjer. Ett förslag till bostadspolitiskt program ligger nu färdigt för antagande under våren Nordanstig: Riktlinjer kommer att inarbetas i det kommande översiktsplanearbetet som påbörjas Sandviken: Inga antagna riktlinjer finns. Arbetet kommer att påbörjas under

21 Kommunens interna samverkan Samverkar kommunen över flera förvaltningar när det gäller planeringen av bostadsförsörjningen? Hur samverkar de olika förvaltningarna när det gäller planering för bostadsförsörjning? Samverkar förvaltningar Samverkan med handläggande tjänstemän från flera olika förvaltningar Samverkan med berörda förvaltningschefer (och ev. handläggare) Samverkan sker på annat sätt Bollnäs Ja Gävle Ja Ja Hudiksvall Ja Nordanstig Ockelbo Ja 1 Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn Ja 1 Kommunen har en tillvätgrupp som består av olika tjänstemän från flera förvaltningar. Ett av gruppens ansvarsområden är att öka attraktivitet och skapa möjligheter för inflyttning. Regional Samverkan Samverkar er kommun med andra kommuner när det gäller planering för bostadsförsörjning?* Vad har arbetet resulterat i? Samverkan Resultat: med andra kommuner Bollnäs Gävle Ja Gemensamma träffar med byggbranschen. Samarbete kring tillgång på studentbostäder (gemensam portal för studentboende) Hudiksvall Ja Beskrivningar och workshops. Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Ja Söderhamn * Samverkan med andra kommuner kan omfatta till eempel gemensam regionplanering, gemensam eploatering vid kommungränser, gemensamma analyser av bostadsmarknaden eller utbyte av information om bostadsbyggande och bostadsbehov m.m. 18

22 Bostadsförmedling och förtur Vad finns det för service till dem som söker bostad i kommunen? Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin webbplats Det finns en kommunal förmedling av bostäder Kommunen har en bostadsporrtal på kommunens webbplats Kommunen är med i en regional bostadsportal på webben Kommunen är ansluten till en annan kommuns bostadsförmedling/marknads plats Annat I kommunen ges ingen service till dem som söker bostad Bollnäs Gävle 1 Hudiksvall Nordanstig 2 Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Portal för studentboende. 2 Lediga tomter på kommunal mark visas på kommunens hemsida. Finns det någon form av förturssystem för att få en bostad inom kommunen? Förtursystem finns Bollnäs Gävle Ja Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ja Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn Ja 19

23 Vilka har fått förtur i er kommun under 2013? Trångbodda familjer Personer som fått arbete i kommunen (och som bor utom pendlingsavstånd) Personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet (eempelvis med hiss) Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad Hushåll som på grund av separation behöver ny bostad Nyanlända personer Studenter Personer med andra förtursgrunder Bollnäs Gävle 1 Hudiksvall Nordanstig Ockelbo 2 Ovanåker Sandviken 3 Söderhamn 1 Förtur av sociala skäl kan beviljas för enskilda eller familjer som har pågående eller planerade insatser från Socialtjänsten. 2 Vid brand kan vi medge förtur. 3 Överenskommelse med kommunen. Använder sig er kommun av kommunala hyresgarantier? På vilket sätt använder sig kommunen av garantierna? Hyresgarantier används Bollnäs Gävle Hudiksvall Ja 1 2 Ja 1 2 Nordanstig Ockelbo Ja 1 Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Vi ställer ut hyresgarantier som vi har möjlighet att få statligt bidrag för. 2 Vi ställer ut hyresgarantier men de uppfyller inte kriterierna för att få statligt bidrag. 20

24 Har kommunen för avsikt att använda sig av kommunala hyresgarantier i framtiden? Vad behöver förändras för att er kommun skulle börja använda sig av kommunala hyresgarantier? Användning i framtiden Vad behöver förändras Bollnäs Inte aktuellt i dagsläget Gävle Inget beslut är fattat. u.s u.s Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker - Sandviken Söderhamn Nya politiska beslut Mark Äger kommunen någon mark som är lämplig för bostadsbyggande? Planerar kommunen att köpa mark som är lämplig för bostadsbyggande? Kommunen äger mark Kommunen planerar att köpa mark Bollnäs Ja Ja Gävle Ja Ja Hudiksvall Ja Ja Ja Nordanstig Ja Ja Ockelbo Ja Ovanåker Ja Sandviken Ja Ja Söderhamn Ja Ja 21

25 Har kommunen någon antagen policy för prissättning av mark/fördelningen av mark? Vilket år antogs policyn för prissättning av mark? Policy för prissättning av mark Policyn antagen Policy för fördelning av mark Bollnäs Ja 2010 Gävle Hudiksvall Ja 2009 Nordanstig Ockelbo Ja 1993 Ovanåker Ja 2005 Sandviken Söderhamn u.s Hur sker värderingen av mark? Känt Oberoende Annat: marknadspris värdering Bollnäs Gävle Hudiksvall u.s u.s u.s Nordanstig Ockelbo 1 Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Fastsatt kvm pris eller oberoende värdering. Har kommunen under de senaste 2 åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning? Ingen kommun har styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning under de senaste två åren. 22

26 Hur har kommunen valt ut den byggherre som får markanvisningen de senaste 2 åren? Anbudsförfarande Tävlingsförfarande Direktanvisning Tilldelar ingen mark Annat Bollnäs Gävle X Hudiksvall X Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken u.s u.s u.s u.s u.s Söderhamn Hur ofta har mark upplåtits med tomträtt i samband med markanvisning under 2013? Ingen mark har upplåtits med tomträtt i samband med markanvisning av någon kommun under Finns det tomtkö i er kommun? Hur många hushåll stod i tomtkö 1 januari 2014? Hur många tomter fördelades under 2013? Tomtkö finns Hushåll i tomtkö 1 januari 2014 Tomter fördelade under 2013 Bollnäs Gävle Ja Hudiksvall Ja Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Ja 51 0 Söderhamn Länet

27 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper (DEL 5) Bostäder för ungdomar (19-25 år) Hur bedömer ni utbudet på bostäder för ungdomar? Vad tror ni att underskottet på bostäder till ungdomar beror på? Bedömning av utbudet för ungdomar Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga mindre bostäder är för dyra för ungdomar med förvärvsinkomst Det finns för få små lägenheter Annat Bollnäs Balans Gävle Underskott Balans Hudiksvall Balans Balans Nordanstig Balans Ockelbo Balans Ovanåker Underskott Sandviken Underskott Söderhamn Underskott 24

28 Pågår det insatser i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad? Vilka särskilda insatser är på gång i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad? Insatser pågår för att underlätta för ungdomar Nyproduktion eller ombyggnad av, bostäder som riktar sig till ungdomar Nyproduktion av små bostäder med lägre hyror Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två eller flera att hyra en lägenhet gemensamt Bostadsinformation särskilt till ungdomar Hyresrabatter Generell satsning på bostadsbyggande som även skulle gynna ungdomar Bollnäs Ja Gävle Ja 1 Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Ja 1 Nyproduktion av studentbostäder. Annat Särskilda ungdomsbostäder Finns det några särskilda ungdomsbostäder i kommunen? Hur många särskilda ungdomsbostäder finns i kommunen? Ovanåker har 15 st ungdomsbostäder, övriga kommuner har inga ungdomsbostäder. Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda ungdomsbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad under 2014? Ingen kommun gör bedömningen att särskilda ungdomsbostäder kommer påbörjas under

29 Bostäder för studenter Hur bedömer ni utbudet på bostäder för studenter? Vad tror ni att underskottet på bostäder till studenter beror på? Bedömning av utbudet för studenter Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter Det finns för få små lägenheter Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter Det finns generellt få lediga bostäder Annat Bollnäs Balans Gävle Underskott Balans Hudiksvall Balans u.s Nordanstig Balans Ockelbo Balans Ovanåker u.s Sandviken Underskott Söderhamn Balans Särskilda studentbostäder Finns det studentbostäder i kommunen idag?* Hur många studentbostäder fanns det i er kommun den 1 januari 2014? Förekommer det betydande vakanser i studentbostadsbeståndet? Särskilda studentbostäder finns Antal studentbostäder 1 januari 2014 Förekommer vakanser? Bollnäs Gävle Ja 961 Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ja 12 Ja, under delar av året Ovanåker Sandviken Söderhamn *Med särskild studentbostad avses studentlägenheter, korridorsrum och liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med särskilda villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens studier. 26

30 Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda studentbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad under ? Ange antal studentbostäder i nybyggnad respektive ombyggnad som planeras att påbörjas. Vem eller vilka är byggherre i det planerade påbörjandet? Endast Gävle bedömer att särskilda studentbostäder kommer påbörjas under De bedömer att 240 nya studentbostäder kommer påbörjas under 2014 av privat aktör. Bostäder för nyanlända personer En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, t e. kvotflykting, massflykting, tribunalflykting, men även synnerligen ömmade omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person anses vara nyanländ under tiden som han/hon omfattas av etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Hur bedömer ni utbudet på bostäder för nyanlända personer? Varför saknas det lägenheter till nyanlända personer? Bedömning av utbudet för nyanlända personer Underskott på hyreslägenheter Underskott på stora lägenheter Underskott på små lägenheter Underskott på lägenheter med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer Annat Bollnäs Balans Gävle Underskott Balans Hudiksvall Underskott Underskott Nordanstig Underskott 1 Ockelbo Balans Ovanåker Underskott Sandviken Underskott Söderhamn Underskott 1 Kollektivtrafiken och urval av bostadsområden är knappa. 27

31 Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer? Kommunen har ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Kommunen har ett regelbundet samarbete med privata fastighetsägare Kommunen tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare Kommunen blockhyr* fastigheter Hushållen förväntas lösa sina bostadsbehov själva Annat Kommunen arbetar med att målgruppen beaktas i bostadsförsörjningen Bollnäs 1 Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 En del nyanlända flyktingar bosätter sig i kommunen på egen hand, antingen hos sina släktingar eller vänner. * Kommunen hyr lägenheter i ett eller flera bostadshus från ett bostadsföretag eller fastighetsägare, för att sedan hyra ut lägenheterna i andra hand. Särskilda boendeformer för äldre Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 socialtjänstlagen. För att bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut från kommunen. Hur bedömer ni utbudet av bostäder för äldre personer i behov av särskilt boende? Bedömning av utbudet för äldre personer i behov av särskilt boende Bollnäs Balans Gävle Underskott Balans Hudiksvall Balans Balans Nordanstig Överskott Ockelbo Balans Ovanåker Balans Sandviken Balans Söderhamn Balans 28

32 Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda boenden för äldre genom nybyggnad eller ombyggnation under ? Ange antal lägenheter i nybyggnad respektive ombyggnad. Vem eller vilka är byggherre i det planerade påbörjandet av nybyggnad eller ombyggnad av särskilda boenden för äldre? Särskilda boenden kommer påbörjas under Antal lägenheter 2014 Antal lägenheter 2015 Nybyggnad Ombyggnad Nybyggnad Ombyggnad Bollnäs Ja 1 20 Gävle Ja Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Ja Söderhamn Ja 1 27 Länet Allmännyttigt bostadsföretag. 2 Privat aktör. Bedömer ni att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara täckt? Behovet täckt om 2 år Behovet täckt om 5 år Bollnäs Ja Ja Gävle Ja Ja Ja Hudiksvall Ja Ja Ja Nordanstig Ja Ja Ockelbo Ja Ja Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn Ja Ja 29

33 Seniorbostäder Med seniorbostäder åsyftas bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte förutsätter biståndsbeslut enligt 5 kap. 5 Socialtjänstlagen. Finns det seniorbostäder i kommunen idag? Finns det vakanta seniorbostäder i kommunen 1 januari 2014? Seniorboenden finns Vakanta seniorbostäder 1 januari 2014 Bollnäs Ja Ja, i en mindre del av beståndet Gävle Ja Ja Hudiksvall Ja Saknar underlag för en sådan bedömning Nordanstig Ja Ja, i en mindre del av beståndet Ockelbo Ovanåker Ja Ja, i en mindre del av beståndet Sandviken Ja Saknar underlag för en sådan bedömning Söderhamn Ja Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas seniorbostäder genom nybyggnad, ombyggnad, eller omvandling av särskilda boendeformer under ? Hur många seniorbostäder beräknas tillkomma genom nybygnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? Vem eller vilka är byggherre i det planerade påbörjandet av seniorbostäder genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer? Endast Söderhamn bedömer att seniorbostäder kommer påbörjas under De bedömer att 22 seniorbostäder beräknas tillkomma i ombyggnad med SBO som byggherre Trygghetsbostäder Med trygghetsbostäder åsyftas bostäder som riktar sig till personer över 70 år och där det dagligen finns personal som på olika sätt kan stödja de boende. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Finns det trygghetsbostäder i er kommun idag? Finns det vakanta trygghetsbostäder i kommunen 1 januari 2014? Trygghetsbostäder finns Vakanta trygghetsbostäder 1 januari 2014 Bollnäs Gävle Ja Ja, i en mindre del av beståndet Ja Saknar underlag för en sådan bedömning Hudiksvall Ja Ja Ja, i en mindre del av beståndet Nordanstig Ockelbo Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn 30

34 Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas trygghetsbostäder genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? Hur många trygghetsbostäder beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? Vem eller vilka är byggherre i det planerade påbörjandet av trygghetsbostäder i nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? Endast Nordanstig bedömer att trygghetsbostäder kommer påbörjas år De bedömer att 4 bostäder med bl a allmännyttigt bostadsföretag som byggherre kommer byggas. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Med särskilda boendeformer för funktionsnedsatta avses boende enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller SoL (5 kap. 7 Socialtjänstlagen) Hur bedömer ni utbudet av bostäder för personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt boende? Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS eller SoL) genom nybyggnad eller ombyggnad under ? Ange cirka antalet lägenheter i nybyggnad respektive ombyggnad. Vem eller vilka är byggherre i det planerade påbörjandet av nybyggnad och/eller ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS eller SoL) under ? Bedömning av utbudet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Påbörjan av särskilda bostäder enligt SoL/LSS Bollnäs Balans Gävle Underskott Ja 1 Balans Hudiksvall Underskott Underskott Ja 2 Nordanstig Balans Ockelbo Balans Ovanåker Balans Sandviken Balans Söderhamn Underskott Ja lägenheter i nybyggnad 2014 med privat aktör som byggherre. 2 6 lägenheter i ombyggnad 2014 med allmännyttigt bostadsföretag som byggherre. 3 5 lägenheter i ombyggnad 2014 med kommunen som byggherre. 31

35 Bedömer ni att behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning kommer att vara täckt? Behovet täckt om 2 år Behovet täckt om 5 år Bollnäs Ja Ja Gävle Ja Ja Hudiksvall Ja Nordanstig Ja Ja Ockelbo Ja Ja Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn Ja Ja Är det någon annan grupp som inte tagits upp som har det särskilt svårt att få bostad och som kommunen vill lyfta fram? Hudiksvall: En grupp som ökar är de som har skulder hos Kronofogden och som därför inte får egna hyreskontrakt eller motsvarande. Nordanstig: Det finns ett behov av bostäder för "yngre äldre" som vill flytta från sin villa/gård till lägenhet. Det saknas utbud på boende som är attraktiva för dessa och att de väljer att flytta ut ur kommunen. I samband med översiktsplanearbetet planerar kommunen att genomföra en enkätundersökning för att kartlägga behovet. Ovanåker: Ungdomar som behöver servicebostäder, dvs LSS boenden. (inte gruppboenden) Söderhamn: Hemlösa. Tillgänglighet i det befintliga beståndet Hur bedömer ni möjligheten att få en bostad för de personer som söker en tillgänglig bostad i er kommun? Möjligheten att få en tillgänglig bostad Bollnäs Relativt svårt Gävle Relativt lätt Relativs svårt Hudiksvall u.s Relativt lätt Nordanstig Relativt lätt Ockelbo u.s Ovanåker Mycket svårt Sandviken Mycket svårt Söderhamn Relativt svårt 32

36 Har flerbostadshusbeståndet tillgänglighetsinventerats? Vilket år gjordes den senaste inventeringen? Det kommunala Det privata Vilket år flerbostadshusbeståndet flerbostadshusbeståndet Bollnäs Ja, delvis 2009 Gävle Ja, helt 2012 Hudiksvall Ja, helt 2013 Nordanstig Ockelbo Ja, delvis 2009 Ovanåker Ja, delvis 2012 Sandviken Ja, delvis 2004 Söderhamn Vad används inventeringen till? En strategisk boendeplanering Förmedling av tillgängliga bostäder Skapa ett åtgärdsprogram Annat Bollnäs 1 Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo 2 Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 För att få en överblick för att avgöra behov av hissutbyggnad. 2 Att göra de viktigaste stråken tillgängliga för alla. 33

37 Vilken/vilka metoder har använts vid inventeringen? TIBB (Tillgänglighet i det befintliga beståndet. Housing enabler Botestet Folkhälsoinstitute ts nulägesanalys T-märkning AIMB (användbarheten i min bostad Annat Bollnäs 1 Gävle Hudiksvall 2 Nordanstig Ockelbo Ovanåker 3 Sandviken 3 Söderhamn 1 Insamling data ur fastighetssystem m m. 2 Tillgänglighet på rollatornivå", dvs kunna nå området/bostaden utan att gå ett enda trappsteg. 3 Egen. Vad har inventerats? Lägenheternas invändiga utformning Entréer och trappuppgångar Förekomst av hiss Soprum Tvättrum Bostädernas närområde Närhet till service Närhet till kommunikationer Upprustningsbehov Annat Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 34

38 Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Hyr kommunen ut lägenheter förenade med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler i andrahand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarkanden? Hur många andrahandslägenheter förenade med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler hade kommunen den 1 januari 2014? Kommunen hyr ut lägenheter med tillsyn/ särskilda villkor Antal lägenheter 1 januari 2014 Bollnäs Ja 22 Gävle Ja 450 Ja u.s Hudiksvall Ja 47 Ja u.s Nordanstig Ja 1 Ockelbo Ja 27 Ovanåker Ja 29 Sandviken Ja 85 Söderhamn Ja 0 Länet 661 Är målet att hushållet så småningom ska ta över hyreskontraktet och bo kvar utan tillsyn och utan särskilda villkor eller regler? Fick någon av kommunens andrahandshyresgäster med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler ta över hyreskontraktet under 2013? Om Ja, hur många hushåll? Mål att hushållen ska ta över hyreskontraktet Övertagande under 2013 Bollnäs Ja, alltid Gävle Ja, alltid Ja, 32 st Ja, i vissa fall u.s Hudiksvall Ja, i vissa fall u.s Ja, i vissa fall u.s Nordanstig Ja, alltid Ockelbo Ja, i vissa fall Ovanåker Ja, i vissa fall Ja, 1 st Sandviken Ja, i vissa fall Söderhamn Ja, alltid 35

39 Flyttade någon av kommunens andrahandshyresgäster med tillsyn och/eller särskilda villkor till en annan bostad, som de fick förstahandskontrakt på under år 2013? Om ja, hur många hushåll? Flytt till annan lägenhet med förstahandskontrakt under 2013 Bollnäs Gävle Ja, 5 hushåll u.s Hudiksvall Ja u.s Nordanstig Ockelbo Ja, 4 hushåll Ovanåker Ja, 1 hushåll Sandviken u.s Söderhamn Finns det hemmavarande barn under 18 år bland de hushåll som hyr i andrahand av kommunen med tillsyn och/eller särskilda villkor den 1 januari 2014? Om ja, hur många barn? Hemmavarande barn finns bland hushållen som hyr i andrahand Bollnäs Ja Gävle Ja, 210 barn u.s Hudiksvall Ja u.s Nordanstig Ockelbo Ja, 16 barn Ovanåker Ja, 5 barn Sandviken u.s Söderhamn Har det under år 2013 förekommit några avhysningar bland de hushåll som hyr i andrahand av kommunen med tillsyn och/eller särskilda villkor? Avhysningar 2013 Ja, hushåll utan barn Avhysningar 2013 Ja, hushåll med barn Avhysningar 2013 Bollnäs 1 st Gävle 12 st 1 st u.s u.s u.s Hudiksvall 9 st u.s u.s u.s Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 36

40 Har kommunen (ej det allmännyttiga bostadsbolaget) köpt in enskilda bostäder, under år 2013, för att tillgodose behovet av bostäder för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för? Ingen kommun har köpt in enskilda bostäder under år 2013 Hur arbetar kommunen för att motverka eller avhjälpa hemlöshet? Hyresgarantier Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, t.e. ned erbjudande om rådgivning eller särskilda insatser. Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att de ska sänka kraven på de bostadssökande, t.e. godkänna försörjningsstöd som inkomst. Överenskommelse med privatta fastighetsägare att de ska sänka kraven på de bostadssökande, t.e. godkänna försörjningsstöd som inkomst. Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut (med förstahandskontrakt) till personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, för en längre tid. Bostad först* Annat, inga andra metoder Bollnäs Gävle 1 X Hudiksvall X u.s u.s u.s u.s u.s u.s u.s u.s Nordanstig X Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 1 Årlig kartläggning av hemlöshet i Gävle. * Bostad först innebär att en person först erbjuds en permanent bostad, därefter erbjuds personen stöd på egna villkor. Finns det regelbundet samarbete mellan kommunen och hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden? Ja, samarbete med allmännyttigt bostadsföretag Ja, samarbete med privata hyresvärdar, inget sådant samarbete Bollnäs Gävle Hudiksvall u.s u.s u.s Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn 37

41 Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag (DEL 6) Antal ärenden och kostnader för bostadsanpassningsbidraget enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. Hur många ärenden om bostadsanpassningsbidrag eklusive återställningsbidrag kom in till kommunen under 2013? Hur fördelade sig kommunens beslutsfattande för bostadsanpassningsbidrag totalt sett under år 2013? Antal ärenden Helt bifall Delvis bifall/delvis avslag Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet Helt avslag I hur många ärenden under 2013 avslogs ansökan för att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? I Gävle avslogs ansökan i 3 ärenden och i Sandviken 2 ärenden för att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande. I övriga kommuner avslogs inga ansökningar. Hur mycket utbetalades i bostadsanpassningsbidrag totalt sett i er kommun år 2013? (anges i tusentals kronor) Utbetald summa 2013 Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo 528 Ovanåker Sandviken Söderhamn

42 Fördelning av bostadsanpassningsbidraget Hur fördelade sig de beviljade bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? < 1000 kr kr kr kr kr kr kr eller mer Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet Vilka uppskattar kommunen är de vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? Vanligaste åtgärderna som beviljades 2013 Bollnäs Stödhandtag Trösklar Ramper Dörrbreddning Spisvakt Gävle Borttagande av tröskel Uppsättande av stödhandtag Trösklar Duschplats Reparation Hudiksvall Trösklar Stödhandtag Åtgärder i Ombyggnad av badrum till dusch Ramp vid entré Ramp Spisvakt Ordna duschplatsbadkar Automatisk Hiss hiss dörröppnare Ramper Dörrautomatik badrum Installation av hiss Breddning av dörrar Montering av stödhandtag Nordanstig Stödhantag Trösklar Ramper Åtgärder i Åtgärder i kök badrum Ockelbo Trösklar/ Ramper Duschkabin Spisvakt tröskelramper Ovanåker Trösklar Stödhandtag Ramper Badrum Spisvakt Sandviken Trösklar Ramper Dörröppnare Stödhandtag Tröskelramper Söderhamn Trösklar Stödhandtag Anpassning bl a dusch Ramp och dörröppnare Spisvakt 39

43 Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? Under 70 år år 85 år och äldre Antal bidrag Kostnad, tusental kronor Antal bidrag Kostnad, tusental kronor Antal bidrag Kostnad, tusental kronor Bollnäs Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet I hur många ärenden tillgodosågs sökandens behov med en begagnad produkt (återanvändning) under år 2013? Antal ärenden tillgodosedda med begagnad produkt Bollnäs 25 Gävle Vet inte 1 Hudiksvall 0 5 Nordanstig 15 Ockelbo Vet inte Ovanåker Kommunen återanvänder inte produkter Sandviken Vet inte Söderhamn 2 40

44 Har kommunen uppgifter över antal beviljade bidrag under 2013 för flerbostadshus och småhus (en eller två bostadslägenheter)? Hur fördelade sig de beviljade bidragen och kostnaderna mellan flerbostadshus respektive småhus under år 2013? Har uppgift om beviljade bidrag fördelat på flerbostadshus/småhus Flerbostadshus Småhus Antal bidrag Kostnad, tusental kronor Antal bidrag Kostnad, tusental kronor Bollnäs Gävle Ja Ja Hudiksvall Ja Ja Nordanstig Ja Ockelbo Ja Ovanåker Ja Sandviken Ja Söderhamn Ja Länet Hur många av de beviljade bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? Hiss eller annan Dörrautomatik Ramper till Vet ej lyftanordning entréer Antal ärenden Antal ärenden Antal ärenden Antal ärenden Kostnad tusental kronor Kostnad tusental kronor Kostnad tusental kronor Bollnäs Gävle Hudiksvall u.s 6 u.s Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet Kostnad tusental kronor 41

45 Beviljades bostadsanpassningsbidrag år 2013 för åtgärder i särskilda boendeformer, i den mening som avses i socialtjänstlagen (2001:453)? Hur många bostadsanpassningsbidrag avseende särskilda boendeformer, i den mening som avses i Socialtjänstlagen (2001:453), beviljades 2013? Endast Söderhamn beviljade bostadsanpassningsbidrag i särskilda boendeformer år 2013 och de beviljade 9 bostadsanpassningsbidrag till ett totalt värde av ca kronor. Har bostadsanpassningsbidrag beviljats för åtgärder i studentbostäder under år 2013? Det har inte beviljats några bostadsanpassningsbidrag i studentbostäder i någon av kommunerna under år Återställningsbidraget Hur många återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beviljades år 2013 i kommunen, och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? Ange kostnad i tusentals kronor Återställningsbidrag Antal bidrag Kostnad Bollnäs 0 0 Gävle Hudiksvall Nordanstig 4 64 Ockelbo 0 0 Ovanåker 0 0 Sandviken 1 7 Söderhamn 0 0 Vet ej I vilket skede i ärendehandläggningen fattas ett skriftligt beslut om bostadsanpassningsbidrag? Hur uppskattar du att beslutsfattandet fördelade sig i procent? Beslut fattas Beslut fattas efter åtgärd före åtgärd Bollnäs 3 97 Gävle Hudiksvall Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn

46 Fullmakt I vilken utsträckning förekom det att sökanden ger kommunen fullmakt att avtala med entreprenörer under 2013? Vilken typ av fullmakt är vanligast? När sökande gav kommunen en fullmakt i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag i vilket skede av hanläggningen förekom detta? Sökande gav kommunen fullmakt under 2013 Vanligaste fullmakten I vilket skede gavs fullmakten Bollnäs Ofta Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan Oftast före ett skriftligt beslut Gävle Sker aldrig Ofta Skriftlig fullmakt på ansökningsblanketten Oftast före ett skriftligt beslut Hudiksvall Sker sällan Separat skriftlig fullmakt Lika vanligt skild från ansökan Ofta Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan Oftast efter ett skriftligt beslut Nordanstig Ofta Skriftlig fullmakt på ansökningsblanketten Oftast före ett skriftligt beslut Ockelbo I alla ärenden Muntlig fullmakt Oftast före ett skriftligt beslut Ovanåker Ofta Skriftlig fullmakt på ansökningsblanketten Oftast före ett skriftligt beslut Sandviken Ofta Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan Oftast efter ett skriftligt beslut Söderhamn Ofta Muntlig fullmakt Oftast före ett skriftligt beslut 43

47

48 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år)

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år) Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga mindre bostäder är för dyra

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande 2. Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation under 2014 och /eller 2015? Dals-Ed Trollhättan

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss.

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss. Lund den 30 september 2015 Socialdepartementet YTTRANDE Remiss Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverket december

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år)

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 5 - Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19-25 år) Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga mindre bostäder är för dyra

Läs mer

Nyanländas boendesituation delrapport

Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport Uppdraget enligt RU 12 Att redovisa förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder De föreslagna åtgärderna ska kunna inledas omedelbart

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor I den kommunomfattande ÖP:n Ja Nej 2013 Lysekil 2013 Mellerud Munkedal 2005 2009 Sotenäs Strömstad 2007 Trollhättan 2012 Uddevalla 2013 Vänersborg

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten Rapport 2012:15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 Plan-och beredskapsenheten Omslagsbild: En av länets många faluröda dalagårdar. Foto: Trons. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, september 2012. ISSN:

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Det ser likadant ut på fler håll

Det ser likadant ut på fler håll Det ser likadant ut på fler håll I de flesta av landets län sker en koncentration mot centrum I storstadslänen växer de flesta kommuner genom invandring. I övriga län växer den största kommunen genom inomregional

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Rapport till Boverket

Rapport till Boverket Rapport till Boverket Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Sandviken - Wikman-konsult - www.wikman-konsult.se Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen PM 1(5) Framtagen 2015-10-21 Uppdaterad 2015-11-23 Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen Allmänt Basera era beslut på en verksamhetsbeskrivning. Verksamheter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer