Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten"

Transkript

1 Rapport2001: :2 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017

2

3 Rapport 2017:2 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017

4 Foto omslag: Peter Lydén/ Svenska bostäder Modulbyggda studentbostäder, snabba hus, i Västberga. Utgivningsår: 2017 ISBN: Rapporten är sammanställd av Sandra Mäkinen, Lovisa Larsson och Henrik Weston, enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen i Stockholm. För mer information kontakta enheten för samhällsplanering. Länsstyrelsen i Stockholm Telefon: Länsstyrelsens rapporter finns på

5 Förord Varje år besvarar kommunerna i landet Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar frågorna i enkäten och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enkätinsamlingen. Bostadsmarkandsenkäten innehåller 5 delar. Denna rapport är en sammanställning av de svar som lämnats av Stockholms läns 26 kommuner av enkätens två inledande delar: Läget på bostadsmarknaden och Bostadsbyggande. Enkätens övriga delar: Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper redovisas i en Ecel-fil på Länsstyrelsens webbplats: Den nationella sammanställningen av enkätresultaten görs av Boverket. Att väa med invånare varje år ställer höga krav på regionens utveckling. Därför är det positivt att ökningen av nyproducerade bostäder ser ut att fortsätta. Förra året så påbörjades det preliminärt nästan bostäder i länet. I år och nästa år bedömer kommunerna att det totalt kan påbörjas över bostäder. I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden i länet som presenteras i rapporten Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholm län 2017 fördjupar vi oss i enkätens uppgifter. Analysen publiceras i juni i år. Rapportens innehåll har arbetas fram av Sandra Mäkinen, Lovisa Larsson och Henrik Weston. Stockholm, mars 2017 Johan Beckman Tf Chef vid enheten för samhällsplanering För frågor kring enkäten, kontakta: Henrik Weston Lovisa Larsson E-post,

6

7 Innehållsförteckning Del 1 Läget på bostadsmarknaden, sid 9 Kommunerna gör en bedömning av nuvarande bostadsmarknadsläge och huruvida det råder överskott eller underskott på bostadsmarknaden i kommunen. Kommunerna bedömer även läget på bostadsmarknaden på tre års sikt. Del 2 Bostadsbyggande, sid 16 Kommunerna svarar på hur många nya bostäder som förväntas påbörjas under 2017 och 2018 fördelat per upplåtelseform. Kommunerna beskriver också faktorer som begränsar bostadsbyggandet.

8 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 1. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Botkyrka Underskott Underskott Underskott Danderyd Underskott Underskott Underskott Ekerö Underskott Underskott Balans Haninge Underskott Underskott Underskott Huddinge Underskott Underskott Underskott Järfälla Underskott Underskott Underskott Lidingö Underskott Underskott Underskott Nacka Underskott Underskott Underskott Norrtälje Underskott Underskott Underskott Nykvarn Underskott Underskott Underskott Nynäshamn Underskott Underskott Underskott Salem Underskott Underskott Underskott Sigtuna Underskott Underskott Underskott Sollentuna Underskott Underskott Underskott Solna Underskott Underskott Underskott Stockholm Underskott Underskott Underskott Sundbyberg Underskott Underskott Underskott Södertälje Underskott Underskott Underskott Tyresö Underskott Underskott Underskott Täby Underskott Underskott Underskott Upplands Väsby Underskott Underskott Underskott Upplands-Bro Underskott Underskott Underskott Vallentuna Underskott Underskott Underskott Vaholm Underskott Underskott Balans Värmdö Underskott Underskott Underskott Österåker Underskott Underskott Underskott i länet Underskott Balans Överskott

9 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Beskriv bostadsmarknadsläget i kommunen närmare. Botkyrka Botkyrka är en del av Stockholmsregionens bostadsmarknader. Bostadsbristen skapar behov av i stort sett alla bostadstyper. Under sista året har intresset för att investera i och bygga nya bostäder i Botkyrka ökat markant. Samtidigt har inflyttningen också ökat av hushåll som inte har en permanent bostadslösning, till eempel egenbosatta nyanlända. Svårigheterna på bostadsmarknaden har ökat för i stort sett alla grupper med låga och osäkra inkomster i hela regionen, därmed också i Botkyrka. Danderyd Ekerö Haninge Danderyd är en attraktiv bostadskommun norr om Stockholms stad. Eftersom det är ett stort tryck på bostäder i hela länet finns även en stor efterfrågan på bostäder i Danderyd. I Danderyd finns efterfrågan för alla typer av bostäder, små och billiga lägenheter för studenter, unga och nyanlända, samt hela registret upp till stora "lyiga" lägenheter för de som säljer stor villa och vill bo kvar i kommunen. Efterfrågan är större än utbudet i primärt Ekerö centrum, Träkvista, Svanhagen/Söderberga samt Stenhamra. Även i många andra delar av Ekerö kommun får det betraktas som säkerställt att ett underskott på bostäder föreligger. Haninge är en del av Stockholmsregionens bostadsmarknad, vilket innebär att vi har bostadsbrist. Kommunen har också ett mycket litet bostadsbolag i förhållande till befolkningsstorleken, vilket gör det svårare att arbeta med bostadssociala åtgärder. Många av de bostäder som byggs är för dyra för dem som har störst problem på bostadsmarknaden, t.e. unga och nyanlända. Huddinge Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunens alla centrala och kollektivtrafiknära delar. Kollektivtrafikens fortsatta utbyggnad med te Spårväg syd är av stor betydelse för den fortsatta utbyggnaden. Inom kommunen har en översyn av planeringsprocessen utförts för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Byggandet i kommunen har kommit igång under de senaste åren. En utmaning är dock att matcha personalresursbehovet för att planera och bygga. Bland annat svårt att hitta kompetent personal. Det finns ett glapp mellan behovet och hushållens/personens möjlighet att efterfråga en nyproduceradbostad. Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Generell brist på bostäder i Stockholmsregionen. Järfällas geografiska läge i förhållande samt goda kommunikationer gör kommunen attraktiv att bo i. Bristen är mest tydlig för de grupper som saknar ekonomiska förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden, till eempel på grund av brist på eget kapital. Bostadsbrist i hela kommunen som är en del i en storstadsregion med bostadsbrist. Stor bostadsbrist i samtliga segment, samtliga regioner. Efterfrågan är störst i Norrtälje stad och den närmaste omgivande landsbygden. I Norrtälje stad har flera bostadsbyggnadsprojekt påbörjas och flertalet bostadsprojekt kommer att påbörjas inom de närmaste åren. Det är främst flerbostadshus som byggs i Norrtälje stad men även småhus byggs i staden och på den angränsade landsbygden. I Rimbo tätort och den omgivande landsbygden är efterfrågan något större än utbudet och det finns intresse att bygga i tätorten. I och med omdragningen av riksväg 77 är en del mark låst i vägreservat vilket gör att det för närvarande inte händer mycket i. I de norra delarna av kommunen möter utbudet efterfrågan. I de större tätorterna (Hallstavik, Rimbo, Älmsta) finns det en viss ökad efterfråga efter lägenheter främst hyreslägenheter. Sigtuna kommun är belägen i Stockholmsregionens starkaste tillvätstråk mellan Stockholm och Uppsala och har en kraftig tillvät i både befolkning och sysselsättning. Kommunen delar denna epansion med flertalet kommuner i Stockholms län samtidigt med en stor brist på bostäder och behov av satsningar på infrastruktur. Sollentuna God planberedskap, ca 4700 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Planberedskapen ökar men inte byggandet. Vi behöver analysera detta mera, men allmänt kan man konstatera att markaden är mättad under rådande förutsättningar, trots att det uppenbart finns ett stort behov. I vissa områden hoppas vi att det som kan initial tveksamhet snart har överkommits, i andra väntar vi på investeringar som ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken. Tyvärr går landstingets beslut i motsatt riktning genom indragningar i busstrafik och förslag om sämre turtäthet i tågtrafiken. 10

10 Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Solna är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, En tredjedel av kommunen är nationalstadspark och naturreservat. Vi har två järnvägsstråk som är riksintressen, Ostkustbanan och Mälarbanan. En betydande del av ytan upptas av bangårdar, som är riksintressen. Vi har två europavägar, E4 och E18, som genomkorsar kommunen. Övriga delar av kommunen är tättbebyggt. 98 procent bor i flerfamiljshus och 2 procent i småhus. Det är bostadsbrist i hela kommunen, liksom i hela regionen. Det är väldigt attraktivt att bo i Solna, många i regionen söker sig hit. I bostadsbyggnadsprojekt begär kommunen ett antal lägenheter för sociala ändamål och/eller LSS. Alla detaljplaner de senare åren har överklagats. Fördröjningen av bostadsprojekt är av detta skäl betydande. Det är vanligt att föreningar överklagar personer står i bostadskö, varav aktivt sökande. Det finns en stor efterfrågan på hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i hela kommunen. Kommunen eftersträvar att bygga i kollektivtrafiknära lägen, eftersträvar att bygga lika många hyresrätter som bostadsoch äganderätter. Varje stadsdel bör uppvisa en balans mellan olika ägandeformer bostadsbristen stor för ungdoms- och studentlägenheter liksom för nyanlända. Södertälje kommun har, liksom andra kommuner i regionen, bostadsbrist till följd av ett lågt antal färdigställda bostäder under den senaste 20-årsperioden samtidigt som invånarantalet stadigt ökar med drygt personer per år, framför allt till följd av inflyttande utomlands ifrån. Kommunen har under 2016 sett ett markant ökat intresse från intressenter som vill bygga i Södertälje kommun. Under året har kommunen också sett en ökning av antalet färdigställda bostäder som vi, utifrån det ökade antalet inkomna planförfrågningar och bygglovsansökningar, bedömer kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Det finns ett ökat tryck att bygga nya bostäder både i Södertälje tätort liksom i kommunens andra tätorter och på landsbygden. Behovet av nya bostäder är stort och spänner över hela spektrat både vad gäller bostadstyper och hushåll i behov av bostad. Tyresö Det finns en generell brist på bostäder i hela Stockholmsregionen. Störst brist är det på hyresrätter med låg hyra, små lägenheter, lägenheter för villasäljare och prisvärda småhus. Täby Täby är en del av Storstockholm och utgörs av flera mindre kommundelar med Täby centrum som centralort. Täby centrum tillsammans med Arninge är en av Stockholms regionala stadskärnor och är inne i en stark period av tillvät med fokus på fyra stora utvecklingsprojekt som omsluter över bostäder. En fördjupad översiktsplan för Täbys stadskärna ska visa på ytterligare möjligheter till förtätning och omvandling från förort till stadskärna. Tidigare småhusbebyggelse kompletteras nu främst med flerbostadsbebyggelse. Täby har attraktiva skolor och rekreationsområden liksom ett rikt utbud av handel och service vilket starkt bidrar till attraktiviteten som bostadsort. Fortsatta satsningar på en effektiv spårbunden infrastruktur med direktkoppling till Stockholms city och Arlanda är väsentlig för att kunna genomföra ytterligare förtätning och bidra till en väande storstadsregion. Upplands Väsby Upplands Väsby upplever precis som andra tillvätkommuner i Stockholmsregionen ett konstant underskott på bostäder och ett stort behov av infrastruktursatsningar. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, kommer framöver behöva arbeta målmedvetet för att bidra till bostadsförsörjningen - både för nuvarande och kommande invånare. Idag varierar upplåtelseformen i kommunens olika delar, och bostadsbyggandet sker inte bara i Väsbys centrala delar, utan även i mer perifera lägen. Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Bristen är störst på små lägenheter, gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Det är fortfarande få som säger upp sina hyresrätter, vilket gör utbudet litet. Betalningssvaga och skuldsatta hushåll har det etra svårt att få en bostad. Det kommer ut för få villor till försäljning i förhållande till efterfrågan. Utbudet är inte tillräckligt. Stor efterfrågan och brist även på småhustomter. De fritidshus som säljs blir oftast permanentbostäder. Det finns ett stort intresse att bo i kommunen, både i tätorter och på landsbygden. Det har byggts ca 200 nya bostäder i snitt per år de senaste 10 åren. Den kommunala och regionala inriktningen för Vallentuna är 400 nya bostäder per år. I denna inriktning utgår både från tillvätsmål och en bättre balans på bostadsmarknaden i antal och typ av bostad. Som en del av Stockholmsregionen så är efterfrågan hög på bostäder inom kommunen som helhet. Vissa delar som Resarö och Rindö har områden som inom en snar framtid kommer att få en högre koncentration av bostäder. En utmaning inom kommunen är strandskydd som berör större delar av kommunen. En del av inflyttningen sker i omvandlingsområden där fritidshus börjar används för permanentboende. På vissa av öarna spås denna omvandling minska med åren medan andra antas öka i och med eventuella vatten- och avloppslösningar kan lösas. I kommunens övriga delar är större delen fritidshus som ej är bebodda under hela året. Syftet med dessa är dock ej heller att agera som permanenta bostäder därav gör kommunen bedömningen att det finns en balans här. 11

11 Värmdö Österåker Efterfrågan på bostäder är stor i kommunen precis som i övriga delar av regionen. Behovet av billiga bostäder, framförallt hyresrätter är stort samt. Det hänger samman med att efterfrågan på bostäder som är lämpliga för unga är stor. Under de senaste åren har mer än 400 bostäder i flerbostadshus färdigställts i Porslinskvarteren, Gustavsberg. Efterfrågan på dessa har varit stor. Cirka 150 av dessa är hyresrätter. kommer ca 1700 bostäder byggas i Porslinskvarteren och drygt 20 % av dessa kommer att vara hyresrätter. Många av de tillkommande bostäderna är små och effektiva lägenheter. På sikt kommer övriga delar av Gustavsberg också utvecklas tillsammans med kommunens övriga tätorter. Därmed ser vi resultatet av en förändrad planering där byggnation sker i tätorter med bra kollektivtrafik. Samtidigt fortsätter permanentningen av fritidshus i takt med att VA byggs ut. Stockholms bostadsförmedling tog 2014 över förmedlingen av VärmdöBostäders cirka 2000 bostäder. Cirka 4300 är intresserade av en bostad i kommunen, cirka 2000 är folkbokförda. Cirka 14 % bedöms som aktiva. Under 2017 kommer kommunen behöva anordna över 200 bostäder för nyanlända genom modulhus, blockförhyrning mm. Under de närmaste åren förväntas behovet av specialbostäder generellt öka i kommunen. Stor efterfrågan på bostäder i tätorten Åkersberga. 12

12 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 3. Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadslägekommer att se ut om tre år? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Botkyrka Underskott Underskott Underskott Danderyd Underskott Underskott Underskott Ekerö Underskott Underskott Balans Haninge Underskott Underskott Underskott Huddinge Underskott Underskott Underskott Järfälla Underskott Underskott Underskott Lidingö Underskott Underskott Underskott Nacka Underskott Underskott Underskott Norrtälje Underskott Underskott Balans Nykvarn Underskott Underskott Underskott Nynäshamn Underskott Underskott Underskott Salem Balans Balans Balans Sigtuna Underskott Underskott Underskott Sollentuna Underskott Underskott Underskott Solna Underskott Underskott Underskott Stockholm Underskott Underskott Underskott Sundbyberg Underskott Underskott Underskott Södertälje Underskott Underskott Underskott Tyresö Underskott Underskott Underskott Täby Underskott Underskott Underskott Upplands Väsby Underskott Underskott Underskott Upplands-Bro Underskott Underskott Underskott Vallentuna Underskott Underskott Underskott Vaholm Underskott Underskott Balans Värmdö Underskott Underskott Underskott Österåker Underskott Underskott Underskott i länet Underskott Balans Överskott Kommentarer: Ekerö Nacka Sundbyberg Upplands Väsby Vaholm En omfattande utbyggnad av bostadsbeståndet har planerats och genomförs till omkring år Planering för en stor mängd bostäder har inletts i kommunen och i regionen men det tar ett par, tre år att komma till genomförande av dessa planer varför bostadssituationen kommer vara den samma om tre år. Troligtvis kvarstår obalans på bostadsmarknaden för storstadsregioner till eempel i Stockholm. Inom de kommande tre åren kommer fler bostäder att byggas i Upplands Väsby än tidigare, men med största sannolikhet kvarstår behovet/underskottet. Detta är en följd av att påbörjade bostäder inte hinner färdigställas, samt att bostadsefterfrågan regionalt sett inte kommer att minska. Se föregående kommentar. Möjligen att obalansen kommer ske i större grad i centralorten och kommunen som helhet. 13

13 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 4a. Vilka typer och storlekar av bostäder bedömer ni behöver tillkomma under de närmaste tre åren? Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter Annat * 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större Annat*, nämnligen: Järfälla Studentbostäder samt bostäder för nyanlända Solna Upplands Väsby Ägarlägenheter mm Bostäder för socialt ändamål 14

14 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 4b. Kommentarer till bedömningen av bostadsefterfrågan. Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker Det stora behovet av tillkommande, kompletterande bostäder är små bostäder för små hushåll. (Egentligen bostäder med lägre boendekostnader). För äganderätter är det osannolikare att investeringar sker i 1 rk och våra stora miljonprogramsområden behöver kompletteringar också av större bostäder. (Se kommentar till fråga 2) Med hänsyn till länets behov finns behov av samtliga bostäder. Vi behöver bostäder över hela spannet. Genom att bara kunna svara med ett alternativ per upplåtelseform gör det omöjligt att svara på frågan. I Vårbygård behövs fler hyresrätter 4 rk och större och i andra områden fler små lägenheter. Hyresrätter och bostadsrätter behöver tillkomma inom samtliga lägenhetsstorlekar. I dagsläget byggs i nyproduktion för få 5rk eller större. Vi anser att alla storlekar kommer behövas på marknaden. Frågan är därmed konstig ställt anser vi. För ungdomar, och äldre som flyttar från villor Sollentunahem ser ett behov av 2 rumslägenheter när det gäller hyresrätter. Det är denna lägenhetstyp där vi ofta har flest sökande. För övriga boendeformer har kommunen inte tillgänglig statistik. Detta är en omöjlig fråga att besvara! Det behövs alla former och alla storlekar. I stadens nya ÖP uttalas det att vi ska ha fler större lägenheter - familjer som väer och får fler barn måste ges möjlighet att flytta inom Solna. Samtidigt behöver ungdomar en första bostad. Eftersom det bara finns ett möjligt alternativ på varje upplåtelseform, blev svaret som det blev. Men det behövs olika storlekar av alla upplåtelseformer och det går egentligen inte att peka ut bara en storlek i upplåtelseformerna. Villor finns det ingen plats för i Solna, men det kommer att byggas stadsradhus i begränsad omfattning. Utifrån behovet kommer det finnas behov av alla storlekar. Behovsbilden är bredare än i tabellen ovan: vi har behov av mindre OCH större bostäder oavsett ägandeform Även små bostadsrätter finns det behov av. Det finns behov av alla storleker av både hyresrätter och bostadsrätter. För äganderätter i form av småhus är efterfrågan stor för både 4rk och för 5rk och större. Flyktingströmmen till Sverige ökar snabbt, och kommer att leda till ett ökat behov av bostäder i kommunen för nyanlända När det gäller bostadsrätter beror efterfrågan på lägenhetsstorlek bland annat på läge, skick och pris. Svårt och lite knepigt att välja endast en lägenhetsstorlek per upplåtelseform, där behovet på nya bostäder är som störst. 1-2 rum framför allt i flerbostadshus. Villor 3-5 rum. Vi har många 2:or i kommunen så vi ser ett behov av såväl större som mindre lägenheter. De nyligen tillkomna 2:orna är väldigt små. Vi har behov av 1:or för nyanlända. Osäkerhet kring detta svar, lägenheter främst mindre storlekar, bostadsrätter - generell efterfrågan, äganderätter 4-5 rok. 15

15 Del 2 Bostadsbyggande i nyproduktion 6. Sammanställning av kommunernas bedömningar av förväntat antal påbörjade bostäder i nyproduktion* år 2017 och 2018 uppdelat på bostäder i flerbostadshus, bostäder i småhus samt bostäder för särskilda grupper** Förväntat påbörjade 2017 Förväntat påbörjade 2018 Bostäder i flerbostadshus* Bostäder i småhus Bostäder för särskilda grupper** Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker Bostäder i flerbostadshus Bostäder i småhus Bostäder för särskilda grupper** i länet *Av dessa bostäder bedöms knappt 1600 vara med tidsbegränsade bygglov. På sida 26 redovisas detta utförligare. **Bostäder för särskilda grupper innefattar ungdoms-, student-, äldre-, senior- och trygghetsbostäder samt bostäder för personer med funktionsnedsättning. Uppgifter om bostäder för dessa grupper redovisas utförligare på sida

16 Del 2 Bostadsbyggande 7, 8. Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar. Förväntat påbörjade 2017 Förväntat påbörjade 2018 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenheter Annan Nettotillskott genom ändring av byggnad Botkyrka Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenheter Annan Nettotillskott genom ändring av byggnad Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

17 Del 2 Bostadsbyggande 9, 10. Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2017 respektive 2018 per upplåtelseform m.m. Förväntat påbörjade 2017 Förväntat påbörjade 2018 Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Annan Nettotillskott genom ändring av byggnad Botkyrka Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Annan Nettotillskott genom ändring av byggnad Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

18 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för ungdomar (19 25 år) 11, 12. Fördela antalet särskilda ungdomsbostäder som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

19 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Bostäder för studenter 13, 14. Fördela antalet särskilda studentbostäder som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter- Allmänyttan Stiftelser Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter- Allmännyttan Stiftelser Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet Annan: Solna Studentbostäder - annan är staten/försvaret (kadettutbildning Karlberg) 20

20 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Särskilda boendeformer för äldre 15, 16. Fördela antalet särskilda boenden för äldre som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

21 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Seniorbostäder 17, 18. Fördela antalet seniorbostäder som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

22 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Trygghetsbostäder 19, 20. Fördela antalet trygghetsbostäder som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter - privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter - privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker i länet

23 Del 2 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning 21, 22. Fördela antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning som kommer att påbörjas under 2017 respektive 2018 enligt kommunens bedömning med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar? Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätterallmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Annan: Botkyrka 6 6 Danderyd Ekerö Haninge 6 6 Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro 6 6 Vallentuna Vaholm Värmdö 5 5 Österåker i länet Annat: 24

24 Del 2 Bostadsbyggande Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna 23. Kommentarer till antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas under 2017 respektive Vi arbetar med andra kategorier och inflyttningsdatum varför denna fråga är etrapolerad bakåt och omstrukturerad. Vi kan inte prognosticera upplåtelseform och har svårt att hantera större projekt i mindre portioner vilket denna fråga kräver. Av förklarliga skäl är dessa siffror högst preliminära, men ger en indikation på hur många bostäder som kan tänkas byggstarta under kommande år. Siffrorna är bruttosiffror och bygger på respektive projekts egen bedömning. Vi tror att ca kan byggas per år, varav ca 150 i allmännyttan. Det är inte möjligt att säga vilka projekt som kommer att genomföras. Kommunens planberedskap är god, ca 4700 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Solna Flerbostadshus - annan är Akademiska hus Studentbostäder - annan är staten/försvaret (kadettutbildning Karlberg) LSS-bostäder finns i både BRF-projekt och HR-projekt. Lägenheterna hyrs alltid in av staden oavsett projektform. Det är som vanligt mycket svårt att förutsäga startdatum på flera projekt. Projekt om tillfälliga bostäder för nyanlända tillkommer troligen Stockholm Sundbyberg Ovan siffror avser senast sammanställda per augusti Södertälje Tyresö Täby Hyresrätter privata värdar: byggstart 2017 m 30 lgh i Karby, byggstart 2018 m ca 59 lgh i VRN och ca 100 i Täby Park Br i flerbostadshus: byggstart 2017 m ca 100 lgh i Kv Mars och 24 lgh i Gribbylund 5:1 Nybyggnad småhus eget ägande byggstart 2017 totalt ca 40 varav 31 i Hägerneholm, byggstart 2018 totalt 80 varav ca 71 i Hägerneholm Nybyggnad särskilt boende för äldre privat hyresvärd: byggstart lgh Bylegård och byggstart lgh Näsbyslott. Seniorbostäder bostadsrätt: byggstart lgh RoslagsNäsby 29:1. Nybyggnad gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning byggstart lgh Gribbylund och byggstart lgh Löttingelund. Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö Österåker 178 av lägenheterna i allmännyttan år 2017 byggs på samma plats som där det har rivits 95 bostäder på grund av radonproblem. Det blir ett nettotillskott på 83 bostäder. Svårt att uppskatta framtida omfattning av bildande av mindre BRF:er i villaområden (villa, parhus, radhus och Attefallshus) Tillkomsten av allmännyttan ovan är bedöms som sådan att även om kommunen saknar ett allmännyttigt bostadsbolag så byggs det i kommunal regi. Kommunen är hyresvärd. Bostäderna är även satta som hyresbostäder som skulle kunna vara lämpliga för nyanlända, studenter med mera. Dock är syftet idag ej fastställt - därav enbart som hyresbostäder. Nybyggnad småhus, hyresrätt och flerbostadshus annan gäller bostäder för nyanlända med tillfälliga bygglov 25

25 Del 2 Bostadsbyggande 24. Av det förväntade bostadsbyggandet 2017 i fråga 5, kommer det enligt er bedömning att påbörjas nybyggnad av bostäder med tidsbegränsade bygglov? Botkyrka 100 Ja, angivet i antal bostäder* Nej Vet ej Danderyd Ekerö 50 Haninge 230 Huddinge Järfälla 150 Lidingö 48 Nacka 192 Norrtälje Nykvarn Nynäshamn 100 Salem Sigtuna Sollentuna 128 Solna 143 Stockholm 100 Sundbyberg Södertälje Tyresö 30 Täby 30 Upplands Väsby Upplands-Bro 40 Vallentuna Vaholm ** Värmdö 170 Österåker 70 i länet Kommentarer: Vaholm **Förmodligen men dock okänt idag. *400 av de 1600 bostäder med tidsbegränsade bygglov har inte kunnat placeras i någon angiven bostadskategori. 26

26 Del 2 Bostadsbyggande 25. Av det förväntade bostadsbyggandet 2017, kommer det enligt er bedömning att påbörjas ombyggnader som ger tillskott av bostäder, med tidsbegränsade bygglov? Ja, angivet i nettotillskott, antal bostäder Ja, men osäker kring antal bostäder Nej Vet ej Botkyrka Danderyd Ekerö 50 Haninge Huddinge Järfälla * Lidingö Nacka 35 Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna 20* Solna Stockholm 50 Sundbyberg 5 Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm * Värmdö Österåker i länet 140 Kommentarer: Järfälla *Om ja, så är det endast ett fåtal. Sollentuna *I fastigheten Nattvakten 2 kommer 20 platser i HVB-hem att byggas med tidsbegränsat bygglov. Vaholm *Förmodligen men dock okänt idag. 27

27 Del 2 Bostadsbyggande 26. Påbörjades det nybyggnad av bostäder med tidsbegränsade bygglov år 2016? Ja, angivet i antal bostäder Ja, men osäker kring antal bostäder Nej Vet ej Botkyrka 44 Danderyd 17 Ekerö Haninge 7 Huddinge Järfälla Lidingö Nacka 18 Norrtälje 30 Nykvarn Nynäshamn 40 Salem Sigtuna Sollentuna Solna 110 Stockholm 88 Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby 36 Upplands-Bro 16 Vallentuna 56 Vaholm 14* Värmdö 114 Österåker 76* i länet: 576 Kommentarer: Vaholm Österåker *Paviljong med 14 rum *56 enskilda rum med gemensamt kök och uppehållsrum, 20 lägenheter för familjer 28

28 Del 2 Bostadsbyggande 27. Påbörjades det ombyggnader som ger tillskott av bostäder, med tidsbegränsade bygglov år 2016? Ja, angivet i nettotillskott, antal bostäder Ja, men osäker kring antal bostäder Nej Vet ej Botkyrka Danderyd * Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka 34 Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm 45 Sundbyberg 1 Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm 2 Värmdö 30** Österåker i länet 82 Kommentarer: Danderyd Värmdö *ett HVB-hem **30 stycken för nyanlända vilka nu är borta 29

29 Del 2 Bostadsbyggande 28. Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under 2017 finns på mark med tomträtt? Flerbostadshus 29. Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under 2017 finns på mark med tomträtt? Småhus Antal bostäder Antal bostäder Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka 450 Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm 3900 Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaholm Värmdö 392 Österåker 120 i länet

30 Del 2 Bostadsbyggande 30. Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen Botkyrka Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Brist på byggarbetskraft Förutom arbetskraftsbrist finns flaskhalsar i byggmaterialledet, med långa/osäkra leveranstider för vissa delar (te betongstommar). Vi upplever också att vissa byggaktörer hellre behåller/upprätthåller sina "projektportföljer" än siktar på ett snabbt genomförande av bostadsbyggande. Danderyd Överklaganden av detaljplaner Laglighetsprövningar av kommunala beslut, förvaltningsrätten Ekerö Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Haninge Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen Huddinge Överklaganden av detaljplaner Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Begränsade personalresurser och svårt att hitta personer med rätt kompetens att rekrytera. Järfälla Brist på detaljplan på attraktiv mark Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Brist på personal på kommunen Lidingö Nacka Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor Brist på byggarbetskraft Överklaganden av detaljplaner Norrtälje Brist på byggarbetskraft Brist på detaljplan på attraktiv mark Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Nykvarn Höga produktionskostnader Överklaganden av detaljplaner Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser för bostadsbyggande Nynäshamn Höga produktionskostnader Brist på detaljplan på attraktiv mark Förutsättningarna för bostadsbyggande är olika i kommunens olika delar. Salem Brist på detaljplan på attraktiv mark Överklaganden av detaljplaner 31

31 Sigtuna Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Bullerproblem Sollentuna Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Solna Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Vid för högt bostadsbyggande, med alltför kraftig befolkningsökning som följd, finns det en risk att inte samhällsservicen "hänger med". Stockholm Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Bullerproblem Sundbyberg Vi kan inte väa fortare då hänger den kommunala infrastrukturen och servicen inte med. Södertälje Brist på detaljplan på attraktiv mark Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser för bostadsbyggande Tyresö Överklaganden av detaljplaner Tillgång till kompetent personal i branschen Täby Höga produktionskostnader Överklaganden av detaljplaner Upplands Väsby Brist på byggarbetskraft Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Bullerproblem Upplands-Bro Höga produktionskostnader Brist på detaljplan på attraktiv mark Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Vallentuna Brist på detaljplan på attraktiv mark Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Vaholm Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Värmdö Brist på detaljplan på attraktiv mark Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar Österåker Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar 32

32 Kommentarer: Huddinge Lidingö Sollentuna Solna Sundbyberg Tyresö Upplands-Bro I en så stor kommun som Huddinge är det olika faktorer i olika delar. Översiktsplanerare har gjort en snabb bedömning. Bostadsbyggandet på Lidingö håller den takt som det finns politiska beslut om. Det är naturligtvis mycket svårt att uttala sig om orsakerna, men det här är i alla fall tre orsaker som sannolikt bidrar. En betydande problematik är att Länsstyrelsen i sina samrådsyttranden framför att de kan komma att återkalla planer för att de anser att det finns frågor kring "ansamlingen av människor" i och i anslutning till detaljplanerna. Någon definition eller förklaring till vad detta konkret innebär är oftast svårt att få. Det leder till en längre och mer utdragen process. Det berör oftast detaljplaner som försöker tillgodose den höga ambitionen om att bygga fler bostäder och kontor i kollektivtrafiknära lägen Vi kan bygga många fler bostäder, men det är svårare att "bygga stad" och bygga hållbart. Kommunen begränsas av höjdbegränsningar på bostäder pga närhet till flygplats. Det är framför allt bristen på bemanning i kommunen och hos konsulterna som är det begränsande faktorn. Höga produktionskostnader gäller både bostadsproduktion och utbyggnad av allmänna anläggningar, framför allt i nya områden. Svag infrastruktur gäller framförallt bristande järnvägskapacitet, som hindrar ökad turtäthet i pendeltågstrafiken till Bro. 33

33 Länsstyrelsen arbetar för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Länsstyrelsen Stockholm Enheten för samhällsplanering Telefon:

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2015:11 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Foto omslag: Christina Fagergren. Årsta. Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-639-8

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2014:8 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 Rapport 2014:8 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 OBS! Två ändringar i tabellerna infördes 28 mars 2014: Sid 84: Antalet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/ REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Bostadsmarknadsenkäten 2011 Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Samtliga kommuner svarar Tidsserier sedan 90-tal Boverket sammanställer nationellt Underlag till regeringens budgetarbete 2009: 5 100

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 Regeringens 22 steg för fler bostäder Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 2 AGENDA Bakgrund Åtgärder för fler bostäder Brist på bostäder i hela landet 3 Kommuner med överskott resp. underskott

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer