CANCER När reglering och cellulära processer är förändrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CANCER När reglering och cellulära processer är förändrade"

Transkript

1 CANCER När reglering och cellulära processer är förändrade Cancer var tredje svensk drabbas av cancer någon gång under livet nya fall i Sverige /år dör till följd av cancer i Sverige genetiska faktorer och miljöfaktorer 1

2 Cancerincidens i % Män Kvinnor prostata 32.6 bröst 28,7 tjocktarm hud trachea/lunga urinvägar malignt lymfom 11,3 11,0 7,4 6,8 3,9 tjocktarm hud livmoder trachea/lunga övrigt 11,7 8,9 5,8 5,6 4,7 övrigt 3,2 äggstock 4 nervsystem 2,5 malignt lymfom 3,2 Definitioner tumör = abnorm proliferation av celler benign: respekterar vävnadsgränser malign: invasiv o/e metastaserande ursprung vävnad carcinom epitelvävnad sarkom bindväv Leukemi blodet (benmärg) celltyp (tex. fibrom fibroblaster, lymfomlymfocyter) organ (tjocktarmscancer 2

3 Bening resp. malign Bukspottskörtel cancer 3

4 Cancer är klonal Cancer är klonal! 4

5 genetiska ORSAKER BRCA1, BRCA2, hereditär colonpolypos predisponerande el. skyddande gener Miljöfaktorer Mutagena, Proliferations-stimulerande Medicinsk behandling (sekundär Ca.) Strålning, cellgift, immun-hämmande Genetisk predisposition - ena gen-kopian skadad i det befruktade ägget. 5

6 Miljöfaktorer rökning (25% av cancerfall) lungcancer matstrupe struphuvud urinblåsa livmoderhals bukspottkörtel Miljöfaktorer kost alkohol Mun, svalg, matstrupe, lever hormoner Virus, bakterier UV-ljus, radioaktiv strålning Arbetsmiljö, kemikalier (någon %) luftföroreningar (1%) inflammation immunosuppression 6

7 Miljöfaktorer: carcinogener skadar DNA => mutationer Stimulerar cellproliferation = tumörpromotor Phorbolestrar, hormon-liknande, mm Tillväxtstimulering - klon med icke reparerad DNA skada hinner hinner få fäste * (* Upprepade DNA skador ökar chansen till two hits i samtidigt tillväxt och apoptosgen 7

8 Inflammation som promoter magsår (magcancer), inflammatorisk tarmsjukdom (koloncancer),hepatit (levercancer) Uppreglering av TNFα(cytokin) Binder TNFα receptor hos omgivande celler NFκΒ aktiveras, Transkription av proliferationsgener hämmad apoptos Farlig promotor om DNA samtidigt är skadat. CANCER-UTVECKLING mutationer i gener som styr: proliferering (svar på tillväxtsignaler) cellcykelkontroll differentiering apoptos DNA: korrekturläsning och reparation kan ge icke-reglerad tillväxt 8

9 Stadier i cancerutveckling 1. Initiering Initiering (initial mutation) onormal proliferation, normal i övrigt Progression (ytterligare mutation) tillväxthastighet och adaptionsförmåga ökar Förändras jmf med normal celltyp ( utseende ) invasivitet och förmåga till metastasering De-differentiering skenande vagn, instabil 2. Progression Metastasering (animation) 9

10 Multiple hit fler än en gen måste vara skadad => Mer än en mekanism förändrad Onormal tillväxt (signalering, expression) Defekt kontroll/proof-reading av DNA Icke fungerande DNA reparation Defekt broms Defekt apoptos Undgår immunförsvaret Cancerceller är genetiskt instabila - inte bara en fördel för Ca-cellen 10

11 Konskekvens av genetisk instabilitet Ackumulering av defekt DNA, Strängbrott, Polyploidi, Aneuploidi (kromosom-antal rubbat) Kromosom translokationer, förluster, kopieringar ofta levnadsdugliga celler! (nekroser) Egenskaper hos cancerceller Okänsliga för externa signaler Undgår apoptos Undviker: programmerade proliferations-begränsningar Utrycker bl.a. telomeras Åldras inte normalt Utebliven differentiering (ibland de-differentiering, backar ) Genetiskt instabila Invasiva, bryter sig loss och sprids Överlever och prolifererar på fel ställen 11

12 Defekt kontakt-inhibition Defekt densitets-beroende inhibition (animation) 12

13 Onormal autokrin tillväxtstimulering Onormal receptorsignalering (utan ligand) 13

14 Störd intracellulär signalering (Ras ofta muterat) 14

15 rubbad apotos reglering Bcl-2 hindrar cytokrom c-utsläpp Defekt differentiering - Leukemi 15

16 TUMÖRVIRUS Hepatit B- och Hepatit C-virus kronisk leverinfektion = kronisk inflamm. kontinuerlig proliferation av hepatocyter > 100 ggr risk för levercancer 16

17 SV40, polyoma och adenovirus TransformationvirusDNA integreras i värdcellens genom Early genes stimul. Cell-proliferation Binder, inaktiverar p53, Rb Papillomavirus ~60 olika humana infekterar epitelceller benigna (vårtor, kondylom) maligna (livmoderhalscancer m.fl.) Hemuppgift förra föreläsningen 17

18 Herpesvirus kb Kaposi s sarkom-associerat herpesvirus Epstein-Barr virus Retrovirus cancer i många djurarter HTLV-1 (T-cells leukemi) ONKOGENER inducera transformering virala och cellulära studier av virala onkogener gav de cellulära onkogenerna onkogena retrovirus - typexempel 18

19 RSV Rous sarcoma virus onkogent retrovirus först identifierade onkogenen från RSV Retrovirala onkogener kodar för nyckelprotein i signalöverföring, cellproliferation src, ras, raf, m.fl (>30 identifierade) härstammar från proto-onkogener nu inkorporerade i virusets genom (förändrade) 19

20 Proto-onkogener ursprungliga normala cellulära generna Normalt: viktiga cell-regulatoriska gener abnormalt uttryckt eller muterat => onkogener Onkogener i cancer förändrade proto-onkogener punktmutation kromosomtranslokation amplifiering ~100 identifierade endast ena allelen behöver vara muterad Över-uttryckt eller överaktivt protein 20

21 Punktmutation rash, rask, rasn punktmuterade ras-gener I 20% av cancerfall permanent aktivt Ras-protein kromosomtranslokation Filadelfiakromosom 21

22 Filadelfia-kromosom abl protoonkogen translokeras N-terminal byts ut Konstant aktivt Abl protein tyrosinkinas Konstant signalering, = konstant cellproliferation kronisk myeloisk leukemi Genamplifiering ökat antal kromosomala gen- kopior 3-5 kopior D cyklin per cell (head and neck cancer cells) Ökad genexpression!! ökad N-myc i snabbt växande aggressiva tumörer Ökad erbb-2 tyrosinkinas-receptor i bröst, äggstock-cancer Ex: D cyklin - driver på cellcykeln förbi R point i G1 22

23 Funktion hos onkogenprodukter i signalvägar som reglerar celltillväxt Överlevnad Som svar på tillväxtfaktorer 23

24 Blockerad apoptos => ökad cellöverlevnad Bcl-2 (antiapoptotisk) TUMÖR-SUPPRESSORGENER anti-proliferationsgener (Rb, P53, PTEN,..) Genförändring (inaktivering) av bägge alleler/genkopior krävs 24

25 Repetition: Cellcykelreglering med Rb och E2F 25

26 Induktion av p21 utav DNA-skada 26

27 P53 ofta muterad i cancer Tumörutveckling rubbad kontroll av celltillväxt Stegvis utveckling => gradvis mot malignitet Defekt kontroll av DNA => med tiden fler mutationer i dottercellerna Om mutationer ger överlevnadsfördelar => cellen delar sig snabbare än granncellerna, tar över tumörceller blir mer och mer maligna cancerceller de-differentierar liknar mindre och mindre ursprunglig normal cell minns sämre sitt ursprung Mindre nogaräknade (avs. omgivning etc) 27

28 Progressiv utveckling Från benign tumör till invasiv cancer coloncancer 28

29 Tjocktarmspolyp Coloncarcinom 29

30 Prognos beror på när förändring hittas Benign polyp (tidigt stadium). Hittas ofta med koloskopi Coloncarcinom, invaderar underliggande muskellager kräver radikal kirurgi Metastasering flera barriärer Därför sent steg i cancerutveckling, multipla genetiska förändringar 30

31 Metastasering inte helt lätt Varför vissa tumörtyper oftare är benigna/lokala (hypofysadenom ) Genetisk instabilitet en förutsättning Genetisk instabilitet möjliggör uppkomst av mer maligna celler 31

32 Molekylärbiologisk diagnostik gentester (anlagsbärare?) följas mer noga (ev. förebyggande operationer) hereditär nonpolyposis coloncancer BRCA1, 2 gener muterade i ärftlig bröstcancer detektera mutationer i cancermaterial (ej ärftliga) Diagnosticera för att: välja rätt behandling, följa behandlingseffektivitet Bcr/Abl => Glivec behandling (Tyrosinkinase hämmare) CD20 => Mabthera (monoklonal antikropp mot CD20) cancer behandling kirurgi strålning cellgifter Hormoner antihormon immunterapi benmärgstransplantation specialdesignad behandling (specifika molekylära targets) 32

33 Targets för cytostatika DNA skadande (addukter, gör det svårreplikerat Topoisomeras-hämmare Microtubuli hämmande (mitosen!) Cytoskelett skada Antimetaboliter (metotrexate) DNA syntes (DNA polymerase skadande) Proteinsyntes hämmande Nukleotid syntes Många behandlingar verkar genom att inducera apoptos Defekt apoptos-reglering del i cytostatika resistens Cellgiftbehandling resistens uppkommer ofta (köper tid, sällan bot) Primär resistens (svarar inte på första behandlingen) Sekundär res. mutationer selekteras Kombinationsbehandling ger: mindre risk för överlevnad av klon som kan utveckla resistens detta genom att slå mot flera mekanismer samtidigt och ofta 33

34 Moderna och kommande behandlingsstrategier: högre specificitet, mindre toxicitet för normala celler Proteasom-hämmare Tyrosinkinase hämmare (riktad mot den specifika förändringen) Antikroppar mot specifika ytmolekyler (riktad mot specifik celltyp, slår inte ut andra celler) Hämmare av multipla signalsteg Ibland verksamma enbart på celler med spec. mutation Immunoterapi Angiogenes-hämmare ( Thalix neurosedyn ), anti-vegf RNA silencing Gen-terapi 1. NFκΒ aktiveras av anti-apoptotiska signaler utifrån 2. IκΒ (inhiberande) degraderas via proteasomer NFκΒ kan nu importeras till kärnan, inducerar expression av anti-apoptotiska och proliferations stimulerande proteiner Velcade hämmar proteasomer => ingen NFκΒ till kärnan => ingen apoptoshämning => maligna celler kan gå i apoptos 1 2 Velcade en proteasome hämmare Behandling vid multiple myeloma - Hämmar NFκΒ aktivering bl.a. 34

35 Riktad molekylär terapi mot bakomliggande rubbing! Abl protein tyrosinkinas ur kontroll konstant proliferation 35

36 Riktad terapi - Glivec (tyrosinkinase-hämmare mot Bcr/Abl (filadelfiakromosomen) Riktade terapier på gång! 36

37 Future: Virtual screeningdesigning drugs in the desktop computer SAMMANFATTNING CELLDÖD och apoptos CANCER orsak till cancer cancerutveckling tumörvirus och virusonkogener proto-onkogener och onkogener tumörsuppressorgener tumörutveckling, diagnos och behandling 37

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Modern behandling av maligna blodsjkdomar Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Maligna blodsjukdomar, blodcancer Leukemier Maligna lymfom Myelom Myeloproliferativa

Läs mer

ASCO. Snabbrapport från svenska

ASCO. Snabbrapport från svenska ASCO 2010 Snabbrapport från svenska specialister PARP inhibitorer fortsatt intressanta för patienter med ovarialcancer Sarkom nya läkemedel och nya indikationer Förstår svenska onkologer och hematologer

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag Proteinforskning banar väg Mesenkymala stamceller som cellterapi Onkologidagarna: Från högteknologi till cancerstrategi Kliniken i fokus Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag nr 3-09 FÖR PATIENTER

Läs mer

Konferensrapport. Genteknik och Hälsa. Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen. Moderator: Maria Borelius

Konferensrapport. Genteknik och Hälsa. Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen. Moderator: Maria Borelius Konferensrapport Genteknik och Hälsa Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen Moderator: Maria Borelius Genteknik och hälsa Referat av den populärvetenskapliga konferensen Genteknik och

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsskrift 2014 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Göteborg april 2015 Text och foto Annika Söderpalm, Vera kommunikation Layout Lena Svanteson, Clout Tryck Billes Papper Omslag MultiDesign

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer

Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer Johan Thorell Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Läs mer

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7%

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% nummer 2/ 2013 ZALTRAP + FOLFIRI (n=612) Placebo + FOLFIRI (n=614) 1,0 Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% Median OS (månader) 13,5 vs 12,1 P=,0032

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 6 Tema: Forskning 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Ledaren Innehåll 16.

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling MR PÅ VÄG IN I strålbehandlingen MALIGNT MELANOM Nya vägar för individualiserad behandling Transarteriell RADIOLOGISK behandling av levertumörer SoTA HER2 Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Ena hälften till Harald zur Hausen för hans upptäckt av humana papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och andra hälften gemensamt till Françoise Barré-Sinoussi

Läs mer

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Denna broschyr har tagits fram i samarbete mellan NNTG (Nordic Neuroendochrine Tumor Group), CARPA och Carcinor med stöd av Novartis. Håll dig

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 8 Tema: Läkemedel 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

Läs mer

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar De senaste genombrotten inom cancerforskning Blodstamcellsdonation: Donatorernas säkerhet i fokus HPV-orsakad epidemi av tonsilloch tungbascancer? Färöarna: Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar nr

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

barn i Sverige och neuroblastom är den diagnos där överlevnaden har ökat allra mest de senaste åren.

barn i Sverige och neuroblastom är den diagnos där överlevnaden har ökat allra mest de senaste åren. Skonsammare strålning mot barnens hjärnor. En fruktjuice som kan bli ny cancerbehandling. Och tekniken som sätter en antenn i tumören. Det är några av de drygt 160 olika forskningsprojekt om barncancer

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer