Arvet och DNA. Genetik och genteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvet och DNA. Genetik och genteknik"

Transkript

1 Arvet och DNA Genetik och genteknik

2 Genetik Du är inte en kopia utav någon av dina föräldrar utan en unik blandning av egenskaper från båda dina föräldrar. Genetik är den del av biologin som handlar om det biologiska arvet. Din arvsmassa finns lagrad i DNA-molekyler i cellkärnan i alla dina celler.

3 Kromosomer När en cell ska dela sig samlas arvsmassan i så kallade kromosomer. Människor har 46 kromosomer, 23 par. I varje kromosom ligger den långa DNA-molekylen upplindad runt proteiner.

4 Gener Informationen i DNA-molekylerna är uppdelade i många små budskap som kallas arvsanlag eller gener. Människa har ungefär olika gener. DNA kan liknas vid en vriden repstege där pinnarna i repstegen består av fyra olika kvävebaser. Kvävebaserna brukar betecknas med bokstäverna: A, C, G och T.

5 Gener är recept på proteiner DNA kan liknas vid en stor receptsamling. Bokstävernas ordning längs DNA beskriver hur cellen ska tillverka olika proteiner. Proteinerna består av långa kedjor av aminosyror. Proteiner har olika funktioner. En del är byggmaterial i cellerna andra är enzymer eller signalämnen som styr kroppen.

6 Så här går proteinsyntesen till

7 Alla gener inte aktiva Alla celler i kroppen har samma information i sitt DNA. Alla celler i kroppen är inte lika och det beror på att alla gener i cellerna inte är aktiva. Olika gener är aktiva i olika sorters celler. På så sätt tillverkas olika proteiner och cellerna får olika utseende.

8 Gener kan slås på och av Om en gen är aktiv eller inte kan förändras. Olika signalämnen från andra celler i kroppen kan styra. T.ex. aktiverar könshormoner gener i hudcellerna runt könsorganen och under armarna så att de börjar tillverka proteiner som bildar hår. Det kan också vara signaler från omgivningen som slår på gener. T.ex. kan solstrålning få hudceller att tillverka pigment som gör att vi blir bruna.

9 Arvet förs vidare vid celldelning Det finns två olika typer av celldelning: Vanlig celldelning mitos som sker i nästan alla celler för att ersätta gamla celler som dör. Reduktionsdelning meios som sker när könsceller bildas i äggstockar och testicklar.

10 Mitos vanlig celldelning Vanlig celldelning inleds med att DNA kopierar sig själv och samlas i kromosomer. Därefter upplöses cellkärnan och kromosomkopiorna dras åt olika håll. Cellen delas sedan av på mitten och nya cellkäror bildas.

11 Meios - reduktionsdelning Reduktionsdelning sker i äggstockar när äggceller bildas och i testiklar när spermier bildas. Vid reduktionsdelning halveras antalet kromosomer. En vanlig cell hos människan innehåller 46 kromosomer, men en könscell innehåller bara 23. Vid befruktningen när ägg och spermie smälter samman får man igen 46 kromosomer.

12 Flicka eller pojke I kroppsceller hos människor finns 23 par kromosomer i varje par kommer en från din mamma och en från din pappa. 22 utav paren är vanliga kromosomer och sen har vi könskromosomerna X och Y. En man har i sina celler 22 vanliga kromosompar och könskromosomerna XY. En kvinna har i sina celler 22 vanliga kromosomer och könskromosomerna XX.

13 Korsningsschema pojke/flicka

14 Tvillingar Tvåäggstvillingar blir det när två olika ägg befruktas av två olika spermier. Tvåäggstvillingar är inte mer lika varandra än vanliga syskon. Enäggstvillingar blir det när ett befruktat ägg ibland delar sig i två. Enäggstvillingar är genetiska kopior av varandra, men behöver inte vara exakt lika till sättet eftersom även miljön påverkar.

15 Hur egenskaper ärvs Vissa egenskaper kan man se återkoma i släkter och familjer. Det är lättast att se mönster i arvet för egenskaper som styrs av bara en gen. Fräknar är en sådan egenskap som ofta återkommer i släkter. De flesta gener förekommer parvis du har ärvt ett anlag från vardera förälder.

16 Dominant eller vikande gen Det som avgör vilken utav de ärvda egenskaperna som syns är om det är ett dominant eller vikande anlag. Ett exempel på dominant anlag är anlag för fräknar.

17 Homozygot eller heterozygot Den som har två dominanta eller två vikande gener i ett genpar kallas homozygot för egenskapen. (homo=lika) Den som har en dominant och en vikande gen i ett genpar kallas heterozygot. (hetero=olika)

18 Korsningsscheman visar hur egenskaper ärvs Om vi vet om en egenskap styrs av en dominant eller vikande gen kan vi rita ett korsningsschema över hur egenskapen ärvs.

19 Korsningsschema med två heterozygota föräldrar När båda förädlarna har ett dominant och ett vikande anlag kan även ett vikande anlag slå igenom hos deras barn.

20 Hur är det då i verkligheten? När det gäller egenskaper som styrs av bara en gen så kan man ju göra ganska enkla korsningsscheman för att beräkna sannolikhet för att få t.ex. fräknar eller en viss sjukdom. Men man kan ju inte tala om hur det blir för ett speciellt barn eftersom man inte vet vilken spermie som befruktar vilket ägg. De flesta egenskaper styrs dessutom av fler än ett genpar (t.ex. hudfärg, ögonfärg och hårfärg). Många egenskaper beror också på en kombination av arv och miljö t.ex. din hudfärg beror ju förutom på anlag hur mycket du vistas ute i solen det är större risk att du utvecklar en allergi du bär anlag på om du utsätts för t.ex. passiv rökning.

21 Fel antal kromosomer När könscellerna bildas ska varje ägg och spermie få 23 kromosomer. Men ibland blir det fel. Den vanligaste sjukdomen som beror på fel antal kromosomer är Downs syndrom. Man har då 47 kromosomer istället för 46 (tre st. i kromosompar 21).

22 Mutation förändring i DNA Ibland uppstår skador i en cell när den delar sig och DNA kopieras. DNA kan också skadas av kemikalier och strålning från radioaktiva ämnen eller solen. En sådan förändring kalls mutation. Sådana skador kan göra att cellen inte vet när den ska sluta dela sig och utvecklas till cancer.

23 Mutationer i könsceller DNA skador som drabbar kroppscellerna förs inte vidare till nästa generation, men om mutationen uppkommer i könsceller kan den gå i arv. Mutationer är oftast skadliga, men ibland uppkommer förändringar som ger nya användbara egenskaper.

24 Ärftliga sjukdomar Ärftliga sjukdomar orsakas av skadade gener. Många sjukdomar orsakas av en skadad vikande gen. En sådan sjukdom framträder bara om barnet får genen från båda föräldrar. Om båda föräldrar är bärare av genen är risken 25% att barnet blir sjukt

25 Dominanta ärftliga sjukdomar Det finns också sjukdomar som orsakas av en skadad dominant gen. Alla som bär på genen blir då sjuka. Om en förälder är bärare av en skadad dominant gen är risken 50% att barnet blir sjukt.

26 Skador i könskromosomerna Ett exempel på en sjukdom som orsakas av skador i könskromosomerna är blödarsjuka. En gen som styr tillverkningen av ett protein som får blodet att levra sig är skadat. Den skadade genen finns bara i X-kromosomen. Flickor skyddas eftersom de har två X-kromosomer, men pojkar har bara en och i Y-kromosomen finns inte motsvarande gen. Blödarsjuka drabbar nästan bara pojkar. Det kallas könsbundet arv. Ett annat exempel på könsbundet arv är färgblindhet. Det är mycket vanligare bland pojkar att de har svårt att se skillnad på rött och grönt.

27 Genteknik Genteknik är tekniker som gör det möjligt för oss att både studera gener och förändra dem. Med hjälp av genteknik kan vi: Lära oss mer om ärftliga sjukdomar och ställa diagnoser Kartlägga och jämföra DNA hos olika arter för att förstå hur arterna utvecklats Identifiera döda människor och binda brottslingar till brott Lura bakterier att tillverka mediciner Klippa och klistra i gener för att skapa nya egenskaper hos växter och djur

28 Läkemedel från bakterier Genom att placera mänskliga gener i bakterier kan man lura dem att produsera läkemedel som annars är svåra att framställa. Tillväxthormon och insulin är exempel på läkemedel som framställs på detta sätt.

29 Gentester Gentester kan användas för att spåra gener för allvarliga ärftliga sjukdomar. En del sådana tester görs idag rutinmässigt på nyfödda barn i Sverige för att tidigt kunna påbörja behandling.

30 Genterapi Genterapi hoppas man i framtiden ska kunna bota allvarliga sjukdomar, men det är ännu på försöksstadiet Det går till så att man sätter in nya gener i kroppens egna celler för att få dem att tillverka den medicin man behöver. Försök har gjorts för att t.ex. behandla blödarsjuka.

31 Genetisk kartläggning Man har kartlagt människans och andra organismers DNA. Kunskap från detta gör att man kan studera hur olika gener samspelar. I framtiden hoppas man att den kunskapen ska leda till att det blir lättare att förutsäga, förebygga och behandla sjukdomar. Man kan också jämföra olika organismers DNA för att se släktskap mellan dem.

32 Genetiskt fingeravtryck Lite blod, sperma, saliv eller några hudflagor kan binda en brottsling vid en gärning. Man kan också använda tekniken för att identifiera döda eller avgöra om personer är släkt med varandra t.ex. avgöra faderskap.

33 Kloning och stamceller Genom att klona kan man få individer som är genetiskt lika. När man hör om kloning kanske man tänker på fåret Dolly, men även andra djur har klonats men ofta handlar kloning bara om att klona celler. Man hoppas mycket på kloning för att kunna producera stamceller som kan användas som reservdelar i kroppen för att ersätta skadade celler.

34 Hur kan kloning användas?

35 Genteknik och mat Vi har under årtusenden använt oss av traditionell växtförädling som går ut på att låta de växter med önskade egenskaper föröka sig. Det samma gäller inom djuravel. Den nya tekniken har gett oss helt nya möjligheter att klippa och klistra i gener. Både den traditionella förädlingen och den med genteknik riskerar att minska mångfallden. Ett sätt att ändå försöka bevara mångfallden är att skapa genbanker där frön från så många olika sorters växter som möjligt sparas.

36 Genmodifierade växter Det finns många exempel på genmodifierade växter: Tomatplantor med DNA från bakterie som gör att den kan produsera ett ämne som är giftigt för skadeinsekter. Majs som genmodifierats för att tåla bekämpningsmedel. Ris med gen från solros som gör att riset bildar mer A-vitamin. Potatis med gen från fisk som gör att den tål kyla bättre.

37 Genmodifierade djur Även djur kan genmodifieras. Här är ett par exempel: Gris som fått gener så att den bildar nyttigare fett. Lax med extra tillväxtgen som gör att den växer snabbare.

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer LIVETS FORMER Det finns liv överallt på jorden. Fjällrävar som tål kyla ner till 70 ºC, och arkéer som lever i kokheta källor där de får sin näring ur giftiga gaser. Sjögurkor som lever i totalt mörker

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Hypogammaglobulinemi

Hypogammaglobulinemi Hypogammaglobulinemi en informationsskrift SmågruppsCentrum Informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper innehåll Förord... 3 SmågruppsCentrum... 4 Det normala immunförsvaret... 5 Ospecifikt

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Population en for PK I dagslaget finns det bara nagra tusen Prazsky Krysarik i varlden och bara ett knappt hundratal registrerade i Sverige. Manga farre av dessa finns i aktiv avel, sa den riktiga avelspopulationen

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Hudsjukdomar vuxenperspektivet

Hudsjukdomar vuxenperspektivet vuxenperspektivet På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under tre dagar träffas ett antal vuxna med samma diagnos och/eller problematik,

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Geners effekt på människors och djurs beteende

Geners effekt på människors och djurs beteende Konferensrapport Geners effekt på människors och djurs beteende Populär- och tvärvetenskaplig konferens 13 oktober 2005 i Riksdagen Moderator Bengt Westerberg FÖRORD Geners effekt på människors och djurs

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien CAH - vad är det? Proceeds from the sale of Your Child with Congenital Adrenal Hyperplasia will benefit CAH patients by being invested in the Royal Children s Hospital CAH Research Fund. First published

Läs mer

Genteknikens utveckling 2014

Genteknikens utveckling 2014 Copyright illustrationer Gunilla Elam. Copyright logotyp Gentekniknämnden. Gentekniknämnden, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna Informationsskrift publicerad i elektronisk

Läs mer

Ektodermal dysplasi/ed Nyhetsbrev 327

Ektodermal dysplasi/ed Nyhetsbrev 327 /ED Nyhetsbrev 327 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar,

Läs mer

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 Nobelmuseet 2014 Box 2245, 103 16 Stockholm Kontaktperson: Anna Johanna Lindqvist Forsberg Telefon: 08 534 818 41, 070 618 63 44 anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

Läs mer

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1-

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1- Kapitel 3 Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont Det finns en barnramsa som lyder, Äta bör man annars dör man, men äta gör man och ändå dör man. Det är egentligen precis vad det handlar om. Det som

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov).

Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov). Biologi 20.9.2006 Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov). a) Definiera begreppet fotosyntes. Fotosyntes sker när koldioxid

Läs mer