Kromosomer, celldelning och förökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kromosomer, celldelning och förökning"

Transkript

1 Kromosomer, celldelning och förökning

2 Kromosomen Hur ligger DNA lagrat? DNA 2 nm Prokaryota celler har vanligtvis endast en kromosom. I eukaryota celler finns alltid mer än en DNA-molekyl som bildar olika kromosomer. Allt DNA i cellen kallas för dess genom. För att få plats i cellkärnan måste DNA packas tätt. DNA är bundet till olika proteiner (histoner). Varje histon-dna-paket kallas en nukleosom. Nukleosomerna packas sedan till kromatinfiber och packas ytterligare till kromosomer. Det mesta DNA ligger samlat i cellkärnan, men det finns även DNA i mitokondrier och i kloroplaster. Olika arter har olika antal kromosomer (människor har 46, bananflugor 8 och ormbunkar kan ha över 1200!) DNA histoner 30 nm 300 nm 700 nm 1400 nm Overheadbild till Spira Cicci Lorentzson, Liber AB och författarna OH 8

3 Kromosomer Kromosomerna syns endast i mikroskop vid celldelning. När kromosomerna dupliceras bildar de två systerkromatider, två likadana kopior av DNA. De två kopiorna hålls samman i en centromer. Alla kromosomer är lika utom könskromosomerna (X och Y).

4 Epigenetik Definierar hur generna uttrycks (även om den genetiska koden är densamma kan resultatet variera) Finns mönster för hur generna är aktiva (vid olika tidpunkter och i olika celler) Tror att detta är anledningen till att olika arter olika.

5 Genaktivering DNA är olika hårt upplindat kring histonerna på DNA. Gener som ligger utåt är mer aktiv (lättare att transkribera). Förutom en genetisk kod finns alltså en epigenetisk som talar om vilka gener som ska komma till uttryck. Stort forskningsområde inom cancer och stamceller.

6 Mitos vs meios Mitos Vanlig celldelning (en cell blir två), cellerna har samma antal kromosomer. Sker i kroppsceller. Varje cell i människan innehåller 46 kromosomer (2*23) Meios Cellerna får halverat kromosomantal. Sker i könsceller. Könscellerna innehåller 23 kromosomer

7 Cellcykeln Cellcykeln G1-kontroll: DNA repareras. Om G1- kontrollen passeras går den in i S- fasen. G1-fasen: Cellen växer, producerar proteiner och cellorganeller. Om cellen inte behöver delas går den in i G0-fasen. INTERFAS S DNA-replikation Interfas: Tiden mellan celldelning S-fasen: DNA replikeras (fördubblas) och sätter sig samman som systerkromatider (tar ca 12 timmar). G0 cellen sköter sina vanliga uppgifter som t.ex. nervsignalering eller muskelsammandragning G0-fasen: Cellen sköter sina vanliga sysslor. Muskler och nerver befinner sig alltid i G0. Normalt befinner sig cellen i G0. G1 M tillväxt, proteinsyntes kromosomseparation, celldelning M I TO S reparation och kontroll Mitos: Själva celldelningen Overheadbild till Spira Cicci Lorentzson, Liber AB och författarna OH 9 G2 G2-fasen: Cellen förbereds för delning. Eventuella fel rättas till av reparationsenzymer. Om felen inte kan rättas till ges en signal till apoptos - cellen begår självmord. G2-kontroll: Om felen inte kan rättas till ges en signal till apoptos - cellen begår självmord.

8 Mitos En vuxen människa består av miljarder celler, alla kommer från en befruktad äggcell. En stamcell är en ickespecialiserad cell Efter fyra delningar (16 celler) börjar specialiseringen. Sjöstjärnor har adulta stamceller, men människor endast få (och de är delvis differentierade). Mitos ger nya celler.

9 Varför mitos? Måste ske en tillväxt för att bli vuxen individ. Slitna och skadade celler måste ersättas (apoptos - programmerad celldöd) Celler i immunförsvaret måste ständigt dela sig. Celler kan dock inte dela sig oändligt många gånger - telomerer (sekvensen TTAGGTTAGGTTAGG... upprepas 5000 gånger i änden av varje DNA) förkortas hela tiden. Vid varje replikation försvinner en liten bit. Finns enzym som skyddar telomererna (t.ex. i vissa cancerceller).

10 (4 Mitos - Celldelning Mitos interfas Interfas: DNA inte synligt i mikroskop. Förbereds för delning i S-fasen. Profas: Systerkromatiderna blir synliga. Metafas: Lägger sig på rad i mitten. Anafas: Var och en av dotterkromatiderna går mot en ände av cellen. Telofas/cytokines: Sker samtidigt. Vid telofasen delas innehållet i den ursprungliga cellen upp och vid cytokinesen snörs cellen av till två celler. Sedan bildas nya kärnmembran och var och en av cellerna går in i interfas. (46) profas metafas anafas (46 2) (46 2) (46 2) (46) telofas och cytokines interfas Overheadbild till Spira Cicci Lorentzson, Liber AB och författarna OH 10

11

12

13 Mitos vs. meios Mitos: Skapa diploida dotterceller med identiska genuppsättningar Meios: Skapa haploida könsceller där gener från de homologa kromosomerna kombineras om.

14 Meios Vid meiosen bildas könsceller - hos mannen i testiklarna (efter puberteten) och hos kvinnan anläggs äggcellerna redan som foster, men mognar inte förrän under puberteten (och tar slut vid menopausen). Kroppsceller har 23 kromosompar - kromosomerna i ett par sägs vara homologa. Undantaget är könscellerna som kan finnas i olika antal (X och Y). I könsceller finns endast en kromosom av varje sort. Könsceller är haploida (har en kromosom av varje sort) medan en befruktad könscell (kallas zygot) är diploida (har två kromosomer av varje sort - en från varje förälder).

15 (4 Meios - Reduktionsdelning Meios Interfas I: Precis som i mitosen - DNA replikeras och systerkromatider bildas. interfas (46 2) Profas I: Kromosomerna förenas parvis, en från modern och en från fadern. Här kan det också ske en så kallad överkorsning då krosomomerna lägger sig bredvid varandra. Vid överkorsningen lägger sig lika kromosomer intill varandra och byter genetiskt material mellan sig - det bildas nya kombinationer. Kärnmembranet löses upp. profas I metafas I meios I (46 2) (46 2) Metafas I: Kromosomparen har samlats i cellens ekvatorialplan. anafas I Anafas I: Kromosomerna delar sig så och går åt varsitt håll. I ena ändan samlas ett ex av varje kromosom och i andra ändan det andra. Blir det fel här kan t ex Downs syndrom uppkomma (en för mycket av kromosom nr 21). Överkorsning (46) telofas I (46 2) (46) Telofas/cytokines:Cellen delar sig och nya kärnmembran bildas. Varje dottercell har nu alltså 23 kromosomer men vi har fortfarande systerkromatiderna som måste delas upp. (46) interfas och sedan meios II metafas II (46) Interfas Metafas II Lägger sig i ekvatorialplanet. Anafas II Kärnspolen drar isär kromatiderna som går till varsin ände. Telofas II Cellerna delar sig och nya kärnmembran bildas. Interfas II De 23 kromosomerna (packas upp). Vi har nu fått fyra stycken haploida celler, t ex fyra spermier. (46) anafas II telofas och cytokines könsceller med haploid, alltså enkel, kromosomuppsättning meios II (46) (23 2) (23 2) (23 2) (23 2) Overheadbild till Spira Cicci Lorentzson, Liber AB och författarna OH 11

16 Mutationer Mutation En plötslig förändring av arvsmassan som nedärvs. Mutationer kan även drabba autosomala celler och kan då t ex ge upphov till tumörer. Endast mutationer i könsceller kan ju överföras till avkomman. De allra flesta mutationer är betydelselösa, många är letala och endast ett fåtal driver evolutionen framåt.

17 Mutationer Kromosomala mutationer Genmutationer (punktmutationer) Genomförändringar

18 Kromosomala mutationer En del av en kromosom faller bort eller dubbleras. Förändring av kromosomtalet (aneuploidi). Sker genom att det blir fel i meiosen eller att kromosmer växer ihop eller går isär. 50% av alla missfall beror på kromosomtalsförändring. Trisomi nr 21 = Downs syndrom, 1/900. Symptomen kan till viss del förklaras med att det produceras för mycket av något ämne (se boken). Metafemales = XXX dvs drabbar bara kvinnor. Ofta utvecklingsstörda och nedsatt fertilitet. 1/700 Klinefelters syndrom = XXY. Blir alltid män men med svagt utvecklade könskaraktärer. 1/200 Cri du chat - förlust av en bit av kromosom nr 5. Barnet låter sm en skrikande katt. XYY Alltid män. 1/2000 Turners syndrom = XO. Alltid flickor eftersom genen för att bli man sitter på Y-kromosomen.

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift

OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift Etiska vägmärken 10 OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2013 Smer rapport 2013:2 Smer rapport 2013:2. Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna visar en födopartikel som individen försöker fånga. Domän Eukarya En eukaryot cell är betydligt

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Population en for PK I dagslaget finns det bara nagra tusen Prazsky Krysarik i varlden och bara ett knappt hundratal registrerade i Sverige. Manga farre av dessa finns i aktiv avel, sa den riktiga avelspopulationen

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Ingemar Ernberg Clas Blomberg Steven Jörsäter Anders Wennborg Peter Århem Per-Erik Malmnäs Erik Aurell Joakim Cöster Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS Vad

Läs mer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer LIVETS FORMER Det finns liv överallt på jorden. Fjällrävar som tål kyla ner till 70 ºC, och arkéer som lever i kokheta källor där de får sin näring ur giftiga gaser. Sjögurkor som lever i totalt mörker

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hypogammaglobulinemi

Hypogammaglobulinemi Hypogammaglobulinemi en informationsskrift SmågruppsCentrum Informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper innehåll Förord... 3 SmågruppsCentrum... 4 Det normala immunförsvaret... 5 Ospecifikt

Läs mer

Vad är ett presymptomatiskt genetiskt test?

Vad är ett presymptomatiskt genetiskt test? 16 Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik Laboratoriemedicin, byggnad 6M, 1tr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

Framtidens forskningsledare 2009 1

Framtidens forskningsledare 2009 1 Framtidens forskningsledare 2009 1 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Framtidens forskningsledare 2009 Elisabet Vikeved SSF-rapport nr 9 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-48-9

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien CAH - vad är det? Proceeds from the sale of Your Child with Congenital Adrenal Hyperplasia will benefit CAH patients by being invested in the Royal Children s Hospital CAH Research Fund. First published

Läs mer