Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI"

Transkript

1 Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

2 Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar

3 Carcinogenes Initiatormutation ger DNA-skada som kan föras vidare vid delning Promotormutationer ökar mängden skadade celler Progressormutationer uppstår under evolutionärt tryck och möjliggör fortsatt överlevnad och spridning Ohämmad celldelning med förmåga till spridning - cancer

4 Onkogener Proto-onkogener är normala gener med egenskaper som kan utnyttjas av cancerceller Stimulerar delning, migration, angiogenes etc. Ökad aktivitet genom mutation, amplifikation, translokation ger en onkogen Exempel Tyrosinkinaser, Myc, Ras, PI3K

5

6 Tumörsuppressorer Hindrar mutationer från att uppstå genom att reparera DNA Avlägsnar muterade celler genom apoptos/senescens/autofagi Motverkar onkogeners effekter Exempel BRCA1, P53, PTEN

7 Uppgift Vilka egenskaper behöver en malign tumör?

8 Kännetecken för cancer

9 Ärftlig cancer Lynch syndrom har MSH2-mutationer hos ca 2/3 HBOC Mutation i BRCA1 ger 55% risk för ovarialcancer Li-Fraumeni syndrom med mutation i p53 ger 90% risk för bröstcancer Vad har dessa mutationer gemensamt?

10 Genetisk instabilitet DNA-skador Basmodifikation Mismatch (AG, CT) Single strand damage/break Double strand break Reparationsmekanismer Direct repair (ex. MGMT) Mismatch repair (MLH, MSH) Base excision repair (ex. PARP1) Nucleotide excision repair (ex. XPF, Xeroderma pigmentosum) Rekombination (ex. BRCA, P53)

11 Vad hindrar vanliga celler från ohämmad delning? Feedbackreglerad tillväxtsignalering Checkpoints hindrar ständigt återinträde i cellcykeln Telomerer begränsar antalet delningar Apoptos dödar överflödiga eller genetiskt felaktiga celler

12 Tillväxtsignalering i cancer Producerar egna tillväxtfaktorer Uppreglerar mängden receptorer Muterade, ständigt aktiva receptorer Uppreglering av second messengeraktivitet Hämning av feedbackmekanismer

13 EGFR-signalering

14 Exempel HER2/Neu uppreglerad i bl a bröst-, endometrie-, ovarialcancer PTEN-förlust eller mutation vanligt i endometriecancer Muterat, ständigt aktivt K-ras i ca 15% av ovarialcancer

15 Cellcykeln Drivs av cyklin/cdkkomplex Hämmas av CKI (p16, p21)

16 Checkpoints G1/S fortsatt proliferation eller ej S-fas aktiveras om DNA-skada upptäcks G2/M kontrollerar DNA-replikation M-fas kontrollerar kromosomgeometri Konventionell kemoterapi bygger på att DNAskada leder till stoppad cellcykel

17 p53

18 P53 i cancer Nödvändig för DNA-reparation, stoppa cellcykeln, apoptos P53-förlust mycket vanligt, antingen via mutation eller uppreglerat MDM2

19 Apoptos Aktiveras genom receptorer på cellytan (TNF, Fas) eller cytokrom c från mitokondrier Båda resulterar i klyvning av kaspaser och kontrollerad celldöd P53 aktiverar mitokondriell apoptos vid DNAskada som ej kan repareras Apoptotiska proteiner nedregleras i cancer

20 Exempel HPV och cervixcancer prb och p53 bryts ned fortsatt cellcykel

21

22 Angiogenes Drivs av VEGF, FGF-signalering Oorganiserade kärlträd med breda hål mellan endotelcellerna Inget glattmuskellager Dåligt lymfdränage Högt tryck inne i tumören läkemedel når ej Avastin mot äggstockscancer MEN tumörer utvecklar avastinresistens, hypoxi leder via HIF-1 till mer malign fenotyp

23 Vad föreställer bilden?

24 Ändrad metabolism i cancer

25 Metabolism Cancerceller växlar till en anaerob glykolys Glykolytiska enzymer uppregleras, inträde i citronsyracykeln hindras Sur extracellulär miljö underlättar invasion Möjlighet att växa trots syrebrist Ökat flöde i pentosfosfatvägen ger material till DNA-replikation samt NADPH som antioxidant

26 Metastasering Minskad kontaktinhibering Celler blir rörligare, mer fibroblastlika Nedbrytning av extracellulärmatrix Migration genom basalmembran/blod/lymfa Seed/soil avgör var metastas hamnar Celler kan vara vilande i många år i blod/premetastatisk nisch innan aktivering

27

28 Tumörimmunologi Immunsystemet hindrar canceruppkomst och bidrar till cytostatikasvar MEN kronisk inflammation ökar cancerrisken Immunoediting cancerceller som gömmer sig för immunsystemet selekteras fram Kvot CD8/T-reg korrelerar ofta med prognos

29 Immunoterapi Preventivt HPV-vaccin mot cervixcancer Trastuzumab mot bröstcancer Ipilimumab godkänt för melanom Terapeutiskt vaccin godkänt för prostatacancer

30 Uppgift 2 Ge förslag på hur man kan använda de mekanismer vi diskuterat för att behandla cancer!

31

32 Sammanfattning Cancer är en evolutionär process Mutationer under selektionstryck gynnar snabbväxande, odödliga celler som kan sprida sig i ogynnsamma miljöer Detta förklarar även behandlingsresistens Glöm ej samspelet med omkringliggande vävnad immunceller, kärl, stroma

33 Framtiden Nanopartiklar Cirkulerande tumörceller Immunoterapi Onkolytiska virus

ASCO. Snabbrapport från svenska

ASCO. Snabbrapport från svenska ASCO 2010 Snabbrapport från svenska specialister PARP inhibitorer fortsatt intressanta för patienter med ovarialcancer Sarkom nya läkemedel och nya indikationer Förstår svenska onkologer och hematologer

Läs mer

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsskrift 2014 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Göteborg april 2015 Text och foto Annika Söderpalm, Vera kommunikation Layout Lena Svanteson, Clout Tryck Billes Papper Omslag MultiDesign

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

barn i Sverige och neuroblastom är den diagnos där överlevnaden har ökat allra mest de senaste åren.

barn i Sverige och neuroblastom är den diagnos där överlevnaden har ökat allra mest de senaste åren. Skonsammare strålning mot barnens hjärnor. En fruktjuice som kan bli ny cancerbehandling. Och tekniken som sätter en antenn i tumören. Det är några av de drygt 160 olika forskningsprojekt om barncancer

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag Proteinforskning banar väg Mesenkymala stamceller som cellterapi Onkologidagarna: Från högteknologi till cancerstrategi Kliniken i fokus Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag nr 3-09 FÖR PATIENTER

Läs mer

Prostatacancer är idag den. Prostatacancer går att förebygga

Prostatacancer är idag den. Prostatacancer går att förebygga Artikelserie om prostatacancer Rektalpalpation innebär undersökning av prostatan med pekfi ngret via analöppningen. Vid godartad prostataförstoring är körteln nästan alltid symmetrisk förstorad och ytan

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7%

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% nummer 2/ 2013 ZALTRAP + FOLFIRI (n=612) Placebo + FOLFIRI (n=614) 1,0 Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% Median OS (månader) 13,5 vs 12,1 P=,0032

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 6 Tema: Forskning 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Ledaren Innehåll 16.

Läs mer

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling MR PÅ VÄG IN I strålbehandlingen MALIGNT MELANOM Nya vägar för individualiserad behandling Transarteriell RADIOLOGISK behandling av levertumörer SoTA HER2 Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Läs mer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011 Kroppens försvarare Varje dag, timme, minut och sekund dukar myriader av små angripare under i kampen mot vårt immunförsvar. Immunförsvaret har en fantastisk

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Ena hälften till Harald zur Hausen för hans upptäckt av humana papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och andra hälften gemensamt till Françoise Barré-Sinoussi

Läs mer

Young Investigator Award x 3. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer.

Young Investigator Award x 3. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer SFH firade 50 år Young Investigator Award x 3 nr 1-13 2 onkologi i sverige nr 1 13 1 redaktörens rader

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer

Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer MED. DR. MATTHIAS RATH - CELLULÄR MEDICIN : Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer Med. Dr. Matthias Rath Ansvar för en friskare värld Revolutionerande arbete inom näringsvetenskapen genom

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer