NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist"

Transkript

1 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam, klysma R levodopa/ benserazid Madopark, tablett Madopark Quick/mite, tablett R levodopa/karbidopa depottablett Sinemet, tablett Dopaminagonist R pramipexol Sifrol REGional Terapigrupp FYSISK AKTIVITET v.g. se kapitel 6 Stroke minuter medelintensiv aerob aktivitet 3 gånger per vecka som kan utövas på olika sätt och anpassas till personens motoriska och kognitiva förmåga. Kombineras med styrketräning 2-3 gånger per vecka. Vardagsmotionen betonas som särskilt viktig. Träningen bör inledningsvis ske under kontrollerade former under ledning av sjukgymnast och arbetsterapeut. Yrsel och balansrubbningar Aktiviteter som innehåller balansövningar och utmanar balansen, för att uppnå kompensationseffekter, tillsammans med mer generell träning för kondition styrka och rörlighet i måttlig ansträngning minst 2 gånger per vecka. Träning kan med fördel utföras i grupp. Aktiviteten bör initialt provas ut av sjukgymnast. Källa FYSS 2008 Valproat är ofta lämpligt andrahandsval vid partiella anfall. Vid primärt generaliserade anfall är specifik anfallstyp och epilepsisyndrom vägledande för val av behandling. Tänk på interaktioner i samband med antiepileptika; med läkemedel (t ex andra antipepileptika, antikoagulantia, hormonella antikonceptionsmedel) liksom med naturläkemedel (t ex Johannesört). Hos kvinnor som kan tänkas bli gravida beaktas den måttligt ökade risken för fosterskador vid antiepileptika tidigt under graviditet. Kombinationsbehandling ger

2 SJUKHUSLISTAN R SUBSTANS UTBYTBART LÄKEMEDEL R baklofen Multipel skleros Se högre risk. Om möjligt undviks valproat pga ökad risk för neuralrörsdefekter. Redan från planering av graviditet till och med första trimestern ges tablett folsyra 5 mg per dygn. Beträffande lamotrigin se under övriga preparat.. Initialt bör Madopark eller Sinemet tablett användas. Madopark Quick/mite har snabbt tillslag t ex på morgonen eller vid plötslig akinesi. Löses upp i ett halvt glas vatten. Depottablett är indicerad vid nattlig hypokinesi. Sinemet Depot (200 mg levodopa) är delbar men använd hellre 1 tablett Levodopa/Carbidopa 100 mg/25 mg. Dopaminagonister har fler biverkningar än levodopa. Effekten på tremor är bättre. Rådgör gärna med neurolog före tillägg av dopaminagonist eller COMT/MAO-B-hämmare. RESTLESS LEGS SYNDROM R ropinirol Adartrel är en störning i muskeltonus till följd av CNS-skada. Dosen ökas långsamt med 5-10 mg/vecka från 5-10 mg x 2-3 till en maximal dos av mg fördelat på 3-4 doser. Behandlingen skall alltid trappas ut successivt då man vid abrupt utsättning kan utlösa epileptiska kramper, konfusionstillstånd och hallucinationer. RESTLESS LEGS SYNDROM (RLS) Diagnosen RLS ställs utifrån förekomst av typisk symtomatologi. Som minimum skall fyra kriterier vara uppfyllda: 1) tvång att röra benen, vanligen associerat med obehagliga känselupplevelser i benen (dys- och parestesier), 2) momentan lindring av rörelser, 3) symtomen uppkommer/förvärras i inaktivitet/vila, samt 4) inledningsvis är symtomen mest uttalade kvälls- och nattetid och uppvisar tydlig dygnsrytm. Vid lindriga besvär rekommenderas

3 58 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI R SUBSTANS UTBYTBART LÄKEMEDEL Stroke/ischemisk cerebrovaskulär sjukdom Icke-embolisk hjärninfarkt eller TIA R acetylsalicylsyra Trombyl, 75 mg R dipyridamol Persantin Depot ESSENTIELL TREMOR R propranolol Inderal Retard Se även MR Trombocytläkemedel. fysisk aktivitet (försiktighet direkt före sänggående), stretching och god sömnhygien. Upp till hälften av patienter har sekundär RLS vilket kan kräva vidare utredning. Vid fastställd diagnos och lindriga/episodiska besvär rekommenderas Madopark Quick mite vid behov. Vid dagliga eller nästan dagliga besvär som är sömnstörande eller funktionsstörande dagtid rekommenderas dopaminagonist, ropinirol eller pramipexol som kontinuerlig medicinering. För Adartrel (ropinirol) finns startförpackning på 12 tabletter som en fördel vid nyinsättning. Kontinuerlig L-dopa behandling kan förvärra symtomen. Stroke/ischemisk cerebrovaskulär sjukdom ASA bör kombineras med dipyridamol. Börja med 1 tablett dipyridamol till natten för att minska risken för biverkningar. Finns en kardiell embolikälla har warfarin (Waran) bättre förebyggande effekt. Vid ASA-överkänslighet (ej magbiverkningar) kan klopidogrel (Plavix) ges som alternativ. Perorala läkemedel skall tas så tidigt under anfallet som möjligt och ges i full dos. Osäkert om den kliniska effekten förbättras vid tillägg av koffein. Naproxen har bra effekt för att förebygga migrän vid mens, diklofenak har snabbare effekt vid begynnande migrän. Vid återfallshuvudvärk inom timmar kan ytterligare en triptandos tas. Ergotamin och triptan skall inte användas under samma 24 timmars period.

4 SJUKHUSLISTAN Analgetika R paracetamol, brustabl R acetylsalicylsyra Bamyl, brustabl R naproxen, supp, tabl R diklofenak, tabl Diklofenak T Antiemetika R metoklopramid Primperan, supp, tabl För anfallskupering vid Hortons huvudvärk är triptan som injektion eller nässpray förstahandsval. Förebyggande Vid all profylaktisk behandling utvärdering efter 6 8 veckor. Behandlingen omprövas efter 6 12 månader. Alternativ till Inderal Retard är Saroten eller Tryptizol. Ges till natten och upptitreras till effekt eller biverkningar. Vanlig dos mg. Topimax kan också vara ett alternativ. Triptan+NSAID/Triptan + metoklopramid Triptan NSAID + tillägg metoklopramid vid illamående Receptfritt: acetylsalicylsyra, paracetamol eller NSAID Vila, sömn, mörker, tystnad Triptan R sumatriptan, tabl R zolmitriptan Zomig Nasal R sumatriptan Imigran supp, inj Förebyggande R propranolol Inderal Retard Lamotrigin Det kan inte uteslutas att små skillnader i plasmakoncentrationer vid behandling av epilepsi kan vara av betydelse för såväl effekt som risken för biverkningar hos den individuella patienten (www.lakemedelsverket.se). Mot denna bakgrund är lamotriginpreparat med olika tillverkare inte utbytbara på apoteket. Av samma skäl måste försiktighet iakttas vid förskrivning till patienter som sedan tidigare behandlas med lamotrigin. Originalprodukten Lamictal STEG 5 STEG 4 STEG 3 STEG 2 Flera behandlingsalternativ bör provas av patienten. Detta för att prova ut medlet som för den enskilde patienten har bäst effekt. Olika anfall kan kräva olika läkemedel eller beredningsformer. STEG

5 60 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI Preparat MARKERADE MED ÄR UPPHANDLADE LÄKEMEDEL. läkemedel listade i ALFABETISK ORDNING! ÖVRIGA läkemedel Keppra Lamotrigin Actavis Pro-Epanutin Topimax Stalevo Botox Dysport Neurobloc Xeomin Multipel Skleros Avonex Betaferon Copaxone Rebif Tysabri Stroke/ischemisk cerebrovaskulär sjukdom Waran Alvedon, brustabletter Ipren, suppositorier barn är 2-3 gånger dyrare än generiskt lamotrigin varför generika skall förskrivas, under förutsättning att patientens anfallskontroll inte äventyras. Följande bör gälla vid förskrivning av lamotrigin hos patienter med epilepsi: 1. Vid nyinsättning förskrivs Lamotrigin Actavis. 2. Patienter som behandlas med Lamictal och är anfallsfria bör inte förskrivas generika. 3. Till patienter som inte är anfallsfria med Lamictal, hos vilka dosändring är aktuell, förskrivs Lamotrigin Actavis. Patienten måste vara väl införstådd med bytet. 4. På recept och rekvisitioner med lamotrigin anges alltid hela produktnamnet. Botulinumtoxin OBS! Enheterna för de olika preparaten är INTE ekvivalenta! Indicerat vid fokal spasticitet. Administreras intramuskulärt. Bättre effekt uppnås vid multipla injektioner/muskel och om injektionen ges med EMG ledning. Behandlingsintervall minst 3 månader. Dysport har vid upphandling värderats högst med avseende på pris och effekt. Riktlinjer för användning kommer under Pro-Epanutin Doseringsanvisning på hemsidan: / neurologi Tysabri Indicerat som monoterapi till patienter med skovvist förlöpande MS med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med betainteferon snabb utveckling av svår skovvis förlöpande MS.

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi Behandlingsrekommendation Behandling av migrän Epidemiologi Migrän definierad i enlighet med kriterier från International Headache Society (IHS) förekommer hos drygt 10% av befolkningen. Sjukdomen debuterar

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Allmän neurologi och multipel skleros

Allmän neurologi och multipel skleros Neurologi 929 Allmän neurologi och multipel skleros Jan Lycke, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mats Elm, Primärvården Södra Älvsborg, Borås Inledning Nervsystemets sjukdomar

Läs mer

Läkemedelsupphandlingen

Läkemedelsupphandlingen Nr 5 6 2012 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland I detta nummer Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar sid. 1 Metforminassocierade laktatacidoser sid.

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Migrän Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Leta efter en förklaring till din huvudvärk Ett viktigt första steg för att du ska ha kontroll

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Behandling av parkinsonism

Behandling av parkinsonism Rekommendation Behandling av parkinsonism Etiologi, patofysiologi och diagnos Definition av parkinsonism Parkinsonism är en samlingsbeteckning för Parkinsons sjukdom och besläktade tillstånd som karaktäriseras

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid 24 Bilaga

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer