Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012"

Transkript

1 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 2 177B Huvudvärk 2 178B Hortons huvudvärk 3 179B Huvudvärk utlöst av ansträngning eller orgasm 3 180B Migrän 4 Huvudvärk vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (Call Flemings syndrom) 4 Huvudvärk av spänningstyp 5 182BHuvudvärk vid subarachnoidalblödning 5 183B Huvudvärk vid temporalisarterit 5 184B Trigeminusneuralgi 5 185B Huvudvärk vid tumor cerebri 6 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting

2 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 2(6) NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 177BHuvudvärk Det viktigaste på akutmottagningen är att utesluta allvarliga orsaker. Med anamnesen kan allvarliga livshotande tillstånd skiljas från benigna tillstånd där utredning kan senareläggas. 1378BHållpunkter för allvarlig huvudvärk Plötsligt isättande (åskknallshuvudvärk) definieras som en akut och svår huvudvärk som når maximal intensitet inom en minut: Subaraknoidalblödning (SAB) Icke rupturerat arteriellt aneurysm Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom Karotis-/vertebralisdissektion Sinustrombos Hypertensiv kris Intrakraniell blödning Hypofysapoplexi Trångvinkelglaukom Gradvis insättande Subduralhematom Infektiösa CNS-processer Tumör/metastaser Idiopatisk intrakraniell hypertension ( pseudotumor cerebri ) Ålder över 50 år med akut eller tilltagande ny typ av huvudvärk - stor risk för allvarlig orsak, t ex intrakraniell process eller temporalisarterit. HIV och immunosuppression - toxoplasmos, stroke, hjärnabscess, meningit eller intrakraniell malignitet. Synrubbningar - akut trångvinkelglaukom, temporalisarterit. Släktanamnes - vid första eller andra grad av släktingar med subarachnoidalblödning finns ökad risk för detta. Mediciner med blödningsrisk - Warfarin, NSAID, ASA m fl. Centralstimuleranade medel - kokain, amfetamin och andra sympatikomimetiska droger ökar risken för intrakraniell blödning. Andra riskfaktorer - skalltrauma, polycystisk njursjukdom eller bindvävssjukdom innebär ökad förekomst av aneurysm med risk för SAB. Lever- och blödningssjukdomar, hyperkoagulabilitet medför ökad risk för stroke eller sinustrombos.

3 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 3(6) 1379BUtredning Om neurologstatus, DT hjärna och likvorundersökning med analys av celltal, laktat, glukos, proteinhalt och spektrofotometri inklusive tryckmätning med stigrör utfaller normalt är allvarlig genes osannolik. 1380BAndra tillstånd som kan misstänkas när allvarlig huvudvärk uteslutits Migrän Hortons huvudvärk Huvudvärk utlöst av ansträngning eller orgasm Primär åskknallshuvudvärk Trigeminusneuralgi ICD-kod: G BHortons huvudvärk 925BKlinisk bild Alltid ensidig, sitter i pannan, tinningen, ögat, käken. Mycket intensiv, kontinuerlig, skärande eller sprängande smärta. Ofta något associerat symtom som ögonrodnad, tårflöde, rhinorré, eventuellt Horners syndrom (mios och ptos). Debuterar ofta nattetid. Utlösande faktor är ofta alkohol. Attackerna varar 15 min - 3 timmar och återkommer dagligen i veckor - månader (så kallade clusters). Normalt neurologstatus. 926Behandling Eventuellt inj sumatriptan (Imigran) 12 mg/ml, 0,5 ml sc. Oxygen 7 l/min på mask under ca 15 min. 179BHuvudvärk utlöst av ansträngning eller orgasm ICD-kod: G BKlinisk bild Akut svår huvudvärk. Liknar smärtmässigt insjuknandet vid subarachnoidalblödning. Debuterar efter ansträngning (fysisk, sexuell). Duration upp till några timmar. Patienten ofta smärtfri vid akutbesöket men söker på grund av oro. Normalt neurologstatus. 928BUtredning Skall alltid utredas som subarachnoidalblödning. Lumbalpunktion utföres tidigast 6 timmar efter insjuknandet. 929Behandling Ingen särskild behandling finns beskriven vid orgasmrelaterad huvudvärk. Betablockad eller NSAID kan övervägas vid upprepade besvär.

4 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 4(6) ICD-kod: G43 180BMigrän 930BKlinisk bild Huvudvärk eventuellt föregången av aura (framför allt flimmerskotom). Ofta ensidig, vanligen övre huvudhalvan, intensiv, pulserande, förvärras av fysisk ansträngning. Ljus- och ljudkänslighet, illamående, kräkningar. Debut ofta tidigt på morgonen. Utlöses av stress, alkohol, menstruation, choklad etc. Attack varar 4-72 timmar. Om längre attack ifrågasätts diagnosen. Normalt neurologstatus om patienten ej har pågående migränaura (varje aura ca min lång). Auran yttrar sig oftast i form av flimmerskotom (synbortfall med ljussensationer som tilltar och rör sig ut mot periferin) eventuellt även migrerande parestesier i ena kroppshalvan och (om högersidiga symtom) eventuellt dysfasi. Aurafaserna följer varandra. Auran behöver inte följas av huvudvärk. 931BUtredning Om diagnosen ej är känd sedan tidigare bör subarachnoidalblödning uteslutas vid förstagångsinsjuknande. 932Behandling I första hand rekommenderas tabl paracetamol (Alvedon) eller ASA (Brustabl Magnecyl) po. Patienten på akutmottagningen har sannolikt redan prövat detta. Då ges tabl Naproxen 750 mg po och mot illamående supp metoclopramid (Primperan) 20 mg alternativt inj Primperan 10 mg im. Tabl diazepam (Stesolid) 2-5 mg po kan prövas som tillägg. I tredje hand triptan (Maxalt/Maxalt Rapitard) 10 mg som upplöses på tungan och nedsväljes med saliven. OBS! Triptan skall ej ges inom 24 timmar efter ergotaminpreparat (ex Anervan). Profylax mot anfall: Tabl Metoprolol depot (Seloken ZOC) mg x 1. Huvudvärk vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (Call Flemings syndrom) 933BKlinisk bild Akut svår bilateral huvudvärk (maximum inom en minut) som återkommer dagligen under 1-4 veckor. Duration vanligen 1-3 timmar Utlösande faktor i 80 %. Anses bero på vasospasm av oklar genes. Vid debut normalt neurologiskt status. Kan vara förenad med allvarliga strukturella fynd som oftast debuterar senare. Differentialdiagnos: Aneurysmrelaterad subaraknoidalblödning. Cerebral vaskulit.

5 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 5(6) 934BUtredning Blodprover: SR och CRP för att utesluta vaskulit DT hjärna, (lumbalpunktion) för att utesluta subaraknoidalblödning. DT angio eller MR angio om negativ utredning ovan. 935Behandling Calciumantagonister. Nimodipin. ICD-kod: G BHuvudvärk av spänningstyp 936BKlinisk bild Huvudvärk vanligen lokaliserad som ett band runt huvudet. Kontinuerlig värk, dov, molande, tryckande. Ofta palpationsömhet över nacken/skalpens muskler. Uppträder alla tider på dagen, väcker ej patienten. Utlösande faktor oftast psykisk påfrestning. Huvudvärken finns ständigt, fluktuerande (ej attacker). Normalt neurologstatus. 937Behandling Om akut svår värk kan man behandla med supp/tabl paracetamol (Alvedon), supp/tabl metoclopramid (Primperan) samt tabl diazepam (Stesolid) 2-5 mg po. Saklig lugnande information. Remiss till sjukgymnast och husläkare. 182BHuvudvärk vid subarachnoidalblödning Se cerebrovaskulära sjukdomar. Se reumatologi. 183BHuvudvärk vid temporalisarterit ICD-kod: G BTrigeminusneuralgi 938BKlinisk bild Huvudvärken sitter alltid unilateralt i en eller flera av trigeminusgrenarnas utbredningsområde (oftast andra och tredje grenen). Mycket intensiv värk, beskrivs som intermittenta elektriska stötar. Utlöses av aktivering av ansiktsmusklerna (tvättning, rakning, tuggning, blåst). Ofta triggerzon som utlöser huggsmärta vid beröring i ansiktshuden eller munslemhinnan. Normalt neurologstatus. Eventuellt sensibilitetsstörning hos opererade patienter.

6 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 6(6) 939BUtredning Vid typisk symtomatologi som vid idiopatisk trigeminusneuralgi utan neurologiska bortfallssymtom krävs ingen vidare utredning. Förstagångsinsjuknande bör utredas av neurolog och följas upp via neurologmottagning. Patienter med bortfallssymtom bör utredas med MR och eventuellt LP samt följas upp hos neurolog. 940Behandling Om nydebuterad, insättes tabl karbamazepin (Tegretol/Tegretol Retard) i snabbt stigande dos (i princip tills patienten blir smärtfri eller upplever biverkningar). Börja med tabl Tegretol 200 mg 0,5 x 2 po, öka till 1 x 3 inom 4-5 dagar. Kan även ges som mixtur 5 ml (20 mg/ml). Eventuellt ges inj Pro-Epanutin 250 mg iv. Inläggning i svåra fall och allmänpåverkad patient. I dessa fall snabb upptrappning av karbamazepindosen, eventuellt till maxdos redan första dygnet. Överväg neurokirurgisk konsult för behandling med nervblockad. 185BHuvudvärk vid tumor cerebri ICD-koder: G C-/D-kod 941BKlinisk bild Huvudvärk är inte typiskt debutsymtom vid hjärntumör. Vanligare är progredierande fokalneurologiska bortfall, personlighetsförändring eller krampanfall. Vid intrakraniell tryckstegring uppträder illamående, kräkningar och huvudvärk. Förvärras vid fysisk ansträngning, krystning eller hoststöt. Debuterar ofta på efternatten/morgonen. 942BUtredning Datortomografi med och utan kontrast. DT hjärna kan göras polikliniskt hos patient som söker med huvudvärk utan andra neurologiska symtom och där misstanken på allvarlig sjukdom är ringa.

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING

VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING klinisk översikt Läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING Ibland kan huvudvärk vara symtom på en

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer Kapitel 0 Ansiktet Maria Nilner Arne Orrling Anita Groth Åke Reimer Lena Folkestad I detta kapitel berörs främst de vanligaste orsakerna till ansiktssmärtor, nämligen muskulära spänningstillstånd vilka

Läs mer

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi Behandlingsrekommendation Behandling av migrän Epidemiologi Migrän definierad i enlighet med kriterier från International Headache Society (IHS) förekommer hos drygt 10% av befolkningen. Sjukdomen debuterar

Läs mer

Huvudvärk, stroke och epilepsi

Huvudvärk, stroke och epilepsi Huvudvärk, stroke och epilepsi Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Huvudvärk. Specialist i neurologi

Huvudvärk. Specialist i neurologi Huvudvärk Maria Lüttgen Specialist i neurologi Agenda Spänningshuvudv nningshuvudvärk Migrän Hortons huvudvärk Alarmerande huvudvärk Förekomst av huvudvärk Vanligt hos yngre vuxna, 20-30 år: 90% av kvinnor,

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C.

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C. H U V U D V Ä R K (CN) Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. Vad är det som gör ont? - Nociceptiv innervation i - Kärl - Hjärnhinnor - Periost - Skalp- och nackmuskulatur

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Visby lasarett 2012 Innnehållsförteckning Indikationer

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer