Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL"

Transkript

1 Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus Syfte Att erbjuda likvärdig god och säker vård till abortsökande kvinnor i enlighet med Abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Vid första besöket Utredning enligt särskild rutin Inducerad abort, utredning och planering. Aktuella läkemedel, översikt I följande kapitel anges handelsnamn för de preparat där generiska/flera alternativ saknas, i ö anges istället aktiv substans. Substans Beredn. Handelsnamn Styrka Adm.sätt Användning, obs Mifepristone Tabl Mifegyne 200 mg P.o. Inleda abort dag 1 Misoprostol Tabl Cytotec 0,2 mg Vaginalt, Sublingualt, Rektalt Paracetamol Tabl Pamol Panodil Alvedon Paracetamol Reliv m fl Diklofenak Tabl Diklofenak Voltaren Kodein+ Paracetamol Fortsätta abort dag 3 samt behandla rester efter abort. Maxdos 12 tabl/dygn 500 mg P.o Smärtlindring Maxdos 8 tabl/dygn 50 mg P.o. Smärtlindring Maxdos 3 tabl/dygn Supp Citodon Forte 60mg/1g Rektalt Smärtlindring vid NSAIDöverkänslighet OBS Skall ej kombineras med andra preparat innehållande Paracetamol. Morfin Injektionsvätska Morfin 10mg/ml S.c Smärtlindring Metoklopramid Tabl Primperan 10 mg P.o Illamående Maxdos 10 mg x 3/dygn Metokopramid Injektionsvätska Primperan 5 mg/ml I.v Illamående, alternativ till tabletter Diazepam Supp Stesolid 5 mg Rektalt Lugnande Anti-D Injektionsvätska Rhophylac Rhesonativ 1500 IE I.m Förebygger immunisering vid Rh- [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 11

2 1. Medicinsk abort t o m v 9+0 hemma 1.1 Bakgrund Hemabort är lämpligt för de flesta vuxna kvinnor utan särskilda riskfaktorer tom vecka 9+0. Kvinnan skall inte vara ensam i hemmet på abortens tredje dag utan rekommenderas ha stöd av annan vuxen (myndig) person samt kunna förstå instruktioner och göra sig förstådd via telefon. 1.2 Första dagen Mottagningssköterskan/-barnmorskan ger enligt delegation 1 st. T Mifegyne 200 mg p.o till patienten. Patienten går hem efter tablettintaget. Patienten skall informeras om att hon måste kontakta mottagningen om hon kräks inom 1 1 ½ timme. Ny dos kan då behövas. Blödning kan förekomma efter timmar. Vid buksmärta kan patienten ta 1-2 st T Paracetamol 500 mg p.o. Skicka med 6 st. T Cytotec 0,2 mg, 2 st. S Diklofenak 50 mg samt 4 st. T Paracetamol 500 mg. Vid illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg skickas med. Vid överkänslighet mot Diklofenak skickas istället 1 st. S Citodon Forte (obs ersätter både Pamol och Diklofenak). Uppföljning planeras innan patienten lämnar mottagningen, se vidare 1.6 nedan. 1.3 Rh-profylax Det finns inte evidens för nyttan av Rh-profylax vid medicinsk abort t o m v Efterföljande behandling hemma, 1-3 dygn efter Mifegyne 1-3 dygn efter Mifegyne -tabletten tar patienten själv 4 st. T Cytotec 0,2 mg vaginalt hemma. Ofta uppträder blödning och mensliknande smärta inom 2 timmar. Om patienten inte börjat blöda inom 3 timmar skall hon ta de resterande 2 T Cytotec peroralt. Denna regim har visat sig ge fler kompletta aborter. Vanliga biverkningar är illamående, kräkning, diarre, BT-fall, yrsel, blodvallningar, huvudvärk. Barnmorska/sjuksköterska har kontakt med patienten under dagen efter överenskommelse med patienten. Telefonsamtalet journalförs. Om patienten avböjer kontakt skall detta journalföras. 1.5 Smärtlindring Patienten instrueras att ta 2 st. T Paracetamol 500 mg och 2 st. T Diklofenak 50 mg vid applikationen av Cytotec. Om kontraindikation föreligger mot Diklofenak/NSAID tas 1 st. S Citodon Forte istället för Paracetamol/ Diklofenak. 1 st. T Primperan 10 mg tas vid illamående. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 2 av 11

3 1.6 Uppföljning Säkerställ att patienten har tid för uppföljning, vilket skall ske inom 4-5 veckor på vårdinrättning antingen på gynmottagning eller genom remiss till ungdomsmottagning/preventivmedelsmottagning. Uppföljningen kan inte ersättas av gravtest i hemmet och telefonkontakt. Om patienten uteblir ska det dokumenteras i journalen. 1.7 Preventivmedel efter aborten Start med preventivmedel (p-piller, minipiller, p-plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan ges samma dag. P-ring bör man avvakta med till nästa mens. Spiral kan sättas in en vecka efter aborten. Det är då extra viktigt att säkerställa att patienten kommer på besöket för kontroll av graviditetstest enligt nedan. Alternativt kan spiral sättas in vid kommande mens. 1.8 Diagnoser/KVÅ Dag 1: Graviditetsvecka 9+0: Vid återbesök efter abort: O049A + DL005 + DL006 + ZL006 Z098 + O Medicinsk abort t o m v 9+0 på Patienthotell 2.1 Bakgrund I de fall medicinsk abort hemma inte är lämpligt (omyndig eller ung kvinna med otillräcklig mognadsgrad, otillräckligt stöd, komplicerande sjukdom eller annan riskfaktor) skall aborten ske på eller i nära anslutning till sjukhus (bemannat Patienthotell). Observera att minderårig patient inte tas emot på Patienthotellet utan medföljande målsman/vuxen anhörig. 2.2 Första dagen Mottagningssköterskan/-barnmorskan ger enligt delegation 1 st. T Mifegyne 200 mg p.o till patienten. Patienten går hem efter tablettintaget. Patienten skall informeras om att hon måste kontakta mottagningen om hon kräks inom 1 1 ½ timme. Ny dos kan då behövas. Blödning kan förekomma efter timmar. Vid buksmärta kan patienten ta 1-2 st. T Paracetamol 500 mg p.o. Skicka med 4 st. T Cytotec 0,2 mg, 2 st. T Diklofenak 50 mg samt 4 st. T Paracetamol 500 mg. Vid illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg skickas med. Vid överkänslighet mot Diklofenak skickas istället 1 st. S Citodon Forte (obs ersätter både Pamol och Diklofenak). Uppföljning planeras innan patienten lämnar mottagningen, se vidare 2.6 nedan. 2.3 Efterföljande behandling på Patienthotellet1-3 dygn efter Mifegyne Efter ankomst till Patienthotellet tar patienten själv de 4 st. T Cytotec som skickats med från mottagningen. Tabletterna tas vaginalt. Hon tar också [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 3 av 11

4 2 st. T Paracetamol 500 mg p.o och 2 st. T Diklofenak 50 mg (alt S Citodon Forte, se punkt 2.2) som skickats med. Patienten behöver inte vara fastande. Blödning och mensvärksliknande smärta uppträder ofta inom 2 timmar. Om kvinnan inte har fått en mensliknande blödning inom 3 timmar efter de första tabletterna Cytotec ges ytterligare 2 st. T Cytotec 0,2 mg peroralt. Denna regim har visat sig ge fler kompletta aborter. Vanliga biverkningar är illamående, kräkning, diarre, BT-fall, yrsel, blodvallningar, huvudvärk. 2.4 Smärtlindring och övervakning I första hand peroral smärtlindring enligt 2.3 ovan. Vid svår smärta: inj Morfin 5-10 mg s.c. Mot illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg p.o alt inj Primperan 10 mg i.v ges. Ibland kan tillägg av 1 st. S Stesolid 5 mg hjälpa patienten att slappna av. Vid mycket svåra smärtor skall Patienthotellets personal kontakta Gynavdelningen för rådgivning. Om tillräcklig smärtlindring inte kan åstadkommas på Patienthotellet skall patienten tas över till Gynavdelningen. Fri dryck och föda. Blodtryckskontroller vid behov. Patienten observeras tills hon börjat blöda som en riklig menstruation och kan därefter gå hem, om smärtlindringen är tillräcklig. Om blödningen inte kommit igång trots en upprepad dos Cytotec kan patienten gå hem. Patienthotellet ska då meddela Gynmottagningen vardagar/gynavdelningen helger för planering av fortsatt behandling/ kontroller. Mottagningen/avdelningen kontaktar sedan patienten med mer information. 2.5 Rh-profylax Det finns inte evidens för Rh-profylax vid medicinska aborter t o m Uppföljning Säkerställ att patienten har tid för uppföljning, vilket skall ske inom 4-5 veckor på vårdinrättning antingen på gynmottagning eller genom remiss till ungdomsmottagning/preventivmedelsmottagning. Uppföljningen kan inte ersättas av gravtest i hemmet och telefonkontakt. Om patienten uteblir ska det dokumenteras i journalen. 2.7 Preventivmedel efter aborten Start med preventivmedel (p-piller, minipiller, p-plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan ges samma dag. P-ring bör man avvakta med till nästa mens. Spiral kan sättas in en vecka efter aborten. Det är då extra viktigt att säkerställa att patienten kommer på besöket för kontroll av graviditetstest enligt nedan. Alternativt kan spiral sättas in vid kommande mens. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 4 av 11

5 2.8 Diagnoser/KVÅ Dag 1: Dag 3: Graviditetsvecka 9+0: Vid Rh-profylax: lägg till Vid återbesöket efter aborten: Z514 + DL005 O049A + DL006 DR026 Z098 + O Medicinsk abort t o m v 9+0 på mottagning/avdelning 3.1 Bakgrund I de fall medicinsk abort hemma inte är lämpligt (omyndig eller ung kvinna med otillräcklig mognadsgrad, otillräckligt stöd, komplicerande sjukdom eller annan riskfaktor) skall aborten ske på eller i nära anslutning till sjukhus. Om bemannat Patienthotell inte finns eller av särskilda skäl är olämpligt skall tredje dagens behandling ske på mottagning/avdelning. 3.2 Första dagen Mottagningssköterskan/-barnmorskan ger enligt delegation 1 st. T Mifegyne 200 mg p.o till patienten. Patienten går hem efter tablettintaget. Patienten skall informeras om att hon måste kontakta mottagningen om hon kräks inom 1 1 ½ timme. Ny dos kan då behövas. Blödning kan förekomma efter timmar. Vid buksmärta kan patienten ta 1-2 st. T Paracetamol 500 mg p.o. Uppföljning planeras innan patienten lämnar mottagningen, se vidare 3.6 nedan. 3.3 Efterföljande behandling på mott/avd 1-3 dygn efter Mifegyne Efter ankomst till mottagningen/avdelningen ges patienten 4 st. T Cytotec 0,2 mg. Tabletterna tas vaginalt. Hon får också 2 st. T Paracetamol 500 mg p.o och 2 st. T Diklofenak 50 mg (alt 1 st. S Citodon Forte vid NSAIDöverkänslighet obs, ersätter både Paracetamol och Diklofenak) som tas samtidigt. Patienten behöver inte vara fastande. Blödning och mensvärksliknande smärta uppträder ofta inom 2 timmar. Om kvinnan inte har fått en mensliknande blödning inom 3 timmar efter de första tabletterna Cytotec ges ytterligare 2 st. T Cytotec 0,2 mg peroralt. Denna regim har visat sig ge fler kompletta aborter. Vanliga biverkningar är illamående, kräkning, diarre, BT-fall, yrsel, blodvallningar, huvudvärk. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 5 av 11

6 3.4 Smärtlindring och övervakning Vid svår smärta: inj Morfin 5-10 mg s.c. Mot illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg p.o alt inj Primperan 10 mg i.v ges. Ibland kan tillägg av 1 st. S Stesolid 5 mg hjälpa patienten att slappna av. Vid mycket svåra smärtor kan PCB (paracervikalblockad) övervägas, läggs av ansvarig gynekolog. Fri dryck och föda. Blodtryckskontroller vid behov. Patienten observeras tills hon börjat blöda som en riklig menstruation och kan därefter gå hem, om smärtlindringen är tillräcklig. Om blödningen inte kommit igång trots en upprepad dos Cytotec kan patienten gå hem sedan ansvarig gynekolog kontaktats och en individuell planering för fortsatt behandling/kontroll gjorts och meddelats patienten. 3.5 Rh-profylax Det finns inte evidens för Rh-profylax vid medicinska aborter t o m v Uppföljning Säkerställ att patienten har tid för uppföljning, vilket skall ske inom 4-5 veckor på vårdinrättning antingen på gynmottagning eller genom remiss till ungdomsmottagning/preventivmedelsmottagning. Uppföljningen kan inte ersättas av gravtest i hemmet och telefonkontakt. Om patienten uteblir ska det dokumenteras i journalen. 3.7 Preventivmedel efter aborten Start med preventivmedel (p-piller, minipiller, p-plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan ges samma dag. P-ring bör man avvakta med till nästa mens. Spiral kan sättas in en vecka efter aborten. Det är då extra viktigt att säkerställa att patienten kommer på besöket för kontroll av graviditetstest enligt nedan. Alternativt kan spiral sättas in vid kommande mens. 3.8 Diagnoser/KVÅ Dag 1: Dag 3: Graviditetsvecka 9+0: Vid Rh-profylax: lägg till Vid återbesöket efter aborten: Z514 + DL005 O049A + DL006 DR026 Z098 + O049 [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 6 av 11

7 4. Medicinsk abort v på Patienthotell 4.1 Bakgrund Medicinsk abort i graviditetsvecka är förenat med något större risk för riklig blödning och skall därför ske på eller i nära anslutning till sjukhus (Patienthotell). 4.2 Första dagen Mottagningssköterskan/-barnmorskan ger enligt delegation 1 st. T Mifegyne 200 mg p.o till patienten. Patienten går hem efter tablettintaget. Patienten skall informeras om att hon måste kontakta mottagningen om hon kräks inom 1 1 ½ timme. Ny dos kan då behövas. Blödning kan förekomma efter timmar. Vid buksmärta kan patienten ta 1-2 st T Paracetamol 500 mg p.o. Skicka med 4 st. T Cytotec 0,2 mg, 2 st. T Diklofenak 50 mg samt 4 st. T Paracetamol 500 mg. Vid illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg skickas med. Vid överkänslighet mot Diklofenak skickas istället 1 st. S Citodon Forte (obs ersätter både Pamol och Diklofenak). Uppföljning planeras innan patienten lämnar mottagningen, se vidare 4.6 nedan. 4.3 Efterföljande behandling på Patienthotellet1-3 dygn efter Mifegyne Efter ankomst till Patienthotellet tar patienten själv de 4 st. T Cytotec som skickats med från mottagningen. Tabletterna tas vaginalt. Hon tar också 2 st. T Paracetamol 500 mg p.o och 2 st. T Diklofenak 50 mg (alt 1 st. S Citodon Forte, se punkt 4.2) som skickats med. Patienten behöver inte vara fastande. Blödning och mensvärksliknande smärta uppträder ofta inom 2 timmar. Om patienten inte börjat blöda som en riklig menstruation inom 3 timmar, upprepas behandlingen med 2 st. T Cytotec 0,2 mg vaginalt eller peroralt var tredje timme max 4 ggr. Maxdos blir då totalt 12 st. T Cytotec per dygn ( ). Vanliga biverkningar är illamående, kräkning, diarre, BT-fall, yrsel, blodvallningar, huvudvärk. 4.4 Smärtlindring och övervakning I första hand peroral smärtlindring enligt ovan. Vid svår smärta: inj Morfin 5-10 mg s.c. Mot illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg p.o alt inj Primperan 10 mg i.v ges. Ibland kan tillägg av 1 st. S Stesolid 5 mg hjälpa patienten att slappna av. Vid mycket svåra smärtor skall Patienthotellets personal kontakta Gynavdelningen för rådgivning. Om tillräcklig smärtlindring inte kan åstadkommas på Patienthotellet skall patienten tas över till Gynavdelningen. Fri dryck och föda. Blodtryckskontroller vid behov. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 7 av 11

8 Patienten observeras tills hon börjat blöda som en riklig menstruation och kan därefter gå hem, om blödningen är acceptabel och smärtlindringen är tillräcklig. Om blödningen inte kommit igång trots upprepade doser Cytotec enligt ovan kvarstannar patienten sjukhusnära (på hotellet eller i närområdet) över natten och instrueras att komma fastande till den planerade kontrollen på gyn-mottagningen nästkommande morgon, se vidare 4.6. Vid riklig blödning instrueras hon att kontakta hotellets personal, alternativt om hon vistas hemma, söka akut. Vid mycket riklig blödning (rikligare än mens) kontrolleras puls och blodtryck. I.v. infart sätts. Om blödningen inte lugnar ned sig kontaktas gynavdelning för rådgivning. Vid cirkulatoriskt påverkad patient kopplas inf Ringer-Acetat 1000 ml och patienten förs till Akutmottagningen för vidare handläggning av gynjouren. 4.5 Rh-profylax Kontrollera blodgrupp framförallt med avseende på Rh-faktor. Om Rhnegativ och medicinsk abort >9+0 skall inj1500ie anti-d (Rhophylac ) i.m ges före hemgång (se även separat rutin Rh-profylax). 4.6 Uppföljning För att säkerställa att det inte finns kvarvarande viabel graviditet skall patienten komma fastande till gynmottagningen morgonen efter aborten för ett vaginalt ultraljud (kan utföras av barnmorska med delegation eller av läkare). Upp till 25 mm uterusinnehåll accepteras vid kontrollen dagen efter, under förutsättning att det inte ses något viabelt foster och kvinnan mår bra. Vid >25 mm innehåll i uterus och välmående patient ges engångsdos 3 st. T Cytotec 0,2 mg sublingualt enligt ovan. Ge skriftlig och muntlig information om vid vilka symtom/besvär hon skall höra av sig. Hon kan sedan gå hem. Om blödningen efteråt är normal och hon mår bra behövs ingen ytterligare kontroll, om patienten inte själv önskar det. Om kvarvarande viabel graviditet, rester > 50 mm eller riklig blödning/svår smärta kontaktas ansvarig gynekolog för planering av ev exaeres. 4.7 Preventivmedel Start med preventivmedel (p-piller, minipiller, p-plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan ges samma dag. P-ring bör man avvakta med till nästa mens. Spiral kan sättas in en vecka efter aborten om den bedömts som komplett. Alternativt kan spiral sättas in vid kommande mens. 4.8 Diagnoser/KVÅ Dag 1: Dag 3: Graviditetsvecka : Vid Rh-profylax: lägg till Vid återbesöket dagen efter aborten: Z514 + DL005 O049B + DL006 DR026 Z098 + O049 + AL003 [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 8 av 11

9 5. Medicinsk abort v på mottagning/gynavdelning 5.1 Bakgrund Medicinsk abort i graviditetsvecka är förenat med något större risk för riklig blödning och skall därför ske på eller i nära anslutning till sjukhus. Om bemannat Patienthotell inte finns eller om synnerliga riskfaktorer föreligger sker tredje dagen på mottagning/avdelning. 5.2 Första dagen Mottagningssköterskan/-barnmorskan ger enligt delegation 1 st. T Mifegyne 200 mg p.o till patienten. Patienten går hem efter tablettintaget. Patienten skall informeras om att hon måste kontakta mottagningen om hon kräks inom 1 1 ½ timme. Ny dos kan då behövas. Blödning kan förekomma efter timmar. Vid buksmärta kan patienten ta 1-2 st T Paracetamol 500 mg p.o. Uppföljning planeras innan patienten lämnar mottagningen, se vidare 5.6 nedan. 5.3 Efterföljande behandling på mott/avd 1-3 dygn efter Mifegyne Efter ankomst till mottagningen/avdelningen ges patienten 4 st. T Cytotec 0,2 mg. Tabletterna tas vaginalt. Hon får också 2 st. T Paracetamol 500 mg p.o och 2 st. T Diklofenak 50 mg (alt 1 st. S Citodon Forte vid NSAIDöverkänslighet obs, ersätter både Paracetamol och Diklofenak) som tas samtidigt. Patienten behöver inte vara fastande. Blödning och mensvärksliknande smärta uppträder ofta inom 2 timmar. Om patienten inte börjat blöda som en riklig menstruation inom 3 timmar, upprepas behandlingen med 2 st. T Cytotec 0,2 mg vaginalt eller peroralt var tredje timme max 4 ggr. Maxdos blir då totalt 12 st. T Cytotec per dygn ( ). Vanliga biverkningar är illamående, kräkning, diarre, BT-fall, yrsel, blodvallningar, huvudvärk. 5.4 Smärtlindring och övervakning I första hand peroral smärtlindring enligt ovan. Vid svår smärta: inj Morfin 5-10 mg s.c. Mot illamående kan 1 st. T Primperan 10 mg p.o alt inj Primperan 10 mg i.v ges. Ibland kan tillägg av 1 st. S Stesolid 5 mg hjälpa patienten att slappna av. Ibland kan PCB (paracervikalblockad) övervägas, läggs av ansvarig gynekolog. Fri dryck och föda. Blodtryckskontroller vid behov. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 9 av 11

10 Patienten observeras tills hon börjat blöda som en riklig menstruation och kan därefter gå hem, om blödningen är acceptabel och smärtlindringen är tillräcklig. Om blödningen inte kommit igång trots upprepade doser Cytotec enligt ovan kvarstannar patienten sjukhusnära (Patienthotell eller i närområdet) över natten och instrueras att komma fastande till den planerade kontrollen på gyn-mottagningen nästkommande morgon, se vidare 5.7. Vid riklig blödning instrueras hon att söka akut. Vid mycket riklig blödning (rikligare än mens) kontrolleras puls och blodtryck. Iv infart sätts. Om blödningen inte lugnar ned sig kontaktas gynjouren för bedömning. Vid cirkulatoriskt påverkad patient kopplas inf Ringer-Acetat 1000 ml. Vidare handläggning av gynjouren. 5.5 Rh-profylax Kontrollera blodgrupp framförallt med avseende på Rh-faktor. Om Rhnegativ och medicinsk abort >9+0 skall inj 1500IE anti-d (Rhophylac ) i.m ges före hemgång (se även separat rutin Rh-profylax). 5.6 Uppföljning För att säkerställa att det inte finns kvarvarande viabel graviditet skall patienten komma fastande till gynmottagningen morgonen efter aborten för ett vaginalt ultraljud (kan utföras av barnmorska med delegation eller av läkare). Upp till 25 mm uterusinnehåll accepteras vid kontrollen dagen efter, under förutsättning att det inte ses något viabelt foster och kvinnan mår bra. Vid >25 mm innehåll i uterus och välmående patient ges engångsdos 3 st. T Cytotec 0,2 mg sublingualt. Ge skriftlig och muntlig information om vid vilka symtom/besvär hon skall höra av sig. Hon kan sedan gå hem. Om blödningen efteråt är normal och hon mår bra behövs ingen ytterligare kontroll, om patienten inte själv önskar det. Om kvarvarande viabel graviditet, rester > 50 mm eller riklig blödning/svår smärta kontaktas ansvarig gynekolog för planering av exaeres. [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 10 av 11

11 5.7 Preventivmedel efter aborten Start med preventivmedel (p-piller, minipiller, p-plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan ges samma dag. P-ring bör man avvakta med till nästa mens. Spiral kan sättas in en vecka efter aborten, om den bedöms som komplett. Alternativt kan spiral sättas in vid kommande mens. 5.8 Diagnoser/KVÅ Dag 1: Dag 3: Graviditetsvecka : Vid Rh-profylax: lägg till Vid återbesöket efter aborten: Z514 + DL005 O049B + DL006 DR026 Z098 + O049 + AL Abortlagen, 1974:595 Referenser 2) Socialstyrelsens föreskrifter om abort, SOSFS 2009:15 (ersätter SOSFS 2004:4 och SOSFS 1990:8) 3) Inducerad abort. SFOG Rapport nr 54:2006 4) SFOG råd om medicinsk abort 5) [Process] Anna Pohjanen Anna Pohjanen 11 av 11

Senabort, ob-gyn NLL

Senabort, ob-gyn NLL Senabort, ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus Syfte Att erbjuda likvärdig

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7 Innehållsansvarig: Eija Hinkkanen, Barnmorska, Gynekologisk mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (eijhi); Ida Giltig från: 2014-12-05 Lindahl,

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Författare: Erik Hagman, MD Handledare: Lotta Andreén, MD, PhD Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand Jäv/intressekonflikt Ingen

Läs mer

Abortverksamheten KK Östergötland

Abortverksamheten KK Östergötland Abortverksamheten KK 1(9) Abortverksamheten KK Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna

Läs mer

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Missfall i tidig graviditet vanligt 15-20% av alla graviditeter Var fjärde

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och gynekologi, Norrbotten och MVC, Norrbotten. Syfte Enhetlig och god handläggning av svårt graviditetsillamående

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2017-12-11 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 3 Faktaägare:

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Varje dag dör ca 270 kvinnor runt om i världen pga osäkra och illegalt utförda aborter Nu lite svensk historia Karolina Widerström, första kvinnliga

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD ABORTENHETEN SÖS En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD VO Kvinnosjukvård/Förlossning Inducerade aborter /graviditetslängd 1983 2015

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214 Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214 Varje dag dör ca 270 kvinnor runt om i världen pga osäkra och illegalt utförda aborter Nu lite svensk historia Karolina Widerström, första kvinnliga

Läs mer

Del 1 6 sidor 19 poäng

Del 1 6 sidor 19 poäng 6 sidor 19 poäng En helt frisk kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många

Läs mer

Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia

Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia Rubrik Abort - legal Dokumenttyp Riktlinje Gäller from 2016-05-16 Giltigt t o m 2018-05-16 Sida: Författare Sundler Malin Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia 1 (7) Gäller för (enhet) VE kvinnosjukvård,

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1)

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Obstetriskt PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Utfärdare (namn och titel): Målgrupp (vilka detta berör): Giltig fr o m datum: Giltigt tom Agneta Werner,

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern 8 sidor. 23 poäng en dag! Direkt på morgonen får ni ett larm om en stor trafikolycka, en allvarligt och två lindrigt skadade. Helikoptern är där på femton minuter. På olycksplatsen följer du med läkaren

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13153 su/med 2014-04-30 1 Innehållsansvarig: Björn Holmberg, Överläkare, Läkare neurologi (bjoho4) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

WHO:s smärttrappa gäller än:

WHO:s smärttrappa gäller än: WHO:s smärttrappa gäller än: 1. Paracetamol i maxdos 2. (+ svag opioid) 3. Byt svag mot stark opioid Lägg till antiinflammatoriskt läkemedel till alla ovanstående om inflammatorisk smärta. Svaga opioider:

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Patientvägledningtvägledning

Patientvägledningtvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster Patientvägledningtvägledning (acitretin) 10 mg respektive 25 mg, hårda kapslar Syftet med broschyren Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

Seminarium 5 Blandade fall (Student)

Seminarium 5 Blandade fall (Student) Seminarium 5 Blandade fall (Student) Gynekologi (student) Fall 1 Tidigare frisk 28 årig kvinna kommer till KKs mottagning för vidare utredning och behandling då man funnit cellförändringar på hälsokontrollen.

Läs mer

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p)

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p) Del 1_6 sidor_21 poäng En kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många timmar

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar smärta, blödning, flytning,

Läs mer

Information om preventivmedel

Information om preventivmedel Information om preventivmedel Vilket preventivmedel är bäst för mig? Jaså, du ska till barnmorskan. Är du gravid? Hi, hi, nej inte alls... jag går till barnmorskan för att jag inte ska bli gravid. 2 2

Läs mer

Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia

Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia Rubrik Immunisering, erytrocyt immunisering, under graviditet Dokumenttyp Riktlinje Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia Gäller from 2016-03-29 Giltigt t o m 2018-03-29 Sida: 1 (5) Författare Thurn

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

61. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen. (ifylls av patienten)

61. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen. (ifylls av patienten) 61. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen (ifylls av patienten) 1 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående

Läs mer

Patientinformation. Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan

Patientinformation. Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan Patientinformation Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan Vi som tjänstgör inom specialisttandvården/anestesi och uppvakningsenheten vill att du skall

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedel på Kvinnosjukvården, Norrbottens gynekologiska och BB verksamheter

Läkemedel på Kvinnosjukvården, Norrbottens gynekologiska och BB verksamheter 1(14) Läkemedel på Kvinnosjukvården, Norrbottens gynekologiska och BB verksamheter Läkemedel som utan annan ordination får administreras av sjuksköterska till patient enl ovan, enligt SOSF 1995:19. Läkemedel

Läs mer

Postpartum blödningar

Postpartum blödningar PM nr 7 PM Kvinnokliniken Författare: Christine Petersson Giltigt from 2014-02-21 Giltigt tom 2016-02-21 Postpartum blödningar Bakgrund: Blödning post partum kan komma plötsligt och kvinnan kan förlora

Läs mer

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL 1 PRIMÄRVÅRD VLL HÄLSOCENTRAL BJURHOLM 18.2. KOMMUN BJURHOLM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG Bjurholm, mars 2015 Palliativ vård vid livets slut utgår från Nationell vårdprogram för palliativ vård och Socialstyrelsens

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar SBU-utredning: Blödande magsår 2012 1. Medicinsk behandling 2. Endoskopisk behandling 3. Kirurgisk och endovaskulär

Läs mer

MEQ gynekologi T8 VT 2001

MEQ gynekologi T8 VT 2001 MEQ gynekologi T8 VT 2001 Du arbetar som ST-läkare på en kvinnoklinik vid ett centralsjukhus i södra Sverige och har precis gått på ett kvällsjourpass. Gunilla Gunnarsson är en 26-årig kvinna som söker

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637 P-piller ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder dem på rätt

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015 Information om Yasmin 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasmin. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 Du har fått drömjobbet och blivit läkarassistent på KK under sommarlovet. Efter introduktionen på kliniken får du naturligtvis börja jobba på akuten, där du således befinner

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Välkommen. till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg. Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos

Välkommen. till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg. Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos Välkommen till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos Operationsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Anestesi/Operationsavdelningen 0410-555 03 Uppvakningsavdelningen 0410-555 27 Din operationskoordinator Tfn 0410-550

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Tydliggöra handläggning av patienter som fallit ut med avvikande i GCK eller vid indicerad provtagning,

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER Så funkar det Blir man steril av p-piller? Är jag för ung för p-piller? Vad passar mej?? Om jag glömmer? Måste man göra uppehåll? Blir

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer