HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän"

Transkript

1 HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

2 AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck: GH Design, Enhörna

3 Vad är migrän? Migrän kännetecknas av återkommande attacker av medelsvår till outhärdlig huvudvärk som stegras av att röra på sig och som varar allt ifrån några timmar upp till flera dygn. Vanligen förekommer samtidigt andra symtom som illamående och kanske kräkningar. Den drabbade är vanligen överkänslig för ljus, ljud och lukter. Migrän är visserligen inte en livshotande sjukdom men den har en negativ inverkan på viktiga livsfaktorer såsom familjelivet, förmågan att sköta sitt jobb och att ha en meningsfull fritid. På flera sätt utgör migrän ett ekonomiskt problem för individen och det är den dyraste neurologiska sjukdomen för samhället. Migrän är vanligt i alla åldrar Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar. Ungefär var åttonde svensk har migrän, men bara hälften har fått diagnos av läkare. Migrän kan debutera redan i spädbarnsåldern. Hos yngre är det lika vanligt hos flickor som hos pojkar, och ungefär vart tionde skolbarn är drabbat. Från puberteten blir det vanligare hos flickor, och hos vuxna förekommer det nästan dubbelt så ofta hos kvinnor som hos män. Problemet är oftast störst i mitten av livet. Frekvens av migrän hos svenskar är i genomsnitt 1.3 anfall per månad, men detta varierar mycket. De flesta anfallen genomlids av den fjärdedel av personerna som är extra hårt drabbade. Ofta avklingar besvären före 60 års ålder, men klimakteriet hos kvinnor är ingen garanti för förbättring. Vissa får sina första anfall senare. Vad beror migrän på? Migrän är i grund och botten en genetisk sjukdom, och förekommer därför ofta i flera generationer i samma familj. Senare års forskning har påvisat avvikelser i de gener som styr transporten av elektriskt laddade joner över hjärnvävnadens cellmembraner. Detta skapar en överkänslighet i det centrala nervsystemet för normalt förekommande faktorer som

4 hormonsvängningar, olika födoämnen, väderväxlingar och brist på fysisk eller mental energi. Att anfallet startar i hjärnan bekräftas av att fler än hälften av de drabbade kan få föraningar om migränattacken redan flera timmar före huvudvärken. Exempel på detta är onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, stark törst, sötsakslängtan, omotiverade gäspningar och överkänslighet för till exempel parfymdoft. Under anfallet frisätts flera inflammerande ämnen från nervsystemet till blodkärlen i huvudet. Dessa blir då vidgade och överkänsliga för blodets pulsationer. En ömhet i huvudet kan ofta även märkas vid beröring av hårbotten, särskilt mot slutet av anfallet. Utlösande faktorer Det finns mycket som kan utlösa en migränattack. Den vanligaste orsaken är kontraster mellan stress och avslappning. Därför brukar attackerna inte komma då man är som mest stressad, utan då man kopplar av på till exempel helger. Många kvinnor får migrän vid ägglossning eller menstruation, men det finns också en mängd andra faktorer som kan framkalla en attack: För lite eller för mycket sömn Starkt/blinkande ljus Slarv med måltider Viss mat, till exempel starka ostar, choklad och citrusfrukter Tung parfym eller andra starka dofter Väderomslag Alkohol, särskilt rödvin Hur diagnostiseras migrän? För diagnosen migrän utan aura (vanlig migrän) krävs att man har återkommande huvudvärk som håller i sig 4 72 timmar med minst 2 av följande 4 punkter: Pulserande karaktär Ensidig Måttlig till kraftig intensitet Försämras vid normal fysisk aktivitet (t ex promenader eller gå i trappor) eller leder till vila

5 Dessutom skall man ha minst en av följande 2 punkter: Illamående och/eller kräkningar Ljus och ljudkänslighet Diagnosen migrän med aura ställs hos personer som dessutom upplever till exempel synbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet, och mera sällan domningar, talsvårigheter eller yrsel. Barn har ofta kortare migränanfall än vuxna, ett anfall varar från en timme till ett par dygn, men vanligtvis pågår ett anfall mellan två och åtta timmar. Små barn kan få anfall som gör att de skriker, blir bleka och kräks. Även häftiga buksmärtor kan vara migrän. Många barn mår illa och hälften kräks vid majoriteten av sina migrän-attacker. Ett par timmars sömn kan göra barnet helt återställt. Barn som har migrän har ofta även en benägenhet för åksjuka Svåra anfall av yrsel kan hos barn vara en migränform. HAR DU MIGRÄN? - ett snabbtest Vid det tillfälle som du har huvudvärk upplever du samtidigt att: Du blir känslig för ljus (i högre utsträckning än när du ej har huvudvärk) JA NEJ Du känner dig illamående (ca 1 timme före huvudvärken) JA NEJ Huvudvärken gör att du vill/måste vila eller på annat sätt försämrar dina dagliga aktiviteter JA NEJ Om du svarar ja på frågorna så är sannolikheten hög att du har migrän. Diskutera med din läkare vilken typ av huvudvärk du har och vilken behandling som kom mer att passa dig bäst. Idag finns det flera olika behandlingsalternativ för migrän. Frågorna är utarbetade efter: Lipton R, Sadovsky R, Kolodner K, Endicott J et al. A self-administered screener for migraine in primary care: The ID Migrainevalidation study. Neurology 2003;61(3):

6 Vad kan du göra för att minska dina besvär? Det är viktigt att försöka ta reda på vad det är som utlöser migränanfallen och så långt som möjligt försöka undvika detta. Flera dagars stress som övergår i avslappning är för många den primärt utlösande faktorn. Ett sätt att minska antalet anfall kan därför vara att fundera över hur stress i den dagliga tillvaron kan reduceras. Andra naturliga förändringar i vardagen kan vara att äta och sova mer regelbundet. Man kan ha stor hjälp av att besöka en sjukgymnast. Där kan man få hjälp med att definiera och undvika de utlösande faktorerna samt få råd om avslappningsträning, kroppskännedomsövningar och stresshantering. Personer med migrän rör ofta mindre på sig. Eftersom träning har en rad hälsobefrämjande effekter, är det viktigt att få hjälp med ett anpassat program för fysisk aktivitet. Även detta är något som kan diskuteras med en huvudvärksintresserad sjukgymnast. Akupunktur är en metod som är godkänd av Socialstyrelsen och som är bevisat effektiv mot migrän. Ofta leder akupunkturbehandlingen till färre dagar med medicin, vilket är bra eftersom för mycket läkemedel kan ge fler dagar med huvudvärk. Om man har minst femton huvudvärksdagar per månad och tar någon form av läkemedel för akut migränbehandling (som t ex triptaner) minst tio av dessa dagar, kan man ofta glesa ut huvudvärken genom att dra ned på medicineringen.

7 Hur väljer man bäst medicinering under migränanfallen? De flesta personer med migrän vill ha möjlighet att vid behov behandla sig akut med anfallsavbrytande medicin. Det är då lämpligt att ha tillgång till olika alternativ för att kunna trappa upp behandlingen så att den anpassas efter det aktuella anfallets intensitet. Vanligtvis inleds behandlingen med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (acetylsalicylsyra eller så kallade NSAID-preparat). Ofta lägger man till medicin för att dämpa illamåendet. Om man fortfarande inte är huvudvärksfri efter minuter, är det lämpligt att gå vidare med en så kallad triptan. Åtskilliga väl genomförda kliniska prövningar har visat att triptaner i olika beredningsformer har god effekt vid akut behandling av migränattacker, de kan häva eller åtminstone avsevärt lindra huvudvärken, illamåendet, ljus- och ljudkänsligheten och övriga symtom. Däremot kan triptaner inte förhindra själva auran. I Sverige finns flera triptaner registrerade. De personer som varje gång (tre attacker efter varandra) har behövt gå vidare till en triptan rekommenderas att fortsättningsvis direkt inleda anfallsbehandlingen med en triptan. Läkemedel i tablettform upptas i tarmarna och måste därför passera förbi magsäcken. Problemet är att magsäcken ofta stänger sig som en slussport under anfallen. Därför måste andra sätt att tillgodogöra sig medicinen än via munnen övervägas. Detta är framförallt viktigt att tänka på vid migränanfall med illamående och/eller kräkningar. Akuta migränmediciner finns som tabletter, nässpray, stolpiller eller som injektionsspruta. Nässpray och injektionsspruta är de beredningsformer som ger snabbast och tryggast effekt. Sprutan är receptbelagd, men det finns en triptan som nässpray (Zomig Nasal) att köpa på Apoteket receptfritt. Vad är Zomig Nasal? Zomig Nasal innehåller triptanen zolmitriptan som används för akut behandling av migränattacker. Substansen fungerar på flera sätt. Dels minskas onormala vidgningen av blodkärlen i huvudet. Dessutom bromsas frisättningen av inflammationsskapande äggviteämnen. Dessutom kan det vara så att zolmitriptan förbättrar hjärnans förmåga att bromsa onödigt starka

8 känselintryck. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner. Zomig Nasal ger vanligen snabb effekt tack vare att substansen passeras över till blodet via näsans slemhinna och inte behöver nå magetarmkanalen för att absorberas. Den når alltså hjärnan inom några minuter även om man mår så illa att man kräks. Klinisk effekt har uppmätts redan efter 15 minuter hos vissa personer. Att använda Zomig Nasal Zomig Nasal tillhandahålls i endosbehållare med nässpraysmunstycke. Varje receptfri förpackning innehåller två endosbehållare. Zomig Nasal ska tas först när migränhuvudvärken har kommit. Man skall inte ta den innan. Å andra sidan kan medicinen fungera om huvudvärken har pågått i flera timmar. Det är alltså inte helt nödvändigt att medicinera direkt. Ta en dos (spray) i ena näsborren. Det har ingen betydelse vilken näsborre som används. Försök att inte dra ned ämnet i svalget, eftersom det absorberas sämre där. Det kan vara bra att luta huvudet litet framåt och knipa åt med fingrar runt näsan under någon minut. Andas då genom munnen. Dosen kan upprepas om migränsymtomen kvarstår eller om symtomen återkommer inom 24 timmar. Max 2 spraydoser får tas per dygn. Du kan ta Zomig Nasal med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomig Nasal verkar på. Du ska inte använda Zomig Nasal om: Du har hjärtsjukdom, högt blodtryck eller annan kärlsjukdom Du har haft stroke. Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän innehållande er-

9 gotamin (som t ex Anervan Novum ) eller migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner (som t ex sumatriptan/imigran, Maxalt eller Almogran ) Du bör vara försiktig om: Du behandlas med antidepressiva läkemedel; överdosera inte och meddela helst din läkare att du tar Zomig Nasal. Zomig Nasal är godkänt från 12 års ålder, men innan 18 års ålder krävs att läkare skriver recept. Zomig Nasal rekommenderas inte till personer över 65 år, eftersom erfarenheten av läkemedlet ännu är begränsad i denna åldersgrupp. För information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och doseringar se eller ring AstraZeneca Sveriges centrum för Läkemedelsinformation Var kan jag hitta mer information och få specialisthjälp? Bara en fjärdedel av svenskar med migrän har läkarkontakt. De flesta som besökt läkare har varit nöjda med omhändertagandet och kunskapen om migrän, men inte alltid med informationen om olika behandlingsalternativ. I Sverige finns få neurologmottagningar som bedriver vård och forskning enbart mot svår huvudvärk. Cephalea Huvudvärkscentrum på Läkarhuset i Göteborg är en neurologisk specialistklinik där teamet har kunskap om alla 140 former av huvudvärk. Sedan starten 2004 har 4000 personer med eller utan remiss från hela landet behandlats. En absolut majoritet har varit mycket nöjda med omhändertagandet och behandlingsresultatet. Cephalea

10 Huvudvärkscentrum har på senare år anlitats som konsult av Socialstyrelsen samt representerat Sverige vid samarbete med WHO och European Federation of Neurological Societies (EFNS). För närvarande driver Cephalea Huvudvärkscentrum flera forskningsprojekt vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Det pågår också kliniska tester för att pröva ut framtidens migränläkemedel. Personer med migrän eller annan huvudvärk är välkomna att boka tid på Cephalea Huvudvärkscentrum via telefon eller på vår hemsida Svenska Migränförbundet (SMIF) är en ideell och rikstäckande patientorganisation som kan förmedla hjälp åt alla med svår huvudvärk. De ordnar kurser och ger ut bra informationsmaterial. Medlemmar får tidningen Migränbladet. Telefon: ,

11

12 AstraZeneca Sverige Södertälje Tel augusti

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp Innehåll Inledning Huvudboken version 1 2 Huvudvärken då och nu 3 Nya huvudboken 3 Olika huvudvärksformer 4 Migrän 5 Huvudvärk av spänningstyp 6 Hortons huvudvärk 7 Faktorer som påverkar huvudvärken 8

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10

Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 90 Januari 2013 Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10 Krönikan: Cecilia Wikström

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Hur mås det? Information om. Parkinsons sjukdom

Hur mås det? Information om. Parkinsons sjukdom Hur mås det? Information om Parkinsons sjukdom Innehåll PROLOG... 3 BAKOM SKRIFTEN... 4 1. BEGYNNANDE SYMTOM NÅGRA EXEMPEL... 5 2. VAD ÄR PARKINSONS SJUKDOM?... 6 3. REAKTIONER PÅ SJUKDOMSBESKEDET... 7

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET Personlig assistans Jag fi ck ett mycket

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING NR 83, maj 2011. Migrän hos barn. Omregleringen av apoteken. Diet mot migrän

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING NR 83, maj 2011. Migrän hos barn. Omregleringen av apoteken. Diet mot migrän Sida 1 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING NR 83, maj 2011 Migrän hos barn 83 Sida 2 _Q1_Horton ad 2011 2011-01-17 14.36 Sida 1 LEDAREN ANNONS Syrgasbehandling ger snabb smärtlindring vid akut Hortonattack.1,2

Läs mer