Har du huvudvärk? Det har vi!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har du huvudvärk? Det har vi!"

Transkript

1 Har du huvudvärk? Det har vi!

2 Varför har jag huvudvärk? Huvudvärk är oftast ofarlig och något som de allra flesta människor haft. Vanligtvis utlöses huvudvärk av spänningar, till exempel för att man gnisslar tänder eller biter ihop käkarna när man sover. Den kan också orsakas av förkylning, hormonsvängningar, sömnbrist, alkohol, rökning samt av för mycket kaffe, te eller läkemedel. Men det finns också neurologiska huvudvärkssjukdomar som migrän och Hortons huvudvärk, som vi i tar upp i den här foldern. Om du misstänker att du har någon av dessa, sök läkare för att få diagnos, råd och behandling. Vad är migrän? Migrän är en allvarlig och handikappande folksjukdom, som drabbar ca 1,2 miljoner människor i Sverige, i sin allvarliga form ca Fördomar har hindrat många från att få diagnos, behandling och korrekt bemötande. Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som kan drabba alla. Den är ofta ärftlig. Migrän innebär att en person har en ökad retbarhet i flera av hjärnans centra, när dessa utsätts för triggers, som t ex stress, ljus, ljud, dofter och smaker. Vid migrän kommer värken som anfall. Den verkliga orsaken till migrän är oklar trots att sjukdomen är känd sedan flera tusen år. Under en migränattack pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen, samtidigt som kemiska ämnen frigörs och gör blodkärlen extra smärtkänsliga. En migrängenerator i hjärnstammen startar. Den utlöser en våg av sänkt blodflöde på hjärnans yta med början i nacken och kan i sin tur orsaka attacker av svår huvudvärk, illamående, koncentrationssvårigheter, trötthet m m. Attackerna kan vara från 4 till 72 timmar. Migrän är en individuell sjukdom. Symptomen skiljer sig från person till person. De kan kännas varje dag, regelbundet t ex i samband med menstruation eller för en del bara några gånger under hela livet. De utlösande faktorerna är individuella, kan samverka på olika sätt och växla från tid till annan. För många kan oron eller rädslan för attackerna vara lika begränsande, som själva attackerna. Till viss del kan de förebyggas och/eller lindras genom medicinsk eller annan behandling. Under migränanfall vill man helst vila i tyst och mörkt rum, då värken är intensiv. Kroppsrörelse ökar värken. Hormoner och migrän Före puberteten är migrän ungefär lika vanligt mellan könen därefter blir förekomsten bland kvinnor dubbelt så hög som den hos män. Även om hormoner inte är hela förklaringen förefaller de, inte minst östrogen, spela en betydelsefull roll.

3 Det finns ett klart samband mellan migrän och kvinnliga könshormoner. Många kvinnor upplever sitt första migränanfall i samband med sin första menstruation, eller vid användning av preventivmedel som innehåller hormoner. Närmare 60 procent av kvinnor med migrän har anfall som är relaterade till deras menstruationscykel. Hos dessa personer kommer anfallet oftast ett par dagar innan eller efter det att blödningen startat. Dessvärre är migränanfall, som är relaterade till menstruationen, ofta svårare att behandla än de anfall som inte har den kopplingen. Under graviditet upplever många kvinnor att anfallen avtar i styrka och antal, för att sedan förvärras igen efter förlossningen. 60+ och migrän Tidigare sa man att kvinnor ofta slapp sina migränanfall efter klimakteriet. Det gäller inte på samma sätt idag. Kvinnor är aktiva både i arbetsliv och i övrigt betydligt längre idag. Därmed fortsätter migränanfallen för många även efter klimakteriet. Migränförbundet har ökat uppmärksamheten på det som vi kallar 60+ och migrän. Vi önskar att forskningen ger ökad uppmärksamhet på denna utveckling. En migränattack består vanligen av tre faser: 1. Förkänningsfasen, som kännetecknas av humörsvängningar, trötthet, muskelsmärta, matbegär och koncentrationssvårigheter. Mot slutet av den börjar huvudvärken. Det är då som är bästa tid att sätta in behandling. 2. (En del personer kan också få s k Aurasymptom som synstörningar, stickningar och domningar.) 3. Huvudvärksfasen då huvudvärken blir allt intensivare, svår och pulserande med åtföljande illamående och kräkningar. Då kommer också känslighet för starkt ljus, ljud och dofter. 4. Återhämtningsfasen, som präglas av humörsvängningar, trötthet, muskelsmärta, koncentrationssvårigheter och obehag från magen. Huvudvärk hos barn och ungdomar Den vanligaste typen av huvudvärk, som inte beror på bakomliggande sjukdom hos barn och ungdom, är spänningshuvudvärk (15 25 procent) medan migrän förekommer mindre ofta (7 10 procent). Migrän Förskolebarn som klagar över ont i huvudet, mår illa och kräks, är blekt och smärtpåverkad har troligen migrän. Även häftiga buksmärtor och s k cykliska kräkningar kan vara tidiga tecken på migrän. Stress i vardagen utlöser ofta migränanfall hos barn/ ungdom liksom dålig eller för lite sömn. Migränanfallen är vanligen mer frekventa och kortare än hos vuxna och pågår upp till 3 4 timmar. Efter ett par timmars sömn kan barnet vara helt återställt. Barn och tonåringar med återkommande, frekvent huvudvärk har också oftare annan smärta, t ex magont, mer psykiska besvär, depressivitet, ångest och nedsatt livskvalitet.

4 Spänningshuvudvärk Spänningshuvudvärk i denna ålder förekommer oftast utan illamående och kräkningar, är mindre intensiv och barnet mindre påverkat. Skolbarn och tonåringar beskriver ofta spänningshuvudvärk som ett tryck ovanpå eller band runt huvudet, som gradvis övergår i lätt till måttligt intensiv värk. Behandling Läkemedel För de flesta barn och ungdomar med migrän räcker det med sömn och/ eller enklare smärtstillande läkemedel. Vid svåra anfall kan man från 12-årsåldern pröva medicinering med triptaner. Barn och ungdom som har täta migränanfall (flera gånger/månad) kan behöva förebyggande läkemedelsbehandling med s.k. betablockerare. All läkemedelsbehandling för barn ska ske i samråd med läkare. De barn och ungdomar som behöver medicin bör ha med sig en ask med utprovat läkemedel i rätt dos till skolan. Lärare och skolsköterska ska vara informerade om dosering. Viktigt är att smärtstillande medicin ska tas när huvudvärken börjar och att man inte väntar för länge då effekten försämras. Bukmigrän behandlas på samma sätt som annan migrän. Icke-medicinsk behandling All icke-medicinsk behandling ska föregås av noggrann läkarbedömning för att utesluta kroppslig eller psykisk sjukdom innan den sätts in. Den bästa dokumentationen av effektiv behandling finns för kognitiv beteendeterapeutisk behandling (KBT). Den visar mycket goda resultat i behandling av barn och ungdom med migrän eller spänningshuvudvärk. Vad är Hortons huvudvärk? Hortons huvudvärk är sällsynt hos vuxna (ca 1 promille av befolkningen) och ännu mer sällsynt hos barn. Hortons huvudvärk karakteriseras av extremt smärtsamma anfall, där smärtan är lokaliserad runt ena ögat. Ögat är oftast rött, tårarna rinner, liksom näsan på den onda sidan. Det kan också finnas ptos ögonlocket hänger ner. Anfallen är oftast korta, mellan 15 minuter och 2 3 timmar. Det kan komma flera anfall under en och samma dag. Mekanismerna bakom Hortons huvudvärk är inte klarlagda, se också Hortonföreningens broschyr om Horton.

5 Vad är spänningshuvudvärk? värk är ungefär lika lång som migränanfallen. De flesta kan fortsätta sina aktiviteter, men kan få koncentrationssvårigheter. Det är vanligt att spänningshuvudvärk och migrän förekommer samtidigt hos en och samma individ. Vid episodisk spänningshuvudvärk sitter värken i minst en halvtimme och högst en vecka för varje period med värk. Vid den kroniska typen har man huvudvärk minst 15 dagar per månad under mer än tre månader. Det är oklart varför man får spänningshuvudvärk, men stress i vardagen bidrar till att utlösa den. Vad är medicinskt utlöst huvudvärk? Den som tar smärtstillande medicin mot huvudvärk eller migränmedicin allt för ofta, t ex mer än 15 dagar/ månad, kan istället för lindring av huvudvärken förstärka den. Orsaken till detta är att ju högre dos du tar desto mer vänjer sig kroppen vid medicinen och kräver ännu mer för att lindra huvudvärken. Till slut ger den smärtstillande medicinen ingen effekt alls och kan leda till långvarig daglig huvudvärk. Spänningshuvudvärk och medicinutlöst huvudvärk ökar! Behandling av svår huvudvärk? Huvudvärksdagbok Migrän är, som vi nämnt en kronisk neurologisk sjukdom. Den kännetecknas av anfall eller attacker, som ger mycket svår huvudvärk. Utlösande faktorer vid migrän är individuella. Viktigt är därför att ta reda på vad som Spänningshuvudvärk är en molande eller tryckande huvudvärk som kommer smygande, blir starkare och försvinner långsamt. Värken är oftast dubbelsidig och känns som ett spänt band runt huvudet eller som en tung, åtsittande mössa. Under värken höjs muskelspänningen i nacken, pannan, käkarna och vid tinningarna och musklerna kan då kännas ömma. Förändring i käkleder eller bett kan också orsaka huvudvärk, särskilt i tinningen ( tandgnissel och klick vid munöppning) och bör undersökas hos tandläkare. Varaktigheten vid spänningshuvudutlöser anfallen, t.ex. med hjälp av en huvudvärksdagbok. I den registrerar man hur ofta anfallen kommer, hur intensiva de är och medicinanvändning under en viss period. Vid huvudvärk av spänningstyp är registrering av huvudvärken i en sär-

6 skild dagbok värdefull. Syftet är att ge en tydligare bild av när och i vilka sammanhang huvudvärken kommer, hur intensiv den är och medicinanvändning under en viss period. De flesta som för huvudvärksdagbok märker att de efter det förstår sambanden tydligare och därmed kan hantera sin huvudvärkssjukdom bättre. Läkemedelsbehandling av migrän När man känner de första tecknen på att ett anfall ska komma ska medicinen tas så snart som möjligt för att få bästa och snabbaste effekt. Ofta kan medicinerna lindra anfallet om man tar dem tidigt. Vanliga, receptfria, smärtstillande tabletter kan lindra värken. Vid svårare migrän kan man behöva receptbelagda medel. Ibland kan man behöva prova olika sorter innan man hittar någon som fungerar. Läkemedel som har snabb effekt finns bland annat i form av tabletter som smälter i munnen, nässpray samt injektioner. Injektioner med Botox i huvud och nacke är numera en av läkemedelsverket godkänd behandlingsmetod. Förebyggande Om man får migrän flera gånger i månaden kan förebyggande medicin behövas. Sådan medicin måste man ta varje dag, alltså även när man inte har huvudvärk. Rehabilitering Migränskolan i Vejbystrand har arbetat med rehabilitering i många år och har behandlat mer än 400 personer. Den är ett exempel på en framgångsrik rehabiliteringsmodell. Modellen är uppbyggd i olika perioder: Period 1: 12 dagar. Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och massageterapeut gör undersökningar, bedömningar och behandlingar. Föreläsningar och samtal enskilt och i grupp. Perioden avslutas med att en individuell rehabiliteringsplan skrivs. Period 2: 5 dagar. Startar sex månader efter den första. En hel del tid läggs på att gå igenom rehabiliteringsplanen och hur har hjälpen på hemmaplan fungerat. Under året hålls kontinuerlig kontakt och vid behov revideras rehabplanen. Vidarkliniken i Järna bedriver liknande verksamhet men inte bara för personer med migrän.

7 Icke-medicinsk behandling Allmänt All icke-medicinsk behandling ska föregås av noggrann läkarbedömning för att utesluta kroppslig eller psykisk sjukdom innan den sätts in. Kognitiv-beteendeterapeutisk behandling (KBT) består av identifiering av utlösande faktorer och ökad muskelspänning. Den innehåller avspänningsträning, anti-stressbehandling bl a genom att ändra på negativa tankemönster och att upprätthålla vardagsaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Uppnådd förbättring kvarstår vanligen under längre tid. migränföreningar har arrangerat föreläsningar och övningar med mindfulness, vilket ofta uppskattas mycket av deltagarna. Sjukgymnastik, massage och akupunktur kan användas som kompletterande behandling, ofta med positiva resultat. Hjälpmedel av olika slag börjar komma fram och används allt mer. Kontakta förbundet eller din förening för ytterligare information. Mindfulness, meditation, yoga och avslappning Avslappningsmetoder som mindfulness, meditation och yoga har gett många drabbade bra metoder att hantera sin huvudvärk. När vi stressar för att hinna, kanske vi oroar oss för framtiden eller ältar det förgångna, vilket kan påverka huvudvärken. Många Läs mer För mer detaljerad information om olika former av huvudvärk, kontakta förbundet, se nästa sida. Flera medlemsföreningar, t ex Stockholms-, Skåne och Västra Götalandsföreningarna har mycket information på sina hemsidor, se Hitta din förening på förbundets hemsida. Några exempel på skrifter: Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar, av Bo Larsson, redaktör. Det är ju bara huvudvärk, av Britt-Inger Loman, handlar om att leva med svår migrän och konsekvenserna för livet i övrigt. Mindre migrän mera liv, av Åsa Stenström.

8 Svenska Migränförbundet Som medlem i Migränförbundet får du l tidningen Migränbladet 4 ggr per år l råd och stöd av förbundets experter: läkare, huvudvärkssjuksköterska, jurist, arbetsrättsexpert och skolhälsovårdspersonal l gemenskap med andra i samma situation som du själv i aktiviteter, som din förening erbjuder l möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i slutna e-postnätverk för olika grupper som Hortonnätverket samt för ungdomar, äldre och föräldrar l information och nyheter om migrän och annan svår huvudvärk samt om sådant som händer i samhället och som kan påverka din situation genom vår hemsida l möjlighet att påverka föreningens och förbundets inriktning och verksamhet l en plattform för att delta i diskussioner och påverka samhället för medlemmarnas bästa t ex när det gäller hälso- och sjukvård, arbete, skola och socialförsäkringar Kontaktuppgifter till Migränförbundet Förbundsordförande: Ingemar Färm, Kansliansvarig ombudsman: Helena Elliott Administrativ assistent: Yvonne Sandin Adress: Banérgatan 55, Stockholm Telefon: , telefontid Telefax: e-post: Hemsida: Information om Migränföreningen i ditt län Följ oss på Facebook Produktion: Ateljé Hunting Flower AB, Sthlm 2012

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 Innehåll se sidan 3 Migränförbundet Banérgatan 55, 115 53 Stockholm Telefon: 08-660 55 35 E-post: kansliet@migran.org Hemsida: www.migran.org Svenska

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna

HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna 1 Denna informationsskrift är sammanställd med hjälp av medel från ALLMÄNNA ARVSFONDEN för SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET Av Swea Olofsdotter

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 86 Februari 2012

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 86 Februari 2012 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 86 Februari 2012 Menstruationsrelaterad migrän sid 4 Botox sid 6 7 Världsstjärnor på olika planhalvor sid 10 11 Tema Vem bestämmer? sid 13 15 Krönika: Varför

Läs mer

Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10

Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 90 Januari 2013 Pernilla Jonsson: Huvudvärk av huvudvärksmedicinen 4 Migrän i media 6 Migrän i litteraturen 8 Designern Linda Larssen 10 Krönikan: Cecilia Wikström

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Migrändagen 12 sept en succé! sidan 4

God Jul & Gott Nytt År! Migrändagen 12 sept en succé! sidan 4 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 89 December 2012 Migrändagen 12 sept en succé! sidan 4 God Jul & Gott Nytt År! Debatt: Den ojämlika sjukvården sidan 6 Huvudvärk hos unga i skolåldern sidan 8

Läs mer

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp Innehåll Inledning Huvudboken version 1 2 Huvudvärken då och nu 3 Nya huvudboken 3 Olika huvudvärksformer 4 Migrän 5 Huvudvärk av spänningstyp 6 Hortons huvudvärk 7 Faktorer som påverkar huvudvärken 8

Läs mer

Är migrän en folksjukdom?

Är migrän en folksjukdom? Migränförbundets tidning Nr 93 2013 Är migrän en folksjukdom? Nyheter från hälso- och sjukvårdssektorn Intervju: Jenny Janicke: Mitt liv med migrän med aura Krönika: Töres Theorell: Ohistoriska föreställningar

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

4TIPS HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET LEV GOTT TROTS SJUKDOM. Nr.1 / September 2009

4TIPS HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET LEV GOTT TROTS SJUKDOM. Nr.1 / September 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / September 2009 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET 4TIPS LEV GOTT FOTO: MATS HÖGBERG TROTS SJUKDOM Sven Wollter: De betraktade mig som en

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS KVINNORS HÄLSA MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET, SEPTEMBER

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer