Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03"

Transkript

1 dc Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten öppnar måndag 9 januari. Maria har arbetat många år inom barnomsorg i både föräldrakooperativ och kommunalregi, och är utbildad förskolelärare. Maria har länge velat ha en "egen" förskola och nu ser hon sin chans tillsammans med duktiga och erfarna medarbetare, att förverkliga sina tankar och ideer om en förskola som ligger i tiden. Åse Liten har arbetat i Sala kommun sedan 1989, dels som fritidsgårdsföreståndare, fritidsledare på öppna förskolan, simlärare och är sedan 15 år tillbaka fritidsledare för förståndshandikappade vuxna. Åse är utbildad fritidsledare. Maria har varit i kontakt med nuvarande rektor Karin Lantz på Salbo förskola och Jens Johansson, ekonom på Barn-och utbildningsförvaltningen för att få en så klar bild som möjligt om hur verksamheten ser ut i dag. Vi ser att det går att driva förskolan i privat regi dem förutsättningar som finns. Ekonomiska föreningen består av Maria Maarup-Holm och Åse Liten samt två personer till som inte kommer att arbeta på förskolan. Ekonomiska föreningen önskar överta lokalen och alla inventarier och lösöre i det skick som det är i dag. Ekonomiska föreningen erbjuder sig att genomföra storstädning, uppstädning av gården och lite "uppfräschning" av lokalerna. I gengäld behövs inget "startbidrag" betalas ut av kommunen. Den nuvarande personalen på Salbo förskola som är anställd av Sala kommun kommer inte anställas av Ekonomiska föreningen. Ett färdigt arbetslag finns redan som ska komplettera varandra och hålla hög kvalite utifrån den planerade förskolans mål och affärside. Ekonomiska föreningen kommer att kontakta föräldrar för de barn som går där i dag för att informera om ett eventuellt ägarbyte, samt att ge dem möjlighet att kunna byta förskola i god tid innan överlåtelse sker. Ekonomiska föreningen ska i så god tid före nystart som möjligt bjuda in föräldrar till ett informationsmöte för att berätta om vilken form och vision förskolan skall drivas.

2 Budgeten är beräknad på 24 barn och 4,25 tjänst. Ekonomiska föreningen kommer att skicka in företagsregistrering till Bolagsverket när ett övertagande är aktuellt. Maria Maarup-Holm Åse Liten Förskolans arbetsnamn är 0.'rc f Lek Jl 1C Lär Salh"hed

3 Vid behov av kompletterande frågor kontakta Maria Maarup-Holm Jag kan ha svårt att svara då jag arbetar på Salbo förskola. Åse Liten Jag kan ha svårt att svara om jag kör bokbuss, eller är ute i biblioteket och arbetar.

4 Affårside och verksamhets beskrivning Målet är att ha en hög kvaliten och driva en ekonomiskförening i Salbo förskolas lokaler som idag drivs av Sala kommun. Vi eftersträvar en kort väg från ide till beslut och genomförande. Allt detta för att utveckla verksamheten för barnens bästa. Ekonomiska föreningen som går under arbetsnamnet "Lek o Lär" kommer att drivas av Maria Maarup Holm, Åse Liten, Robert Holm och Veijo Liten. Robert och Veijo ska vara medlemmar i föreningen. Förutom Åse och Maria kommer ytterligare tre personer att arbeta på förskolan. Läroplanen för förskolan Lpfö98 som reviderats 20 l O är plattformen för all vår pedagogiska planering och ska genomsyra verksamheten och barnens utveckling i den dagliga vistelsen på förskolan. Struktur, glädje, upplevelser, rörelse och socialt samspel är utgångspunkten för vårt pedagogiska innehåll, för att ge barnen ökad kunskap och bli goda samhällsmedborgare. Barnens lärande ska ske i en pedagogisk verksamhet som är organiserad så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Samtidigt ska den vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Lpfö,1998). Vi anser att det är viktigt för barnen att erbjudas hemlagad näringsriktig mat, vi kommer att ha en egen kokerska för att garantera en bra kvalite. Maten ska vara tillagad av ekologiska och närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill ge barnen lust att prova nya maträtter och en upplevelse av doft smak, utseende och en trevlig bordsdukning i en hemlik miljö. Vi kommer att lägga mest fokus på att vara en förskola med läroplanen som grund och vår ledstjärna.... att vara förskolan som ger barnen hemlagad mat.... att vara en förskola som använder entreprenöriellt lärande (EL) som metod i vårt pedagogiska arbete.... att ge barnen mycket sång och musik med språkutveckling, rytmik, gemenskap som grogrund.... att vara en förskola som lägger stor vikt på barnens lek och se till den personliga utvecklingen hos barnet. Vi ser individen i gruppen!... att vara en förskola som anser det vara viktigt med social kompetens, att kunna vara en bra kompis, respektera olika åsikter, samt kurma visa hänsyn och våga be om hjälp. KBT inspirerat arbetssätt med sociala berättelser och bildstöd som metod, samt belöna och lyfta fram bra beteenden.

5 ... att vara förskolan som respekterar allemansrätten och vistas mycket i naturen, där vi t.ex. kommer att ha som mål att laga mat utomhus en gång i veckan.... att vara förskolan som vill ge barnen trafikkunskap. Sist men inte minst så ska barnen erbjudas kulturaktiviteter, såsom teater, musikevenemang, biblioteksbesök samt kontinuerliga besök av bokbussen då läs och skrivutveckling uppmuntras. Personal Vi kommer att följa skolverkets rekommendationer som säger att arbetslaget ska innehålla förskollärare samt pedagoger med motsvarande utbildning eller erfarenhet av liknande arbete i barngrupp. Nedanstående tjänster grundar sig på ett redan fårdigt arbetslag som tidigare har flera års samarbete. Personalen har gemensamt och enskilt utbildningar och erfarenhet inom KBT, drama, musik, natur och miljö, entreprenörielit lärande, handledning, grafisk formgivning/ informatör. Utbildningarna för dessa områden är genomförda på folkhögskola, kunskapslyft och högskola. Maria Maarnp Hohn kommer att vara föreståndare och har en handledarntbildning samt är förskollärare. Personalen kommer att bestå av 1 förskollärare (100 %), l förskollärare (75 %), 1 fritidsledare (75 %),1 musikkunnig pedagog (100 %), 1 kock/ekonomibiträde (75 %) för en barngrupp på 24 barn. Föreståndaren kommer att ha yttersta ansvaret för personalen, bemanning och vardagsekonomi och att förskolans kunder blir väl omhändertagna. Arbetslaget har yttersta ansvaret för barnverksamhetens planeringar samt att vistelse för barnen kommer att vara positiv, utvecklande och lärorik. Utvärderingar och dokumentation, uppföljningar m.m. är hela arbetslagets ansvar. Medlemmar i ekonomiska föreningen har yttersta ansvaret för att följa föreningens stadgar samt driva företaget på ett ansvarsfullt sätt och göra arbetsinsatser som krävs för att förskolans kvalitet håller en högsta nivå. Vi kommer att sköta den löpande bokföringen själva, vi kommer att använda datorstödd bokföring/redovisning.

6 Öppettider och semester Vi kommer att ha öppet vardagar måndag - fredag kl Förskolan kommer att ha stängt två veckor på sommaren och dagarna mellan jul och nyår. Vi kommer att stänga 4 dagar/år, (2dagar/ termin) för planering/utvärdering/fortbildning. Dessa tillfållen kommer att meddelas i god tid till föräldrarna. En överenskommelse och regler för detta kommer att göras skriftligt med föräldrarna för att uppmärksanuna att det är viktigt för alla att vara lediga samt ge personalen utbildning. Vi kommer att anställa semestervikarier för ordinarie personal som har semester under sommaren när behovet är som störst. Utvärdering I Planering I Dokumentation Barnens utveckling och lärande kommer vi att dokumentera i en portfolio som är barnets egen. Portfoliopärmen används som ett levande redskap för reflektion och utvärdering samt ett underlag för vidare planeringar, inför föräldrasamtal där barnet är med och berättar om sin dag på förskolan och vad den lär sig. Den digitala tekniken såsom digitala bilder kommer att användas mycket (efter föräldrars och barns godkännande) i dokumentationssyfte och som bildstöd vid aktiviteter. Digitalfotoram ska finnas på förskolan för att synliggöra och inspirera samt återspegla barnens vistelse på förskolan för föräldrar, barn och besökande. VeckoplaneringenlfInplaneringen görs en gång/vecka under dagtid då personalen turas om att planera for "sina" barn. Utvärderingar och grovplaneringar inkl. handledning görs en gång/månad på kvällstid efter förskolans stängning. Löpande utvecklingssamtal med föräldrar och barn sker minst en gång/termin eller efter behov. Vi redogör för barnets utveckling och framsteg då vi gör "mätningar" och observationer kontinuerligt under barnets vistelsetid på förskolan. Barnet ska vara med på samtalet för att känna sig delaktig i sin egen utveckling och vi lyfter gemensamt fram barnets tillgångar och starka sidor. Om förskolan eller föräldrarna vill ha enskilt samtal ska det ges utrymme för det. Vi gör en gemensam individuell utvecklingsplan (lup) för barnet som foljs upp infor nästa samtal. Föräldramedverkan Föräldrar på forskolan är alltid välkomna att delta i verksamheten tillsanunans med sitt/sina barn. Ett föräldraråd är önskvärt som kan ta tillvara på barn och foräldrars önskemål som sedan förs vidare till personalgruppen och ekonomiska föreningens styrelse. Vi vill gärna öppna upp for en dialog och skapa en positiv atmosfär. Vi vill uppmuntra våra föräldrar att delta i gemensanuna evenemang som t.ex. grillkvällar, pulkadag, firande av traditioner såsom t.ex. Lucia m.m. Allt detta for en naturlig sanunanhållning for att skapa en vikänsla och ge en ökad förståelse hos föräldrarna runt vår verksamhet. Vi kommer inte att belasta föräldrarna med extra utlägg for t.ex. matsäck, pengar till kulturella evenemang, fika i samband med möten osv.

7 Kö för placering Vi kommer att samarbeta med Sala kommun, samt ha en egen kö for placering i förskolan. Kontakt I Hemsida Förskolan kommer att ha en aktiv hemsida. Hemsidan ska visa vår verksamhet samt lyfta fram våra aktiviteter och vårt pedagogiska arbete med läroplanen som grund. Visioner Ekonomiska foreningens visioner for framtiden Att ha fritidshem för forskolans äldre syskon. Att ha smådjur såsom t.ex. kaniner, höns. Att i framtiden öppna en "filial" i Sala med samma koncept. Att erbjuda "nattis" och annan tillsyn på obekväm arbetstid.

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer