SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB"

Transkript

1 S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ , HUDDINGE I<C)iVliVlt..ir J 1 Barn- och utbildninosfötvi1lt.rlln~jc..r ~oz~, 4 l Företaget S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i Segeltorp AB ägs och drivs av Peruilla Dahlberg och Maria Sundqvist. Bolagsstyrelsen Styrelseordf6rande: Maria Sundqvist Ledamot: Peruilla Dahlberg Ledamot: Maria Sundqvist Suppleant: UlfDahlberg F öretagets verksamhet: Bedriva pedagogisk omsorg i hemmet och därmed förenlig verksamhet. Personaltäthet: Två utbildade pedagoger. l 0-12 barn i åldrarna 1-6 år.

2 Verksamhetside V år målsättning är att bedriva en verksamhet där föräldrarna ska känna sig nöjda och trygga när dem lämnar och hämtar sina barn och känna att dem utvecklas. Barnen ska känna delaktighet gemenskap och trygghet och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt med sina egna forutsättningar och respekteras for vilka de är. Barnens tankar, åsikter och ideer skall tas tillvara med respekt. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att få inflytande i sin egen vardag där dem får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter. Tillsamman med barnen vill vi utveckla en miljö och verksamhet utifrån barnens intresse och behov. I vår verksamhet vill vi utveckla och synliggöra barns lärande genom Pedagogisk Dokumentation. Med Pedagogisk Dokumentation vill vi ge barnen och pedagogerna möjlighet att tillsammans och enskilt reflektera över sitt lärande. Vi är två ambitiösa och engagerade barnskötare som alltid vill arbeta for att uppnå hög kvalite och bidra till att göra skillnad. Vi vill tillsammans starta pedagogisk omsorg i hemmet och bidra till en trygg miljö. V år målsättning är att bedriva en verksamhet där föräldrarna ska känna sig nöjda och trygga när dem lämnar och hämtar sina barn och känna att dem utvecklas. Barnen ska känna delaktighet gemenskap och trygghet och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt med sina egna forutsättningar och respekteras for vilka de är. Barnens tankar, åsikter och ideer skall tas tillvara med respekt. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att få inflytande i sin egen vardag där dem får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter. Tillsamman med barnen vill vi utveckla en miljö och verksamhet utifrån barnens intresse och behov.

3 Mål med verksamheten. Kortsiktiga mål - Barnen ska känna sig trygga Genom att vi är medforskande närvarande pedagoger. - Barnen ska ha inflyttande och delaktighet i sitt lärande Genom att barnen får följa sin vardag genom pedagogisk dokumentation. Genom att dom får göra egna val i sin vardag Barnens intressen ligger till grund för våra teman. - Föräldrarna ska känna att dem har inblick och inflyttande i sina barns vistelsetid hos oss. Vi erbjuder introduktionssamtal uppföljningssamtal höstsamtal och utvecklingssamtal Vi kommer även bjuda in till föräldrar möte och dropp in fika. Varje vecka skickar vi ut ett brev till föräldrarna där vi berättar om veckan som varit och kommande vecka. Långsiktiga mål Att sträva efter vad vårt fåretagsnamn står får S- SundaBarn M- Meningsfulla Barn A- Aktiva Barn R- Reflekterande Barn T- Trygga Barn A- Ansvarsfulla Barn Öppettider Vi kommer att hålla öppet utifrån barnens behov och vi kommer att rätta oss efter Huddinge kommuns riktlinjer. Under sommaren kommer vi att sträva efter att ha stängt i 4 veckor.

4 Frånvaro och sjukdom. Vid sjukdom eller annan frånvaro av pedagog kommer vi att arbeta utifrån varje enskild situation. Vi planerar verksamheten utifrån antal barn. I vår budget finns det utrymme för att ta in vikarie om det skulle behövas. Måltider Vi köper och tillagar all mat själva. Vi följer Huddinge kommuns matsedel. Säkerhet Vi pedagoger har under november 2012 genomgått en barn och olyckskurs. Under 2013 kommer vi att sträva efter att gå en brandskydds utbildning för att uppdatera redan befintliga kunskaper. (2010) blev befintliga lokalen godkänd enligt obligatoriska säkerhetskraven. Vi kommer upprätthålla en ryggsäck som alltid finns med oss så väl hemma som på utflykter. I ryggsäcken kommer det att finnas - barnens kontaktuppgifter - handlingsplaner en förstahjälpen kudde Näi vi befinner oss utanför hemmet kommer barnen alltid att bära synliga reflexvästar med familjedaghemmets namn och telefonnummer. Kompetensutveckling V.år målsättning är att varje termin få tillfåll e till någon form av kompetensutveckling. (kurs, föreläsning studiebesök)

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag för SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB, att från och med den 2 april 2013 driva fristående pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1 5 år förlagt till Skylvägen 23 i Segeltorp (kapitel skollagen SFS 2010:800). Sammanfattning SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år från och med den 2 april SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB har idag godkännande att driva pedagogiskomsorg, familjedaghem i kommunal regi på befintlig adress Skylvägen 23 för barn i kommunal regi. SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB kommer att arbeta utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har mottagit ansökan från SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB om att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år från och med den 2 april SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB ska drivas som aktiebolag där två av ledamöterna ska vara verksamma i familjedaghemmet. En av ledamöterna upplåter sitt hem på Skylvägen 23 för pedagogisk omsorg, familjedaghem. Verksamheten kommer drivas i undervåningen på ledamotens villa. I familjen ingår tre hundar som finns med i verksamheten men till största del är hänvisade till villans övervåning där familjedaghemmet inte ska bedrivas. SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB har idag godkännande att driva pedagogiskomsorg, familjedaghem i kommunal regi på befintlig adress Skylvägen 23 för barn i kommunal regi. SMARTA Barn POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) familjedaghem i Segeltorp AB har lämnat in ansökan om bygglov till miljö och samhällsbyggnadskontoret för en utökning av husets yta med cirka 40 kvm och därmed få ett annat utrymme för familjedaghemmet. SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB kommer att arbeta utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet. SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB har tagit fram en plan som ska gälla vid dagbarnvårdarnas eventuella frånvaro. Förvaltningens synpunkter Ledamöterna i aktiebolaget SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB Pernilla Dahlberg och Maria Sundqvist arbetar idag i Huddinge kommun som kommunala dagbarnvårdare. Familjedaghemmet bedrivs redan idag i Pernilla Dahlbergs hem där även Maria Sundqvist arbetar. De familjer som idag har sina barn i verksamheten är väl medvetna om att det finns tre hundar som ingår i hemmet. Förvaltningen anser att det är av vikt att familjedaghemmet profilerar att hundarna finns med i vardagen så vårdnadshavare har möjlighet att ställning till detta vid val av förskola eller pedagogisk omsorg. Familjedaghemmet har idag godkännande att ta emot barn i åldrarna 1 5 år, den planerade utbyggnaden skulle innebära gynnsammare praktiska lösningar för verksamheten. SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB har tagit fram en plan som ska gälla vid dagbarnvårdarnas eventuella frånvaro. Detta är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas utifrån Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Förvaltningen föreslår att SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB, får godkännande och därmed rätt till bidrag enligt kapitel skollagen (SFS 2010:800)att från och med den 2 april 2013 driva fristående pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1 5 år förlagt till Skylvägen 23 i Segeltorp. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) Bilagor Ansökningshandlingar den 14 februari 2013 Beslutet delges SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB, Pernilla Dahlberg, Skylvägen 23, Segeltorp SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB, Maria Sundqvist, Skylvägen 23, Segeltorp Akten

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag 2013-2014 Förskolan arbetar efter den ny reviderade läroplanen 2010, den styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer