Välkommen till familjedaghem i karlbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till familjedaghem i karlbo"

Transkript

1 Välkommen till familjedaghem i karlbo

2 Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen. Vi har en väl planerad verksamhet utifrån barnens behov. Planering bygger på enskilda barns behov, men också utifrån barngruppens behov och mål för verksamheten. Naturen ser vi som den bästa träningslokalen för kropp och själ och därför har vi valt att ha utevistelse i hög utsträckning oavsett väder. Leken är Viktig och ges ett stort utrymme i vår verksamhet, såväl ute som inte. I Karlbi arbetar 3 dagbarnvårdare, Anna Öhman, Carola Traut och Carina Malmquist. Dagbarnvårdaren har sin verksamhetsbas i det egna hemmet, men arbetet bygger på gemensamma aktiviteter i gruppen. Den gemensamma lokalen finns just nu i kyrkans lokal i Karibo. Vi är i lokalen 1 dag/ vecka, Vid semester och sjukdom nyttjas den tillsammans. I lokalen har vi skapande verksamhet, Temaarbete, sång och språklekar, fri lek, gemensamma måltider. Barnen tränas på att vara i en stor grupp och knyta an till de andra dagbarnvårdarna.

3 Vi har planerad verksamhet och aktiviteter såsom: Pyssel och kreativt skapande i lokalen. Utedag, vi äter lunch/mellanmål ute och har en planerad uteaktivitet. Språk och sångsamlingar med olika teman, b.la. Före Bornholm, Språk ska byggas utav glädje. NTA för blivande 6-åringar. Rörelselek Vi arbetar med de traditionella årsteman såsom påsk, midsommar, halloween, Lucia och jul. I samband med tema brukar vi ha fest, vid Lucia bjuds föräldrar in att delta. Språket har en stor betydelse i vårt samhälle och därför försöker vi utnyttja alla tillfällen som ges för att utveckla barnets språk. Vi arbetar med alfabetet, rimmar, läser saga och sjunger varje dag i vår verksamhet. För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten har vi upprättat 7 pedagogiska målplaner. Språk (Vi har språkväskor för hemlån) Matematik (Vi har matematikväskor för hemlån) Naturvetenskap och teknik Barns inflytande Familjedaghem och familj Entreprenöriella lärandet Normer och värden. Under sommaren vikarierar vi för varandra och använder både lokal och egna hemmet beroende på hur behovet ser ut.

4 Gruppens dagbarnvårdare och telefonnummer: Anna Öhman Tel: Mobil: Carola Traut Tel: Mobil: Carina Malmquist Tel: Mobil: Telefonnummer ledning: Anette Aspgren, utvecklingsledare Tel: Maria Hedström, förskolechef Tel: Telefonnummer barnomsorg: Anna Wallmark Tel:

5 familjedaghem Familjedaghem är en del av förskoleverksamheten i Avesta kommun, med en speciell inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem. Läroplanen Lpfö-98, som ligger till grund för förskolans verksamhet, är också vägledande för vår verksamhet. Det som är typiskt för familjedaghemmet är att det finns en vuxen huvudansvarig och att det är en liten barngrupp med blandade åldrar. I familjedaghemmet utgår arbetet med barnen i ett hem, där vardagssituationer ger naturliga tillfällen för aktiviteter och lärande. Barns behov och intressen är viktiga utgångspunkter för barns delaktighet och inflytande. Den lilla gruppen skapar möjlighet för alla barm att komma till tals och påverka innehållet i den vardagliga verksamheten hos dagbarnvårdaren. Dagbarnvårdaren har sin egen grupp men arbetar tillsammans med andra dagbarnvårdare i en organiserad grupp. Gruppen har daglig kontakt och planerar och genomför aktiviteter tillsammans. Det bidrar till en utvecklande lärandemiljö och ger hög trygghetsfaktor, där alla barn och vuxna lär känna varandra. Vi säkerställer utveckling och kvalitét genom ett systematiskt kvallitetsarbete. Kvalitetsarbetet utgår från pedagogiska målplaner, dokumentation, verksamhetsbesök med återkoppling till dagbarnvårdaren. Vi lägger stor vikt på maten, och vår ambition är att servera barnen god och näringsrik mat med så naturliga råvaror som möjligt. I familjedaghemmet arbetar i under stark sekretess. All personal har tystnadsplikt.

6 Värdegrund Vi har en helhetssyn på barnets utveckling och vet att barn utvecklas i många sammanhang. Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen en god omsorg, omvårdnad och fostran samt möjligheter till en utvecklande och lärande miljö. Barnen ska få stöd att utveckla självständighet, självförtroende och goda relationer genom samspel med andra människor, barn och vuxna. I Familjedaghemmet kan barnen lära sig att fungera tillsammans, kompromissa, lösa konflikter och respektera varandras sätt att tycka olika. Barnen ska bli bekräftade och få sina egna behov tillgodosedda och respekterade. Verksamheten bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt och lärande. Den ska vara rolig och stimulerande och ta tillvara på barns nyfikenhet och engagemang, samt lusten för att lära, leka, upptäcka och skapa själva.

7 Samarbete med hemmet Personalen och föräldrar har ett gemensamt intresse, nämligen barnens bästa! Vi arbetar för att skapa en god vardaglig kontakt och samarbete med hemmet och vi lägger stor vikt vid positivt bemötande och förhållningssätt. Vi vill att ni ska känna er delaktiga och att ni ska våga ta upp saker som rör barnet om ni har funderingar. Målet är att ni ska känna tillit för oss och vår verksamhet, för att vara trygg att lämna barnet hos oss. Grunden läggs när ett nytt barn skolas in hos dagbarnvårdaren. Den kunskap ni har om ert barn är viktig för oss, eftersom ni är experter på ert barn. Det är bra om ni informerar oss om saker som ni vet kan ha påverkan på barnet, stora som små, för att underlätta och förebygga missförstånd. Vid dagens slut berättar vi tillsammans med barnet om hur dagen har varit. Viktigt att tänka på är att vi inte talar över huvudet på barnet, och att vi har tystnadsplikt. Utöver den vardagliga kontakten har vi ett utvecklingssamtal per år/termin, där vi har fokus på barnets trivsel, utveckling och lärande. I samband med inskolningen följer ett uppföljningssamtal efter ca 1,5 månad.

8 Bra att veta vikariesystem Vi har ett väl genomtänkt vikariesystem. Vid den ordinarie dagbarnvårdarens ledighet eller sjukdom går barnen till en vikarie inom gruppen. Vikariesituationen planeras alltid utifrån gruppen, vilket syftar till att underlätta för alla parter. Gruppen har tillgång till en gemensam lokal. Vistelsetid Omsorgstiden styrs av föräldrars studier/arbetstid. Om föräldrars arbetstider ändras måste nytt schema ändras i Dexter, och lämnas till dagbarnvårdaren. Gällande schema för 15-timmarsvistelse (föräldraledig, arbetslös), upprättas schema i samråd med familjen, Utgångspunken är dagbarnvårdarens verksamhet med hela barngruppen. Vid vårdnadshavare/vårdnadshavares semester och ledighet är barnet också ledig. Vid barnets sjukdom Om barnet är sjukt eller bär någon smitta skall det vara hemma från familjedaghemmet. Barnet ska vid återkomsten orka delta i alla aktiviteter som utförs i verksamheten. Vid magsjuka rekommenderar vi att barnet hålls hemma minst 48 timmar efter sista symptom. Denna rekommendation gäller även när övriga familjemedlemmar har magsjuka. Vi vill att ni kontaktar dagbarnvårdaren dagen före barnets återkomst i verksamheten för att underlätta en god planering för dagbarnvårdaren och för att undvika missförstånd.

9 Fortbildningsdagar Verksamheten håller stängt 4 dagar/år för fortbildning. Dessa datum meddelas minst en månad före utbildningstillfället. Försäkring Avesta kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för ditt barn. Se vidare villkor på Avesta kommuns hemsida, avesta.se. Specialpedagog Alla dagbarnvårdargrupper har tillgång till specialpedagog vid behov.

10 Att tänka på När barnet har börjat hos oss är det viktigt att tänka på att meddela oss följande: All förändring av var vi kan nå er under dagen. All förändring av omsorgstiden. När barnet skall gå hem med någon annan än vårdnadshavare. När barnet är sjukt eller hemma av någon anledning. Dagen innan barnet skall återkomma. Vid adress- eller telefonändring. Vid allergi lämnas läkarintyg. Sms:a eller ring till er dagbarnvårdare, men försök undvika långa samtal kvälls- och helgtid, då dagbarnvårdaren inte är i tjänst.

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11

Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11 Mål att sträva mot Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11 Annica Adelgren Elisabeth Edstrand Camilla Gustafsson Susann Nordin Birgitta Johannesson Innehållsförteckning Välkommen till Tallbacken

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer