Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon."

Transkript

1 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

2 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande 2.3 Kostnader 2.4 Avtal om förbindelse och ansvar 2.5 Nuvarande skatteregler för tjänstefordon 3 Anskaffning av tjänstefordon 3.1 Vem beslutar 3.2 Val av tjänstefordon Tillvägagångssätt Val av bilmärke och leverantör Miljökrav Bränsle Säkerhetskrav Kompletterande utrustning Färgval Utrustning utöver standard Icke godkända val Godkända tillval 3.3 Bilbeställning 3.4 Hyrperiodens längd 3.5 Övermil 3.6 Leverans av nytt tjänstefordon 3.7 Tjänstebilen skall utrustas med dekal 3.8 Drivmedelskort 4 Anvisningar för användning av tjänstefordon 4.1 Vård och underhåll Körsäkerhet Vård och underhåll 4.2 Service och reparationer 4.3 Vid skada och stöld Försäkringsbolag Att komma ihåg vid skada 4.4 Skadebesiktning Glas och räddning Parkeringsskada Skada utan motpart Smitningsskada Fordonsinnehavarens ansvar 4.5 Hyrbil 4.6 Sommar- och vinterdäck 4.7 Komplettering - förbättring 4.8 Felparkeringsavgifter och böter 4.9 Svensk kontrollbesiktning 5 Vid avslut 5.1 Avslut vid hyrperiodens slut 5.2 Förlängning av hyrperioden 5.3 Avbrott under hyrperioden

3 6 Omkostnadsuppföljning och rapportering 6.1 Bilomkostnader 6.2 Milrapport 3

4 4 Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstads kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att tillgodose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna inom Halmstads kommun. Riktlinjerna är anpassade för de som beräknas köra mer än 1000 mil/år under hela hyrperioden. För övriga finns tillgång till hyrbilar/poolbilar. Endast bilar som används i verksamhet omfattas av riktlinjerna. Brandförsvarets utryckningsfordon samt fordon som används i utbildningssyfte och därmed ej är registrerade eller är avställda omfattas ej av dessa riktlinjer. Riktlinjerna är anpassade till för tiden gällande skattregler. Halmstads kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra reglerna i riktlinjerna. Dessa förändringar kan ha sin grund i såväl förändringar i skattregler som förändringar i andra förutsättningar. Frågor kring dessa riktlinjer besvaras företrädesvis av Kommuntransport telefon Ansvarig Ansvarig för dessa riktlinjer är servicenämnden. Operativt ansvarig är Kommuntransport. 2 Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt Grundreglerna för tjänstefordonsupplägget kan sammanfattas som följer. Kommuntransport köper in och hyr ut fordon till förvaltningen. Förvaltningen svarar för samtliga kostnader. Förvaltningen förbinder sig under hela hyr perioden. 2.2 Användande Halmstads kommuns fordon får endast användas vid tjänstekörning, om föraren använder bilen privat, uppstår bilförmån. Det säkraste sättet att garantera så att så inte är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på arbetet. Om föraren har jourtjänstgörning några dagar i månaden och måste ha bilen lättillgänglig, är detta en situation där föraren kan använda sig av kommunens fordon mellan hemmet och arbetet utan att bilförmån uppstår. Ett annat fall är förare av servicebilar, som under begränsade perioder använder bilen för resor till och från arbetet. Om föraren av praktiska skäl sätter i system att påbörja eller avsluta dagens arbete med ett tjänsteärende med företagets bil, anser RSV att en bilförmån kan uppstå. 2.3 Kostnader Förvaltningen svarar utöver hyreskostnaden för samtliga kostnader för fordonets drift, försäkring, skatter, besiktningskostnader, drivmedel, olja, service, underhåll, reparationer, utbyten av defekta delar m.m. Hyreskostnaden beräknas som annuitet av kapitalkostnaden, avtalstid samt beräknat restvärde. Restvärdet sätts med hänsyn till avtalstid och årlig körsträcka. 2.4 Avtal om förbindelse och ansvar Förvaltningen förbinder sig till tjänstefordonet och ansvarar för det under hela hyrperioden. Om förvaltningen väljer att lämna tillbaka fordonet innan hyrperiodens slut förbinder han sig att betala den eventuella merkostnad som kan uppstå för Kommuntransport vid avyttring av fordonet. Förvaltningen ansvarar för att tjänstebilen sköts på ett sådant sätt att bilen under hela hyrperioden behåller sitt generella marknadsvärde. Förvaltningen är ansvarig att ersätta Kommuntransport för minskningar i marknadsvärdet av bilen under och vid hyrperiodens slut som kan hänvisas vara ett direkt led av den anställdes misskötsel av tjänstefordonet. 2.5 Nuvarande skatteregler för tjänstefordon. Halmstads kommuns fordon får endast användas vid tjänstekörning, om föraren använder bilen privat, uppstår bilförmån. Se vidare punkt 2.2 Användande

5 5 3 Anskaffning av tjänstefordon Alla inköp och kontakter handhas av Kommuntransports ansvarig. Fordonet skall vara lämpligt, dels för förvaltningens transportbehov, dels för Halmstads kommuns behov och anseende på marknaden. Kommuntransport har för detta ändamål upphandlat och tecknat avtal med X återförsäljare. Bilval skall i första hand ske inom ramen för denna upphandling. Fordonet skall dessutom uppfylla av Halmstads kommun uppställda kriterier för miljö och säkerhet. Undantag från uppställda miljö och säkerhetskrav skall godkännas av beställande nämnd före fordonsbeställning. 3.1 Vem beslutar Det är alltid chef med delegation som beslutar om den anställde är berättigad till tjänstefordon eller inte. Den anställde bör alltid inhämta beslut om tjänstefordon innan denne går vidare i processen med anskaffande av fordon. När så erfordras bör även samverkan med berört skyddsombud ske, t.ex. vid byggnationer. 3.2 Val av tjänstefordon Tillvägagångssätt Fordonsbeställning med kravspecifikation skall alltid upprättas. Specifikationen överlämnas till Kommuntransport som ombesörjer beställningen av fordonet Val av bilmärke och leverantörer Val av bilmärke och leverantörer är beroende av Servicenämndens senaste upphandling. Aktuellt ramavtal med antagna leverantörer finns i bilaga. Fordon som ej omfattas av ramavtal skall vid behov upphandlas separat Miljökrav Halmstads kommun har en miljöprofil på sin bilpark. Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas Bränsle Bränsleförbrukning. Personbilar Vi tillämpar Vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition Fordon som drivs med naturgas-biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass Euro 5. Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass Euro 5. Fordon som drivs med el och som max drar 37 kilowattimmar per 100 kilometer samt tillhör Miljöklass El eller är klassificerad i utsläppsklassen El. För anskaffning av personbilar under denna rubrik krävs undantagsbeslut från beställande nämnd. Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 lit bensin resp 4,5 lit diesel per 100 km) samt tillhör miljöklass Euro 5. Övriga fordon - transportfordon under 3,5 ton Transportfordon skall uppfylla de obligatoriska kraven, nivå baskrav, B2 samt B3, som uppställts av miljöstyrningsrådet, daterade Kraven finns redovisade på För anskaffning av övriga fordon transportfordon under 3,5 ton under denna rubrik krävs undantagsbeslut från beställande nämnd. Bensin och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller.

6 6 Övriga fordon - transportfordon över 3,5 ton Vid upphandling av tunga fordon eller specialfordon skall utvärderingskrav för miljö ställas Säkerhetskrav För att kunna erbjuda sina anställda en säker arbetsmiljö och skydda dem vid en eventuell olycka, ställer Halmstads kommun följande krav på nya bilar som kommunen skaffar som pool, och tjänstebilar. Bilen ska erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner. Därför måste bilarna uppfylla kraven för Euro NCAP 5-stjärnor. Vid krockar mellan en stor och en liten bil löper passagerarna i den mindra bilen större risk att skadas och dödas. Därför är det bra för trafiksäkerheten om både de största och de allra minsta bilarna försvinner från vägarna. Med anledning av detta ska Halmstads kommuns pool och tjänstebilar ha en tjänstevikt på högst 1700 kg. Undantag kan göras om bilen skall frakta mer än fem passagerare eller om större lastkapacitet behövs. Halmstads kommuns bilar måste också vara utrustade med följande säkerhetsutrustning. ABS (Anti-lock Brake System) Sidokrocksskydd Antisladd (ESP/DSTC/VSC/ASC) Antispinn (TRC-Traction Control/TCL) Bältespåminnare Yttertemperaturmätare Eftersom passagerare i bilar med dragkrok löper mycket större risk att drabbas av pisksnärtsskador bör inga av Halmstads kommuns bilar ha dragkrok. Om dragkroken är absolut nödvändig för att klara tjänstebehoven ska infällbar/avtagbar dragkrok användas. Bilar som de anställda använder i tjänsten mot milersättning måste vara försedda med nackskydd och trepunktsbälte på de sittplatser som används. Milersättningsbilar bör också vara utrustade med krockkudde på förarplatsen samt skall ha vinterdäck vid halka. Vid nyteckning av milersättningsbil skall kravet på krockkudde uppfyllas Kompletterande utrustning Halmstads kommun ställer krav på utrustning som är obligatorisk. Samtliga bilar som Kommuntransport förvärvar skall vara utrustade enligt följande. Nackstöd på samtliga platser CD-radio Sommardäck + vinterdäck, av premiumkvalitet Eluppvärmda framstolar Motorvärmare med kupéuttag AC eller motsvarande Brandsläckare Valfri lack Formgjutna golvmattor fram, back och i lastutrymme Bogserlina Första hjälpen kudde Reflexväst Färgval Halmstads kommuns fordon skall vara vita. (undantag kan ske om tjänstebehovet kräver så eller vid inköp av begagnat fordon) Räddningstjänstens fordon är undantagna Utrustning utöver standard Utrustning utöver kommunens standard bekostas inte av Halmstads kommun.

7 Icke godkända val (undantag kan ske om tjänstebehovet kräver så) Dragkrok som inte är infällbar/avtagbar Automatväxellåda Fyrhjulsdrift Godkända tillval Utrustning nödvändig för verksamhetens utförande. Alkolås 3.3 Bilbeställning För beställning av fordon används blankett Fordonsbeställning som finns i serviceportalen, Av beställningen skall framgå beräknad årlig körsträcka och den person som är utsedd som ansvarig för fordonet. Vidare skall kostnadsställe som kostnaderna skall debiteras anges. 3.4 Hyrperiodens längd Hyreslängden för tjänstebilar baseras på körsträckan. Fem (5) år - upp till 1500 mil per år Tre (3) år - upp till 2000 mil per år Två (2) år upp till 5000 mil per år Övriga fordons hyreslängd bestäms utifrån investering och användande. 3.5 Övermil Överstigs bilens faktiska körsträcka, den vilken avgiften baseras på, debiteras hyresmannen eventuell restvärdesförsämring (marknadsvärde). Avräkningen sker vid avtalets utgång som en engångskostnad. 3.6 Leverans av nytt tjänstefordon Innan leverans av fordonet kan ske skall kommunens verkstad kontrollera och godkänna fordonet. Detta skall göras för att utröna att bilen inte är behäftad med några skador och att samtliga beställda tillbehör levererats. Vid skador eller brister efter leverans skall Kommuntransport omedelbart kontaktas. 3.7 Tjänstefordonet skall utrustas med dekal. Samtliga fordon skall utrustas med dekal, Halmstads kommuns logotyp. Denna monteras av kommunens verkstad. Undantag medges för fordon med sekretess. Räddningstjänstens fordon är undantagna. 3.8 Drivmedelskort Kommunen upphandlar bränsle för dels stationstankning och dels i bulk (till kommunens egen depå). Fordon skall tankas med det primära bränsle som bilen är avsedd för. Tankning skall ske på närmaste station där avtal finns. Drivmedelskorten administreras av kommuntransport och beställs via serviceportalen. För fordon som kan tankas på kommunens egen depå, Karl Ifvarssons gata, beställs drivmedelskort på förrådet. 4 Anvisningar för användning av tjänstefordon 4.1 Vård och underhåll Körsäkerhet För att öka säkerheten, både för Halmstads kommuns förare och för alla andra trafikanter, har kommunen följande regler för bilkörning i tjänsten. Halmstads kommuns förare ska köra säkert, lagligt och med gott omdöme. Detta leder till ökad säkerhet både för kommunens anställda och för våra medtrafikanter. Dessutom visar vi genom gott trafikuppträdande att vårt kvalitetstänkande får genomslag på alla nivåer. Halmstads kommun kräver av sina förare att de ska följa gällande trafikregler vid körning i tjänsten. I synnerhet poängteras följande.

8 8 Risken för allvarliga trafikolyckor ökar kraftigt när farten höjs. Därför är det viktigt att kommunens förare håller hastighetsgränserna. Säkerhetsbältet är en enkel och effektiv livförsäkring för alla bilister. Därför ska bilbälte alltid användas av både förare och samtliga passagerare. Hälften av de invalidiserade trafikskadorna i Sverige är så kallade whiplashskador. Dessa uppkommer oftast vid påkörning bakifrån i relativt låg fart, t ex i kösituationer. För att minska risken för olyckor som leder till whiplashskador är det viktigt att kommunens förare håller ordentliga säkerhetsavstånd, inte minst vid körning i stadstrafik. Absolut trafiknykterhet är ett krav för alla förare inom kommunen. Han/hon får inte heller använda andra droger. Många mediciner kan försämra en förares trafiksäkerhet på samma sätt som alkohol. De förare som använder sådana mediciner har möjlighet att under en period slippa tjänstekörning, alternativt sjukskriva sig, förutsatt att den anställde diskuterat sina mediciner med företagsläkaren. Föraren skall vara utvilad vid körning av företagets fordon. Rökfri arbetstid tillämpas även i kommunens fordon. Det är olämpligt att tala i mobiltelefon utan hands-free vid körning. Mobiltelefon med hands-free får användas under enklare landsvägskörning samt för att ta emot korta meddelanden. I andra fall ska föraren stanna bilen för att ta samtalen Vård och underhåll Innehavaren skall utse fordonsansvarig. Fordonsansvarig ansvarar för att bilen servas, besiktigas, hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Fordonsansvarig ansvarar även för att säsongsbyten av däck sker inom avsedd tid samt att eventuella skador anmäls till kommunens verkstad. Repration av fel eller skador som uppkommer genom vårdslös skötsel eller försummelse från innehavaren skall bekostas av denne. Fordonet är att betrakta som kommunens egendom. Innehavaren skall tillse att fordonet befinner sig i ett sådant yttre och inre skick att någon negativ uppmärksamhet ej riktas mot Halmstads kommun. Detta gäller även framförandet av fordonet. 4.2 Service och reparationer Innehavaren är ansvarig för att fordonet servas och sköts i enlighet med Kommuntransports anvisningar samt att service utförs vid fastställda intervaller. Givna anvisningar beträffande reparationer skall alltid följas. Likaså skall alltid kommunens verkstad anlitas. Eventuella klagomål på utförda arbeten skall omedelbart riktas till verkstaden. Innehavaren är skyldig att visa upp bilen för kommunens verkstad en gång i halvåret. 4.3 Vid skada och stöld Alla kontakter med försäkringsbolag skall ske via Kommuntransport. Praktiska råd Packa aldrig bilen kvällen före avresa eller förvara egendom i fordon, som parkeras. Förvara aldrig stöldbegärlig egendom i fordon; t.ex. mobiltelefon, dator, instrument eller dylikt. Tänk även på att även en tom väska kan locka till inbrott. Lägg ingenting under plädar eller dylikt. Detta gäller både nattetid som dagtid vid kortare stopp. Vid parkering av fordon tillse att du väljer en plats med brottsförebyggande ögon dvs. Välj en upplyst plats som även har god insyn, under en gatlykta eller väl trafikerad gata. Förvara aldrig bilnycklar i eller i närheten av bilen. Halmstads kommun har ingen försäkring för den egendom som förvaras i fordon. Töm alltid bilen på kvällen. Beakta särskilt detta om du har dyrbar utrustning med dig dagtid Försäkringsbolag Samtliga tjänstefordon är försäkrade. Vid all kontakt med polis eller försäkringsbolag i samband med skada (skadeanmälan), skall innehavaren ange adress enligt följande: Halmstads kommun, Kommuntransport Box Halmstad

9 Att komma ihåg vid skada Blankett för skadeanmälan skall finnas i alla bilar. (Saknas skadeanmälanblankett så kan sådan hämtas på kommunens verkstad). Fyll i första sidan på skadeanmälan tillsammans med föraren av det andra fordonet. Dela sedan på anmälan och fyll i baksidan var och en för sig. Skadeanmälan skall alltid skrivas under av båda parter. Även om det ej finns motpart skall skadeanmälan fyllas i vid skada. Tag kontakt med kommunens verkstad omgående och lämna ifylld skadeanmälan. Vid kollision- blev det personskador? Ring 112 och larma polis och ambulans. Notera följande grunduppgifter på skadeanmälan, Gör en notering om fordonets placering. Rita gärna en skiss. Har du tillgång till kamera? Ta ett par bilder som visar fordonets position och eventuella viktiga vägskyltar. Finns vittnen? Notera namn, adress och telefonnummer. Motpartens namn Motpartens personnummer (kontrollera via körkortet) Motpartens försäkringsbolag Motpartens bils registreringsnummer Underteckna ingenting på skadeplatsen förutom skadeanmälan. Du behöver inte diskutera vems fel det var. Det sköter försäkringsbolagets skadereglerare. Stöldskada skall omgående anmälas till polisen. Om det efter kontakt med polis och försäkringsbolag fortfarande kvarstår oklarheter, kan du kontakta Kommuntransport. 4.4 Skadebesiktning Vid skada på den egna bilen, oavsett om den uppkommit på grund av trafikolycka eller annan yttre påverkan, skall om fordonet kan köras, besiktning ske på kommunens verkstad. Vid stöld, skadegörelse och parkeringsskada skall polisanmälan göras. Om fordonet har vagnskadegarantin hos ett annat försäkringsbolag kontaktas detta försäkringsbolag genom Kommuntransports försorg. Vid skada i övriga delar av landet eller om bilen inte kan köras, skall närmaste auktoriserade verkstad anlitas. Denne kontaktar sedan vårt försäkringsbolag eller det försäkringsbolag där bilens vagnskadeförsäkring finns Glas och räddning Kontakta alltid Kommuntransport vid glasskador. Vid bärgning/räddning tillhandahåller i regel bärgaren skadeblankett. Anmälan för glasskada görs till glasmästaren i samband med byte eller reparation Parkeringsskada Vid en parkeringsskada utan motpart måste bilen omedelbart skadebesiktigas. Iakttag eventuella spår efter motparten exempelvis glasbitar, bildelar och färgavskrap från smitande bil. För att ersättningen skall utbetalas måste det styrkas att skadan är en parkeringsskada samt att upptäckten av skadan har skett innan fordonet flyttats. Självrisken vid parkringsskada med smitning utgör 5% av gällande basbelopp. Polisanmälan skall alltid bifogas skadeanmälan. Kopior skickas till Kommuntransport Skada utan motpart Vid skada på tjänstefordon och där ingen motpart finns, skall skadan visas upp och skadeanmälan lämnas på kommunens verkstad Smitningsskada Vid en smitningsskada i trafik måste bilen omedelbart skadebesiktigas. Anmälan till Trafikförsäkringsföreningen skall göras. Polisanmälan skall alltid bifogas. Kopior skall skickas till Kommuntransport. Trafikförsäkringsföreningen Tel Box 24035

10 STOCKHOLM Fordonsinnehavarens ansvar Förare är personligt ansvariga för att ta del av och följa trafiklagstiftningen samt anvisningar i dessa riktlinjer. Det är Halmstads kommuns policy att aldrig betala självrisker eller andra kostnadsutlägg om det framkommer att den anställde har framfört sitt fordon med mycket stor försumlighet eller om den anställde har kört sitt tjänstefordon rattonykter. 4.5 Hyrbil Då tjänstefordonet av något skäl är obrukbar äger innehavaren rätt att tillfälligt utnyttja någon av verkstadens lånebilar en poolbil eller i undantagsfall en annan hyrbil. Kommer den ordinarie bilen inte bli tillgänglig inom två dagar skall Kommuntransport kontaktas innan hyrbil tas ut. Kommuntransport ombesörjer och ansvarar för att ersättningsfordon finns att tillgå. Skall hyrbilen utnyttjas för en längre period skall även chef med delegation konsulteras. Kostnaden för poolbil eller hyrbil debiteras förvaltningen. Tillse alltid att registreringsnumret på fordonet och antal mil som hyrbilen körts under hyrestiden anges på fakturan. Det går inte att kombinera tjänstebil med poolbil, dvs. den anställde har inte rätt att lämna tjänstefordonet hemma och själv hyra en poolbil/hyrbil. Undantag är de fall då tjänstefordonet är på service eller är obrukbar i samband med skada. 4.6 Sommar- och vinterdäck Kommuntransport ombesörjer inköp av däck. Verkstaden besiktigar och godkänner före inköp. Kostnaderna för däcken debiteras förvaltningen. Vintertid ska friktionsdäck användas om inte tjänsten kräver annat. Säsongskifte av däck sker hos av kommunen upphandlad däcksleverantör. Bytet sker efter tidsbeställning i god tid före lagföreskrift. Lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december 31 mars (= tillåtet att använda dubbdäck 1 oktober 15 april). 4.7 Komplettering/förbättring Tjänstefordonet får ej utrustas med sådan utrustning som negativt kan påverka dess andrahandvärde även om sådan utrustning till fullo bekostas av förvaltningen. Undantag medges om utrustningen är av betydelse för tjänstebehovet. Rekonditionering av fordonets interiör eller exteriör, exempelvis lackpolering eller försegling under hyrperioden bekostas av förvaltningen. Tvätt av bilar sker på av kommunen upphandlade bilvårdsföretag. 4.8 Felparkeringsavgifter och böter Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. De lokala bestämmelserna utmärks normalt med vägmärken. Det finns två enkla huvudprinciper som parkeringsreglerna är byggda efter och de är: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra Kommunmärkta fordon parkerar utan avgift med vissa begränsningar. Teknik och fritidsförvaltningen kan ge mer information om de begränsningar som gäller för tillfället. Samtliga parkeringsböter skall betalas av föraren. Gäller även om föraren anser att avgiften är felaktig. Detta för att senare kunna överklaga hos utställaren av avgiften. Ger överklagandet ett positivt resultat återbetalas avgiften så snart restitution erhållits. Underlåter föraren att betala, betalar Kommuntransport och debiterar därefter förvaltningen avgifterna, vilken i sin tur gör motsvarande nettolöneavdrag. Vidare debiteras en hanteringsavgift om 200:- 4.9 Svensk kontrollbesiktning När det är dags att besiktiga tjänstebilen får innehavaren en påminnelse av Kommuntransport/fordonsverkstaden. Innehavaren ansvarar och ombesörjer själv besiktning av fordonet.

11

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-10-24 GN-2014/395.109 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR SIDA 2014-10-27 SN-2014/3738.119 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070 2004-05-06 5.7 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen antog 237/1999 Policy för tjänstebil - Region Skåne. föreligger till förändrade regler och villkor och att den nuvarande policyn ersätts av föreliggande

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil Din LeasePlan-bil Innehållsförteckning Din LeasePlan-bil Vår filosofi är att det ska vara enkelt att använda en LeasePlanbil. Enkelt för dig därför att vi, på din arbetsgivares uppdrag, hanterar det mesta

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Försäkringsvillkor Entusiastbil

Försäkringsvillkor Entusiastbil Försäkringsvillkor Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Bilsport & MC Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö Besöksadress: Arabygatan

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 80 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 06 80 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: fpforsakring.se Fiat Professional Försäkring exklusivt

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer