Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen"

Transkript

1 Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad

2 2

3 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige Policy för trafiksäkerhet ur arbetsmiljösynpunkt Vimmerby kommun arbetar systematiskt med att minimera riskerna för att någon av våra anställda ska drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten och gäller oavsett om den anställde kör med kommunens fordon eller om egna fordon används. I första hand förespråkas kollektivt resande. Följande policy för trafiksäkerhet ur arbetsmiljösynpunkt har utarbetats. Policyn ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör en viktig del i det dagliga arbetet för personal som arbetar och rör sig i och kring trafiken. Det är samtliga chefers ansvar att informera berörd personal om denna. Trafiksäkerhets- och miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras vilket innebär att kraven ska ses över och vid behov uppdateras varje år. Undantag från fordonspolicyn ska fattas av respektive nämnd. Vimmerby kommun skall årligen, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och granska de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla risker skall bedömas utefter allvarlighetsgrad. årligen gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna. se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn. följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn. Kontroll av körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering etc. ska ingå i uppföljningen. följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig ajour om nya lagar och förordningar. Anställda i Vimmerby kommun skall följa de lagar och regler som finns för trafikanter, exempelvis hastighetsbegränsningar, parkeringsregler, använda bilbälte och inte köra alkoholeller drogpåverkade. utöva daglig tillsyn av fordonet. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att brister förekommer, skall dessa snarast åtgärdas. innan körningen överväga påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. alltid tillämpa 3-sekundersregeln, det vill säga alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarandefordon om tre sekunder. I första hand stanna vid telefonsamtal, i andra hand använda handsfreeutrustning. alltid lasta rätt och säkra lasten enligt gällande förordningar. Överlast får inte förekomma. till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. När cykel används i tjänsten bör cykelhjälm användas. 3

4 Tjänstebilar Med tjänstebilar avses alla fordon som leasas, köps, hyrs etc. för att användas inom kommunens verksamhet. Dessa ska: uppfylla säkerhetskraven för minst 4 stjärnor vid provning enl. Euro NCAP. uppfylla miljöklass 2005 (EuroIV-kraven). ha en tjänstevikt över kg. ha trepunktsbälten, bältessträckare och nackskydd på alla platser. ha bältespåminnare när motorn är påslagen. ha krockkuddar på såväl förarplatsen som passagerarplatsen fram. ha ABS bromsar. ha antispinnsystem. ha luftkonditionering. ha servostyrning. ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst och ficklampa. ha däck som uppfyller alla lagstadgade krav, såsom tillämpningsperiod och mönsterdjup. genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner. På sikt bör personbilarna vara utrustade med alkolås och uppfylla 5 stjärnors krocktestkrav. Egen bil För transport med eget fordon bör punkterna under rubriken personbilar, enligt ovan, i möjligaste mån uppfyllas. 4

5 Utgångspunkten kring kommunens arbete med trafiksäkerhet är Vimmerby kommuns trafiksäkerhetspolicy. Följande är ett komplement som gäller för socialförvaltningen. Risksituationer kan vara: Dålig väderlek Passagerare som är psykiskt instabila, hotfulla, onyktra eller drogpåverkade Långa resor Bil alternativ utrustning i undermåligt skick Bränslestopp Resor nattetid De bilar som avses i denna policy är sådana som är ägda eller leasade av kommunen. När privat bil används är det ett eget ansvar att följa policyn. Utrustning Varje bil ska vara utrustad med: Instruktionsbok Körjournal Reflexväst Ficklampa Filt Liten snöskyffel Borste att ta bort snö från vindrutarna med Isskrapa Instruktion var man vänder sig och hur man gör vid exempelvis driftsstopp eller olycka Vintertid ska det finnas extra ytterplagg samt halkskydd till skor/stövlar. Ansvar för skötsel av bilar och dess utrustning Respektive chef har ansvar för bilar inom sitt område. Varje arbetsplats med en eller flera tillhörande bilar kan utse en eller flera bilombud. Nedanstående åtgärder ska regelbundet utföras av ansvarig chef eller av denne utsett bilombud: Yttre tvätt av bilen Inre tvätt av bilen Kontrollbesiktning Översyn av bilens skick Översyn av bilens utrustning så att den är funktionsduglig och komplett Service enligt bilens angivna serviceintervall Däckbyte Tidsintervallen mellan dessa åtgärder ska ske med utgångspunkt från hur ofta bilen används och vad den används till. Som stöd vid skötsel av bilar finns en framtagen checklista. 5

6 Dålig väderlek Vid sådana tillfällen ska ett övervägande först göras om bilresan behöver genomföras. Vid arbete med brukare/klient/patient behöver följande bedömning göras: Är hjälpen nödvändig eller kan avvakta? Kan hjälpbehovet tillgodoses på något annat sätt? Ta gärna kontakt med brukaren/klienten/patienten alternativt anhörig. Kan taxiresa vara ett alternativ? Vid svåra vädersituationen kan räddningstjänsten behöva påkallas om hjälp inte kan utebli eller avvakta. Meddela om möjligt brukare/klient/patient om hjälpen inte kan utföras. Om bilresan är nödvändig ska en extra kontroll av bilens skick och utrustning genomföras innan avfärd. Vid behov ska åtgärder vidtas, exempelvis byte av bil eller komplettering av utrustning. Mobiltelefon ska alltid tas med. Privat bruk av kommunens bilar Kommunens bilar ska inte användas för privat bruk, inte heller garageplatser eller motorvärmaruttag ska användas för privat bruk. Resor med brukare/klient/patient Samhällsbetalda resor för brukare/klient/patient är färdtjänst och sjukresor, något som landstinget ansvarar för. Kommunens bilar (eller privata bilar mot reseräkning) ska inte användas till resor för brukare/klient/patient. Undantaget är vissa resor inom daglig verksamhet och dagverksamhet. Regler för resor finns i yrkestrafiklagen och kommunallagen. Passagerare som är psykiskt instabila eller hotfulla En bedömning ska göras om resan är nödvändig eller kan skjutas upp alternativt ställas in. Om en klient inför avfärd är hotfull, bråkig eller påtagligt berusad ska resan skjutas upp till ett senare tillfälle. Måste resan ändå genomföras får hjälp begäras från polis. När det gäller berusade/stökiga ungdomar som behöver komma hem, kontakta i första hand vårdnadshavaren/na och be honom/henne komma och hämta ungdomen. Är klienten lindrigt berusad kan resan genomföras med hjälp av en kollega. Kollegan sitter då bakom föraren och klienten till höger i baksätet. Om resan är nödvändig ska två personer åka med. Medhjälparen placerar sig bakom föraren med passageraren till höger om sig i baksätet. Mobiltelefon ska alltid medtas. 6

7 Samordning För att hålla kostnaderna nere ska samordning av resor ske så långt det är möjligt. De bilar kommunen har ska ha så hög nyttjandegrad som möjligt. Därför ska möjligheten att verksamheter samutnyttjar en eller flera bilar alltid ses över. Långa resor Vid resor som varar längre än cirka tre timmar bör man vara två som turas om att köra. Om detta inte är möjligt bör pauser tas. Mobiltelefon bör medtas. Resor nattetid Det ska vara fyrhjulsdrift på bilar som används kontinuerligt av nattpatrullen och nattsjuksköterskor. Mobiltelefon ska alltid medtas. Bränsle Varje förare som startar sin resa ska kunna utgå från att bilen har minst halv tank bränsle. Anslag ska finnas i varje bil om att det ska vara minst halv tank när resan avslutas och bilen återlämnas. Rutiner för hantering av tankkort ska finnas för varje bil. Cykelresor Cykeln ska vara i ordning och försedd med minst en fungerande broms och ska ha reflexer och ringklocka. Den ska också ha belysning framåt och ett fast rött ljus bakåt. Cykelhjälm ska alltid användas. Vid halka ska medarbetare undvika att cykla till följd av olycksrisken. 7

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun 2013-09-24 Ks 407/2012 Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun Innehållsförteckning Allmänt... 3 Fordonspolicy visionen... 3 Inköp och tillhandahållande av fordon... 3 Användande av fordon...

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-10-24 GN-2014/395.109 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge

Läs mer

Granskning av användandet av kommunens fordon

Granskning av användandet av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av användandet av kommunens fordon Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

Fordonsekonomi och intern kontroll

Fordonsekonomi och intern kontroll Revisionsrapport* Fordonsekonomi och intern kontroll Kalmar kommun 24 september 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR SIDA 2014-10-27 SN-2014/3738.119 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer