Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun"

Transkript

1

2

3

4

5 Datum Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag inom Södertälje kommun. Med fordon avses registreringspliktiga fordon eller försäkringspliktiga fordon som Södertälje kommun står som registrerad ägare för. Riktlinjerna behandlar inköp i. och hyresvillkor av fordon som Södertälje kommun står som registrerad ägare för ii. av fordonstjänster av extern leverantör i entreprenader eller andra avgränsade projekt där transporter utgör en väsentlig del av uppdraget iii. av drivmedel, exklusive el, till egna fordon. Södertälje kommun en fossilbränslefri organisation Södertälje kommun har som målsättning att vara en fossilbränslefri organisation. Satsningarna på miljöfordon, eldrivna fordon och förnyelsebara drivmedel är centrala delar för att Södertälje kommun ska uppnå målet om fossilbränslefrihet och bli en av de ledande miljöoch klimatkommunerna i Sverige. Mål och förutsättningar utgår från de nationella målen och innebär att Södertälje kommun successivt minskar fossilberoendet genom i. att byta ut egna fordon som inte uppfyller den nationella miljöbilsdefinitionen ii. att tillämpa Miljöstyrningsrådets tilldelningskriterier vid upphandling av fordon, drivmedel, däck och fordonstjänster iii. att i möjligaste mån anskaffa och använda eldrivna fordon i verksamheten

6 Inköp Inköp av personbilar, minibussar, tunga och lätta fordon, drivmedel samt däck ska genomföras med Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Miljökrav vid inköp av fordon och däck Miljökrav vid inköp av tjänstebilar ska följa Sveriges nationella miljöbilsdefinitioner. De fordon som klarar miljöstyrningsrådets tilldelningskriterier ska väljas. En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil eller en så kallad supermiljöbil. Färddator som visar momentan och genomsnittlig förbrukning bör finnas i nya bilar. Vid inköp av däck skall trafiksäkerheten komma i första hand, i övrigt skall miljöstyrningsrådets inköpskrav vara vägledande. Säkerhetskrav vid inköp av fordon Högsta rankning i någon eller helst samtliga av krocksäkerhetsmetoderna Euro NCAP, AMS, Folksam och DETR. Personbilar skall ha ABS-bromsar. Personbilar skall vara försedda med elektroniskt stabiliseringsprogram ESP, om det finns som tillval till biltypen ifråga. Tjänstevikt mellan kg om inte behovsanalysen ger andra krav. Förarmiljön skall gå att ergonomiskt anpassa till föraren. Beställning av fordon Behov av fordon anmäls till Samhällsbyggnadskontoret. Beslut om val av fordon sker efter behovsanalys med hänsyn till miljöegenskaper, funktion, och säkerhet m m. Om kriterierna för elbil uppfylls enligt behovsanalysen ska ett eldrivet fordon väljas. För blankett behovsanalys för anställd i kommunförvaltningen, se Kanalen/service/tjänstebilar/behovsanalys. För blankett behovsanalys för anställd i Telge-koncernen, se Helge. Personbil ska alltid vara av kombityp, vita och de skall vara profilerande enligt riktlinjer inom kommunförvaltningen och Telge-koncernen. Inga övriga dekaler skall förekomma. Efter särskild prövning kan specifika dekaler accepteras. Alla tjänstebilar skall förutom normal standardutrustning vara utrustade med lastgaller mellan kupéutrymme och personutrymme, elektrisk motorvärmare och uttag för kupé-värmare eller dieselvärmare. Vinterdäck av friktionstyp är att föredra för fordon som företrädesvis används inom Södertälje stad. Komplettering av utrustning på fordonet kan göras vid specifika behov. Alla tjänstebilar hålls helförsäkrade genom kommunens centrala försäkring. Försäkringen täcker även skador på förare och eventuella passagerare.

7 Inför upphandling av nytt ramavtal för fordon önskas nya krav, behov och önskemål från verksamheterna. Maila gärna dina krav, behov och önskemål till Allmänna hyresvillkor Kommunens tjänstebilar är enbart till för kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Utanför tjänstetid skall tjänstebil stå uppställd vid tjänsteställe. Undantag endast vid viss typ av beredskapstjänst. Tjänstebilar skall hållas välvårdade och prydliga. Biltvätt skall ske på för ändamålet godkänd anläggning. Rök- och pälsdjursförbud gäller i kommunens bilar. Hyrestagare av fordon ska redovisa mätarställning enligt de rutiner och frekvens som efterfrågas av uthyraren. Säkerhet Alkolås i form av alkolåsstyrd startfunktion av fordonet är obligatoriskt för samtliga nylevererade fordon verksamma inom Telge-koncernen. Alkolås i form av alkolåsstyrd startfunktion av fordonet kan efter beslut av chef monteras i alla typer av tjänstefordon. Val av bränsle Fordon som går att köra på förnyelsebart bränsle skall också tankas med förnyelsebara bränslen. Etanolbilar tillåts endast i undantagsfall tankas med bensinbränsle. Dieseldrivna fordon ska tankas med diesel med största möjliga andel inblandning av förnyelsebart drivmedel. Avskrivning Personbilar Hyresavtal upprättas med avskrivningstid 36 mån och 50 procent restvärde. Förlängning med 24 mån och restvärde 8000 kr om inte annat avtal träffas. Därefter löses leasingavtalet och fordonet ägas av Södertälje kommun genom Samhällsbyggnadskontoret. Om hyrestagaren väljer att fortsätta hyra fordonet efter leasingperiodens slut, gäller samma hyresbelopp som innan leasingavtalet löstes. Hyresbeloppet styrs av ränteläget enligt STIBOR och kan förändras under leasingperioden. Lätta lastbilar och minibussar utan fullt momsavdrag Hyresavtal upprättas med avskrivningstid 36 mån och 50 procent restvärde. Förlängning med 48 mån och restvärde 8000 kr om inte annat avtal träffas. Efter 84 månader löses leasingavtalet och fordonet ägas av Södertälje kommun genom Samhällsbyggnadskontoret. Om hyrestagaren väljer att fortsätta hyra fordonet efter leasingperiodens slut, sänks hyresbeloppet med 40 procent av senaste gällande hyresbelopp att gälla tillsvidare. Hyresbeloppet styrs av ränteläget enligt STIBOR och kan förändras under leasingperioden.

8 Lätta lastbilar med fullt momsavdrag Lätta lastbilar med separerad hytt och lastflak medges fullt momsavdrag. Därav finansieras dessa fordon av kommunens internbank. Hyresavtal upprättas med en avskrivningsperiod på 84 månader. Hyra baseras på internräntan. Om hyrestagaren väljer att fortsätta hyra fordonet efter leasingperiodens slut, sänks hyresbeloppet med 40 procent av senaste gällande hyresbelopp att gälla tillsvidare. Tunga lastbilar och maskiner Tung lastbil och maskiner läggs på en avskrivningsperiod på 5-10 år beroende på anskaffningskostnad och bedömd hållbarhet. Hyra baseras på internräntan. Om hyrestagaren väljer att fortsätta hyra fordonet efter leasingperiodens slut, sänks hyresbeloppet med 40 procent av senaste gällande hyresbelopp att gälla tillsvidare.

9 Behovsanalys fordon Kryssa för de olika punkterna nedan utifrån bedömda behov och krav Behöver bilen vara försedd med dragkrok för att tillgodose Ja Nej planerat behov? Finns tillgång till motorvärmaruttag där bilen ska stå Ja Nej uppställd? Kan bilen stå i uppvärmt garage under vintern? Ja Nej Används bilen i huvudsak för transporter i Södertälje tätort? Ja Nej Används bilen ofta för längre resor (mer än ca 15 mil per Ja Nej körtillfälle)? Önskas finans- och driftkalkyl för elbil? Ja Nej Särskilda krav på markfrigång? Ja Nej Särskilda krav på automatisk växellåda (om svaret är nej Ja Nej levereras fordon med manuell växellåda)? Särskilda krav på fyrhjulsdrift? Ja Nej Om din behovsanalys av fordon ger vid handen att elbil kan vara aktuellt, vilken typ av laddning bedöms med hänsyn till planerat nyttjande av fordonet? Normalladdning 6-8 tim Semisnabb laddning 2 tim Snabbladdning 15 min Andra krav: Personbil motsvarande ovanstående krav beställes härmed. Attest behörig beslutsfattare: Underskrift:. Namnförtydligande:. Befattning: Underskriven beställning skannas och mailas till

10

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070 2004-05-06 5.7 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen antog 237/1999 Policy för tjänstebil - Region Skåne. föreligger till förändrade regler och villkor och att den nuvarande policyn ersätts av föreliggande

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer