Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för inköp och användande av fordon/maskiner"

Transkript

1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla bruksbilar/maskiner inom Haninge kommun. Förmånsbilar får ej förekomma som alternativ. Lastbilar, maskiner omfattas i tillämpliga delar. Policyn är indelad i olika avsnitt, där del 1, behandlar ekonomi, beställning och inköp av fordon/maskiner, del 2, handhavande av kommunens fordon/maskiner och del 3, slutligen om tjänstekörning i privatbil. (Se även avtal mellan arbetsgivare och tjänstefordonsförare. Dok: Avtal bruksbilar). Kommunfullmäktige har i sitt agenda 21-program antagit ett långsiktigt mål som anger att år 2017 skall vissa mål vara uppfyllda. * Policyns miljökrav kan komma att innebära högre kostnader. Det kan därför bli aktuellt med speciella budgetanslag för att konvertera fordonsparken så att Haninge kommuns Agenda 21-krav kan uppfyllas senast år Policyn är i många stycken kortfattad men ytterligare information finns i dokumentet Anvisningar till Haninge kommuns fordonspolicy. 1. Ekonomi/beställning och inköp av fordon/maskiner * I begreppet inköp av fordon innefattas även leasing. Det väsentliga är beslutet om införskaffande av tjänstefordon. Finansieringsform väljs utifrån gällande skattelagstiftning. Upphandling, inköp och val av finansieringsform hanteras av kommunens inköpsavdelning. * Behov av fordon/maskin till avdelning eller enhet, anmäls till fordonsansvarig på kravspecifikation (bif.) och godkänns av verksamhetsansvarig chef. Beslut om val av fordon/maskin sker efter behovsanalys med hänsyn till miljöegenskaper, funktion och säkerhet mm. Målet skall vara minsta fordons/maskin storlek med lägsta drivmedelsförbrukning relaterat till behovet och med hänsyn till säkerhetskrav.

2 Haninge kommun (5) Fordonsansvarig upphandlar i samarbete med administrativa kontorets inköpsavdelning fordon och maskiner som täcker brukarnas behov och överensstämmer med säkerhets- och miljökrav i denna policy. * Vid upphandling av nya fordon/maskiner skall miljökrav, dvs. bränsleförbrukning, bränsletyp, återvinningsbarhet, däckstyp mm samt driftskostnader och tillgänglighet till service och reservdelar ges hög prioritet. * Alla tjänstefordon hålls helförsäkrade genom kommunens centrala försäkring (finns nybilsgaranti faller den ut först). Försäkringen täcker även skador på förare och eventuella passagerare. Allmänna krav vid upphandling av fordon * Personbilar bör alltid vara av kombityp. * Personbilar skall i första hand vara utrustad med automatisk växellåda. * Nya fordon som köps in skall vara röda och vara märkta med tjänstebilsskylt, tjänstebilsnummer och kommunens vapen. Miljöbilar kan vara skyltade med dekal som visar att detta är en miljöbil. Inga övriga dekaler skall förekomma. * Alla fordon skall förutom normal standardutrustning vara utrustade med vinterdäck, dubbade eller av friktionstyp, lastgaller mellan kupéutrymme och personutrymme, elektrisk motorvärmare och uttag för kupévärmare samt värmereflekterande vindruta, eller om sådan inte finns, luftkonditionering. Kompletteringar kan göras vid behov. Säkerhetskrav vid upphandling av fordon * Fordon som upphandlas skall uppfylla kraven för minst 4 stjärnor i klassningssystemet EuroNCAP. * För bilmodeller som funnits i trafik så länge att de hunnit bli bedömda enligt Folksams redovisning är kravet att de skall vara som medelbilen eller bättre. * Personbilar skall ha ABS-bromsar. * Sätenas ryggstöd i anslutning till lastutrymmet skall vara stabila och skydda passagerarna mot inträngande last. Detta kan anses vara uppfyllt om kraven i ECEreglementet 17.7 uppfylls. * Förarmiljön skall gå att ergonomiskt att anpassa till föraren. * Nackskydd möjliga att ställa in även för långa personer skall finnas. Miljökrav vid upphandling av tjänstefordon * Vid upphandling av nya fordon skall följande prioriteringsordning iakttas: 1. Fordon i miljöklass 1 drivna av hybridmotorer eller möjliga att köra på förnyelsebart bränsle, gas eller etanol, E85. Detta gäller under förutsättning att för sörjningsfrågan för aktuellt bränsle är löst på ett ekonomiskt och rationellt vis. 2. Övriga fordon i miljöklass 1.

3 Haninge kommun (5) 3. Övriga bensindrivna fordon. 4. Fordon möjliga att köra på RME. 5. Dieseldrivna fordon. * Oavsett vilket bränsle det upphandlade fordonet drivs av eller vilken miljöklass den tillhör skall eftersträvas fordon vars förbrukning inte överstiger den som anges i aktuell tabell från Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling. ( Eller delegationens efterföljare). * Vid utbyte av däck skall trafiksäkerheten komma i första hand, i övrigt skall miljösynpunkter beaktas. Till fordon som ofta går tungt lastade eller på långresa skall nytillverkade däck finnas som alternativ. Såväl nya som regummerade däck skall vara utan giftklassade HA-oljor i slitbanan. 2. Handhavande av tjänstefordon Allmänt * Kommunens tjänstefordon är enbart till för kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Utanför tjänstetid skall tjänstefordon stå uppställt vid tjänsteställe. Undantag endast vid viss typ av beredskapstjänst. * Tjänstefordon skall hållas välvårdade och prydliga. För övrig information om skötsel, ansvar, underhåll och driftskostnader mm., hänvisas till internhyresavtal som upprättas vid leverans av tjänstefordon till förvaltning/avdelning. * Dieselfordon/maskiner skall i första hand tankas vid kommunens egna tankanläggningar, fordon med andra drivmedel tankas vid, av kommunen upphandlade drivmedelsstationer. Mätarställning skall alltid noteras vid tanktillfället. För fordon/maskiner som tankas vid kommunens dieselanläggningar skall uppgifter på datum, mätarställning, bränslevolym och vem som tankat noteras på särskild tanknota som inlämnas till anläggningsansvarig som debiteringsunderlag för fakturering. För fordon/maskiner som tankas på andra tankstationer skall finnas körjournal där uppgift om datum, mätarställning, bränslevolym och vem som tankat noteras vid varje tankningstillfälle. Säkerhet * Föraren ansvarar för att bilen lastas på ett säkert sätt. Lastskydd skall vara monterat vid lös last i kupéutrymmet. * Såväl förare som samtliga passagerare skall använda säkerhetsbälte. * Förare som regelbundet transporterar barn, klienter eller patienter bör ha kunskaper i första hjälpen och brandskydd. * Passagerare som ej har ett yrkesmässigt behov av att bli transporterade skall ej åka med i tjänstefordon.

4 Haninge kommun (5) * Förare av tjänstefordon skall inte samtidigt köra fordonet och hantera en lös telefon. Tjänstefordon skall ha hållare och handsfree för mobiltelefonen monterad på instrumentbrädan. Miljö Rökning får ej förekomma i fordonen. Pälsdjur får ej medföras i fordonen. * Förares vilja och kunskaper kan påverka driftskostnader och miljöpåverkan i ansenlig grad I enlighet med Kommunstyrelsens beslut år.. skall därför alla tjänstefordonsförare, dels utbildas i ekokörning, dels skall drivmedelsförbrukningen mätas och redovisas årligen. 3. Tjänstekörning i privatbil * Avtal, se anvisningar. * Vid transport av barn, klienter eller patienter i privatfordon gäller samma krav på förarkompetens och bilbälten samt samma miljö - och säkerhetskrav som vid transport med tjänstefordon. * Kontoren rekommenderas att normalt inte träffa bilavtal med anställda som har bensinbil utan katalysator. Bilagor: 1. Anvisningar till Haninge kommuns bilpolicy. Dok: Anvisningar, bilpolicy 2. Anvisningar bilpool. Dok: Bilpool 3. Hyresavtal fordon och maskiner. Dok: Hyresavtal 4. Allmänna hyresvillkor av fordon och maskiner. Dok: Allmänna hyresvillkor 5. Användaravtal bruksbilar. Dok: Avtal bruksbilar 6. Avtal egen bil i tjänsten. Dok: Bilavtal

5 Haninge kommun (5)

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070 2004-05-06 5.7 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen antog 237/1999 Policy för tjänstebil - Region Skåne. föreligger till förändrade regler och villkor och att den nuvarande policyn ersätts av föreliggande

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer