Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006"

Transkript

1 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län

2 2

3 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av VD. Ansvar Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, personalsocialt, säkert och miljöanpassat sätt. Effektivitet Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagen till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov. Det ställer krav på att resandet planeras så att verksamhetens och individens behov kan samordnas och tillgodose kraven på ett effektivt resande. Kunskap Kunskapen om hur vi var och en genom vårt handlande i olika situationer kan bidra till att en säkrare och därigenom också en mer miljöanpassad trafik utvecklas. Värdering Alla som arbetar i NTF-organisationen ska ha en på kunskap baserad positiv värdering av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att förstå innebörden av det goda exemplets makt som gör att var och en genom sitt handlande kan bidra till större trafiksäkerhet och miljöanpassning. 3

4 4

5 Tillämpningsanvisningar Trafiksäkra och miljövänliga bilar När NTF Stockholms läns medarbetare använder egna bilar i tjänsten eller då NTF tillhandahåller tjänstebil eller hyrbil ska vissa minikrav vara uppfyllda. NTF väljer att basera dem på den senaste versionen av Folksams undersökningar Hur säker är bilen eller Euro- NCAPs krockprovsnormer (European New Car Assessment Programme). Egen bil i tjänsten Förtroendevalda eller funktionärer Egen bil som används i tjänsten av exempelvis förtroendevalda eller funktionärer där NTF betalar resekostnaden ska uppfylla alla lagliga krav och dessutom: Ha trepunktsbälte på de platser som används Ha nackstöd på de platser som används Kombibilar ska ha lastgaller eller annan lastsäkringsutrustning vid transport av last Så kallade stadsjeepar eller terrängbilar ska inte användas på grund av att de avsevärt ökar dödsrisken i motpartens fordon vid kollision. Undantag kan medges i samband med tunga släpvagnstransporter. Ha sommardäck med mönsterdjup om minst 3 mm eller vinterdäck om minst 4 mm vid vinterväglag. Tjänstemän Egen bil som används i tjänsten av anställda inom NTF Stockholms län ska förutom ovannämnda krav även: ha en tjänstevikt över ca 1000 kg om bilen huvudsakligen används på landsvägar och minst 900 kg om bilen huvudsakligen används i tätort. vara minst 30% bättre än medelbilen i Folksams undersökningar eller ha minst tre stjärnor i Euro NCAP. uppfylla 1993 års EU-krav avseende avgaser. Hyrbilar och leasingbilar Kraven gäller för bilar som hyrs/leasas eller anskaffas fr.o.m Bilar hyrda, leasade eller anskaffade ska med avseende på huvudsaklig användning: erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om bilen uppfyller kraven för minst fyra stjärnor, helst fem stjärnor vid provning enligt Euro NCAP. vara en så energisnål bil som möjligt med hänsyn till den storleksklass man behöver. ha en tjänstevikt 1 som ligger i ett intervall på ca 1000 till ca 1500 kg ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används. ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck. ska uppfylla EU; s krav för 2000 avseende utsläpp av hälsovådliga avgaskomponenter. Så snart det är praktiskt och rimligt enkelt att följa upp kommer kravet på avgasemissioner att ändras till EU: s avgaskrav för 2005, de s.k. Euro IV-kraven. Så kallade stadsjeepar eller terrängbilar ska inte användas på grund av att de avsevärt ökar dödsrisken i motpartens fordon vid en kollision. 1 Tjänstevikten anges ofta som ett intervall för en viss bil med en given motor. Vid bedömning av om en bil platsar i Vägverkets resepolicy ska den lägsta angivna tjänstevikten för aktuell kaross/motorkombination användas. 5

6 Tjänstebil Kraven gäller för bilar som anskaffas efter Tjänstebil ska förutom de krav som krävs för hyrbil och leasingbil vara utrustad med: System som hindrar föraren att köra alkoholpåverkad (alkolås) System som hindrar föraren från att köra utan bälte (bälteslås) System för att hjälpa föraren att hålla hastigheten (ISA-system) Så fort dessa system finns att tillgå på uthyrningsmarknaden kommer NTF Stockholms län att kräva dessa system i samband med användandet av hyr eller leasingbil. Säker körning och miljövänlig körning En säker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Gällande trafikregler ska följas. Särskilt viktigt är: att hastigheten inte överskrider gällande begränsningar och i övrigt anpassas till rådande vägstandard, väglag, väderlek, trafikintensitet m.m. att föraren använder bälte och ser till att passagerarna också gör det. att ha säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. att inte köra med alkohol, droger eller trafikfarliga mediciner i kroppen att inte fortsätta köra när man känner att det finns risk för att somna. att samtal med mobiltelefon i möjligaste mån undviks under körning och att handsfreeutrustning används om samtal förs under körning. Vid tjänsteresor ska vi försöka utöva en så miljövänlig körning som möjligt. Minskad miljöpåverkan uppnås om föraren kör enligt konceptet ECO driving vilket bl.a. innebär att man: använder hög växel snabbt når rätt hastighet och därefter strävar efter att hålla jämn hastighet planerar körningen långt fram undviker snabba inbromsningar NTF Stockholms län ökar kraven Utvecklingen går framåt och så snart det finns tekniska och kommersiella förutsättningar kommer NTF Stockholms län att öka kraven på de bilar vi anskaffar. Exempel på sådan intressant utveckling är: Nya drivsystem som syftar till att minska CO2 utsläppen, t.ex. bränslecell, hybriddrift. System som minskar risken för whiplashskador Antispinn- och antisladdsystem Krockkuddar på allt fler platser Fem stjärnor enligt Euro NCAP. Reducering av skaderisken för oskyddade trafikanter. Färddator som hjälper föraren köra såväl snålt som rent. Resor med barn Lämplig skyddsutrustning vid transport av barn ska finnas enligt följande: 0 ca 4-5 år, babyskydd och/eller bakåtvänd bilbarnstol ca år bältesstol/bälteskudde 6

7 Motorcykel och moped Utrustningen ska för moped bestå av hjälm och för motorcykel, av hjälm, skyddskläder inkl. stövlar och ryggskydd. Tvåtaktsmotorer ska undvikas då dessa ger stora utsläpp av hälsofarliga ämnen. Både moped och motorcykel kräver ett försiktigt och förutseende körsätt eftersom man är särskilt utsatt på ett sådant fordon. Cykelhjälm Vid cykling i tjänsten eller då funktionär eller förtroendevald utför uppdrag eller representerar NTF Stockholms län ska cykelhjälm vara obligatorisk. Första hjälpen Personalen ska ha god kunskap i Första hjälpen. Bil som används i tjänst skall vara utrustad med Första hjälpen utrustning. Upphandlade resor Taxi Vid beställning ska krävas att föraren följer hastighetsgränserna, följer övriga trafikregler och använder bilbälte. Buss Vid beställning av arrangerad resa med buss ska krävas att föraren håller hastighetsgränserna och andra trafikregler samt använder bälte. Om så inte sker ska det påtalas och framföras till bussföretagets ledning. Bussen ska vara utrustad med bälte på samtliga platser. Företaget bör ha en policy för kvalitetssäkring av resan ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Försäkring vid tjänsteresor NTF har tecknat en försäkring som gäller vid tjänsteresor. Övrigt använd motorvärmare. Med rätt använd timer ger motorvärmare en positiv miljöeffekt upp till +10 grader. Undvik att köra med takräcke eller takbox Använd miljöanpassade bilvårdsmedel Tvätta bilen på certifierade miljöstationer undvik tomgångskörning Policyn bör tillämpas även vid resor till och från arbetsplatsen och på fritiden. Handlingsplan se bilaga. 7

8 8

9 Handlingsplan kopplad till Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län NTF Stockholms län skall genomföra följande: Installera alkolås, bälteslås och ISA-system i förbundets tjänstebil. Genomföra en halkkörningsdag för personal och styrelse. Den kanslipersonal som inte tidigare genomgått utbildning i ECO-driving ska erbjudas en sådan utbildning. Genomföra en kurs i Första hjälpen för kanslipersonal och förbundets mest aktiva funktionärer. Tillhandahålla tjänstecykel och cykelhjälmar till kanslianställda. Göra en kartläggning över vilka bilmodeller som finns att tillgå hos uthyrare i kansliets närområde och göra en lista över vilka av dessa som bör användas ur ett trafiksäkerhetsoch miljöperspektiv. I samband med årliga funktionärsträffar skall det informeras/diskuteras kring policyn. Kanslipersonal, styrelse, befintliga och nyrekryterade funktionärer skall tillhandahållas en Första hjälpen kudde. 9

10 Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och rapporter finns att hämta i sin helhet i utskriftsvänligt format på NTF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik 10

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer