KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM OMRÅDE: STADSDEL: Centrum Peter Pans Föräldrakooperativa Förskola MALMÖ DEN Januari 2007 UPPGIFTSLÄMNARE: NAMN Jenny Frankell TEL

2 A. Områdesbeskrivning Peter Pans föräldrakooperativa förskola har haft ett relativt lugnt år då vi inte hade några sexåringar som skulle börja förskoleklass i somras och därför inga nya inskolningar. Detta gjorde att barngruppen var stabil och att verksamhetsplaneringen blev mer långsiktig då barngruppen inte förändrades så mycket. Då Centrums mål var dåligt förankrade i både personalgruppen och i den lokala arbetsplanen så har vi arbetat mycket med det. Jämställdhet har varit ett av huvudmålen under året. Verksamhetens förutsättningar Kommentar Statistik/Nyckeltal Upptagningsområde Vårt upptagningsområde är i centrum men då vi är ett föräldrakooperativ söker sig föräldrarna hit då de finner vår form och verksamhet intressant. Jag tycker inte att vår barngrupp speglar centrums invånare med olika etniska bakgrunder så som vi skulle vilja. Lokaler Organisation Våra lokaler har tidigare varit datalokaler men är luftiga och stora. Lokalerna har under 2006 förändrats och blivit mer ändamålsenliga efter den barngrupp och barnsyn vi har. Inomhusmiljön är även mer lättföränderlig när barngruppens behov och intressen förändras. Peter Pan drivs som ett föräldrakooperativ (organisationsskiss bifogas. Se bilaga 1). Inre miljö: Bra Yttre miljö: Bra Ledning Två gånger om året får föreståndaren information på möte på SDF. Detta förmedlas sedan vidare till personalgruppen och arbetsgivaren; styrelsen. Peter Pans lokala arbetsplan anger förskolans mål och verksamhet. Centrums mål är bra förankrade hos föreståndare och personal och även i den lokala arbetsplan. Denna plan utvärderas och revideras två gånger om året. Denna kan bifogas vid behov. 2

3 Pedagogisk inriktning Peter Pans föräldrakooperativ har ingen uttalad pedagogisk profil men inspireras mycket av Reggio Emilia och lägger stor vikt vid uteverksamhet. Personal Peter Pan har 2 förskollärare på heltid (i 31-års åldern) och 1 barnskötare på heltid (i 55 års åldern) i barngrupp. Därtill har vi en kock på 50% i kök och 25% i barngrupp (i 45-års åldern). Lärartäthet (barn/personal): 2005: tom okt: fom nov: 6.15 Inga barn i behov av särskilt stöd. Lärare som är behöriga/obehöriga: 2 förskollärare 1 barnskötare Andra yrkeskategorier: Kock med tid i barngrupp. Ingen med specialpedagogisk utbildning. Barn/elever Alla barnen på Peter Pan bor mestadels i Centrum ( 2 från södra innerstaden). Inga 2000-barn som började förskoleklass efter sommaren och därför var barngruppen intakt. F o m november 2006 togs det 20 barnet in då det är ett syskon som behöver plats och det kommer att vara 20 allra minst tills något barn säger upp sin förskoleplats. Antal barn per ålder: Vt 2006: Ht 2006: F 2005:1 1/11 F 2004: 4 F 2004: 4 F 2003: 5 F 2003: 5 F 2002: 5 F 2002: 5 F 2001: 5 F 2001: 5 F 2000: 0 Antal pojkar/flickor: VT 2006: Ht 2006: Po: 7 Po: 8 (1/11) Fl: 12 Fl: 12 Antal med utländsk bakgrund: Tvåspråkighet: 4 st. 3

4 Ekonomi Bruttokostnad per barn/elev (alla kostnader, kapitalkostnad och del av gemensamma förvaltningskostnader exkl. lokalhyra): 2005: 80852:-/barn 2006: ej klart ännu! Lokalhyra: 2005: :- (29307:- /månad) 2006: 1/1-30/9: 29438:- 1/10-31/12: 32048:- Elevinflytande Barnen blir tillfrågade, intervjuade om hur de upplever sin vistelse på förskolan i den mån de kan svara pga sin ringa ålder. Detta sker kontinuerligt under alla dagar. Föräldrainflytande Föräldrarna är arbetsgivare men överlåter det pedagogiska ansvaret till föreståndaren och personalen. Har tillgång till lokal arbetsplan och läroplan. Föräldramöten, utvecklingssamtal och diverse skriftliga utvärderingar. Arbetsplatsen Personalen trivs bra på arbetsplatsen och att döma av utvecklingssamtalen pratar barnen gott om sitt dagis hemma. Föräldrarna säger ofta att de tycker att här är lugnt och tryggt men när de ska lämna i enkäter är det få som gör det. Attityder: Av 16 möjliga enkäter fick vi endast in fyra och det känns för lite för att kunna göra en bra bedömning. Något som styrelsen ska jobba med att föräldrarna ska lämna in och ta ansvar för utvärderingar också. 4

5 B. Utbildningsresultat för kunskapsmålen Statistik och nyckeltal: Måluppfyllelse förskola: Mål: Varje barn ska få uppleva att det är meningsfullt och roligt att lära sig nya saker! Föregående år 2005 Innevarande år 2006 Måluppfyllelse: Ingen dokumenterad då målet var nytt för 2006 Måluppfyllelse: Vår barnsyn och kunskapssyn är att barnen kan mycket själv men vi ska locka fram det. Genom att ge barnen självförtroende, självkänsla och att ställa frågor som gjort att de är tvungna att tänka och tycka, har vi fått barn som är kunskapstörstande och nyfikna på sin omgivning. Mål: Barnen ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa med hjälp av olika material och tekniker. Måluppfyllelse: Ingen dokumenterad då målet var nytt för 2006 Måluppfyllelse: Under vt 2006 fortsatte vi med tema konst och barnen provade på och lärde känna ännu fler material som t.ex. lera, gips mm. Vi handledde och försedde barnen med material och de experimenterade sig fram och undersökte hur de skulle använda dem. Under ht hade vi rymden som tema och målen fortsatte att existera. Det vi behöver bli bättre på det är att ge förutsättningar för snickeri. Instrument för bedömningen: Skriftlig utvärdering 2 gånger om året i samband med utvärderingsdag för personal. Även avdelningsplanering varje vecka bearbetade mål 2 och höll oss på rätt spår utifrån vårt mål. 5

6 C. De prioriterade områdena i Malmö skolplan C1.1 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande.. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elevernas/barnens språkutveckling ska stå i centrum i alla skolformer. Effektmål: Alla lärare ska arbeta med elevernas/barnens språkutveckling. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Centrums Förskola: *Allt pedagogiskt arbete skall genomsyras av språklig medvetenhet, vilket innebär att alla lärare har ansvar för att stimulera elevernas språkutveckling *IUP ska särskilt ta upp barnets språkutveckling Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs : * Varje barn ska utveckla sin förståelse och intresse för taloch skriftspråk * Barnen ska få tillgång till en specifik språksamling varje vecka Analys med åtgärder: Mål: * Varje barn ska utveckla sin förståelse och intresse för tal- och skriftspråk * Barnen ska få tillgång till en specifik språksamling varje vecka Detta gjorde vi: Hur blev det: - Genom att ha ständiga samtal och diskussioner med barnen, stimulera dem till att våga prata och berätta om vad och hur de upplever sin omvärld - Som personal vara förebilder i språksammanhang - Vi valde att dela upp våra morgonsamlingar i olika teman då språksamling skulle vara en specifik dag i veckan och ledas av samma personal varje gång. - Vid intresse hos barnen skulle vi uppmuntra skriftspråket och prata med dem om det. Vi skulle ha speciella tillfällen med de barn som skulle börja förskoleklass efter sommaren. - Morgonsamlingar blev bra och barnen tyckte det var roligt med bl a rim och ramsor under 2005 och det har fortsatt under Barnen pratade mer och mer ju mer självförtroende och utmaning av vuxna de fick i språket. Vi har gett barnen mer utrymme till att prata fritt inför grupp och haft som mål att prata mer med barnen och att framför allt lyssna på dem. - Intresset för skriftspråket finns men tog inte upp mycket av barnens tid då vi inte hade några sexåringar, men kommer att intensifieras under vt 2007, som det brukar göra. 6

7 - Språkavsnittet i utvecklingssamtalen lades större vikt vid och det kommer att bli mer språklig medvetenhet under 2007 då våra barn har ett behov av det. Varför blev det så: Hur går vi vidare: - En stor medvetenhet och lyhördhet från personalen gjorde att barnen blev trygga i sitt språk så att de vågade experimentera mera! - Personalen tog sig tid till att lyssna till barnen och fick barnen att känna självförtroende och att jag är viktig - känsla. - Fortsätter att vara lyhörda för vad barnen i nuvarande barngrupp behöver. - Det kommer att läggas stor vikt vid barnens språk under 2007 då det finns ett behov i barngruppen av att bl a tala rent och förståeligt. Arbetar alla lärare planerat med elevernas/barnens språkutveckling? innevarande år: Ja i det vardagliga arbetet och specifikt med en språksamling i veckan! nästa år: - C1.2 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Läsningens betydelse för språkutveckling och personlig utveckling skall uppmärksammas. Effektmål: Alla elever/barn skall ha tillgång till ett skolbibliotek och kunna besöka ett folkbibliotek. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktige Centrums Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska varje dag få lyssna till en saga. Analys med åtgärder: Mål: Detta gjorde vi: * Barnen ska varje dag få lyssna till en saga. - Försökte hitta tid under dagarna till att läsa saga för barnen då de hade intresse och önskemål om det. - Hade sagosamling innan mellanmål då alla barn kunde koppla av och lyssna på saga. 7

8 Hur blev det: Varför blev det så: Hur går vi vidare: - Det var svårare att hitta tid för sagor än vad vi trodde så därför återgick vi till fast tid. - Sagosamlingen innan mellanmål blev en vilostund och oftast genom att lyssna på sagoband för ofta och vuxensagoläsning blev alldeles för sällan. - Alldeles för lite besök på biblioteket (dock med sina föräldrar). - Prioriteringsval från personalens håll och absolut tidsbrist. Det lästes sagor men vi kan inte säga att alla barn har fått läst en saga för sig varje dag. - Insett att sagan innan mellanmål kan vara en vilostund men sker under läsning av personal istället för att ha sagoband varje gång. - Se till så att varje barn får besöka biblioteket med oss regelbundet då det är viktigt! Har alla elever/äldre förskolebarn tillgång till ett skolbibliotek? Innevarnade år: Nej men nästa år: Nej pga enhetens närhet till ett stadsbibliotek storlek Har alla elever/äldre förskolebarn möjlighet att besöka ett folkbibliotek? innevarande år: Ja! nästa år: - C1.3 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elever/barn med utländsk bakgrund ska ha goda möjligheter att utveckla aktiv tvåspråkighet. Effektmål: Elever/barn ska erbjudas undervisning/träning i sitt modersmål (handledning och språkval) och svenska som andraspråk. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktige Centrums Förskola: *Flerspråkiga barn ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål parallellt med svenska språket från förskolan och under hela skoltiden Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska stimuleras till att prata och prata om sin tvåspråkighet i den dagliga verksamheten 8

9 Analys med åtgärder: Mål: * Barnen ska stimuleras till att prata och prata om sin tvåspråkighet i den dagliga verksamheten Vi känner oss väldigt trygga med hur våra tvåspråkiga barn har det i sin språkutveckling och bedriver ingen undervisning i deras andraspråk. Föräldrarna har blivit tillfrågade men avböjt ev. insatser. Personalen har däremot försökt stimulera barnen till att se sitt andraspråk som en tillgång och försökt att få in det i verksamheten, genom bl a sånger och ord. Hur går vi vidare: Fortsätter som tidigare dock med en lyhördhet för ev. önskemål från föräldrar. Erbjuds elever/barn undervisning/träning i sitt modersmål? innevarande år: Ja men nästa år: avböjer p g a barnens ålder. - senare: - C2.1 Trygghet, säkerhet och hälsa Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Förskolans/skolans/ fritidshemmets miljö ska vara trygg och säker för såväl elever/barn som personal. Effektmål: All personal och alla elever ska veta hur man verkställer upprättade handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet och för arbetet mot mobbing, hot och våld. Effektmål: All personal och alla elever/barn ska uppleva att det känns bra att gå till förskolan/skolan/ fritidshemmet. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: *Varje förskola ska ha en gemensam värdegrund med tydliga normer och regler syftande till jämställdhet, trygghet, hänsyn och respekt. Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska tas emot på ett positivt sätt det ska vara mysigt att komma hit! * Att vi ska ha tydliga regler och rutiner för att skapa trygghet 9

10 Analys med åtgärder: Mål: * Barnen ska tas emot på ett positivt sätt det ska vara mysigt att komma hit! * Att vi ska ha tydliga regler och rutiner för att skapa trygghet Detta gjorde vi: Hur blev det: Varför blev det så: Hur går vi vidare: - Vi lade stor vikt vid den utvärdering som varje förälder gjorde varje termin under utvecklingssamtalen för barnen. - Vi bestämde att den personal som börjar 8.00 alltid tar emot barnen i hallen och samtalar med föräldrar som lämnar sitt barn. - Att ständigt utveckla och förändra våra rutiner, dock endast vid behov och om det inte finns belägg för varför regeln eller rutinen ska finnas. - Förbättra förankringen om vilka handlingsplaner som finns och hur de används hos personalen. Se över så att vi hade handlingsplaner för olika situationer. - Få personal att trivas genom bra scheman och bra arbetsmiljö. Några gruppaktiviteter för att komma varandra närmre. - Gick igenom handlingsplaner och såg till att de finns upptryckta och tillgängliga vid behov. - Många bra diskussioner under samtalen om hur föräldrarna tycker det fungerar på Peter Pan. -Fortfarande alldeles för lite gruppaktiviteter för personal. - Fungerar bra med 8.00 personalen! - Tiden rinner iväg och intresset är väl inte stort från personalhåll med gemensamma aktiviteter. - Tidsbrist! - Lägga mer krut på gemensamma aktiviteter med personalen. - Gå igenom handlingsplaner och diskutera när och hur de ska användas i den dagliga verksamheten kontinuerligt. - Fortsätta med att utveckla våra regler och rutiner som vi tidigare gjort. - Behålla rutinen med 8.00-tiden så att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn. Vet all personal hur man verkställer upprättade handlingsplaner? innevarande år: Ja. nästa år: - Upplever all personal och alla elever/barn att det känns bra att gå till förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja. nästa år: - 10

11 C2.2 Trygghet, säkerhet och hälsa Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Förskolans/skolans/ fritidshemmets miljö ska främja fysisk och psykosocial utveckling för såväl elever/barn som personal. Effektmål: Samverkan med individ- och familjeomsorgen och preventionscentrum ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Genom att utveckla den pedagogiska miljön främjar vi det nyfikna, utforskande och kunskapssökande barnet * I den fria leken styr barnet och lär sig genom rollspel med pedagogen som handledare * Att barnen får utvecklas i sin egen takt Analys med åtgärder: Mål: * Genom att utveckla den pedagogiska miljön främjar vi det nyfikna, utforskande och kunskapssökande barnet * I den fria leken styr barnet och lär sig genom rollspel med pedagogen som handledare * Att barnen får utvecklas i sin egen takt Detta gjorde vi: Hur blev det: - Uppmuntra barnen så att de får en bra självkänsla och därigenom vågar vara sig själv. - Gjorde den pedagogiska miljön intressant och föränderlig efter barnens behov och intressen. - Ge barnen tid till att utforska och experimentera i sin omvärld och bistå med redskap för att väcka deras nyfikenhet. - Arbeta med barnen i konfliktlösning och i det sociala samspelet genom att handleda istället för att leda. - Barnen fick en bättre pedagogisk miljö med mer inspiration i blickfånget. - Förändrade arbetssättet och tog hänsyn till barnens behov av tid och handledning. 11

12 Hur går vi vidare: - Fortsätter med att vara lyhörda för vad som inspirerar barn till att upptäcka och undersöka och hjälpa barnen i konfliktlösning då de bygger upp sin självkänsla. - Vid behov ökar samarbetet med preventionscentrum och familj och individomsorg. Ökar samverkan med individ- och familjeomsorgen? innevarande år: Nej, behövs nästa år: - det? Ökar samverkan med preventionscentrum? innevarande år: Nej, behövs nästa år: - det? C3.2 Demokrati och inflytande Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.3) Barns inflytande. Avsnitt (2.4) Förskola och hem. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Det ska vara roligt och stimulerande att delta i alla Malmös pedagogiska verksamheter. Effektmål: Andelen nöjda elever/barn ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Glädje ska genomsyra förskolans aktiviteter. *Glädjen ska synas i ögonen! *Glädje är att drivkraften i den pedagogiska verksamheten. Analys med åtgärder: Mål: *Glädje ska genomsyra förskolans aktiviteter. *Glädjen ska synas i ögonen! *Glädje är att drivkraften i den pedagogiska verksamheten Detta gjorde vi: - Vi försökte att efter varje aktivitet reflektera över hur vi upplevde att barnen tänkte om aktiviteten så att vi skulle veta om det var vi vuxna som tyckte det var roligt och/eller barnen. - Vi förde diskussioner och intervjuer med barnen om hur de upplevde vardagen på Peter Pan. 12

13 Hur blev det: Hur går vi vidare: - Genom att vara lyhörda för barnens tankar, förändrades vårt arbetssätt och barnen styrde aktiviteterna efterhand och deras intresse använde pedagogerna sig av i planeringen av aktiviteterna. Fortsätter som tidigare med barnintervjuer och reflektionstid i barngrupp! Ökar andelen elever/barn som upplever att det är roligt och stimulerande att aktivt ta del i den pedagogiska verksamheten? innevarande år: Ja då de blivit vana vid att svara på vad de tycker och tänker nästa år: - C3.3 Demokrati och inflytande Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.3) Barns inflytande. Avsnitt (2.4) Förskola och hem. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elevers/barns och föräldrars inflytande ska stärkas. Effektmål: Andelen elever/barn och föräldrar som upplever delaktighet i förskolan/skolan/ fritidshemmet ska öka. Effektmål: Andelen elever som deltar i elevråd/ styrelser eller skyddsombudsverksamhet ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Vi utmanar barnet att tänka självständigt, att ta ansvar för sitt livslånga lärande, att vara ifrågasättande genom att vara delaktig i den pedagogiska processen. *Föräldrarnas synpunkter ges stor betydelse bland annat genom kontinuerlig utvärdering som pågår fortlöpande under året. *En IUP ska läggas upp och följas upp efter varje utvecklingssamtal med föräldrar. 13

14 Analys med åtgärder: Mål: *Vi utmanar barnet att tänka självständigt, att ta ansvar för sitt livslånga lärande, att vara ifrågasättande genom att vara delaktig i den pedagogiska processen. *Föräldrarnas synpunkter ges stor betydelse bland annat genom kontinuerlig utvärdering som pågår fortlöpande under året. *En IUP ska läggas upp och följas upp efter varje utvecklingssamtal med föräldrar. Detta gjorde vi: Hur blev det: Hur går vi vidare: - Föräldrarnas inflytande är redan stort med tanke på vår form föräldrakooperativ och möjligheten till insyn har förbättrats genom att synliggöra verksamheten genom dokumentation. - IUP ingick i utvecklingssamtalen. - Få barnen att reflektera över sin vardag på PP genom intervjuer och diskussioner. - Barnen har blivit mer vana över att prata om vad som händer på PP och vad de vill göra och ges tid för att prata och personalen tar sig tid att lyssna. - IUP ingick i utvecklingssamtalen efter revideringen under året. - Vi synliggör verksamheten bra och föräldrarnas inflytande är på en bra nivå. - Vi ska fortsätta med barnintervjuer och diskussioner så att barnen blir ännu tryggare i att uttrycka sitt tyckande och sina önskemål. Ökar andelen elever/barn som upplever delaktighet i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja nästa år: - Ökar andelen föräldrar som upplever delaktighet i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja men kan bli ännu bättre. nästa år: Ja möjligheten ska finnas men det är upp till varje förälders intresse. 14

15 C4.1 Interkulturellt arbete Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Avsnitt (2.5) Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Analys med åtgärder: Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Ett interkulturellt perspektiv ska gälla i verksamheten. Effektmål: Varje förskola/skola/ fritidshem i Malmö ska aktivt öka utbytet med andra förskolor/skolor/ fritidshem och skolformer. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs - Det är svårt med samarbetet med andra skolor och fritidshem då våra barn oftast börjar i olika skolor och oftast inte i den skola som vår förskola tillhör. Vissa gemensamma aktiviteter kan dock göras och kanske under vt 2007 då vi har 5 stycken sexåringar. Samarbete och utbyte i föreståndarsyfte har vi börjat med mer och mer och det kan förbättras. Ökar utbytet med andra förskolor/skolor/fritidshem och skolformer? innevarande år: Nej men på god väg då nätverksträffar har påbörjats med andra enskilda förskolor i Centrum. nästa år: Ja. C4.2 Interkulturellt arbete Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Avsnitt (2.5) Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Vardagen ska präglas av elevernas/barnens etniska och kulturella mångfald. Effektmål: Fler elever/barn, oavsett bakgrund, ska uppleva att de har samma möjligheter i förskolan/skolan/ fritidshemmet. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Vi ska förändras med samhället och vill ha fler mångkulturella inslag i Peter Pans vardag. 15

16 Analys med åtgärder: Mål: Detta gjorde vi: Så här blev det: Hur går vi vidare: *Vi ska förändras med samhället och vill ha fler mångkulturella inslag i Peter Pans vardag. - Vi försöker i medlemsrekrytering att få barn med annan kulturell bakgrund än svensk att vilja ha plats hos oss. - Handleda ungdomar och lärarkandidater av annan bakgrund i praktik på PP. - Ge barnen möjlighet att prova på maträtter ifrån olika kultur - I personalrekrytering försöka få in personer med mångkulturell bakgrund. - Rekryteringsprocessen är svår då det krävs ett visst intresse hos de föräldrar som vill ha plats hos oss, p g a vår form föräldrakooperativ. - Har haft praktikanter med annan bakgrund men alldeles för få. - Svårt att få tag på vikarier i stort, ännu mer med annan kulturell bakgrund. - Fortsätter att få in mångkulturella inslag i barngruppen och om inte det går, göra studiebesök och skapa lekmiljön så att det uppstår diskussioner i barngruppen om andra kulturer. Upplever fler elever/barn, oavsett bakgrund, att de har samma möjligheter i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja! nästa år: - 16

17 C5.1 Arbetsgivarens inriktning för fortsatt skolutveckling inom Malmö Stad Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Stadsdelens mål beslutade att godkänna Lokala planer rubricerade dookument Strategiska ställningstaganden: * Skolans medarbetare skall vara organiserade i arbetslag som i en decentraliserad organisation har det huvudsakliga ansvaret för elevernas lärande * Den samlade årsarbetstiden för alla medarbetare skall ses som en samlad resurs för måluppfyllelse. * För att skapa större helhet för elevers lärande skall verksamheten organiseras så att man arbetar tematiskt, ämnesövergripande och projektorganiserat. * Förskolors gruppstorlekar och personaltäthet skall anpassas till de förutsättningar som råder i varje förskola. Syftet med detta är dels att öka elevers trygghet och ge en god arbetsro dels att öka såväl tiden som kvaliteten i mötet mellan elever och lärare. Analys med åtgärder: Stadsdelsfullmäktiges Förskola: *Förskolorna ska ha den personaltäthet som krävs för att nå målen med hänsyn till barngruppens sammansättning, barnens åldrar, barn i behov av särskilt stöd mm. Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs - Detta gjorde vi: Har inte varit medvetna om strategierna men anser att vi alltid arbetat i arbetslag och tematiskt så det påverkar inte verksamheten. Personaltäthet och gruppstorlek styrs alltid av ekonomi så jag tycker det är svårt att öka kvaliten då pengar styr! Hur går vi vidare: Hade gärna fått mer bidrag så att vi kunde öka personaltätheten genom att minska barngruppstorleken istället för att få in fler vuxna i förskolan! 17

18 C6.1 Likabehandlingsplan Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag om plan för likabehandling: 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Analys med åtgärder: Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Ta hänsyn till varandras olikheter och lika värde Detta gjorde vi: Hur går vi vidare: Vi gjorde en jämställdhetsplan som mycket bygger på likabehandling. Göra en likabehandlingsplan och/istället för en enskild jämställdhetsplan under D. Centrum stadsdelsfullmäktige prioriterade mål Förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande, med barnens hälsa och trivsel som en grundläggande faktor för ökade inlärningsmöjligheter. Kommentar: Hälsan har vi arbetat aktivt med under 2006, speciellt när det gäller kosten. Vi äter mindre socker nu och mer fullkorn, grönsaker och frukt. Barnen mår bättre och då trivs de också bättre. Vi är utomhus mycket och barnen har ett stort rörelsebehov som de får tillgodosett bättre utomhus. Utifrån stadsdelens verksamhetsmål för 2006 gör varje enhet en egen lokal verksamhetsplan för verksamhetsåret 2006/2007. Kommentar: Detta har vi gjort i många år och fortsätter att göra det. Vi reviderar den vid varje terminsslut vid behov men går alltid genom den för att undersöka om vi arbetar som vi skriver. 18

19 Samtliga förskolor/skolor ska välja tre grundvärderingar avseende levnads och trivselregler och följa upp dessa på beteendenivå. Delaktighet, respekt, arbetsglädje och kreativitet är ledord som ska prägla verksamheterna Kommentar: Vi har en bra och väl diskuterad värdegrund med orden; glädje, empati och trygghet. Dessa finner vi vara viktiga för att kunna leva och trivas med många barn och människor på förskolan. Värdegrundsorden finns dokumenterade och uppsatta inne i lokalerna och minst två gånger om året utvärderar vi om hur vi arbetar med dem. Jag tycker att det fungerar bra och att vi har en värdegrund som motsvarar Centrums mål och vår verksamhet. Under 2006 har vi även arbetat aktivt med kreativitet som ett huvudmål genom tematiserat arbetssätt, vilket i sin tur har frambringat en större arbetsglädje både hos barn och personal. Vi har arbetat aktivt med jämställdhet som ett av våra huvudmål. E.1 Peter Pans föräldrakooperativa Förskolas prioriterade mål/projekt *Personalen ska utveckla inomhusmiljön och göra miljön föränderlig efter vilka barn som är i verksamheten. Detta gjorde vi: Vi insåg att vi kunde utveckla miljön mer än vad som gjordes under 2005, som var ett segt år med lång väntan på förändringarna, och behöll således målet. Vi insåg dock att det skulle ske snabbare genom personalen då föräldragruppen var väldigt oorganiserad i detta arbetet. Vi lade fortfarande ut uppgifter på föräldrarna då vi ville göra dem delaktiga, men var väldigt tydliga i våra direktiv. Det viktiga var att miljön skulle kunna förändras enkelt och smidigt då barngruppens behov förändrades. Att även förändra och skapa nyfikenhet och lägga märke till material genom att förflytta det till andra platser var en tanke. Så här blev det: Diverse förseningar och tidsbrist i personalgruppen gjorde tyvärr att målarrummet användes inte så mycket under året under barnstyrda aktiviteter då det stod en massa saker därinne som inte hörde hemma. Vid vuxenstyrda aktiviteter kunde saker flyttas så rummet användes. Barnen upptäckte dock leksaker och material då de plötsligt bytade plats. Vi var bättre på att rensa ur och inte ha alltför mycket saker som gjorde att barnen inte lade märke till vissa saker. Varför blev det så: Dåligt engagemang och förståelse från föräldragruppen om betydelsen av barnens och vår arbetsmiljö och att det är viktigt. Tyvärr var ambitionen med föräldradelaktigheten inte värd all den försening som det medförde. Personalen tar ansvar för förändringar i lokalen framöver. Hur går vi vidare: Målet känns fortfarande viktigt men kommer inte att vara ett huvudmål för oss. Lokalerna har förändrats mycket och vi känner oss nöjd med grunden och fortsätter finjusteringar under

20 *Dokumentation om pedagogiskt lärande ska utvecklas, i en process om att göra verksamheten synlig, för barn, personal, föräldrar och utomstående. Detta gjorde vi: Vi dokumenterade efter varje dag vad vi gjort på en föräldratavla och bifogade dokumentation som var för både barn och föräldrar så att de kunde diskutera tillsammans med stöd av text och bild. Innan middagen gick vi igenom med barnen om vad de gjort och fick på så sätt barnen att berätta om hur de upplevt aktiviteterna. Vi har fortsatt att ägna mycket tid till att justera vår lokala arbetsplan och reda ut om vi jobbar som vi skriver års kvalitetsredovisning diskuterades i personalgruppen och finns tillgänglig för föräldrar på förskolan. Den har även lagts ut på vår hemsida så att utomstående, intresserade kan läsa och förstå hur och varför vi arbetar som vi gör. Hur går vi vidare: Vi i personalgruppen känner oss som att vi tar steg i rätt riktning och är bra på att dokumentera genom fotografering. Vi behöver mer tid för att kunna göra dokumentationen pedagogisk genom reflektion och att fotografera rätt med ursprung i vilket mål vi har med fotografering. *Kreativiteten hos barn och personal ska stimuleras och utvecklas. Detta gjorde vi: Vi gjorde miljön inne på Peter Pan mer inspirerande för att kunna vara kreativ. Temat Konst är inte konstigt, konst är ingen konst, har involverat olika konstformer och fortsatte under vt Barnen fick fortsätta att pröva sig fram med olika material och olika konstformer. Under ht 2006 valde vi rymden som tema och den röda tråden med kreativitet följdes då barnen verkligen provade sig fram och var nyfikna. Varför blev det så: Vi upplever att barnen har vågat pröva på mer och tycker att det är väldigt kul att skapa i olika former. De har fått självförtroende genom att våga pröva material och saker som de tidigare inte gjort och utvecklat sin kreativitet både intellektuellt och praktiskt. Hur går vi vidare: Vi ska fortsätta med vårt tema rymden då barnens intresse känns obegränsat. Barnen känns bekväma i att vara kreativa och har ett stort behov av att få göra det. * Vi ska arbeta för att öka jämställdheten på Peter Pan genom observationer, reflektion och diskussioner. Detta gjorde vi: En i personalgruppen hade under vt ansvar för att påbörja arbetet och att leda övrig personal. Då diskuterades mycket om personalen syn och inneboende fördomar och betoningen var på diskussioner i personalgruppen. Under ht involverades ytterliggare en personal arbetet och alla gick på föreläsningar för att komma vidare i jämställdhetsarbetet. Vi upprättade en jämställdhetsplan och observationerna påbörjades men med betoning på hur personalen betedde sig. Varför blev det så: Det kändes som att arbetet tog lång tid och ingenting hände men det berodde nog på att vi hade mycket att diskutera om. Därefter kändes det som att det var aktuellt att kolla om vi gjorde som vi sa genom observationer. Vi tyckte dock att det blev för tätt mellan våra diskussioner för att hinna kolla upp saker och ting och tänka igenom. 20

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Bålbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012/2013

Likabehandlingsplan 2012/2013 Malmö stad Stadsdelsförvaltning Centrum Likabehandlingsplan 2012/2013 Pilgårdens Förskoleområde Björnens Förskola, Droppens Förskola, Lekattens Förskola, Barnens Hus Öppna Förskolan Elisabeth Bergstrand,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015 140701 Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015.

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 2014-10-01 Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola. Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På Linbråkan ska alla barn känna sig trygga och bemötas och behandlas med värdighet och respekt. Inget barn ska känna obehag över att gå till förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer