Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development"

Transkript

1 Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development

2 Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad samordning reducera, tiden, kostnaderna för introduktion och nya procedurer, metodik och teknik inom koncernen som minskar miljöpåverkan Säkerställa en hållbar reduktion av miljöpåverkan i form av utsläpp och buller från flygoperationer i svenskt luftrum Etablera ett mätbart och kommunicerbart koncept för en flygnings miljöpåverkan. Vidareutveckla LFV:s varumärke som det goda miljöexemplet inom Air Traffic & Airport Management lokalt, nationellt och i Europa. 2

3 Definitioner Vad menar vi med en grön flygning Green Flight? Planering och genomförande av en flygning i enlighet med en miljömässigt optimal flygbana (trajectory), från gate till gate Vad menar vi med en grön inflygning Green Approach? Planering och genomförande av en inflygning i enlighet med en miljömässigt optimal sjunkprofil (CDA) Vad menar vi med en grön avgång Green Departure? Med hjälp av datorstöd (DMAN) minskas köerna av taxande flygplan och SID procedurer optimeras 3

4 Green Flights Green approach 4 EcoFLY FRAS Aurora

5 Green Approach Koordinerad implementering av Continous Descent Approach CDA inflygningar. Green approach Bygger på forskning och utvecklingsarbete inom ANS, Arlanda och SAS Minskade utsläpp bullerreducering samt bränslebesparingar, under hela inflygningsfasen. Fyra första flygplatserna: UMEÅ ARLANDA LANDVETTER 5 MALMÖ

6 Green Approach Vad är det då egentligen vi ska implementera? STAR-CDA (lågtrafik) CDA inflygning i lågtrafik med korta P-RNAV STARar. Målet är att genomför dessa från Top of Descent till sättning. Green approach 2008 Radar CDA Genomförs under 5000ft, minskar buller men även CO2-utsläpp nära flygplatsen 6 Advanced-CDA i högtrafik Utvecklat verktyg för flygledaren så att mixad trafik i TMA kan hanteras (tex. genom användandet av 4D data). Integrering i COOPANS 2012 STAR-CDA i medeltrafik Procedurbaserade inflygningar i medeltrafik med anpassade P-RNAV STARar. Utvecklad AMAN för bättre kvalitet av tidsstyrning på inpasseringspunkter RNP-RNAV Implementering av RNP-RNAV för att bl.a. kunna genomföra kurvade inflygningar till bana 01R på Arlanda.

7 Bränslebesparing Arlanda (vid 400 ankomster/dag) Bränslebesparing/ individ Antal Arlanda Bränslebesparing/ dag Total besparing CO2 STAR-CDA från ToD 150 kg 32/dag 4,8 ton 15 ton STAR-CDA senare än ToD 100 kg 8/dag 0,8 ton 2,5 ton Radar-CDA 50 kg 240/dag 12 ton 37,5 ton - 280/dag 17,6 ton 55 ton Totalt 7

8 Green Approaches Arlanda Landvetter Malmö Umeå Juli 08 Okt 07 ARLANDA April 08 LANDVETTER Nov 08 Maj 08 Radarbaserad CDA Dec 08 UMEÅ Juni 08 Feb 09 MALMÖ Maj ARLANDA Publicering för samtligaflygbolag Publicering för utvalda flygbolag Juni 08 Maj 09 LANDVETTER Maj 10 Okt 09 Okt 08 CDA P-RNAV STAR lågtrafik Okt 10 UMEÅ April-juni Kravspec Mars 11 April 10 MALMÖ Mars 09 CDA P-RNAV STAR tidsstyrning/högtrafik ? Implementering

9 EcoFLY EcoFLY Projekt, som i samarbete med SAS och Novair, syftar till att identifiera aktiviteter som med befintliga hjälpmedel bidrar till minskad som miljöpåverkan. Mål att spara ton CO2 senast sista dec 2008 Exempel: Direct Routings Reducerad (miljöanpassad) fart (ecocruise/descend), lägre FMS cost index Optimering av SID/STAR Förbättrade avisningsrutiner på Arlanda och Luleå Översyn av minima på Arlanda Bana 26 (undvika landning 19L) m.m 9

10 Leveranser EcoFLY Introduktion av ECO Phraseology Q Övriga leveranser TBD (beslutas i RAMP styrgrupp) 10

11 Free Route Airspace Sweden Syftar till att över vissa höjder kunna genomföra flygningar från exempelvis en punkt på västkusten till en på östkusten utan att behöva svänga. Målet är att driftsätta Free Route Airspace konceptet i svenskt luftrum i tre faser Fas 1- FRAS för överflygande trafik FL 285+ norr om 61:a breddgraden FRAS Fas 2- FRAS för överflygande trafik FL285+ söder om 61:a breddgraden Fas 3- FRAS för överflygande trafik FL285+, samt för flygoperationer till/från svenska flygplatser och flygplatser i närområdet i angränsande länder. Effekter: 11 Minskad tid i luften: Ekonomisk besparing för luftrumsbrukare: Minskad bränsleförbrukning: Minskade CO2-utsläpp: Minskade CO-utsläpp: Minskade NO2-utsläpp: ca ca ca ca ca ca 2000 h/år 100 MSEK/år 3000 ton/år 9500 ton/år 80 ton/år 30 ton/år

12 Leveranser FRAS Implementering av FRAS norr om 61N Q Implementering av FRAS söder om 61N Q Implementering av FRAS för flygoperationer till/från svenskaflygplatser och flygplatser i närområdet i angränsande länder Q

13 Aurora Samarbete mellan LFV, Airbus och SAS för att utveckla Green Approach metodik och procedurer anpassade för Airbus flygplan Aurora Målet är att genomföra upp till 60 inflygningar med Airbus 330 från USA till Arlanda under december och början av Resultat från analyser påverkar utvecklingen och utformningen av metodik och procedurer för Green Approach Viktigt för samarbete med europeisk industri och flygbolag (FMS utveckling, STAR optimering etc) 13

14 Leveranser Aurora Airbus gör Green Approach (A-CDA) till Arlanda Q Q genomförda provflygningar Q Eventuell testperiod med andra Airbus flygplan (A320) TBD Q Slutrapport Q

15 Aktiviteter Utöver delprojektens aktiviteter och leveranser så kommer även projektet att fokusera på Information Projektet kommer att aktivt marknadsföra de aktiviteter och åtgärder som genomförs genom presentationer, press releaser, info-foldrar etc. 15 Grönt Business Case Incentives Utreda förutsättningar för ett belöningssystem för att påskynda införandet av miljöförbättrade åtgärder. Analysera de miljömässiga vinsterna vid införandet av de olika åtgärderna mot de kostnader som de medför.

16 Frågor? Tack för er uppmärksamhet ;o) Projekt Green Flights

17 Hörnstenarna i SESARs Operativa Koncept 17

18 Reference Business Trajectory (RBT) Trajectory som airspace user och service provider avtalar RBT flygs av besättningen såvida en intervention inte görs av ATC för separation, safety eller queue management AUTHORIZED RBTA PLANNED RBTP Current Pos EXECUTED RBTX RTA 18

19 Piloten uppdaterar FMS och en mer exakt ETA nedlänkas. Baserat på detta räknar AMAN ut sekvens och landningstid Green Approach 3 i praktiken 2 Expected P-RNAV STAR sänds tillbakav till flygplanet. En-route 4 Flygplanet gör en idle descent från cruise level till tröskeln. Descent Lift-Off 1 19 OFF meddelande med ETA för Arlanda skickas via datalänk ATCC Arlanda

20 Operativa koncept enablers PRNAV STARar A-CDA procedurer och metodik Free Routing procedurer och metodik Controller Support Tools för att hantera mixad trafik i TMA AMAN med bättre performance, tex 30 sek noggrannhet, COOPANS FDP som hanterar nedlänkat trajectory FDP som hanterar business trajectory based operations Datalänk gränssnitt för kommunikation ATM-flygplan 20

21 The End Projekt Green Flights

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

NUAC i full drift. Nu finns samma system på de tre kontrollcentralerna. är en bra utgångspunkt för det effektiviseringsarbete

NUAC i full drift. Nu finns samma system på de tre kontrollcentralerna. är en bra utgångspunkt för det effektiviseringsarbete Årsredovisning 2012 Affärsverket LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 32 platser runt om i landet. LFV omsatte 3 miljarder under 2012 och redovisar ett resultat efter finansiella

Läs mer

igång för att återställa ekonomin i balans. Effektiviseringar på omkring 100 miljoner kronor har genomförts under 2010.

igång för att återställa ekonomin i balans. Effektiviseringar på omkring 100 miljoner kronor har genomförts under 2010. Årsredovisning 2010 LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 38 platser runt om i landet. LFV omsatte cirka 3,4 miljarder under 2010 och redovisar ett resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Luftfartsverket årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Luftfartsverket årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Affärsverket LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 30 platser runt om i landet. LFV omsatte 3,1 miljarder under 2013 och redovisar ett resultat efter finansiella

Läs mer

SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014

SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014 SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014 Gunnar Frisk Saab John Bennet, Johan Lindgren, LFV 2014-09-24 AGENDA Översikt av SESAR2020 SESAR2020 - Svenska intressen Remote Towers 1 SESAR SINGLE

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter)

Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter) Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter) Sammanställning av inkomna projektförslag med svenska partners Denna sammanställning baseras på information som inkommit till CEF-sekretariat

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44) Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

Monopol eller konkurrens i samfälldaa inflygningszoner? ACR Aviation Capacity Resources AB 6 maj 2013

Monopol eller konkurrens i samfälldaa inflygningszoner? ACR Aviation Capacity Resources AB 6 maj 2013 Monopol eller konkurrens i samfällda ACR Aviation Capacity Resources AB 6 maj 2013 Författare: David Nordström Niklas Strand Claus Kastberg Nielsen 1. Sammanfattning En stor del av den svenska marknaden

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning 2002

SAS koncernens Årsredovisning 2002 SAS koncernens Årsredovisning 2002 & Miljöredovisning www.sasgroup.net SAS koncernen www.sasgroup.net SAS AB är Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern. SAS koncernen erbjuder flygtransporter

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild Dokumenttitel: [Dokumenttitel]

Läs mer

Rapport RM 2010:01. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

Rapport RM 2010:01. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5727 Rapport RM 2010:01 Kollisionstillbudet mellan flygplanen JAS39D nr 39.826 och Saab 340 med registrering SE-KXI, N-NO Nybro, H län, den 3 oktober 2007. Dnr M-08/07 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå - en riskidentifiering på mikro- och makronivå Ett projekt i tillämpad kognitionsvetenskap Per Chaikiat, Per Christofferson Frida Linghammar, Linda Magnusson, Ann-Sofi Skula och Daniel Sonnerfjord Linköpings

Läs mer

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin Solny Carlsson Henrik Pålsson Henrik Wallström Mats Johansson Packaging Design Docent Doktorand Professor

Läs mer

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS Sidan 1 av 23 - KALMAR FLYGPLATS gällande verksamhetsåret 2013, 2014-03-22 Innehållsförteckning Grunddel Textdel Sid 1. Verksamhetsbeskrivning 2 2. Gällande föreskrifter 5 3. Gällande villkor 6 4. Drift-

Läs mer

SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER

SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER Rapporten är utförd av konsultgruppen Miljölots AB/Logistema AB på uppdrag av Vägverket Samhälle. Diarienummer

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer