LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T"

Transkript

1 PROTOKOLL D (5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter Tommie Lohse, Polisen Ralf Zander, Norrlandsflyg Tobias Bogeskär, Göteborg Energi Sara Hultman, City Airline Therese Björck, Malmö Aviation Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist, LFV Ej närvarande Kaija Sterner, LFV Kopia till Claes-Göran Hurtig Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse Göteborg Landvetter Airport D Inledning Sandra inleder med att berätta lite om bakgrunden till aktiviteten, att mängden ansökningar att få sätta upp vindkraftverk i närheten av flygplatser ökat kraftig den senaste tiden och flygplatserna måste förhålla sig till detta på ett lämpligt vis. Göteborg Energi driver ett ärende om en park med vindkraftverk i Rävbacka sedan ett antal år. Energibolagen har ganska sent blivit uppmärksammade på att flygplatsen eller rättare sagt flygtrafiktjänsten har behov av att kontrollzonen är skyddad. Det finns beslut om att det ska uppföras ett visst antal verk i regionen. Kommuner som exempelvis Härryda och Lerum har krav på sig att underlätta för förnybar energi, men samtidigt ligger stora områden av dessa kommuner inom Landvetter flygplats kontrollzon, vilket ger en intressekonflikt med flygplatsen. Tobias berättar om processen de gått igenom med samråd med allmänhet osv. Göteborg Energi har tagit fram en luftrumsanalys (D ) av en eventuell vindkraftspark i Rävbacka. Enligt analysen ska det inte vara några problem med att etablera vindkraftsparken i kontrollzonen. De intrång i hinderfriheten som föreligger i nuvarande förslag ska kunna lösas genom att vissa vindkraftverk flyttas. Analysen tar hänsyn till en parallell bana på Landvetter. Göteborg Energi informerar att det är möjligt att ett vindkraftverks placering är begränsad i tid. Normal livslängd på ett verk är cirka 25 år.

2 PROTOKOLL D (5) Flygplatsen håller på att söka nytt miljötillstånd. Man ser inte behov av en bana till, inte innan år 2040 i alla fall, men Trafikverket vill att flygplatsen tar med en bana till i beräkningarna när man bedömer framtida trafikmängd och flöden. Landvetter har cirka rörelser per år idag, och ser en ökning till cirka rörelser per år som realistisk inom de närmsta åren. Trafikverket vill att man planerar för rörelse per år. Sandra informerar att flygplatsen har beslutat att höja sina MSA-ytor. Definitioner av vindkraftverksparker Det finns ingen enhetlig definition av vad en vindkraftspark innebär. Göteborg energi har en ungefärlig gräns på fem verk. Det finns andra regler som säger att två eller fler verk räknas som park om de är över 150m, eller att sju eller fler verk om 120m eller högre räknas som park. Enligt Energimarknadsmyndigheten vill man ha verken ganska nära varandra så att det inte blir plottrigt. Enligt transportstyrelsen (TSFS 2010:155) är en vindkraftsverkpark fyra eller fler vindkraftverk där avståndet mellan två intilliggande vindkraftverk inte överstiger 900 meter. För LFVs del är själva definitionen inte så intressant. Det viktiga är höjden och utbredningen av områden där vindkraftverk är uppförda Regler för flygtrafik och luftrum Maria håller en presentation av hur luftrum och procedurer kring en flygplats ser ut och fungerar, se dokument D Under diskussionen framkommer att representanterna från polisen och Norrlandsflyg inte ser några som helst problem med hinder eller parker av hinder så länge de hinderfria ytorna är intakta och hindren finns markerade på pilotens kartor. LFV framhåller dock att hela kontrollzonen är viktig för flygledares möjlighet att hantera konflikter. Elkraftbolagens behov Göteborg Energi visar en film från deras hemsida, riktad till allmänheten. Just nu planeras en utbyggnad av kapacitet för förnyelsebar energi i regionen om 500GW, vilket motsvarar cirka 100 vindkraftverk. Brukarnas behov Tyvärr hade representanterna från flygbolagen blivit vidtalade så sent som dagen innan mötet att deras närvaro var önskvärd. Någon särskild bild av brukarnas behov av luftrummet med anledning av hinder och parker av hinder kunde därför inte ges. Frågan får klargöras på nästa möte istället. Dock framkom att så länge vindkraftverken inte påverkar några hinderytor (inklusive Engine Fail Procedures) anser piloterna att det inte är någon fara.

3 PROTOKOLL D (5) Flygtrafikledningen Charlotte Bergh påtalar vikten av att hålla kontrollzonen så fri som möjligt från hinder. Områden med hinder i flygplatsens närhet måste beaktas och innebär att flygledaren får ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid trafikhanteringen. Inom kontrollzonen blandas olika typer av trafik (IFR, VFR, reguljär, taxi, ambulansflyg osv.) och innebär att det på en relativt liten yta, som kontrollzonen utgör, skall trafiken kunna separeras sinsemellan vid alla tänkbara scenarier. Charlotte tog upp flera olika frågeställningar som bör beaktas, bl. a. följande: Landvetters vektoreringshöjd är idag 2000 ft MSL och skulle enligt Rambölls utredning bli 2300 ft MSL. Vad innebär detta? Lägsta höjd i trafikvarv är 2000 ft MSL på vilket sätt påverkas det? Vad finns för utrymme för misstag, exempelvis overshoot av ILS vid vektorering och flygplanet sjunker under 3000 ft MSL? Påverkan vid Missed approach. Stor del av VFR-trafiken (ex. polis och ambulans) använder idag inte VFRtrafikens in- och utpasseringspunkter. Vilka andra mönster kommer att gälla om vindkraftsparken byggs och vilken påverkan ger detta på regulariteten? Aktuellt område hanterar den största andelen av Landvetters ankomster. Vad innebär detta? En höjning av glidbanan kan innebära sämre tillgänglighet för flygplatsen. Flygsäkerhet Nils håller en presentation om flygsäkerhetsperspektivet, se dokument D För LFV är kontrollzonen av central betydelse som verktyg för att kunna skydda och hålla flygtrafiken säker. LFV säger inte nej till hinder i kontrollzon men tycker att det är olämpligt av säkerhetsskäl. LFV kan inte acceptera att flygsäkerheten försämras, så för att hantera en situation med parker av hinder kan man behöva ta fram restriktioner på flygtrafiken för att få ner risker på en acceptabel nivå. LFV ser inte att det finns någon nytta med att genomföra en flygsäkerhetsanalys på ett generellt fall med hinder och/eller parker av hinder i en flygplats närhet. Frågeställningen är alltför generell och allvarlighetsklassning beror helt och hållet på detaljerad information om mängd och typ av trafik, hindrens placering, lokala väderförhållanden, trafikflöden m.m. Sannolikt skulle allvarlighetsklassningen bli väldigt hård om man måste kompensera för okänd information genom att anta värsta tänkbara förhållanden. LFV föreslår istället att ta fram rekommendationer på storlek och mängd av hinder samt andra förhållanden som kan medföra att hinder accepteras i en flygplats närhet utan att det förutses påverka vare sig flygsäkerhet eller kapacitet. Ledningen för en flygplats kan sedan använda sig av dessa rekommendationer för

4 PROTOKOLL D (5) att fatta ett beslut som sakägare om de kan acceptera de hinder det är fråga om. Accepteras hindren får LFV utreda om och i vilken grad hindren påverkar flygsäkerheten och beskriva för flygplatsen vilka åtgärder som blir nödvändiga av flygsäkerhets- och kapacitetsskäl. Ett utkast på rekommendationer presenterades med vad LFV ser som en acceptabel nivå på hinder i kontrollzon respektive TMA. Ralf från Norrlandsflyg uttrycker att dessa rekommendationer verkar rimliga så här långt. Från LFVs sida betonas att LFV inte säger absolut nej till hinder inom TMA eller kontrollzon. Om en flygplats beslutar att tillåta hinder så kan LFV högst sannolikt i de flesta fall ta fram en lösning som är acceptabel ur flygsäkerhetssynpunkt. En lösning kan dock drabba kapaciteten och det är något som flygplatsen får ta ställning till. Nils och Marias presentationer ska skickas ut till mötesdeltagarna.

5 PROTOKOLL D (5) Nästa möte Nästa möte planeras till den 18:e mars på Landvetter. På detta möte kommer vi att diskutera bland annat: Synpunkter från flygbolagen Synpunkter från flygtrafikledningen Information om regeltolkningar (exempelvis säkerhetszon) Synpunkter från KSAK Ytterligare detaljer i LFVs rekommendationer Övergripande process för hur flygplatser, energibolag och LFV ska hantera ärenden effektivt Protokollförare: Kontaktinformation: Sandra Brantebäck, Sara Hultman, Tobias Bogeskär, Ralf Zander, Johan Roger, Charlotte Bergh, Tommie Lohse, Therese Björck, Kaija Sterner, Nils Palmqvist, Maria Ullvetter, Swedavia, City Airline, Göteborg Energi, Norrlandsflyg, Göteborg Energi, LFV ATS Landvetter, Polisen, Malmö Aviation, LFV, LFV, LFV,

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå - en riskidentifiering på mikro- och makronivå Ett projekt i tillämpad kognitionsvetenskap Per Chaikiat, Per Christofferson Frida Linghammar, Linda Magnusson, Ann-Sofi Skula och Daniel Sonnerfjord Linköpings

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer