Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008"

Transkript

1 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse.... Händelserapporter fördelat på år.... Händelserapporter fördelade på verksamhetsform.... Händelser fördelade på händelsetyp (event)... Allvarliga tillbud.... Definition allvarligt tillbud (serious incident).... Allvarliga tillbud fördelat på år... Haverier inom svensk luftfart Definition av haveri Definition av Svensk Luftfart Översikt Luftfart i förvärvssyfte med flygplan.... Luftfart i förvärvssyfte med helikopter Luftfart i förvärvssyfte med ballong Bruksflyg med flygplan.... Bruksflyg med helikopter....9 Skolflyg med flygplan.... Skolflyg med helikopter.... Privatflyg med flygplan (MTOM > kg).... Privatflyg med helikopter.... Ultralätt (MTOM kg).... Segelflyg inkl. motorsegelflygplan.... Privatflyg - Ballong.... Skärmflyg....7 Hängflyg... Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

3 FÖRORD Den svenska luftfarten präglas av en god rapporteringskultur som är en väsentlig del av det övergripande kvalitets- och säkerhetsarbetet. Transportstyrelsen arbetar med denna information som ett viktigt underlag i tillsyns- och analysverksamheten. Ett av målen är att identifiera problemområden och återföra dessa i flygsäkerhetsarbetet. Målet med utgivningen av denna flygsäkerhetsinformation är att regelbundet presentera flygsäkerhetsläget på ett översiktligt sätt. Den kommer att innehålla en översikt av inkomna rapporter under perioden med kortfattade analyser. Utvalda händelser kommer emellanåt att penetreras djupare. Sammanställningen riktar sig till alla som omfattas av reglerna för rapportering av händelser som rör flygsäkerheten. Distributionen sker via publicering på Transportstyrelsens hemsida.. Händelserapportering Varje händelserapport som kommer in till Transportstyrelsen analyseras. Antalet rapporter uppgår till ca per. Vid analysen rubriksätts, struktureras och sammanfattas rapporten. Lagring av alla rapporter sker via programvaran/databasen ECCAIRS. Personnamn läggs inte in i databasen. Informationen översätts till engelska för att underlätta det internationella utbytet av flygsäkerhetsinformation. Sammanställningen grundas på delvis preliminära uppgifter. Informationen i databasen uppdateras efter hand som uppgifter kommer in. Underlaget innehåller information från alla delar av luftfarten, vilket ger god överblick över alla typer av händelser. Målet är att materialet skall komma till användning i såväl det interna som externa flygsäkerhetsarbetet. Flygsäkerhetsinformation tas fram av Luftfartsavdelningens sektion för analys. Synpunkter rörande utformningen eller innehållet i Flygsäkerhetsinformation mottages tacksamt på Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

4 LUFTRUMSRÖRELSER (IFR) PERIODJÄMFÖRELSE 7 Antal luftrumsrörelser dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan 7 dec 7 nov 7 okt 7 sep 7 aug 7 jul 7 jun 7 maj 7 apr 7 mar 7 feb 7 jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan Period Antal IFR-rörelser i luftrummet minskade med, % under kvartal jämfört med samma period 7. Diagrammet nedan visar en månatlig jämförelse av antalet IFR-rörelser. 7 Förändring Kvartal Kvartal Antal Procent Antal rörelser , 7 Antal luftrumsrörelser dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan Period 7 Källa: Luftfartsverket, Division ANS Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

5 HÄNDELSERAPPORTER. Definition luftfartshändelse Med luftfartshändelse avses driftsavbrott, defekt, fel eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på flygsäkerheten. Dessa händelser ska rapporteras till Transportstyrelsen i enlighet med kap. luftfartslagen (97:97), 7 luftfartsförordningen (9:7) och Transportstyrelsens föreskrifter LFS 7: (serie GEN). I nämnda föreskrift finns en omfattande samling exempel på händelser som ska rapporteras.. Händelserapporter fördelat på år Staplarna i diagrammet visar antal rapporterade händelser mellan och --. Den markanta ökningen av antalet rapporter under 7 beror på de lag- och bestämmelseändringar gällande händelserapportering som trädde i kraft juli 7. Antal händelser År Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

6 . Händelserapporter fördelade på verksamhetsform Diagrammet visar händelsernas fördelning på verksamhetsform under kvartal. Diagrammet belyser vilka verksamheter som berörts i händelserna, inte vilka som har rapporterat. Commercial Air Transport General Aviation State flights Aerial Work Unknown/Not applicable 7 Antal. Händelser fördelade på händelsetyp (event) Diagrammet visar händelsernas fördelning på händelsetypsnivå under kvartal. En händelse kan bestå av flera events. Aircraft operation general Aircraft/system/component 7 Air Navigation Services 9 Aerodrome & Ground aids Regulatory issues / events Consequential events Any other event n/a Antal Anledningen till att antalet händelserapporter inom kategorin unknown/not applicable är stort beror på att flertalet av de tekniska händelserna inte hänförs direkt till någon av verksamhetsformerna. Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

7 ALLVARLIGA TILLBUD. Definition allvarligt tillbud (serious incident) För att en händelse ska vara ett allvarligt tillbud (serious incindent, ICAO Annex till Chicagokonventionen) ska det ha varit nära att ett haveri inträffat. Det vill säga att alla s.k. säkerhetsbarriärer förbrukats och att haveri undveks till stor del beroende på tur och lyckliga omständigheter. Se även definitionen på haveri i avsnitt. på sid 7.. Allvarliga tillbud fördelat på år Staplarna i diagrammet visar antal rapporterade händelser som har klassats som allvarliga tillbud. Under har allvarliga tillbud inträffat. Antal År Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

8 HAVERIER INOM SVENSK LUFTFART. Definition av haveri ICAO har i Annex till Chicagokonventionen definierat vad ett haveri är. För att en händelse ska klassas som ett haveri krävs antingen: a) att en eller flera personer omkommit eller skadats allvarligt till följd av händelsen, eller b) att luftfartyget erhållit omfattande strukturella skador eller skador som påverkar luftfartygets flygegenskaper väsentligt.. Definition av Svensk Luftfart Alla incidenter/haverier där svenskregistrerade luftfartyg är involverade. Annex kräver att Luftfartsstyrelsen ska rapportera statistik gällande svensk luftfart och då uttytt alla händelser där svenskregistrerade luftfartyg är inblandade oavsett om incidenter händer i Sverige eller utomlands. För luftfart som bedrivs med oregistrerade luftfartyg (skärmflyg och hängflyg) redovisas haverier där utövaren varit svensk medborgare, oavsett haveriplats.. Översikt Under fjärde kvartalet har haverier inträffat. Verksamhetsform Kvartal Ackumulerat Luftfart i förvärvssyfte med flygplan Luftfart i förvärvssyfte med helikopter Luftfart i förvärvssyfte med ballong Bruksflyg med flygplan Bruksflyg med helikopter Skolflyg med flygplan Skolflyg med helikopter Privatflyg med flygplan (MTOM > kg) 7 Privatflyg med helikopter Ultralätt Segelflyg inkl. motorsegelflygplan Ballong Skärmflyg Hängflyg Totalt Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9-- 7

9 . Luftfart i förvärvssyfte med flygplan Haveriet med dödlig utgång skedde på Linate-flygplatsen i Italien, där totalt personer omkom. Haveriet 7 skedde på Arlanda då en MD- kolliderade med en cateringlastbil vid intaxning till gate Haverier 7: År Land Plats Modell UK Londonderry McDonnell-Douglas MD- Sverige Luleå/Kallax Jetstream - Sverige Stockholm/Arlanda Cessna Citation V Egypten Sharm el Sheikh Airbus A 7 Sverige Stockholm/Arlanda McDonnell-Douglas MD- Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

10 . Luftfart i förvärvssyfte med helikopter Med luftfart i förvärvssyfte med helikopter menas kommersiell befordran av passagerare och/eller gods. Till detta räknas bl.a. s.k. air taxi och ambulansflygsverksamhet. Verksamheten bedrivs med JAR-OPS -tillstånd. Tidigare har denna verksamhet redovisats tillsammans med bruksflyg (helikopter), varvid data redovisad för perioden avser både bruksflyg och luftfart i förvärvssyfte. Under inträffade inget haveri med helikopter i förvärvssyfte Luftfart i förvärvssyfte med ballong Staplarna i diagrammet visar antal rapporterade haverier Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9-- 9

11 .7 Bruksflyg med flygplan Senaste haveriet med dödlig utgång skedde den oktober i Falsterbo kanal med Kustbevakningens CASA, fyra personer omkom. Under inträffade inget haveri med bruksflyg, flygplan Bruksflyg med helikopter Med bruksflyg med helikopter menas nyttoflygsverksamhet, exempelvis kraftledningsinspektion, rendrivning, flygning med hängande last, kalkning, flygräddning och skogsbrandbekämpning. Verksamheten bedrivs med bruksflygstillstånd enligt BCL-D.. Här redovisas också polisflygets verksamhet som bedrivs med tillstånd för Luftfartsverksamhet av särskild art. Tidigare har dessa verksamheter redovisats tillsammans med Luftfart i förvärvssyfte (helikopter), varvid data redovisad för perioden avser både bruksflyg och luftfart i förvärvssyfte. Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade den april 7 söder om Göteborg vid Sisjön med Polisens Eurocopter. Ett haveri inträffade under under bruksflygning med helikopter Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

12 .9 Skolflyg med flygplan I skolflyg ingår kommersiell skolning och skolning på klubbnivå med normalklassade luftfartyg. Skolflyg inom sportflyget redovisas inom respektive sportflygverksamhet. Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade 99 under landning vid Mellansels flygplats. Under har haverier inträffat inom skolflyget med flygplan och inget haveri har inträffat under skolflygning av helikopter Skolflyg med helikopter Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

13 . Privatflyg med flygplan (MTOM > kg) Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade den 7 juli med Piper PA i Estland. Piloten omkom och haveriet utreds av den estniska haverikommissionen Privatflyg med helikopter Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade med en Robinson R utanför Göteborg. Alla tre ombordvarande omkom Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

14 . Ultralätt (MTOM kg) Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade den april med en Ikarus C som slog ned i havet utanför Onsala. Piloten som var ensam ombord omkom. Statens Haverikommission utreder haveriet Segelflyg inkl. motorsegelflygplan Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade den juli med en motorseglare av modell Scheibe SF. Planet gick ner i Umeälven vid inflygning till Lycksele flygplats. Piloten som var ensam ombord omkom. Statens Haverikommission utreder haveriet Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

15 . Privatflyg - Ballong Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade Skärmflyg Det senaste haveriet med dödlig utgång inträffade den maj Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

16 .7 Hängflyg Haveriet med dödlig utgång skedde direkt efter start under utbildning Luftfartsavdelningen Sektionen för analys 9--

Flygsäkerhetsinfo nr 4/2008 Tredje kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 4/2008 Tredje kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr / Tredje kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2008 Andra kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2008 Andra kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr / Andra kvartalet RAPPORT : ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter....

Läs mer

Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt 2010

Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt 2010 1 Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt 2010 Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt 2010 2 Transportstyrelsens flygsäkerhetsöversikt 2010 Sammanfattning År 2010 var, ur flygsäkerhetssynpunkt, ett

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2012 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 3 2012 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2008 Flygsäkerhetsinfo nr / Fjärde kvartalet 7 RAPPORT :7 ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord... Störningsrapportering... Störningsrapporter (occurrence reports).... Luftrumsrörelser

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2007

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2007 Flygsäkerhetsinfo nr /7 Andra kvartalet 7 RAPPORT 7: ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord... Störningsrapportering... Störningsrapporter (occurrence reports).... Luftrumsrörelser

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 2/2008

Flygsäkerhetsinfo nr 2/2008 Flygsäkerhetsinfo nr / Första kvartalet RAPPORT : ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter....

Läs mer

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009 34 FLYGTENDENSER 03/2009 Christina Berlin, christina.berlin@transportstyrelsen.se FLYGSÄKERHETSINFO I Flygsäkerhetsinfo 1 redovisas luftfartshändelser där svenskregistrerade luftfartyg är inblandade samt

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Flygsäkerhetsläget svensk luftfart 2002

Flygsäkerhetsläget svensk luftfart 2002 Flygsäkerhetsläget svensk luftfart 22 22 var, ur säkerhetssynpunkt, ett bra år för svensk linjefart och charter, inget haveri inträffade. Inom privatflyget omkom tre personer och totalt inträffade 26 haverier.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Svensk Flygplatsräddningstjänst

Svensk Flygplatsräddningstjänst Svensk Flygplatsräddningstjänst Studie av haverier med brand RAPPORT 28:22 ISSN 1652-977 LUFTFARTSSTYRELSEN Rapport 28:22 FÖRORD Denna studie är framtagen inom ramen för Luftfartsstyrelsens bearbetning

Läs mer

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län.

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013 med varmluftballongen SE-ZFG vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. Diarienr L-71/13 2013-08-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Haverier och störningar. Icke godkänt! Henrik Svensson Segelflyginspektör

Haverier och störningar. Icke godkänt! Henrik Svensson Segelflyginspektör Haverier och störningar 2008 Icke godkänt! Henrik Svensson Segelflyginspektör 11 haverier 4 omkomna Personskador fördelning 1999-2008 för segelflyg 4 3 Antal personer 2 1 Lätta Allvarliga Dödlig 0 1999

Läs mer

Säkerhetsutvecklingen inom civil luftfart i Sverige - Mål och utfall 2001

Säkerhetsutvecklingen inom civil luftfart i Sverige - Mål och utfall 2001 Säkerhetsutvecklingen inom civil luftfart i Sverige - Mål och utfall 21 (Uppgifter publicerade av Luftfartsinspektionen.) Mål flygsäkerhet Flygsäkerhetsstandarden i Sverige ska vara lägst i nivå med den

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

I fig 2 har flygtidsproduktionen angetts i tusentals timmar med förändringar i procent års siffror baseras på prognos.

I fig 2 har flygtidsproduktionen angetts i tusentals timmar med förändringar i procent års siffror baseras på prognos. SÄKERHETSUTVECKLINGEN INOM CIVIL LUFTFART I SVERIGE 23 blev, från säkerhetssynpunkt, ett varierande år för svensk luftfart. Inom linjefart och chartertrafik inträffade endast ett haveri, och det utan personskador.

Läs mer

Luftfartsavdelningens analysarbete och trendbevakning av säkerhetsnyckeltal. Martin Bernandersson

Luftfartsavdelningens analysarbete och trendbevakning av säkerhetsnyckeltal. Martin Bernandersson Luftfartsavdelningens analysarbete och trendbevakning av säkerhetsnyckeltal Martin Bernandersson martin.bernandersson@transportstyrelsen.se Inledning/bakgrund Projekt tillsyn och riktlinjerna för Trendbevakning

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:01 Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 Dnr L-12/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Flygsäkerhetsläget ANS

Flygsäkerhetsläget ANS Flygsäkerhetsläget ANS ANS seminarium Arlanda 2012-12-11 Reaktivt proaktivt prediktivt KOM: Regeluppfyllande har kommit till vägs ände, för att ytterligare förbättra flygsäkerheten måste vi arbeta mer

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Trender på flygplatser

Trender på flygplatser Trender på flygplatser FLYGPLATSER! 4 5 6 7 8 Varför händer det olyckor/incidenter på flygplatser? ARFF Annex 14 ATS Annex 11 OPS Annex 6 DSGN Annex 14 CNS Annex 10 SEC Annex 17 ADR OPS Annex 14 AIS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 2/2006

Flygsäkerhetsinfo nr 2/2006 Flygsäkerhetsinfo nr / Första kvartalet RAPPORT : ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord... Störningsrapportering... Rapporteringsläget.... Störningsrapporter (occurrence reports).....

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 4/2006

Flygsäkerhetsinfo nr 4/2006 Flygsäkerhetsinfo nr / Tredje kvartalet RAPPORT : ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord... Störningsrapportering... Störningsrapporter (occurrence reports).... Luftrumsrörelser

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Juridikenheten Juridiska sektionen för operatörer, fartyg och luftfartyg Konsekvensutredning anpassning av nationella

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7 luftfartsförordningen

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL 2014-4669. Intrång på bana 2012-2013

RAPPORT Dnr TSL 2014-4669. Intrång på bana 2012-2013 Intrång på bana -3 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se Dnr/Beteckning TSL 4-4669

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE ALLMÄNFLYGET I SVERIGE Luftfartsstyrelsens avrapportering Luftfartsstyrelsen Henrik Sandén 2008-09-05 RAPPORT 2(62) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2008-04-11 Henrik Sandén

Läs mer

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 1999-04-28 L-74/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999:

Läs mer

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 1997-12-30 L-34/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997:52 Statens haverikommission

Läs mer

Ett bra år för säkerheten inom svensk luftfart även 2003

Ett bra år för säkerheten inom svensk luftfart även 2003 Ett bra år för säkerheten inom svensk luftfart även 3 Även år 3 blev, från säkerhetssynpunkt, ett bra år för svensk luftfart. Inom linjefart och chartertrafik inträffade endast ett haveri utan personskador.

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom. ISSN 1400-5719 Rapport RL 2004:35 Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004 Dnr L-14/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGSÄKERHETSINFO 38 FLYGTENDENSER 04/2009

FLYGSÄKERHETSINFO 38 FLYGTENDENSER 04/2009 38 FLYGTENDENSER 04/2009 FLYGSÄKERHETSINFO I Flygsäkerhetsinfo redovisas luftfartshändelser inom svensk luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som luftfartsavdelningen arbetar med. kontinuerligt

Läs mer

Slutrapport RL 2014:11

Slutrapport RL 2014:11 Slutrapport RL 2014:11 Olycka vid Rödlöga den 24 april 2014 med flygplanet SE-MAX av modellen Cessna H 206, opererad av en privatperson. Diarienr L-50/14 2014-08-26 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE ALLMÄNFLYGET I SVERIGE Luftfartsstyrelsens avrapportering av regeringsuppdrag 2008 Luftfartsstyrelsen Henrik Sandén 2008-09-26 RAPPORT LS 2008-4920 2(69) ALLMÄNFLYGET I SVERIGE Luftfartsstyrelsens avrapportering

Läs mer

CAMO FAQ /28 1

CAMO FAQ /28 1 CAMO FAQ Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för teknisk operation 1 CAMO FAQ Innehåll

Läs mer

Slutrapport RL 2013:18

Slutrapport RL 2013:18 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:18 Olycka den 24 juni 2013 med motorsegelflygplanet SE-UDA vid Huggenäs, Värmlands län. Diarienr L-78/13 2013-11-13 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Seminarium om luftrumsintrång -framtagande av svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Arlanda den 16 juni 2011 Välkomna! 1 Transportstyrelsen 2 Transportstyrelsens luftfartsavdelning 3 Program 09.30-10.00

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Luftvärdighet CAMO/Underhåll

Luftvärdighet CAMO/Underhåll Luftvärdighet CAMO/Underhåll Skolchefsmöte, flygplan och helikopter Quality Airport Hotell, Arlanda 23 november 2016 Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen tredje kvartalet 2012 Sammanfattning Antal Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 8,4 miljoner under det tredje kvartalet 2012. Jämfört med föregående

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:10 Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 Dnr L-21/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB. Riskanalys Rävbacka vindkraftspark. Göteborg 2011-05-25

GÖTEBORG ENERGI AB. Riskanalys Rävbacka vindkraftspark. Göteborg 2011-05-25 Riskanalys Rävbacka vindkraftspark Göteborg 2011-05-25 Datum 2011-05-25 Uppdragsnummer 61401040709 Utgåva/Status V7 Nils T:son Axberg RJ Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2006

Flygsäkerhetsinfo nr 3/2006 Flygsäkerhetsinfo nr / Andra kvartalet RAPPORT : ISSN -977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord... Störningsrapportering... Rapporteringsläget.... Störningsrapporter (occurrence reports).....

Läs mer

Flygsäkerhet och risk

Flygsäkerhet och risk Flygsäkerhet och risk 1 Arlanda 25 juni 2007 Ops: Fatigue, kommunikation, procedurer (manualer), stress, utbildning, CRM Räddningstjänst: Larmningstid, sanering 2 Innehåll Händelserapportering Regler Databaser

Läs mer

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Flyget krävs på utsläppsrätter för 2012 års utsläpp och framåt Rapportering redan 2010 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 2 Omfattning:

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Slutrapport RL 2012:17

Slutrapport RL 2012:17 ISSN 1400-5719 (Mil: Rapport RM/ ISSN 1400-5727) Slutrapport RL 2012:17 Händelse den 16 maj 2012 med flygplanet SE-LZK på Arvidsjaurs flygplats, Norrbottens län. Diarienr L-38/12 2012-08-23 För SHK:s del

Läs mer

Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: 20140508 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel:

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Marknadsinformation från Sjö- och luftfartsavdelningen

Marknadsinformation från Sjö- och luftfartsavdelningen Flygtrafikens utvecklingen första kvartalet 2013 Sammanfattning Antal passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till närmare 6,6 6 miljoner under det första kvartalet 2013. Jämfört

Läs mer

Luftfart 2015 Civil aviation 2015

Luftfart 2015 Civil aviation 2015 Statistik 2016:7 Luftfart 2015 Civil aviation 2015 Publiceringsdatum: 2016-03-21 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign Marknadsplan Produktdefinition Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. 2 Sammanfattning av marknaden Marknaden i går, i dag och i framtiden Gå igenom förändringar i marknadsandelar, aktörer,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den 5 mars 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm 2005-12-07 LS 2005-7185 2005-11-17 N2005/9186/TP. Uppdrag i fråga om viss flygverksamhet. 1.

Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm 2005-12-07 LS 2005-7185 2005-11-17 N2005/9186/TP. Uppdrag i fråga om viss flygverksamhet. 1. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Datum Beteckning 2005-12-07 Ert datum Er referens 2005-11-17 N2005/9186/TP Uppdrag i fråga om viss flygverksamhet 1. Uppdraget Regeringen har uppdragit åt Luftfartsverket

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Slutrapport RL 2013:19

Slutrapport RL 2013:19 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:19 Olycka den 28 februari 2013 med luftfartyget SE-MBCpå Borlänge flygplats, Dalarnas län. Diarienr L-20/13 2013-12-19 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen första kvartalet 2012 Sammanfattning Antal passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 6,7 miljoner under det första kvartalet 2012. Jämfört med föregående

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

Luftfart 2014 Civil aviation 2014

Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Statistik 2015:4 Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Publiceringsdatum: 20150429 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Rapport RL 2003:47. Tillbud mellan flygplanet LN-RPL och en bogsertraktor på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 27 oktober 2002

Rapport RL 2003:47. Tillbud mellan flygplanet LN-RPL och en bogsertraktor på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 27 oktober 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:47 Tillbud mellan flygplanet LN-RPL och en bogsertraktor på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 27 oktober 2002 Dnr L-093/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen andra kvartalet 2012 Sammanfattning Antal Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 8,28 miljoner under det andra kvartalet 2012. Jämfört med föregående

Läs mer

HÄNDELSERAPPORTERING, STATISTIK OCH ANALYS

HÄNDELSERAPPORTERING, STATISTIK OCH ANALYS HÄNDELSERAPPORTERING, STATISTIK OCH ANALYS Mats Törnvall Ordförande Analysforum 1 Fakta om händelserapporteringen Obligatorisk händelserapportering sedan 2007 Ca 4 500 händelser årligen Matas in och kodas

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse

Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse Akademin för innovation, design och teknik EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300 Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse Författare: Muhamad El Elawi och Wisam

Läs mer