Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftfart 2013 Civil aviation 2013"

Transkript

1 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: Kontaktperson: Anette Myhr tel: , e-post: Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel: , e-post:

2 Innehåll/Content Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Tabell 1.2 Av Luftfartsstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 1.3 Av Luftfartsstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet per den 31 december Number of people employed in commercial air traffic in December 31, Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Tabell 6.1 Femårsöversikt Five-year summary Tabell 7.1 Världsluftfartens utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million Flygplatskarta Flygplatser i Sverige där det under 2013 bedrevs linje- och/eller chartertrafik Swedish airports with scheduled and/or chartertraffic in 2013

3 Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Arvidsjaur Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Borlänge Civil instrumentflygplats 2 313x45 Asfalt TWR, FLD, 720x50 Gräs Grass Gällivare Civil instrumentflygplats 1 714x45 Asfalt AFIS, FLD, Göteborg/Landvetter Civil instrumentflygplats 3 299x45 Asfalt TWR, FLD, Göteborg/Säve Civil instrumentflygplats 2 039x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome 871x30 Asphalt FLD, STN Hagfors Civil instrumentflygplats 1 509x30 Asfalt AFIS, FLD, Halmstad Civil instrumentflygplats 2 261x40 Asfalt TWR, FLD, Hemavan-Tärnaby Civil instrumentflygplats 1 444x30 Asfalt AFIS, FLD, Jönköping Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 601x25 Gräs Grass Kalmar Civil instrumentflygplats 2 050x45 Asfalt TWR, Licensed Instrument Aerodrome 656x40 Asphalt FLD, STN Karlstad Civil instrumentflygplats 2 516x45 Asfalt TWR, FLD, 600x60 Gräs Grass Kiruna Civil instrumentflygplats 2 502x45 Asfalt TWR, FLD Kramfors-Sollefteå Civil instrumentflygplats 2 001x45 Asfalt AFIS, FLD, Kristianstad Civil instrumentflygplats 2 215x45 Asfalt TWR, FLD, 480x35 Gräs Grass Linköping/Saab Civil instrumentflygplats 2 130x40 Asfalt TWR, FLD,

4 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Luleå Militär/Civil instrumentflygplats 3 350x45 Asfalt TWR, FLD, Military Lycksele Civil instrumentflygplats 2 090x45 Asfalt AFIS, FLD, Malmö Civil instrumentflygplats 2 800x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 800x18 Asphalt STN Mora/Siljan Civil instrumentflygplats 1 814x45 Asfalt AFIS, FLD, Norrköping/Kungsängen Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 600x35 Gräs Grass Oskarshamn Civil instrumentflygplats 1 504x30 Asfalt AFIS, FLD, Pajala Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ronneby Militär/Civil instrumentflygplats 2 331x45 Asfalt TWR, FLD, Military 757x46 Gräs Grass Skellefteå Civil instrumentflygplats 2 100x45 Asfalt TWR, FLD, Stockholm/Arlanda Civil instrumentflygplats 3 301x45 Asfalt/ TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt AIS, STN 2 500x45 Asfalt Asphalt 2 500x45 Asfalt/ Asphalt Stockholm/Bromma Civil instrumentflygplats 1 668x45 Asfalt TWR/AFIS Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Stockholm/Skavsta Civil instrumentflygplats 2 880x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 2 039x40 Asphalt STN Stockholm/Västerås Civil instrumentflygplats 2 581x46 Asfalt TWR, FLD, Sundsvall-Timrå Civil instrumentflygplats 1 954x45 Asfalt TWR, FLD, Sveg Civil instrumentflygplats 1 702x30 Asfalt AFIS, FLD,

5 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Torsby Civil instrumentflygplats 1 590x30 Asfalt AFIS, FLD, Trollhättan/Vänersborg Civil instrumentflygplats 1 710x30 Asfalt TWR, FLD, Umeå Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR, FLD, Vilhelmina Civil instrumentflygplats 1 502x30 Asfalt AFIS, FLD, Visby Civil instrumentflygplats 2 000x45 Asfalt TWR, FLD, 1 100x40 Gräs Grass Växjö/Kronoberg Civil instrumentflygplats 2 103x45 Asfalt TWR, FLD,, Åre Östersund Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ängelholm Civil instrumentflygplats 1 945x45 Asfalt TWR, FLD, Örebro Civil instrumentflygplats 2 602x45 Asfalt TWR, FLD, Örnsköldsvik Civil instrumentflygplats 2 016x45 Asfalt TWR, FLD, 1 Tillhandahållna tjänster: TWR Kontrolltorn eller flygplatskontroll. Aerodrome Control Tower. Available services: AFIS Flyginformationstjänst för flygplats. Aerodrome Flight Information Service. AIS Informationstjänst för luftfarten. Aeronautical Information Service. STN Stations-, expeditions-, trafikant-, och ramptjänst. Ground Handling Services. FLD Flygdrivmedel. Fuel.

6 Tabell 1.2 Av Transportstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the SwedishTransport Agency December 31, 2013 Typ av flygplatser Antal Antal landningsbanor efter kodsiffra 1 Ej klassifice- Summa land- Type of airports flygplatser Number of runways by assigned code 1 rade banor ningsbanor Number of Not approved Total airports runways runways Civila godkända instrumentflygplatser Civil Licensed Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Instrument Aerodromes Summa Total Civila godkända icke instrumentflygplatser Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända icke instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Civila ej godkända icke instrumentflygplatser Civil Non Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila ej godkända ickeinstrumentflygplatser Military Non-Licensed Non-Instrument Aerodromes Summa Total Totalt Grand total Varav belagda rullbanor Of which paved runways Landningsbanor med kodsiffra 3 eller 4 är dimensionerade för tyngre transportflyg, medan banor med kodsiffra 1 eller 2 är avsedda för lättare flygplan. Runways belonging to code 3 or 4 are dimensioned for heavy aircraft, while those belonging to code 1or 2 are designed for light aircraft.

7 Tabell 1.3 Av Transportstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Transport Agency December 31, 2013 Antal helikopterflygplatser Number of Helicopter Aerodromes Godkända helikopterflygplatser Licensed Helicopter Aerodromes 23 Militära helikopterflygplatser Military Helicopter Aerodromes - Totalt antal Total number 23

8 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Högsta tillåtna startvikt kg Maximum authorized take-off weight kg 31 december, år December 31, year > Totalt antal Total number

9 Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Registreringar Registrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft varav ultralätta luftfartyg Of which ultralight aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Avregistreringar Deregistrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total

10 Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Antal gällande luftvärdighetsbevis den 31 december Number of valid airworthiness certificates per December 31 Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Antal utfärdade luftvärdighetsbevis under året Number of valid airworthiness certificates issued Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Handling som enligt ICAO ska finnas för varje luftfartyg som nyttjas i internationellt luftrum. Handlingen ska vara utfärdad eller godtagen av den stat i vilket luftfartyget är registrerat. Document which according to ICAO regulations shall be on-board each aircraft being flown in international airspace. The document shall be issued by or approved by the country where the aircraft is registered.

11 Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Typ av certifikat/ Antal nyutfärdade Antal gällande certi- Antal certifikat med behörighetsbevis certifikat fikat den 31 december utökad behörighet Type of licence/rating Number of new Number of valid Number of licences licences issued licences December 31 with increased qualification Trafikflygarcertifikat Airline transport pilot licence Flygplan Aeroplane ATPL(A) Helikopter Helicopter ATPL(H) Trafikflygarcertifikat Commercial pilot licence Flygplan Aeroplane CPL(A) Helikopter Helicopter CPL(H) Trafikflygarcertifikat Multi pilot licence Flygplan Aeroplane MPL(A) Privatflygarcertifikat Private pilot licence Flygplan Aeroplane PPL(A) Helikopter Helicopter PPL(H) Segelflygare Glider pilot S Flygmaskinist Flight engineer MF, F/EL Flygteknikercertifikat Aircraft maintenance licence PART Förarcertifikat-ultralätta flygplan Pilot licence ultra light aeroplane UL Flygledare Air Traffic Controller FL Behörighetsbevis för flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) Rating for Aerodrome Flight Information Service AF Ballongförare Free balloon pilot FB Summa Total

12 Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag 1 med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet med passagerare, frakt och gods per den 31 december Number of people employed in commercial air transport in December 31, Företag Company Air Sweden AB Amapola Flyg AB Andersson Business Jet AB Arlanda Helicopter AB Braathens Regional AB (f.d. Golden Air Flyg AB) City Airline AB Eastair AB EFS European Flight Service AB Fiskflyg AB Grafair Flight Management AB HeliAir Sweden AB Jämtlands Flyg AB Kallax Flyg AB Malmö Aviation AB NextJet AB Nordflyg Logistik AB Norrlandsflyg Ambulans AB Norwegian Nova Airlines AB SAAB AB Sverige (tillstånd från 2013), se nedan för hela koncernen Scandinavian Air Ambulance Scandinavian Airlines Sverige AB, se nedan för hela koncernen Scandinavian MediCopter AB Skyways Express AB Svenska Direktflyg AB Torair TUIFly Nordic AB Waltair Europe AB West Air Sweden AB Westhelicopter AB Viking Airlines AB Tot ant syssels. i SAAB-koncernen 4 (Total no of employees SAAB Group) Tot ant sysselsatta i SAS-koncernen 5 (Total no of employees SAS Group) Företag med färre än 5 anställda något av åren redovisas inte 2 Det har inte gått att urskilja enbart flygverksamheten. 3 Siffrorna omfattar tjänstlediga, olika sysselsättningsgrader, långtidssjuka etc. 4 Källa: Årsredovisningar för SAAB-koncernen. Source: SAAB Group Annual reports. 5 Källa: Årsredovisningar för SAS-koncernen. Source: SAS Group Annual reports.

13 Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic År Landningar Passagerare 1 Year Landings Passengers 1 Linjefart och chartertrafik Taxi- och övrig Summa Linjefart och chartertrafik Summa Scheduled and non-scheduled flygverksamhet Total Scheduled and non-scheduled Total traffic Taxi- and other traffic Utrikes Inrikes flying activity Utrikes Inrikes International Domestic International Domestic Antal ankommande och avresande passagerare i utrikes trafik samt antal avresande passagerare i inrikes trafik. Number of arriving and departing passengers in international traffic and number of departing passengers in domestic traffic.

14 Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Linjefart och chartertrafik Taxiflyg Övrig Airport Total Total Scheduled and non- Taxi flygscheduled traffic flights verksamhet 1 Utrikes Inrikes Other trafik trafik flying International Domestic activity 1 traffic traffic Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Privatflyg, skolflyg, aerial work och militär. Private flights, instructional flights, aerial work and military.

15 Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avr Summa Ank 1 Avr 1 Summa Arr Dep Total Arr 1 Dep 1 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Skillnaden mellan antalet ankommande och avresande passagerare beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avresande passagerare. The difference between the number of arriving and departing passengers depends on a more accurate report of departing passengers.

16 Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands År Personkilometer Fordonskilometer Tonkilometer Year Passenger- km Vehicular traffic- km Tonne- km Inrikes Inrikes Inrikes Domestic Domestic Domestic Antalet kilometer är beräknat på antalet inrikes passagerare, antalet passageraravgångar och gods/post mellan svenska flygplatser (första destination efter avgång). The number of kilometres has been calculated based on the number of domestic passengers, number of take-offs (passenger flights) and mail/freight between Swedish airports (first landing after take-off).

17 Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Destination Spanien Spain Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Danmark Denmark Finland Turkiet Turkey Norge Norway Frankrike France Nederländerna The Netherlands Grekland Greece Italien Italy Polen Poland Schweiz Switzerland USA Belgien Belgium Thailand Österrike Austria Ungern Hungary Ryssland Russia Cypern Cyprus Kroatien Croatia Serbien Serbia Lettland Latvia Tjeckien Czech Republic Portugal Egypten Egypt Irland Island Iceland Qatar Estland Estonia Kina China Förenade Arabemiraten United Arab Emirates Makedonien Macedonia Malta Irak Iraq Bosnien och Hercegovina Litauen Lithuania Bulgarien Marocko Morocko Övriga länder Other countries Totalt Grand total

18 Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Avg Avg Dep Dep Arvidsjaur r Borlänge r Gällivare r Göteborg/Landvetter r Göteborg/Säve r Hagfors r Halmstad r Hemavan Tärnaby r Jönköping r Kalmar r Karlstad r Kiruna r Kramfors-Sollefteå r Kristianstad r Linköping/Saab r Luleå r Lycksele r Malmö r Mora/Siljan r Norrköping/Kungsängen r Oskarshamn r Pajala r Ronneby r Skellefteå r Stockholm/Arlanda r Stockholm/Bromma r Stockholm/Skavsta r Stockholm/Västerås r Sundsvall-Timrå r Sveg r Torsby r Trollhättan/Vänersborg r Umeå r Vilhelmina r Visby r Växjö/Kronoberg r Åre Östersund r Ängelholm r Örebro r Örnsköldsvik r Totalt Grand total r

19 Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. År Fraktgods 2 Post 2 Year Freight 2 Mail 2 Utrikes Inrikes Summa Utrikes Inrikes Summa International Domestic Total International Domestic Total Avser flugen frakt och post. Only flown freight and mail. 2 Antal ankommande och avgående frakt och post i utrikes trafik samt antal avgående frakt och post i inrikes trafik. Number of loaded and unloaded freight and mail in international traffic and number of loaded in domestic traffic.

20 Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank 2 Avg 2 Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded 2 Loaded 2 Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö-Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen frakt Only flown freight 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående fraktton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående fraktton. The difference between the number of loaded and unloaded freight-tons depends on a more accurate report of departing freight-tons.

21 Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avg Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded Loaded Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen post Only flown mail 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående posttton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående postton. The difference between the number of loaded and unloaded mail-tons depends on a more accurate report of departing mail-tons.

22 Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Hela landet Total Sweden Varav överflygningar Of which overflights Starter/landningar Take-offs/landings Max antal luftrumsrörelser per dygn Max number of airspace movements per day Min antal luftrumsrörelser per dygn Min number of airspace movements per day Antal luftrumsrörelser i medeltal per dygn Average number of airspace movements per day

23 Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Flygplanstyp Förändring, % Type of Aircraft Change, % Boeing ,6% Boeing ,7% Saab ,4% Avro RJ ,7% Saab ,9% Boeing ,1% Airbus A ,4% BAe ATP ,5% Bae Jetstream ,7% Fokker ,0% Airbus A ,1% Boeing ,4% Airbus A ,3% ATR ,1% ATR r ,7% Embraer ,4% Embraer ,8% Jetstreem JS ,9% Canadair Regional Jet ,1% Avro RJ ,3% Boeing ,7% Boeing ,4% Boeing ,0% Airbus A r ,6% Dornier r ,7% Boeing ,6% Dash ,6% Cessna 56 X ,1% Boeing (Douglas) MD ,8% Cessna ,1% ATR ,2% Fokker ,4% Boeing ,4% Övriga flygplan Other aircraft ,3% Totalt Grand total r ,8%

24 Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfarsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

25 Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

26 Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfartsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

27 Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

28 Tabell 6 Femårsöversikt Five-year summary Flygtrafik Air traffic Svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Landningar Landings Utrikes International Inrikes Domestic Taxiflyg Taxi flights Övrig luftfart Other flights Summa landningar Landings, total Passagerare (000) Passengers (000) Utrikes ankommande och avresande International arriving and departing Inrikes avresande Domestic departing Summa passagerare Passengers, total Fraktgods, ton Freight, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa fraktgods Freight, total Post, ton Mail, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa post Mail, total Luftfartyg Aircraft I Sverige registrerade motordrivna luftfartyg den 31 december Swedish-registered powered aircraft in December Certifikat den 31 december 1 Licences, December r Antal haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg Number of accidents to Swedish-registered powered aircraft Linjefart och ej regelbunden trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial flying Skolflyg Privatflyg Private flights Summa haverier Accidents, total Tabell 7 (forts) Femårsöversikt Five-year summary Internationell statistik International statistics Antal befordrade passagerare i linjefart för samtliga ICAO-anslutna staters linjebolag (milj) r r r Se tabell 2.4. For explanation see table Number of passengers carried on scheduled sevices for ICAO contracting states' scheduled airlines r Reviderade siffror. Revised figures.

29 Tabell 7 Världsluftfartens 1 utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million År Passagerare Passagerar-km Kabinfaktor % Frakt, ton Ton-kilometer Year Passengers Passenger Passengers Freight, Tonne-kilometres kilometres Load factor % ton Frakt Post Totalt (inkl Freight Mail passagerare) Total (incl passengers) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r r 71 33,6 r r r r r r 73 36,8 r r r r r r 75 37,7 r r r r r r 76 40,1 r r r r r r 77 42,5 r r r r r r 76 41,1 r r r r r r 77 40,8 r r r r r r 78 48,6 r r r r r r 78 49,7 r r r r , Exklusive ej ICAO-anslutna stater. Excluding States not members of ICAO. r Reviderade siffror. Revised figures.

30

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Foto: Jan-Aage Haaland Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 10 Transporter och kommunikationer Transport and communications

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Handbok med allmänna råd för flygplatser

Handbok med allmänna råd för flygplatser Handbok med allmänna råd för flygplatser NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Innehåll Contents Internationell skogsstatistik International Forest Statistics...319,

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Styrmedelsinventering

Styrmedelsinventering VTI rapport 841 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Styrmedelsinventering Delstudie inom SAMKOST Johanna Jussila Hammes VTI rapport 841 Styrmedelsinventering Delstudie inom SAMKOST VTI rapport

Läs mer

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics... 292, 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA AIP SVERIGE/SWEDEN 06 FEB 2014 AD 2 ESSA 1-1 AD 2 AERODROMES ESSA 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSA STOCKHOLM/ARLANDA ESSA 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 Tema ICAO The International Civil Aviation Organization (ICAO) bildades för drygt 60 år sedan och har som uppgift att utveckla

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön Föreskrift 1 (1) TRAFI/28918/03.04.01.00/2014 Utfärdad: 12.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transport av farliga ämnen (719/1994), 24 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Regelförändringar i transportsektorn

Regelförändringar i transportsektorn VTI rapport 774 revision 1 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Regelförändringar i transportsektorn Effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning Jan-Eric

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

3 Den svenska flygmarknaden

3 Den svenska flygmarknaden 12 13 3 Den svenska flygmarknaden 3.1 Historik År 1944 fick det privatägda företaget SILA, som än idag är det svenska moderbolaget till SAS, tillstånd att bedriva luftburen linjetrafik - huvudsakligen

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer