Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftfart 2013 Civil aviation 2013"

Transkript

1 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: Kontaktperson: Anette Myhr tel: , e-post: Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel: , e-post:

2 Innehåll/Content Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Tabell 1.2 Av Luftfartsstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 1.3 Av Luftfartsstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet per den 31 december Number of people employed in commercial air traffic in December 31, Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Tabell 6.1 Femårsöversikt Five-year summary Tabell 7.1 Världsluftfartens utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million Flygplatskarta Flygplatser i Sverige där det under 2013 bedrevs linje- och/eller chartertrafik Swedish airports with scheduled and/or chartertraffic in 2013

3 Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Arvidsjaur Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Borlänge Civil instrumentflygplats 2 313x45 Asfalt TWR, FLD, 720x50 Gräs Grass Gällivare Civil instrumentflygplats 1 714x45 Asfalt AFIS, FLD, Göteborg/Landvetter Civil instrumentflygplats 3 299x45 Asfalt TWR, FLD, Göteborg/Säve Civil instrumentflygplats 2 039x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome 871x30 Asphalt FLD, STN Hagfors Civil instrumentflygplats 1 509x30 Asfalt AFIS, FLD, Halmstad Civil instrumentflygplats 2 261x40 Asfalt TWR, FLD, Hemavan-Tärnaby Civil instrumentflygplats 1 444x30 Asfalt AFIS, FLD, Jönköping Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 601x25 Gräs Grass Kalmar Civil instrumentflygplats 2 050x45 Asfalt TWR, Licensed Instrument Aerodrome 656x40 Asphalt FLD, STN Karlstad Civil instrumentflygplats 2 516x45 Asfalt TWR, FLD, 600x60 Gräs Grass Kiruna Civil instrumentflygplats 2 502x45 Asfalt TWR, FLD Kramfors-Sollefteå Civil instrumentflygplats 2 001x45 Asfalt AFIS, FLD, Kristianstad Civil instrumentflygplats 2 215x45 Asfalt TWR, FLD, 480x35 Gräs Grass Linköping/Saab Civil instrumentflygplats 2 130x40 Asfalt TWR, FLD,

4 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Luleå Militär/Civil instrumentflygplats 3 350x45 Asfalt TWR, FLD, Military Lycksele Civil instrumentflygplats 2 090x45 Asfalt AFIS, FLD, Malmö Civil instrumentflygplats 2 800x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 800x18 Asphalt STN Mora/Siljan Civil instrumentflygplats 1 814x45 Asfalt AFIS, FLD, Norrköping/Kungsängen Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 600x35 Gräs Grass Oskarshamn Civil instrumentflygplats 1 504x30 Asfalt AFIS, FLD, Pajala Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ronneby Militär/Civil instrumentflygplats 2 331x45 Asfalt TWR, FLD, Military 757x46 Gräs Grass Skellefteå Civil instrumentflygplats 2 100x45 Asfalt TWR, FLD, Stockholm/Arlanda Civil instrumentflygplats 3 301x45 Asfalt/ TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt AIS, STN 2 500x45 Asfalt Asphalt 2 500x45 Asfalt/ Asphalt Stockholm/Bromma Civil instrumentflygplats 1 668x45 Asfalt TWR/AFIS Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Stockholm/Skavsta Civil instrumentflygplats 2 880x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 2 039x40 Asphalt STN Stockholm/Västerås Civil instrumentflygplats 2 581x46 Asfalt TWR, FLD, Sundsvall-Timrå Civil instrumentflygplats 1 954x45 Asfalt TWR, FLD, Sveg Civil instrumentflygplats 1 702x30 Asfalt AFIS, FLD,

5 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Torsby Civil instrumentflygplats 1 590x30 Asfalt AFIS, FLD, Trollhättan/Vänersborg Civil instrumentflygplats 1 710x30 Asfalt TWR, FLD, Umeå Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR, FLD, Vilhelmina Civil instrumentflygplats 1 502x30 Asfalt AFIS, FLD, Visby Civil instrumentflygplats 2 000x45 Asfalt TWR, FLD, 1 100x40 Gräs Grass Växjö/Kronoberg Civil instrumentflygplats 2 103x45 Asfalt TWR, FLD,, Åre Östersund Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ängelholm Civil instrumentflygplats 1 945x45 Asfalt TWR, FLD, Örebro Civil instrumentflygplats 2 602x45 Asfalt TWR, FLD, Örnsköldsvik Civil instrumentflygplats 2 016x45 Asfalt TWR, FLD, 1 Tillhandahållna tjänster: TWR Kontrolltorn eller flygplatskontroll. Aerodrome Control Tower. Available services: AFIS Flyginformationstjänst för flygplats. Aerodrome Flight Information Service. AIS Informationstjänst för luftfarten. Aeronautical Information Service. STN Stations-, expeditions-, trafikant-, och ramptjänst. Ground Handling Services. FLD Flygdrivmedel. Fuel.

6 Tabell 1.2 Av Transportstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the SwedishTransport Agency December 31, 2013 Typ av flygplatser Antal Antal landningsbanor efter kodsiffra 1 Ej klassifice- Summa land- Type of airports flygplatser Number of runways by assigned code 1 rade banor ningsbanor Number of Not approved Total airports runways runways Civila godkända instrumentflygplatser Civil Licensed Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Instrument Aerodromes Summa Total Civila godkända icke instrumentflygplatser Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända icke instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Civila ej godkända icke instrumentflygplatser Civil Non Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila ej godkända ickeinstrumentflygplatser Military Non-Licensed Non-Instrument Aerodromes Summa Total Totalt Grand total Varav belagda rullbanor Of which paved runways Landningsbanor med kodsiffra 3 eller 4 är dimensionerade för tyngre transportflyg, medan banor med kodsiffra 1 eller 2 är avsedda för lättare flygplan. Runways belonging to code 3 or 4 are dimensioned for heavy aircraft, while those belonging to code 1or 2 are designed for light aircraft.

7 Tabell 1.3 Av Transportstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Transport Agency December 31, 2013 Antal helikopterflygplatser Number of Helicopter Aerodromes Godkända helikopterflygplatser Licensed Helicopter Aerodromes 23 Militära helikopterflygplatser Military Helicopter Aerodromes - Totalt antal Total number 23

8 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Högsta tillåtna startvikt kg Maximum authorized take-off weight kg 31 december, år December 31, year > Totalt antal Total number

9 Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Registreringar Registrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft varav ultralätta luftfartyg Of which ultralight aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Avregistreringar Deregistrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total

10 Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Antal gällande luftvärdighetsbevis den 31 december Number of valid airworthiness certificates per December 31 Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Antal utfärdade luftvärdighetsbevis under året Number of valid airworthiness certificates issued Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Handling som enligt ICAO ska finnas för varje luftfartyg som nyttjas i internationellt luftrum. Handlingen ska vara utfärdad eller godtagen av den stat i vilket luftfartyget är registrerat. Document which according to ICAO regulations shall be on-board each aircraft being flown in international airspace. The document shall be issued by or approved by the country where the aircraft is registered.

11 Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Typ av certifikat/ Antal nyutfärdade Antal gällande certi- Antal certifikat med behörighetsbevis certifikat fikat den 31 december utökad behörighet Type of licence/rating Number of new Number of valid Number of licences licences issued licences December 31 with increased qualification Trafikflygarcertifikat Airline transport pilot licence Flygplan Aeroplane ATPL(A) Helikopter Helicopter ATPL(H) Trafikflygarcertifikat Commercial pilot licence Flygplan Aeroplane CPL(A) Helikopter Helicopter CPL(H) Trafikflygarcertifikat Multi pilot licence Flygplan Aeroplane MPL(A) Privatflygarcertifikat Private pilot licence Flygplan Aeroplane PPL(A) Helikopter Helicopter PPL(H) Segelflygare Glider pilot S Flygmaskinist Flight engineer MF, F/EL Flygteknikercertifikat Aircraft maintenance licence PART Förarcertifikat-ultralätta flygplan Pilot licence ultra light aeroplane UL Flygledare Air Traffic Controller FL Behörighetsbevis för flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) Rating for Aerodrome Flight Information Service AF Ballongförare Free balloon pilot FB Summa Total

12 Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag 1 med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet med passagerare, frakt och gods per den 31 december Number of people employed in commercial air transport in December 31, Företag Company Air Sweden AB Amapola Flyg AB Andersson Business Jet AB Arlanda Helicopter AB Braathens Regional AB (f.d. Golden Air Flyg AB) City Airline AB Eastair AB EFS European Flight Service AB Fiskflyg AB Grafair Flight Management AB HeliAir Sweden AB Jämtlands Flyg AB Kallax Flyg AB Malmö Aviation AB NextJet AB Nordflyg Logistik AB Norrlandsflyg Ambulans AB Norwegian Nova Airlines AB SAAB AB Sverige (tillstånd från 2013), se nedan för hela koncernen Scandinavian Air Ambulance Scandinavian Airlines Sverige AB, se nedan för hela koncernen Scandinavian MediCopter AB Skyways Express AB Svenska Direktflyg AB Torair TUIFly Nordic AB Waltair Europe AB West Air Sweden AB Westhelicopter AB Viking Airlines AB Tot ant syssels. i SAAB-koncernen 4 (Total no of employees SAAB Group) Tot ant sysselsatta i SAS-koncernen 5 (Total no of employees SAS Group) Företag med färre än 5 anställda något av åren redovisas inte 2 Det har inte gått att urskilja enbart flygverksamheten. 3 Siffrorna omfattar tjänstlediga, olika sysselsättningsgrader, långtidssjuka etc. 4 Källa: Årsredovisningar för SAAB-koncernen. Source: SAAB Group Annual reports. 5 Källa: Årsredovisningar för SAS-koncernen. Source: SAS Group Annual reports.

13 Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic År Landningar Passagerare 1 Year Landings Passengers 1 Linjefart och chartertrafik Taxi- och övrig Summa Linjefart och chartertrafik Summa Scheduled and non-scheduled flygverksamhet Total Scheduled and non-scheduled Total traffic Taxi- and other traffic Utrikes Inrikes flying activity Utrikes Inrikes International Domestic International Domestic Antal ankommande och avresande passagerare i utrikes trafik samt antal avresande passagerare i inrikes trafik. Number of arriving and departing passengers in international traffic and number of departing passengers in domestic traffic.

14 Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Linjefart och chartertrafik Taxiflyg Övrig Airport Total Total Scheduled and non- Taxi flygscheduled traffic flights verksamhet 1 Utrikes Inrikes Other trafik trafik flying International Domestic activity 1 traffic traffic Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Privatflyg, skolflyg, aerial work och militär. Private flights, instructional flights, aerial work and military.

15 Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avr Summa Ank 1 Avr 1 Summa Arr Dep Total Arr 1 Dep 1 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Skillnaden mellan antalet ankommande och avresande passagerare beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avresande passagerare. The difference between the number of arriving and departing passengers depends on a more accurate report of departing passengers.

16 Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands År Personkilometer Fordonskilometer Tonkilometer Year Passenger- km Vehicular traffic- km Tonne- km Inrikes Inrikes Inrikes Domestic Domestic Domestic Antalet kilometer är beräknat på antalet inrikes passagerare, antalet passageraravgångar och gods/post mellan svenska flygplatser (första destination efter avgång). The number of kilometres has been calculated based on the number of domestic passengers, number of take-offs (passenger flights) and mail/freight between Swedish airports (first landing after take-off).

17 Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Destination Spanien Spain Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Danmark Denmark Finland Turkiet Turkey Norge Norway Frankrike France Nederländerna The Netherlands Grekland Greece Italien Italy Polen Poland Schweiz Switzerland USA Belgien Belgium Thailand Österrike Austria Ungern Hungary Ryssland Russia Cypern Cyprus Kroatien Croatia Serbien Serbia Lettland Latvia Tjeckien Czech Republic Portugal Egypten Egypt Irland Island Iceland Qatar Estland Estonia Kina China Förenade Arabemiraten United Arab Emirates Makedonien Macedonia Malta Irak Iraq Bosnien och Hercegovina Litauen Lithuania Bulgarien Marocko Morocko Övriga länder Other countries Totalt Grand total

18 Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Avg Avg Dep Dep Arvidsjaur r Borlänge r Gällivare r Göteborg/Landvetter r Göteborg/Säve r Hagfors r Halmstad r Hemavan Tärnaby r Jönköping r Kalmar r Karlstad r Kiruna r Kramfors-Sollefteå r Kristianstad r Linköping/Saab r Luleå r Lycksele r Malmö r Mora/Siljan r Norrköping/Kungsängen r Oskarshamn r Pajala r Ronneby r Skellefteå r Stockholm/Arlanda r Stockholm/Bromma r Stockholm/Skavsta r Stockholm/Västerås r Sundsvall-Timrå r Sveg r Torsby r Trollhättan/Vänersborg r Umeå r Vilhelmina r Visby r Växjö/Kronoberg r Åre Östersund r Ängelholm r Örebro r Örnsköldsvik r Totalt Grand total r

19 Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. År Fraktgods 2 Post 2 Year Freight 2 Mail 2 Utrikes Inrikes Summa Utrikes Inrikes Summa International Domestic Total International Domestic Total Avser flugen frakt och post. Only flown freight and mail. 2 Antal ankommande och avgående frakt och post i utrikes trafik samt antal avgående frakt och post i inrikes trafik. Number of loaded and unloaded freight and mail in international traffic and number of loaded in domestic traffic.

20 Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank 2 Avg 2 Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded 2 Loaded 2 Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö-Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen frakt Only flown freight 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående fraktton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående fraktton. The difference between the number of loaded and unloaded freight-tons depends on a more accurate report of departing freight-tons.

21 Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avg Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded Loaded Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen post Only flown mail 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående posttton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående postton. The difference between the number of loaded and unloaded mail-tons depends on a more accurate report of departing mail-tons.

22 Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Hela landet Total Sweden Varav överflygningar Of which overflights Starter/landningar Take-offs/landings Max antal luftrumsrörelser per dygn Max number of airspace movements per day Min antal luftrumsrörelser per dygn Min number of airspace movements per day Antal luftrumsrörelser i medeltal per dygn Average number of airspace movements per day

23 Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Flygplanstyp Förändring, % Type of Aircraft Change, % Boeing ,6% Boeing ,7% Saab ,4% Avro RJ ,7% Saab ,9% Boeing ,1% Airbus A ,4% BAe ATP ,5% Bae Jetstream ,7% Fokker ,0% Airbus A ,1% Boeing ,4% Airbus A ,3% ATR ,1% ATR r ,7% Embraer ,4% Embraer ,8% Jetstreem JS ,9% Canadair Regional Jet ,1% Avro RJ ,3% Boeing ,7% Boeing ,4% Boeing ,0% Airbus A r ,6% Dornier r ,7% Boeing ,6% Dash ,6% Cessna 56 X ,1% Boeing (Douglas) MD ,8% Cessna ,1% ATR ,2% Fokker ,4% Boeing ,4% Övriga flygplan Other aircraft ,3% Totalt Grand total r ,8%

24 Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfarsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

25 Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

26 Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfartsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

27 Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

28 Tabell 6 Femårsöversikt Five-year summary Flygtrafik Air traffic Svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Landningar Landings Utrikes International Inrikes Domestic Taxiflyg Taxi flights Övrig luftfart Other flights Summa landningar Landings, total Passagerare (000) Passengers (000) Utrikes ankommande och avresande International arriving and departing Inrikes avresande Domestic departing Summa passagerare Passengers, total Fraktgods, ton Freight, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa fraktgods Freight, total Post, ton Mail, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa post Mail, total Luftfartyg Aircraft I Sverige registrerade motordrivna luftfartyg den 31 december Swedish-registered powered aircraft in December Certifikat den 31 december 1 Licences, December r Antal haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg Number of accidents to Swedish-registered powered aircraft Linjefart och ej regelbunden trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial flying Skolflyg Privatflyg Private flights Summa haverier Accidents, total Tabell 7 (forts) Femårsöversikt Five-year summary Internationell statistik International statistics Antal befordrade passagerare i linjefart för samtliga ICAO-anslutna staters linjebolag (milj) r r r Se tabell 2.4. For explanation see table Number of passengers carried on scheduled sevices for ICAO contracting states' scheduled airlines r Reviderade siffror. Revised figures.

29 Tabell 7 Världsluftfartens 1 utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million År Passagerare Passagerar-km Kabinfaktor % Frakt, ton Ton-kilometer Year Passengers Passenger Passengers Freight, Tonne-kilometres kilometres Load factor % ton Frakt Post Totalt (inkl Freight Mail passagerare) Total (incl passengers) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r r 71 33,6 r r r r r r 73 36,8 r r r r r r 75 37,7 r r r r r r 76 40,1 r r r r r r 77 42,5 r r r r r r 76 41,1 r r r r r r 77 40,8 r r r r r r 78 48,6 r r r r r r 78 49,7 r r r r , Exklusive ej ICAO-anslutna stater. Excluding States not members of ICAO. r Reviderade siffror. Revised figures.

30

Luftfart 2014 Civil aviation 2014

Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Statistik 2015:4 Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Publiceringsdatum: 20150429 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post:

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys www.lfv.se

Statens institut för kommunikationsanalys www.lfv.se LUFTFART 2003 Omslagsfoto: Lars Trangius. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2004. LUFTFART 2003 Statens institut för kommunikationsanalys Luftfartsverket Luftfart 2003 Civil Aviation Official

Läs mer

SIKA Statistik 2006:17. Luftfart. Luftfart 2005

SIKA Statistik 2006:17. Luftfart. Luftfart 2005 SIKA Statistik 2006:17 Luftfart Civil aviation 2005 SIKA Statistik 2006:17 Luftfart Civil aviation 2005 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

2005:1. Luftfart 2004. SIKA Statistik. Luftfart

2005:1. Luftfart 2004. SIKA Statistik. Luftfart SIKA Statistik 2005:1 Luftfart Luftfart 2004 Civil aviation 2004 SIKA Statistik 2005:1 Luftfart Luftfart 2004 Civil aviation 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg

Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg Del 1 Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg Enligt beslut av Luftfartsverket gäller denna AIC A 19/2000 fr o m 1 oktober 2000 och upphäver AIC A 18/1999. 1 3. Passageraravgift 9 4. Securityavgift

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Introduktion till AFIS

Introduktion till AFIS Introduktion till AFIS VACCSCA Mars 2008 Av Martin Loxbo med illustrationer av Daniel Mattsson Första upplagan 0 Inledning Vad är AFIS? AFIS, eller flyginformationstjänst för flygplats (Aerodrome Flight

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 1 1.1 METOD OCH BAKGRUNDSPROGNOSER...

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 Luftfartsstyrelsen Jean-Marie Skoglund 2007-05-10 RAPPORT 2(35) 1. Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen har ålagt trafikverken och SIKA att skapa en plan för

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser)

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Missiv 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Remissvar lämnas senast den 16 februari 2014. Ange diarienummer

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 214:96 Ersätter publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND...

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 PM Ärendenr: 213/9271 213-2-11 Trafikverket Telefon: 771-921 921 www.trafikverket.se Rapportförfattare: Arne Karyd Samhällsekonomi och modeller arne.karyd@trafikverket.se Mobil 78-192234 Remissversion

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Foto: Jan-Aage Haaland Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 10 Transporter och kommunikationer Transport and communications

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Slutrapport RL 2015:07

Slutrapport RL 2015:07 Slutrapport RL 2015:07 Olycka vid Östra Gerum den 8 februari 2015 med flygplanet SE-LGI av modellen Cessna 172R, opererad av en privatperson. Diarienr L-13/15 2015-05-27 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer