Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftfart 2013 Civil aviation 2013"

Transkript

1 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: Kontaktperson: Anette Myhr tel: , e-post: Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel: , e-post:

2 Innehåll/Content Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Tabell 1.2 Av Luftfartsstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 1.3 Av Luftfartsstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Civil Aviation Authority December 31, 2013 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet per den 31 december Number of people employed in commercial air traffic in December 31, Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Tabell 6.1 Femårsöversikt Five-year summary Tabell 7.1 Världsluftfartens utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million Flygplatskarta Flygplatser i Sverige där det under 2013 bedrevs linje- och/eller chartertrafik Swedish airports with scheduled and/or chartertraffic in 2013

3 Tabell 1.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Arvidsjaur Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Borlänge Civil instrumentflygplats 2 313x45 Asfalt TWR, FLD, 720x50 Gräs Grass Gällivare Civil instrumentflygplats 1 714x45 Asfalt AFIS, FLD, Göteborg/Landvetter Civil instrumentflygplats 3 299x45 Asfalt TWR, FLD, Göteborg/Säve Civil instrumentflygplats 2 039x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome 871x30 Asphalt FLD, STN Hagfors Civil instrumentflygplats 1 509x30 Asfalt AFIS, FLD, Halmstad Civil instrumentflygplats 2 261x40 Asfalt TWR, FLD, Hemavan-Tärnaby Civil instrumentflygplats 1 444x30 Asfalt AFIS, FLD, Jönköping Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 601x25 Gräs Grass Kalmar Civil instrumentflygplats 2 050x45 Asfalt TWR, Licensed Instrument Aerodrome 656x40 Asphalt FLD, STN Karlstad Civil instrumentflygplats 2 516x45 Asfalt TWR, FLD, 600x60 Gräs Grass Kiruna Civil instrumentflygplats 2 502x45 Asfalt TWR, FLD Kramfors-Sollefteå Civil instrumentflygplats 2 001x45 Asfalt AFIS, FLD, Kristianstad Civil instrumentflygplats 2 215x45 Asfalt TWR, FLD, 480x35 Gräs Grass Linköping/Saab Civil instrumentflygplats 2 130x40 Asfalt TWR, FLD,

4 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Luleå Militär/Civil instrumentflygplats 3 350x45 Asfalt TWR, FLD, Military Lycksele Civil instrumentflygplats 2 090x45 Asfalt AFIS, FLD, Malmö Civil instrumentflygplats 2 800x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 800x18 Asphalt STN Mora/Siljan Civil instrumentflygplats 1 814x45 Asfalt AFIS, FLD, Norrköping/Kungsängen Civil instrumentflygplats 2 203x45 Asfalt TWR, FLD, 600x35 Gräs Grass Oskarshamn Civil instrumentflygplats 1 504x30 Asfalt AFIS, FLD, Pajala Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR/AFIS, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ronneby Militär/Civil instrumentflygplats 2 331x45 Asfalt TWR, FLD, Military 757x46 Gräs Grass Skellefteå Civil instrumentflygplats 2 100x45 Asfalt TWR, FLD, Stockholm/Arlanda Civil instrumentflygplats 3 301x45 Asfalt/ TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome Asphalt AIS, STN 2 500x45 Asfalt Asphalt 2 500x45 Asfalt/ Asphalt Stockholm/Bromma Civil instrumentflygplats 1 668x45 Asfalt TWR/AFIS Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Stockholm/Skavsta Civil instrumentflygplats 2 880x45 Asfalt TWR, FLD, Licensed Instrument Aerodrome 2 039x40 Asphalt STN Stockholm/Västerås Civil instrumentflygplats 2 581x46 Asfalt TWR, FLD, Sundsvall-Timrå Civil instrumentflygplats 1 954x45 Asfalt TWR, FLD, Sveg Civil instrumentflygplats 1 702x30 Asfalt AFIS, FLD,

5 Tabell 1.1 (forts) Flygplatser med linjefart och chartertrafik 2013 Airports with scheduled and non-scheduled traffic 2013 Flygplats Typ av flygplats Landningsbanor Tillhandahållna Airport Type of airport Runways tjänster 1 Bana Yta Available Runway Surface services 1 Torsby Civil instrumentflygplats 1 590x30 Asfalt AFIS, FLD, Trollhättan/Vänersborg Civil instrumentflygplats 1 710x30 Asfalt TWR, FLD, Umeå Civil instrumentflygplats 2 302x45 Asfalt TWR, FLD, Vilhelmina Civil instrumentflygplats 1 502x30 Asfalt AFIS, FLD, Visby Civil instrumentflygplats 2 000x45 Asfalt TWR, FLD, 1 100x40 Gräs Grass Växjö/Kronoberg Civil instrumentflygplats 2 103x45 Asfalt TWR, FLD,, Åre Östersund Civil instrumentflygplats 2 500x45 Asfalt TWR Licensed Instrument Aerodrome Asphalt FLD, STN Ängelholm Civil instrumentflygplats 1 945x45 Asfalt TWR, FLD, Örebro Civil instrumentflygplats 2 602x45 Asfalt TWR, FLD, Örnsköldsvik Civil instrumentflygplats 2 016x45 Asfalt TWR, FLD, 1 Tillhandahållna tjänster: TWR Kontrolltorn eller flygplatskontroll. Aerodrome Control Tower. Available services: AFIS Flyginformationstjänst för flygplats. Aerodrome Flight Information Service. AIS Informationstjänst för luftfarten. Aeronautical Information Service. STN Stations-, expeditions-, trafikant-, och ramptjänst. Ground Handling Services. FLD Flygdrivmedel. Fuel.

6 Tabell 1.2 Av Transportstyrelsen godkända flygplatser, Aerodromes Licensed by the SwedishTransport Agency December 31, 2013 Typ av flygplatser Antal Antal landningsbanor efter kodsiffra 1 Ej klassifice- Summa land- Type of airports flygplatser Number of runways by assigned code 1 rade banor ningsbanor Number of Not approved Total airports runways runways Civila godkända instrumentflygplatser Civil Licensed Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Instrument Aerodromes Summa Total Civila godkända icke instrumentflygplatser Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila godkända icke instrumentflygplatser Military/Civil Licensed Non-Instrument Aerodromes Civila ej godkända icke instrumentflygplatser Civil Non Licensed Non-Instrument Aerodromes Militära/Civila ej godkända ickeinstrumentflygplatser Military Non-Licensed Non-Instrument Aerodromes Summa Total Totalt Grand total Varav belagda rullbanor Of which paved runways Landningsbanor med kodsiffra 3 eller 4 är dimensionerade för tyngre transportflyg, medan banor med kodsiffra 1 eller 2 är avsedda för lättare flygplan. Runways belonging to code 3 or 4 are dimensioned for heavy aircraft, while those belonging to code 1or 2 are designed for light aircraft.

7 Tabell 1.3 Av Transportstyrelsen godkända helikopterflygplatser, Helicopter Aerodromes Licensed by the Swedish Transport Agency December 31, 2013 Antal helikopterflygplatser Number of Helicopter Aerodromes Godkända helikopterflygplatser Licensed Helicopter Aerodromes 23 Militära helikopterflygplatser Military Helicopter Aerodromes - Totalt antal Total number 23

8 Tabell 2.1 Motordrivna luftfartyg efter viktklass Powered aircraft. Distribution by weight Högsta tillåtna startvikt kg Maximum authorized take-off weight kg 31 december, år December 31, year > Totalt antal Total number

9 Tabell 2.2 Registreringar och avregistreringar av luftfartyg Number of registrations and deregistrations of aircraft Registreringar Registrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft varav ultralätta luftfartyg Of which ultralight aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Avregistreringar Deregistrations Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total

10 Tabell 2.3 Luftvärdighetsbevis Airworthiness certificates Antal gällande luftvärdighetsbevis den 31 december Number of valid airworthiness certificates per December 31 Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Antal utfärdade luftvärdighetsbevis under året Number of valid airworthiness certificates issued Motordrivna luftfartyg Powered aircraft Segelflygplan, motorsegelflygplan och ballonger Gliders, Powered gliders and Balloons Summa Total Handling som enligt ICAO ska finnas för varje luftfartyg som nyttjas i internationellt luftrum. Handlingen ska vara utfärdad eller godtagen av den stat i vilket luftfartyget är registrerat. Document which according to ICAO regulations shall be on-board each aircraft being flown in international airspace. The document shall be issued by or approved by the country where the aircraft is registered.

11 Tabell 2.4 Certifikatstatistik för luftfart Licences within the air traffic area Typ av certifikat/ Antal nyutfärdade Antal gällande certi- Antal certifikat med behörighetsbevis certifikat fikat den 31 december utökad behörighet Type of licence/rating Number of new Number of valid Number of licences licences issued licences December 31 with increased qualification Trafikflygarcertifikat Airline transport pilot licence Flygplan Aeroplane ATPL(A) Helikopter Helicopter ATPL(H) Trafikflygarcertifikat Commercial pilot licence Flygplan Aeroplane CPL(A) Helikopter Helicopter CPL(H) Trafikflygarcertifikat Multi pilot licence Flygplan Aeroplane MPL(A) Privatflygarcertifikat Private pilot licence Flygplan Aeroplane PPL(A) Helikopter Helicopter PPL(H) Segelflygare Glider pilot S Flygmaskinist Flight engineer MF, F/EL Flygteknikercertifikat Aircraft maintenance licence PART Förarcertifikat-ultralätta flygplan Pilot licence ultra light aeroplane UL Flygledare Air Traffic Controller FL Behörighetsbevis för flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) Rating for Aerodrome Flight Information Service AF Ballongförare Free balloon pilot FB Summa Total

12 Tabell 3.1 Antal sysselsatta i företag 1 med tillstånd till att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet med passagerare, frakt och gods per den 31 december Number of people employed in commercial air transport in December 31, Företag Company Air Sweden AB Amapola Flyg AB Andersson Business Jet AB Arlanda Helicopter AB Braathens Regional AB (f.d. Golden Air Flyg AB) City Airline AB Eastair AB EFS European Flight Service AB Fiskflyg AB Grafair Flight Management AB HeliAir Sweden AB Jämtlands Flyg AB Kallax Flyg AB Malmö Aviation AB NextJet AB Nordflyg Logistik AB Norrlandsflyg Ambulans AB Norwegian Nova Airlines AB SAAB AB Sverige (tillstånd från 2013), se nedan för hela koncernen Scandinavian Air Ambulance Scandinavian Airlines Sverige AB, se nedan för hela koncernen Scandinavian MediCopter AB Skyways Express AB Svenska Direktflyg AB Torair TUIFly Nordic AB Waltair Europe AB West Air Sweden AB Westhelicopter AB Viking Airlines AB Tot ant syssels. i SAAB-koncernen 4 (Total no of employees SAAB Group) Tot ant sysselsatta i SAS-koncernen 5 (Total no of employees SAS Group) Företag med färre än 5 anställda något av åren redovisas inte 2 Det har inte gått att urskilja enbart flygverksamheten. 3 Siffrorna omfattar tjänstlediga, olika sysselsättningsgrader, långtidssjuka etc. 4 Källa: Årsredovisningar för SAAB-koncernen. Source: SAAB Group Annual reports. 5 Källa: Årsredovisningar för SAS-koncernen. Source: SAS Group Annual reports.

13 Tabell 4.1 Antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings and passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic År Landningar Passagerare 1 Year Landings Passengers 1 Linjefart och chartertrafik Taxi- och övrig Summa Linjefart och chartertrafik Summa Scheduled and non-scheduled flygverksamhet Total Scheduled and non-scheduled Total traffic Taxi- and other traffic Utrikes Inrikes flying activity Utrikes Inrikes International Domestic International Domestic Antal ankommande och avresande passagerare i utrikes trafik samt antal avresande passagerare i inrikes trafik. Number of arriving and departing passengers in international traffic and number of departing passengers in domestic traffic.

14 Tabell 4.2 Antal landningar på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of landings at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Linjefart och chartertrafik Taxiflyg Övrig Airport Total Total Scheduled and non- Taxi flygscheduled traffic flights verksamhet 1 Utrikes Inrikes Other trafik trafik flying International Domestic activity 1 traffic traffic Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Privatflyg, skolflyg, aerial work och militär. Private flights, instructional flights, aerial work and military.

15 Tabell 4.3 Ankommande och avresande passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Number of arriving and departing passengers at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avr Summa Ank 1 Avr 1 Summa Arr Dep Total Arr 1 Dep 1 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Skillnaden mellan antalet ankommande och avresande passagerare beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avresande passagerare. The difference between the number of arriving and departing passengers depends on a more accurate report of departing passengers.

16 Tabell 4.4 Antalet personkilometer, fordonskilometrar och tonkilometrar (gods och post) i inrikes trafik , tusental Number of passenger-km, vehicular traffic-km and tonne-km (mail and freight) in domestic traffic , thousands År Personkilometer Fordonskilometer Tonkilometer Year Passenger- km Vehicular traffic- km Tonne- km Inrikes Inrikes Inrikes Domestic Domestic Domestic Antalet kilometer är beräknat på antalet inrikes passagerare, antalet passageraravgångar och gods/post mellan svenska flygplatser (första destination efter avgång). The number of kilometres has been calculated based on the number of domestic passengers, number of take-offs (passenger flights) and mail/freight between Swedish airports (first landing after take-off).

17 Tabell 4.5 Avresande passagerare i utrikes trafik efter land för första landningsflygplats efter start från svenska flygplatser Passengers embarked in international traffic by country for the first landing airport after take-off from Swedish airports Destination Spanien Spain Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Danmark Denmark Finland Turkiet Turkey Norge Norway Frankrike France Nederländerna The Netherlands Grekland Greece Italien Italy Polen Poland Schweiz Switzerland USA Belgien Belgium Thailand Österrike Austria Ungern Hungary Ryssland Russia Cypern Cyprus Kroatien Croatia Serbien Serbia Lettland Latvia Tjeckien Czech Republic Portugal Egypten Egypt Irland Island Iceland Qatar Estland Estonia Kina China Förenade Arabemiraten United Arab Emirates Makedonien Macedonia Malta Irak Iraq Bosnien och Hercegovina Litauen Lithuania Bulgarien Marocko Morocko Övriga länder Other countries Totalt Grand total

18 Tabell 4.6 Antal utbjudna flygstolar i linje- och chartertrafik på svenska flygplatser Number of available seats in scheduled and non-scheduled traffic at Swedish airports Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Avg Avg Dep Dep Arvidsjaur r Borlänge r Gällivare r Göteborg/Landvetter r Göteborg/Säve r Hagfors r Halmstad r Hemavan Tärnaby r Jönköping r Kalmar r Karlstad r Kiruna r Kramfors-Sollefteå r Kristianstad r Linköping/Saab r Luleå r Lycksele r Malmö r Mora/Siljan r Norrköping/Kungsängen r Oskarshamn r Pajala r Ronneby r Skellefteå r Stockholm/Arlanda r Stockholm/Bromma r Stockholm/Skavsta r Stockholm/Västerås r Sundsvall-Timrå r Sveg r Torsby r Trollhättan/Vänersborg r Umeå r Vilhelmina r Visby r Växjö/Kronoberg r Åre Östersund r Ängelholm r Örebro r Örnsköldsvik r Totalt Grand total r

19 Tabell 4.7 Ankommande och avgående frakt och post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight and Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. År Fraktgods 2 Post 2 Year Freight 2 Mail 2 Utrikes Inrikes Summa Utrikes Inrikes Summa International Domestic Total International Domestic Total Avser flugen frakt och post. Only flown freight and mail. 2 Antal ankommande och avgående frakt och post i utrikes trafik samt antal avgående frakt och post i inrikes trafik. Number of loaded and unloaded freight and mail in international traffic and number of loaded in domestic traffic.

20 Tabell 4.8 Ankommande och avgående frakt på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Freight loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank 2 Avg 2 Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded 2 Loaded 2 Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö-Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen frakt Only flown freight 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående fraktton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående fraktton. The difference between the number of loaded and unloaded freight-tons depends on a more accurate report of departing freight-tons.

21 Tabell 4.9 Ankommande och avgående post på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Ton. Mail loaded and unloaded at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Tonnes. Flygplats Totalt Totalt Utrikes trafik Inrikes trafik Airport Total Total International traffic Domestic traffic Ank Avg Summa Ank 2 Avg 2 Summa Unloaded Loaded Total Unloaded 2 Loaded 2 Total Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg/Landvetter Göteborg/Säve Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors-Sollefteå Kristianstad Linköping/Saab Luleå Lycksele Malmö Mora/Siljan Norrköping/Kungsängen Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Stockholm/Skavsta Stockholm/Västerås Sundsvall-Timrå Sveg Torsby Trollhättan/Vänersborg Umeå Vilhelmina Visby Växjö/Kronoberg Åre Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Totalt Grand total Avser flugen post Only flown mail 2 Skillnaden mellan antalet ankommande och avgående posttton beror på en större noggrannhet i rapporteringen av avgående postton. The difference between the number of loaded and unloaded mail-tons depends on a more accurate report of departing mail-tons.

22 Tabell 4.10 Antal flygplansrörelser i kontrollerat luftrum Number of movements in controlled airspace Hela landet Total Sweden Varav överflygningar Of which overflights Starter/landningar Take-offs/landings Max antal luftrumsrörelser per dygn Max number of airspace movements per day Min antal luftrumsrörelser per dygn Min number of airspace movements per day Antal luftrumsrörelser i medeltal per dygn Average number of airspace movements per day

23 Tabell 4.11 Antalet starter i linjefart och chartertrafik efter flygplanstyp från svenska flygplatser Number of departures in scheduled and non-scheduled traffic by aircraft type from Swedish airports Flygplanstyp Förändring, % Type of Aircraft Change, % Boeing ,6% Boeing ,7% Saab ,4% Avro RJ ,7% Saab ,9% Boeing ,1% Airbus A ,4% BAe ATP ,5% Bae Jetstream ,7% Fokker ,0% Airbus A ,1% Boeing ,4% Airbus A ,3% ATR ,1% ATR r ,7% Embraer ,4% Embraer ,8% Jetstreem JS ,9% Canadair Regional Jet ,1% Avro RJ ,3% Boeing ,7% Boeing ,4% Boeing ,0% Airbus A r ,6% Dornier r ,7% Boeing ,6% Dash ,6% Cessna 56 X ,1% Boeing (Douglas) MD ,8% Cessna ,1% ATR ,2% Fokker ,4% Boeing ,4% Övriga flygplan Other aircraft ,3% Totalt Grand total r ,8%

24 Tabell 5.1 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter flygsituation i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by flight phase in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfarsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

25 Tabell 5.2 Luftfartsolyckor med motordrivna luftfartyg efter typ av skada i Sverige oavsett nationalitet Accidents to powered aircraft by injuries in Sweden irrespective of the nationality of the aircraft Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

26 Tabell 5.3 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter flygsituation oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by flight phase irrespective of country of accident Art av flygning Totalt antal Flygsituation Type of operation luftfartsolyckor Flight phase Total number Taxning/ Start Flygning Inflygning/ of accidents stationärt Take-off En route Landning Taxiing/ Landing Stationary Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

27 Tabell 5.4 Luftfartsolyckor med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg efter typ av skada oavsett haveriplats Accidents to Swedish-registered powered aircraft by injuries irrespective of country of accident Art av flygning Antal luftfarts- Personskador Type of operation olyckor med dödlig Killed and injured persons utgång Dödliga skador Allvarliga skador Lindriga skador Number of fatal Fatal injuries Serious injuries Minor injuries accidents Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Art av flygning Type of operation Materialskador Material damages Totalförstört Omfattande skador Mindre skador Destroyed Substantial damages Minor damages Linjefart och ej regelb trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial operations 1 Skolflyg Instructional operations Privatflyg Private operations Summa Total Taxiflyg och aerial work Taxi flights and aerial work

28 Tabell 6 Femårsöversikt Five-year summary Flygtrafik Air traffic Svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Landningar Landings Utrikes International Inrikes Domestic Taxiflyg Taxi flights Övrig luftfart Other flights Summa landningar Landings, total Passagerare (000) Passengers (000) Utrikes ankommande och avresande International arriving and departing Inrikes avresande Domestic departing Summa passagerare Passengers, total Fraktgods, ton Freight, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa fraktgods Freight, total Post, ton Mail, tonnes Utrikes ankommande och avgående International loaded and unloaded Inrikes avgående Domestic loaded Summa post Mail, total Luftfartyg Aircraft I Sverige registrerade motordrivna luftfartyg den 31 december Swedish-registered powered aircraft in December Certifikat den 31 december 1 Licences, December r Antal haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg Number of accidents to Swedish-registered powered aircraft Linjefart och ej regelbunden trafik Scheduled and non-scheduled traffic Bruksflyg Miscellaneous commercial flying Skolflyg Privatflyg Private flights Summa haverier Accidents, total Tabell 7 (forts) Femårsöversikt Five-year summary Internationell statistik International statistics Antal befordrade passagerare i linjefart för samtliga ICAO-anslutna staters linjebolag (milj) r r r Se tabell 2.4. For explanation see table Number of passengers carried on scheduled sevices for ICAO contracting states' scheduled airlines r Reviderade siffror. Revised figures.

29 Tabell 7 Världsluftfartens 1 utveckling (linjefart), miljoner Development of world scheduled revenue traffic , million År Passagerare Passagerar-km Kabinfaktor % Frakt, ton Ton-kilometer Year Passengers Passenger Passengers Freight, Tonne-kilometres kilometres Load factor % ton Frakt Post Totalt (inkl Freight Mail passagerare) Total (incl passengers) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r r 71 33,6 r r r r r r 73 36,8 r r r r r r 75 37,7 r r r r r r 76 40,1 r r r r r r 77 42,5 r r r r r r 76 41,1 r r r r r r 77 40,8 r r r r r r 78 48,6 r r r r r r 78 49,7 r r r r , Exklusive ej ICAO-anslutna stater. Excluding States not members of ICAO. r Reviderade siffror. Revised figures.

30

Luftfart 2014 Civil aviation 2014

Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Statistik 2015:4 Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Publiceringsdatum: 20150429 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Luftfart 2015 Civil aviation 2015

Luftfart 2015 Civil aviation 2015 Statistik 2016:7 Luftfart 2015 Civil aviation 2015 Publiceringsdatum: 2016-03-21 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Luftfart 2012 Civil aviation 2012

Luftfart 2012 Civil aviation 2012 Statistik 2013:6 Luftfart 2012 Civil aviation 2012 Publiceringsdatum: 20130503 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel:

Läs mer

Luftfart 2010 Civil Aviation 2010. Statistik 2011:6

Luftfart 2010 Civil Aviation 2010. Statistik 2011:6 Luftfart 2010 Civil Aviation 2010 Statistik 2011:6 Luftfart 2010 Civil Aviation 2010 Statistik 2011:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post:

Läs mer

Luftfart 2016 Civil aviation 2016

Luftfart 2016 Civil aviation 2016 Statistik 2017:8 Luftfart 2016 Civil aviation 2016 Publiceringsdatum: 2017-03-29 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post:

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys Hittills under 2003 har följande rapporter i serien publicerats: www.lfv.se

Statens institut för kommunikationsanalys Hittills under 2003 har följande rapporter i serien publicerats: www.lfv.se LUFTFART 2002 Omslagsfoto: Lars Trangius. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2003. LUFTFART 2002 Statens institut för kommunikationsanalys Luftfartsverket Civil Aviation Official statistics

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys www.lfv.se

Statens institut för kommunikationsanalys www.lfv.se LUFTFART 2003 Omslagsfoto: Lars Trangius. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2004. LUFTFART 2003 Statens institut för kommunikationsanalys Luftfartsverket Luftfart 2003 Civil Aviation Official

Läs mer

Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2002.

Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2002. LUFTFART 2001 Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2002. LUFTFART 2001 Statens institut för kommunikationsanalys Luftfartsverket Civil Aviation Official statistics

Läs mer

SIKA Statistik 2006:17. Luftfart. Luftfart 2005

SIKA Statistik 2006:17. Luftfart. Luftfart 2005 SIKA Statistik 2006:17 Luftfart Civil aviation 2005 SIKA Statistik 2006:17 Luftfart Civil aviation 2005 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

2005:1. Luftfart 2004. SIKA Statistik. Luftfart

2005:1. Luftfart 2004. SIKA Statistik. Luftfart SIKA Statistik 2005:1 Luftfart Luftfart 2004 Civil aviation 2004 SIKA Statistik 2005:1 Luftfart Luftfart 2004 Civil aviation 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie

Läs mer

Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2001.

Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2001. LUFTFART 2000 Omslagsfoto: Roger Nilsson. Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping, 2001. LUFTFART 2000 Statens Institut för KommunikationsAnalys Luftfartsverket Civil Aviation Official statistics

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

LUFTFART Statens Institut för KommunikationsAnalys

LUFTFART Statens Institut för KommunikationsAnalys LUFTFART 1999 Statens Institut för KommunikationsAnalys LUFTFART 1999 Sveriges officiella statistik Omslagsfoto: Roger Nilsson Luftfart 1999 Civil Aviation Official statistics of Sweden Norrköping 2000

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 45 2010 2010 10 11 Belgien Bryssel Airport 18 1677 Bryssel Airport 15 1880 Bryssel Airport 19 1756 Bryssel S. Charleroi 3 567 Bryssel S. Charleroi

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel 75 7005 Stockholm/Arlanda Bryssel 42 5271 Stockholm/Bromma

Läs mer

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder Missiv 1 (6) Datum Beteckning 2014-04-28 TSF 2012-650 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem

Läs mer

Luftfart 2014 Beskrivning av statistiken

Luftfart 2014 Beskrivning av statistiken Luftfart 2014 Beskrivning av statistiken Luftfart 2014 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juni 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 10027 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 63 8909 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 73 6862 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 68 6508 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 26 3640 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 81 7614 Stockholm/Skavsta

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 15 2009 Planerat utbud i linjefart på svenska flygplatser under vecka 15:2009 Källa: OAG Max March 2009 Avgångsflygplats Angelholm/Helsingborg Apt

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 81 9822 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 11 2079 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 70 10334 Stockholm/Bromma

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 32 2009 Planerat utbud i linjefart på svenska flygplatser under vecka 32:2009 Källa: OAG Max July 2009 Avgångsflygplats Angelholm/Helsingborg Apt

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank Summa utrikes. Summa.

Summa utrikes. Summa. Ank Summa utrikes. Summa. GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 utrikes utrikes 0 0 JÖNKÖPING KAL 00 00 00 00 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 utrikes utrikes 0 0 KARLSTAD KIRUNA

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 41 2008 Luftfartsstyrelsen Rapport nr 2008:17, ISSN 1653-9707 Planerat utbud i linjefart på svenska flygplatser under vecka 41:2008 Källa: OAG Max

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 76 9273 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 68 9816 Stockholm/Bromma

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2012 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 14 2646 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 69 7902 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 27 3855 Stockholm/Bromma

Läs mer

Luftfart 2015 Beskrivning av statistiken

Luftfart 2015 Beskrivning av statistiken Luftfart 2015 Beskrivning av statistiken Luftfart 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER April 2011 Belgien Göteborg City Bryssel Charleroi 12 2268 Göteborg Landvetter Bryssel 77 8003 Jönköping Bryssel 36 1800 Stockholm/Arlanda Bryssel 47 6218

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Roller och styrningar. Flygtrafiktjänsten

Roller och styrningar. Flygtrafiktjänsten Roller och styrningar Flygtrafiktjänsten Internationella organisationer ICAO (52) Andorra Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Russian Fed. Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan ECAC (44) Eurocontrol (41) Azerbaijan

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Missiv 1 (5) Datum 2012-04-05 Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Bakgrund Färdplaner innehåller särskilda upplysningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg

Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg Del 1 Gäller för luftfartyg med MTOW överstigande 2000 Kg Enligt beslut av Luftfartsverket gäller denna AIC A 19/2000 fr o m 1 oktober 2000 och upphäver AIC A 18/1999. 1 3. Passageraravgift 9 4. Securityavgift

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

AIC SWEDEN. SE-601 73 NORRKÖPING. Phone +46 11 415 21 00. Fax +46 11 415 22 50. AFTN ESALYAYX

AIC SWEDEN. SE-601 73 NORRKÖPING. Phone +46 11 415 21 00. Fax +46 11 415 22 50. AFTN ESALYAYX AIC SWEDEN A 4/2008 27 MAR SE-601 73 NORRKÖPING. Phone +46 11 415 21 00. Fax +46 11 415 22 50. AFTN ESALYAYX A 4. TARIFF REGULATIONS Valid for aircraft with an authorized MTOW exceeding 5700 kg. AIC A

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 23/2014 (Finlands författningssamlings nr 200/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning

Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning Två huvudfrågor 1. Hur förklara tendenser till längre arbetstid? 2. Vilka blir effekterna på produktion och sysselsättning? ANNUAL HOURS WORKED PER CAPITA

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader September 2001 International outlook Wages, Salaries, Labour costs September 2001 Innehåll Sida Källor... 2 Definitioner... 2 Arbetskraftskostnad

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer