Akut kranskärlssjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut kranskärlssjukdom"

Transkript

1 Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala

2 Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt ST-höjningsinfarkt

3 Akut kranskärlssjukdom Instabil angina 1. Nydebuterad ansträngningsutlöst angina (<4v) 2. Ökande angina med förändrat (förvärrat) smärtmönster 3. Viloangina 4. Postinfarkt angina Icke-ST-höjningsinfarkt, som ovan + positiva biokemiska infarktmarkörer ST-höjningsinfarkt

4 Symtom 1. Bröstsmärta - dominerande symtom Karaktär Lokalisation Utstrålning Duration Frekvens Associerade symtom Utlösande faktorer Lindrande faktorer (inkl l.m.)

5 Symtom (2) 2. Dyspné

6 Symtom (2) 2. Dyspné 3. Symtom av komplikationer arytmi svikt/lungödem cardiogen chock

7 Diagnostik 1. Anamnes Hjärtkärlssjukdom? Riskfaktorer? Ålder?

8 Diagnostik 1. Anamnes Hjärtkärlssjukdom? Riskfaktorer? Ålder? 2. Status Hemodynamik Puls, bltr, andningsfrekv, halsvenstas, ödem, cyanos Uteslut andra sjukdomar

9 Diagnostik (2) 3. Vilo-EKG 4. Biokemiska markörer 5. Ekokardiografi

10 EKG ST-höjning ( 2 mm i V 1-3, 1 mm i övriga avledningar) ST-sänkning ( 0,5 mm) T-vågsnegativitet ( 1 mm)

11 Biokemiska infarktmarkörer Konc URL Tid Troponin I Stratus CS (HIA/Akut) Troponin I Architect (C-lab) CK-MB Stratus CS Myoglobin Stratus CS Initial stegring Max Normalisering Övre referensvärde Beslutsgräns akut hjärtinfarkt* 3-9 h h 5-10 dygn 0,1 µg/l 0,1 µg/l 3-9 h 10-20h 5-10 dygn 0,022 µg/l 0,1 µg/l 3-9 h h 2-3 dygn 3,8 µg/l 1-4 h 6-12 h 1-1½ dygn 90 µg/l (män) 55 µg/l (kvinnor)

12 Hjärtinfarktdiagnos Akademiska sjukhuset Ökande eller sjunkande* troponin I värden 0,1 µg/l och minst ett av följande: Bröstsmärta av ischemisk karaktär under > 15 min eller lungödem utan annan rimlig förklaring Utveckling av patologisk Q-våg i minst 2 avledningar (>0,03 sek och >25% av R-vågsamplitud) eller ischemiska ST-förändringar Typiska symtom och ST-höjning utan möjlighet till fortsatt diagnostik Myokardnekros eller koronartrombos vid obduktion med en ålder motsvarande symtom. *ökning eller sänkning >50% mellan lägsta och högsta värdet

13 Andra orsaker till troponin-stegring Myokardit Direkt hjärttrauma Svår hjärtsvikt Långvarig snabb takykardi Lungembolism Njurinsufficiens Annan allvarlig sjukdom (sepsis m.m) Obs! Lab-fel förekommer i enstaka fall

14 Vårdnivå inläggning på HIA Pågående hjärtinfarkt: Bröstsmärta + ST-höjningar/LBBB direkt till PCI-lab Misstänkt akut kranskärlssjukdom: Smärta och/eller tryck i vila i mer än 15 min (senaste 24 tim) eller smärtattacker senaste dygnen som vid instabil angina eller andra symtom som ger klar misstanke om akut kranskärlssjukdom Akut ischemisk EKG-förändring, ex. ST-sänkning, T-vågsinvertering Positivt troponin I ( 0,1 µg/l) Övriga patienter med hög sannolikhet för akut kranskärlssjukdom Lägre misstanke om akut kranskärlssjukdom: Med normalt EKG och negativt troponin I kan patienten initialt vårdas på AVA

15 Basal vård Fri venväg Minst en PVK Blodtryck Varje timme de första 3 tim, sedan v.b. Andning Räkna andningsfrekvens vid ankomst, sedan v.b. Sträva efter syrgassaturation > 90 %. Vid misstanke om koldioxidretention tas arteriell blodgas Temperatur Morgon och kväll det första dygnet, sedan v.b Vätskebalans Dryck- och urinmätning första dygnet Daglig vikt vid behandlingskrävande hjärtsvikt

16 Lab-prover (akut) Vid ankomst: blodstatus, CRP, krea, beräknat GFR, Na, K, glukos Första morgonen efter ankomst (fastande): om pat <80 år: kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, HDL-kolesterol, vid diabetes eller förhöjt ankomstglukos: fp-glukos och HbA1c vid hjärtsvikt: NT-proBNP

17 Behandling i initialskedet Smärtlindring Anti-ischemisk behandling Trombosbehandling (diagnos?) Sviktbehandling Arytmibehandling

18 Smärtlindring Morfin i.v. (5-10 mg + v.b. 2,5-5 mg) Smärta/ångest/oro ger påslag av autonoma nervsystemet ökat syrgasbehov i myokardiet. Biverkningar: Illamående Andningsdepression? Hypotension Gallsmärtor Kombineras gärna med antiemetika SATSA

19 SATSA Anti-ischemisk behandling 1. Nitroglycerin a) resoribletter (ex Nitroglycerin, Nitromex ) b) sublingualspray (ex Nitrolingual, Glytrin ) c) sublabialt (=Suscard ) 2,5 mg, kan ökas var 15:e minut Avbryt dosökning vid blodtrycksfall > 10% eller hjärtfrekvensökning > 10% eller allvarlig huvudvärk

20 Anti-ischemisk behandling 1. Nitroglycerin a) resoribletter (ex Nitroglycerin, Nitromex ) b) sublingualspray (ex Nitrolingual, Glytrin ) c) sublabialt (=Suscard ) 2,5 mg, kan ökas var 15:e minut Avbryt dosökning vid blodtrycksfall > 10% eller hjärtfrekvensökning > 10% eller allvarlig huvudvärk Kontraindikationer: Hypotension - systoliskt bltr < 100 mm Hg Hypovolemi Konstriktiv perikardit, hotande tamponad Biverkningar: Värmekänsla flush Huvudvärk Ökad hjärtfrekvens Hypotension - synkope SATSA

21 SATSA Anti-ischemisk ischemisk behandling (forts) 2. Betablockad??? 3. Syrgas

22 SATSA Trombosbehandling 1. Acetylsalicylsyra 300 mg 2. Plavix (Clopidogrel) 300 mg 3a. Heparin 4000 E i.v. bolusdos vid ST-höjningsinfarkt 3b. LMW heparin eller Arixtra vid icke-st-höjningsinfarkt

23 SATSA Sviktbehandling 1. Nitroglycerin 2. CPAP 3. Diuretika Exv furosemid mg i.v.

24 SATSA Arytmibehandling Defibrillering? Betablockad

25 60-årig man Tidigare väsentligen frisk. Rökare. Insjuknar akut med kallsvettighet, tryck över bröstet och lätt dyspné Skjutsas av hustrun till akutmottagningen dit han anländer 2 tim efter symtomdebut

26 60-årig man med pågående bröstsmärta

27 ST-höjningsinfarkt alt. vänster skänkelblock (LBBB)

28 Circulation 2001;104:

29 Närmaste sjukhus PCI sjukhus

30 TIMI 2: Fördröjningstid och 6v-mortalitet ,2 6,2 Mortalitet (%) ,2 3,7 P= Tid från symtomdebut (timmar) Adapted from Timm TC, et al. Circulation. 1991;84(suppl II):II-230.

31 NRMI-2: Fördröjningstid från dörr till ballong Mortality Mortalitet (%) N=27,080 P < >180

32 Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukdomar 2008 VAL AV REPERFUSIONSSTRATEGI Gott vetenskapligt stöd: Direkt PCI minskar dödligheten, reinfarkt och stroke jämfört med trombolys givit på sjukhus vid ST-höjningsinfarkt. Detta gäller även om patienten transporteras från primärsjukhuset till ett PCI-center, åtminstone om fördröjningen på grund av transporten understiger 90 minuter. Visst vetenskapligt stöd: Pre-hospital trombolys kan utgöra ett alternativ till direkt PCI, särskilt vid kort tid från symtomdebut.

33 Sjukhus i Uppsalaregionen med möjlighet till akut kranskärslröntgen

34 SATSA Trombosbehandling vid primär PCI Uppsala I ambulans (eller akutmott): Trombyl 300 mg + Plavix 300 mg + Heparin 4000 IU iv På PCI-lab: Ofraktionerat heparin E/kg KV Integrilin (eptifibatide) intravenös bolusdos 2 x 180 µg/kg kontinuerlig infusion 2,0 µg/kg/min h efter PCI

35 72-årig kvinna Hypertoni, hyperlipidemi,, misstänkt angina (2 år) Sedan tre dagar haft lättutlöst tryck i bröstet

36 72-årig kvinna Hypertoni, hyperlipidemi,, misstänkt angina (2 år) Sedan tre dagar haft lättutlöst tryck i bröstet Symtomen utlöses av promenad > 20 m, någon gång även i vila Duration max 30 min, god nitro-effekt inom 5 min

37 Instabil angina och Icke ST-höjningsinfarkt

38 Behandling 1.Initialt Smärtlindring Anti-ischemisk behandling Trombosbehandling = ASA Sviktbehandling Arytmibehandling

39 Behandling 1.Initialt Smärtlindring Anti-ischemisk behandling Trombosbehandling = ASA Sviktbehandling Arytmibehandling Riskvärdering! 2. Utökad antitrombotisk behandling 3. Revaskularisering

40 Instabil angina / Icke-ST-höjningsinfarkt - riskvärdering Kliniska fynd - ålder, tid. infarkt, svikt, hypertoni, diabetes, hyperlipidemi - återkommande symtom

41 Instabil angina / Icke-ST-höjningsinfarkt - riskvärdering Kliniska fynd - ålder, tid. infarkt, svikt, hypertoni, diabetes, hyperlipidemi - återkommande symtom Tecken på ischemi myokardskada - EKG i vila, vid kontinuerlig monitoring och/eller vid arbete - Biokemiska infarktmarkörer (troponiner) - LV-dysfunktion i vila eller vid stress

42 72-årig kvinna Hypertoni, hyperlipidemi,, misstänkt angina (2 år) Sedan tre dagar haft lättutlöst tryck i bröstet Djup symmetrisk T-negativitet Ca 1 mm ST-sänkning

43 72-årig kvinna Hypertoni, hyperlipidemi,, misstänkt angina (2 år) Sedan tre dagar haft lättutlöst tryck i bröstet Djup symmetrisk T-negativitet Ca 1 mm ST-sänkning Troponin-max I 1,23 µg/l

44 Akut kranskärlssjukdom Sammanfattning

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin Stefan Lind Biträdande överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Epidemiologi Ca 3 400 000 människor

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken.

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken. Hypertoni Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan akutsjukvården och kardiologkliniken vid Akademiska sjukhuset och Primärvården Ansvariga och kontaktpersoner För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Akuta koronara syndrom

Akuta koronara syndrom nr 4 2012 En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Centrumbildning för mer medkänsla i vården Uppdaterat sid 2 TEMA: Akuta koronara syndrom förbättringspotential

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

SYMTOM VID HJÄRTINFARKT

SYMTOM VID HJÄRTINFARKT Hälsa och samhälle SYMTOM VID HJÄRTINFARKT En litteraturstudie om hur män och kvinnor beskriver sina symtom vid hjärtinfarkt ANNIKA HÅKANSSON RÖNNHOLM SANDRA NILSSON Examensarbete Kurs VT 02 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Troponin i tid och otid

Troponin i tid och otid Troponin i tid och otid Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde FoU-centrum Primärvård och Tandvård

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer