Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi"

Transkript

1 Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin Stefan Lind Biträdande överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Epidemiologi Ca människor har kärlkramp i Sverige Ökar med åldern Kvinnor insjuknar i regel 10 år senare Kranskärlssjukdom vanligaste dödsorsaken i västvärlden

2 Dödsorsak nummer ett Anatomi

3 Aterosklerotiskt plack Monocyter fångas upp av aktiverat endotel Monocyterna omvandlas till makrofager - inkorporerar LDLkolesterol - skumceller Glatta muskelceller vandrar in i intiman Lipid kärna Adventitia Tandlossning Insidan av tandköttsfickan ca 5 cm 2 ytan kommer i kontakt med bakterier som hamnar i munnen men tack vare ett skyddande lager av celler kan bakterierna inte ta sig in i kroppen Vid tandlossning är tandköttsfickan djupare och den totala ytan ca 20 cm 2 ytan dessutom sårig och genomsläpplig för bakterier

4 Angina pectoris I vila är blodgenomströmningen tillräcklig Vid ansträngning krävs större blodgenomströmning syrebrist Orsaken oftast kranskärlsförträngningar Symtom Tryck/obehag i bröstet med utstrålning mot hals, käkar, armar, rygg eller mage vila lindrar Förträngning Ischemi i hjärtmuskeln pga otillräcklig blodförsörjning - märks först vid ansträngning Utlösande situationer Uppförsbackar Trappor Känslomässig stress Kall väderlek/blåst

5 Differentialdiagnoser Hjärtinfarkt Hjärtrelaterade av andra orsaker Kärlrelaterade Mjukdelsrelatede Esofagusrelaterade Lungrelaterade Stressrelaterade Utredning Beslutsprocessen sker i tre steg 1. Bedöm sannolikheten för att diagnosen är riktig med hjälp av sk pre-test probability (PTP) 2. Non-invasiv diagnostik 3. Riskvärdering inför bedömning av behandlingsval (optimal medicinsk behandling eller optimal medicinsk behandling + revaskularisering (PCI eller CABG)

6 I utredningen ingår anamnes Utredning Utredning Bedöm sannolikheten för att diagnosen är riktig

7 I utredningen ingår även Status EKG Röntgen cor pulm Laboratorieprover Ekokardiografi Utredning Utredning PTP vägleder fortsatt utredning PTP < 15 % ingen ytterligare hjärtutredning behövs PTP % man kan börja med arbetsprov PTP % funktionell imaging diagnostik bör göras PTP > 85 % diagnosen är i princip klar

8 Utredning Arbets-EKG 1:a handsmetod Symtom Arbetsförmåga ST-förändringar Blodtrycks och hjärtfrekvens Arytmier Låg sensitivitet men hög specificitet Högre andel falskt positiva fynd hos yngre kvinnor och falskt negativa hos äldre kvinnor Tyst ischemi lika farligt som symtomatisk ischemi Utredning Myokardskint/stressekokardiografi Kan användas då patienten olämplig för arbets-ekg såsom Oförmåga att cykla Vilo-EKG-förändringar skänkelblock, VKH, ST-förändringar Kvinnor med mellan- och högrisk-sannolikhet Kan även användas då inkonklusivt arbets-ekg Högre sensitivitet och specificitet än arbets-ekg

9 Utredning Coronarangiografi Symtomatiska skäl Medicinsk behandling ger inte tillräcklig symtomlindring Prognostiska skäl Uttalade ST-sänkningar Blodtrycksfall Utredningsalgoritm

10 Livsstilsåtgärder Medicinsk behandling Trombocythämmare Betablockerare Statiner ACE-hämmare Nitrater

11 Ballongvidgning PCI Ballong Ballong Stent Koronar bypass Vener A mammaria interna

12 Instabil kranskärlssjukdom Nydebuterad ansträngningsutlöst angina (< 4 veckor) Ökande angina med förändrat smärtmönster Viloangina Postinfarktangina Stabilt plack Olika typer av plack Lipid core Tjock fibrös hätta Intimala glatta muskelceller Instabilt plack Adventitia Lipid core Tunn fibrös hätta Aktiverade makrofager Adventitia

13 Plackruptur/erosion Trombocyter samlas vid plackrupturen/erosionen Lipid core Adventitia Weissberg, 1999 Plackruptur/erosion med tromb En tromb bildas som kan täppa till kärllumen Tromb Lipid core Adventitia

14 Plackruptur och tromb Stabil kärlkramp Akuta koronara syndrom Instabil kärlkramp "acc. angina" Instabil kärlkramp "vilo-angina" Plackruptur Blodpropps bildning ST- -infarkt Icke-ST- -infarkt Symtomfrihet

15 Kranskärl Vänster Kranskärl Höger Kranskärl Blodpropp som orsakar stopp i kranskärlet Område med syrebrist hotande hjärtinfarkt Symtom vid akut kranskärlssjukdom Bröstsmärta med utstrålning mot käkar, armar och rygg Illamående/kräkning Kallsvettighet Dyspné Ångest/oro Lungödem Kardiogen chock Arytmi Plötslig död

16 Hjärtinfarktdiagnos EKG är det snabbaste sättet att ställa diagnos ST-höjningar: ca 30 % av de med hjärtinfarkt har diagnostiskt EKG Ca 70 % icke diagnostiskt EKG EKG dynamiskt dynamiska Troponiner från hjärtat frigörs till blodet vid myokardcellsnekros Akutbehandling Smärtlindring Antiischemisk behandling Trombosbehandling Sviktbehandling Arytmiövervakning/behandling

17 Varför får man hjärtinfarkt? 90 % av alla hjärtinfarkter kan förklaras av 9 potentiellt modifierbara riskfaktorer: Risk factor Odds ratio adjusted for age, sex, and smoking (99% CI) Odds ratio adjusted for all (99% CI) ApoB/ApoA-1 (fifth quintile 3.87 ( ) 3.25 ( ) compared with first) Current smoking 2.95 ( ) 2.87 ( ) Diabetes 3.08 ( ) 2.37 ( ) Hypertension 2.48 ( ) 1.91 ( ) Abdominal obesity 2.22 ( ) 1.62 ( ) Psychosocial 2.51 ( ) 2.67 ( ) Vegetable and fruits daily 0.70 ( ) 0.70 ( ) Exercise 0.72 ( ) 0.86 ( ) Alcohol intake 0.79 ( ) 0.91 ( ) All combined ( ) ( ) Salim Yusuf: INTERHEART, Lancet 2004 Varför får man hjärtinfarkt? uppdatering 2014 Ålder Kön Ärftlighet Rökning Diabetes Hypertoni Hyperkolesterolemi Familjär hyperkolesterolemi Nedsatt njurfunktion Reumatologiska sjukdomar Tandlossning Läkemedelsexponering: Cox-2 hämmare, Diklofenak

18 Sekundärprevention Rökstopp Förbättrad kost Ökad motion Viktreduktion Blodfettskontroll Blodtryckskontroll Sockerkontroll Stresshantering/psykolog. bearb./livskvalitet/arbete Mediciner efter hjärtinfarkt Trombocythämning: Acetylsalicylsyra (Trombyl): Minskad risk för död/hjärtinfarkt P2Y12-rec-blockad (Plavix, Brillique): 3 12 månader (minskad risk för död/hjärtinfarkt och stentocklusion) Beta-blockerare: (Seloken ZOC, Metoprol): Minskad risk för död/infarkt Blodfettsänkande (Simvastatin, Atorvastatin): Minskad risk enl ovan ACE-hämmare (Triatec, Renitec) Minskad risk för död/hjärtinfarkt, åtminstone om EF < 40 %, diabetes eller hypertoni Nitroglycerin vid behov (ABCD minnesramsa)

19 Sekundärprevention All personal deltar i det sekundärpreventiva arbetet under vården Sekundärpreventivt team: Läk, ssk, sjukgymnast, dietist, kurator Rehab-träning Dietrådgivning Under vårdtillfället: Info från sköterska och läkare Pat träffar sjukgymnast dietist och kurator vid behov Rök-avvänjning Hjärtskola Åb sjuksköterska 2 v Åb läkare 6 v Stresshantering Hjärtinfarkt fortsatt dödlig sjukdom Sjukhusvårdade 30 dagar: 13% Alla Misstanke om hjärtinfarkt som orsak: 28%

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Troponin i tid och otid

Troponin i tid och otid Troponin i tid och otid Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde FoU-centrum Primärvård och Tandvård

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Ballongvidgning och bypass-operation

Ballongvidgning och bypass-operation Ballongvidgning och bypass-operation INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Kan han utföra 1000 lyckade operationer, kan han göra 1001 För drygt 15 år sedan blev jag njurtransplanterad.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Prehospital EKG-tolkning Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Hjärtats anatomi och fysiologi Hjärtats kan liknas med två seriekopplade pumpar: 1.Via övre och nedre hålvenen strömmar venöst, syrefattigt

Läs mer

Utredning och behandling av primär hypertoni

Utredning och behandling av primär hypertoni medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Utredning och behandling av primär hypertoni ISAK LINDSTEDT, B Sc, specialist - läkare, Hjortens vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Intervju med Urban Hellgren

Intervju med Urban Hellgren Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 5 November - December 2002 FiF Farmaka i Fokus Trombocythämmande läkemedel Intervju med

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI.

Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI. Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI. Ort datum: Eskilstuna 2009-02-16 Författare: Hasse Mälberg Handledare: Carin Benjaminson Mirjam Ekstedt Sammanfattning Coronarangiografi och PCI förekommer

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer