HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS"

Transkript

1 HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling... 3 Komplikationer... 4 Hjärtsvikt... 4 Incidens... 4 Orsaker... 4 Symtom... 5 Diagnos... 5 Behandling... 6 Komplikationer... 7 Angina pectoris... 7 Incidens... 7 Orsaker... 8 Symtom... 8 Diagnos... 8 Behandlingar... 8 Komplikationer... 9 Källförteckning Anette Dolk AiV 1 1

3 Inledning Hjärtat är inte större än en knuten hand. När jag vilar så pumpar mitt hjärta cirka 5 liter blod i minuten till alla organ och vävnader. Ifall jag blir 80 år så har mitt hjärta pumpat ungefär 210 miljoner liter blod utan avbrott. Som så många andra människor misshandlar jag mitt hjärta. Vi rör oss allt mindre samtidigt som vi äter oss till sjukdom. Detta arbete handlar om hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och angina pectoris (kärlkramp). De största orsakerna till att många drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är rökning, hypertoni (högt blodtryck) och adipositas (fetma). Dessa tre orsaker kan vi ju själva påverka. På försättsbladet nämns studien 4S, det är en skandinavisk studie som visade att en sänkning av kolesterolhalten i blodet minskade riskerna för hjärt-kärlhändelser för patienter med kranskärlssjukdom. Syfte I och med detta arbete kommer jag att få ökad kunskap om hjärtinfarkt, hjärtsvikt och angina pectoris (kärlkramp). Jag kommer bland annat att ta reda på de olika symtomen och vilka behandlingar som finns. Metod För att få denna kunskap använder jag mig av tillförlitliga källor på Internet mellan 30 april-23 maj Hjärtinfarkt Infarctus cordis (hjärtinfarkt) beror på en blodpropp som bildats i någon av koronarartärerna och orsakat akut ischemi (syrebrist). Eftersom vävnaden i myokardiet (hjärtmuskeln) inte kan återbildas så ersätts den av kroppen med ett bindvävsärr. Bindvävsärret som bildas i hjärtmuskelvävnaden innebär att patienten har ökad risk att drabbas av hjärtsvikt. Mellan fyra till sex veckor tar det för kroppen att läka efter en infarkt (Hjärt- och lungfonden). Incidens I Sverige dör 4 av 10 personer av hjärtsjukdomar och av dessa är akut hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall bland män och kvinnor. Enligt statistiken gällande Jönköpings län så har antalet drabbade av hjärtinfarkt minskat från 1553 personer till 1282 personer mellan åren Personer som dör i hjärtsvikt har minskat med 50 procent mellan åren Faktum är att antalet avlidna personer i Anette Dolk AiV 1 1

4 hjärtinfarkt har minskat i hela Sverige. Detta gäller både kvinnor och män. Det är fortfarande fler män än kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt (Hjärt- och lungfonden). Orsaker Vad är det då som gör att vissa personer blir drabbade av hjärtinfarkt? Rökning. Risken att drabbas är tre gånger så stor mot en icke-rökare Arvsanlag Ateroskleros (åderförfettning) Hypertoni (högt blodtryck) Typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes. Gör att kärlen drabbas av ateroskleros (åderförfettning) snabbare Adipositas (övervikt) Stress För en person med flera av riskfaktorerna så ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt avsevärt. Forskare vid Lunds universitet har genom en studie hittat att kvinnor som har ett högt neurotensin (hormon som utsöndras i samband med måltid och är inblandat i bland annat matsmältningen), har mycket ökade risker att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt. Kvinnorna i studien tillhörde inte de vanliga riskgrupperna och hade alltså inte hittats enligt de metoder som finns i sjukvården idag. Enligt Olle Melander, forskare vid Lunds universitet, kan kvinnor med högt neurotensin få profylaktisk (förebyggande) behandling bestående av kolesterolsänkande mediciner (Hjärt- och lungfonden). Symtom Hur reagerar kroppen när en blodpropp plötsligt bildas i någon av koronarartärerna? Vanligast är smärta mitt i bröstet, smärtan är ihållande och olika stark Smärtan kan stråla ut i ena armen eller i båda armarna Värk i magen Illamående Yrsel Dyspné (andnöd) Värk i käkarna Värk i skulderpartiet Anette Dolk AiV 1 2

5 Ihållande värk i minst 15 minuter Symtomen varierar mellan kvinnor och män. Eftersom kvinnor i regel drabbas av hjärtkärlsjukdomar 10 år senare än män så forskningen begränsad. Enligt professor Cecilia Linde, verksamhetschef vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, så behandlas patienter över 80 år oftast på vårdcentralen och blir då inte tillfrågade om de vill vara med i en studie (Hjärt- och lungfonden). Diagnos Om patienten har haft bröstsmärta i mer än 15 minuter, inte blir hjälpt av sublingual (under tungan) nitroglycerintablett, har EKG-förändringar och eventuellt förhöjda värden av Troponin T och I (Troponiner är proteiner som hjärtmuskeln läcker när det är en pågående infarkt) så är det mycket troligt att patienten har en hjärtinfarkt (Lisa Labbé, medicinkompendier). Behandling På sjukhuset så medicineras patienten med blodproppshämmande läkemedel (för att förhindra att blodplättarna klumpar ihop sig), kärlvidgande läkemedel (för att underlätta för hjärtas arbete) och betablockerare (fungerar lugnande för hjärtat och får det att arbeta långsammare). EKG (elektrokardiografi) som visar patientens hjärtaktivitet tas. Patienten får även göra en koronarangiografi (kranskärlsröntgen), läkaren för in en tunn kateter oftast via ett blodkärl i ljumsken och för upp katetern till koronarartärerna (hjärtats kranskärl). Ett kontrastmedel sprutas in och eventuella förträngningar blir synliga. Kirurgiska ingrepp som finns att tillgå är: PCI (ballongvidgning), läkaren för in en kateter via ett kärl i ljumsken och för in den till den plats där förträngningen sitter. Genom röntgengenomlysning så ser läkaren hela tiden katetern. När katetern är på plats så blåses ballongen upp och vidgar stället i kranskärlet som är förträngt. Bypass-operation (kranskärlsoperation) används om det finns flera förträngningar i kranskärlen. Operationen går ut på att göra en passage förbi förträngningarna i kranskärlet. Den nya passagen görs av vener från underbenet eller av en pulsåder från bröstkorgsväggen. ICD (implanterbar defibrillator) blir via en operation placerad under klavikula (nyckelbenet) på vänster sida av bröstkorgen. Dosan känner av arytmier (hjärtrubbningar) och ger då cor (hjärtat) en stöt så det slår regelbundet igen. Anette Dolk AiV 1 3

6 Patienten kommer att få en del mediciner som kommer att minska risken för ny hjärtinfarkt såsom betablockerare, blodtryckssänkande och blodproppshämmande. För patienter som drabbats av hjärtinfarkt gäller livsstilsförändring, såsom börja motionera, ändra sina matvanor och sluta röka (Hjärt- och lungfonden). Komplikationer När en patient har haft en hjärtinfarkt så skadas en bit av myokardium (hjärtmuskeln), det i sin tur gör att andra organ fungerar sämre. Många patienter som har haft hjärtinfarkt drabbas av kronisk hjärtsvikt (Hjärt- och lungfonden). Patienter som har haft hjärtinfarkt kan också drabbas av bland annat mitralisinsufficiens (när klaffen inte sluter tätt och blodet åker tillbaka till vänster förmak) eller arytmier (hjärtrytmrubbningar) (Lisa Labbé, medicinkompendier). En vanlig reaktion för patienter som drabbats av hjärtinfarkt är nedstämdhet. Förnekelse av sjukdomen kan också göra patienten aggressiv och lättirriterad (Hjärt- och lungfonden). Hjärtsvikt Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen, det kan även kallas för hjärtinsufficiens eller cor in comp (hjärtinkompensation). Det finns 4 olika sorter av hjärtsvikt dessa är: Systolisk hjärtsvikt orsakad av hypertoni (högt blodtryck) och hjärtinfarkt. Diastolisk hjärtsvikt som innebär störning i hjärtats fyllnadsfas. Kronisk hjärtsvikt som orsakas oftast av en skada på cor (hjärtat). Akut hjärtsvikt innebär snabb försämring i hjärtat (Hjärt- och lungfonden). Incidens Hjärtsvikt är en av de sjukdomar som ökar i världen. I Sverige är cirka människor drabbade, det innebär att 2 3 procent av befolkningen har kronisk hjärtsvikt. Varje år insjuknar ungefär människor och av dessa så är det ungefär lika många kvinnor som män som drabbas. Oftast drabbar det äldre människor, medelåldern för insjuknande är 75 år. (Hjärt- och lungfonden). Orsaker Vad är det som gör att vissa personer drabbas av hjärtsvikt? Anette Dolk AiV 1 4

7 Hypertoni (högt blodtryck) Diabetes Hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt och angina pectoris (kärlkramp) Hypertyreoidism (förhöjd ämnesomsättning) Alkohol Symtom Variationen är stor men några av de vanligaste symtomen är: Dyspné (andnöd) både vid ansträngning och i vila Hosta på nätterna Nykturi (kissa nattetid) Svullna fotleder Försämrad fysisk förmåga Cyanos (blåaktig missfärgning) av läppar och fingrar Andfåddhet Många av symtomen är detsamma som vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) vilket kan göra det svårt för läkaren att ställa diagnos (Hjärt- och lungfonden). Diagnos Till sin hjälp har läkaren en rad åtgärder för att ställa rätt diagnos. Vid kroppsundersökningen kan läkare hitta blåsljud på hjärtat, oregelbunden och/eller snabb puls, ascites (vätska i buken) och hepatomegali (leverförstoring). EKG (elektrokardiografi), som visar patientens hjärtaktivitet, tas alltid. Om läkare sett något onormalt på EKG:et så tas det ett blodprov som mäter BNP-halten i blodet (BNP är ett hormon som frigörs naturligt från hjärtats vänstra kammare vid hjärtsvikt). Om BNP-halten är hög så är det en indikation på hjärtsvikt. EKO (ekokardiografi) som är ett ultraljud av hjärtat. Med hjälp av ultraljudet så kan läkaren se det mesta på hjärtat som exempelvis: storleken på atrium (förmak) och ventrikeln (kammare) och klaffarnas utseende. Genom att göra en röntgen av cor (hjärta) och pulm (lungor) kan läkaren se om hjärtat är förstorat eller om patienten lider av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Patienten kan också få göra en spirometri som är ett andningsprov som mäter hur snabbt patienten kan blåsa ut luften ur lungorna. Anette Dolk AiV 1 5

8 Ett arbets-ekg kan också vara aktuellt för patienten. Arbets-EKG visar hjärtrytmen under ansträngning och om eventuell syrebrist uppstår vid ansträngning. För att patienten ska få rätt behandling och medicinering så är det viktigt med en noggrann utredning. Inställningen är behandla den utlösande orsaken till hjärtsvikten (Hjärt- och lungfonden). För en patient med diagnostiserad hjärtsvikt gäller livsstilsförändring. Patienten får ofta träffa en sjuksköterska som är specialiserad på hjärtsvikt. Sjuksköterskan ger råd om kost och motion som passar den enskilda patienten. Patienten får också råd om hur mycket vatten han/hon bör dricka varje dag. Patienten råds ofta till att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Det är mycket viktigt att patienten inte avbryter läkemedelsbehandlingen om han/hon känner sig bättre. Om patienten inte följer de angivna råden är risken stor att sjukdomen förvärras (Anette Dolk, har anhörig med hjärtsvikt). För patienter med hjärtsvikt gäller livslång medicinering. Meningen med medicinerna är att förlänga livet och höja livskvaliten för patienterna. Diuretika är vätskedrivande läkemedel. Det gör så patienten kan kissa ut överskottsvattnet som samlas i kroppen när blodcirkulation i njurarna fungerar dåligt. ACE-hämmare minskar hjärtats storlek och får det att sluta växa. Det gör även så att kärlen vidgas. Betablockerare fungerar lugnande för hjärtat och gör det mer effektivt. Aldosteronhämmare är vätskedrivande men är kaliumsparande. Gör så att svullnaden och blodtrycket minskar. Digitalis kan användas vid hjärtsvikt när inte ACE-hämmare, betablockerare och vätskedrivande fungerar tillräckligt. Digitalis stärker hjärtats pumpförmåga. Ibland kan det vara så att mediciner inte är tillräckligt. Då kan det behövas kirurgiska ingrepp. CRT (biventrikulär pacing) är en slags pacemaker som stimulerar båda ventriklarna (kamrarna). CRT:n hjälper hjärtat med pumparbetet. ICD (implanterbar defibrillator) blir via en operation placerad under nyckelbenet på vänster sida av bröstkorgen. Dosan känner av arytmier (hjärtrubbningar) och ger då hjärtat en stöt så det slår regelbundet igen. PCI (ballongvidgning) där läkaren för in en kateter via ett kärl i ljumsken och för in den till den plats där förträngningen sitter. Genom röntgengenomlysning så ser läkaren hela tiden katetern. När katetern är på plats så blåses ballongen upp och vidgar stället i kranskärlet som Anette Dolk AiV 1 6

9 är förträngt. Används om kranskärlsförträngning ligger bakom hjärtsvikten. Bypass-operation (kranskärlsoperation) används om det finns flera förträngningar i kranskärlen. Operationen går ut på att göra en passage förbi förträngningarna i kranskärlet. Den nya passagen görs av vener från underbenet eller av en pulsåder från bröstkorgsväggen. Kan användas om kranskärlsförträngning ligger bakom hjärtsvikten. Vid svår hjärtsvikt kan hjärttransplantation vara aktuell. I Sverige görs endas cirka 50 hjärttransplantationer per år då det är svårt att hitta donatorer (Hjärt- och lungfonden). Komplikationer Vid akut hjärtsvikt kallas det allvarligaste tillståndet för lungödem och det orsakas av vätskeansamling i lungorna. Det är mycket allvarligt och livshotande. Det är vanligt att patienter som är drabbade av hjärt-kärlsjukdomar blir deprimerade och till en början förnekar sin sjukdom (Hjärt- och lungfonden). En patient med hjärtsvikt kan inte leva som han/hon gjort innan. Framförallt så orkar patienten inte lika mycket som innan. Det kan vara en svår omställning (Anette Dolk, har anhörig med hjärtsvikt). Angina pectoris Angina pectoris (kärlkramp) är latin och betyder trångt bröst. Det finns två sorters kärlkramp, stabil och instabil. Vid stabil kärlkramp kommer symtomen vanligtvis vid ansträngning. Vid instabil kärlkramp kommer symtomen i vila eller vid lättare ansträngning, det betyder att det antingen är en försämring i den tidigare stabila kärlkrampen eller nytillkommen kärlkramp (Vårdguiden). Kvinnor drabbas i regel 10 år senare än män av hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna tror att det beror på östrogenet och fram tills menopausen (klimakteriet) så har kvinnor en högre halt av det goda kolesterolet HDL. Förut trodde forskarna att fortsatt östrogenbehandling efter menopausen skulle ge vidare skydd mot hjärtsjukdomar men istället visade det sig ge en ökad risk för bland annat blodpropp i hjärnan (Hjärt- och lungfonden). Incidens Sjukdomen drabbar fler medelålders män än medelålders kvinnor. Forskarna tror att östrogen (ett hormon som kvinnor har i kroppen fram till menopaus) bidrar till det låga antalet drabbade kvinnor. I Sverige drabbas ungefär människor i åldrarna 45 till 70 år varje år av kärlkramp (1177). Anette Dolk AiV 1 7

10 Orsaker Angina pectoris (kärlkramp) beror på ateroskleros (åderförfettning) i hjärtats kranskärl. Några orsaker till detta kan vara: Adipositas (fetma) Hypertoni (högt blodtryck) Diabetes typ 2 (Så kallad åldersdiabetes som numera även drabbar barn och unga) Höga kolesterolvärden Rökning (1177) Symtom Hur starka symtomen är beror på patientens ålder och ifall patienten har någon annan sjukdom i botten. Vanliga symtom är: Bröstsmärta som liknar smärtan vid hjärtinfarkt fast den är inte lika intensiv Smärtan kan stråla ut i vänster arm och ibland mot halsen och käken Dyspné (andfåddhet) (1177) Diagnos Kroppsundersökning görs och patientens blodtryck kontrolleras. Patienten får ta ett EKG (elektrokardiografi), för att se om det är någon ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. Ibland kan patienten ha ett normalt EKG även om han/hon har kärlkramp därför tas det ett Hb (ett blodprov som visar blodvärdet, till exempel antalet röda blodkroppar) som kan påvisa blodbrist. Vid stabil kärlkramp kan patienten få göra ett arbets-ekg. Arbets-EKG visar hjärtrytmen under ansträngning och om eventuell syrebrist uppstår vid ansträngning. Patienten kan också få genomgå en koronarangiografi (kranskärlsröntgen), läkaren för in en tunn kateter oftast via ett blodkärl i ljumsken och för upp katetern till hjärtats kranskärl. Ett kontrastmedel sprutas in i kranskärlen och om det finns förträngningar så blir de synliga. Patienten kan även få göra ett EKO (ekokardiografi) som är ett ultraljud av hjärtat. Här ser läkaren funktion i både hjärtmuskeln och i hjärtats klaffar (1177). Behandlingar Patienten rekommenderas livsstilsförändring som exempelvis sluta röka, motionera varje dag Anette Dolk AiV 1 8

11 och äta nyttigare. För att reducera anfallen och lindra symtomen så får patienten mediciner. ASA (acetylsalicylsyra) minskar risken för blodpropp. Betablockerare fungerar lugnande för hjärtat och gör det mer effektivt. Nitroglycerin fungerar kärlvidgande och minskar smärtan vid kärlkrampsanfall. Blodfettsänkande mediciner ges för att minska det onda LDL-kolesterolet (Hjärt- och lungfonden). När inte medicinering är nog så kan kirurgiska ingrepp vara aktuella. PCI (ballongvidgning) där läkaren för in en kateter via ett kärl i ljumsken och för in den till den plats där förträngningen sitter. Genom röntgengenomlysning så ser läkaren hela tiden katetern. När katetern är på plats så blåses ballongen upp och vidgar stället i kranskärlet som är förträngt. By-passoperation (kranskärlsoperation) är ett stort ingrepp och används om det finns flera förträngningar i kranskärlen. Operationen går ut på att göra en passage förbi förträngningarna i kranskärlet. Den nya passagen görs av vener från underbenet eller av en pulsåder från bröstkorgsväggen (Hjärt- och lungfonden). Komplikationer Mellan procent av alla patienter med instabil kärlkramp utvecklar hjärtinfarkt. Om patienten har problem koncentrationen eller minnet så kan det vara ett tecken på att han/hon har depressioner och ångest. Det är vanligt förekommande hos patienter med hjärtkärlsjukdomar. Patienter med kärlkramp bör tänka på att psykisk och fysisk ansträngning kan utlösa symtomen. Även en vanlig promenad en mycket varm sommardag eller en kall och blåsig höst/vinterdag kan utlösa symtomen (Hjärt- och lungfonden). Anette Dolk AiV 1 9

12 Källförteckning Försättsblad Anette Dolk AiV 1 10

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Frankeras ej. Mottagaren betalar portot www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds arbete och utvecklingen av Hjärt & Lungskolan? Sätt in ditt stöd på PlusGiro

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation Information till dig som har Hjärtsvikt Patientinformation Denna broschyr har utarbetats av Professor Ulf Dahlström och hjärtsviktssjuksköterska Anna Strömberg vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Hjärtinfarkt. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Hjärtinfarkt. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärtinfarkt En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och

Läs mer

NU-sjukvården. Efter akut kranskärlssjukdom. Barium.ID: 15671 Rutin. Publicerat för enhet: Avdelning 43; Avdelning 44 Version: 4

NU-sjukvården. Efter akut kranskärlssjukdom. Barium.ID: 15671 Rutin. Publicerat för enhet: Avdelning 43; Avdelning 44 Version: 4 Publicerat för enhet: Avdelning 43; Avdelning 44 Version: 4 Innehållsansvarig: Marianne Lång, Sjuksköterska, Hjärtmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (marla2) Giltig från: 2014-10-09 Godkänt av: Margareta

Läs mer

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen.

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Brev 15 Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Kompensationsmekanismer: Hjärtfrekvensen ökar, även kontraktionskraften hos hjärtslagen, vilket

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012 Hjärtinfarkt Hjärtats blodförsörjning Hjärtmuskeln har en egen blodförsörjning från två kranskärl Dessa kommer direkt från stora kroppspulsådern där den lämnar vänster kammare Kranskärlen förgrenar sig

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE Några enkla regler för hur du mäter din puls Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN STROKE Vet du om ditt hjärta slår så

Läs mer

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Ökad överlevnad i hjärtinfarkt en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Hjärt-Lungfonden april 2013 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens

Läs mer

Användarmanual Blodtrycksmätare

Användarmanual Blodtrycksmätare Användarmanual Blodtrycksmätare Tack för att du köpt din blodtrycksmätare hos oss Kära kund Ca. 1 miljon har för högt blodtryck har det någon betydelse? Ca. 50% av befolkningen känner inte till sin blodtrycksnivå

Läs mer

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning (ateroskleros) Sammanfattning Vid åderförkalkning ateroskleros blir blodkärlen stelare och trängre, blodet får svårare att passera. Ateroskleros

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En temaskrift om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnnor

Kvinnors hjärtan. En temaskrift om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnnor Kvinnors hjärtan En temaskrift om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnnor Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram

Läs mer

Del 8_6 sidor_21poäng

Del 8_6 sidor_21poäng Del 8_6 sidor_21poäng Du arbetar som underläkare på akuten när sjuksköterskan Eva kommer och meddelar dig att ett larm är på väg in med ambulans. Eva ursäktar sig över larmrapporten, allt hon vet är att

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende hjärtkärlsjukdomar

Behovs- och problemanalys avseende hjärtkärlsjukdomar 2005-04-28 1 Behovs- och problemanalys avseende hjärtkärlsjukdomar Fakta I Sverige har 12 % av befolkningen (ca 43 000 i Östergötland) hjärt-kärlsjukdom. Över 65 års ålder lider närmare hälften av alla

Läs mer

Min hälsohistoria från början till nu Augusti 2012.

Min hälsohistoria från början till nu Augusti 2012. Min hälsohistoria från början till nu Augusti 2012. Mitt liv har alltid varit fysiskt, både jobb och på fritiden, normalviktig, ingen diabetes. Så jag borde väl inte bli sjuk? Jag heter Bengt Vestbergs

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, vt12

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, vt12 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, vt12 Tema Respiration/Cirkulation Skriftlig tentamen 13 mars 2012 OBS! Varje fråga besvaras på separat papper! 1. Anders (70) känner sig under en promenad

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

Vård vid hjärt- och kärlsjukdomar

Vård vid hjärt- och kärlsjukdomar Vård vid hjärt- och kärlsjukdomar Sammanfattning Risken att avlida i någon hjärt- och kärlsjukdom har minskat för båda könen, vilket är den främsta förklaringen till att medellivslängden i Sverige har

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och kallas

Läs mer

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Du tjänstgör på Hjärtinfarktavdelningen på ditt sjukhus. På ronden bestäms att Herr Andersson skall skrivas hem Det rör sig om en 67-årig man som tidigare arbetat som ingenjör

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Omtentamen aug 2013 R/C T3 VT 2013

Omtentamen aug 2013 R/C T3 VT 2013 Omtentamen aug 2013 R/C T3 VT 2013 Inga hjälpmedel. Lycka till! Innehållsförteckning Struktur och funktion i cirkulationssystemet... 2 1) Fråga anatomi (3p)... 2 2) Hemostas (6,5p)... 2 3) Tromboxan (1p)...

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES Sömn är livsviktigt Alla behöver en god sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Mest sömn behöver barn och tonåringar. En vuxen behöver ca 6-9 timmar

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Pulmonell arteriell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Pulmonell arteriell hypertension Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen pulmonell

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Förmaksfladder är attacker eller långvariga perioder med snabb regelbunden hjärtfrekvens (hög puls). Hos disponerade

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd.

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd. Du är kardiologjour och blir uppringd av medicinjouren som vill att du kommer och bedömer en patient på akutrummet. Patienten söker för bröstsmärta sedan igår kväll, just nu smärtlindrad med morfin och

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Journalföreläsning DSM2 121029. Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub

Journalföreläsning DSM2 121029. Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub Journalföreläsning DSM2 121029 Hanna Lenhoff/Simon Wajntraub Läkarjournal på SÖS Anamnes Intagnings-/besöksorsak. Remittent Tidigare sjukdomar Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet

Läs mer

Är åderförkalkning en TWAR-infektion?

Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Jens Boman virusspecialist, smittskyddsläkare i Västerbottens län Erling Petersen enheten för kirurgi Anders Waldenström professor, enheten för medicin (kardiologi)

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012 PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan En undersökning om de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp pp i lungan.

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Till dig som vill veta mer om förmaksflimmer Hur fungerar hjärtat? 4 Vad är förmaksflimmer? 6 Hur upplevs förmaksflimmer?

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

c. Om man andas ut maximalt, är då lungorna helt tömda på luft? Motivera ditt svar! (1 poäng)

c. Om man andas ut maximalt, är då lungorna helt tömda på luft? Motivera ditt svar! (1 poäng) 1. Nisse (62) har rökt sedan han var i tonåren, och inte så lite: upp till 20 cigaretter per dag. På sistone har han börjat märka att han blir ansträngd när han är ute och går, och att han har svårt att

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Del 7_6 sidor_14 poäng

Del 7_6 sidor_14 poäng Del 7_6 sidor_14 poäng 62-årig kvinna med viss höftledsartros i övrigt väsentligen frisk. Hon kommer nu på mottagningsbesök pga att hon senaste halvåret haft tilltagande besvär av andfåddhet vid ansträngning.

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Längd Vikt Midjemått BMI (body mass index) Blodtryck Puls Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Snabb hjärtrytm, hjärtflimmer, kammarflimmer och förmaksflimmer är alla beteckningar för samma hjärtrytmrubbning. Vi

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Upplaga 5, 2015 I detta häfte beskrivs vad som händer i kroppen vid stress. Varför vissa blir så sjuka och vad man kan göra för att må bra igen. Lever vi under långvarig belastning utan chans för kroppen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM Frankeras ej. Mottagaren betalar portot Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM SVARSPOST Kundnummer 110043801 110 09 STOCKHOLM www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet

Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet Frågor Energimetabolism Varför ökar pulsen vid arbete Kontraindikationer för arbetsprov När ska man avbryta ett arbetsprov Vilka är de arbetsinducerade tecknen

Läs mer

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet.

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentamen i Farmakologi förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentan består av 20 frågor med 2 poäng per fråga. Maxpoäng är 40 VG 36 GK 27. Med vänlig hälsning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18 Råd och rutiner vid Värmebölja 2 Innehållsförteckning 18. Råd och rutiner vid värmebölja...3 18.1 Bakgrund...3 18.2 Definition...3 18.3 Sårbara personer...3

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Döendet ur olika sjukdomsperspektiv Hjärtsjukdom

Döendet ur olika sjukdomsperspektiv Hjärtsjukdom Döendet ur olika sjukdomsperspektiv Hjärtsjukdom Sjukdomsförloppet liknas ofta med en berg- och dalbana för både patienten och de närstående. Tidpunkten för att genomföra brytpunktsamtal kan var svår att

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Allt du behöver veta när erektionen sviktar

Allt du behöver veta när erektionen sviktar Allt du behöver veta när erektionen sviktar Innehåll Inledning sexolog... 3 Hur uppstår erektion?... 4-5 Vad kan du göra själv?... 6 Du och din partner... 7 Vanliga orsaker till erektionsstörning... 8

Läs mer

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2015-06 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer