Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson Rolf von Walden Tommy Streling Inga-Lena Larsson Jonny Kärkkäinen Mikael Danielsson, Saxnäs Anita Johansson Mikael Fjällstedt Eva Norman Rune Andersson Mikael Österberg Helen Gavelin Lillemor Jonsson Anette Nilsson Robert Svensson Ulf Grahn Ulf Hansson Birgitta Hedsell Gunilla Prång Birgitta Johansson Rickard Norberg Agneta Lindström-Berg Max Fredriksson Kristina Norman Mikael Danielsson, VmaPer Vedbring Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson Tony Mannelqvist Jan Granström Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Per Vedbring Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Soc Ekonomi Kfm 73 Ks 200 Au 390 Dnr12/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 136 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer för Socialnämnden föreslår , 41 att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2013 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 73 (forts) Ks 200 (forts) Dnr12/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr.o.m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Soc Ekonomi Kfm 74 Ks 201 Au 391 Dnr12/Ks Avgift för transport av avlidna år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , beslutat om avgift för transport av avlidna för Socialnämnden föreslår , 79 att föreslå kommunfullmäktige att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Soc Ekonomi Kfm 75 Ks 202 Au 392 Dnr12/Ks Avgift för trygghetslarm år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 6 beslutat om avgift för trygghetslarm Socialnämnden har , 42 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Räddningstjänst Ekonomi Kfm Ks /18-23 Au 393 Dnr 12/Ks Taxa för räddningstjänst Ärendebeskrivning Au Förslag till ny taxa för 2013 som är harmoniserad i räddningsregion Vilhelmina-Dorotea-Åsele har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sören H Kfm 77 Ekonomi Ks 204 Au 394 Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 41 öre och grundavgiften höjs med 8,11,16 resp 34,50 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 2 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2013 Höjning a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 6,02 0,11 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 12,04 0,23 Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2013 Ändring inkl. merv.skatt en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet 1758, , :- - fastigheter med ytterligare lgh 833/lgh ,25 - fritidshus 1.758, , :- - ladugårdar 1.758, , :- - affärer o industri lgh 559/lgh lgh 418/lgh :75 3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan vamätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2013 Ändring inkl.merv.skatt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 11,74 + 0,23 14:67 - avlopp och spillvatten 9,13 + 0,17 11:41 - tillsammans 20:87 + 0,41 26,08

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2013 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning ,50:- - spillvatten ,25:- - tillsammans ,75:- Fritidshus - vattenförsörjning :50 733,75:- - spillvatten ,25:- - tillsammans : ,00 Ladugårdar - vattenförsörjning ,75:- ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja va-taxan med 4 % för 2013.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 77 (forts) Dnr12/Ks Va-taxa 2013 budgetförslag +2% Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja va-taxan med 4 % för 2013.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Gun-Inger F Gun E Ekonomi Kfm 78 Ks /24-27 Au 395 Dnr12/Ks Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Au Förslag till renhållningstaxa har upprättats ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att höja renhållningstaxan med 4 % för Kfm Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja renhållningstaxan med 4 % för 2013.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Utbildningsn. Ekonomi Kfm 79 Ks 206 Au 396 Dnr12/Ks Kommunala musikskolan terminsavgifter Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 133 beslutat att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2012 till 590 kronor. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktge beslutar att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling, Bengt Bergsten, Mikael Österberg, Mikael Fjällstedt och Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ingrid Ericsson C, Rickard Norberg KD, Helen Gavelin FP och Tommy Streling PA anmäler att de inte deltar i beslutet.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 79 (forts) Dnr12/Ks Kommunala musikskolan terminsavgifter Kfm Jonny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 750 kronor. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Jonny Kärkkäinens förslag till avgiftshöjning mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Ulf Grahn, Robert Svensson och Mattias Ihrström, samtliga (C), Rickard Norberg, Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson samtliga (KD), Helen Gavelin och Birgitta Hedsell, båda (FP) samt Rolf von Walden och Anette Nilsson, båda (M).

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Christer S Ekonomi Utbildningsn. Kfm 80 Ks 207 Au 397 Dnr 12/Ks Avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 134 beslutat att fastställa oförändrade taxor för år 2012 vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler, att ändra text vad avser städning så att även sophanteringen åligger förhyraren ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSALG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja nuvarande taxor med 2 % för 2013.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Christer S Ekonomi Simhallen Kfm 81 Ks 208 Au 398 Dnr12/Ks Simhallen avgifter Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 135 beslutat att fastställa taxor i simhallen 2012 i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag. Nuvarande 2012 Förslag 2013 Vuxna (enskilda bad) 45 kr 50 kr Barn och ungdom, 5-18 år +nytt CSN-kort 30 kr 30 kr Pensionärer 30 kr 35 kr Säsongskort Familjekort 950 kr 975 kr (vårsäsong 1 jan - 31 maj) Säsongskort Familjekort 975 kr 1000 kr (sommar-höst 1 juli - 31 dec) Säsongskort Vuxen (vårsäsong) 550 kr 575 kr Säsongskort Vuxen (sommar-höst) 575 kr 600 kr Säsongskort Pensionärer 350 kr 375kr (vårsäsong) Säsongskort barn (vårsäsong) + nytt CSN-kort 350 kr Säsongskort Pensionärer 390 kr 400 kr (sommar-höst) Säsongskort Barn (sommar-höst) + nytt CSN-kort 350 kr Rabatthäfte (10 bad) 375 kr 400 kr Hyra av hela simhallen 1200 kr/timme 1200 kr/timme Hyra av terapibassängen 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av 25-metersbassäng 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av bubbelpoolen 650kr/timme 650 kr/timme Handduk 30 kr 35 kr Hyra Badkläder 20 kr 20 kr Hänglås till skåp 40 kr 40 kr Priser per timme inklusive personal.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 81 (forts) Ks 208 (forts) Au 398 (forts) Dnr12/Ks Simhallen avgifter ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för 2013.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Nämnd/StyrelseKs 210 Kfm 82 Ekonomi Au 400 Kfm 46 Ks 122 Au 189 Ks 81 Särsk.bilagor Au 145 Ny bil 1-34 Ks 77 Dnr12/Ks Budgetförslag Ärendebeskrivning Ks Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar remissutgåva samt förslag till remiss avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Yttrande i ärendet avges av Katharina Hahlin, Mikael Österberg Anita Johansson, Gunilla Prång, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna förslag till remiss avseende kommunstyrelsens budget att remittera det totala budgetförslaget till partierna med en remisstid fram till Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förändra tidsplanen för 2013 års budget enl. följande: Kommunfullmäktige fastställer finansiellt utrymme och ramar vid junisammanträdet. Under hösten antar kommunfullmäktige detaljbudget. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör förlänga remisstiden till Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Ks 81 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga remisstiden till att förklara ärendet omedelbart justerat. Au Under överläggning i ärendet deltar: Kommunfullmäktiges presidium K G Abramsson Ingalena Larsson Anita Johansson Utbildningsnämnden Viveka Abramsson Birgitta Johansson Miljö- och byggnadsnämnden Lillemor Jonsson Ulf Grahn Socialnämnden Annika Wibrell Ulf Hansson Ekonomienheten Lena Mikaelsson Helena Olsson Marianne Näslund Kommunledningsgruppen Karl-Johan Ottosson Lars Ekbäck Gunnel Karlsson Lena Oscarsson

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Åke Nilsson presenterar vid överläggningen PM Åtgärdsplan, återställande av underskott i års bokslut. Nilsson föreslår att en beredningsdag arrangeras med kommunfullmäktigegruppen där ett besparingsförslag framtas för återställande av tidigare års underskott och innevarande prognostiserade underskott. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson, Inga-Lena Larsson, Viveka Abramsson, Ulf Grahn, Annika Wibrell och Ingrid Ericsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att arrangera en beredningsdag i samband med kommunfullmäktigegruppen att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Ordförande Åke Nilsson redovisar Åtgärdsplan Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärdsplanen

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Au 122 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åtgärdsplanen. Ledamöterna Ingrid Ericsson C, Sanja Tadic Fp, Rickard Norberg KD och Bengt Bergsten PA reserverar sig mot beslutet. Kfm Under behandling av ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Behandlingen av ärendet inleds med att kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson lämnar en redovisning om hur Budgetförslaget för och Åtgärdsplanen utarbetats. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Nilsson yrkar vidare att kommunfullmäktige bör besluta att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOMverksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Nilsson yrkar avslutningsvis att kommunfullmäktige bör fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden Katharina Hahlin yrkar bifall till Nilssons yrkande avseende återställning av 2008 års underskott. Margaretha Löfgren, Viveka Abramsson och Mikael Danielsson Saxnäs yrkar bifall till Åke Nilssons yrkanden. Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att plocka ut Socialnämndens besparing på 5,88 tjänst ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Hahlin yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till åtgärdsplan. Maria Lundqvist yrkar bifall till Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänst. Robert Svensson yrkar bifall till Hahlins yrkanden. Kenneth Jacobson yrkar att kommunfullmäktige inte bör göra någon besparing inom miljö- och byggnadsnämndens område avseende verksamhet och 01800, :- resp :-. Jacobson yrkar vidare att den föreslagna besparingen på It-projekt Fjällräddning om 400 tkr bör tas bort från åtgärdsplanen. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Maria Lundqvist och Ulf Grahn. Ulf Grahn yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson avslag till Hahlins yrkande avseende 5,88 tjänst. Maria Lundqvist yrkar att en konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande neddragning av lärartjänster inom grundskolans tidigare år, detta eftersom elevantalet ökar och måluppfyllelsen gått ned de senaste åren. Kenneth Jacobson yrkar avslag på besparing, :- för samhällskunskap distans grundvux. Annika Andersson yrkar bifall till Lundqvists och Jacobsons yrkanden. Johnny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits avges yttranden av Inga-Lena Larsson och Robert Svensson. Åke Nilsson yrkar avslag till oppositionens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först Maria Lundqvists yrkande avseende konsekvensbeskrivning inom grundskolans tidigare år under proposition.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Maria Lundqvists förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende projekt Fjällräddning. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Sedan prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medel till Grundvux. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medelstilldelning till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Conny Lövgren, FP. Sedan ställer ordförande Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänster inom socialnämndens område under omröstning.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Robert Svensson yrkar bifall till Katharina Hahlins yrkande. Maria Lundqvist yrkar bifall till Katharina Hahlins förslag ang. besparing på 5,88 tjänst inom socialnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Katharina Hahlins förslag. Reservation mot beslutet anförs av Ulf Grahn, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson samtliga C, Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga KD, Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda M samt Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda FP. Avslutningsvis prövar ordförande kommunstyrelsens förslag kompletterat med Åke Nilssons tilläggsförslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Nilssons tilläggsförslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna, att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOM-verksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning, att fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden :

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag RAMAR KS UBN SN MBN Nettokostnad Finansiering Resultat att i övrigt fastställa åtgärdsplanen. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr)

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva Minskade media kostnader Avveckling flygtaxi, flygcharter Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa -185 Summa Tommy Streling yrkar att förslaget med personalminskningarna bör konsekvensbeskrivas. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Strelings förslag. Streling yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina Folkets husförening. Åke Nilsson yrkar bifall till Strelings yrkande. Yttrande avges vidare av Rikard Norberg, Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång Ewa Hed, Berndt Dahlberg, Mikael Österberg och Mikael Fjällstedt. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först Strelings yrkande avseende förändring av tjänster, om det ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet Därefter ställer ordförande Strelings yrkande avs Vilhelmina Folkets husförening under proposition.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Strelings förslag. Avslutningsvis prövar ordförande Åke Nilssons förslag i övrigt. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina folkets husförening. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till kommunstyrelsen från tkr till tkr enligt följande: Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva Minskade media kostnader Avveckling flygtaxi, flygcharter Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa 4% -185 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag UTBILDNINGSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa Tommy Streling, Ingrid Ericsson, Helen Gavelin och Rickard Norberg yrkar avslag till föreslagen småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg. Mikael Fjällstedt och Mikael Österberg yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång, Ewa Hed och Berndt Dahlberg. Efter avslutad överläggning prövar ordförande Nilssons förslag beträffande småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg mot Strelings och Ericssons avslagsyrkande. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. Rickard Norberg, KD, Helen Gavelin, FP, Ingrid Ericsson, C och Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till utbildningsnämnden från tkr till tkr enligt följande:

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. SOCIALNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Uppsägning av vårdavtal Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. Efter avslutade överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till socialnämnden från tkr till tkr enligt följande:

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Uppsägning av vårdavtal Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till miljö- och byggnadsnämnden från 2202 tkr till 2152 tkr enligt följande: Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag BUDGETBALANS Åke Nilsson föreslår avslutningsvis att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande budgetbalans: År 2013 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Resultat Avs eget kapital Investeringar Avskrivningar Avskrivningar årets investeringar Nya lån 0 Summa Efter avslutat överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande budgetbalans för 2013: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Resultat Avs eget kapital Investeringar Avskrivningar Avskrivningar årets investeringar Nya lån 0 Summa att fastställa skattesatsen till 23:40 kronor, inkl den kommande skatteväxlingen med landstinget avseende övertagande av hemsjukvården (0:20 kronor). KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara besluten i denna paragraf direktjusterade.

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl. 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(68) Plats och tid Vilhelmina Folkets Hus 14 oktober 2013 kl. 10.00 18.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rickard Norberg Åke Nilsson Ewa Hed Ulf Grahn Annika Andersson Douglas

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 21 juni 2005, kl. 14.00-21.00. Beslutande K G Abramsson, ordf Lars Petersson Åke Nilsson Joakim Risberg Gunnar Hörnlund Bo Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: VILHELMINA Plats: Sessionssalen Dnr: 201-6942-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Folkets Hus, Måndagen den 15 september 2003 kl. 09.00-10.05 K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Socialnämnden

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Socialnämnden VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 28 februari 2008, kl. 08.00 16.15, 16.20 16.50. Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Solveig Sundin Jonsson, kl.

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Plats och tid Folkets Hus, fredagen den 15 december 2006, kl. 10.00-17.25. Ajourneras kl. 12.00-13.00, kl. 15.30-16.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Birgitta Ohlsson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Dikanäs byagård, måndagen 12 december 2016, kl. 11.00-15.15 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson Göran

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret Plats och tid Beslutande PERSTORPS 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 15. 20 och 15.23 16.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer