Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson Rolf von Walden Tommy Streling Inga-Lena Larsson Jonny Kärkkäinen Mikael Danielsson, Saxnäs Anita Johansson Mikael Fjällstedt Eva Norman Rune Andersson Mikael Österberg Helen Gavelin Lillemor Jonsson Anette Nilsson Robert Svensson Ulf Grahn Ulf Hansson Birgitta Hedsell Gunilla Prång Birgitta Johansson Rickard Norberg Agneta Lindström-Berg Max Fredriksson Kristina Norman Mikael Danielsson, VmaPer Vedbring Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson Tony Mannelqvist Jan Granström Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Per Vedbring Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Soc Ekonomi Kfm 73 Ks 200 Au 390 Dnr12/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 136 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer för Socialnämnden föreslår , 41 att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2013 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 73 (forts) Ks 200 (forts) Dnr12/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr.o.m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Soc Ekonomi Kfm 74 Ks 201 Au 391 Dnr12/Ks Avgift för transport av avlidna år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , beslutat om avgift för transport av avlidna för Socialnämnden föreslår , 79 att föreslå kommunfullmäktige att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Soc Ekonomi Kfm 75 Ks 202 Au 392 Dnr12/Ks Avgift för trygghetslarm år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 6 beslutat om avgift för trygghetslarm Socialnämnden har , 42 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Räddningstjänst Ekonomi Kfm Ks /18-23 Au 393 Dnr 12/Ks Taxa för räddningstjänst Ärendebeskrivning Au Förslag till ny taxa för 2013 som är harmoniserad i räddningsregion Vilhelmina-Dorotea-Åsele har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sören H Kfm 77 Ekonomi Ks 204 Au 394 Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 41 öre och grundavgiften höjs med 8,11,16 resp 34,50 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 2 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2013 Höjning a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 6,02 0,11 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 enbart tätorten 12,04 0,23 Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2013 Ändring inkl. merv.skatt en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet 1758, , :- - fastigheter med ytterligare lgh 833/lgh ,25 - fritidshus 1.758, , :- - ladugårdar 1.758, , :- - affärer o industri lgh 559/lgh lgh 418/lgh :75 3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan vamätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2013 Ändring inkl.merv.skatt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 11,74 + 0,23 14:67 - avlopp och spillvatten 9,13 + 0,17 11:41 - tillsammans 20:87 + 0,41 26,08

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2013 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning ,50:- - spillvatten ,25:- - tillsammans ,75:- Fritidshus - vattenförsörjning :50 733,75:- - spillvatten ,25:- - tillsammans : ,00 Ladugårdar - vattenförsörjning ,75:- ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja va-taxan med 4 % för 2013.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 77 (forts) Dnr12/Ks Va-taxa 2013 budgetförslag +2% Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja va-taxan med 4 % för 2013.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Gun-Inger F Gun E Ekonomi Kfm 78 Ks /24-27 Au 395 Dnr12/Ks Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Au Förslag till renhållningstaxa har upprättats ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att höja renhållningstaxan med 4 % för Kfm Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja renhållningstaxan med 4 % för 2013.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Utbildningsn. Ekonomi Kfm 79 Ks 206 Au 396 Dnr12/Ks Kommunala musikskolan terminsavgifter Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 133 beslutat att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2012 till 590 kronor. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktge beslutar att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling, Bengt Bergsten, Mikael Österberg, Mikael Fjällstedt och Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ingrid Ericsson C, Rickard Norberg KD, Helen Gavelin FP och Tommy Streling PA anmäler att de inte deltar i beslutet.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 79 (forts) Dnr12/Ks Kommunala musikskolan terminsavgifter Kfm Jonny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 750 kronor. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Jonny Kärkkäinens förslag till avgiftshöjning mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Ulf Grahn, Robert Svensson och Mattias Ihrström, samtliga (C), Rickard Norberg, Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson samtliga (KD), Helen Gavelin och Birgitta Hedsell, båda (FP) samt Rolf von Walden och Anette Nilsson, båda (M).

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Christer S Ekonomi Utbildningsn. Kfm 80 Ks 207 Au 397 Dnr 12/Ks Avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 134 beslutat att fastställa oförändrade taxor för år 2012 vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler, att ändra text vad avser städning så att även sophanteringen åligger förhyraren ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSALG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja nuvarande taxor med 2 % för 2013.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Christer S Ekonomi Simhallen Kfm 81 Ks 208 Au 398 Dnr12/Ks Simhallen avgifter Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 135 beslutat att fastställa taxor i simhallen 2012 i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag. Nuvarande 2012 Förslag 2013 Vuxna (enskilda bad) 45 kr 50 kr Barn och ungdom, 5-18 år +nytt CSN-kort 30 kr 30 kr Pensionärer 30 kr 35 kr Säsongskort Familjekort 950 kr 975 kr (vårsäsong 1 jan - 31 maj) Säsongskort Familjekort 975 kr 1000 kr (sommar-höst 1 juli - 31 dec) Säsongskort Vuxen (vårsäsong) 550 kr 575 kr Säsongskort Vuxen (sommar-höst) 575 kr 600 kr Säsongskort Pensionärer 350 kr 375kr (vårsäsong) Säsongskort barn (vårsäsong) + nytt CSN-kort 350 kr Säsongskort Pensionärer 390 kr 400 kr (sommar-höst) Säsongskort Barn (sommar-höst) + nytt CSN-kort 350 kr Rabatthäfte (10 bad) 375 kr 400 kr Hyra av hela simhallen 1200 kr/timme 1200 kr/timme Hyra av terapibassängen 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av 25-metersbassäng 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av bubbelpoolen 650kr/timme 650 kr/timme Handduk 30 kr 35 kr Hyra Badkläder 20 kr 20 kr Hänglås till skåp 40 kr 40 kr Priser per timme inklusive personal.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 81 (forts) Ks 208 (forts) Au 398 (forts) Dnr12/Ks Simhallen avgifter ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för 2013.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Nämnd/StyrelseKs 210 Kfm 82 Ekonomi Au 400 Kfm 46 Ks 122 Au 189 Ks 81 Särsk.bilagor Au 145 Ny bil 1-34 Ks 77 Dnr12/Ks Budgetförslag Ärendebeskrivning Ks Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar remissutgåva samt förslag till remiss avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Yttrande i ärendet avges av Katharina Hahlin, Mikael Österberg Anita Johansson, Gunilla Prång, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna förslag till remiss avseende kommunstyrelsens budget att remittera det totala budgetförslaget till partierna med en remisstid fram till Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förändra tidsplanen för 2013 års budget enl. följande: Kommunfullmäktige fastställer finansiellt utrymme och ramar vid junisammanträdet. Under hösten antar kommunfullmäktige detaljbudget. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör förlänga remisstiden till Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Ks 81 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga remisstiden till att förklara ärendet omedelbart justerat. Au Under överläggning i ärendet deltar: Kommunfullmäktiges presidium K G Abramsson Ingalena Larsson Anita Johansson Utbildningsnämnden Viveka Abramsson Birgitta Johansson Miljö- och byggnadsnämnden Lillemor Jonsson Ulf Grahn Socialnämnden Annika Wibrell Ulf Hansson Ekonomienheten Lena Mikaelsson Helena Olsson Marianne Näslund Kommunledningsgruppen Karl-Johan Ottosson Lars Ekbäck Gunnel Karlsson Lena Oscarsson

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Åke Nilsson presenterar vid överläggningen PM Åtgärdsplan, återställande av underskott i års bokslut. Nilsson föreslår att en beredningsdag arrangeras med kommunfullmäktigegruppen där ett besparingsförslag framtas för återställande av tidigare års underskott och innevarande prognostiserade underskott. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson, Inga-Lena Larsson, Viveka Abramsson, Ulf Grahn, Annika Wibrell och Ingrid Ericsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att arrangera en beredningsdag i samband med kommunfullmäktigegruppen att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Ordförande Åke Nilsson redovisar Åtgärdsplan Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärdsplanen

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Au 122 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åtgärdsplanen. Ledamöterna Ingrid Ericsson C, Sanja Tadic Fp, Rickard Norberg KD och Bengt Bergsten PA reserverar sig mot beslutet. Kfm Under behandling av ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Behandlingen av ärendet inleds med att kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson lämnar en redovisning om hur Budgetförslaget för och Åtgärdsplanen utarbetats. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Nilsson yrkar vidare att kommunfullmäktige bör besluta att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOMverksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Nilsson yrkar avslutningsvis att kommunfullmäktige bör fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden Katharina Hahlin yrkar bifall till Nilssons yrkande avseende återställning av 2008 års underskott. Margaretha Löfgren, Viveka Abramsson och Mikael Danielsson Saxnäs yrkar bifall till Åke Nilssons yrkanden. Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att plocka ut Socialnämndens besparing på 5,88 tjänst ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Hahlin yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till åtgärdsplan. Maria Lundqvist yrkar bifall till Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänst. Robert Svensson yrkar bifall till Hahlins yrkanden. Kenneth Jacobson yrkar att kommunfullmäktige inte bör göra någon besparing inom miljö- och byggnadsnämndens område avseende verksamhet och 01800, :- resp :-. Jacobson yrkar vidare att den föreslagna besparingen på It-projekt Fjällräddning om 400 tkr bör tas bort från åtgärdsplanen. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Maria Lundqvist och Ulf Grahn. Ulf Grahn yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson avslag till Hahlins yrkande avseende 5,88 tjänst. Maria Lundqvist yrkar att en konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande neddragning av lärartjänster inom grundskolans tidigare år, detta eftersom elevantalet ökar och måluppfyllelsen gått ned de senaste åren. Kenneth Jacobson yrkar avslag på besparing, :- för samhällskunskap distans grundvux. Annika Andersson yrkar bifall till Lundqvists och Jacobsons yrkanden. Johnny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits avges yttranden av Inga-Lena Larsson och Robert Svensson. Åke Nilsson yrkar avslag till oppositionens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först Maria Lundqvists yrkande avseende konsekvensbeskrivning inom grundskolans tidigare år under proposition.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Maria Lundqvists förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende projekt Fjällräddning. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Sedan prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medel till Grundvux. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medelstilldelning till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Conny Lövgren, FP. Sedan ställer ordförande Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänster inom socialnämndens område under omröstning.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Robert Svensson yrkar bifall till Katharina Hahlins yrkande. Maria Lundqvist yrkar bifall till Katharina Hahlins förslag ang. besparing på 5,88 tjänst inom socialnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Katharina Hahlins förslag. Reservation mot beslutet anförs av Ulf Grahn, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson samtliga C, Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga KD, Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda M samt Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda FP. Avslutningsvis prövar ordförande kommunstyrelsens förslag kompletterat med Åke Nilssons tilläggsförslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Nilssons tilläggsförslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna, att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOM-verksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning, att fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden :

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag RAMAR KS UBN SN MBN Nettokostnad Finansiering Resultat att i övrigt fastställa åtgärdsplanen. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr)

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva Minskade media kostnader Avveckling flygtaxi, flygcharter Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa -185 Summa Tommy Streling yrkar att förslaget med personalminskningarna bör konsekvensbeskrivas. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Strelings förslag. Streling yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina Folkets husförening. Åke Nilsson yrkar bifall till Strelings yrkande. Yttrande avges vidare av Rikard Norberg, Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång Ewa Hed, Berndt Dahlberg, Mikael Österberg och Mikael Fjällstedt. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först Strelings yrkande avseende förändring av tjänster, om det ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet Därefter ställer ordförande Strelings yrkande avs Vilhelmina Folkets husförening under proposition.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Strelings förslag. Avslutningsvis prövar ordförande Åke Nilssons förslag i övrigt. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina folkets husförening. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till kommunstyrelsen från tkr till tkr enligt följande: Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva Minskade media kostnader Avveckling flygtaxi, flygcharter Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa 4% -185 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag UTBILDNINGSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa Tommy Streling, Ingrid Ericsson, Helen Gavelin och Rickard Norberg yrkar avslag till föreslagen småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg. Mikael Fjällstedt och Mikael Österberg yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång, Ewa Hed och Berndt Dahlberg. Efter avslutad överläggning prövar ordförande Nilssons förslag beträffande småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg mot Strelings och Ericssons avslagsyrkande. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. Rickard Norberg, KD, Helen Gavelin, FP, Ingrid Ericsson, C och Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till utbildningsnämnden från tkr till tkr enligt följande:

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. SOCIALNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Uppsägning av vårdavtal Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. Efter avslutade överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till socialnämnden från tkr till tkr enligt följande:

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Uppsägning av vårdavtal Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till miljö- och byggnadsnämnden från 2202 tkr till 2152 tkr enligt följande: Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag BUDGETBALANS Åke Nilsson föreslår avslutningsvis att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande budgetbalans: År 2013 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Resultat Avs eget kapital Investeringar Avskrivningar Avskrivningar årets investeringar Nya lån 0 Summa Efter avslutat överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande budgetbalans för 2013: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Resultat Avs eget kapital Investeringar Avskrivningar Avskrivningar årets investeringar Nya lån 0 Summa att fastställa skattesatsen till 23:40 kronor, inkl den kommande skatteväxlingen med landstinget avseende övertagande av hemsjukvården (0:20 kronor). KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara besluten i denna paragraf direktjusterade.

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer