VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Helen Gavelin Kåre Thellbro, från kl Övriga deltagande Utses att justera Gerd-Marie Carlsson, sekr. Christina Madfors, Sv kommunförb. Gunnel Karlsson, personalsekr. Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 145 Ks 77 Au 79 Pr 1 Au 58 Ks 54 Ks 243 Ks 231 Au 508 Au 463 Ks 205 Ks 195 Dnr 03/Ks Ärendebeskrivning Ks Kommunchef Göran Lidström meddelar att han önskar lämna uppdraget som kommunchef och i stället arbeta med näringslivs- och utvecklingsfrågor i kommunen. Lidström arbetar kvar som kommunchef till dess ny kommunchef rekryterats och tillträtt. att uppdra till arbetsutskottet att påbörja rekryteringen av ny kommunchef. Ks att uppdra till arbetsutskottet att fortsatta med rekryteringsarbetet Au Under överläggning i ärendet deltar personalsekr. Gunnel Karlsson. Förslag till utformning av annons diskuteras med beaktande av de synpunkter som framkommit vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2003.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Pr 1 (forts) Au 58 (forts) Ks 54 (forts) Ks 243 (forts) Ks 231 (forts) Au 508 (forts) Au 463 Ks 205 Ks 195 Dnr 03/Ks ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till personalsekr. Gunnel Karlsson att utforma annons för införande i VK, VF, Kommun-Aktuellt och Dagens Nyheter. Au Tjänsten som kommunchef har varit utannonserad med sista ansökningsdag Fjorton ansökningar har kommit in. Under överläggning i ärendet deltar personalsekreterare Gunnel Karlsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till arbetsutskottet att inhämta referenser samt genomföra anställningsintervjuer, att ärendet redovisas för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2003.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Pr 1 (forts) Au 58 (forts) Ks 54 (forts) Ks 243 (forts) Ks 231 (forts) Au 508 (forts) Au 463 Ks 205 Ks 195 Dnr 03/Ks Ks Under överläggning i ärendet yrkar Kåre Thellbro att kommunstyrelsen bör besluta att en konsult ska anlitas för att bistå arbetsutskottet vid referenstagning och vid genomförande av anställningsintervjuer. Leif Ahlmark och Rune Andersson yrkar bifall till Thellbros förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg och Gunnar Hörnlund. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kåre Thellbros yrkande. att uppdra till arbetsutskottet att med bistånd av konsult inhämta referenser samt genomföra anställningsintervjuer, att anvisa erforderliga medel för konsultmedverkan ur vht 834, rekrytering, att ärendet redovisas för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2003.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Pr 1 (forts) Au 58 (forts) Dnr 03/Ks Ks att anställa Jan Hedvall, Uppsala, som kommunchef, 3,5 år, från Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ks Kommunstyrelsens presidium har under hand efter instruktion från kommunstyrelsen träffat en överenskommelse med Jan Hedvall om provanställning på 3 månader från med hänvisning till anställningsbevis/anställningsinformation. Kommunchef Jan Hedvalls tidsbegränsade anställning upphör Diskussion förs om Jan Hedvalls fortsatta anställning i kommunen. att erbjuda Jan Hedvall ny provanställning under 3 månader från Au Överläggning hålls med kommunchef Jan Hedvall ang. fortsatt anställning i kommunen, enligt beslut i kommunstyrelsen den 23 januari erbjuds Jan Hedvall ny provanställning i 3 månader fr om ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att erbjuda Jan Hedvall ny provanställning under 3 månader per Jan Hedvall skall senast måndagen meddela Vilhelmina kommun om han accepterar erbjudandet.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Pr 1 (forts) Dnr 03/Ks att om Vilhelmina kommun inte förlänger anställningen efter så utgår ytterligare en månadslön utan motprestation från Hedvalls sida. att delegera till presidiet att fatta beslut i frågan Presidiet Jan Hedvall hävdar att han är anställd i kommunen med 3 års anställningstid genom att kommunen inte sagt upp honom. Vilhelmina kommun gm Åke Nilsson och Gunnar Hörnlund hävdar att Jan Hedvall inte är anställd fr o m 2 februari 2004 då han inte accepterat kommunens erbjudande om fortsatt anställning på begränsad tid under 3 månader med början den 1 februari Jan Hedvall accepterar inte detta och begär en uppsägning skriftligt från kommunen. Kommunen meddelar att någon uppsägning inte kommer att ske då Hedvall inte är anställd i kommunen från 1 februari Med anledning härav kommer ingen uppsägningshandling att överlämnas till Jan Hedvall. Hedvall meddelar att han inte kommer att ta emot någon annan handling från kommunen än en uppsägning. Jan Hedvall tackar nej till arbetsgivaren/vilhelmina kommuns bud på förlängd provanställning 3 månader fr o m Han meddelar också att han återlämnar nyckar och övriga arbetsgivarens tillhörigheter med omedelbar verkan. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Pr 1 (forts) Dnr 03/Ks Au Ordföranden meddelar att förhandlingsframställning inkommit från SKTF och att förhandling ägt rum den 16 februari 2004 varvid kraven från den fackliga organisationen avvisades. Ärendet går därför vidare till central förhandling. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till personalsekr. Gunnel Karlsson att utforma en intresseanmälan avseende kommunchefstjänsten att läggas ut på Vilhelmina kommuns hemsida, att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar personalsekr. Gunnel Karlsson. Ordföranden redogör för hur arbetet med rekrytering av kommunchef utförts samt den uppkomna situationen då kommunchef Jan Hedvall inte accepterat kommunens erbjudande om fortsatt anställning på begränsad tid under 3 månader med början den 1 februari Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro, Rickard Norberg, Lars Eliasson, Maria Kristoffersson, Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Anita Johansson, Leif Ahlmark, Eva Hed och Joakim Risberg. att notera informationen.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Pr 1 (forts) Dnr 03/Ks Ks Under överläggning i ärendet deltar Christina Madfors, jurist vid Sv kommunförbundet samt personalsekr. Gunnel Karlsson. Christina Madfors redogör för det aktuella läget i pågående tvisteprocess. Yttrande i ärendet avges av Lars Pettersson, Anita Johansson, Rickard Norberg, Eva Hed, Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund. att notera informationen, att målsättningen är att den uppkomna situationen ska lösas på för kommunen ekonomiskt förmånligaste sätt.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson (c)

Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson (c) NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 27 september 2004 kl.08.10-10.50 Beslutande Övriga deltagande Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer