Skapa affärsnytta med affärssystemet. Olav Björk Lars Stigberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa affärsnytta med affärssystemet. Olav Björk Lars Stigberg"

Transkript

1 Skapa affärsnytta med affärssystemet Olav Björk Lars Stigberg 1

2 CIO-studien affärsmässig styrning och ledning av IT (En undersökning av 35 stora företag och myndigheter genomförd av CGE&Y sept nov 2003) Ett aktivt ledningsengagemang leder till en kostnadseffektiv IT-verksamhet En viktig faktor för att säkra en effektiv IT-verksamhet är att ha en fungerande styrning med väl definierade roller för ledningen, affärsverksamheten och leverantörer av ITtjänster Användningen av mätetal och systematiska uppföljningar bör förbättras Uppföljningen av realiserade effekter av IT-projekt är bristfällig i de flesta företag Mätetal används inte allmänt inom IT 2

3 Varför ska man ha en affärssystemsstrategi som utgår från affärsstrategin och att skapa affärsnytta? Metafor: Jämförelse mellan ett företag och den mänskliga kroppen Skelett, leder och muskler = processer Nervsystemet = affärssystem Hjärnan = företagsledningen 3

4 Nyttobaserad affärssystemsstrategi En verksamhetsstyrd utveckling av företagets affärssystem baserad på uppskattade, uppföljda och i tiden planerade nyttoeffekter 4

5 Definition av affärssystem (De IT-baserade system som stöder verksamhetens samt verksamhetens processer och användare) Större affärsnytta och ökande svårighets -grad SCM, CRM, Content Mgt, E-handel, BI OLF, MPS, HR, Projekt Redovisning och reskontror IT-infrastruktur som HW, SW, nätverk Man måste alltid bygga ett hus från grunden och upp, ingen våning blir stabilare än den som ligger under 5 A f f ä r s s y s t e m

6 Varför ger inte införandet av ett affärssystem automatiskt affärsnytta - Jag vill bli bättre i golf - Vi ska använda IT för att uppnå mer affärsnytta Alternativa vägar till att bli bättre i golf Köpa en Big Bertha Titanium Ta golflektioner och träna Alternativa vägar till mer affärsnytta Köpa ett affärssystem Ta fram en affärssystemsstrategi 6

7 Rapport från Accenture: Future of Enterprise Solutions (Baserad på 200 storföretag i USA och Europa 2002) Nyttoförväntningar infrias inte alltid! Ett fåtal 19% Alla 4% Majoriteten 38% Hälften 39% 7

8 Bruttonytta = 100 Slutresultat av en PENG-analys Svårvärderad Nytta Indirekt resultatpåverkande Nytta Nettonytta =80 (100-20) Direkt resultatpåverkande Nytta Nyttofaktor = 5 (100/20) Kostnad för Nyttan 20 Årsnytta Årskostnad 8

9 R Högre lönsamhet 60 Högre intäkter Lägre kostnader Nyttostrukturen är Hjärtat i PENG Bättre image Bättre kundservice Bättre säljinfo 25 Lägre lagerkostn. Lägre bristkostn. Lägre leveranskostn Bemötande Orderrutiner Lev.tid Lev.precision Info-kvalitet Tillgänglighet 9

10 Viktiga effekter men vad är de värda? Bättre kundservice Tydliga regler för handläggning Minskad pappershantering Standardiserat system för hela koncernen Möjlighet att följa en order Fler sökningsmöjligheter Bättre tillgänglighet Mer användarvänligt Bättre koppling till andra system Större säkerhet Ingen dubbelregistrering etc 10

11 R Det är slutnyttan som är avgörande! Lägre Personalkostnad Färre anställda Sparad tid Lägre Totalkostnad Lägre sjukkostnad Mindre Sjukskrivning Större personalnöjdhet Mer Användarvänligt Lägre rekryteringskostnad Lägre personalomsättning Administrativ Rådgivning Lars Stigberg AB 11 12

12 R Hindersanalys Hinder Åtgärd Invest. Årskostn Lågt ledn.engagem. Insäljning 0,1 Mkr Dålig användarkomp. Utb. av personal 1.0 Ingen pers.minskn. Avgångsvederlag 1,5 För låg tillgänglighet HW-dubblering 2,0 Totalinvest. 4,6 Mkr =1,15 Mkr 12

13 R Basmodellen Förberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet 4. Beskriv objektet Genomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekter 8. Beräkna kostnaderna för Nyttan Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Färgklasser/Hindersanalys 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar 13

14 R När ska en PENG-analys göras? ( Hvergang! ) PENG-analyser BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Förstudie Utvecklings- Implementering Etapper P O T E N T I E L L N Y T T A Uppföljning Uppnådd och/eller Potentiell Nytta 14

15 R En checklista Syftet är viktigt att definiera 1el. 0 Syften med Penganalysen: Få ett bra underlag för beslut Få ett bra underlag till Kravspecen Få ett bra underlag för upphandling Kontrollera resultatet vid varje BP Engagera ledningen Motivera medarbetarna Bygga in mätpunkter för uppföljning Fokusera på nyttomålen vid genomförandet Följa upp målen och vidta åtgärder Öka nyttan 15

16 Följ strategin Systemval Nytto- och Kostnadsfokus Hur väl uppfyller alternativen framtagna nyttobehov? Kostnader för införande och drift Vad blir nettonyttan för de olika alternativen? 16

17 Framgångsfaktorer Ledningsengagemang, rätt personer Verksamhetsprojekt, inte IT-projekt Fokusera på nytta vid utvärdering Värdera för bl a uppföljning 17

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Nyttovärdera och skapa NYTTA

Nyttovärdera och skapa NYTTA PENG Prioritering Efter NyttoGrunder Nyttovärdera och skapa NYTTA Johanna Karlsson Regional GIS- och beslutsfattardag Norrköping 14 november 2012 Johanna Karlsson Civilingenjör, Teknisk lantmätare Certifierad

Läs mer

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx Tjänstemännens IT-miljö personal som 2013 handelsvara? ingen ljusning i sikte Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning INNEHÅLL 1. Inledning...2 2. Studiens genomförande...4 2.1

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: januari, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Timea Ilros Jesper Olsson Erik Wallin Agneta

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden

Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden 2012 0 Strategy and Business Development Tillverkande företag Utveckling av koncernens IT funktion Koncernstruktur

Läs mer

IT-styrning med fokus på affärsnytta

IT-styrning med fokus på affärsnytta Avdelningen för Informatik Johan Burman IT-styrning med fokus på affärsnytta Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Läs mer

Affärssystem i små och medelstora företag

Affärssystem i små och medelstora företag Institutionen för Informatik Affärssystem i små och medelstora företag Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd : juni,

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer