Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt"

Transkript

1 Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård

2 Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska marknaden. Vi inriktar oss främst på företag och organisationer som strävar efter långsiktiga och kvalificerade kundrelationer, oavsett om det är med företag eller konsumenter. Relationer som kräver regelbundna kontakter kring produkter, marknad, sälj- och kundservice. Strategiskt utvalda kontakter som endast låter sig etableras med hjälp av fördjupade kunskaper om de individuella behoven hos varje enskild kund. Vi har varit med länge så vår teknik är modern Vårt företag grundades redan Mayflower CRM har därför utformats utifrån såväl våra gedigna tekniska kunskaper som vår långa erfarenhet av att utföra implementeringar vilket resulterar i att systemet snabbt levererar maximal kundnytta. Det vi nu erbjuder är därför något så pass unikt som en komplett CRM-svit för den nordiska marknaden, uppbyggd kring en modern, beprövad och kostnadseffektiv teknik. Avancerat men inte krångligt Mayflower CRM är avancerat utan att vara krångligt för dig som användare. Här handlar det om ett system för dig som ställer höga krav på uppföljning av alla aktiviteter som bedrivs mot varje enskild kund. Ett avancerat men samtidigt intuitivt och lättanvänt system som är lätt att begripa och enkelt att komma igång med. Inte minst mot bakgrund av att vårt system automatiserar många affärsflöden. Mayflower CRM levererar användarvänliga gränssnitt, tydliga affärsvyer och dessutom smarta flöden som anpassas för den roll som varje enskild användare har inom en organisation. Det resulterar i hög användargrad och därmed god avkastning på din investering. Kraftfullt och komplett Komplett och kraftfullt eftersom Mayflower CRM stödjer alla processer inom Marknad, Sälj- och Kundservice. Något som resulterat i att vårt system uppfyller alla de kriterier som världens ledande analysföretag inom IT, Gartner Group, ställer på en komplett CRM-svit. Vårt system bygger på öppna standarder och konfigurerbara applikationer. Det innebär att systemet är enkelt att integrera med andra system, lätt att vidareutveckla och anpassa efter behoven i just din verksamhet. Dessutom är vårt system klientlöst vilket betyder att överallt där du har tillgång till en dator med internetuppkoppling har du även tillgång till alla dina Mayflower funktioner. Funktionaliteten i fokus 360 graders affärsvy Mayflower CRM sätter funktionaliteten i fokus. På ett enkelt och effektivt sätt levereras analyser och rapporter som grund för styrning av din verksamhet. Vårt system levererar även en organiserad struktur för genomförande av aktivteter via alla kanaler. En väl beprövad försäljningsmetodik och prognos på såväl individuell- som gruppnivå är ytterligare exempel på vad Mayflower CRM presterar. Systemet är även utrustat med en 360 graders affärsvy. En funktion där allt som rör den aktuella kundrelationen presenteras snabbt enkelt och överskådligt. På så sätt får du en total översikt och kontroll i varje fas. Allt för att öka träffsäkerheten och effektivisera samtliga affärsprocesser.

3 Mayflower MARKNADSSTÖD Marknadsplanering Kampanjhantering Respons- och leadhantering SÄLJSTÖD Planering Affärshantering Kontakthantering Aktivitetshantering Offert/Avtalshantering KUNDSERVICE Kundkommunikation Ärendehantering Administration Mayflower CRM skapar fler och mer lönsamma affärer. Mayflower CRM är uppbyggt på en väl beprövad, effektiv och funktionell metod för att skapa fler och än mer lönsamma affärer. Ett system fyllt av kundnytta helt enkelt. Definition av målgrupp För att uppnå bästa möjliga resultat måste målgruppen definieras och preciseras tydligt. Oavsett om du riktar dig mot företag eller konsumenter. Att skapa nödvändig precision genom selektering och kategorisering i affärsprocessen är därför ett av de jobb Mayflower CRM hjälper till med. Du bestämmer hur urvalet ska göras och hur målgruppen ska delas in demografiskt, dvs. efter bransch, storlek, geografi, intressen etc. Hur når du målgruppen Olika aktiviteter kräver som bekant olika lösningar. Oavsett vilken typ av aktivitet det rör sig om så måste kontaktvägarna och tillvägagångssätten vara definierade på förhand. Allt för att alla i organisationen ska veta hur de ska jobba och vad målet med insatsen är. Mayflower CRM ger dig kvalificeringsregler som avgör om en kund ska gå vidare för bearbetning av din försäljningsavdelning. En viktig del i processen för att säkerställa dina kunders behov av era produkter och tjänster. Kundansvaret Så snart en tänkbar kund passerat marknadsföringsavdelningens kvalificering utses en kundansvarig. Det viktigaste i denna del av processen är att formerna för vem som har kundansvaret är tydliga. Det handlar därför om att planera och organisera kundrelationen så att den utvecklas på bästa sätt. Exempel på den nytta som Mayflower CRM bidrar med i detta led är att fungera som ett verktyg när det gäller att skapa utvecklingsplaner per kund. En del i affärsprocessen där kundens målbild och förväntat behov av företagets produkter mäts i tid och pengar. Allt för att företaget vid varje kontakt levererar de produkter eller tjänster som har ett reellt värde för kunden. Kundklassificering Kundens status i affärsprocessen ger en tydlig och gemensam bild av möjligheterna till försäljning. Något som förenklar och klargör för säljaren vilka insatser som krävs gentemot enskilda kunder för att ge bästa möjliga försäljningsresultat. Mayflower CRM stöder kundklassificeringen och används här som ett effektivt och funktionellt verktyg för att göra indelningar som exempelvis: Leads identifierade potentiella kunder med ett möjligt behov av företagets produkter eller tjänster. Målsättningen är att dessa kunder inom en viss tidsram ska övergå till att bli prospects. Prospects potentiella kunder med tydlig avsikt att köpa och där ditt företag är en tänkbar leverantör. I detta steg budgeteras affären i kronor, sannolikhet och prognostiserat datum för avslut. Kundkvalificering Genom kvalificerat arbete går varje enskild affär genom sex olika steg. Steg som alla är tydligt definierade och som hjälper företaget att bedöma vilka affärer som har potential och vilka som bör avslutas. Investigate Need Interest Tender / Offer Negotiation Deal Eftersom Mayflower CRM är gemensamt för alla är det lätt att avgöra vad som förväntas i varje steg vad gäller insatser och bemanning. Det blir även enklare att bedöma sannolikhet för affärens genomförande samt dess budget. Dessutom säkerställer systemet att alla led i affärsprocessen är genomförda. God service Nöjd och lönsam kund Vad gör då Mayflower CRM för att stödja företagets kundservice? God service handlar som bekant ofta om kunskap om kunden, snabba och korrekta svar redan vid första kontakten och dessutom att ge kunden valfrihet i kontaktkanalen. För att kunna ge exakt den service kunden förväntar sig är det viktigt att ha så komplett information som möjligt, allt från intressen till multiadresser, pågående ärenden och kundens engagemang. Med Mayflower säkerställer du att servicemedarbetarna snabbt får en totalbild över kundens engagemang och pågående ärenden. Samtidigt får medarbetarna stöd av ett verktyg med smarta flöden för exempelvis registrering av ärenden, bearbetning, uppföljning och rapportering. En komplett CRM-svit helt enkelt.

4 Kontakta oss för en närmare presentation! Vår implementationsmodell ett effektivt stöd i affärsprocessen Tillsammans med våra kunder har vi under åren utvecklat en funktionell och framgångsrik implementationsmodell som sträcker sig från strategisk affärsanalys till utbildning och uppföljning. Vi säkerställer att ditt företag får det system som bäst behövs i just den verksamhet du bedriver och dessutom att systemet levererar maximal nytta. Titta närmare på Mayflower CRM! För att ge dig en bild av hur Mayflower CRM ser ut och hur lättarbetat det är presenterar vi här ovan ett par exempel på hur vårt system ser ut. Sales Today Här får säljaren en aktuell överblick över inplanerade aktiviteter, säljmöjligheter och försäljningsresultat ställt i relation till budget. Här får dessutom företagsledningen en god överblick av affärsenhetens eller företagets samlade prognos. På så sätt ger vyerna alla berörda befattningshavare inom ditt företag ett komplett stöd samtidigt som systemet är lätt att använda. Kalender Ett annat exempel är den kalender som är integrerad i Mayflower CRM. En kalender som dessutom är helt synkroniserad med t. ex. Microsoft Outlook. Enkelt och smidigt kan du hoppa från övriga vyer till kalendern, och tillbaka igen, där dina aktiviteter uppdateras. Mayflower CRM har även inbyggd funktionalitet för dokumenthantering. Det gör att du snabbt och enkelt kan uppdatera och lagra dokument utifrån varje typ av vy. Kontakta oss för en närmare presentation Om du vill veta mer om allt som Mayflower CRM kan bidra med till din verksamhet så kontakta oss för en demonstration. Ring eller skicka ett till så kontaktar vi dig.

5 Tekniken bakom Mayflower CRM Marknad Säljstöd Kundservice Applikationslager Affärsregler Data-access lager DATABAS Modern teknik med erfarenheten som ramverk Mayflower är från grunden designat för att vara lätt att anpassa, lätt att bygga ut och lätt att integrera med andra system. Mayflower Use Case är ramverket på vilket man bygger applikationer. Abalon tillhandahåller ett antal Template Solutions som antingen kan användas som de är eller skräddarsys. Ett annat centralt ramverk är Mayflower Business Object Framework genom vilken all data-access sker. Ramverket har ett konfigurerbart lager av affärslogik som enkelt kan anpassas och utökas efter behov. Mayflower Business Object Framework används för all data-access från de överliggande lagren, men passar även utmärkt för att bygga integrationer till andra affärssystem och produkter. Mayflower och dess ramverk är alla skrivna i Java och baseras på Java Enterprise Edition. Detta gör plattformen öppen och tillgänglig på ett stort antal operativsystem och applikationsservrar. Alla användargränssnitt är webbaserade så inga klientinstallationer behövs för att använda Mayflower CRM. Kortfattad teknisk information Mayflower CRM är baserat på öppna standarder och J2EE Funktionalitet och presentation styrs av konfiguration. Applikationerna är webbapplikationer och består av olika användningsfall för att lösa uppgifter och hitta information. Applikationerna kräver ingen installation eller konfiguration på klientsidan. En webbrowser som exempelvis Internet Explorer eller Firefox är allt som behövs. Standardiserade API:er ger enkel integration med andra system som exempelvis affärssystem, billingsystem och telefonväxlar. Mayflower CRM kan driftas på en mängd olika applikationsservrar och operativsystem, vilket gör att det går att påverka systemets totalkostnad. Mayflower har support för ett flertal databaser. Kontakta oss för en närmare presentation Om du vill veta mer om allt som Mayflower CRM kan bidra med till din verksamhet så kontakta oss för en demonstration. Ring eller skicka ett till så kontaktar vi dig.

6 Är en av nordens ledande leverantörer av affärsstödsystem. Mayfl ower CRM, inklusive Abalon CRM, är en produktsvit med affärsstöd för företagets alla kundrelationer och en omfattande funktionalitet för processerna marknadsföring, försäljning och kundservice. Produktsviten ger ett komplett affärsstöd, är enkelt att använda och lätt att äga. Abalon har stor erfarenhet av att leverera kompletta affärsstödssystem till koncerner med verksamhet i fl era länder. För mer information kontakta oss! Marknad, sälj & kundvård Abalon AB, Krukmakargatan 37, Box 38095, SE Stockholm Tel: Fax:

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Business 360 är en standardlösning för dokumenthantering, elektronisk arkiv- och ärendehantering som samspelar

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer